Page 1


Mètode d’intervenció tipus diagnosi > concertació dels agents econòmics i socials > pla d’actuació > execució propostes > seguiment i avaluació


Calidoscoop, economia social i coooperativa  

Catàleg de l'agència referent en la promoció de l’economia social, l'emprenedoria i el cooperativisme

Calidoscoop, economia social i coooperativa  

Catàleg de l'agència referent en la promoció de l’economia social, l'emprenedoria i el cooperativisme

Advertisement