Page 1

KMD Elev Fravær WEB-indberetning Vejledning til lærer – Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra

Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Elev Fravær, kan du som klasselærer indberette fravær via LærerIntra. Indberet fravær via LærerIntra Når du vælger fanebladet ”KMD Elev Fravær” på Lærerintra, får du dette skærmbillede, hvor elevernes fravær kan indberettes:

Periode Her kan du vælge, hvilken måned du vil indberette fravær for. Vælg mellem måneder i et skoleår.

2011 KMD A/S

Side 1 af 4


Klasse I dette felt vælger du, hvilken klasse du ønsker at indberette fravær for. Du kan vælge blandt de klasser, du er klasselærer for.

Sortering Du kan vælge, hvilken sortering eleverne skal stå i, så de står i samme rækkefølge som din mødeprotokol.

Indberet fravær – kan gøres på 2 måder Du kan indberette fravær på 2 måder. -

Du kan stille markøren i det felt, hvor du ønsker at indtaste fravær og så taste bogstavet for den type fravær, du ønsker at indberette.

-

Du kan også vælge at klikke med musen på den fraværstype, du vil indberette fravær for, herved følger bogstavet ”med musen”, og du kan nu klikke i det felt, hvor du ønsker at indberette fraværet. Når du ønsker at skifte fraværstype, skal du blot klikke med musen på den nye fraværstype, du ønsker at anvende. Hvis du vil slette fravær eller ikke ønsker at have en fraværstype ”i musen”, skal du vælge typen ”Ingen/slet fravær”.

Gem fravær Når du har indberettet fraværet, skal du gemme det ved at klikke på knappen Gem. Fraværet for den pågældende måned/klasse gemmes hermed.

2011 KMD A/S

Side 2 af 4


Send til sekretær Når du er helt færdig med at indberette fravær for den pågældende måned/klasse og har gemt det, skal du sende fraværet til KMD Elev.

Klik på knappen for at sende fraværet. Når du klikker på knappen, bliver der sendt et advis til skolesekretæren med angivelse af det fravær, du har indberettet.

Markering for om fravær er gemt og godkendt Du kan altid se status på din fraværsindberetning.

6A (Godkendt) – fravær er gemt og sendt til sekretær. 9B (Gemt) - fravær er gemt, men stadig ikke sendt videre til sekretær Nederst i skærmbilledet på heldagsfraværsbilledet, får du en kvittering på, at du har gemt, godkendt og sendt til sekretær.

Sekretær modtager Advis Når du har Godkendt/sendt til sekretær, bliver der automatisk sendt et advis til sekretæren KMD Elev. Sekretæren skal herefter enten godkende eller afvise fraværet. Hvis sekretæren godkender fraværet, gemmes det i KMD Elev; hvis sekretæren derimod, af en eller anden grund, afviser fraværet, vil du modtage en e-mail herom.

Udskriv Du har mulighed for at udskrive to udskrifter over det fravær, du har indberettet. Klik på knappen udskriv, og du får dette billede:

2011 KMD A/S

Side 3 af 4


Her kan du markere den eller de klasser, du ønsker at udskrive for. Du har mulighed for at vælge blandt 2 udskrifter:

Fravær pr. klasse Er en mødeprotokol pr. klasse med det indberettede fravær. Udskriv en tom mødeprotokol (Fravær pr. klasse) Du har også mulighed for at udskrive tomme mødeprotokoller til manuelt registrering af fravær.

Overblik Udskriften giver et overblik over, hvor langt du er kommet med indberetning af fravær på dine klasser (I, G eller A)

2011 KMD A/S

Side 4 af 4

Indberetning af fravær  
Indberetning af fravær  

Hvordan indberetter jeg fravær