Page 1

You can do this by hand or on the computor. Either way, you should be  able to bring the translations to class tomorrow. Translate the following sentences 1. Jonas var nära att förlora sina pengar, eftersom han lyssnade på  dåliga råd. 2. Förresten, vi behöver köpa kontorsmaterial också! 3. Du är alltid så känslig. 4. Den ekonomiska situationen måste kontrolleras. 5. Jag är mer ekonomisk/sparsam än vad du är! 6. Du gick förbi mig utan att säga hej! 7. Vems hund är det där? 8. Den är min.  9. Jag kan inte stå ut med det oavbrutna regnandet. 10. Det påverkar inte mig alls. 11. Deras hattar ligger där borta.

Common Errors Translations  

Translations

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you