Page 1

6 NYHETER

/ZIFUTDIFGFS0DJQXV1RUGEHUJ  :LYHFD6WU|P WI

5FMFGPO7UROOKlWWDQ 9lQHUVERUJ 

55&-" /|UGDJRNWREHU

NYHETER 7

5FMFGPO7UROOKlWWDQ 9lQHUVERUJ 

55&-" /|UGDJRNWREHU

FAS 3

-LPP\lU IDVWLIDV

°(UVlWWQLQJHQ nWKHOYHWHIHO° 752//+b77$1

1BVM�LFSMVOE 4 ŠS PSEGºSBOEFJLPNNVO TUZSFMTFOJ5SPMMIŠUUBO TPNGSªOCºSKBOWBS FNPUGBT )BOUZDLFSGPSU GBSBOEFJOUFBUUEFUŠS FOCSBªUHŠSENFOUSPUT EFUTFSIBOGºSEFMBS NFEBUU5SPMMIŠUUBOT TUBEIBSNªOHBTZTTFM TBUUBJGBT

´-DJKDUWU|WWQDWSnVNLWHQ´ 752//+b77$1

5ŠOLEJHBUUEVKPCCBS IFMUJE%VGªSUSFWFDL PSTTFNFTUFSQFSªS OŠS EVŠSTKVLGªSEVJOHFO FSTŠUUOJOHPDIUSPUT BUUKPCCFUŠSGBSMJHUTª GªSEVJOHFUSJTLUJMMŠHH -ŠHHTFEBOUJMMBUUEJO MºOŠSLSPOPSJ NªOBEFO %FUUBŠSWFSLMJHIFUFO GºSBSCFUTTºLBOEF +JNNZ&SJLTTPOTPNIBS TZTTFMTŠUUOJOHJOPNGBT IPT5SPMMIŠUUBOTTUBE

Just nu rÜjer Jimmy Eriksson skog fÜr ett bygge üt Trollhättans stad. Skogsgläntan är full av sly och stockar och det är hans slitsamma uppgift att flytta pü dem. I tvü och ett halvt ür har han fütt sysselsättning av Trollhättans stad inom skogsavverkning. Nyligen fÜrsvann tidsbegränsningen pü tvü ür och Jimmy är rädd att fas 3 aldrig kommer ta slut.

N

k'ºSKŠWMJHUk – Det här kan pügü i hundra ür till om det är sü. Det känns fÜr jävligt. Ge mig ordentlig lÜn om det är sü att arbetet behÜver bli gjort, säger han. Lämplig sysselsättning fÜr nügon i fas 3 ska bestü av arbetsuppgifter som inte skulle blivit gjorda annars. Det är inte meningen att fas 3 ska tränga ut riktiga jobb och om sysselsättningen bestür av vanliga arbetsuppgifter ska arbetsfÜrmedlingen uppmuntra arbetsgivaren att anställa den arbetssÜkande. Men trots att Jimmy har fullt upp med jobb fÜr Trollhättans stad sü är han kvar i fas 3. ,ŠOOFSTJHVUOZUUKBE Han har pütalat problemet till Trollhättans stad münga günger men det finns en oro fÜr att belysa problemet och Jimmy är rädd att bli av med sysselsättningen om han klagar, men nu har han fütt nog av det tunga och illa betalda jobbet och känner sig utnyttjad av Trollhättans Stad. – Jag har trÜttnat pü skiten. Kommunen für 5 000 kronor frün arbetsfÜrmedlingen varje münad fÜr arbetet som jag utfÜr. VarfÜr

FAKTA

)DV

N 'HQWUHGMHIDVHQLMREERFK

XWYHFNOLQJVJDUDQWLQ -2%  VRPLQI|UGHVDYUHJHULQJHQ RFKWUlGGHLNUDIW -2%VNDVHWLOODWWGH VRPJnWWXWDQMREEHQOnQJ WLGVNDInP|MOLJKHWDWWWDV WLOOEDNDLDUEHWH N )DVEHVWnUEODQGDQQDWDY MREEV|NDUDNWLYLWHWHURFK FRDFKLQJ)DVDUEHWV SUDNWLNRFKDUEHWVWUlQLQJ RFKLIDVHUEMXGVGHQ DUEHWVV|NDQGHDUEHWVXSS JLIWHUKRVHQDUEHWVJLYDUH N ,IDVKDPQDUPDQRP PDQYDULWDUEHWVO|VLPHUlQ GDJDU N $UEHWVXSSJLIWHUQDNDQ

871<77-$' °'HWlUUHQWXWQ\WW MDQGHDYDUEHWVNUDIW RFKI|UHWDJHQInUKHOOHU LQJDMREE6NURWD)DV KHOWRFKKnOOHW6lWWnW GHPVRPIXVNDULVWlOOHW HOOHUJHRVVElWWUHO|Q SURFHQWXQGHU DQVWlOOGDVO|Q'nNDQ YLDOODIDOOOHYD° -LPP\(ULNVVRQ

anställa nĂĽgon som kan gĂśra jobbet när jag kan gĂśra det billigare? Det är ju lätta pengar fĂśr dem. En anställd skogsavverkare tjänar i snitt 19 000 kronor i mĂĽnaden och fĂĽr ocksĂĽ risktillägg, semester och betalda sjukdagar. Jimmy fĂĽr 8 500 kronor i mĂĽnaden, tre veckors semester och inget betalt om han är sjuk eller ens om han skulle behĂśva stanna hemma pĂĽ grund av skador som han fĂĽtt pĂĽ arbetsplatsen. Sin lediga tid mĂĽste han använda till att sĂśka jobb. â&#x20AC;&#x201C; Det är ett heltidsjobb det ocksĂĽ. .BLUMÂşT När han fĂśrst kom in i fas 3 fĂśr nĂĽgra ĂĽr sedan hoppades han att han skulle fĂĽ utbildning, meriter och kontakter men kunskaperna i skogsavverkning är sedan länge fullärda. â&#x20AC;&#x201C; Jag hoppas ju självklart

DQRUGQDVDYSULYDWHOOHU RIIHQWOLJDUEHWVJLYDUH VRFLDODI|UHWDJHOOHULGHHOOD RUJDQLVDWLRQHU N 6\IWHWlUDWWGHQDUEHWV V|NDQGHInUHQP|MOLJKHWDWW VNDIIDVLJHUIDUHQKHWHU PHULWHURFKUHIHUHQVHU N 'HQDUEHWVV|NDQGHPnVWH VDPWLGLJWV|NDMREE N $UEHWVXSSJLIWHUQDVND YDUDVnGDQDVRPDQQDUVLQWH VNXOOHEOLXWI|UGDHOOHUVRP K|MHUNYDOLWHWHWHQLYHUN VDPKHWHQ N $UEHWVJLYDUHQInU NURQRUSHUGDJIUnQDUEHWV I|UPHGOLQJHQVRPHNRQR PLVNWVW|GRFKEHWDODULQJD O|QHUDUEHWVJLYDUDYJLIWHU HOOHUI|UVlNULQJDU

â&#x20AC;&#x201C; Jag säger inte att det är rätt eller fel eller bra eller dĂĽligt men alternativet är att Trollhättans stad inte skulle ha nĂĽgra sysselsatta i fas 3 och dĂĽ skulle de gĂĽ pĂĽ socialbidrag i stället. Vi var emot fas 3, det ansĂĽgs inte vara rätt väg att gĂĽ men det är en arbetsmarknadspolitisk ĂĽtgärd frĂĽn regeringen. Det kommer inte att fĂśrändras fĂśrrän vi fĂĽr en ny regering eller nya direktiv frĂĽn dem. N

$".*--""/%&3440/ 

$".*--""/%&3440/

N <ZÂłVOMZNI[]\RWJJQ

<ZWTTPÂł\\IV[[\IL[WU [S]TTMS]VVI]\NĂ&#x201E;ZI[I^ N]TT\JM\ITLIZJM\[ SZIN\'

â&#x20AC;&#x201C; Alla arbetsuppgifter inom fas 3 skulle egentligen kunna vara riktiga jobb. Det är billig arbetskraft men jobbet skulle kanske inte bli utfĂśrt annars.

fortfarande pĂĽ att fĂĽ ett jobb men det är svĂĽrt att fĂĽ kontakter här ute. Den enda jag träffar är ju min kollega som sitter i nästan samma sits. Nu känner sig Jimmy maktlĂśs. Han har fĂĽ alternativ kvar. 1FTUFMMFSQJOB â&#x20AC;&#x201C; Jag kan stanna hemma men jag vill självklart hellre jobba, man trĂśttnar pĂĽ att inte gĂśra nĂĽgonting och man fĂśrlorar den sociala biten. Men även om jag gĂĽr till socialen sĂĽ hamnar jag ju ändĂĽ här till slut. Jag fĂĽr välja mellan pest och pina. Hemma har Jimmy tvĂĽ barn som han ska fĂśrsĂśrja pĂĽ en inkomst som inte räcker pĂĽ lĂĽnga vägar. â&#x20AC;&#x201C; Det är ju ungarna som blir lidande i slutändan, säger han. Efter en lĂĽng tids arbetslĂśshet gick Jimmy hoppfullt in i fas 3 men i dag ser han inte längre nĂĽgra fĂśrdelar. â&#x20AC;&#x201C; Tanken är god, den som kan jobba bĂśr jobba men det fĂĽr vara en mĂĽtta pĂĽ utnyttjandet. De lovar guld och grĂśna skogar men i slutändan säger de alltid att ekonomin inte räcker till. Det är rent utnyttjande av arbetskraft och fĂśretagen fĂĽr heller inga jobb. Skrota Fas 3 helt och hĂĽllet. Sätt ĂĽt dem som fuskar i stället eller ge oss bättre lĂśn, 10 procent under anställdas lĂśn. DĂĽ kan vi alla fall leva.

Men det är inte läge att anställa folk nu. Det ekonomiska läget i kommunen är katastrof och det är jättesvĂĽrt. Han har fĂśrstĂĽelse fĂśr att ersättningen anses vara fĂśr lĂĽg men att det är en frĂĽga fĂśr arbetsfĂśrmedlingen eftersom det är de som betalar ut ersättningen. â&#x20AC;&#x201C; Det är inte okej. Ersättningen är ĂĽt helvete fel sedan är det ju bättre fĂśr arbetssĂśkande att vara pĂĽ en arbetsplats, bĂĽde psykiskt och fysiskt än att gĂĽ hemma. Problemet är att man inte kommer vidare frĂĽn fas 3 och det är arbetsfĂśrmedlingens ansvar.

4-*54".52QUUa-ZQS[[WV[TQ\MZQ[SWOMV´\\I\QUUIZXMZLIONĂ&#x201E;Z SZWVWZQU´VILMV IZJM\[SZIN\t/MUQOWZLMV\TQOTĂ&#x201E;VWULM\ÂłZ[´I\\IZJM\M\JMPĂ&#x201E;^MZJTQORWZ\t[ÂłOMZPIV

0IVÂłZMVI^ XMZ[WVMZ[WU]\NĂ&#x201E;ZRWJJNĂ&#x201E;Z<ZWTTPÂł\\IV[[\ILQNI[6]PIZPIV\ZĂ&#x201E;\\VI\WKPSÂłVVMZ[QO]\Va\\RIL[WUJQTTQO )RWR-(55</g9%(5*

°-DJNDQI|UVWnDWWGHNlQQHUVLJXWQ\WWMDGH° Omrüdeschef pü arbetsmarknadsstÜd i Trollhättan, Karl-Gustav Elf, har ansvar fÜr de inom fas 3 som für sysselsättning av Trollhättans stad.

752//+b77$1

5SPMMIŠUUBOTTUBEŠSFO BWEFLPNNVOFSJMBOEFU TPNIBSGMFTUBSCFUT TºLBOEFTZTTFMTBUUBJ GBT &OEFMBWBSCFUT VQQHJGUFSOBSŠLOBTTPN PSEJOBSJFKPCCNFO JTUŠMMFUGºSBUUCFUBMB OªHPOBUUVUGºSBKPCCFU TªCMJSEFVUGºSEBJOPN GBT

128 personer für sysselsättning av Trollhättans stad. De finns pü bland annat Returen, Vürviks gürd och vuxna i skolan och utfÜr arbeten som inte skulle blivit utfÜrda annars. Men det finns vissa

N

N <R³VIZVQXMVOIZX´I\\

IZJM\[[Ă&#x201E;SIVLMQNI[]\NĂ&#x201E;Z M\\IZJM\M[WUVQIVVIZ[ [S]TTMJMPĂ&#x201E;^IJM\ITINĂ&#x201E;Z'

t,M\NQVV[QVOMVJIS\IVSMQ<ZWTTPÂł\\IV[[\ILI\\]\[]OI IZJM\[TĂ&#x201E;[IUÂłVVQ[SWZt[ÂłOMZ3IZT/][\I^-TN IRWR%(1*71,/6621

arbetsuppgifter som kan räknas som riktiga jobb. Ett exempel är skogsavverkningen som skulle kunna läggas pü en

entreprenÜr eller en anställd. Nu für Trollhättans stad i stället en ersättning frün arbetsfÜrmedlingen fÜr jobbet.

â&#x20AC;&#x201C; Man kan inte säga sĂĽ. Det anses inte berättigat att lägga ut detta jobb pĂĽ nĂĽgon annan. Det hade helt enkelt inte blivit utfĂśrt utan det är jobb som finns tack vare fas 3. Vi gĂśr inte detta fĂśr att tjäna pengar utan fĂśr att det är en del av regeringens beslut. Sedan kan jag tycka att det är lite tussigt. Men det är sĂĽ det ser ut.

N Â&#x2013;ZLM\QV\ML´TQO\NĂ&#x201E;Z

NĂ&#x201E;ZM\IOQ<ZWTTPÂł\\IVWUNI[ \IZRWJJ[WUNĂ&#x201E;ZM\IOMV S]VLMN´JM\IT\NĂ&#x201E;Z'

â&#x20AC;&#x201C; Vi mĂĽste ha framfĂśr Ăśgonen sĂĽ att vi inte gĂśr nĂĽgot som nĂĽgon annan kan gĂśra. Just med skogsavverkningen kan jag inte bedĂśma om den konkurerar eller inte, det är svĂĽrt att säga.

N -VI^LMIZJM\[[Ă&#x201E;SIVLMQ

NI[ÂłZ2QUUa-ZQS[[WV[WU \RÂłVIZ SZWVWZPIVPIZ QV\M[R]SMZ[Âł\\VQVOWKPJIZI \ZM^MKSWZ[[MUM[\MZ <aKSMZL]I\\LM\ÂłZZQUTQOI IZJM\[NĂ&#x201E;ZP´TTIVLMV'

â&#x20AC;&#x201C; Det ska du inte frĂĽga mig. Det är inte vi som stĂĽr ansvariga fĂśr ekonomin.

N 5MVX´<ZWTTP³\\IV[[\IL

JWZLMVQPIORWZ\JMLĂ&#x201E;U VQVOMVI\\LM\ÂłZZQUTQO\ MN\MZ[WUVQPIZU´VOI QNI['

â&#x20AC;&#x201C; Det finns ingen baktanke i Trollhättans stad att utsuga arbetslĂśsa människor. Det är en balansgĂĽng och jag kan fĂśrstĂĽ att nĂĽgon kan känna sig utnyttjad. Jag fĂśrstĂĽr detta till fullo men jag ser ingen annan lĂśsning. Det skulle kosta flera miljoner att anställa dem. Det är ett jättedilemma i Trollhättan och mĂĽnga andra kommuner. Alternativet är att inte gĂśra nĂĽgonting alls. $".*--""/%&3440/

FAKTA

$UEHWVO|VKHWHQ L7UROOKlWWDQ LDXJXVWL N DUEHWVO|VD

WRWDOW N OnQJWLGVDUEHWVO|VD N LIDV N DUEHWVV|NDQGHLIDV KDUDUEHWVXSSJLIWHUKRV 7UROOKlWWDQVVWDG N VOXWDGHSHUVRQHUL IDVKRV7UROOKlWWDQVVWDG DYGHPE|UMDGHMREED RFKE|UMDGHHQXWELOG QLQJ

9DGUlNQDVVRP RUGLQDULHMREE" 752//+b77$1

%FUŠSBSCFUTGºSNFE MJOHFOTVQQHJGUBUUTF UJMMBUUEFVQQHJGUFSTPN VUGºSTJGBTJOUFUSŠOH FSVUSJLUJHBKPCCPDI PNVQQHJGUFSOBSŠLOBT TPNPSEJOBSJFKPCCTLB EFVQQNVOUSBBSCFUT HJWBSFOBUUBOTUŠMMBEFO BSCFUTTºLBOEF &OMJHUBSCFUTGºSNFE MJOHFOJ5SPMMIŠUUBOŠS EFUTWªSUBUUBWHºSB WJMLBVQQHJGUFSTPN TLVMMFLVOOBWBSB SJLUJHBKPCC

Johan Ekstedt är sektionschef pĂĽ arbetsfĂśrmedlingen i Trollhättan och en av de ansvariga fĂśr fas 3. Enligt honom granskas arbetsgivarna lĂśpande fĂśr att se till att uppgifterna inte räknas som ett riktigt jobb. â&#x20AC;&#x201C; Hur definierar man ordinarie arbetsuppgifter? Det ska vara ett arbete som N

inte skulle blivit gjort annars men samtidigt ska det vara meningsfullt och ge erfarenheter. Det handlar inte om att hitta pĂĽ uppgifter som är helt onĂśdiga. Det är inte glasklart och är hela tiden en avvägning om det skulle tränga ut ett riktigt jobb. Det kan handla om en uppgift som ingen vill betala fĂśr men som ändĂĽ hĂśjer värdet fĂśr allmänheten. En gĂĽng i halvĂĽret bedĂśmer de varje enskilt ärende men om de fĂĽr indikationer pĂĽ att nĂĽgon utnyttjar fas 3 gĂśr de en extra koll vilket de kommer att gĂśra i Jimmy Erikssons fall. â&#x20AC;&#x201C; Om vi upptäcker att en arbetsgivare utnyttjar fas 3 och efter vĂĽr bedĂśmning lĂĽter deltagaren gĂśra ordinarie arbetsuppgifter och inte vill anställa sĂĽ avbryter vi placeringen. $".*--""/%&3440/

Arbete  

Skrivet för Ttela 2011.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you