Page 1

1C:İŞLETME 8 0216 470 73 10

YAZILIMI

1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi + Genel Muhasebe

1TÇ Şirketi İstanbul www.1tc.com.tr

Kasa, Banka, Çek-Senet, Cari Hesap, Depo ve Stok Yönetimi, Konsinye, Barkod Sistemi, Alış, Satış, Sipariş, İrsaliye, Fatura, Masraf Yönetimi, Vergi (KDV, Stopaj), Demirbaş, Personel (maaş, iş avansı, borç alma/verme), Basit Üretim, Dış Ticaret, Yönetim Bilanço ve Kar/Zarar Raporları, Görev Anımsatıcı, Vs.

YENİ NESİL BİLGİ OTOMASY

Desteklenen Veritabanları; 1CD dosya biçimi џ Postgre SQL џ IBM Db2 џ SQL Server џ Oracle џ

ADAPTASYON İŞLETME İHTİYAÇLARINA GÖRE GELİŞTİRME

Desteklenen İstemci ortamları; џ WEB client џ Thick client џ Thin client Desteklenen İşletim sistemleri; џ Windows џ Debian џ RPMS

GENEL MUHASEBE TİCARİ KOBİ YÖNETİMİ AÇIK KAYNAK KODLU KULLANIMA HAZIR TİCARİ UYGULAMALAR

1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE


Desteklenen Veritabanları; џ 1CD dosya biçimi џ Postgre SQL џ IBM Db2 џ SQL Server џ Oracle Desteklenen İstemci ortamları; џ WEB client џ Thick client џ Thin client

ADAPTASYON İŞLETME İHTİYAÇLARINA GÖRE GELİŞTİRME

GENEL MUHASEBE TİCARİ KOBİ YÖNETİMİ AÇIK KAYNAK KODLU KULLANIMA HAZIR TİCARİ UYGULAMALAR

www.1tc.com.tr

Desteklenen İşletim sistemleri; џ Windows џ Debian џ RPMS

1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE

џ 1C:İŞLETME'nin kullanıma hazır olan tüm uygulama çözümleri açık kaynak kodlu

yazılımlar olup, programlamada ileri seviyede deneyime sahip olmayan uzmanlar tarafından çok kolay bir şekilde geliştirilebilir. џ Statik çözümler sunan programlar, her geçen gün değişen iş dünyası ihtiyaçlarını yeterince karşılamamaktadır. 1C:İŞLETME, kullanıcılarına, iş dünyasının değişen koşullarına en hızlı adapte olma olanağını sunar. џ Değişen sektör taleplerine bağlı olarak, çağdaş kullanıcı artık sabit olan bilgi otomasyon yazılımlarını kullanmayı istemez, kendi ihtiyaçlarına göre özel işlevlerin eklenmesini ister. џ 1C:İŞLETME uygulama çözümleri, ihtiyaçlarınızı beklentilerinizin üzerinde karşılayarak sizi şaşırtabilir.

1C:İŞLETME YAZILIMI NEDİR? ­ Ticaret ve muhasebe uygulamaları ­ Yüksek seviyeli geliştirme platformu ­ Adaptasyon (İşletme ihtiyaçlarına göre geliştirme)

џ "1C:İŞLETME 8" Sistemi Avrupa ve Asya'da 1.000.000'un üzerinde şirket tarafından kullanılmaktadır. џ 3.000' den fazla firma, programın dağıtım, teknik destek ve eğitim hizmetlerini vermektedir. Avrupa ve Asya'da ön

lisans ve lisans eğitimi veren kurumlar ile özel eğitim kurumlarının 1.500'ünden fazlasında "1C:İŞLETME 8" sistemi eğitimi verilmektedir. џ Değiştirilebilir, esnek uygulama yapısı (dizayn edilebilir yapısı vardır, sabit uygulama değildir), dünyanın sektörel gelişimlerine ve hızla ilerleyen yazılım teknolojilerine uyum sağlama ve basit kullanım yapısı, sistemin avantajlarından bazılarıdır. Böylece 20 farklı ülkede binlerce müşterinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

İNDİRİN VE DENEYİN http://1tc.com.tr/Download/ 1C:İŞLETME Geliştirme platformu ücretsizdir!

2


"1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi"uygulaması “1C:İŞLETME 8" platformu üzerinde geliştirilmiştir.

HAZIR UYGULAMA "1C:İŞLETME 8" ortamında geliştirilen veritabanı uygulamalarıdır, w Kullanıma hazır olan standart uygulama çözümlerinden bazıları; “1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi”, “1TÇ:Genel Muhasebe”, “1TÇ:Fatura, w "1C:İŞLETME 8" platformunda her geliştirilen uygulama - açık kaynak kodludur (Open Source), w “1C:İŞLETME 8” sistemi kullanan yüz binlerce, çeşitli büyüklükte ve farklı faaliyet alanında çalışan işletmelerde kullanılma deneyimini içeren bir uygulamadır, w Sistemin ayrıntılı olarak incelenmiş olması ve işleyişi, birkaç gün içinde ticari işletmenin otomasyonunun ana görevlerini karşılar ve sistemin uygulanmasının gerçek yararından faydalanma olanağı verir.

ESNEKLİK VE AYARLANABİLİRLİK “1C:İŞLETME 8” teknik platform nitelikleri tarafından sunulan olanaklar; w Sistemin, işkoluna özgü özelliklere göre veya işletme özel ihtiyaçlarına göre ayarlanabilme olanağı, w Diğer üreticilerin yazılımları ve donanımları ile entegre çalışma olanağı, w Kullanıcı ihtiyaçları arttıkça sistemde mevcut olan özelliklerin de ek genişleme olanağı, w Uygulamanın yeni yönetim ve hesap tutma prensiplerine uyum sağlama olanağı, w Mevzuatın veya işletme standartlarının değişikliliklerine göre ilave ayarlanabilme olanağı vardır.

1TÇ - YENİ NESİL BİLGİ OTOMASYON YAZILIMI

3


"1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi” uygulaması Genel bakış w Yapılan işlemler; Kasa, Banka, Çek, Senet, Cari

Hesap, Stok, Barkod, Alış, Satış, İrsaliye, Sipariş, Fatura, Vergi, Demirbaş, Personel, Maaş, Masraflar, Bilanço ve Kar/Zarar raporları, w İşverenler, yöneticiler, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ticari faaliyetlerin otomasyonunu sağlar, w Bu program yöneticilerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır. Ayrıca muhasebe tutan herkes kullanabilir, w Kolay ve hızlı öğrenme imkanı vardır. "1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi" programını kullanmak için temel bilgisayar kullanım becerileri yeterlidir, w Yöneticilere anlaşılır ve uygun bir şekilde işletmenin faaliyet durumunu sunar, w Birden çok para birimi kullanılmasını destekler, w TCMB kurları otomatik olarak yüklenebilir, w İsteğe göre tüm raporlar aynı dökümanda üç farklı para birimi ile alınabilir, w Firmanın bilançosu (varlık, kaynak) yapılan uygulamalarla eş zamanlı olarak gösterilebilir, w Depodaki stok için FİFO veya Ortalama maliyet hesaplama özelliği vardır, w Matbu formları özelleştirebilme (Fatura/İrsaliye formlarının şeklini değiştirme),özelliği vardır, w Esnek fiyat politikası (fiyat tipleri, indirim türleri) belirlenebilir, w Her kullanıcıya özel erişim sistemi (oldukça geniş ve esnek erişim seçenekleri, şifreleme işlemleri, ara yüzü/dil seçenekleri) vardır, w Tüm kullanıcıların programdaki hareketleri (işlemleri) izlenebilir, w Açık kaynak kodu sayesinde değişken iş ortamlarının ihtiyaçlarına göre uygulama ek olarak geliştirilebilir, w Tam metin arama, kapsamlı arama motoru özelliği ile aranan kriter kayıtlar dahil olmak üzere tüm uygulamalarda aranır ve bulunan sonuçlar arama penceresinde görüntülenir, w Sınırsız sayıda şirket tanımlanarak kullanılabilmektedir, w Geniş, esnek raporlar ve kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlayabileceği grafikler ile faaliyetlerin analizi basitlik ve anlaşılabilirlik kazanmaktadır, w Veri tabanı 1C DB dosya biçiminde olduğu için taşınabilirlik özelliği ile programı flash disk veya taşınabilir HD kullanarak taşıyabilirsiniz, w Üst düzey veri tabanı kullanımı sayesinde MS SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle (istemci sunucu) veya 1C DB (dosya biçimi) her türlü güvenlik özelliği, kapsamlı biçimde kullanılabilmektedir.

4

Uygulama; w Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ), w Malzeme ve hizmet toptan/perakende satışı

yapan tüccarlar, w Basit üretim yapanlar, w Müşteri ilişkilerini takip etmek isteyen işletmeciler

için geliştirilmiştir.

Uygulama, aşağıdaki ticari faaliyet yönetim süreçlerinin otomasyonunu sağlar: Müşteri ilişkileri yönetimi, Satışlar yönetimi (toptan, perakende, hizmetler), Alışlar yönetimi, Fiyat analizi ve fiyat politikası yönetimi, Stok yönetimi, Stok maliyetlerini hesaplama, Barkod uygulamaları, Parasal işlemlerin yönetimi, Vergilerin hesaplanması (KDV, Muhtasar, Geçici Stopaj vb.), w Masraf planlaması ve kaydedilmesi, w Personel kayıtları ve ödemeleri, w Fatura kayıt ve yazdırma işlemleri, w Veri analizi, raporlama ve grafik uygulamaları, w Ticaret faaliyetlerinin izlenmesi ve analizi (İşletme faaliyetinin verimlilik analizini yansıtan raporlar, kar/zarar, maliyet, yönetici bilancosu gibi), w İlave servis olanakları. w w w w w w w w w

1TÇ - YENİ NESİL BİLGİ OTOMASYON YAZILIMI


"1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi” uygulamasının faydası nedir? Müdürler için; w Otomasyonun gerçek faydası üç yıl sonra değil,

hemen birkaç ay sonra fark edilebilir, w Her durumda; ofiste, ofis dışı görevlerde veya tatilde bile iş durumunu öğrenebilme olanağı vardır. Otomatik olarak, önceden belirlenmiş çizelgeye göre e-posta yoluyla, yerel ağ bağlantısında, matbu rapor olarak, vb.biçimlerde bilgi alınabilir, w Herhangi bir göstergenin açıklamasını ve interaktif analiz araçlarını içeren rapor formlarına dayanarak geçerli yönetim kararlarını verme olanağı sağlanabilir, w Günlük işlemlerin otomasyonu, iş verimliliğini arttırır, güncel zamanlı hesap tutulmasına olanak sağlar. Farklı seviyelerde karar verilebilmesi için hızlı ve rahat bir biçimde veri hazırlanması sağlanabilir, w Büyük masraflar ve zaman kaybı olmadan işletme boyutu büyüdüğünde, yönetim yaklaşımı değiştiğinde veya coğrafi yapısı geliştirildiğinde sistemin yeniliklere uyarlanması sağlanabilir.

Departman yöneticileri ve uzmanları için; w Her gün iş evraklarının ve raporların

hazırlanmasında yüksek çalışma performansı, w Faaliyet planlama, analiz ve denetim için gelişmiş araçlar, w Tek bilgi alanı, departmanların ve personelin aralarında net bir etkileşim sağlar.

Hesap tutan personel için; w "1TÇ" yazılımında en iyi hesap yöntemlerinin ve

binlerce kullanıcı deneyiminin, hesap tutma endüstriyel çözümüne yansıtılması, w Günlük iş yükünün asgariye düşmesi, w Gerçek iş ihtiyaçlarına daha yakın hesap tutulması.

İşletme bilişim teknoloji uzmanları için; w Geliştirme, değiştirme, sistem yöneticiliği ve

destek sağlama için çağdaş araçlar ve teknolojiler takımı, w Sistemin açık olması önemli yararlar sağlar. Bütün uygulama çözümleri açık kaynak kodlu olarak dağıtılmaktadır. Her zaman programın nasıl çalıştığını, hangi mantığa dayanarak herhangi bir işlemin nasıl oluşturulduğu izlenebilir ve gerektiği durumlarda sistemin iş mantığı değiştirilebilir, w "1TÇ" uygulamalarının geliştirme prensiplerini öğrenmek için birkaç gün gerekir, daha sonra sadece destek vermek değil işletme ihtiyaçlarına göre programa ek geliştirme de yapılabilir, w Adaptasyon kolaylığı, ölçeklenebilirliği ve bütünleşmenin geniş olanakları, sistemin yönetilmesinin kolaylığı ve rahatlığı, “düşük seviyeli” teknik sorulara zaman ve çaba harcanmasından uzak tutar ve işletmenin iş süreçlerinin özlü ve yaratıcı otomasyon görevlerinde toplama olanağı sağlar, w “1TÇ” profesyonel topluluğunun üyesi olacaksınız, sistem kullanmayı öğrenmede destek alıp, meslektaşlar ile çok yönlü temaslardan, deneyim ve değişimlerden faydalanacaksınız.

İhtiyaçlarınızı beklentilerinizin üzerinde karşılayarak sizi şaşırtır.

YÖNETİM VE HESAP TUTMA OTOMASYONU

5


İŞLEM LİSTESİ FİNANSAL (KASA / BANKA / ÇEK / SENET) w Cari hesap ödeme / tahsilat işlemleri, w Personel ödeme / tahsilat işlemleri (iş avansı, maaş, borç alma / verme), w Herhangi yabancı para birimi ile ilgili işlemler, w Döviz alış / satış ve parite bazlı döviz işlemleri (çevirme), w Kasa ve banka virman işlemleri, w Cari hesap / personel havale, w Vergi ödemesi, w Çek / senet işlemleri, w Kasa / banka işlemlerinde masraf ve komisyon belirleme, w Tüm kasa / banka işlemlerinde herhangi bir para birimi üzerinden işlem yapabilme, w Tüm işlemleri aynı anda yerel para birimi (TL), iki yabancı para birimi ve işlem dövizi olarak kaydedebilme, w Kasa / banka işlemlerini toplu olarak yapabilme, w Parasal işlemleri alt klasörlerde gruplama (kasa klasörü, çek-senet klasörü, vb.), w Müşteri faaliyetlerine göre risk limitleri belirleyebilme (borç verme, maksimum mal miktarı, vb. ), w İstenen tarih aralığında raporları alabilme, w Raporları diğer dosya türlerinde kayıt edebilme (MS Office Excel, MS Office Word, mxl, text dosyası, htm, vb. ), w Raporları grafik olarak gösterebilme, w Yapılan işlemlerin gerçek zamanlı olarak kasaya aktarılması sonucunda şirketlerin net mali durumlarının anında görülebilmesi. CARİ HESAP, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ w Cari hesap ile işlemler (satın alma, siparişler, Borç / alacak analizleri vs), w Cari hesap için satış fiyat politikası / indirim politikası belirleme, w Cari hesap kartlarına sınırsız dosya türü yerleştirme / yükleme (resimler, word, Excel vb), w Cari hesap üzerinde Borç / alacak, kar / zarar, satışlar, raporlar ve grafikler yapabilme, w Cari Hesap Borç / Alacak durumu aynı anda dört ayrı para birimi olarak izlenebilir; evrak işlem dövizi, yerel olarak seçilmiş döviz, ek olarak seçilmiş birinci döviz, ek olarak seçilmiş ikinci döviz, w Cari kartları gruplayabilme, w Cari karta fatura adresi ve sevk adreslerini farklı girebilme, w Cari risk limiti verebilme, w Cari hesapları müşterilere göre gruplama veya müşteriye özel cari hesaplar üzerinden işlem yapabilme, w Müşteri ile ilgili işlem ve olayları kaydedebilme.

6

1TÇ - YENİ NESİL BİLGİ OTOMASYON YAZILIMI


"1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi" uygulaması STOK / BARKOD w Stok kartında sınırsız fiyat tipi belirleme, w Stokların azami / asgari / orta miktarlarını belirleme ve buna göre sipariş oluşturma, w Stokta barkod oluşturma ve stoka birden fazla barkod tanımı yapabilme, w Stok kartına sınırsız dosya türü yerleştirme / yükleme (resimler, word, excel vb), w Stok üzerinde kar/zarar, satışlar, verimlilik, satıcı (tedarikçi) verimliliği izleyebilme, w Stokun depo kalanı ve depoda bulunduğu raf lokasyonlarını görebilme, w ÖTV oranı girebilme, w İstenilen tarih aralığında stok miktarlarını görebilme, w Stokta kalan malların birim maliyetlerini FIFO veya ortalamaya göre hesaplayabilme, w Tedarikçilerden en ucuz mal alımı ve en pahalı mal satımını tarihleriyle birlikte görebilme, w Stok hareketlerini hangi departman tarafından ve hangi sorumlunun yaptığını izleyebilme, w Stok raporlarını özelleştirebilme, w Sisteme girilen stokların muhasebe hesaplarını otomatik olarak yapabilme. FATURA / VERGİLER (KDV, STOPAJ, vb.) w Farklı para birimlerinden fatura/irsaliye kesebilme, w Faturayı nakit veya banka havalesi ile kapatabilme, w Fatura/irsaliyeye hizmet, masraf ekleyebilme, w Faturaya sevk adresi ve tarihi ekleyebilme, w İndirim belirleyebilme (tutar olarak, indirim oranı olarak hem tüm evrak için hem de ayrı bir satır için), w Sipariş üzerinde fatura kesebilme, w Fatura formunun kullanıcı tarafından tasarlanabilmesi, w Alış-Satış, iade faturaları kesebilme, w Fatura/irsaliyede barkod kullanılabilme, w Evrak bağlantı yapısı - Fatura/irsaliye içerisinde bağlı olan evrakları ağaç yapısında görebilme, w KDV ve stopaj, giren ve çıkan (fatura, hizmet faturası, serbest meslek makbuzu) evrakta otomatik olarak hesaplanır. SİPARİŞ w Siparişin içerisindeki Cari Hesap Borç/Alacak durumunu izleyebilme, w Cari stok durumunu izleyebilme, w Sevk ve ödeme tarihi belirleyebilme, w Teklif yazdırabilme, w Sipariş üzerinden fatura oluşturabilme.

YÖNETİM VE HESAP TUTMA OTOMASYONU

7


"1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi" uygulaması

SATIŞLAR w Program hem ticari malzemelerin hem de hizmetlerin toptan veya perakende satış hesaplarını tutabilmektedir, w Satışlar yönetimi alt sistemi, satışların planlanması ve yapılan satışların hem miktara hem de tutara göre izlenme imkânını sağlayabilir, w Evrak: Siparişler, irsaliyeler, faturalar, serbest meslek makbuzları, iade irsaliyeleri vb., w Sistemde sipariş hazırlama, sipariş kontrolü (teslim tarihine ve ödeme tarihine göre), ödeme şekline göre kontrol (Kısmen/Tamamen) yapılabilmektedir, w Sipariş analizi yapabilme olanağı tanınmaktadır. Sipariş analizi, müşteriler ile etkileşimde, yöneticilere büyük kolaylık sağlar ve depodaki mal eksiğini önceden meydana çıkartma olanağı verir, w Satış aşamasında çeşitli indirimleri uygulama imkânı vardır. Her müşteriye özel farklı fiyat tipi ve indirim tipi belirlemek mümkündür. Müşteriye ait evrak hazırlandığında, sadece seçilen müşteriyle ilgili bilgiler (özel indirim ya da fiyat tipleri vb.) evraka otomatik olarak aktarılır, w İşlemler farklı para birimlerinde kaydedilebilir. Borç/alacak durumları hem yerel para birimi olarak hem de yönetimsel kayıt dövizi olarak hesaplanabilir (Örneğin: Satışlar USD olarak kaydedilse de cari hesap raporunda işlem, hem USD, hem TL, hem EURO olarak veya başka istenilen döviz türü olarak gösterilebilmektedir.), w Alınan sipariş, satış irsaliyesi, fatura, irsaliyeli fatura, satış iadesi, satış analizi, satış kar analizi (Müşteriye göre, malzemeye göre vs.) hazırlanabilir, w Personeller için performans değerlendirmesi yapılabilir, w Satılan stoka göre verilecek siparişler önceden belirlenebilir, w İptal edilen siparişler sistemde görülebilir ve istenirse sonraki değerlendirmelere iptal edilen siparişler eklenebilir, w Satışı yapılan malzemelerin partilerine göre hareketleri görüntülenebilir.

8

1TÇ - YENİ NESİL BİLGİ OTOMASYON YAZILIMI


"1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi" uygulaması

MASRAFLAR YÖNETİMİ w Masrafların detaylı kayıtları, hem özel evraklar vasıtasıyla yapılır hem de masrafın oluştuğu işlemle beraber kaydedilir. Böylece hem zamandan kazanılır hem de masraf kayıt işlemleri kolaylaşır, w Masraflar sisteme iki şekilde tanımlanabilir: Sabit masraflar (gelire bağlı olmayan ve zorunlu olan her ay periyodik olan masraflar), Geçici masraflar (gelire bağlı olanlar), w Masraf planlama özelliği, planlanmış olan ile

gerçekleşmiş olan masrafları, masraf sebeplerini dikkate alarak, karşılaştırma olanağı verir. Böylece fazla masraf olduğu takdirde takip edilebilmesi daha kolaylaşır ve bu masrafların nitelikçe yönetilmesi sağlanır. PERSONEL YÖNETİMİ w Personel kayıtları, çalışan elemanların verilerinin

tutulması, maaşların hesaplanması, kayıtlara aktarma ve ödeme işlemleri imkanı mevcuttur. Borçlar, iş avansları ve maaş detaylarını içeren personelin borç/alacak durumunun izlenebilmesi de mevcuttur. SABİT KIYMET/DEMİRBAŞ w Programda, sabit kıymetin alım, satım işlemleri,

maliyet analizi, amortisman ve yeniden değerlemesi yapılabilir. KDV HESAPLANMASI w KDV hesaplama alt sistemi, geçmiş dönem KDV kalanının bir sonraki döneme aktarılması, KDV ile ilgili evrakları oluşturup, evraka bağlı otomatik olarak indirilecek ya da ödenecek KDV hesabına aktarılır. KDV durum raporları gösterilir. STOPAJ HESAPLANMASI w Stopaj ilgili evraklara dayanarak hesaplanmaktadır. Alınan/Verilen meslek makbuzları tarafından kayıtlara girilir. Devlete ödenecek stopaj tutarı kayıt altında tutulur. w Her çeşit vergi ödemesinin kayıt altına alınması olanağı tanınmaktadır.

YÖNETİM VE HESAP TUTMA OTOMASYONU

9


"1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi" uygulaması

FİYAT ANALİZİ VE FİYAT POLİTİKASI YÖNETİMİ w Uygulamada tedarikçilerin malzemeler için verdiği fiyatlar kaydedilir. Her malzemeye özel zam oranı girilebilir, bu zam oranı tedarikçinin fiyatına uygulanarak, satış fiyatları otomatik olarak hesaplanabilir, w Her malzeme için istenilen sayıda ve herhangi bir döviz türünde fiyat belirtilebilir (toptan fiyatı, perakende fiyatı özel müşteri fiyatı, indirimli fiyat, maliyet fiyatı vb.). Aynı anda, belirtilmiş olan fiyatları analiz etme, alım fiyatı ve maliyet fiyatı ile karşılaştırma olanağı tanınmaktadır, w Alım fiyatlarındaki değişimi daha rahat bir şekilde takip edebilmek için, tedarikçinin malzeme girişini kaydederken, malzemelerin fiyatlarını otomatik olarak sisteme kaydetme imkânı vardır, w Tedarikçinin değişmiş olan fiyatları ve uygulanan zam üzerinden satış fiyatlarının yeniden hesaplanması uygulama tarafından otomatik olarak yapılabilmektedir, w Programda düşünülmüş olan indirim mekanizması, perakende ve toptan ticaret ile meşgul olan işletmelerin faaliyetlerinde kolaylık sağlar.

10

VERİ ANALİZİ w "1TÇ:Ticai KOBİ Yönetimi" uygulamada, işletmenin bütün faaliyetlerini ve devirlerini izleyebilme olanağı ile güçlü ve esnek raporlama sistemi mevcuttur. Raporlar kullanım amaçlarına göre gruplandırılmaktadırlar; Satışlar, Alımlar, Stok, Finans gibi. Örneğin; Stok kısmında, stoktaki malzemelerin kalanı, firmanın malzeme kalanlarını, devir analiz ayrıntılarını, satışlarda olan malzeme kalanlarını, malzeme analiz ayrıntılarını yansıtan raporlar bulunmaktadır, w Kullanıcı, stok durumu, siparişler, satışlar, cari hesap borç/alacak durumu gibi bilgileri ayrıntılı bir biçimde ve herhangi bir analitik gruplandırma yaparak izleyebilir. Mesela herhangi bir grup altında toplanan malzemelerin, bölgesel satış bilgileri izlenebilir. Veya herhangi bir grup altında toplanan malzemelerin, belirlenen zaman aralıklarında (mesela gün), satış bilgileri izlenebilir. Kullanıcı, görev ayrıntılarına göre, raporlarda filtreleme, gruplama ve detaylama özelliklerini bizzat yönetebilir (ayarlayabilir). Ve bu ayarların (kullanıcı tarafından oluşturulmuş olan özel raporlar), ilerde kullanılabilmesi için, kaydedilebilme olanağı tanınmaktadır. Verilerin daha anlaşılır bir biçimde görünmesi için görsel grafikler ve daha ayrıntılı raporlar bulunmaktadır, w Standart raporlar dışında, herhangi bir registerde (bilgi kayıt mekanizması) olan bilgileri sunan evrensel raporlar da mevcuttur. Evrensel raporlara göre grafiklerin oluşturulması mümkündür. Evrensel rapor, herhangi bir registerin bilgilerini ya liste olarak ya da çapraz tablo olarak sunabilmektedir, w Ayrıca uygulamanın, isteklere veya herhangi bir biçime göre raporları oluşturma mekanizmaları mevcuttur

1TÇ - YENİ NESİL BİLGİ OTOMASYON YAZILIMI


VARLIKLAR BÖLÜMÜ Ticari faaliyetlerin izlenmesi ve analizi; Varlıklar bölümü; işletmenin çeşitli, güncel bilgilerini bir araya toplayıp, görsel ve kullanışlı bir şekilde yönetime sunmak için kullanılan raporlama mekanizmasıdır. Rapor, farklı detaylara göre etkili analiz yapmaktadır (Satış hacmine, borç ve alacak durumlarına, farklı detaylara göre ayrılmış olan parasal hareketler vb.). İşletmenin çeşitli departmanlarındaki yöneticiler için, (ilgili departman ihtiyacına) özel rapor biçimi sağlanabilmektedir. Açık ve verimli bir analiz için, farklı verileri, planlanmış veriler veya önceki dönem verileri ile karşılaştırma olanağı tanımaktadır. EK HİZMET OLANAKLARI Evrensel mekanizmalar; Uygulamanın bazı evrensel mekanizmaları: w Belirtilmiş olan tarihten önceki verilerin değiştirilmesine sınır getirilebilmesi, w Kart nesnelerini bulma ve değiştirme mekanizması, w Evrakın bağlantı yapısının yansıtılması, w Tam metin veri arama mekanizması, w Evrensel evrak klasörü. Ek veri deposu; ''Firmalar'', ''Malzeme ve Hizmet'', ''Cari Hesap'', ''Personel'', ''Projeler'' gibi kartlarda ek dosyaların (resimler, metin dosyaları vb.) muhafaza edilmesi öngörülmektedir. Bu özellik malzemelerin resimlerini veya cari hesap anlaşmalarının metnini saklamak için kullanılabilir. E-mail yoluyla gelen/giden bilgilerin muhafaza edilmesi için de kullanılabilir. 1TÇ özdeş uygulamalar arası verilerinin aktarılması; ‹'XML formatında verilerin evrensel aktarımı'' sistemi ile özdeş ''1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi'' uygulamalar arasında veri aktarımı yapabilme olanağı tanınmaktadır. Aktarma sırasında departmana, depoya, firmasına ve evrak türüne göre seçme olanağı vardır.

YÖNETİM VE HESAP TUTMA OTOMASYONU

11


1C:İŞLETME 8 (1C:ENTERPRISE 8) PLATFORMU "1C:İŞLETME 8" Sistemi Avrupa ve Asya'da 1.000.000'un üzerinde şirket tarafından kullanılmaktadır. 3.000' den fazla firma, programın dağıtım, teknik destek ve eğitim hizmetlerini vermektedir. Avrupa ve Asya'da ön lisans ve lisans eğitimi veren kurumlar ile özel eğitim kurumlarının 1.500'ünden fazlasında "1C:İŞLETME 8" sistemi eğitimi verilmektedir. Değiştirilebilir, esnek uygulama yapısı (dizayn edilebilir yapısı vardır, sabit uygulama değildir), dünyanın sektörel gelişimlerine ve hızla ilerleyen yazılım teknolojilerine uyum sağlama ve basit kullanım yapısı, sistemin avantajlarından bazılarıdır. Böylece 20 farklı ülkede binlerce müşterinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. “1C:İŞLETME 8” sistemi, işletmelerin çağdaş tekniklerle, etkili, açık ve doğru bir biçimde yönetim ve hesap tutma otomasyonuna ilişkin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. џ İşveren veya yöneticiler, işletmenin güncel ihtiyaçlarını takip edebilecekleri uygulamayı tercih ederler. Sistem, işletmenin ihtiyaçları veya ilgili olduğu mevzuat gibi değişkenlik gösteren değerler yenilendiğinde koşullara uygun olarak hızlı bir şekilde güncelleme yapacaktır. џ "1C:İŞLETME 8" sisteminde kullanıcı sayısı kolayca arttırılabilir. 1C:İşletme 8 uygulamalarının önemli özelliklerinden biri, hızlı uygulanabilmesinin yanı sıra adım adım da uygulanabilir olmasıdır. џ Faaliyet türüne, işletme ölçeğine veya yapısına bağlı olarak, işletme yönetimi ve hesap tutma görevlerinin esasları farklılık gösterebilir. Tüm bu özellikler dikkate alınarak, "1C:İŞLETME 8" sistemi, her işletmenin özel bilgi sistemini oluşturma olanağı sunmaktadır. Sistemin sunduğu çözümlerin eğitim ve teknik destek hizmetini "1C:İŞLETME 8" nin kurumsal çözüm ortakları tarafından verilir. Uygulamanın işletme ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi uygulamayı kullanan işletmenin bilgisayar uzmanları tarafından yapılabilir. џ Tüm bu avantajlar "1C:İŞLETME 8" programının yenilikçi yapısı, tek teknik platformu ve platformun temelindeki uygulama çözümleri sayesinde gerçekleşmektedir. Bu yaklaşımın temel niteliği uygulama esnekliği, yüksek ölçeklenebilirliği ve adım adım uygulanma olanağıdır. џ Her uygulama 1C DB (dosya biçimi) veritabanı olarak ve istenirse MS SQL Server, PostgreSQL, Oracle, IBM DB2 istemci sunucu (server client) ile uyumlu çalışabilir.

џ

12

"1C:İŞLETME 8" platformu temelinde çeşitli görevler için etkili uygulamalar geliştirilmiştir; 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi, Ticaret Yönetimi, Basit Ticaret Yönetimi, Ön Muhasebe, Matbu formlar vs.

"1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi" uygulaması w Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ), w Malzeme ve hizmet toptan/perakende satışı yapan

tüccarlar, w Basit üretim yapanlar, w Müşteri ilişkilerini takip etmek isteyen işletmeciler, w Diğer ofis programlarını tablolar ve raporlar yığını olarak kullananlar, w Ofis içi yönetim giderleri ve masraflarını hala kağıt kalem ile tutanlar, w Paket programın verdikleri dışında kendi istediği raporu almak isteyen işverenler, w Ev ekonomisi yapan ve aylık bütçelerini planlayan aileler için geliştirilmiştir.

Uygulama, aşağıdaki ticari faaliyet yönetim süreçlerinin otomasyonunu sağlar: Müşteri ilişkileri yönetimi, Satışlar yönetimi (toptan, perakende, hizmetler), Alışlar yönetimi, Fiyat analizi ve fiyat politikası yönetimi, Stok yönetimi, Stok maliyetlerini hesaplama, Barkod uygulamaları, Parasal işlemlerin yönetimi, Vergilerin hesaplanması (KDV, Muhtasar, Geçici Stopaj vb.), w Masraf planlaması ve kaydedilmesi, w Personel kayıtları ve ödemeleri, w Fatura kayıt ve yazdırma işlemleri, w Veri analizi, raporlama ve grafik uygulamaları, w Ticaret faaliyetlerinin izlenmesi ve analizi (İşletme faaliyetinin verimlilik analizini yansıtan raporlar, kar/zarar, maliyet, yönetici bilançosu gibi), w İlave servis olanakları. w w w w w w w w w

1TÇ - YENİ NESİL BİLGİ OTOMASYON YAZILIMI


"1C:İŞLETME 8" PLATFORMU Esneklik ve Ayarlanabilirlik; w İşletmenin faaliyet alanı ve özel ihtiyaçlarına göre ayarlanabilme, w Başka üreticilerin yazılımları ve donanımları ile entegre çalışabilme, w İşletmenin büyümesiyle, kullanıcıların artan ihtiyaçlarına cevap verebilme, w Yönetim ve hesap tutma düzenini etkileyen, mevzuat ve standartlardaki değişikliklere sistemin kolay ve hızlı

biçimde uyum sağlayabilmesi.

Ölçeklenebilirlik; w “1C:İŞLETME 8” yazılım ürünleri işletme ile beraber eş zamanlı gelişirler. w "1C:İŞLETME 8" platformu, yazılım uygulamalarına geniş ölçeklenebilirlik olanağı vermektedir. Kullanıcı sayısı

arttığında (sınırsız), verilerin etkin ve sağlam muhafaza edilmesini sağlayan, istemci-sunucu sürümünden başlayarak küçük işletmeler için tek kullanıcı sürümlerine kadar uzanan geniş ölçeklenebilirlik alanı mevcuttur.

Üretkenlik; w Sistemin kullanımı ve işlenen veri hacmi arttığında, sistemin yüksek performansta çalışmasını sağlayan,

çağdaş üç seviyeli mimari yapısı vardır. w Yazılım değiştirme ek maliyeti, kullanılan sistem kapasitesi ve veri işleme hızı arttırılarak, ortadan kaldırılır. w 1C:İşletme sistemi aynı uygulamaları, hem dosya hem istemci-sunucu çalışma biçiminde kullanabilir.

Geniş bir şekilde düşünülmüş ergonomisi, kullanışlı ve çağdaş kullanıcı arabirimi; w “1C:İŞLETME 8” sistemi, ergonominin çok fazla önem taşıyan ihtiyaçlarını karşılamaktadır. w Acemi kullanıcı, sistemi hızlıca öğrenebilir. Sistem, her durumda kullanıcıya ne yapması gerektiğine dair yol

gösterir, doldurulması zorunlu olan alanları işaretler ve kullanıcıyı hatalardan kurtarır. w Arabirim dekorunun geliştirilmesi uzun süre çalışıldığında yorgunluğu azaltır ve hızlı izleme yapılmasında kolaylık sağlar. w Kullanım sırasında kullanıcı, veri sunma şeklini, kendine özel ayarlayabilir. Ekranda ortaya çıkan pencerelerin konumu ve boyutu her kullanıcıya özel kaydedilmektedir.

Uzak bağlantı sistemlerinin kurulması; w Sistemde, XML formatında evrensel veri değişim mekanizması desteklenmektedir. Bu mekanizma, hem

"1C:İŞLETME 8" sisteminin coğrafi olarak dağınık veri tabanı sistemlerinin bağlanması hem de başka bilgi sistemleri ile veri alış-verişi için kullanılmaktadır. w Tek uygulama içinde, başka sistemler ile veri aktarılması için birkaç bağımsız veri alış-veriş şeması oluşturma olanağı tanınmaktadır. w Sadece klasik olan dağıtılan sistem yapısı (yıldız tipindeki) değil, çok seviyeli yapılar da (kar tanesi tipi ve daha zor olanlar) desteklenmektedir.

Diğer sistemler ile bütünleşmesi; w “1C:İŞLETME 8” açık bir sistem olup, pratik olarak genel standartlara ve veri alış-veriş protokollerine uygun

olan tüm diğer program ve donanımlar ile çalışabilmesi için tasarlanmıştır. w Gömme araçları sayesinde farklı format olan dosya alış-verişi, diğer uygulamalar ve tüm sistem nesneleri ile

erişim sağlayabilme, farklı veri alış-veriş protokolleri ve başka alt sistemler ile ilişki kurmayı destekleme, İnternet ve e-posta ile çalışma gibi özellikleri düzenlemek mümkündür.

Sistemin yönetilmesi; w “1C:İŞLETME 8” sistemi, yöneticilerine, sistemin ve uygulama çözümlerinin basit kurulum ve güncellenmesini

sağlayan gelişmiş yönetim araçları sunar, w İzinler çerçevesinde erişim haklarını ayarlama araçları ve özel kullanıcı arabirimlerini oluşturur, w Kullanıcı hareketlerinin ve sistem olaylarının izlenebilmesi olanağını sağlar, w Düzeltme araçları ile veri tabanını yedekleme ve deneme imkanı vardır.

YÖNETİM VE HESAP TUTMA OTOMASYONU

13


1C:İŞLETME 8 (1C:ENTERPRISE 8) PLATFORMU

HIZLI GELİŞTİRME VE DEĞİŞTİRME "1C:İŞLETME 8" sete dahil olan Designer (Bütünleşik görsel veri tabanı geliştirme ortamı), kullanıma hazır olan uygulamaları geliştirme ve değiştirmeye imkan sağlar; w Etkili geliştirme araç ve sihirbazları, w Verilerin hiyerarşik yapısının desteklenmesi, w Çok boyutlu verilerin (veri kübü) kaydedilme ve işlenmesi için evrensel araçların kullanılması, w Farklı periyodik değerlerin, sınırsız sayıda değişim tarihlerinin tutulması (Döviz kuru değişim tarihleri, fiyat geçmişi), w Muhasebe ve genel yönetim hesap araçları, w Karmaşık, periyodik ve değişken bilgilerin otomasyonunun sağlanması, w 1C:İŞLETME 8 iç programlama dili sayesinde objelerin çalışma mantığının belirlenebilmesi, w Sorgu sihirbazının, ekonomik bilgilerin çok güçlü sorgu mekanizmaları ile işlenmesini sağlaması, w Sistemde hata ayıklama ve programın aktif kullanım hız analiz araçları, w Programın aynı anda, birden fazla kullanıcı tarafından geliştirilebilmesi ve yapılan her değişikliğin tarihinin saklanabilmesi.

COM connection

XML/XDTO HTTP

TXT

HTML

DİĞER SİSTEMLERLE ENTEGRASYON

E-Mail External components

Automation client/server

DBF ActiveX

SOA Suport Web Services

ÖLÇEKLENEBİLİRLİK ''1C:İŞLETME 8'' sisteminin, tek kullanıcıdan başlayarak çalışma grupları ve büyük ölçekli işletmelere kadar değişik şekillerde kullanılabilmesini sağlar: w Küçük işletme ve kişisel kullanımlar için tek kullanıcı varyantı, w Çok kullanıcı işletmelerde, sistemin basit kurulumu ve kullanımını sağlayan veri tabanı dosya varyantı, w Çok kullanıcılı bir ortamda, aynı anda çalışıldığında, etkili bir şekilde verilerin işlenmesi ve kaydedilmesi, w Sistemin dağıtılan bir veri tabanıyla çalışması, hem dosya varyantı hem de istemci-sunucu (client-server) varyantını desteklemektedir (MS SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle). İşletmenin uzak birimlerini birleştirme olanağı verir, w 1C:İŞLETME 8 sisteminde üç çeşit istemci ortamı vardır: Kalın istemci (Thick client), İnce istemci (Thin client), Web istemci (Web client). DİĞER SİSTEMLERLE ENTEGRASYON Genel kabul görmüş açık standartlara ve veri transfer protokollerine uygun her türlü yazılım ve donanımlar ile entegre çalışma imkanı vardır. COM bağlantı ve Automation mekanizması ile etkileşim; w HTTP, FTP, MAPI internet protokollerini destekleme, w XML ile farklı etkileşim teknolojilerini destekleme, w Text, DBF, HTML ve XML/XDTO destekleme, w Web uzantılı uygulamalar yaratmak. Web servislerinin, 1C:İŞLETME 8 platformuna, fonksiyonel pratik çözümler sağlaması, w Harici bileşen teknolojisi, w Ticari ekipmanlar ile etkileşim sağlama. SİSTEM YÖNETİMİ Uygulama çözümünün yöneticisine, kullanıcıların çalışmalarını yönetmek ve uyguladıkları işlemleri denetlemek için geniş olanaklar tanınmaktadır. w Rol mekanizması temelinde kullanıcı erişim hakları ayarlama, arayüzü belirtme ve dil seçme, w Kullanıcıların kayıt bilgilerini ve sistem olaylarını, kayıt defterini tutma.

14

1TÇ - YENİ NESİL BİLGİ OTOMASYON YAZILIMI


1C:İŞLETME 8 ALANI "1C:ENTERPRISE 8" (1C:İŞLETME 8) sistemi, çeşitli ekonomik fonksiyonlara sahiptir. Bunlardan bazıları; w Sanayi ve ticari işletmelerin otomasyonu, devletçe finanse edilen kurumlar ve mali kuruluşların otomasyonu, hizmet sektörü işletmelerinin otomasyonu vs., w İşletmenin operasyonel yönetiminin desteklenmesi, w Organizasyonel ve ticari faaliyetin otomasyonu, w Farklı ayarlar kullanarak birden fazla muhasebe hesap planı ve resmi raporların oluşturulması, w Genel yönetim hesaplarının tutulması ve analitik raporlamanın gerçekleştirilmesi için geniş imkânların sağlanması. Birden fazla para birimi ile uygulama yapılmasının desteklenmesi, w Planlama, bütçe hazırlama ve finansal analiz uygulamalarının gerçekleştirilmesi, w Maaş hesaplamalarının yapılması ve personel yönetimi, w CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması ve Yönetimi), HRM (İnsan Kaynakları) ve diğer uygulama alanları. EKONOMİK VE ANALİTİK RAPORLAMA Güçlü araçlar raporlar ve matbu formlar oluşturmaya yarar. Görsel çalışma ve form hazırlamak için geniş olanaklar tanımaktadır: w Hiyerarşik, çok boyutlu ve çapraz raporların hazırlanması, w Kullanıcının, yapacağı ayarlarla tüm raporları istediği biçimde oluşturabilmesi, w Ekonomik bilgilerin grafik şeklinde gösterilmesi için çeşitli diyagramların hazırlanması, w Raporlarda çeşitli ve ayrıntılı veri düzeneklerinin sağlanabilmesi, w İhtiyaç dahilinde raporlardaki verilerin filtrelenmesi. ULUSLARARASI STANDARTALARA UYUM Uygulamanın ve veri tabanının tüm yazıları UNICODE formatında kaydedilir. Bunun sayesinde tüm yazılı bilgiler aynı anda farklı dillerin karakterlerini içerebilir. w Avrupa dillerinde sayı, tarih ve zaman için bölgesel format ayarları öngörülmüştür. Somut veri tabanlarında sayı, tarih ve zaman için ek format ayarları tanınabilir, w 1C:ENTERPRISE 8'de çok dilli uygulamaların oluşturulabilmesine olanak tanınmıştır.

1C İşletme 8 sisteminin sunucu üzerinden Çalışma şemasının örneği İstemciler (Clients) Kalın istemci (Thick client )

3 seviye

İnce istemci (Thin client)

Windows

WEB istemci (WEB client )

Windows

Wndows

Windows

Linux

Windows Windows

Windows

Apple

1C Sunucu kümesi (Server cluster) Desteklenen Veritabanı türleri X86 1C DB PostgreSQL IBM DB2 SQL Server 2008 (32bit) SQL Server 2005 SQL Server 2000 Oracle

2 seviye

Windows

Linux

Windows

Veritabanı (Infobase) MS SQL Server

PostgreSQL

Oracle

X86-64 1C DB PostgreSQL IBM DB2 SQL Server 2008 (64bit) x64 SQL Server 2005 (64bit) x86 based Oracle IA-64 SQL Server 2008 (64bit) IA-64 SQL Server 2005 (64bit) itanium based SQL Server 2000 (64bit) itanium based

1 seviye

Windows

Linux/Windows

Linux/Windows

1C:İşletme 8.2 ortamında geliştirilen WEB uygulama örneği http://demo.1c.com.tr/updemo

Baskı: 010

YÖNETİM VE HESAP TUTMA OTOMASYONU

15


1C:İŞLETME ÇÖZÜMÜ Güvenlik;

YENİ NESİL BİLGİ OTOMASYON SİSTEMİ; Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ), Malzeme ve hizmet toptan/perakende satışı yapan tüccarlar, Basit üretim yapanlar, Müşteri ilişkilerini takip etmek isteyen işletmeciler, Diğer ofis programlarını tablolar ve raporlar yığını olarak kullananlar, w Ofis içi yönetim giderleri ve masraflarını hala kağıt kalem ile tutanlar, w Paket programın verdikleri dışında kendi istediği raporu almak isteyen işverenler, w Ev ekonomisi yapan ve aylık bütçelerini planlayan aileler için geliştirilmiştir.

w w w w w

Güvenliği kanıtlanmış MS SQL Server ve 1C DB dosya yapısı ihtiyacınız olan güvenlik çözümlerinin hepsini karşılamaktadır.

Kârlılık; Bilişim alanında faaliyet gösteren uzman ve firmaları iş ortaklığına davet ediyoruz.

Esnek; 1TÇ uygulamalarının açık kaynak kodu sayesinde kullanıcılar uygulamalarını değiştirebilir ve geliştirebilir.

"1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi" uygulaması, aşağıdaki ticari faaliyet yönetim süreçlerinin otomasyonunu sağlar: w Müşteri ilişkileri yönetimi, w Satışlar yönetimi (toptan, perakende, hizmetler), w Alışlar yönetimi, w Fiyat analizi ve fiyat politikası yönetimi, w Depo ve Stok yönetimi, w Stok maliyetlerini hesaplama, w Barkod uygulamaları, w Parasal işlemlerin yönetimi, w Vergilerin hesaplanması (KDV, Muhtasar, Geçici, Stopaj vb.), w Masraf planlaması ve kaydedilmesi, w Personel kayıtları ve ödemeleri, w Fatura kayıt ve yazdırma işlemleri, w Veri analizi, raporlama ve grafik uygulamaları, w Ticaret faaliyetlerinin izlenmesi ve analizi (İşletme faaliyetinin verimlilik analizini yansıtan raporlar, kar/zarar, maliyet, yönetici bilançosu gibi), w İlave servis olanakları.

Destek; Telefon destek (Call center) w 0212 327 74 90 w 0212 327 74 91

E-mail destek w destek@1tc.com.tr WEB üzerinden destek w http://1tc.com.tr/destek/ Bayilerimizden destek w http://1tc.com.tr/partners/ Eğitim araçları (kitap, video, kurslar) w http://1tc.com.tr/egitim/ Ücretsiz güncelleme dosyaları

Seçilmiş olan yazılımın fiyatı nasıl hesaplanır. Aşama 1: Şirketnizin yönetim ve hesap tutma özelliklerine en çok uyan uygulama çözümünü seçin (KDV dahil değildir): 1TÇ ÜRÜNLERİ 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi. Basic 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi. Prof 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi. Prof (3 kullanıcılı) 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi. Prof (5 kullanıcılı) 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi. Prof (10 kullanıcılı + Server) 1TÇ:Genel Muhasebe. Basic 1TÇ:Genel Muhasebe. Prof 1TÇ:Ticaret Yönetimi + Genel Muhasebe. Prof

(USD) 120 560 880 1000 3400 120 380 1200

1TÇ:Stok ve Satış Yönetimi. Prof 380 1TÇ:Fatura. Basic 60 1C:Para. Basic 20 Aşama 2: Sistemin kaç bilgisayarda kullanılacağını belirleyin. Bilgisayarlar için gerekli sayıda ek lisans satın alın (Sadece Prof sürümler için): 1C:İŞLETME 8 LİSANSLARI 1C:İşletme 8. ek lisans (1 kullanıcı için) 1C:İşletme 8. ek lisans (5 kullanıcı için) 1C:İşletme 8. ek lisans (10 kullanıcı için) 1C:İşletme 8. ek lisans (20 kullanıcı için) 1C:İşletme 8 Server lisansı

Aşama 3: Çok kullanıcılı ve yoğun bir şekilde çalışılacağı durumlarda, belki (MS SQL Server) “1C:İşletme 8” sunucusunun alınması gerekebilir. Bu durumda lütfen uzmanlara danışın! Kullanılan sistemin işlevlerini genişletmek için yeni uygulama çözümlerinin satın alınması gerekmektedir. Kullanıcı bilgisayar sayısı artınca, ek bilgisayarlar için ek kullanıcı lisanslarının satın alınması gerekmektedir. “1C:İŞLETME 8” lisans politikası, uygulama çözümünün kullanıcı lisans sayısı ve işlevleri arasında kullanıcının bağımsızlığını sağlamaktadır. “1C:İŞLETME 8” sistem yazılımları, Avrupa ve Asya ülkelerinde bayi ağı vasıtasıyla dağıtılmaktadır. Yazılımı satın almak için “1TÇ” bayi şirketlerine başvurun . Daha detaylı bilgi için www.1tc.com.tr sitesini ziyaret ediniz.

(USD) 200 700 1350 2500 1600

1TÇ Şirketi

8 699375 740240

Ó1TÇ Şirketi 2007-2010 P.K. 80 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye Tel. 0 212 327 74 90 Fax. 0 212 327 74 91 E-Mail: 1tc@1tc.com.tr www.1tc.com.tr

1TÇ:Genel Muhasebe Çözümü

0216 470 73 10

Açık kaynak kodlu ticari kobi  

Sekorel yazilim cozumleri, en uygun fiyat ve surede