Page 1

ZOwonen kiest voor Camelot

De resultaten zijn prima! “Leegstandsbeheer is zoveel meer dan alleen woningen bewoond houden, meedenken, aanwezig zijn in de wijk, samen met de opdrachtgever en de bewoners de schouders eronder zetten. De wijk bewoonbaar en prettig houden tijdens de transformatie. Aanspreekbaar en verbindend zijn. Camelot is samen met ons hierin gegroeid.” John Dumont, Teamleider Herstructurering | ZOwonen

Project

‘Mijn Zuid’ Wijk Sanderbout | Sittard

De uitdaging

• Sloop & renovatie 413 arbeiderswoningen

• De wijk leefbaar en aantrekkelijk houden

• Mee uitdragen belang van wijkvernieuwing

De Camelot oplossing

• Wijkbewoning in herstructureringswijk

• Mede aanspreekpunt voor veiligheid, leefbaarheid, onderhoud en projectvoortgang

• Onderdeel van informatiefunctie inloophuis

Resultaat

• De  wijk is schoon, heel en veilig gedurende het project

• Goede sfeer tussen bestaande en tijdelijke bewoners

• Leefbaarheid in plaats van leegstand als gevolg van wijkvernieuwing in krimpregio

Meer weten? Check cameloteurope.com of bel met uw Adviseur Leegstand 088 - 226 35 68


Camelot referentie: Woningcorporatie ZOwonen kiest voor tijdelijk beheer in herstructureringswijk  

ZOwonen kiest voor Camelot. “Leegstandsbeheer is zoveel meer dan alleen woningen bewoond houden, meedenken, aanwezig zijn in de wijk, same...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you