__MAIN_TEXT__

Page 1

Editie 11 • najaar 2019

Een Jeugd met een Opdracht Heidebeek magazine

LISTEN obey don‘t quit REPORTAGES • COMMUNITY • FOCUS • AGENDA


HEIDEBEEK TRAINING SCHOOL

reach the unreached dts Meld je nu AAN VIA DE WEBSITE aanmelden: registrar@ywam.nl

YWAMHEIDEBEEK.ORG/classic-dts


Columns 07 Short news 12 Magnify God door Marjan van der Meulen

Reportage 08 Listen, obey and don’t quit door Carl Shaw

18 Called to go door Martijn de Frankrijker

FOCUS

18

24 Fourty years in YWAM and still going strong door Maritta Winkler

14 Local impact by YWAM door verschillende zendelingen

26 Ready to go door een zendeling uit Indonesië

Rubrieken 05 Hear, obey and don’t quit door Stefan Pruim

16 Social media INSTAGRAM

30 Seizoensoverzicht jan 2020 t/m juli 2020

26 3


JEUGD MET EEN OPDRACHT HEIDEBEEK JmeO Heidebeek in Heerde is onderdeel van Youth With A Mission (YWAM). Heidebeek is één van de meer dan duizend centra die deze interkerkelijke zendingsorganisatie in zo’n honderdtachtig landen heeft. Called magazine is een gratis uitgave van JmeO Heidebeek en verschijnt twee tot drie keer per jaar. REDACTIE Berre Ruijsink, Jeremy Bos, Maritta Winkler & Carl Shaw MEDEWERKERS Marjan van der Meulen, Willem Jan Boon, Bernd Jan Gosseling, Mayke Shaw, Stefan Pruim. FOTOGRAFIE Pagina 18 t/m 23 Ellis de Frankrijker Unsplash.com, Pexels.com Coverfoto: Janiere Fernandez DRUKWERK EN BEGELEIDING IDD | www.idd.nu REACTIES EN ADRESWIJZIGINGEN Adreswijzigingen en/of opmerkingen kunt u sturen naar heidebeek@ywam.nl of bel 0578 216 000. Krijgt u dit magazine? Dan zijn uw gegevens opgenomen in onze administratie. Een wijziging of verwijdering uit ons adressenbestand kunt u doorgeven via heidebeek@ywam.nl. GEVEN Ons werk is afhankelijk van giften. Geven kan op verschillende manieren, zoals via een overboeking, een machtiging, een periodieke schenking of door JmeO Heidebeek op te nemen in uw testament. JmeO Heidebeek is door de overheid erkend als ANBI en heeft het CBF keurmerk. IBAN: NL38 RABO 0326 5210 62 t.n.v. Stichting Jeugd met een Opdracht, Heerde ADRES JmeO Heidebeek Mussenkampseweg 32 8181 PK Heerde 0578 216 000 heidebeek@ywam.nl www.ywamheidebeek.org www.facebook.com/ywamheidebeek

CALLED | najaar 2019


WOORD Vooraf

Hear, obey and don’t quit

D

it zijn de woorden van Loren en Darlene Cunningham, oprichters van Jeugd met een Opdracht. Hear, obey, and don’t quit (vertaald: luister (naar God), gehoorzaam en stop niet) is de boodschap die zij de laatste tijd vaak brengen als ze ergens spreken. Zelf zie ik het als een soort van slotwoord voor hun leven nu zij wat ouder worden. Een soort samenvatting van waar ze eigenlijk in hun leven voor staan. Het is alsof ze zeggen: “Jongens, we hebben geweldige avonturen meegemaakt en veel geleerd. En van dit alles: onthoud dit: Hear, obey and don’t quit.” Deze woorden van Loren en Darlene zijn veelvoudig besproken hier in de afgelopen maanden. Maar eigenlijk zijn het niet alleen de woorden van Loren en Darlene. Onze hele organisatie is gebouwd en gefundeerd op het verstaan van Gods stem en hieraan gehoorzaam te zijn.

nog steeds) niet al het geld. Toen kwamen de woorden van God: “Begin met wat je hebt”. En zo zijn we begonnen. Of neem het verhaal van Daniël en Leoni (in deze ‘Called’). Ook zij zijn gegaan omdat God heeft gesproken. In vertrouwen en afhankelijkheid van Hem zijn ze naar Mozambique vertrokken. Dat betekent niet dat alles makkelijk gaat of dat we van tevoren wel weten dat het goed komt. Het betekent wel dat we ons vertrouwen op God stellen omdat Hij te vertrouwen is. Hear, obey and don’t quit.

De woorden ‘hear, obey and don’t quit’ klinken simpel en eigenlijk is het dat ook. Het betekent als we beslissingen moeten nemen dat we stil zijn en naar God luisteren om vervolgens dat te doen wat Hij ons zegt, en dan niet opgeven. Maar soms maken we het onszelf zo lastig. Als we van tevoren de uitkomst niet weten kan het lastig zijn Hem te gehoorzamen. Dan moeten we echt ons vertrouwen op God stellen in plaats van op onszelf. Dan moeten we echt ervoor kiezen om ons afhankelijk van God op te stellen. De nieuwbouw is ook zo’n project. We hebben het idee dat God sprak over groei en daaruit kwamen de plannen voor nieuwbouw. Het lastige was: Wanneer begin je? We hadden (en hebben

Stefan Pruim Basisleider JmeO Heidebeek

5

najaar 2019 | CALLED


HEIDEBEEK TRAINING SCHOOL

school of frontier mission Meld je nu AAN VIA DE WEBSITE aanmelden: registrar@ywam.nl

YWAMHEIDEBEEK.ORG/school-of-frontier-missions


short news Heidebeek bereidt zich voor op groei en is begonnen met het bouwen van een nieuw gebouw. Het gaat om huisvesting voor een groot aantal medewerkers die op Heidebeek werken en voor de studenten die hier training ontvangen. Duizenden studenten zullen hier tijdelijk wonen terwijl ze op de springplank staan voor wereldzending en hiervoor getraind worden. We stappen uit in geloof en zien het gebouw ‘groeien’. Afgelopen jaar hebben er ontzettend veel vrijwilligers meegeholpen om het gebouw de ‘lucht’ in te helpen. Begin 2019 was er alleen de fundering, en nu ligt de 2e verdiepingsvloer erop voor de winter! Dat betekent dat we richting het hoogste punt van het gebouw gaan. De planning voor 2020 is ook gemaakt en einde van de zomer van 2020 zal het dak gelegd worden op het gebouw! Als het dak is geplaatst moet er nog heel wat binnen in de woningen gebeuren. We gaan de woningen afbouwen, de trappen aanbrengen, de binnenmuren plaatsen en alle installaties aanleggen. Ook moeten de grote glazen buitenkozijnen nog geplaatst worden. Bedankt voor uw betrokkenheid, voor de giften en praktische ondersteuning. Met elkaar kunnen we zoveel doen! Voor vragen, of als u wilt meehelpen: maintenance@ywam.nl

7

najaar 2019 | CALLED


Listen, obey and don’t quit TEKS T Car l shaw

H

et leven op een JmeO basis zoals Heidebeek gaat altijd maar door. We hebben 130 zendelingen verspreid over 35 verschillende teams zoals gebed en aanbidding, de keuken, gastendienst, onderhoud en training. Allemaal vanuit ons JmeO motto: “God kennen en Hem bekend maken”. En vanuit een plaats van intimiteit en vertrouwen op God is het mogelijk om de zendingsorganisatie te zijn die wij zijn vandaag de dag. We zijn een stel radicale jonge mensen die gepassioneerd zijn voor God. En soms zijn we een beetje chaotisch. Hoe wij standvastig blijven? Simpel: We luisteren, gehoorzamen en geven niet op!

Het zit in ons DNA! Een belangrijk aspect van onze missie is het horen van Gods stem. Als je een DTS bij ons gedaan hebt, herinner je zeker de prachtige JmeO waarden die we hebben. Deze 18 waarden, gegrond op het Woord, zijn als een soort kompas die ons recht op het pad houden. Het heeft effect op ons karakter en hart. Onze derde waarde “Het verstaan van Gods stem” is een perfect voorbeeld hiervan. Het leert ons het belang van toewijding tot gebed en het luisteren naar God en ook het gehoorzamen en doen wat Hij zegt.

8


REPORTAGE life directions

Luisteren en doen Hierover een voorbeeld: Voor de zomer bracht het leiderschapsteam van de basis tijd door om de Heer te zoeken in gebed om een idee te krijgen waar God wil dat wij ons op zouden focussen in 2020. Het is iets wat we allemaal zouden moeten toepassen in ons leven. Simpelweg voor de Heer komen en vragen waar Hij wil dat je gaat. Vraag Hem of er mensen zijn waarvoor je kan bidden en waar je een invloed op mag hebben. Misschien zijn er specifieke dingen op Zijn hart die je mis kan lopen als je niet in gebed begint. Vanuit deze tijd van gebed kwam ons thema voor 2020: “Elevate and impact”.

Heidebeek een springplank voor wereldzending zou zijn, en dit zijn we vandaag nog steeds. We laten niet los wat God in het verleden heeft gesproken maar we kijken ook naar hoe Hij JmeO wil gebruiken in de toekomst. Ons verlangen is om Gods koninkrijk te bouwen in Nederland en de naties. Wij investeren in elkaars leven en maken tijd voor elkaar. We willen groei aanmoedigen en uitspreken en maken plaats voor nieuwe initiatieven. We zijn bereid om discipelen te maken en gediscipeld te worden. Ons verlangen is om ( jonge) mensen te trainen en toe te rusten voor zending zodat ze radicale keuzes maken in het volgen van Jezus. Dit is de impact die we graag willen hebben.

Over de jaren heen heeft God veel dingen tot Heidebeek gesproken. Zo hebben we al een aantal jaren een team in Indonesië dat naar moslims uitreikt omdat God sprak dat Indonesië een focus van Heidebeek moest worden. Ook het bouwen van een nieuw gebouw voor meer studenten op ons terrein doen we in gehoorzaamheid aan wat God heeft gesproken. In het verleden gaf God een visie dat

CALLED | najaar 2019

Mattheus 5:14-16 (NBG) Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis

10


REPORTAGE Listen, obey and don’t quit

zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Luisteren naar God is één ding, maar als je het idee hebt dat Hij iets spreekt moet dat naar een reactie leiden. Laatst werden we als leider steam uitgenodigd voor een boottripje door Jeff Fountain. Jeff is in het verleden basisleider van JmeO Heidebeek geweest en heeft ook de leiding gehad over het werk van JmeO-Europa. In de jaren ’80 heeft JmeO een aantal gebouwen gekocht. Veel van deze gebruiken we op dit moment nog steeds. Eén van deze gebouwen was centrum ’s Heerenhof in Heerde. Wij vroegen Jeff waarom ze toen dachten dat ze dit gebouw moesten kopen. Was er een specifieke visie? Hadden ze een doel in gedachten? Jeff antwoordde heel simpel: “We kochten het omdat we het idee hadden dat de Heer ons hiertoe leidde”. Toen die tijd had hij geen idee dat vanuit dat gebouw veel bedieningen ‘geboren’ zouden worden. Vanuit ‘s Heerenhof werden o.a. aanbiddingsliederen geproduceerd en opgenomen wat leidde tot een vernieuwing op het gebied van aanbiddingsmuziek in Nederland En het was niet alleen hier in Nederland. We hebben een toename gezien in bedieningen en JmeO locaties in de hele wereld omdat mensen reageerden op het woord van de Heer. Zoals verschillende werken in Noord-Afrika waar mensen zoals jij en ik een roeping en verlangen hebben ontvangen om het evangelie te delen in gebieden anders dan hun eigen. Wij zijn geroepen om een apostolische bediening te zijn, om nieuwe dingen op nieuwe manieren te doen, om het evangelie in de maatschappij te brengen en om de wereld in te gaan en het goede nieuws te delen. In onze Heidebeek communiteit is een verlangen om nieuwe locaties te pionieren op plekken waar het evangelie niet of nauwelijks aanwezig is. Niet alleen om een springplank voor wereldzending te zijn, maar ook om jonge mensen erop te zien klimmen en er af te zien springen. Recentelijk hebben we een nieuw team dat dit aan het doen is. Dit team is open om te gaan en Gods roeping te volgen waar Hij zendt: in eigen land, Europa of heel ergens anders in de wereld.

Geef niet op! Gehoorzaamheid aan God kan ons vragen uit onze comfortzone te komen en om niet op te geven. In 2009 was ik deel van een pionierend team in IJsland. In die jaren hadden we veel teamleden die kwamen en ook weer weg gingen. Dit was zelfs al voordat we Heidebeek hadden verlaten. En wanneer je er dan daadwerkelijk bent, komen er verschillende verwachtingen, team dynamieken en conflicten omhoog. Visa worden toegewezen aan de één en afgewezen voor de ander. Maar je vertrouwt op God en dat Hij alles onder controle heeft. Wanneer we uit onze comfortzone stappen als reactie op gebed, dan willen we vast kunnen houden aan het woord van de Heer. De woorden en beloften die Hij gesproken heeft in het verleden zijn ook een schuilplaats in de moeilijke momenten. Ze herinneren je aan het intieme moment wanneer je ‘ja en amen’ zei tegen de Heer. Volharding is een kracht. Kijk naar het verhaal van Mozes. Hij hoorde God en ontving een specifieke roeping om het volk van Israël te leiden. Hij gehoorzaamde door naar de farao te gaan om te vragen om de Israëlieten vrij te laten. Maar toen dat niet werkte gaf hij niet op. Hij volhardde en ging door met het najagen van Gods plan. Exodus 3 – Exodus14 Hebreeen 11:27 (BGT) Daarom ging Mozes weg uit het paleis in Egypte. De farao was woedend op hem. Maar omdat Mozes een groot geloof had, was hij niet bang voor de farao. Niemand kan God zien, maar het leek alsof Mozes God wel zag. En daarom kon hij het volhouden. Dit is mijn hoop voor jou en mij. Dat we God zien en horen vanuit de intimiteit met Hem. Dat we op hem reageren vanuit gehoorzaamheid en dat we Zijn roeping volgen zonder op te geven.

car l shaw creative media team

11

najaar 2019 | CALLED


Magnify God TEKS T Marjan van de r M eu le n

I

k zie het overal om mij heen! Ik word er bij bepaald als ik in de natuur ben of als ik luister naar een mooi lied. Wanneer ik bloemen neerzet in huis, geniet van een mooie foto of geïnspireerd raak door kunst. Of als ik aanschuif aan een mooi gedekte tafel en iedereen zich feestelijk aankleed. Maar ik zie het ook in iemand die vol passie zijn werk doet. De persoonlijke aandacht die je ontvangt in een winkel of gastvrijheid die je krijgt in een leuk café.

scheppen van iets moois. Dat is God. God heeft de wereld gemaakt om op te leven, ervan te genieten en te bewerken. En Hij maakte de mens en de volken en het is Zijn hart dat individuen én naties leven en functioneren zoals Hij dat bedoeld heeft. Het was een prachtig en goed ontwerp in alle opzichten! Helaas kwam dood en zonde en veranderde de wereld. Gods liefde voor de wereld veranderde echter niet, Zijn plan was groter! Hij gaf en offerde uiteindelijk Zijn zoon voor ons en de dood was overwonnen. Zijn missie is dat elk individu en samenleving hersteld wordt en gaat leven naar hoe Hij het bedoeld heeft. Hij wil dat iedereen Hem leert kennen en dat naties gezegend worden. Dat in deze gebroken wereld Zijn waarheid en schoonheid gehoord en gezien zal worden.

Maar ik zat met een paar vragen. Wat voor doel heeft dit alles? Moet schoonheid functioneel zijn? Wat is Gods bedoeling hiermee? We zijn geroepen om Hem bekend te maken, om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. Welke rol speelt schoonheid en het creëren van nieuwe en mooie dingen hier dan in?

Onze Missie Dus is de grote opdracht meer dan alleen een boodschap van redding? We zijn geroepen om Zijn woord en waarheid te delen met anderen, om alle volken tot zijn leerlingen te maken. Maar omvat dat niet veel meer? Is het verhaal niet groter? Zijn we niet geroepen om Zijn schoonheid, Zijn perfecte ontwerp, te laten zien in elk

God de Schepper heeft Laten we teruggaan naar het begin, waarin God degene is die creëert. Hij maakte de aarde en de hemel, de mens en een prachtige tuin. Hij is de schepper. Of…. de bedenker, de auteur, de kunstenaar, de uitvinder, de initiatiefnemer, de architect. Creatie, het bedenken en

CALLED | NAjaar 2019

12


deel van ons leven en in elk deel van de samenleving? We zijn hier niet alleen om te consumeren, maar om datgene wat God ons heeft gegeven te bewerken en er iets goeds en moois mee te doen. Wij zijn geschapen naar Zijn beeld. We zijn gemaakt om te creĂŤren, de aarde te bewerken en te ontwikkelen. En daarmee Gods natuur en karakter in al zijn facetten te reflecteren. We hebben een verhaal te vertellen aan de mensen om ons heen. Een verhaal dat in staat is mensen, samenlevingen en landen te veranderen!

en alles op aarde, zichtbare en de onzichtbare dingen. Ja, zelfs alle hemelse machten en krachten. Alles is door Christus gemaakt, en alles bestaat om Hem te dienen. Hij is belangrijker dan alles en iedereen. Alles is op Hem gericht. We mogen uitkijken naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en naar Zijn belofte dat we straks voor altijd bij Hem zijn. Maar we leven nu in de wereld die door God gemaakt is en alles wat daarin is. Een wereld waar we van mogen genieten en waarin we geroepen zijn Zijn Koninkrijk in alle gebieden van de samenleving te laten zien. Laten we de wereld mooier maken en gebruiken wat God in ons heeft gelegd. Laten we Zijn schoonheid weerspiegelen om mensen en naties te zien veranderen!

In de wereld om ons heen hebben mensen en volken hun eigen waarden en ideeĂŤn, gegrondvest op hun eigen wereldbeeld. En dat zie je terug in de wetenschap, in kunst, in bedrijfsvoering en in de politiek. Ik geloof dat wij zijn geroepen vanuit Gods wereldbeeld de cultuur van Zijn Koninkrijk te laten zien in al deze gebieden! Wij kunnen invloed uitoefenen op onze samenleving en cultuur door hoe we leven als gezin, hoe we onze baan invulling geven, hoe we omgaan met de schepping en door de dingen die we maken. De wereld heeft de cultuur van Gods koninkrijk nodig!

Marjan van de r M eu le n creative missions

Kolossenzen 1:15-17 (Bijbel in Gewone Taal) Christus heeft ons laten zien wie God is, door Hem werd God zichtbaar. Met Christus is de schepping begonnen. God heeft Christus alles laten maken: alles in de hemel

13

NAjaar 2019 | CALLED


local impact by ywam


focus

Moslims in Epe

Evangelisatie in Apeldoorn

door een zende ling

door B ernd jan gosse ling

Welke mensen wil jij bereiken? Vluchtelingen (de statushouders) van wie de meesten moslim zijn.

Welke mensen wil jij bereiken? We reiken uit naar de mensen van Apeldoorn op donderdagavond en op vrijdagmiddag. Dit doen we door vragen op een whiteboard te schrijven. Mensen kunnen hier dan op antwoorden. Ook delen we losse evangeliĂŤn uit aan mensen. Naast mensen die evangeliseren op straat hebben we ook mensen die bidden voor de gesprekken die plaatsvinden. Zo gaan gebed en evangelisatie hand in hand.

Waarom juist deze mensen? Vele van hen hebben hun familie achtergelaten of zijn hun familie verloren. Eigenlijk hebben ze alles achter gelaten. Nu zijn ze hier. Wij willen graag familie voor hen zijn. Familie die ze het evangelie verteld. Want de meesten hebben dat nog nooit gehoord. Hoe pak je dit aan? We gaan naar mensen toe en bezoeken ze thuis. We delen verhalen met ze, helpen ze praktisch en luisteren naar hun verhalen. We proberen hen lief te hebben als een broer of zus. Hoe kunnen wij hiervoor bidden? Wij bidden dat zij Jezus leren kennen en gaan volgen. En dat ze Gods genezing in hun pijn en hun hart mogen ontvangen. Bid je mee?

Waarom juist deze mensen? Ik wil uitreiken naar de wereld om mij heen omdat het zo broodnodig is. Bij elke generatie die ik tegenkom zie ik de achteruitgang van Bijbelkennis, een groei van gebrokenheid en verwarring in de jongere generatie. Op straat kom ik deze realiteit tegen, en op straat kom ik ook de kracht van het evangelie tegen. Als christen heb ik een boodschap vol hoop die ik mag brengen in een wereld vol nood.

15

Hoe pak je dit aan? Als JmeO werken we samen met lokale christenen die gepassioneerd zijn om hun stad te bereiken met het evangelie, door middel van gebed, evangelisatie en andere vormen van uitreiken. Voor ons is het geweldig om onze studenten te verbinden met lokale teams die al jarenlang trouw uitreiken, zodat onze studenten kunnen leren van hun gehoorzaamheid aan de grote opdracht. Hoe kunnen wij hier voor bidden? Als jezelf het verlangen hebt om meer van God te zien in je stad, dan begint het met te zeggen: “Heer U mag mij gebruiken�. Daarnaast zul je de keuze moeten gaan maken om te gaan. Mij helpt het om te bidden, en misschien helpt dit gebed je wel. Lieve Here Jezus, vandaag maak ik de keuze om beschikbaar te zijn voor de wereld om mij heen. Wilt U mij uw bewogenheid geven voor mijn stad, en uw bewogenheid voor de mensen die U niet kennen. Ik wil U vragen om mij kansen te geven zodat ik het evangelie kan vertellen met de mensen om mij heen. Wilt U mij de woorden geven en het lef om zonder angst het geloof te delen. Dank U wel dat ik weet dat U mij bij zult staan, Amen.

najaar 2019 | CALLED


HEIDEBEEK OP INSTAGRAM

ywam_heidebeek YWAM Heidebeek

101 vind-ik-leuks

19 w.

ywam_heidebeek Are you ready to worship!? Come and join Hemelstijl today! #hemelstijl #ywamheidebeek neerapaulina franctollenaar Hele mooie foto’s Berre!

Een reactie toevoegen...

TAG ONS OP

INSTAGRAM #ywamheidebeek

76

104

CALLED | najaar 2019

16

5

1

168

4


HEIDEBEEK OP INSTAGRAM

107

91

5

4

ywam_heidebeek YWAM Heidebeek

132 vind-ik-leuks

5 w.

maartenmwe en 131 anderen vinden dit leuk ywam_heidebeek This morning we took time to pray and listen to the Lord. Together we are building missions and God’s Kingdom. It’s our desire to see more people going out to the missionfield. #ywam #ywamheidebeek leahthompsonparis So wonderfull!!

84

Een reactie toevoegen...

2

125

103

0

17

1

najaar 2019 | CALLED


Called to go TEKS T martijn de fran krijke r fotografie e llis de fran krijke r

K

en je dat, je zit al bijna zes uur bovenop de lading – twee ton rijst – van een vrachtwagen in een verlaten uithoek van Mozambique, met geen idee of je voor het vallen van de nacht je eindbestemming haalt? Het is waar Martijn en Ellis de Frankrijker zichzelf vinden, terwijl ze onderweg zijn naar JmeO Lichinga. Daar wonen, sinds begin 2019, Daniël en Leoni Wierstra met hun twee zoons. Hun vertrek naar Afrika kwam als een grote verrassing voor de familie en Martijn en Ellis gaan ontdekken hoe het met ze gaat. Althans, als ze ooit aankomen.

Wanneer we vertellen dat we van Oeganda naar Mozambique reizen – met openbaar vervoer – verklaren mensen ons voor gek. ‘Heb je enig idee hoe ver dat is?’ vragen ze. We denken van wel. Onze reis van Masaka, Oeganda, naar Lichinga in Mozambique is 2.500 kilometer, of zo’n 8 keer Groningen-Maastricht, zonder wegdek. Deze reis maken we niet alleen voor onszelf. Dat moet ik vaak herhalen terwijl we in krakkemikkige ‘mutatu’s’ – wat je busjes zou kunnen noemen – over stoffige ‘bumpy roads’ denderen. In die rijdende schroothopen gaat alleen de radio harder dan de gemiddelde snelheid. Echter, vandaag, onze laatste rit, komt de snelheidsmeter niet boven de twintig, als hij überhaupt al beweegt. Een gepast afscheidscadeau. Een bijzonder gezin Het is ons zesde uur hier, bovenop de lading van deze vrachtwagen. De middag komt, net als mijn geduld, op zijn einde, maar ik volg het voorbeeld van onze dertig medepassagiers

CALLED | voorjaar 2019

18


19

CALLED | voorjaar 2019


en kijk kalm hoe de zon richting de bergen in de verte zakt. Op z’n Afrikaans accepteren we ons lot. Dat hebben we geleerd tijdens vijf maanden in busjes gepropt worden, op weg naar de goede doelen die we over het hele continent hielpen. Vandaag is onze laatste test, Mozambique onze laatste bestemming in Afrika. Aan het einde van deze onbegaanbare weg wacht de familie Wierstra.

zien, want hun ‘ja’ is een ‘ja’, hun ‘nee’ is een ‘nee’, hun enthousiasme is echt en hun liefde oprecht. Naar zo’n gezin kijk je reikhalzend uit na maanden sjoemelende chauffeurs en honderdduizend misverstanden. Ten tweede zijn de Wierstra’s bijzonder door hoe dapper ze zijn. Ze zijn vol van Gods liefde én vol van vertrouwen in Zijn leiding, daar is een flinke dosis moed voor nodig. Vooral als je ineens geroepen wordt alles wat je kent achter te laten.

‘De Wierstra’s’ zijn Daniël, Leoni en hun zoons Rens en Seth. Vóór hun avontuur in Mozambique zagen Daniël en Leoni zichzelf niet naar het buitenland gaan. De familie woonde en werkte op YWAM Heidebeek en dat beviel goed. Daniël droeg op zoveel praktische vlakken bij dat zelfs ‘manus van alles’ tekort schiet en Leoni was, mogelijk, de fanatiekste DTS-leider vindbaar.

Broodjes kaas en goede gesprekken Het is diep in ons zevende uur als levende lading en de zon heeft de warmte – en mijn moed – meegenomen, als er een grote, witte SUV langsraast. Ik spring bijna van de vrachtwagen af–dat moet Daniël zijn! ‘Stop!’ De chauffeur snapt pas waarom we in het pikkedonker, nog ver van de stad, af willen stappen als hij de andere mzungu (‘witte’) ziet. Ik betaal de 600 Metical (9 euro), een koopje voor 7 uur safari, en steek mijn hand uit naar Daniël. Hij stopt er een

Het gezin is bijzonder. Ten eerste om hoe normaal ze zijn. In de zin van wat we als normaal zouden willen

CALLED | najaar 2019

20


reportage called to go

banaan in. “Jullie zullen wel honger hebben, Leoni is thuis eten aan het maken.” We stappen in de auto en een nieuw deel van onze reis begint. In de weken die volgen leren we veel over de familie, hun zendingswerk en Mozambique. We ontmoeten de mensen met wie de Wierstra’s samenwerken; een Nederlands gezin dat hier al acht jaar woont (‘zonder hen hadden we dit niet gekund’) en een Nederlandse vrouw die stiekem al Mozambikaans is (‘Ik kwam hier de eerste keer in 1975’) en – natuurlijk – een grote groep Mozambikanen die altijd een glimlach, tijd en zelfs een bord eten voor ons over hebben. Een bont gezelschap waar we alles over willen weten, maar we blijven vooral benieuwd naar Daniël, Leoni en natuurlijk Rens en Seth (de één nog schattiger dan de ander). Want hun plotselinge vertrek intrigeert ons. “Ik dacht: ‘Als God ons in Afrika wil dan zal hij wel heel hard moeten roepen…’” vertelt Daniël op een dag, tijdens onze lunch samen. Het een moment dat we elke dag delen, één van de dingen waardoor we ons gelijk thuisvoelen. Al kan dat ook komen door het grote blok kaas op tafel, die we maanden zo gemist hebben. Daniël kijkt om zich heen, “…en kijk nou waar we zijn.” God riep. Zo hard dat Daniël plots in Lichinga, Mozambique is, waar hij leiding geeft aan een team Mozambikanen om het huis van de familie te bouwen. Een echte Hollandse jongen (zo volgt hij, als de wifi het toelaat, nog elke race van Max), die op de tast moet ontdekken hoe de Mozambikaanse cultuur werkt. Vervloekt Dit gaat anders dan we gewend zijn, ondervinden we een dag na aankomst. Onze lichamen voelen alsof ze nog over de rode aarde van Afrika deinzen, als Daniël belt. Leoni’s gezicht verraad dat het geen goed nieuws is: “Jongens, we moeten nú spullen uit de container gaan halen!” De zeecontainer in kwestie staat in de buurt van het toekomstige huis van de Wierstra’s. Die kwam aan met spullen van de familie en bouwmaterialen. De container werd geïnspecteerd en de inhoud zinde de ambtenaar, om welke reden dan ook, maar niets. Alle nieuwe spullen moesten in de container blijven en de familie werd gesommeerd zelf een slot aan de deur te hangen. Daniël belt omdat de ambtenaar zich plots

bedacht dat dit niet zo handig was en hij is onderweg, mét een groot hangslot. In een paar bloedstollende minuten halen we dus nog snel wat spullen uit de container. Niet netjes, maar beter dan het alternatief. Het is typerend voor een leven in Mozambique, een bestaan vol tegenstrijdigheden. Als Daniël buigt voor corruptie en wat biljetten in de grijpgrage vingers van de ambtenaar drukt, is alles zo opgelost. Doet hij dat niet dan kan (en zal) het maanden duren. Zo zien we Mozambique in het klein; een vruchtbaar land, dat door de verkeerde mensen volledig uitgeput wordt. Want terwijl Mozambique al jaren hoort bij de landen met het snelst stijgende bruto nationaal product, bungelt het tegelijkertijd nog ver onderaan de lijst met armste landen ter wereld. Het land heeft oliebronnen, goudmijnen en rijke grond, maar door een explosief politiek klimaat en buitensporige corruptie leeft 70% van de bevolking in armoede. “Toen we van ons verkennende bezoek terugkeerden naar Nederland waren we dan ook alles behalve verliefd op Mozambique,” vertelt Leoni. Jarenlang ondersteunde het stel zendelingen en ineens werden ze zelf geroepen; hun bestemming, de Niassa provincie, mijlenver uit hun comfortzone. “Ze noemen dit ook wel de ‘vergeten regio’,” legt Leoni uit, terwijl we onderweg zijn naar het meer van Niassa. Hoewel het maar 44 kilometer verderop is maken de poffertjespanpaden het een uitdagende rit van meer dan drie uur. “De mensen hier voelen zich volledig genegeerd door de regering.” De afstand tussen de regio en hoofdstad Maputo is fysiek 2.300 kilometer, maar voelt soms nog groter. In dit katholieke land is Niassa één van de weinige regio’s waar het meerendeel islamitisch is. “En naast de imam’s hebben ze hier ook witch doctors” (medicijn mannen). Terwijl Daniël rijdt alsof hij een wilde hengst moet bedwingen legt Leoni uit dat de locals niet alleen de islam aanhangen, maar dat ook de oude stammen religies nog springlevend zijn. Dat betekent animisme, magische voorwerpen en het uitspreken van vloeken. Daarvoor zijn de christelijke mzungu’s een makkelijk doelwit. Een spirituele strijd die het aanpassen naar de nieuwe cultuur er niet makkelijker op maakt. Plots stuurt Daniël een zijpad in – blijkbaar was dit de hoofdweg – razen we de laatste heuvels over en vergeten we even die donkere verhalen; we zijn er.

21

najaar 2019 | CALLED


reportage called to go

Spektakelstukken Kijk je voorbij de trieste cijfers, voorbij de corruptie, voorbij neerwaartse spiralen en spirituele strijd, dan zie je spektakelstukken: een ongerepte natuur, dobberende visserbootjes en mensen met pure emoties. Dan zie je plekken als het meer van Lago Niassa, waar we samen twee dagen doorbrengen, de stilte alleen doorbroken door locals die over het strand voor het huisje slenteren.

mensen, maar ook de ministries van JmeO Lichinga zijn nieuw en spannend. Er is een kliniek die ondervoeding bij kinderen bestrijdt, een voetbal ministry en een outreach naar ouderen en omliggende dorpen. Allemaal verdienen ze tijd, aandacht, gebed en heel veel liefde. Dan zijn er nog de nieuwe taal, hun twee prachtige kinderen en je snapt waarom we daar, tijdens een heldere nacht aan Lago Niassa, even stil waren. Dat we gewoon een potje kaartten en samen zaten, omdat geen woorden op aarde bevatten hoe waanzinnig wandelen op God’s pad is.

Daar zitten we, met een gezin zo Hollands als boerenkool, dat huis en haard heeft achtergelaten omdat ze vertrouwen op God en daardoor weten dat het goed komt. Dat zelfs het beste nog komt. Dit vertrouwen maakt het werk niet makkelijk, maar wel mogelijk. Het helpt de familie om verder te kijken dan hangsloten, moeizame samenwerkingen en gebroken beloftes. Zo belangrijk, want Mozambique heeft handen nodig. Die uit mouwen gestoken worden, het liefst. Daarom zal Daniël zich ook in Mozambique inzetten om de JmeO basis op alle vlakken te verbeteren en zal Leoni weer de meeste bezielde DTS-leider worden.

Of de familie Wierstra klaar is voor alles wat nog komen gaat, daar twijfelen ze nog wel eens aan. Echter, God is er klaar voor, en leven in die wetenschap is voor hen genoeg.

martijn & E llis de fran krijke r missions reporter

De echte uitdaging komt echter niet van hetgeen wat Leoni en Daniël al kennen, maar van alles wat nieuw is. De cultuur, de werkhouding van de

CALLED | najaar 2019

22


fourty years in ywam and still going strong

ed sherman Leeftijd: 71 jaar Geboren in: de Verenigde Staten van Amerika Familie: Getrouwd, 2 kinderen Aantal landen waar hij geweest is: 70 Jaren wonend in Nederland: 40 Gemiddeld aantal landen waar hij per jaar heen reist: 10 Favoriete buitenlandse maaltijd: Indian butter chicken


FOCUS

V

raag jij je weleens af hoe je een levende relatie kunt houden met God gedurende je hele leven? Hoe je vol passie blijft en niet lauw wordt, of zelfs God gedag zegt? Persoonlijk ben ik erg gefascineerd door oudere mensen die hun hele leven God gevolgd hebben en schijnbaar nog dagelijks groeien in hun relatie met God. Ed is één van deze mensen. Veertig jaar geleden pakte hij zijn koffer en verhuisde naar Nederland om onderdeel te worden van Jeugd met een Opdracht en is daar nooit meer weggegaan. Hij is op vele wijze actief betrokken geweest bij JmeO, bijvoorbeeld als bibliothecaris, onderdeel van het leidersteam, de wereld over reizend om les te geven en als decaan van de ‘University of the Nations’. Ed is dan ook nog lang niet toe aan zijn pensioen. Op dit moment is hij begonnen aan een Master studie en reist hij samen met zijn vrouw Terry de wereld over om de vierde generatie zendelingen, afkomstig uit Azië en Afrika, les te geven en toe te rusten.

In gesprek met Ed krijg je veel stof tot nadenken. Hij praat op een liefdevolle en wijze manier, en weet zo vele religieuze gewoontes te bevragen. Na afloop zit je hoofd vol met nieuwe inzichten die het overdenken waard zijn. Toch staat in dit alles centraal dat God een persoon is die we volgen vanuit pure genade. Een onderwerp bekend voor iedere christen is het zoeken naar verbinding met God. Wat is de juiste manier om dat te doen? Hoe vaak moet je stille tijd houden? Hoe moet dat eruit zien? Ed’s antwoord is zowel simpel als provocerend. Hij zegt: “Ontdek wat werkt voor jou”. We zijn allemaal uniek. Er is geen standaard formule. Ed houd nooit stille tijd in de ochtend. Hij is gewoon geen ochtend persoon. In plaats daarvan heeft hij door de jaren heen een diepe verbinding opgebouwd met God door de dag heen. Een constant gesprek en bewust zijn van Gods aanwezigheid. Daarnaast besteed hij flink wat tijd in de Bijbel en houdt hij ervan om God te zien en ontmoeten in de natuur. Ed ontmoet God in schoonheid. God is schoonheid! Als wij ons bewust worden van schoonheid en daarnaar op zoek gaan in ons leven, of het nou is in natuur, muziek of een schilderij, dan zullen we meer ontdekken wie God is. Maar hoe zit het met discipline? Is niet het gevaar als we met God willen connecten gedurende de dag dat we juist daarin falen? Zou het niet behulpzaam zijn om vaste momenten te plannen? Het antwoord

van Ed blijft hetzelfde: “Ontdek wat voor jou werkt”. Discipline is goed, patronen zijn goed, maar pas op dat je patronen geen wet worden. Onze relatie met God is gebaseerd op genade. We moeten leven vanuit die genade en niet vanuit de wet. Hoe zit dat met jou? Wat werkt voor jou? Heb je goeie patronen? Of zijn jouw patronen een wet geworden? Hoe breng jij jouw tijd met God door? Ed werkt al meer dan veertig jaar voor Jeugd met een Opdracht! In die jaren reisde hij naar meer dan zeventig landen en werkte samen met veel verschillende mensen. Zeker in JmeO, een internationale en interkerkelijke zendingsbeweging, word je dagelijks geconfronteerd met de verschillen tussen jou en anderen. Hoe hou je dat veertig jaar vol? Opnieuw geeft Ed’s antwoord nieuwe inzichten: “Je hoort erbij omdat je anders bent.” Ed voelde zich vaak anders dan anderen op de manier hoe hij over dingen denkt en naar zaken kijkt. Dat maakte hem in eerste instantie kritisch naar JmeO. Maar Ed ontdekte meer en meer dat het geroepen zijn naar een plek niet betekent dat het jouw taak is de organisatie te veranderen. Je bent geroepen om een perspectief te brengen dat nog ontbrak. In het samenleven met anderen worden er altijd fouten gemaakt. Dat is niet erg want we leven allemaal vanuit genade. We mogen leren en groeien door het maken van fouten. Toen ik Ed vroeg naar zijn advies voor jongeren die willen beginnen bij JmeO antwoorde hij dan ook precies dat: “Maak juist nu fouten!” Wees er niet bang voor, probeer en leer. Talenten en gaven zijn als spieren: ze zullen alleen groeien als we ze gebruiken. Het helpt daarin om al vroeg fouten te maken. Zodra we groeien in onze verantwoordelijkheden zullen onze fouten anderen mensen raken, dus is het beter ze voor die tijd te maken. In gesprek met Ed valt het me op hoe hij steeds over God praat als een echt persoon. Ed lijkt te weten over wie hij het heeft. Het is vanuit liefde voor God en Gods genade dat hij zendeling is. Het is geen positie of organisatie die hij navolgt. Hij volgt een Persoon. Elke dag opnieuw.

Maritta win kle r creative media team

25

najaar 2019 | CALLED


Reaching the one TEKS T e e n ze n de ling in in don e siË

I

n 1952 deed de Amerikaanse Florence Chadwick een poging om van Catalina eiland over te steken naar de kust van Californië – zwemmend door het koude water van de Stille Oceaan. Ze zwom vijftien uur lang door onrustig water, omgeven door een dichte mist. Kramp begon toe te slaan. Haar wilskracht verzwakte. Ze smeekte haar begeleiders om haar uit het water te halen, maar haar moeder, die in een bootje met haar meevoer, drong eropaan dat ze niet op zou geven. Florence probeerde het nog even. Maar toen het echt niet meer ging, werd de uitgeputte Florence uit het water getild. Er waren nog maar een paar minuten verstreken toen de mist optrok en Florence ontdekte dat ze nauwelijks een halve kilometer van de kust verwijderd was. “Het enige wat ik zag was die dichte mist,” legde ze later uit. “Als ik de kust had kunnen zien had ik het denk ik wel gered.” Vijftien uur lang vechten tegen woeste wateren, klotsende golven, pijnlijke spieren. Vijftien uur lang strijden om je wilskracht overeind te houden. Ik kan me niks bij Florence’s sportieve uitdaging voorstellen. Ik had waarschijnlijk na anderhalf uur al opgegeven. Maar in haar strijd tijdens die dichte mist kan ik me des te meer verplaatsen. En de teleurstelling die ze gevoeld moet hebben toen ze ontdekte dat ze na een vijftien uur durende topsportprestatie de eindstreep

CALLED | najaar 2019

op een haar na gemist heeft... Wat is dat zuur! Hoe lang nog? Ik stel me voor hoe het geweest zou zijn als Florence in deze tijd een poging had gedaan. Dan zou er een boot met de meest geavanceerde techniek met haar meevaren. Ze zou precies weten hoeveel slagen ze per uur deed, hoever ze van de kust verwijderd was en hoelang het zou duren voor ze haar einddoel behaalde. Maar zij zag alleen die enorme mistbank. Zo is het voor ons vaak ook. We doen ons ding, starten vaak vol enthousiasme, maar de tijd verstrijkt. Hoeveel slagen moeten we nog zwemmen? Hoe lang moeten we nog volhouden? Hoe vaak moeten we teleurstelling verwerken, vergeven, opnieuw beginnen? Daar gebeurt nog niks Als Mission Indonesia begonnen we zes jaar geleden vol enthousiasme. De leider van de Frontlinie zending-tak van JmeO Zuidoost-Azië vroeg ons team om zich te richten op Wilayah, een gebied van zo’n 1,1 miljoen inwoners op Java. Deze Javanen vormen één van de grootste onbereikte bevolkingsgroepen in Indonesië. Voordat wij voet aan land hadden gezet dacht ik: een onbereikte bevolkingsgroep; daar gebeurt dus nog niks! Er zijn geen kerken, geen

26


FOCUS

27

najaar 2019 | CALLED


christenen, geen zendelingen. Laten wij de Javanen gaan bereiken.

de geboorte van onze kinderen, wilde ik soms bijna opgeven. Natuurlijk: we moeten de kust voor ogen houden! Maar… waar ligt die kust eigenlijk? Zwemmen we überhaupt de goede richting op?

Maken we impact? De start was goed. Vol enthousiasme vertrokken we. We bestudeerden de taal, de cultuur. Onze gebeden waren vol verwachting. En onze acties vol passie. We spraken met honderden moslims over Jezus de Redder van de wereld. Zodra mensen positief reageerden, investeerden we vol hoop onze tijd in die relatie. We gleden als gladde palingen door het water. Maar na verloop van tijd werd het lastiger. Mensen die in het begin heel open leken om Jezus te leren kennen en volgen, haakten (soms door groepsdruk) af. Er kwamen eigenlijk helemaal niet zoveel mensen tot geloof door onze gesprekken als we gehoopt hadden. We raakten teleurgesteld. Maakten we eigenlijk wel impact? Toen we ook nog eens te maken kregen met de diagnose van een chronische ziekte en het gemis naar onze familie in Nederland heviger werd na

CALLED | najaar 2019

Impact maken Vaagtaaldeskundige Marcel Oosterwijk onderzocht de term ‘impact maken’. Millennials, oftewel: de generatie die geboren is tussen 1981 en 1999, hunkeren naar het idee om impact te maken. Ik, als typische Millennial, herken dit. Het idee om impact te hebben in Indonesië, in de wereld, geeft me vleugels. “In het woord impact ligt een belofte besloten,” aldus Oosterwijk. “Impact impliceert dat er een bepaald resultaat behaald wordt.” Toch blijft impact maken een vage term. Wanneer heb je impact gemaakt en hoe groot moet dat resultaat zijn voordat het impact mag heten? Oosterwijk: “Er is ook een verschil tussen impact maken op de lange of korte termijn. Korte termijn-impact noem ik liever scoren.

28


focus

Echte impact gaat volgens mij over een positieve, systematische verandering op de lange termijn.” Ik denk dat dit helder omschrijft wat wij als team zouden willen zien in ons doelgebied in Indonesië: een systematische verandering op de lange termijn. Meteorietinslag Het woord impact, volgens het woordenboek omschreven als: uitwerking, invloed en effect, schijnt oorspronkelijk te komen van het effect dat een meteorietinslag heeft. Dát noem ik nog eens een impact hebben. Al die ‘hopes, dreams and expectations’ waar wij het als Millennials zo graag over hebben, geven ook een enorme druk. Impact maken in de wereld met een effect zo groot als die van een meteorietinslag… <Slik> Gaat mij dat ooit lukken? 1,1 miljoen Indonesiërs op Java bereiken… <Slik> Nu val ik vast door de mand. God had Wilayah in het vizier Maar, gelukkig zijn wij hier niet blijven hangen. We hebben coaches die ‘met ons meezwommen’ en ons aanmoedigden om niet op te geven. Zonder hen hadden we de moed misschien al opgegeven. In de loop der jaren ben ik ook tot de ontdekking gekomen dat de impact die wij als team in Wilayah hebben niet alleen van ons hoeft af te hangen. Het beeld dat ik van tevoren van het doelgebied had, kwam niet overeen met de werkelijkheid: er was niet nog niks gaande. Allang voordat wij aan wal kwamen had God Wilayah in het vizier. Gaandeweg leerden we mensen kennen met wie God al aan het werk was. God linkte ons aan een echtpaar met een moslimachtergrond, die jaren geleden via via Jezus hebben leren kennen. Er zijn kerken die willen uitreiken. We leerden christenen kennen die getraind wilden worden hoe ze met hun moslimvrienden over Jezus kunnen praten. Er zijn andere buitenlandse zendelingen die in Wilayah werken. Er is zelfs een lokale man die bij JmeO Indonesië een DTS heeft gedaan en uit liefde voor zijn eigen volk uitreikt naar de Javanen.

antwoordde: “Ik leg stenen.” De tweede zei: “Ik metsel een muur.” De derde vertelde met een glinstering in zijn ogen: “Ik bouw een kathedraal!” Gods meteorietinslag Het is rustgevend om te weten dat we, ook al zien we zelf niet altijd direct alle impact die onze acties hebben, deel uitmaken van Gods ‘meteorietinslag’ in de wereld. En soms wordt er wel een tipje van de sluier opgelicht. Zo ontwikkelen we vanuit ons team een applicatie voor de smartphone (een app) die gebruikt kan worden om data bij te houden van Disciple Making Movements (DMM). De app zal sowieso in Indonesië en Azië gebruikt gaan worden. Inmiddels hebben we ook begrepen dat DMM-starters wereldwijd interesse hebben om deze app te gaan gebruiken. Van Afrika tot Zuid-Amerika. Verder is ons team, naast evangelieverspreiding, zich meer gaan toeleggen op het geven van trainingen. Zo gaf mijn man vorige maand een training aan Indonesische JmeO-collega’s die werken onder de onbereikte bevolkingsgroep de Suku Wana. De Suku Wana’s zijn woonachtig, sommige zelfs nog als nomaden, in de binnenlanden van het Indonesische eiland Sulawesi. Het kostte mijn man twee vluchten, een autorit, een bergrit in een 4X4 en een vlot om op de locatie te komen. Het JmeO-team ter plaatse heeft sinds ze begonnen in 2008 al meer dan 5.000 mensen welkom mogen heten in het Koninkrijk van God. Bijzonder om een kleine rol te mogen spelen in het grootse werk van God. Blijf in het water. Je weet niet hoe ver je van de kust verwijderd bent. Geef niet op. Geef nog één keer. Vergeef nog één keer. Hoop nog één keer. Zwem nog één slag!

Eigen rol Het klopt wat dat bekende motivatieverhaal vertelt: ieder individu heeft zijn eigen rol te vervullen binnen het grotere geheel. Iemand zag drie mannen op een werkplaats. Hij vroeg aan hen allemaal: “Waar ben je mee bezig?” De eerste man

e e n ze n de ling in indonesie

29

najaar 2019 | CALLED


SEMINARS & EVENEMENTEN

REL FUND

vzw

OPEN HUIS

family camp

VADER ZOON WEEKEND

RELATIONAL FUNDRAISING

FAMILY CAMP

OPEN HUIS

Workshop

Seminar

Workshop

Evenement

Een goede band tussen vader en zoon is essentieel voor de ontwikkeling van de identiteit van een jongen. Dit weekend draagt daaraan bij d.m.v. onderwijs, outdooractiviteiten en samen tijd doorbrengen. En natuurlijk ook een echte mannen BBQ.

God roept sommigen van ons om te gaan, en anderen om hen te ondersteunen. Om er voor te zorgen dat we als full-timer in JmeO kunnen blijven dienen, is het nodig om een team van ministry partners samen te stellen die geloven in de visie die God ons gegeven heeft om de volkeren te bereiken.

Family Camp is ĂŠĂŠn week - gedurende de zomervakantie - van ontspanning en opbouw voor het hele gezin. Je verblijft met je tent of caravan op het gezellige terrein van Heidebeek, aan de rand van de Noord-Veluwse bossen.

Op hemelvaartsdag 21 mei, opent Jeugd met een Opdracht haar deuren voor het jaarlijks Open Huis. Voor bezoekers een mooie dag om de mensen te ontmoeten die onderdeel zijn van JmeO en om te zien en te ervaren wat zending inhoudt.

Locatie: Heidebeek Opgave via: www.ywamheidebeek.org Wanneer: 18 t/m 24 juli 2020 25 t/m 31 juli 2020

Locatie: Heidebeek Opgave: niet nodig Wanneer: 21 mei 2020

Locatie: Heidebeek Opgave via: www.ywamheidebeek.org Wanneer: 3 t/m 4 april 2020

Locatie: Heidebeek Opgave via: fundraising@ywam.nl Wanneer: kijk op de website voor de data

King dom

samen meer

KINGDOM EMPOWERMENT

SAMEN MEER

Seminar

Workshop

sofm

SCHOOL OF FRONTIER MISSIONS

GEN DTS

generation DTS Discipelschap Training School

Second Level Training School Dit seminar rust je toe door diepgaand onderwijs. Je doet ervaring op met profetie, aanbidding, voorbede, geestelijke strijd, genezing en evangelisatie. Deze aspecten zijn essentieel als men verandering wil zien in de volken en in de zeven domeinen van de samenleving. Locatie: Heidebeek Opgave via: www.ywamheidebeek.org Wanneer: 13 t/m 24 juni 2020

CALLED 2019 CALLED || NAjaar voorJAAR 2017

Samen meer tot Gods bestemming komen in je huwelijk. Elk weekend is een bijzondere ervaring waarin echtparen elkaar eens diep in de ziel kunnen kijken en elkaar op een verrijkende manier nog beter leren kennen. Diverse onderwerpen worden kort ingeleid, waarna de stellen ruimte krijgen en aan de hand van vragen met elkaar in gesprek gaan.

Deze school rust je toe en bereid je voor om deel te nemen aan een effectieve bediening op een onbereikte locatie; daar waar nog geen geloofsgemeenschappen bestaan. De school is een tijd van gebed, visieontwikkeling en creativiteit. Een tijd voor het horen van God over de verlorenen en mensen in nood. Het is ook tijd om jezelf voor te bereiden om mee te werken met God en wat Hij aan het doen is voor de onbereikten.

Locatie: Heidebeek Opgave via: www.ywamheidebeek.org Wanneer: 14-16 februari (English) 2020 27-29 maart 2020 19-21 juni 2020

30

Locatie: Heidebeek Opgave via: www.ywamheidebeek.org Wanneer: kijk op de website voor data

Samen God zoeken en uitreiken naar anderen! We willen generaties samenbrengen omdat we zoveel kunnen leren van elkaar. Hoe kunnen we elkaar en de wereld dienen en zegenen? Be part of something greater than yourself!

Locatie: Heidebeek Opgave via: www.ywamheidebeek.org Wanneer: 8 april t/m 21 augustus 2020


start your adventure in missions at Youth with a mission Mini DTS MINI ZOMER DTS Training Twee weken investeren in je relatie met God. Geïnspireerd raken om jouw rol in Gods missie voor deze wereld te gaan ontdekken. En dat in de leefgemeenschap die Heidebeek vormt, in de mooie omgeving van de Veluwe. Gave sprekers, aanbidding, voorbede, samen eten en meer. Dat is de mini-DTS! Locatie: Heidebeek Opgave via: www.ywamheidebeek.org Wanneer: Kijk op de website voor de data

TRAINING SCHOLEN

ReACH DTS

REACH THE UNREACHED DTS

Bible life

CLas DTS

BIBLE FOR LIFE

CLASSIC DTS

Second Level Training School

Discipelschap Training School

De Bijbel is van onschatbare waarde voor Gods missie en in jouw leven. Hij brengt je in intieme relatie met God, rust je toe en daagt je uit tot groei. Kom, ontdek de Bijbel in Bible For Life!

Hou jij van avontuur? Wil jij God beter leren kennen en Hem bekend maken? En hou je van reizen? De Classic DTS is meer dan een Bijbelschool, het is een ervaring die je leven zal veranderen.

Locatie: Heidebeek Opgave en info via bible@ywam.nl Wanneer: 8 april t/m 3 juli 2020

Kijk op de website voor de open dagen. Opgave via: www.ywamheidebeek.org Wanneer: 15 januari t/m 26 juni 2020

Discipelschap Training School Raakt onrecht jou? Wil jij opstaan voor mensen in nood, hen ontmoeten en tijd met hen door brengen? Deze school richt zich op de armen en verdrukten van de samenleving. In de bijbel roept God ons op om recht te doen aan de vreemdeling, de wezen en weduwen, so let’s reach out!

Locatie: Heidebeek Opgave via: www.ywamheidebeek.org Wanneer: 15 januari t/m 26 juni 2020

CAR

CHILDREN AT RISK SCHOOL Second Level Training School Heb jij een hart voor kinderen? Wil jij één van degenen zijn die door God gebruikt wordt om naar kinderen in risico uit te reiken? In deze school zul je leren hoe je kinderen kan helpen om hun waardigheid te herstellen en hun levens te veranderen. Kijk op de website voor de open dagen. Opgave via: www.ywamheidebeek.org Wanneer: 15 januari t/m 3 april 2020

NAjaar 2019 | CALLED


HEIDEBEEK TRAINING SCHOOL

kom en doe een dtS! Meld je nu AAN VIA DE WEBSITE OF KOM NAAR DE OPEN DAG op 18 februari 2020 aanmelden: dts@ywam.nl

YWAMHEIDEBEEK.ORG/classic-dts

Profile for Called magazine

Called: najaar 2019  

Called Magazine, YWAM Heidebeek

Called: najaar 2019  

Called Magazine, YWAM Heidebeek

Advertisement