Page 1

CEIP CAMÍ DEL MIG. MATARÓ 2n CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL 3r NIVELL - 5 ANYSDESEMBRE 2011

ELEFANTS I GIRAFES CONTINGUTS treballats durant el primer trimestre: 1. LLENGUATGE VERBAL  El llenguatge oral com a instrument de comunicació.  Comprensió i expressió oral de missatges, contes, làmines, ...  Memorització de dites i poemes.  Memorització d'endevinalles.  Associació del nom amb el seu dibuix.  Iniciació a la lectura i escriptura de paraules i frases.  Escriptura del propi nom. Identificació de les pròpies lletres. Còpia del 1r. cognom  Reconeixement i reproducció dels noms dels companys i objectes.  Lectura col·lectiva de petits textos.  Escriptura de la data.  Expressió oral i escrita de vivències.  Treball de sanefes.  Filosofia 3-18: Conte: Vet aquí una vegada el sací Pereré. Làmines d’art: Autoretat de Joan Miró. Jocs i activitats lúdiques.  Adquirir l'hàbit d'esperar i escoltar.  Mostrar interès per la comunicació.  Gaudir escoltant contes.  Interès pel text escrit. 2. LLENGUATGE MATEMÀTIC

 Classificacions i aparellaments.  Diferències i semblances.  Grafia de l’1 al 5.  Càlcul mental i exercicis d’estimació de quantitat amb làmines.  Dies de la setmana.  Primeres nocions de l’espai, orientació, organització i direccionalitat: davant-darrera, dalt-baix, a un costat-a l’altre, a sobre-a sota, lluny-aprop, endavant-endarrera.  Les nocions bàsiques relacionades amb la mesura de diverses magnituds de longitud: gran-petit-mitjà; llarg-curt.  Classificacions amb material seguint una ordre donada.  Classificacions amb material buscant diferents criteris d’agrupament.  Estratègies davant del plantejament d'una situació que cal resoldre mitjançant procediments matemàtics.  Reconeixement i escriptura dels números de l’1 al 5.  Associació de nombres amb la seva quantitat.  Seriacions de dos i tres elements.  Valoració del propi esforç per arribar a resoldre una situació matemàtica.  Inici de la reflexió abans de donar una resposta.  Interès pels resultats de les experiències del companys i companyes. 3. DESCOBERTA DE L'ENTORN NATURAL I SOCIAL     1

Qualitats físiques dels elements de l'entorn. Noció de constància-canvi, causa-efecte dels elements del marc natural i social. Identificació d'elements i característiques dels components de l'entorn. Les tradicions i el folklore. P5 1r Trimestre 11-12


 Observació a través d’imatges de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns elements del marc natural: Animals. Elefants i girafes.  Observació directa dels canvis que es produeixen en l’entorn per la interacció de diferents elements: La Tardor, L’hivern.  Els arbres del nostre pati: el Til·ler, la Mèlia, el lledoner.  Meteorologia. Observació del temps.  Ciències 3-12 : Els tubs i les boles,els bolets, cargols i femelles.  Projectes: Recerca i tractament de la informació de diversos temes. P5 A : La terra i al lluna.i P5 B: Els astronautes.  Reconeixement del folklore relacionat amb tradicions pròpies de l'entorn habitual: Sant Simó. La castanyada. Santa Cecília. El Nadal (Participació en les diferents festes organitzades al centre: cançons, dites, poemes, balls, audicions i altres activitats). Visita a l’exposició de pessebres i a la Fira de Nadal.  Participació i col·laboració en activitats col·lectives.  Establiment de relacions afectives amb l’educador/a i els companys/es.  Respecte i valoració dels elements del marc natural i social. 4. LLENGUATGE PLÀSTIC  Dibuixos lliures i dirigits.  Repàs dels colors.  Utilització de diferents tècniques: pintura, llapis, ceres, col·lage, farcir, retallar.  Utilització d’elements naturals de l’entorn per decorar, farcir...  Iniciació al treball plàstic de Joan Miró. 5. LLENGUATGE MUSICAL CONTINGUTS: Explorar i Percebre / Interpretar i Crear Educació de l’oïda: •

Discriminació auditiva de les qualitats del so: 

Fort/ Fluix: Aquesta qualitat s’ha treballat mitjançant cançons, on de manera col·lectivament els alumnes aprecien la diferència.

Curt/ Llarg: Aquesta qualitat s’ha treballat mitjançant; cançons, petits exemples sonors (duts a terme amb instruments) i jocs sonors (on també hi intervenen instruments) els alumnes aprecien la diferència.

Discriminació auditiva de l’instrumental Orff i existent a la classe de música: 

Els instruments presentats són: El Triangle (instrument Orff, instrument emprat per dur a terme exemples sonors amb una intenció específica ) i el Piano (instrument que pertany a la classe de música i element emprat en la reproducció de les cançons).

Llenguatge musical: •

Lectura: o

Moviment corporal associat a les qualitats del so, anteriorment esmentades, i posteriorment representades en incipients figures rítmiques.

Escriptura: o

Incipient grafia convencional: la negra (so curt) i el silenci.

Cançó i Dansa: •

Cançons amb mímica: 

2

El pirata rata rata P5 1r Trimestre 11-12


L’himne del Sethomes

Ha arribat la tardor.

La castanyera.

El vint-i-cinc de Desembre.

L’himne del Sethomes

Amic meu

Cançons dansades:

6. DESCOBERTA D'UN MATEIX

 Parts més importants dels cos: característiques.  Nocions espacials: a davant-a darrera, a dalt- a baix, amunt-avall, a dins de-a fora de, junt amb-separat de, entre, lluny-a prop.  La pròpia identitat i la relació amb els companys i companyes.  Exercicis de desplaçaments, salts, llançaments, equilibris, ...  Control postural: reproducció i combinació de postures.  Control de l'equilibri: estàtic i dinàmic.  Coordinació òculo-motriu.  Orientació i organització en l'espai: davant-darrera, dalt-baix, un costat-l'altre costat.  Regulació i control de ritmes.  Expressió i manifestació de les emocions i experiències.  Joc simbòlic.  Iniciativa en les activitats.  Constància en l'activitat.  Esforç per vèncer dificultats superables 7. ALTRES ACTIVITATS 7.1 Racons de treball  Retallar imatges de revistes.  Sanefes amb pissarres i retoladors  Dibuix amagat.  Pre-lectura. Quadre de doble entrada. Treball d’orientació espacial.  Informàtica. Activitats JClic i edu365.  Els ossets. Nocions matemàtiques. Mida, classificacions, seqüències, quantitat...  Construccions lego.  Joc simbólic . La botigueta i la cuineta.  Dibuix lliure amb retolador.  Pintura al cavallet: lliure.  Lògica matemàtica. Quadre de doble entrada  Enfilar amb escubidús botons i collarets. 7.2 Sortides  Sortida a la Fundació Joan Miró de Barcelona.  Sortida a l’institut Pla d’en Boet : teate: La cigala i al formiga. Les quatre estacions de Vivaldi.  Audició i participació del concert de Santa Cecília a l’institut Pla d’en Boet.  Audició i participació del concert de Nadal a l’institut pal d’en Boet.  Visita guiada a l’exposició de bolets del Museu Comarcal de Mataró.  Visita als pessebres i fira de Nadal. 7.3 Habilitats socials  Entro i surto de la classe de forma ordenada.  No fem soroll al recollir. 3

P5 1r Trimestre 11-12


 Realització de dinàmiques de grup.

4

P5 1r Trimestre 11-12

Continguts p5 1r trimestre 2011-12  

Continguts

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you