__MAIN_TEXT__

Page 1


Program Agravita ® Aktiv GWARANTUJE WYŻSZE PLONY

Rośnie zainteresowanie nawozami o działaniu stymulującym, które przyspieszają wzrost roślin i przyczyniają się do zwiększenia ich zdrowotności oraz zdolności plonowania. Zwiększająca się popularność tego rodzaju nawozów związana jest z intensyfikacją uprawy i coraz większym nasilaniem się ekstremalnych warunków pogodowych, którym towarzyszą różnorodne czynniki stresujące dla roślin. Uprawiane dziś odmiany odznaczają się wysokim biologicznym potencjałem plonowania, jednak nie przekłada się to na obfitość plonowania. Wykorzystywana jest jedynie połowa potencjału plonotwórczego roślin – plony są o ok. 50% niższe od możliwych do uzyskania. Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? Utrata produktywności w dużym stopniu następuje na skutek działania na roślinę niekorzystnych czynników środowiskowych i uprawowych.

Niekorzystne warunki pogodowe Nierównomierny i spowolniony wzrost Słaba kondycja Złe zbilansowanie składników mineralnych

Czynniki ograniczające wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin

RECEPTA Program Agravita® Aktiv wspomaga wykorzystanie potencjału plonowania roślin poprzez niwelowanie wpływu czynników stresowych podczas ich wzrostu.

Opóźnione siewy Uszkodzenia herbicydowe i przymrozkowe Słabo rozwinięty system korzeniowy Niedobory składników pokarmowych


Agravita® Aktiv 48 + Agravita® Aktiv 70 ZALETY PROGRAMU

Agravita® Aktiv 48 NPK 8-20-20

Agravita® Aktiv 70 NPK 10-52-8

+ bor, miedź*, żelazo*, mangan*, molibden, cynk*

+ bor, miedź*, żelazo*, mangan*, molibden, cynk*

*mikroelementy schelatowane

*mikroelementy schelatowane

Agravita® Aktiv 48 Reguluje wzrost WEGETATYWNY

+

Agravita® Aktiv 70 Reguluje rozwój GENERATYWNY

Zalety programu Agravita® Aktiv Stymuluje rozwój systemu korzeniowego Zwiększa powierzchnię blaszki liściowej, co wpływa na wydajniejszą fotosyntezę

Intensyfikuje kwitnienie Zwiększa odporność na niekorzystne warunki środowiska Podtrzymuje zieloność liści

Przyspiesza regenerację po uszkodzeniach herbicydowych i pogodowych

Zwiększa ilość łuszczyn, nasion, ziarniaków, bulw, zawiązków owoców

Ułatwia roślinom radzenie sobie w warunkach stresowych

Usprawnia transport metabolitów do organów generatywnych

Poprawia żywotność i kondycję roślin Zwiększa odporność na stresy abiotyczne i biotyczne

Wyrównuje dojrzewanie roślin Poprawia jakość plonów


Program Agravita ® Aktiv BESTSELLER CALDENA®

PROGRAM AGRAVITA® AKTIV

GWARANCJA JAKOŚCI RENOMOWANY AMERYKAŃSKI PRODUCENT NOWOCZESNA TECHNOLOGIA IDEALNIE ZBILANSOWANE SKŁADNIKI POKARMOWE SYNERGIA SKŁADNIKÓW CAŁKOWITA ROZPUSZCZALNOŚĆ NISKA DAWKA, MAKSYMALNA EFEKTYWNOŚĆ SZYBKIE DZIAŁANIE EFEKTY WIDOCZNE JUŻ W CIĄGU 7 DNI SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI LABORATORYJNYMI I POLOWYMI – W USA OD 30 LAT – W POLSCE OD 10 LAT


Agravita® Aktiv 48 NAWÓZ O WIELOFUNKCYJNYM ZASTOSOWANIU

Agravita® Aktiv 48 zaprawianie polepsza energię i siłę kiełkowania – szybkie i wyrównane wschody pobudza wzrost systemu korzeniowego poprawia wigor i kondycję siewek zwiększa odporność na warunki stresowe powoduje dynamiczny rozwój roślin w początkowych fazach

Agravita® Aktiv 48 nawożenie dolistne Nawożenie dolistne wszystkich roślin uprawnych: profilaktyczne lepsze wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin i ochrona przed czynnikami stresowymi

interwencyjne szybsza regeneracja uszkodzeń herbicydowych, pozimowych oraz łagodzenie skutków stresu

Agravita® Aktiv 48 to antidotum na:

1

2

3

4

5

6

opóźnione siewy

nierównomierny i spowolniony wzrost

słabą kondycję

uszkodzenia herbicydowe

słabo rozwinięty system korzeniowy

słabe krzewienie zbóż


Agravita® Aktiv 48 GWARANTUJE WYŻSZE PLONY

Agravita® Aktiv 48 NPK 8-20-20 + bor, miedź*, żelazo*, mangan*, molibden, cynk* NH4 – 8%, P2O5 – 20%, K2O – 20%, B – 0,02%, Cu – 0,05%*, Fe – 0,10%*, Mn – 0,05%*, Mo – 0,0005%, Zn – 0,05%* *mikroelementy schelatowane Dostępne opakowania: 2 kg, 5 kg, 20 kg

Zalecenia stosowania: Nawożenie dolistne Dawka [kg/ha]

Ilość wody [l/ha]

Zboża

0,5

200

2-3

Jesienią w przypadku opóźnionych siewów i słabego krzewienia. Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do fazy liścia flagowego.

Rzepak

0,5

200

2-3

Jesienią w fazie 2-4 liści (szczególnie w przypadku opóźnionych siewów, nierównomiernego wzrostu, słabej kondycji, uszkodzeń herbicydowych). Wiosną po ruszeniu wegetacji oraz w okresie wydłużania się pędu.

Kukurydza

0,5

200

2

Ziemniaki

0,5

200

1-2

Od pełnych wschodów do fazy tworzenia się pędów.

Buraki

0,5

200

2-3

Od fazy 2 liści do zakrycia międzyrzędzi.

Rośliny bobowate

0,5

200

1-2

Od wschodów do początku fazy kwitnienia.

Tytoń

0,5

300

2

Po przyjęciu się rozsady. Następnie za 14 dni.

Warzywa

0,5

200

2-4

Truskawka i malina

0,5

500

3

Po ruszeniu wegetacji wiosennej. Następnie co 14 dni.

0,5-0,7

500-1000

2

Faza pąkowania. Następnie w okresie wzrostu owoców.

0,5

200

2-3

Roślina uprawna

Drzewa i krzewy owocowe Użytki zielone

Liczba Termin stosowania i uwagi zabiegów

Od fazy 2 liści do fazy 8 liści.

W fazie intensywnego wzrostu i nie później niż 14 dni przed zbiorem.

Od momentu ruszenia wegetacji do połowy września – 7-10 dni po każdym pokosie/wypasie.

Zaprawianie Roślina uprawna Zboża

Dawka

Stosowanie

0,25-0,3 kg/1 t nasion

Ziemniaki

0,3-0,6 kg/1 t bulw

Warzywa

0,7-1,2 kg/1 t nasion

PROGRAM AGRAVITA® AKTIV

Można stosować łącznie z zaprawami.

NOWOCZESNE NAWOZY STYMULUJĄCE


Agravita Agravita®®Aktiv Aktiv 70 70 GWARANTUJE GWARANTUJE WYŻSZE WYŻSZE PLONY PLONY

Agravita® Aktiv 70 NPK 10-52-8 + bor, miedź*, żelazo*, mangan*, molibden, cynk* NH4 – 10%, P2O5 – 52%, K2O – 8%, B – 0,02%, Cu – 0,05%*, Fe – 0,10%*, Mn – 0,05%*, Mo – 0,0005%, Zn – 0,05%* *mikroelementy schelatowane Dostępne opakowania: 250 g, 2 kg, 5 kg

Zalecenia stosowania: Dawka [kg/ha]

Ilość wody [l/ha]

Zboża

0,5

200

1-2

Od fazy liścia flagowego do fazy dojrzałości mlecznej ziarna.

Rzepak

0,5

200

1-2

W fazie zielonego pąka. W fazie opadania płatków.

Kukurydza

0,5

200

1-2

Od fazy 8 liści do możliwości technicznej wykonania zabiegu.

Ziemniaki

0,5

200

2-3

Od fazy tworzenia się pędów do fazy formowania bulw.

Buraki

0,5

200

1

Rośliny bobowate

0,5

200

1-2

Od początku fazy kwitnienia do fazy wypełniania strąków.

Warzywa

0,5

200

2-4

Opryskiwać w odstępach 14-dniowych, od początku tworzenia się części generatywnych.

Truskawka i malina

0,5

500

2

Przed kwitnieniem. Następnie co 14 dni.

0,5-0,7

500-1000

2

Po zawiązaniu owoców. Następnie w fazie intensywnego przyrostu masy owoców.

Roślina uprawna

Drzewa i krzewy owocowe

Liczba Termin stosowania i uwagi zabiegów

Wraz z ochroną przed chwościkiem.

Agravita® Aktiv 70 reguluje rozwój generatywny Zwiększa ilość ziarniaków i zawartość białka

Poprawia zawiązywanie i wypełnienie łuszczyn

Zwiększa ilość bulw, poprawia strukturę plonu oraz parametry jakościowe

Zwiększa plon korzeni i zawartość cukru

Poprawia zaziarnienie kolb i zwiększa masę ziarniaków

PROGRAM AGRAVITA® AKTIV

WYŻSZE I LEPSZE JAKOŚCIOWO PLONY


Program Agravita® Aktiv ZBOŻA

Terminy stosowania

Zaprawianie nasion (stosować łącznie z zaprawami grzybowymi)

Jesienią w przypadku opóźnionych siewów, słabego krzewienia, słabej kondycji roślin

Ruszenie wegetacji wiosennej do końca fazy krzewienia

Strzelanie w źdźbło

Od fazy liścia flagowego do fazy dojrzałości mlecznej ziarna

Agravita®

Dawka

Cel i korzyści

- większa energia i siła kiełkowania 0,25-0,3 kg/1t nasion

- przyspieszenie kiełkowania i wyrównanie wschodów zbóż - poprawa wigoru i kondycji siewek

- stymulacja rozwoju systemu korzeniowego i krzewienia 0,5 kg/ha

- wspomaganie regeneracji i szybka poprawa kondycji roślin - zwiększenie odporności na stresy wodne i termiczne

- szybsza regeneracja uszkodzeń pozimowych - ułatwienie roślinom radzenia sobie w warunkach stresowych - aktywacja węzła krzewienia – zwiększenie krzewistości 0,5 kg/ha

0,5 kg/ha

0,5 kg/ha

- stymulacja rozwoju systemu korzeniowego – lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z gleby - zwiększenie odporności na niskie temperatury i suszę - intensyfikacja fotosyntezy

- poprawa żywotności i kondycji roślin - stymulacja wzrostu pędów bocznych - dalsza stymulacja rozwoju systemu korzeniowego - zwiększenie powierzchni liści – większa wydajność fotosyntezy - zwiększenie odporności na warunki stresowe

- podtrzymanie zieloności liści (przedłużenie aktywności fotosyntetycznej liścia flagowego) - zawiązywanie większej ilości ziaren w kłosie - usprawnienie transportu metabolitów do kłosa – lepsze wypełnienie ziarna - wyrównanie dojrzewania zbóż

EFEKT KOŃCOWY

Równomierniejsze i pełniejsze wypełnienie kłosa

Wzrost MTZ

Lepsze parametry jakościowe ziarna


Program Agravita® Aktiv ZBOŻA – EFEKTY DZIAŁANIA

Agravita® Aktiv 48 – zaprawianie ziarna zbóż Po zaprawieniu ziarna zbóż nawozem Agravita® Aktiv 48 rośliny cechowały się większą energią i siłą kiełkowania – gęstsze, szybsze i bardziej wyrównane wschody, lepiej rozwiniętym systemem korzeniowym oraz większą odpornością na warunki stresowe (m.in. suszę i niskie temperatury), w porównaniu do kontroli – bez zaprawiania.

Kontrola

Agravita® Aktiv 48

Kontrola

Agravita® Aktiv 48

Pszenżyto ozime

Agravita® Aktiv 48 Pszenica ozima

Agravita® Aktiv 48

Kontrola

Kontrola

Kontrola

Agravita® Aktiv 48

Agravita® Aktiv 48 – nawożenie dolistne

Kontrola

Agravita® Aktiv 48


Program Agravita® Aktiv ZBOŻA – EFEKTY DZIAŁANIA

Agravita® Aktiv 48 + Agravita® Aktiv 70 – nawożenie dolistne

Kontrola

Kontrola

Agravita® Aktiv 48 + Aktiv 70

Agravita® Aktiv 48 + Aktiv 70

Kontrola

Agravita® Aktiv 48 + Aktiv 70

Kontrola

Agravita® Aktiv 48 + Aktiv 70


Program Agravita® Aktiv RZEPAK

Terminy stosowania

Jesienią w fazie 2-4 liści (szczególnie w przypadku opóźnionych siewów, nierównomiernego wzrostu, słabej kondycji, zbyt wolnego wzrostu oraz uszkodzeń herbicydowych)

Agravita®

Dawka

0,5 kg/ha

Cel i korzyści

- przyspieszenie regeneracji uszkodzeń herbicydowych i pogodowych - zwiększenie odporności na warunki stresowe (niskie temperatury, suszę itd.) - stymulacja wzrostu systemu korzeniowego - przeciwdziałanie zahamowaniu wzrostu rzepaku w warunkach stresowych - wspomaganie regeneracji uszkodzeń pozimowych - przyspieszenie odbudowy i wzrostu rozety liściowej

Ruszenie wegetacji wiosennej

0,5 kg/ha

- minimalizowanie skutków stresu - ułatwienie roślinom przezwyciężenia warunków stresowych - stymulacja rozwoju systemu korzeniowego - szybka poprawa wigoru i kondycji rzepaku - zwiększenie wydajności fotosyntezy

Wydłużanie się pędu

0,5 kg/ha

- stymulacja rozwoju i rozrostu systemu korzeniowego - stymulacja rozwoju pędów bocznych – przeciwdziałanie dominacji wierzchołkowej - zwiększenie odporności na stresy środowiskowe i uprawowe

W fazie zielonego pąka

0,5 kg/ha

- polepszenie i wyrównanie kwitnienia rzepaku - zwiększenie żywotności pyłku kwiatowego - intensyfikacja zawiązywania łuszczyn i nasion w łuszczynach - zwiększenie odporności na warunki stresowe

W fazie opadania płatków

EFEKT KOŃCOWY

0,5 kg/ha

Większa liczba łuszczyn i nasion

- usprawnienie transportu metabolitów do łuszczyn – większa MTN - wyrównanie dojrzewania rzepaku - poprawa zaolejenia nasion

Większa masa nasion

Wyrównane dojrzewanie rzepaku


Program Agravita® Aktiv RZEPAK – EFEKTY DZIAŁANIA

Agravita® Aktiv 48 – nawożenie dolistne Plantacja rzepaku przed zastosowaniem nawożenia dolistnego: uszkodzenia herbicydowe, nierównomierny wzrost, słaba kondycja.

16 września

18 września

23 września Kontrola

Efekty po 7 dniach od zastosowania Agravita® Aktiv 48: przyspieszona regeneracja uszkodzeń herbicydowych i odbudowa liści, intensyfikacja przyrostu biomasy, poprawa witalności i kondycji roślin. Agravita® Aktiv 48


Program Agravita® Aktiv RZEPAK – EFEKTY DZIAŁANIA

Agravita® Aktiv 48 + Agravita® Aktiv 70 – nawożenie dolistne

Kontrola

Agravita® Aktiv 48 + Aktiv 70

Kontrola

Agravita® Aktiv 48 + Aktiv 70 Agravita® Aktiv 48 + Aktiv 70


Program Agravita® Aktiv KUKURYDZA

Terminy stosowania

Agravita®

Dawka

Cel i korzyści

- stymulacja rozwoju systemu korzeniowego i części nadziemnej - ułatwione pobieranie wody i składników pokarmowych, szczególnie fosforu - zwiększenie odporności na niedobór wody i niskie temperatury Faza 2-6 liści

0,5 kg/ha

- wspomaganie regeneracji uszkodzeń herbicydowych i przymrozkowych - szybka poprawa kondycji i wigoru kukurydzy - intensyfikacja procesu fotosyntezy - wspomaganie prawidłowego formowania zawiązków kolb - dalsza stymulacja rozwoju systemu korzeniowego

Początkowa faza wydłużania pędu

0,5 kg/ha

- stymulacja rozwoju liści i wydłużania łodygi kukurydzy - zwiększenie odporności na warunki stresowe - usprawnienie procesu fotosyntezy

- podtrzymanie zieloności liści

Faza 8 liści do możliwości technicznej wykonania zabiegu

EFEKT KOŃCOWY

- regulacja tempa podziałów komórkowych i indukcja różnicowania się kwiatostanów 0,5 kg/ha

Większa liczba ziaren w kolbie

- intensyfikacja zawiązywania ziarna - zwiększenie liczby ziaren w kolbie - usprawnienie transportu metabolitów do organów generatywnych – bardziej efektywne wypełnianie kolb - zwiększenie odporności na niekorzystne warunki pogodowe

Wzrost MTZ

Poprawa jakości plonu kukurydzy


Program Agravita® Aktiv KUKURYDZA – EFEKTY DZIAŁANIA

Agravita® Aktiv 48 – nawożenie dolistne

Kontrola

Agravita® Aktiv 48

Kontrola

Agravita® Aktiv 48

Agravita® Aktiv 48 + Agravita® Aktiv 70 – nawożenie dolistne Kontrola

Agravita® Aktiv 48 + Aktiv 70


Program Agravita® Aktiv ZIEMNIAK

Terminy stosowania

Agravita®

Dawka

Cel i korzyści - zwiększenie liczby łodyg

Po pełnych wschodach

0,5 kg/ha

- regeneracja uszkodzeń herbicydowych i przymrozkowych - poprawa kondycji i wigoru ziemniaka - zwiększenie odporności na stresy - zwiększenie ilości pędów podziemnych

Tworzenie się pędów

0,5 kg/ha

- stymulacja wzrostu części nadziemnych - wzmocnienie liści i zwiększenie intensywności fotosyntezy - zwiększenie odporności na niekorzystne warunki środowiskowe

- intensyfikacja różnicowania się pąków i bulw Zakrycie międzyrzędzi do fazy formowania bulw (1-2 zabiegi)

0,5 kg/ha

- stymulacja tworzenia się i rozrostu bulw - podtrzymanie witalności roślin – efekt zieloności - polepszenie jakości i trwałości przechowalniczej bulw

Program Agravita® Aktiv – wyniki badań Zabiegi wykonano w odstępach 10-14-dniowych. Ilość zawiązanych bulw ziemniaka – odmiana Innovator Lp. obiektu

Ilość bulw pod krzakiem w szt.

1

6,65

Obiekt 1: 1 x Agravita® Aktiv 48

2

6,75

Obiekt 2: 1 x Agravita® Aktiv 48 + 1 x Agravita® Aktiv 70

3

7,05

Obiekt 3: 1 x Agravita® Aktiv 48 + 2 x Agravita® Aktiv 70

4

7,65 (+27,5%)

Obiekt 4: 1 x Agravita® Aktiv 48 + 3 x Agravita® Aktiv 70

Kontrola

6,0

Kontrola: bez nawożenia dolistnego

Wielkość plonu technologicznego pow. 50 mm Lp. obiektu

1

2

3

4

kontrola

Plon w t/ha

45,5 (+8,5)

46,6 (+9,6)

48,9 (+11,9)

50 (+13)

37

Korzyści po zastosowaniu Programu Agravita® Aktiv: zwiększyła się ilość zawiązanych bulw: na obiekcie 4. o 27,5% w stosunku do kontroli poprawiła się struktura plonu bulw plon bulw dużych (pow. 50 mm) na obiekcie 4. zwiększył się o 13 t/ha, tj. 35%, w stosunku do kontroli


Program Agravita® Aktiv ZIEMNIAK – WYNIKI BADAŃ Program Agravita® Aktiv – wyniki badań Plantacja ziemniaków nasadzeniowych Doświadczenie polegało na ocenie programu Agravita® Aktiv w produkcji sadzeniaka. Miała ona na celu określenie wielkości plonu i jego struktury. Program Agravita® Aktiv: 1 x Agravita® Aktiv 48 + 2 x Agravita® Aktiv 70 Zabiegi wykonano w odstępach 10-14-dniowych. Plon* w dt/ha Różnica

Odmiana Kontrola

Program Agravita® Aktiv

Cyprian

260

Cekin

280

* suma masy frakcji od 0 do 55 mm

dt/ha

%

280

20

7,7

315

35

12,5

Średnia:

27,5

10,1

Plon bulw i jego struktura Odmiana

Różnica

Parametry

Kontrola

Program Agravita® Aktiv

ilość bulw w szt./m 2

64

90

26

40,6

masa bulw w kg/m2

2,75

4,0

1,25

45,5

%

Cyprian

Korzyści po zastosowaniu Programu Agravita® Aktiv: średni wzrost plonu: 27,5 dt/ha w stosunku do kontroli – co stanowi 10% wzrost ilości bulw średnio o 26 szt./m2 – co stanowi 40,6% więcej sadzeniaków w porównaniu do kontroli masa bulw wzrosła o 1,25 kg/m2, tj. 45,5% w stosunku do kontroli rośliny do fazy desykacji wykazywały większą zdrowotność i lepiej gromadziły składniki odżywcze w bulwach

EFEKT KOŃCOWY

Większa liczba bulw i lepsza struktura plonu

Poprawa wartości konsumpcyjnej i technologicznej bulw

Większa odporność na uszkodzenia mechaniczne

Lepsza trwałość przechowalnicza bulw


Program Agravita® Aktiv BURAK CUKROWY

Terminy stosowania

Agravita®

Dawka

Cel i korzyści

- stymulacja rozwoju systemu korzeniowego 0,5 kg/ha

- lepsze pobieranie składników pokarmowych - wspomaganie regeneracji i szybka poprawa kondycji roślin

Od fazy 2 liści do zakrycia międzyrzędzi (2-3 zabiegi)

- intensyfikacja wzrostu rozety liściowej i korzenia spichrzowego - zwiększenie odporności na stres wywołany przez herbicydy oraz niskie temperatury 0,5 kg/ha

- poprawa gospodarki wodnej roślin - zwiększenie wydajności fotosyntezy

Wraz z ochroną przed chwościkiem

0,5 kg/ha

- zwiększenie odporności na patogeny - efektywniejsze przemieszczanie się metabolitów do organów spichrzowych, w tym sacharozy – większa polaryzacja - zwiększenie plonu korzeni i zawartości cukru

Program Agravita® Aktiv – wyniki badań Program Agravita® Aktiv: 2 x Agravita® Aktiv 48 + 1 x Agravita® Aktiv 70

Plon korzeni t/ha Program Agravita ® Aktiv

84,17

Kontrola

80,83

Różnica

+3,34

Korzyści po zastosowaniu Programu Agravita® Aktiv: średni wzrost plonu korzeni o 3,34 t/ha w stosunku do kontroli zaobserwowano wzrost polaryzacji oraz korzystny spadek N-α-NH4 (im niższy stosunek N-α-NH4, tym wyższa polaryzacja)


NOTATKI


Infolinia Agravita® +48 692 00 00 13

Produkty premiowane w programie Agriclub

CALDENA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Parkowa 2 82-230 Trępnowy, Poland tel. +48 55 615 16 11 www.caldena.com

pon.–pt. 8:00–16:00

Profile for Caldena

Program Agravita Aktiv  

Program Agravita Aktiv  

Profile for caldena
Advertisement