Page 1

VOINICEII

2010

În aşteptarea lui Moş Crăciun Ziua de 11 decembrie va rămâne vie în amintirea copiilor de la şcolile Mîrghia-Lunca Corbului şi Săpata. Moşul s-a grăbit şi a venit în vizită la Şcoala Săpata, din partea Şcolii 79, Bucureşti, reprezentată de d-na înv. Neacşu Carmen. Activitatea a fost înscrisă în parteneriatul dintre cele trei şcoli amintite. La activitate au fost invitaţi domnii directori ai celor două şcoli, dl. Director Răţoi Florin Gabriel, Şcoala Săpata, dna. Director Grigore Maria, Şcoala Lunca Corbului, d-na educatoare Ilie Luminiţa,Grădiniţa Silişteni şi părinţii copiilor. Activitatea a debutat prin împodobirea bradului adus de Moş Crăciun, activitate însoţită de frumoasele colinde româneşti. Partea a doua a cuprins o demonstraţie practică susţinută de elevii Şcolii Mîrghia „Fulgişori de nea”-propunător d-na înv.Bulgaru Marinela. În partea a treia a activităţii elevii Şcolii Săpata, îndrumaţi de d-na înv. Neacşu Mihaela, ne-au încântat cu colinde şi sceneta „Naşterea Domnului”, iar în final am fost încântaţi de micii colindători de la Grădiniţa Săpata, îndrumaţi de d-na educatoare Guţă Mădălina. La finalul activităţii d-na înv. Neacşu Carmen a prezentat elevilor un pusicram transdisciplinar. Acest material s-a dovedit folositor şi plăcut în activitatea de evaluare. Materialul a fost realizat de elevii clasei a IV-a C împreună cu doamna învăţătoare. Copiii au fost răsplătiţi de Moş Crăciun cu daruri. Bucuroşi că nu au fost uitaţi de prietenii lor de la Bucureşti, copiii le-au trimis mici surprize şi aşteaptă cu nerăbdare următoarea activitate, care va avea loc la Bucureşti. La sfârşit au avut loc discuţii pe baza activităţii susţinute. Un an nou fericit, sănătate, bucurii şi spor la muncă în anul 2011! Imagini de la activitate.

Page 1


VOINICEII

Page 2

2010


VOINICEII

Page 3

2010


VOINICEII

2010

(pagină realizată de Bulgaru Marinela şi Neacşu Ioana-Mihaela)

Page 4


VOINICEII

2010

Demult, dar nu într-atât de demult încât să pierdem socoteala timpului, acum vreo 1600 de ani, pe când creştinii erau încă prigoniţi de împăraţii cei păgâni, pe ţărmul însorit al Mediteranei, în cetatea Mira din Ţara Lichiei, un blând şi cuvios slujitor al lui Dumnezeu, pe numele său Nicolae, se văzuse osândit la grea temniţă pentru vina de a fi răspândit credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos. Neîndurându-se a-l lăsa în suferinţă, Tatăl Ceresc îl înscăună degrabă la cârma imperiului pe Constantin, care, iubindu-i pe creştini, îl slobozi imediat pe Nicolae.Curând, întreaga suflare avea să afle că Atotputernicul îl hărăzise pe acesta cu darul facerii de minuni. Se spune că trăia odată în cetatea Constantinopolului un meşteşugar cuviincios şi harnic, pe numele său Nicolae. De la o vreme, apăsat de ani, puterile începuseră să-l lase şi, Page 5


VOINICEII

2010

nemaiputând munci, se pomeni că-i intră sărăcia în casă... Azi aşa, mâine aşa, din puţinul agonisit abia îşi mai putea duce traiul cu nevasta lui. Cel mai rău îl necăja gândul că se apropia ziua Sfântului Nicolae şi nu avea să îl poată pomeni aşa cum se cuvine. -Ce vom face, femeie? ofta el întruna. -Lasă, bărbate, nu te mai frământa! Iaca, ne-a mai rămas un covor. La ce bun să-l mai ţinem? Du-te cu el în bazar, vinde-l, şi cu banii căpătaţi târguieşte cele cuvenite pentru ziua Sfântului. Moşneagul făcu sul covorul şi, cu mare greutate, şi-l aburcă în spinare, pornind cu paşi târşiţi spre bazar. Pe o stradă întortocheată şi ticsită de tarabe, numai ce se pomeni că-i iese în cale un bătrân cu înfăţişare de om cumsecade: -Încotro mergi, moşule,îl întrebă necunoscutul. -D-apoi, mă duc la târg să mărit covorul ăsta, poate oi găsi pe cineva care să îl ia... -Ia te uită!Te pomeneşti că te scutesc eu de a mai bate drumul până acolo cu ditamai povara în spate... ia zi: cât voieşti a cere pe covor? -D-apoi, ştiu eu ce să zic? Se scărpină în cap moşul. Când lam luat, am dat pe el zece galbeni. Cinstit socot că ar fi să primesc cât te învoieşti a-mi da pe el... -Cinci galbeni îţi sunt de ajuns? -Prea de ajuns!... se bucură moşneagul.

Page 6


VOINICEII

2010

Scoţând din punga de la brâu cinci galbeni, Sfântul Nicolae, căci el era, îi înmână moşneagului, luă covorul, îşi lua ziua bună şi se îndepărtă în lungul ulicioarei. -Dar ce faci măi omule, ce ţi s-a năzărit de vorbeşti de unul singur?îl luară peste picior pe moşneag negustorii din preajmă. Proptiţi de tarabele lor, ei nu-l văzuseră pe Sfântul, nici nu îi auziseră glasul. Moşneagul ridică din umeri şi îşi văzu de ale sale, târguind bucatele trebuincioase pentru pomenire. În astă vreme , Sfântul Nicolae se înfăţişă dinaintea casei cucernicului bătrân, bătu în uşă şi, când în prag se ivi femeia acestuia, îi spuse cu glas blând: -Nu te teme! Tocmai l-am întâlnit pe stradă pe bărbatul tău şi m-a rugat sa-ţi aduc covorul acesta. Ţi-l las aşadar în grijă... Şi Sfântul se făcu nevăzut. Zăpăcită de strălucirea veşmintelor necunoscutului şi de lumina risipită de întreaga lui făptură, amărâta femeie nu cuteză să-l mai întrebe cum îi era numele. Intră în casă cu covorul, foc şi pară că bărbatul ei nu se îndurase să-l vândă. -Ei, lasă că îi arăt eu lui... Să vină numai el acasă şi o să-l învăţ minte să mai pună zgârcenia înaitea iubirii pentru Tatăl Ceresc şi pentru Sfinţii Lui. Neştiind cele petrecute, moşneagul se înturna vesel acasă cu braţul încărcat de târguieli. De cum trecu pragul, muierea începu a-l ocărî de zor, ameninţându-l cu făcăleţul: -Să pleci din casa asta! Nu voi să mai rabd nici o clipită lângă mine pe un bărbat care minte şi nu este în stare să-şi Page 7


VOINICEII

2010

ţină făgăduiala făcută. Să nu te mai văd! După o viaţă petrecută împreună mi-a fost dat să aflu la bătrâneţe că eşti nevrednic de dragostea ce ţi-am purtat. Ia-ţi covorul şi du-te... Şi cu lacrimi în ochi, femeia îi aruncă la picioare covorul buclucaş. Auzind-o, bietul moşneag se cruci, nepricepând de unde i se abătuse muierii lui atâta arţag. Iară când văzu că îi mai şi pune în faţă covorul pe care tocmai îl vânduse, se minună din caleafară, şi pricepu că la mijloc se află o minune cerească. Cuprins de evlavie căzu în genunchi şi strigă cu nespusă bucurie: -Slavă Ţie Hristoase, Dumnezeule, Cel ce săvârşeşti minuni prin prea-bunul Tău Sfânt Nicolae... (pagină realizată de inst. Bulgaru Marinela)

BENJAMIN FRANKLIN (1706-1790)

Page 8


VOINICEII

2010

Benjamin Franklin was born in Boston Massachusetts and became famous as a statesman, scientist, inventor, printer and writer. Franklin was the tenth of the seventeen children and his father was a candlemaker. At the age of ten he had to leave school in order to help his father, his family being poor. At the age of thirteen his father apprenticed him to an older brother who was a printer and publisher at that time. He worked very hard teaching himself to be a writer. He formed his style by imitating two essayists Addison and Steele and he often wrote something that he slipped it secretly at night under the door of the printing shop. Without knowing that it was Benjamin’s work his brother published it and everyone liked what he had written. When he was seventeen he set out to make his own way in the world. After trying to find some work in New York he went to Philadelphia. He began working again in a printing shop and when he was 23 he became the owner of the Pennsylvania Gazette. He made an almanac, Poor Richard’s Almanac, which contained the calendar for the year, dates of fairs and markets, practical advice. Here are some of the popular sayings “Laziness travels so slowly that poverty soon overtakes it”, “Beware of little expenses.”, ” A small leak will sink a great ship”, “ One today is worth two tomorrows.”, “ Lost time is never found again.”, “What we call time enough, always proves little enough.” “There are no gains without pains.” During the last twenty years of his life he wrote his “Autobiography” which is a positive lesson that should teach the reader to live in a useful way. Franklin learned Italian, Spanish, French, German and Latin and studied science and philosophy. He identified lightening with electricity, he founded the first public library in America, at Philadelphia. He made the citizens of Philadelphia pave the streets and put streetlights on them, He founded the city’s first fire company and invented the stove and the bifocal glasses. As a statesman and diplomat he served his country and at the age of eighty-one he got the constitution written and ratified. The way in which Benjamin Franklin educated himself and his rise through his own work, has made him an example for people in America and all over the world.

Page 9


VOINICEII

2010

Pagină realizată de prof. Mihaela Zamfirescu, Şcoala cu cls. I-VIII Lunca Corbului

De vorbă cu toamna Într-o zi, pe când mă plimbam abătut prin grădină şi priveam cu regret schimbările petrecute în natură, a apărut ca din pământ o făptură minunată, o zână ca-n poveştile bunicii. Avea părul ca focul, împodobit cu frunze arămii, iar rochia era împodobită cu frunze şi flori de toamnă. Cu teamă în glas am întrebat-o: -Cine eşti ? -Sunt Toamna, cea de-a treia fiică a bătrânului an. Eu am copt fructele şi legumele din grădina ta, mi-a răspuns ea. -Îţi mulţumesc pentru fructe şi legume, dar nu înţeleg de ce alungi păsările de pe câmpie? am întrebat-o. -Le trimit pe meleaguri însorite, nu vor rezista când va veni sora mea, Iarna. -Şi copacii, de ce îi laşi goi şi trişti? continuam s-o întreb. -Frunzele copacilor le-am aplicat pe veşmintele mele, iar cea mai mare parte am transformat-o în covor multicolor pământului. M-am uitat în juru-mi, iar Toamna văzându-mi ochii trişti şi goi, mi-a zis: -Nu te supăra, când sora mea, Primăvara, va veni totul va reînvia. Page 10


VOINICEII

2010

Deodată începu a să bată crivăţul. Toamna, speriată a fugit peste grădini, iar din când în când îmi făcea semn cu mâna. Privind-o, m-am gândit mult la ce mi-a spus. Nu vă supăraţi niciodată, când vine toamna. Ea ne aduce şi multe bucurii.

(elev Turcu Emanuela-Arina clasa aIV-a ,Sc. Sapata îndrumător inst. Neacşu Ioana-Mihaela)

Un vis

E iarnă. Copiii aşteaptă cu nerăbdare pe cel mai drag „Moş” din lume: Moş Crăciun. El e moşul cel mai bun, are grijă ca toţi copiii să primească darurile pe care şi le doresc. Moşul e ajutat de o armată de spiriduşi. Când se apropie sărbătorile, Moşul pleacă cu sacii încărcaţi din oraşul lapon Rovaniemi, ascultă colinde, împarte daruri, dar nu înainte de a asculta serbările tuturor copiilor şi de a afla dacă au fost cuminţi şi dacă i-au ascultat pe părinţi. Page 11


VOINICEII

2010

-Ho-ho-ho! Aruncă o maşinuţă acolo! spuse Moşul unui spiriduş. Iar ursuleţul acela dincolo, ho-ho-ho! Să-i facem fericiţi pe copii! Eu, prin somn am auzit acest zgomot, m-am ridicat, am privit şi era, cine credeţi?, era chiar Moşul. Eram aşa de fericită. Am deschis fereastra şi l-am invitat în casă. I-am spus o poezie şi mi-a dat multe jucării. Mi-a spus că se grăbeşte să bucure şi alţi copii. I-am urat sărbători fericite şi i-am spus căl voi aştepta şi-n anul viitor. Moş Crăciun e minunat. (Turcu Arina Emanuela cls.aIV-a Şc.Săpata, Inst.Neacşu Ioana-Mihaela) Desen realizat de Tănase Ana-Maria csl. aIV-a Şc.Săpata

O poveste de Crăciun Afară a început să ningă cu fulgi mari şi reci care se prind într-o horă minunată. Un bătrânel cu barba albă a început să se pregătească de sărbătoare. Dar cine credeţi că e acest bătrânel sprinten, cu obrajii roşiori? Aţi ghicit ,el este Moş Crăciun şi vine din îndepărtata Laponie, să bucure toţi copiii, din întreaga lume. În seara de Ajun, când ne întorceam de la colindat, obosite de drum, eu şi verişoara mea, am fost oprite de un bătrânel cu o sanie mare, frumoasă. -Hei, copilelor, unde mergeţi acum, pe înserat? -Am fost la colindat. -Hai urcaţi în sanie că s-a lăsat frigul! Page 12


VOINICEII

2010

-Cine sunteţi? am întrebat eu cu neîncredere. -Sunt Moş Crăciun, hai că e târziu şi părinţii or fi îngrijoraţi de voi! -Uite, acolo e casa noastră. Moşule,te invităm la noi la masă. Mama a făcut cozonaci şi prăjituri.Vom cânta colinde lângă bradul frumos împodobit. Moşul ne-a dat fiecăruia câte un cadou. I-am mulţumit pentru toate cadourile primite până atunci şi i-am urat „Sărbători fericite!” Moşul ne-a mângâiat pe frunte şi ne-a spus că trebuie să plece, să ducă şi altor copii jucării. Ne-am luat la revedere cu lacrimi în ochi. Toţi copiii îl aşteaptă pe Moş Crăciun. N-am să uit această minunată seară. (Ambrinos Miruna Cristina cls.aIV-a Şc.Săpata Inst.Neacşu Ioana-Mihaela)

Rebus 1 4 3 6 5 2

Page 13


VOINICEII

1. Cine ne aduce daruri în ajunul Crăciunului? 2.Î n ce an oti mp ne dă m cu san ia? 3.Vara stă-n ogradă/Iarna-i pe zăpadă. 4.Mama pruncului Iisus. 5.Facem oameni de... 6. Ce duce Moş Crăciun în spate? Sărbători fericite!

Page 14

2010


VOINICEII

2010

(Turcu Arina cls.aIV-a Şc.Săpata, inst.Neacşu Mihaela)

Page 15


VOINICEII

2010

Elevul nu este neatent la ore, ci studiază mediul înconjurător. Elevul nu greşeşte, el işi pune la încercare profesorul. Elevul nu chiuleşte, e nevoie de el în altă parte. Elevul nu doarme, ci reflectează. Elevul nu vorbeşte, el gândeşte cu voce tare. Elevul nu mestecă gumă, el işi întăreşte dantura. Elevul iubeşte şcoala, dar în timpul vacanţei. .

 -

“ La ora de limba română “ Teodor , spune cel mai lung cuvânt care-ţi vine-n minte acum ! Guma . Cum aşa ?! E un cuvânt scurt . Are două silabe . Da , dar o putem lungi cât dorim .

- Florine, cum poţi să împarţi 13 mere la 14 copii? - Le fac mai întâi compot, domnule învăţător.

Mama vorbeşte cu Georgică: -Fiule, ţi-am cumpărat manualele pentru şcoală, au fost scumpe, aşa că...ai Page 16


VOINICEII

2010

grijă de ele! -Bine mamă, nici nu mă ating de ele! 

"Un hot intră noaptea intr-o casă unde proprietarii erau plecati. Cum tocmai băga banii în sac aude o voce: - Isus te priveste! Se uită el în toate părţile şi nu vede nimic. Mai încolo băgă bijuteriile în sac, şi iar aude o voce: - Isus te priveste! Se uită hoţul şi vede un papagal. Papagalul ii zice: - Pe mine mă cheamă Moise, da să ştii că Isus te priveşte. Hoţul râde şi întreabă: - Ce tâmpit îşi botează papagalul Moise? Papagalul: - Acelaşi tâmpit care şi-a botezat dobermanul Isus"

(pagină realizată de Bulgaru Radu cls.aVIII-a,Şc.Lunca Corbului) Meanings and Uses of “Can” It is generally assumed that “can” is quite often found with the deontic meaning as an alternative of “may” to express permission: You can go out whenever you want, you are 18 now. All the staff can participate in the trade union meeting. They can go to the disco. According to linguists, can is more widely used than may as an auxiliary of permission in colloquial English, having the less specific meaning “you have permission”, rather than “I give you permission”. In negative statements, can followed by “not” is used to express that an action is forbidden or not allowed, for example, because of a rule or law: We are sorry, we can’t let you stay here. People can’t pick flowers in this park. You can’t proceed, this land is private propriety. It is assumed that can is generally used in negative statements to talk about logical possibility that something is true or that something is happening: Page 17


VOINICEII

2010

He can’t be a progressive person if he holds such views. The race can’t finish with his victory because he is by far the worst of the participants. He can’t fail the next year’s examination! He is such an ambitious person! In many cases, can “indicates a special kind of possibility or external ability deriving from circumstances or someone’s legal or social position: I can give you the money, it’s pay day. You can find the book you need at the British Council’s Library. Only the president can pardon this offense. Can is very often used to denote occasional possibility: Mother can be very strict with us. This medicine can be very useful in the treatment of pneumonia. It can get hot in this room when the sun shines. Can is the typical verb to express the subject’s mental or physical ability to do a certain action or to get into a certain state: He can work with very sophisticated computers. I can lift this heavy box. I can hear somebody coming up the stairs. Can is among the most conventionalized forms used to perform all kinds of indirect speech acts. It may occur in interrogative sentences to make in a simple and direct way: - requests for permission: Can I ask a question? Can I leave my bag here? - offers: Can I spell that for you? Can I help you with the experiment? (Prof.Ciuboată Mirela, Şc. Vulpeşti)

Renii lui Moş Craciun sunt singurii reni care pot să zboare. Acest lucru se datorează faptului că sunt daţi cu praf magic preparat după o formulă secretă folosită de către spiriduşii lui Moş Craciun, acest praf având puterea magică de a face renii să poată zbura în jurul lumii. Renii, în noaptea de Crăciun, înainte de a pleca spre casele noastre, trec prin camera magică a spiriduşilor, unde Page 18


VOINICEII

2010

sunt stropiţi cu praful magic şi astfel ei capătă puteri deosebite şi pot zbura neobosiţi în jurul lumii cu viteză foarte mare astfel încât în Noaptea de Craciun să poată străbate tot globul de la un cap la altul. În plus, praful magic conferă renilor şi puteri neobişnuite, căci sunt capabili să tragă dupa ei sania încărcată de cadourile mult aşteptate de către noi. Săniuţa lui Moş Craciun, este trasă de 9 reni, cuplaţi doi câte doi şi conduşi de celebul ren Rudolph, cel al cărui nas roşu luminează ca un far în întuneric. El este conducatorul celorlalţi 8 reni: Dasher, Dancer, Donner, Vixen, Comet, Cupid, Prancer, Blitzen. Moş Crăciun şi renii lui sunt niste personaje care vor dăinui în sufletul nostru pentru totdeauna! Magia Craciunului, a aşteptării Moşului, nu va dispărea niciodata.(Sursă:www.codrosu.ro)

Renii masculi au coarne mari, cu ramificaţii, şi la baza gâtului au fire de păr mai lung, în formă de barbă. Spre deosebire de alte specii de cervide, renii femele au şi ele nişte coarne, mai mici. La picioare, renii au copite late care îi ajută să nu cadă în zăpadă. Aleargă şi înoată bine. Vara pasc iarba, rogoz şi plante verzi, în timp ce de-a lungul iernilor lungi se hrănesc cu muşchi, licheni şi fungus. Au simţul mirosului bine-dezvoltat, cu care caută hrana sub zapadă. Toamna fiecare mascul caută femele cu care se împerechează, iar primăvara, acestea dau naştere la câte unul sau chiar doi pui. Renii trăiesc în turme mari, în taigale şi tundre, în apropiere de râuri si lacuri. Turmele sunt formate din femele şi din puii lor, fiind conduse de către un mascul mai bătrân, masculii tineri trăind solitar sau în grupuri mici, până iarna. Anumiţi elani migrează pe distanţe mari de două ori pe an, când parcurg până la 1.200 de kilometri. Răspândire:În zonele de nord ale Europei, în Asia şi în America de Nord. (pagină realizată de Bulgaru Radu cls.aVIII-a,Şc.Lunca Corbului) Page 19


VOINICEII

Page 20

2010


VOINICEII

2010

„Iară seara ne citeşte /Ori ne spune-un ..... frumos” ( Elena Farago) 2. Străluceşte pe cer, vara. 3. Ne distrează la circ,singular. 4. România se învecinează la….cu Marea Neagră. 5. A sosit …! 6. Se apropie…..de Crăciun. 7. De la bibliotecă împrumutăm …. 8. Mai multe versuri formează o…. 9. Iarna ne jucăm cu…. 10. Aşteptă Crăciunul cu vin şi …. 11. ”Iarna pe…” de George Coşbuc 12. Sinonimul cuvântului singur. 13. Se cântă de Crăciun. 14. De Crăciun primim… 15. Sinonimul cuvântului şcolar. 1.

9 6

13

3 1

2

Page 21

8

14

11

4

15 5

7

10

12


VOINICEII

(realizat

Page 22

2010

de elev Bulgaru Radu-Iustin cls.aVIII-a,Lunca Corbului


VOINICEII

(Elev Gabor Daniel clasa aIV-a)

Page 23

2010

(Elev: Turcu Arina Emanuela cls.aIV-a)


VOINICEII (Elev Gabor Daniel clasa aIV-a)

2010 (Elev: Turcu Arina Emanuela cls.aIV-a)

(îndrumător: Neacşu Ioana-Mihaela, Şcoala Săpata de Jos)

Cine este Moş Crăciun? -cel mai îndrăgit Moş; -este aşteptat cu emoţie de toţi copiii; -aduce zâmbetul pe faţa tuturor copiilor; -trăieşte în Laponia; -Moş Crăciun este un moşuleţ simpatic cu barba, sprâncenele şi mustăţile albe ca neaua, haina roşie ca focul, iar cizmuliţele negre ca tăciunele; -Moşul priveşte pe ferestrele caselor la brăduţii frumos împodobiţi, iar când nimeni nu e atent se strecoară pe hornul casei şi lasă cadouri pentru fiecare după cum a fost de cuminte în timpul anului; -el este ajutat de spiriduşi; -deşi este bătrân şi obosit de ani, nu pregetă să aducă bucurii în casele oamenilor. Acesta este Moş Crăciun. ( Ciolpan Roberta cls.aII-a Şc.Săpata, inst.Neacşu Ioana-Mihaela)

Page 24


VOINICEII

2010

Sărbătoarea Crăciunului Se-apropie Crăciunul, Iar Moşul va sosi Cu darurile mult dorite Şi sărbători fericite. Bradul l-am împodobit, Prăjituri am pregătit, Iar cuminţi noi aşteptăm Pe Moş să-l întâmpinăm. Anul nou când va veni Sănătoşi ne va găsi. Page 25


VOINICEII

2010

Şi-om pleca să colindăm Pe la case să urăm: „La mulţi ani cu fericire Pentru anul care vine!”

Bucurii de iarnă O iarnă ca-n poveşti Sosi la noi în ţară, Copiii, cu bucurie în suflet Se joacă voioşi pe-afară. Cu bulgări de omăt se bat, Fac oameni de zăpadă, Iar norii albi anunţă: „Am să vă dau multă,multă nea!” Noi răspundem bucuroşi Că vom pleca să colindăm, Prin troiene să-notăm, Urături să înălţăm, Caselor împodobite, Cu ghirlande aurite. (Miu Marilena cls.aV-a Şc.Lunca Corbului, îndrumător prof. Petrişor Alina)

INVITAŢIE LA LECTURĂ: Page 26


VOINICEII

2010

CARTE A JUNGLEI Rudyard Kipling

„Cartea Junglei” şi „A doua carte a junglei” sunt două dintre cele mai cunoscute lucrări ale scriitorului englez, poet talentat, Rudiard Kipling(1865-1936), laureat al premiului Nobel. „Cartea Junglei”(1894) este o colecţie de poveşti, publicate întâi în reviste între anii 1893-1894. Kipling s-a născut în India şi şi-a petrecut primii şase ani din viaţă acolo. După alţi zece ani în Anglia, se întoarec în India unde lucrează şase ani şi jumătate.Cartea a fost scrisă pe când locuia în Vermont, iar poveştile ce le cuprinde (precum şi cele din „A doua carte a Junglei”, scrisă în 1895,care include cinci povestioare despre Mowgli) au, deseori, animalele în centrul naraţiunii. „Cartea Junglei” cuprinde douăsprezece poveşti, dintre care prima, „Fraţii lui Mowgli”, în care un băieţel este crescut de lupi în jungla indiană cu ajutorul ursului Baloo şi a panterei Baghera care trebuie să-l înfrunte pe temutul tigru Shere Khan, este binecunoscută copiilor, mai ales datorită adaptării cinematografice animate a studiourilor Disney. Mowgli, copilul crescut de lupi printre cele mai fioroase vieţuitoare ale junglei, a trezit constant de la apariţia acestor lucrări, dragostea şi admiraţia cititorilor din întreaga lume. Este o frumoasă şi sensibilă poveste despre prietenie şi duşmănie, dragoste şi ură, recunoştinţă, curaj şi înţelepciune. (material realizat de prof. Petrişor Alina)

Page 27


VOINICEII

Page 28

2010


VOINICEII

2010

"Material realizat de portalul www.educatie.inmures.ro"

Peste tot găseşti în lume Cinci fraţi cu acelaşi nume. (teledege)

Ce se leagă cu gura Şi nu se dezleagă cu mâna? (barov)

S-a făcut de când e lumea Şi va fi cât va fi lumea. (murdul)

Pe Zboară (rulon) Page 29

La cap pieptene, La trup pepene, La coada secere, La picioare răschitoare. (coşulco) sub peste

razele câmp

de o

soare floare.

Ia gândeşte-te şi spune


VOINICEII

2010

Cine-i mai bogat în lume? (tulnâmăp) cetate minunată poarta descuiată, poţi în ea paşi ştii a citi. comori potop nu scade-un strop.

O Stă cu Dar nu Dacă nu Are-n ea Oricât iau (inţasti) (pagină realizată de Radu Mădălin cls.aIII-a, Şc. Mîrghia) Care este poezia ta preferata? Poţi desena ceva ce apare în poezie? Aşteptăm un răspuns.Dacă ţi-a plăcut revista noastră ne poţi ajuta şi tu! Roagă profesorii diriginţi sau învăţătorii să vă trimită la revistă desene, poezii, compuneri sau diverse materiale interesante ce pot fi citite şi de alţi copii! Aşteptăm cu interes materialele voastre!

Page 30


VOINICEII

2010

CUPRINS

ÎN AŞTEPTAREA LUI MOŞ CRĂCIUN..........................................1 MINUNILE SFÂNTULUI NICOLAE...............................................3 ENGLISH PAGE................................................................................6 DIN CREAŢIILE NOASTRE............................................................7 REBUS.............................................................................................10 GLUME, GLUME............................................................................11 Page 31


VOINICEII

2010

MEANINGS AND USESOF „CAN”...............................................12 ŞTIAŢI CĂ.......................................................................................13 REBUS..............................................................................................15 BUCURIILE IERNII........................................................................16 CINE ESTE MOŞ CRĂCIUN?........................................................17 POEZII..............................................................................................18 INVITAŢIE LA LECTURĂ.............................................................19 DESENĂM CU MELI!.....................................................................20 GHICITORI......................................................................................21 CUPRINS..........................................................................................22

Page 32

C:\Users\calin\Downloads\educatie -acasa  
C:\Users\calin\Downloads\educatie -acasa  

C:\Users\calin\Downloads\educatie -acasa

Advertisement