Page 1

Transformatie verzorgingshuis ‘De Olmenhof’

Project : Landtong 2 te Amstelveen Opdrachtgever: Woonzorg Nederland “We hebben samen met Camelot een plan opgesteld. De gemeente Amstelveen heeft door het afgeven van vergunningen voor verhuur op basis van de leegstandwet haar bereidheid laten zien om tot een goede en snelle oplossing te komen.” Erik van Leeuwen, Clustermanager Woonzorg Nederland

Doelstelling

• Hergebruik pand voor minimaal 2 jaar met huisvesting lokale studenten en jongeren • Het creëren van maatschappelijke betrokkenheid tussen jonge en oudere bewoners uit de buurt • Nieuwe impuls directe woonomgeving om verlevendiging en veiligheid in de buurt te bevorderen

Oplossing

• Tijdelijke transformatie naar zelfstandige wooneenheden • Invulling overige ruimtes met maatschappelijke en commerciële initiatieven

Resultaat

• Nieuwe huisvesting voor jongeren en studenten in Amstelveen • Financieel rendement uit leegstaand pand door slimme transformatie • Vermindering werkdruk door volledige uitbesteding van beheerstaken

Camelot-14-NL-factsheets-Olmenhof_Amstelveen  
Camelot-14-NL-factsheets-Olmenhof_Amstelveen  
Advertisement