Page 1

Woonstichting SSW kiest voor Camelot

Bewoning wordt als prettig en veilig ervaren ‘ In de aanloop van een renovatie van één van onze complexen houden wij een woning vaak leeg. Om verpaupering en kraak tegen te gaan maken wij al enige jaren gebruik van Camelot. Al jaren vernemen wij van onze blijvende bewoners dat dit soort bewoning als zeer prettig en veilig wordt ervaren.’ P.M. van den Dries, Opzichter onderhoud | Woonstichting SSW

Project

Renovatiewijk Van Heemstra kwartier | De Bilt

De uitdaging

•T  ijdens de transitiefase komen er steeds meer woningen leeg te staan

• Niet alle bewoners vertrekken tegelijkertijd. De wens is om de woningen niet dicht te spijkeren

• Hoe houden we de wijk leefbaar, schoon en veilig en voorkomen we verloedering

De Camelot oplossing

•T  ijdelijke bewoning in de panden waar de vaste bewoners al uit zijn vertrokken

• Regelmatige inspectie van de huizen en de wijk als geheel

• Tuin- en kleinschalig onderhoud wordt door bewoners zelf uitgevoerd

Resultaat

• Een schoon, heel en veilig Van Heemstra kwartier

•E  en renovatiewijk die van begin tot eind leefbaar blijft

• Snelle overgang tot renovatie mogelijk

Meer weten? Check cameloteurope.com of bel met uw Adviseur Leegstand 088 - 226 35 68 R I S I C O R E D U C T I E PA RT N E R

Camelot 13 nl reference woningstichting ssw de bilt  
Advertisement