Page 1

24 ноември Резиденцията на италианския Посланик в София Изкуството на виното. Вечер, посветена на представянето на италиански вина, съчетани със съответни ястия и вкусове. Организатор: Посолство на Италия в София. www.ambsofia.esteri.it

24 novembre Residenza dell‘Ambasciatore d‘Italia in Sofia L‘arte del vino. Serata dedicata alla presentazione di vini italiani da accostare a pietanze e sapori italiani. Serata ad inviti. Organizzatore: Ambasciata d’Italia a Sofia. www.ambsofia.esteri.it

2ра СЕДМИЦА

НА ИТАЛИАНСКАТА КУХНЯ ПО СВЕТА 20-26 НОЕМВРИ, 2017

Събития, организирани в България

Радиопредаване по Класик ФМ, посветено на кулинарията в италианската класическа музика По време на предаването водещият Георги Митов ще разговаря с италианския Посланик Стефано Балди за някои италиански класически композитори, сред които Верди, Росини, Маскани, Респиги и Берио, които под различна форма са отразили в музиката си някои аспекти на традиционната италианска кухня. (www.classicfm.bg) Организатор: Посолство на Италия в София.

За актуализираната програма: www.ambsofia.esteri.it Programma radiofonico su Classic FM dedicato alla cucina nella musica Classica italiana Nel corso del programma il conduttore Georgi Mitov converserà con l‘Ambasciatore d‘Italia Stefano Baldi su alcuni compositori classici italiani, tra cui Verdi, Rossini, Mascagni, Respighi e Berio, i quali sotto diverse forme, hanno riflesso nella loro musica alcuni aspetti della tradizione culinaria italiana. (www.classicfm.bg) Organizzatore: Ambasciata d’Italia a Sofia.

Per il programma aggiornato consultare: www.ambsofia.esteri.it

2o SETTIMANA

DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO 20-26 NOVEMBRE, 2017

Eventi, organizzati in Bulgaria


20 ноември от 16:30 ч., Езиков център на ИКИ, бул. Патриарх Евтимий, 21, София Представяне на тема „Идентичност в кухнята и средиземноморска диета“ с филмите „Идентичност в кухнятa? Храната говори за нас, вече не сме деца на природата, а на културата, от кражбата на Прометей нататък“ и „Средиземноморската диета“. Организатор: Италиански културен институт. www.iicsofia.esteri.it/iic_sofia/it/

20 novembre ore 16:30, Sede dei corsi IIC, bul. Patrirh Evtimii, 21, Sofia Presentazione del tema “Identità in cucina e dieta mediterranea” tramite i filmati “Identità in cucina? Il cibo parla di noi, non più figli della natura ma della cultura, dal furto di Prometeo in poi” e “La dieta mediterranea”. Organizzatore: Istituto italiano di cultura. www.iicsofia.esteri.it/iic_sofia/it/

21 ноември от 16:30 ч., Езиков център на ИКИ, бул. Патриарх Евтимий, 21, София Представяне на тема „Италия на масата: мъдростта на народната традиция в избора на храни и в приготвянето им с филмите „Какво трябва да ядем?“ и „Как ни виждат чужденците?“. Организатор: Италиански културен институт. www.iicsofia.esteri.it/iic_sofia/it/

21 novembre ore 16:30, Sede dei corsi IIC, bul. Patrirh Evtimii, 21, Sofia Presentazione del tema “L’Italia a Tavola: la saggezza della tradizione popolare nelle scelte alimentari e nella loro preparazione” con i filmati “Cosa dobbiamo mangiare?” e “Come ci vedono gli stranieri?” Organizzatore: Istituto italiano di cultura. www.iicsofia.esteri.it/iic_sofia/it/

21 ноември, 19:00 ч., Cinecittà Osteria Italiana, София Медийна вечеря в Cinecittà Osteria Italiana, един от сертифицираните ресторанти за качество „Италианско гостоприемство”, с участието на най-големите местни медийни представители на хранително-вкусовата промишленост (телевизия, радио, печат и интернет) и използването на регионални продукти - храни и вина, с марката DOP, DOC, IGT и STG. По време на вечерята ще бъдат прожектирани промоционални регионални видеа и такива, свързани с инициативата „2ра Седмица на ита-

лианската кухня по света”, разказвайки и представяйки традиционните рецепти и етикети на италианските региони. Събитие с покана.

22 novembre, ore 18.30 negozio “Grand Foods”, piano -1, Paradise Mall, Sofia

Организатори: Италианска търговска камара в България и Cinecittà Osteria Italiana, сертифициран ресторант за качество „Италианско гостоприемство-Италиански ресторанти по света”. www.camcomit.bg

Assaggi di prodotti gastronomici italiani e degustazione di vini dell’Emilia Romagna offerti da Grand Foods e da Fondo Montebello, associati di Confindustria Bulgaria.

21 novembre, ore 19:30, Cinecittà Osteria Italiana, Sofia Media Dinner presso Cinecittà Osteria Italiana, uno dei Ristoranti Certificati con il Marchio di Qualità “Ospitalità italiana”, con il coinvolgimento dei maggiori rappresentanti dei media locali del comparto food (TV, radio, stampa e web) e l’uso di prodotti tipici regionali alimentari ed enogastronomici DOP, DOC, IGT e STG. Durante il media dinner verranno proiettati video promozionali regionali, spot e video “2° Settimana della Cucina Italiana nel Mondo” e verrà effettuato uno story-telling delle tradizionali ricette ed etichette dei territori italiani. Evento su invito. Organizzatore: Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e Cinecittà Osteria Italiana, Ristorante Certificato con il Marchio di Qualità “Ospitalità Italiana-Ristoranti Italiani nel Mondo”. www.camcomit.bg

22 ноември, Ресторант „Сошъл кафе” Бул. Витоша, 16, София Уъркшоп „Италианският вкус”: връзката между територия, качество и талант, подчертавайки комбинацията „висша кухня-качествено вино” и за борбата с Italian Sounding. Организатори: Италианска търговска камара в България, Италианска Асоциация на сомелиерите (AIS) - секция в България, сертифицирани ресторанти за качество “Италианско гостоприемство-Италиански ресторанти по света”. www.camcomit.bg

22 novembre, Ristorante “Social cafe” Bul. Vitosha, 16, Sofia Workshop “Italian Taste”: legame tra territorio, qualità e talento enfatizzando il binomio “Alta cucina- Vino di Qualità” e la lotta all’Italian Sounding. Organizzatori: Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, Associazione Italiana Sommelier (AIS) - Sez. Bulgaria, Ristoranti Certificati con il Marchio di Qualità “Ospitalità Italiana-Ristoranti Italiani nel Mondo”. www.camcomit.bg

22 ноември, 18.30 ч. Мол Парадайз, магазин „Гранд Фуудс“, ет. - 1, София Дегустация на италиански гастрономически продукти и на вина от Емилия Романя, предоставени от Гранд Фуудс и Фондо Монтебело, членове на Конфиндустрия България. Организатор: Конфиндустрия България. www.confindustriabulgaria.bg

Organizzatore: Confindustria Bulgaria. www.confindustriabulgaria.bg

23 ноември от 16:00 ч., Кулинарна Академия HRC, бул. Цар Борис III, 59, София Финален конкурс „Седмица на италианската кухня” и връчване на наградата „Посланик на вкуса 2017” на първите трима в класацията. Организатор: Италиански културен институт. www.iicsofia.esteri.it/iic_sofia/it/

23 novembre ore 16:00, Accademia del gusto HRC, bul. Tzar Boris III, 59, Sofia Conclusione e premiazione del concorso “Ambasciatore del gusto 2017” riservato a ristoratori che utilizzano e rielaborano prodotti e vini italiani. Organizzatore: Istituto italiano di cultura. www.iicsofia.esteri.it/iic_sofia/it/

23 ноември, 19:00 ч., бул. България, 49А, София Дегустация на италиански кулинарни продукти и вина в италианския ресторант „Trattoria Vin Santo“. Собственикът и главен готвач на заведението, Андреа Паломбини, ще поднесе традиционни италиански ястия. В представянето ще се използват и продукти, предоставени от магазин „Пуля“. Участие по заявка. Организатор: Конфиндустрия България. http://confindustriabulgaria.bg

23 novembre, ore 19:00, Bul. Bulgaria, 49A, Sofia Degustazione di prodotti gastronomici italiani e vino presso il ristorante „ di cucina italiana Trattoria Vin Santo“. Il proprietario e chef di cucina, Andrea Palombini, presenterà piatti tipici della tradizione. Durante la degustazione verranno utilizzati anche prodotti del negozio gastronomico „ Puglia“. Partecipazione su prenotazione. Organizzatore: Confindustria Bulgaria. http://confindustriabulgaria.bg

Programma 2°settimanacucinaitaliana2017  
Advertisement