Page 1

Vypracoval: učo:

Lukáš Lasnovský 399210

Marihuana a její užívání v ČR Anotace Marihuana je v České republice známá již stejně jako např. pivo. Téměř polovina Čechů (přesněji 49,3 %) ve věku mezi 15 a 34 lety vyzkoušela konopí. Mladým Čechům tak patří v tomto ohledu mezi ostatními Evropany prvenství. Uvádí to studie Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Marihuana je v ČR volně „dostupná“ a velice rozšířená droga, avšak uživatelé marihuany jsou zřídka kdy seznámeni s následky užívání, riziky a dlouhodobým ovlivněním vědomí.

Klíčová slova Marihuana - THC - iniciační droga - halucinogen - Cannabinoid

Argumentace Téma „Marihuana a její užívání v ČR“ nezapadá přímo do Oboru Teorie interaktivních médií, avšak ať již Marihuana nebo jiné rozšířené drogy v ČR, úzce ovlivňují společnost. Hlavní důvod proč jsem si zmíněné téma vybral je fakt, že nejčastější uživatelé Marihuany se pohybují ve věkovém rozmezí 15 - 34 let. Já i moji kolegové studenti jsme zlatým středem téhle věkové kategorie a z vlastní zkušenosti vím, že naší generace se tahle droga úzce týká, avšak většina uživatelů se předem neseznamuje s riziky užívání. Moje práce by měla moji generaci seznámit s těmito riziky a umožnit tak větší rozhled a třeba i změnit názor na užívání Marihuany, respektive alespoň brát v potaz rizika a následky a snažit se problematiku užívání Marihuany brát objektivně a více kriticky.

Co je to Marihuana? Účinné látky konopí - cannabinoidy patří mezi látky s halucinogenním účinkem. Jsou obsažené v rostlinách konopí (druh Cannabis), které jsou rozděleny do tří základních druhů: Cannabis sativa, Cannabis ruderalis a Cannabis indica. Domácím prostředím pro růst konopí jsou Himaláje, ale velmi rozšířené je především v Indii a roste i v mírném pásu. Jedná se o jednoletou dvoudomou rostlinu (samčí a samičí jedinci), maximální vzrůst je kolem 2 metrů. Samičí rostliny bývají mohutnější, z hlediska obsahu psychotropních látek významnější. Semena slouží ke krmení ptactva, rostlina je průmyslová surovina. Marihuana je droga, která se získává usušením květenství samičích rostlin konopí s obsahem nad 0,3 % THC. THC neboli delta-9-tetrahydrokanabinol je nositelem halucinogenních účinků. Ostatní cannabinoidní látky mají některé účinky také omamné, jiné mají sedativní, některé i antibakteriální. Účinné látky jsou obsaženy nejvíce v pryskyřici, která je produkována žlázkami na listech a v samičích květenstvích jako ochrana proti slunečnímu záření. Účinné látky se při dlouhodobém užívání


v tuku ukládají a kumulují, vytváří se tzv. depo, ze kterého se pomalu uvolňují a jsou prokazatelné v moči ještě mnoho dní po intoxikaci. Poločas biotransformace THC je 15 - 35 hodin, 3/4 látky se vyloučí během 3 dnů, většina stolicí. Možnost detekce z moči po jednorázovém užití je řádově ve dnech, v případě chronického užívání až 1 měsíc, výjimečně i déle. Z krve lze užití konopných drog zjistit do 14 dnů. Při občasném užití pak během týdne až 10 ti dnů. Pravidelné užívání zapříčiní, že se neaktivní metabolity THC hromadí v organismu.

Účinky Účinky se dostavují v řádech sekund až minut. Efekty užití Marihuany probíhá v několika fázích. Počátečním symptomem je sevřenost a úzkost, dále pak euforie a radost, někdy se můžeme setkat i s bezdůvodným a neutišitelným smíchem. Někteří uživatelé se setkávají s přísunem obsedantních myšlenek. Intoxikace poté může pokračovat spíše ve stavech úzkostlivých. Změna vnímání času (hodina může být vnímána jako 3 - 12 hodin), zostření smyslů (živější vnímání zrakových, sluchových, čichových, hmatových a chuťových vjemů), změny ve způsobu vnímání reality a vyjadřování, sucho v ústech (dehydratace organismu), únava, pocit hladu, snížení hladiny sebevědomí.

Rizika Dle lékařských studií může kouření marihuany způsobit u mladých lidí takové poškození plic, které je typické pro starší lidi a navíc není léčitelné (čtyři Marihuanové cigarety odpovídají cca dvaceti tabákovým). Jedná se o rozedmu plic (plicní emfyzém). Zhoršování krátkodobé paměti, které vede až k trvalému poškození. Dále ztráta motivace a vůle. Únava, malátnost Návykovost na Marihuanu je čistě psychická, tudíž se dá přirovnat k návykovosti např. na čokoládu, ale neznamená to fakt, že by návykovost na marihuanu nebyla nebezpečná. Zvyšuje a následně snižuje krevní tlak a zvyšuje tepovou frekvenci srdce. Marihuana je iniciační droga, což znamená, že při opětovném užívání je potřeba dostávat do organismu větší množství účinné látky pro stejnou hladinu účinků.

Využití v lékařství a pro terapeutické účely Kromě rekreačního užívání je konopí často využíváno i pro své terapeutické efekty, které zahrnují léčení a mírnění nepříjemných symptomů u řady onemocnění nebo zmírnění vedlejších účinků řady léčiv, především antikancerální chemoterapie a léčebného ozařování nádorů. Marihuana je prokazatelně: sedativum, superfaciální neuroleptikum, antiemetikum, spasmolytikum, bronchospasmolytikum, kardiokorigens. Mezi nepříjemné symptomy, které jsou různé konopné preparáty schopny zmírnit, patří nechutenství, nutkání ke zvracení, deprese, křeče, bolesti kloubů a páteře, alergie a některé psychotické stavy. Dále potlačuje symptomy např. Parkinsonovy choroby, Alzheimerova syndromu, roztroušené sklerózy, tachykardie, anginy pectoris, migrény, insomnie, katalepsie, maniodeprese, epilepsie, dystonie, anorexie, glaukomu. V posledních letech se úspěšně používá pro léčbu takřka všech


druhů rakoviny. Léčení konopím je důležité i při nerovnováze endogenního canabinoidního systému v humánní i veterinární medicíně. Konopí má antibakteriální, fungicidní a virostatické účinky. K medicinálním účelům ovšem nejde marihuanu kouřit, neboť při tomto způsobu požití se 97% účinných látek spálí. K léčení se používá především jako konopný výtažek, více známý jako hašový olej perorálně nebo sublinguální spray, protože se dobře vstřebávají přes ústní sliznici. Dají se vyrábět i rektální čípky, kanabinoidy se vstřebávají i sliznicí konečníku. Pro mnoho onemocnění a potlačení symptomů se používá i přímé vdechování odpařované marihuany, tzv. vaporizace. Pro léčebné účely se používá marihuana s co nejvyšším obsahem THC (až 20%) a doprovodných látek. Nejlepší výsledky se dosahují při použití prošlechtěných variet a subvariet Cannabis indica. Evropskou Unií povolené odrůdy technického konopí (týká se i ČR od roku 1999) Cannabis sativa, nemají pro léčení prakticky žádný význam kvůli nízkému obsahu THC - do 0,3%. Pro výrobu léků je nutný obsah THC minimálně 8 %.

Výsledky anonymního dotazníku na téma Drogy a mládež Statistiky výzkumu Drogy a mládež, které v období 14. 09. 2012 - 27. 09. 2012 zjišťoval Ondřej Vepřek z důvodu vypracování vlastní bakalářské práce. Z dotazníku použiji jen otázky týkající se Marihuany. Upozorňuji, že dotazník byl určen skupině 101 osob, které spadají do věkové kategorie do 17 let.


Marihuana a její účinné látky

Zdroje: 1) Marihuana. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Marihuana#.C3.9A.C4.8Dinky 2) VEPŘEK, Ondřej. Drogy a mládež: Základní údaje o provedeném výzkumu. Www.vyplnto.cz [online]. 2012 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/drogy-amladez/#segmentace 3) JIŘÍ X. DOLEŽAL. Marihuana. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN ISBN 80-7198-171-0.

4) BECKER, Howard S. Becoming a Marihuana User. American journal of sociology. 1953, roč. 59, č. 3, s. 235-242. ISSN 00029602. 5) OLGA, Orosová. RIZIKOVÉ FAKTORY UZÍVANIA DROG DOSPIEV AJÚCIMI. Ceskoslovenska Psychologie. 2007, roč. 51, č. 1, s. 32-47. ISSN 0009062X. 6) MINAŘÍK, MUDr. Jakub Minařík. Konopné drogy - marihuana, hašiš: Složení, vlastnosti. Drogová poradna [online]. 2009 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.drogovaporadna.cz/konopne-drogy-uvod.html Hodnocení zdrojů: Becoming a Marihuana User - Jde o padesát rozhovorů s padesáti různými uživateli Marihuany, tudíž mi to pomohlo spíše k prostudování a ověřování účinků, které jsem našel na internetu. V mnoha případech se např. poznatky na Wikipedii shodovaly s příběhy a zkušenostmi, v jiných případech jsem si ověřil, že na Wikipedii bylo též velé množství věcí nepravdivých, protože po porovnání příběhů z Becoming a Marihuana User šlo v některých


případech lehce poznat, že některé poznatky z internetu jsou čistě kritické a neobjektivní, psané nejspíše lidmi, kteří měli jen špatné zkušenosti. Tohle dílo mi pomohlo si udělat objektivnější názor, sledovat problematiku z obou stran. Howard S. Becker je váženým sociologem, tudíž důvěryhodnost dat v jeho práci byla pro mé účely dostatečná. RIZIKOVÉ FAKTORY UZÍVANIA DROG DOSPIEV AJÚCIMI - V díle Olgi Orosové jsem se nedočetl nic konkrétního o Marihuaně, ale o závislostech, rizicích a změn vědomí zapříčiněných užíváním drog. Jde přehledovou studii, důvěryhodnou, avšak zabývající se do hloubky otázkami, kterých já jsem se jen lehce „dotknul“ ve své práci. Marihuana - Kniha jiřího X. Doležala obsahuje velké množství užitečných faktů, které jsem bral v potaz a poté se je snažil ověřit na internetu či v dalších citovaných dílech, avšak, jde vidět, že jeho pohledy jsou z pohledu zastánce, a tudíž jsem si musel dávat pozor, abych si držel objektivní pohled a odstup k jeho knize. Wikipedia - Nelze brát jako důvěryhodný zdroj. Je seskládaný z různých internetových článků, diskuzí i důvěryhodných publikací, avšak bylo zapotřebí si pravdivost informací ověřovat, buď četným výskytem informací na internetu pod významnějšími deníky, nebo v citovaných dílech. Drogy a mládež - Ondřej Vepřek, co by student, který potřeboval statistiku pro svoji bakalářskou práci. Statistiku jsem zmínil, grafy jsem ukázal ve své práci, ale je potřeba brát v potaz možnosti lživých informací a neupřímnost ze strany tázaných. Avšak na druhou stranu jde o anonymní dotazník, tudíž se můžeme nějakým způsobem zorientovat pomocí čísel uvedených v grafech Ondřeje Vepřeka.

Marihuana a její užívání v ČR  

Marihuana and its using in Czech Republic

Marihuana a její užívání v ČR  

Marihuana and its using in Czech Republic

Advertisement