Page 1


Polimer kimyası son derece hızlı gelişen bir bilim dalıdır. Polimer işleme imalat sanayinde çok önemli bir rol oynar. Yaygın işleme teknikleri şunladır. 1. sıkıştırma kalıplama 2. transfer kalıplama 3. Enjeksiyon 4. rotasyonel kalıplama


Polimerler özellikle seri üretim için uygun olup şu anda üretim uygulamaları ancak geleneksel işleme teknikleri kullanılan hammaddelerin önemli bir yüzdesini temsil eder. ilk başta, bu yeni teknolojilerin geliştirilmesi gerekliliği nedeniyle polimer işleme sanatının mevcut durumu için ciddi bir teknolojik zorluk temsil eder. Düşük maliyetleri ile oda sıcaklığında çalışma yeteneğine sahip olması polimer işleme yeni eğilimler açılacaktır. Polimerik malzemelerin soğuk işleme temelleri kapsamlı 1960'ların ortalarından bu yana incelenmiştir.


Daha önce de belirtildiği gibi ne kadar geliştirmek ve değerlendirmek yenilikçi soğuk esnek, küçük toplu üretim ve hızlı üretim için polimer işleme teknikleri ihtiyaç olduğu sonucuna varmak mümkündür. Bu yazıda tek bir noktada ticari PVC (polivinil klorür) yaprak performansı artan şekillendirme (SPIF) uygulamaları değerlendirilerek, bu yönde ilk adım sunuyor.


Alanı mm2) Kalınlığı(mm) Destek plaka çapı (mm) 310×310 2.0 220 3.0 Takım çapı (mm) 10 15


Yukarıdaki tabloda deneysel işlem sunuluyor. Deneyleri düzen ve şekillendirilebilirlik sınırları karakterize etmek en uygun tek nokta aracını oluşturan parametrelerinin iki etkisini ayırmak için dizayn edildi: (1.sac kalınlığı ve 2.çap. Oranının etkisi araştırma dışında bırakılan deney amacıyla planlanan PVC levhaların genel şekillendirilebilirlik sıcaklık olası etkisini ortadan kaldırır. Bu nedenle hızı maksimum göre ilerleme hızı. Nispeten yavaş ilerleme sebebi işleme merkezi kabul edilebilir. Emülsiyon seçiminde tüm şekillendirme işlemi sırasında oda sıcaklığında PVC levhalar tutarak yapılır.


Adım büyüklüğünün etkisi de göz önünde değildi. Aslında, bu özel konuda genel görüş Prof.Dr. ir. Joost Duflou tarafından sağlandı yeni sonuçlar adım büyüklüğü arttıkça şekillendirilebilirlik azalır. Açıkça adım boyu AA3003 sac şekillendirilebilirlik üzerinde önemli bir etkisi olmadığını gösterir.


Testleri en az üç kez tekrarlamalı rastgele sırayla yapıldı. İstatistiksel anlam vermek için parametrelerin her bir birleşim için üretildi. Deneyleri ve Ölçümler tamamlandıktan sonra, numuneler üzerinden seçildi merkez ekseni boyunca kaydedildi ve sipariş diğer bir kenarından kalınlığı ölçümleri mümkün kılmak için parlak olabilir. Bir koordinat ölçme makinesi ile hem iç hemde dış hatlar ölçüldü.


Kabiliyet test örneği ile birlikte başarısızlık olarak takım yolunun derinlik ölçme elde edilmiştir derinliği (Şekil 1) ve maksimum çekme açısı ile çizim açıları değişen karakterize kesilmiş hiperboloide şeklinde yapıldı ve pozisyonda korudu (yani kulesi içinde örneği ile birlikte kenetlenmiş olarak).


Sacların sekilendirmesi sırasında üniform olmayan sekil değimsi nedeniyle üründe kalıntı gerilmeler doğar. Dengeleri bozulduğunda kalıntı gerilmeler parçanın Çarpılmasına yol açar. Yüzeydeki çekme kalıntı gerilmeleri ise giderilemedikleri takdirde gerilmeli korozyon çatlamasına neden olabilir. Malzemenin elastik davranışını belirleyen en önemli faktördür. Özellikle akma dayanımı ile birlikte bükme işlemlerinde karşılaşılan problemlerin analizinde önemli rol oynamaktadır. Geri yaylanmayı kontrol eden elastik sekil değişimleridir. Bükülen parça üzerinden bükme kuvveti kaldırıldığı takdirde parça bir miktar elastik sekil değiştirir ve sonuçta bükme açısı küçülür, bükme yarıçapı ise büyür. Bu olaya geri yaylanma denilmektedir [1]. Geri yaylanmanın giderilmesi amacıyla çeşitli yöntemler uygulanır. Bunlardan biri sacı gereğinden biraz fazla bükmektir. Böylece geri yaylanmadan sonra istenen bükme açısı elde edilir. Bu yöntemde parçanın ne kadar fazla büküleceği deneme-yanılma yöntemiyle bulunur. Geri yaylanmanın önlenmesi için uygulanan bir diğer yöntem de bükme alanına ıstampanın burnu ile bastırarak bu alanda yüksek basma gerilmeleri doğurmaktır.


Bu çatlak parçaların iki moddan analiz etmek önemlidir  Çevresel düz çatlak ilerlemesi yolunda  Çevresel "zikzak" çatlak ilerlemesi yolunda Çevresel düz yayılma yolu olduğu presleme ya da derin çekme işlemlerinde ve benzeri gibi nedeniyle, çatlak açarak germe mekanizmaları tarafından tetiklenir bilinmektedir. Zikzak çatlak yolu da ancak tetiklediği çevresel yönde çevresinde zikzak yaparak muhtemelen oluşturan aracının dönüş yolunda sürtünme kaynaklanır. "A" da çatlak ucu olacak meridyen çok daha düşük seviyede altında başlangıç noktası "o" de daha vurgulamaktadır. Dolayısıyla, çatlak durur yayılma ve aracın dönme sürükler o çatlak yeniden başlangıç noktası "o" benzer "b" noktasına Bu döngüsel mekanizma çatlamak tipik "zikzak" morfoloji verir


Şekil 3,4 - SPIF çatlak yayılması.  1.SPIF tipik yayılma yolu şeması  2. Çevresel "zikzak" çatlak ilerlemesi yolunda  3. Çevresel düz çatlak ilerlemesi yolu. 4. Çevresel düz çatlak yolu (geleneksel derin çekme ile elde parçasıdır.


HAZIRLAYAN GÖKHAN ÇALIK MAKALE HOCASI Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA

slayt  

Polimer kimyası son derece hızlı gelişen bir bilim dalıdır. Polimer işleme imalat sanayinde çok önemli bir rol oynar. Yaygın işleme teknikle...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you