__MAIN_TEXT__

Page 1

CONVOCATÒRIA ART i TERRITORI RESIDÈNCIES de CREACIÓ CAL GRAS 2019 CAL GRAS c/ de Francesc Macià, 1 08279 Avinyó serveis@calgras.cat www.calgras.cat Tel.: 93 838 78 18 Mòbil: 638 702 756 Cal Gras és una casa situada a Avinyó (el Bages), un poble de 2.200 habitants que es troba al centre de Catalunya, un entorn rural a una hora de Barcelona. El centre disposa de diversos tallers i sales condicionades per al desenvolupament de projectes de creació, experimentació i pensament. És una residència pensada per oferir allotjament temporal i comunitari, amb diversos dormitoris, cuina i menjador. Tenim una especial cura amb la interacció entre residents, així com amb el territori, facilitant especialment l’intercanvi i el diàleg cultural amb l’Institut-escola d’Avinyó. BASES 1. Objectiu: Cal Gras obre una convocatòria per a la realització d’estades gratuïtes a la residència d’artistes per al desenvolupament de projectes de creació. La temàtica general és Art i territori. Modalitat específica: amb col·laboració amb l’Institut-escola Barnola d’Avinyó, es treballarà a l’entorn dels camins de transhumància. 2. Destinataris: creadors de tots els àmbits (arts visuals, escèniques, literàries, musicals i de pensament) que amb el seu treball generin noves mirades al territori. 3. Durada: Estada de treball d’un mínim de 7 dies a un màxim de 15 dies, entre l’1 d’octubre i el 20 de desembre de 2019. 4. Condicions: a. El centre ofereix allotjament gratuït en habitacions individuals o compartides (en cas de grups), amb ús d’espais comuns (cuina, menjador, sales d’estar, etc). b. Espais de treball, sales de reunió, biblioteca, wifi. Vegeu les característiques de les sales a la pàgina web del centre. c. El centre facilita el contacte amb el territori i el centre educatiu d’Avinyó, així com amb serveis i proveïdors del material necessari per als projectes. d. El transport i les dietes van a càrrec de l’artista. e. Predisposició per mostrar el treball fet durant l’estada a Cal Gras, al centre educatiu d’Avinyó o al territori.

5. Sol·licitud: els artistes interessats en la convocatòria poden enviar el seu projecte a: CAL GRAS - c/ de Francesc Macià, 1 – 08279 Avinyó (Barcelona), o a serveis@calgras.cat, indicant al títol del correu “Residència + nom de l’artista” i adjuntant la documentació següent: a. Un sol document amb: ·Dades de contacte del responsable del projecte (adjunteu una imatge del DNI o del passaport). ·Número de participants a la residència, amb nom i cognoms. ·Proposta de dates per a la residència i dates alternatives. ·Espai que es necessita. b. Projecte creatiu que es vol desenvolupar, en un màxim de 3 fulls, que inclogui una proposta d’activitat per dur a terme a Cal Gras, al centre educatiu d’Avinyó o al territori (mostra, actuació, taller, etc.). c. Breu currículum (màxim 1 full) i mostra d’obra (mitjançant vincles o arxius adjunts). 6. Selecció i calendari: a. Es poden enviar les sol·licituds fins al dia 31 d’agost de 2019. b. La resolució de la convocatòria es notificarà mitjançant correu electrònic a partir del dia 7 de setembre de 2019. Una vegada notificat als interessats es penjarà a la nostra web. c. La selecció serà feta per l’equip del centre, un membre de l’Associació Cultural Cal Gras i un representant del centre educatiu d’Avinyó. d. Es valoraran especialment els projectes que treballin amb la temàtica específica. ACCEPTACIÓ DE LES BASES. La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la seva resolució, així com dels canvis que, per factors aliens a l’equip de Cal Gras, es puguin produir posteriorment. Organitza: Residència d'artistes Cal Gras d'Avinyó Amb el suport: Ajuntament d'Avinyó Institut-escola Barnola d’Avinyó

Profile for Cal Gras

Convocatòria Art i territori, residències de creació Cal Gras 2019  

Cal Gras obre una convocatòria per a la realització d’estades gratuïtes a la residència d’artistes per al desenvolupament de projectes de cr...

Convocatòria Art i territori, residències de creació Cal Gras 2019  

Cal Gras obre una convocatòria per a la realització d’estades gratuïtes a la residència d’artistes per al desenvolupament de projectes de cr...

Profile for calgras
Advertisement