Page 1

Parteon kiest voor tijdelijk beheer van Camelot

Flexibiliteit en klantgerichtheid zijn pluspunten “Camelot makkelijk inzetbaar voor tijdelijke en soms ook langere bewoning van woningen en panden die voor het beheer van de corporatie buiten de reguliere verhuur vallen. De flexibiliteit en de klantgerichtheid zijn hierbij de pluspunten.” Frans Ukkerman | Projectleider - Directievoerder Parteon

Project

Voormalig verzorgingshuis

De uitdaging

• Een leegstaand verzorgingshuis dat tot voor kort werd bewoond door ouderen

• Het voorkomen van kraak en vandalisme in het pand

• De leefbaarheid van de buurt behouden in afwachting van nieuwe ontwikkelingen

De Camelot oplossing

• Tijdelijke bewoning van het volledige pand

• Het kostenneutraal beheren van het pand

• Het ontzorgen van de opdrachtgever door vastgoedbeheer en facility management

Resultaat

• De waarde van het pand blijft behouden en vandalisme blijft uit

•O  uderen in naastgelegen verzorgingshuis zijn erg tevreden over nieuwe buren

• Extra woongelegenheid voor jongeren en alleenstaanden in Krommenie

Meer weten? Check cameloteurope.com of bel met uw Adviseur Leegstand 088 - 226 35 68 R I S I C O R E D U C T I E PA RT N E R

Camelot nl 13 reference parteon krommenie  
Advertisement