Page 1

CO2 ON ZE

FO OT P RIN T 2 0 1 1

CO2-MONITORINGBLAD 2011 Bij Calduran Kalkzandsteen nemen we onze verantwoordelijkheid serieus.

Dat doen we onder andere door producten te ontwikkelen die bijdragen aan

De beste

de kwaliteit van wonen door een aangenaam leefklimaat. Daarbij staan zorg

voetafdruk maakt

op het hier en nu, maar ook op de generaties die na ons komen. Deze houding

voor gezondheid, veiligheid en milieu centraal. Deze zorg is niet alleen gericht

geen enkele

is onze leidraad en vormt de basis voor alles wat we doen.

indruk

Vanzelfsprekend blijven we werken aan het reduceren van onze uitstoot. Het

Met dit CO2-monitoringblad informeren we u over onze resultaten van 2011. is onze doelstelling de CO2-footprint in 2015 met 25% te reduceren ten opzichte van 2011. Uitstoot in gram CO2/bwf

Totale CO2-uitstoot

Scope 1: energieverbruik door productie 62,98 gram CO2/bwf

Scope 2: elektrische energie

Aardgas 27,71 gram CO2/bwf Diesel 6,06 gram CO2/bwf Ingekochte elektriciteit 11,75 gram CO2/bwf

Scope 3: overige activiteiten

Zakelijk verkeer 0,80 gram CO2/bwf Extern transport 16,68 gram CO2/bwf 0

10

20

30

40

50

60

70

CALDURAN, AAN DE BASIS VAN HET BOUWEN

CAL1210 Leaflet CO2 Footprint 2011_FC.indd 1

09-10-12 10:57


De bwf van Calduran is een basiswaalformaat afmetingen

d = 102

h = 55

l = 214

gewicht

=

2,1610

kg

inhoud

=

0,0012

m3

inhoud

=

1.200.540

mm3

aantal bwf per m2

=

68,68

stuks

3

aantal bwf per m

=

832,96

stuks

aantal zandkorrels in 1 bwf

=

Âą 61.500.000

stuks

gebruik van smeermiddel = 1/7 deel van een druppel

6,7

mm /bwf

verhouding tussen smeermiddel en bwf

0,00056%

CO2-index per bwf

3

Totale CO2-uitstoot

108%

1,3%

106%

Externe transport

104%

18,6%

102%

26,5%

Diesel

9,6%

100%

Ingekochte elektriciteit

98%

44%

96% 94% 2006

Aardgas

2007

2008

2009

2010

Zakelijk verkeer

2011

CO2-uitstoot per scope

CO2-uitstoot per kzs volume 1,600 1,400 1,200

27,7% 53,6% 18,6%

Scope 1: energieverbruik door productie Scope 2: elektrische energie

1,000 Gemiddelde woning:

0,800 0,600

Rijtjeswoning 1,008 ton CO2

1,400

0,400

2^1 kap woning 1,260 ton CO

1,200

0,200

Vrijstaande woning 1,575 ton

1,000

0,000

Appartement 0,756 ton CO2

Scope 1,600 3: overige activiteiten

Gemiddelde woning:

0,800 0,600

Rijtjeswoning 1,008 ton CO2

0,400

2^1 kap woning 1,260 ton CO2

0,200

Vrijstaande woning 1,575 ton CO2

0,000

Appartement 0,756 ton CO2

Op dit blad vindt u de CO2-uitstoot veroorzaakt door heel Calduran. Als u meer informatie wilt met betrekking tot ons verantwoord ondernemerschap, vraag dan naar onze brochure Veilig, betrokken en milieubewust of bezoek onze website.

CALDURAN Kalkzandsteen bv Postbus 97, 3840 AB Harderwijk

T +31 341 464 000

E info@calduran.nl

Einsteinstraat 5, 3846 BH Harderwijk

F +31 341 464 001

I www.calduran.nl

CALDURAN, AAN DE BASIS VAN HET BOUWEN

CAL1210 Leaflet CO2 Footprint 2011_FC.indd 2

09-10-12 10:57

CO2 monitoringblad 2011  

Overzicht Co2-footprint Calduran Kalkzandsteen BV

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you