Page 1

Galerija Bala JSKD IO Kranj Cankarjeva ulica 10 4000 Kranj

Vljudno vabljeni v petek, 5. 4. 2019, ob 18. uri na otvoritev slikarske razstave. Irena Jeras Dimovska, “brez naslova“, akril, 70 x 90 cm, 2019

IRENA JERAS DIMOVSKA BOGE DIMOVSKI

Boge Dimovski, “brez naslova“, akril, 50 x 40 cm, 2018


IRENA JERAS DIMOVSKA Rojena 17.08.1960 v Kranju, leta 1985 je diplomirala slikarstvo na ALU v Ljubljani ter leta 1988 končala magistrski študij konzervatorstva in restavratorstva z nazivom magister umetnosti na isti Akademiji. Od leta 1990 je članica DSLU v Ljubljani. Od leta 1992 je zaposlena je v Gorenjskem muzeju v Kranju kot konservatorska-restavratorska svetnica. Do sedaj je imela trideset samostojnih razstav ter preko stoštirideset skupinskih razstav doma in v tujini. Za svoje delo je prejela eno nacionalno in dve mednarodni nagradi. Irena Jeras Dimovska se je zelo zgodaj odločila za upodabljanje figuralnega motiva, predvsem ženskih teles izraženih na bolj ali manj ekspresionističen način. Njen slikarski začetek je iskanje ploskovnih barvnih rešitev, harmonije in predvsem kompozicijske razporeditve prostora. Od začetne abstraktne kompozicije nepričakovano preseneti in se preusmeri v upodabljanje figur. Neposredno in sproti si izmišlja, gradi iluzionistične scene, barvne kontraste stopnjuje do žive pestrosti in različnih pozicijskih posrečenih figuralnih postavitev. Slikarska dela se barvno in risarsko dopolnjujejo, vsebinsko razlikujejo in kažejo na avtoričino neponovljivo sugestivno početje. V vseh njenih delih je čutiti ustvarjalni nemir, ki pa ga slikarka v teku ustvarjanja pretvarja v nekaj dragocenega; spreminja ga v umetniško tkivo, ki v polni meri zadosti njenim osebnim potrebam v kontekstu likovne umetnosti.

BOGE DIMOVSKI Rojen leta 1952 v Ropotovem v R. Makedoniji. Slikarstvo je diplomiral na ALU v Ljubljani leta 1978 ter istega leta postal tudi član DSLU. Na isti Akademiji je končal podiplomski specialistični študij restavratorstva in konservatorstva ter podiplomski specialistični študij grafike. Leta 1987 si je pridobil naziv docenta grafike na Univerzi v Ljubljani ter leta 1990 naziv docenta za grafiko in risanje na Univerzi Cirila in Metoda v Makedoniji. Od leta 1987 je zaposlen Mednarodnem grafičnem likovnem centru v Ljubljani, kjer deluje kot kustos in restavrator z nazivom muzejski svetnik. Ukvarja se s kuratorstvom in piše likovne recenzije. Je član slovenskih likovnih kritikov. Od leta 2006 je vpisan v razvid samostojnih likovnih ustvarjalcev s polovičnim delovnim časom. Do sedaj je imel enainpetdeset samostojnih razstav, sodeloval pa je na preko štiristo skupinskih razstavah doma in v tujini. Za svoje delo je prejel pet nacionalnih ter trinajst mednarodnih nagrad. V likovni umetnosti ga zanima kompozicijska raznolikost, njena poetična vsebina, ničesar drugega razen domišljije, preglednosti in iskanja preprostih in logičnih asociativnih dogodkov v naravi. V svojem početju je resen in znotraj procesa dela igriv. Vsak barvni nanos in črtne poteze govorijo o možnih končnih rešitvah, ki je lahko tudi izziv za nastanek novih idej. Upodablja abstraktno razpršene prizore z (ne) določenimi imaginarnimi travniškimi ali gozdnimi predeli. Pri svojem delu je ustvarjalen, vzdržljiv in vseskozi aktiven na več likovnih področjih. Med ustvarjanjem je izredno zbran, razmišlja in deluje intenzivno in počasi. Ne zadovolji se s povprečnostjo, ne prenese ponavljanja, venomer teži k improvizaciji in strukturnim naključnim rešitvam. Igra se z likovnimi elementi in vsebinsko stremi k miselni drugačnosti, ki je barvno intenzivna, vendar nedorečena. Njegova dela hladno-toplo žarijo, so optimistična, pozitivna, osebna, kot poletni dnevi, ko je čas za ustvarjanje in sproščeno komunikacijo. Avtor svoje slike običajno ne zaključi in ne dokonča tako kot si je zamislil ali želel. Zato ostajajo v fazi nastale negotovosti in čakanja na kasnejšo poslikavo. Boge Dimovski

Profile for caligofx

Razstava v Galeriji Bala 2019  

Aprilska razstava Irena Jeras Dimovska in Boge Dimovskega v Galeriji Bala Kranj 2019.

Razstava v Galeriji Bala 2019  

Aprilska razstava Irena Jeras Dimovska in Boge Dimovskega v Galeriji Bala Kranj 2019.

Profile for caligofx
Advertisement