Page 1

CEIP Camí del Mig. EI 5 anys

2n cicle d'educació infantil 3r nivell – 5 anys

ceip camí del mig mataró març 2013

elefants i girafes CONTINGUTS treballats durant el segon trimestre:

1. LLENGUATGE VERBAL . El llenguatge oral com a instrument de comunicació. . Iniciació al llenguatge escrit · Les lletres: A, I, U I consonants. . Comprensió i expressió oral de missatges, contes, làmines, ... . Memorització de dites i poemes. . Memorització d'endevinalles. . Compaginació de frases a partir de contes. . Creació de paraules i frases en grup. . Associació del nom amb el seu dibuix. . Escriptura i lectura de paraules i frases. . Exercitar el traç (Sanefes). . Escriure el nom i cognom. . Adquirir l'hàbit d'esperar i escoltar. . Mostrar interès per la comunicació. . Gaudir escoltant contes i les activitats d’apadrinament lector. . Interès pel text escrit

2. LLENGUATGE MATEMÀTIC . Classificacions. . Aparellaments. . Diferències i semblances. . Els nombres de l’1 al 6. . Càlcul mental. . Descomposició numèrica. . Inici a l'operació de la suma. . Lògica matemàtica. · Làmines d’estimació de quantitat . Dies de la setmana. · Les estacions i mesos de l’any . Relacions espacials d'orientació (obert - tancat), organització i direccionalitat. . Relacions quantitatives amb material continu per: la similitud <tant...com...>; la diferència <més...que...>, <menys...que...> . Estratègies davant del plantejament d'una situació que cal resoldre mitjançant procediments matemàtics. 2n trimestre 12-13


CEIP Camí del Mig. EI 5 anys

. Reconeixement dels números d'1 al 6. . Interpretació de quantitats (grafia). . Realització de petites sumes. . Classificació i reconeixement dels cossos geomètrics: cub, cilindre, prisma i esfera. . Valoració del propi esforç per arribar a resoldre una situació matemàtica. . Inici de la reflexió abans de donar una resposta. . Interès pels resultats de les experiències del companys i companyes. 3. DESCOBERTA DE L'ENTORN NATURAL I SOCIAL . Qualitats físiques dels elements de l'entorn . Noció de constància - canvi, causa - efecte dels elements del marc natural i social. . Identificació d'elements i característiques dels components de l'entorn. . Les tradicions i el folklore. . Ciència 3/6: els imants i el reciclatge. . Observació directa de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns elements del marc natural: Els peixos i les plantes. . Observació indirecta i sistemàtica de fets, situacions i elements del marc natural i social amb imatges fixes o mòbils. . Meteorologia: Observació del temps. . Manipulació de diversos materials relacionats amb l’estudi de les ciències: prediccions i comprovació de diferents temes. . DENIP.Treball setmana per la Pau i la No Violència. . Reconeixement del folklore relacionat amb tradicions pròpies de l'entorn habitual: La Vella Quaresma (participació en les diferents activitats organitzades al centre: cançons, dites, poemes, brou col·lectiu ...). . Participació i col·laboració en activitats col·lectives. . Establiment de relacions afectives amb l'educador i els companys. . Respecte i valoració dels elements del marc natural i social. . Treball de l’entorn amb els ordinadors a l’aula: jocs dels projectes, i carnaval. . Realització de projectes: els metges i els dinosaures.

4. LLENGUATGE PLÀSTIC . Dibuixos lliures i dirigits. . Utilització de diferents tècniques: pintura lliure i gerro amb girasols, llapis, ceres, retoladors, aquarel·les, farcir, retallar i punxar. . Realització del mural del vestíbul: DENIP . Iniciació al treball plàstic d’un pintor: MIRÓ. . Modelatge amb plastilina. 5. LLENGUATGE MUSICAL EXPLORAR I PERCEBRE /INTERPRETAR I CREAR Educació de l’oïda - Discriminació auditiva de les qualitats del so: El so fort i el so fluix, el so curt i el so llarg i so agut i so greu. - Discriminació auditiva de tot l’instrumental Orff de l’aula. - Discriminació auditiva d’instruments concrets: pandero i pandereta. 2n trimestre 12-13


CEIP Camí del Mig. EI 5 anys

Llenguatge musical Lectura: - Moviment corporal associat a les qualitats del so: El so i el silenci, el so fort i el so fluix, el so curt i el so llarg, el so greu i el so agut. - Lectura-conte: Vilagut i vilagreu (el so agut i el so greu). Escriptura: - Grafia no convencional: El so fort i el so fluix, el so curt i el so llarg, so agut i so greu. Cançó - Cançons amb mímica: Ara arriba el carnestoles, La masovera. Si vols aigua ben fresca. - Cançons: Hola nens digueu com esteu (cançó de benvinguda) Audició - Audició amb resposta gestual: Aria de Papageno i Papagena de Mozart, Aria de la reina de la nit de Mozart, De colores (trad. Mexicana) Dansa - Dansa: el ball dels Nyitos, ball d’entrada a la plaça (ball de gitanes). 6. DESCOBERTA D'UN MATEIX . Parts més importants dels cos: característiques. . Nocions espacials: obert - tancat. . Nocions temporals: matí-tarda-nit, ahir-avui-demà, fa dies-d'aquí a uns dies. . La pròpia identitat i la relació amb els companys i companyes. . Exercicis de desplaçaments, salts, equilibris, tombarelles, ... . Control postural: reproducció i combinació de postures. . Control de l'equilibri: estàtic i dinàmic. . Coordinació òculo-motriu. · Orientació i organització en l'espai. . Precisió i organització de la direccionalitat en l'activitat gràfica. . Regulació i control de ritmes. . Expressió i manifestació de les emocions i experiències. . Iniciativa en les activitats. . Constància en l'activitat. . Esforç per vèncer dificultats superables. · Dinàmiques de grup.

7. ALTRES ACTIVITATS 7.1 Racons de treball Racons Curts . Ordinador (2 grups). . Puzzles. . Aquarel·les. . Siluetes . Pius. . Ordinador (2 grups). . Ceres .Cosir . mosaic.

Racons Llargs . Pintura al cavallet (gerro amb girasols i lliure). . Lógico global. · Lectura. ·Gomets lliure. · Confegir paraules · Àbac. . Pintura al cavallet (el bodegó). . Lógico global. 2n trimestre 12-13


CEIP Camí del Mig. EI 5 anys

-Oca

· Pintar i retallar ·.Hospital · escriptura ·Imatges sobreposades.

7.2 Filosofia . Treball de les habilitats de recerca, raonament , comunicació, traducció i formulació a través de preguntes. Quadres treballats: L’autoretrat de Miró i activitats lúdiques. 7.3 Sortides - Fundació Miró, Els vivers Mora 7.4 Habilitats socials . Treball cooperatiu: Aprendre a treballar per parelles. . Treball dels hàbits: . No molestem als altres. . Treball de coneixement i creació de grup per a la resolució de conflictes. Programa “Fem les paus”

2n trimestre 12-13

Continguts P5 - 2n Trimestre  

Continguts p5

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you