Page 1

Digitala läromedel - på riktigt

för grundskolan och gymnasiet

Digilär har läromedel som: inte behöver kompletteras med studieböcker, kartböcker och ordlistor ger oslagbara möjligheter för individualisering är ett effektivt arbetsredskap för både elever och lärare gör att du som lärare kan kontrollera, kommentera och styra elevernas arbeten

För Digilär finns tre nyckelord: enkelhet, funktionalitet och design.

www.digilär.se

info@digilar.se


88kr

per användare

Digilär Historia för gymnasiet Vi säljer inte enstaka läromedel. Vi säljer läromedelspaket. Digilär historia innehåller: En översiktlig 50 poängskurs i historia 1 En mycket innehållsrik och påkostad 100 poängskurs Ett spännande läromedel i historia 2 Varför detta? Som bekant är undervisningsgrupperna mycket olika. Eleverna har olika förutsättningar. Tiden som står till lärarens förfogande varierar kraftigt. När man läser en fördjupningstext kan man behöva återkoppla till en mera översiktlig text eller tvärtom. Årskostnaden för detta omfattande paket i historia är endast 88 kr per användare. Här kan du läsa mer om detta läromedelspaket: http://digilär.se/produkter/historia

www.digilär.se


88kr

per användare

Digilär Samhällskunskap för gymnasiet Vi säljer som sagt inte enstaka läromedel. Vi säljer läromedelspaket. Digilär samhällskunskap innehåller: Samhällskunskap 1 50 poäng Samhällskunskap 1 100 poäng Våren 2014 kommer läromedelspaketet att kompletteras med samhällskunskap 2. Man får mycket för pengarna om man väljer Digilärs läromedel. Text och bildmaterial är omfattande och håller en hög kvalitet. Som lärare får du - som alltid när du väljer Digilär - unika möjligheter att själv kunna anpassa läromedlet. Årskostnaden för detta omfattande paket i samhällskunskap är endast 88 kr per användare. Här kan du läsa mer om detta läromedelspaket: http://digilär.se/produkter/samhallskunskap

info@digilar.se


Digilär SO-läromedel för grundskolan

88kr

för hela paketet per användare och år Eller per ämne:

22kr

22kr

22kr

22kr

per anv.

per anv.

per anv.

per anv.

Religion

Geografi

Samhällskunskap

Historia

Det fanns en tid då det på varje högstadieskola fanns bra uppdaterade läromedel i SO. Nu får de som undervisar i dessa läromedel i stor utsträckning göra sina egna läromedel. Allt finns ju på Internet. Men det är inte alltid lätt att hitta texter som är anpassade till elevernas förkunskaper. Inte heller finns det färdigformulerade frågor att ställa till dem. Digilär SO-läromedel för åk 7-9 ger dig som SO-lärare det perfekta alternativet. Här finns baskurser i historia, samhällskunskap, geografi och religionskunskap. Allt detta till ofattbart låga 88 kr per elev och läsår. Eller annorlunda uttryckt: Årskostnaden per elev och ämne är 22 kr! Aldrig tidigare har du som lärare fått tillgång till ett så avancerat men samtidigt lättarbetat läromedel. Här kan du bestämma vilka texter och bildserier dina elever ska se. Här kan du välja vilka uppgifter eleverna får tillgång till. Vill du tillföra egna texter till läromedlet så går det givetvis utmärkt. Här kan du läsa mer om detta läromedelspaket: http://digilär.se/produkter/so-laromedel

www.digilär.se

info@digilar.se

Broschyr Digilär 2013  
Broschyr Digilär 2013  
Advertisement