__MAIN_TEXT__

Page 1

Č AJOVNA U

SVATÉHO

M IKULÁŠE

MEZI ŠÁLKY ČÍSLO 47-48

BŘEZEN, DUBEN 2017

ZDARMA

Č AJ VYPRÁVÍ … Sluneční paprsky bodají do očí, voní to tu lesem a už jen lehce studená lavička připomíná mávající zimu. Pár lístků červeného čaje z Yunnanu hází do gaiwanu, ze šálků se kouří. Má zmrzlé prsty a podává mi šálek. Zase jsem u nás na balkóně - je léto, slunce šlo už dávno spát a do noci se pomalu krade chladivý příslib podzimu. V břiše mám ale teplo, jen díky plamínku svíčky nevylívám čaj mimo misku. Je léto a mám se pěkně. To čaj mi přišel ukázat, jakou cestou se vydat. Do ouška mi taky zašeptal, že práci v čajovně nebudu odmítat jako kdysi s opovržením, ale naopak - budu se těšit jako malá a tajně tam chodit ještě před patnáctinami na zaučenou. Je léto a čaj vypráví… Podívá se na mě a ví, že vzduchem lítá otázka… „Pamatuješ si na to sobotní odpoledne, jak jsme - ani nevím proč - zašli do čajovny na Vinohradech?“ Vím moc dobře, že si to pamatuje. „Jak tam byl ten čajovník (Vojta se jmenoval) s málou na ruce, přinesl Dračí studnu v maličké konvičce s termoskou a teploměrem a ukázal ti čaj? Celý léto jsi pak nedělala nic jinýho - natahala si všechny knížky o čaji domů a četla, pila čaj a snažila se mu přijít na kloub…“ „Na kloub jsem mu ale ještě nepřišla. I po těch dalších letech s konvičkou po ruce…“ sklopila oči k šálku. „Já vím, ale přeci jen - něco málo jsi už pochopila. A vidím, jak tě ta práce baví, jak se snažíš

ukázat čaj i dalším lidem v čajovně. Jenom na to možná není tolik času. Přijdou, dají si konvičku, odejdou. Stihneš možná tak zašeptat do větru, že zelený čaj nemá rád, když se koupe ve vařící vodě. Co kdybys…“ „Co kdybys udělala takové setkání, kde se o čaji budeš moct víc rozpovídat?“ Zírala jsem na ní a snažila se v duchu utéct. Ale to přece nejde… Sama ještě nevím dost a už bych měla vyprávět o tom, co vím. „Něco jako čajová škola, jo?“ pokusila jsem se o úsměv. „To nevím…“ „Co by se změnilo, kdybychom tenkrát do té čajovny nevešli? Dost možná by se poslední roky tvýho života ubíraly úplně jiným směrem. A do čajovny jsi nastoupila s jasnou vizí - chci čaj ukázat lidem. Ale ne čaj, který nic neřekne. Chtělas jim ukázat čaj, který vypráví.“ Měla pravdu. A tak jsem tedy sebrala kousky odvahy, které jsem měla schované po kapsách a od 7. dubna vám, milí návštěvníci, budu ukazovat čaj. Který vypráví. O dávných čajových mistrech, o zemích, ze kterých vzešel, ale hlavně o nás. O lidech, kteří se nad čajovou konvičkou sejdou. A vlastně se už moc těším! 1. setkání: Čaj z nadhledu Povídání na úvod, základní informace (ale nejen ty!), historie, čajové náčiní, druhy čaje Kdy: 7.4. 2017 od 18:00 2. setkání: Od bíla do středu Bílé, zelené a oolongy Kdy: 28.4. 2017 od 18:00 3. setkání: Černý nebo červený? A Pu Erh?! Kdy: 12.5. 2017 od 18:00 Kateřina Zemanová

UVNITŘ: JARNÍ DETOXIKACE

2

ČÍNSKÁ MEDICÍNA

2

CHRÁM SV. MIKULÁŠE

3

HRNČÍŘ JIŘÍ DUCHEK 4 ČOKOLÁDA

6

HERBÁŘ: KAŠTAN

7

PRAMEN LUNA

7

ANDĚLSKÉ KARTY

8


Recepty:

S TRÁNKA 2

J ARNÍ

M EZI

ŠÁLKY

„Masáž na unavené sva-

ly“ DETOXIKACE

Chcete se zbavit nahromadě-

cího čaje, který mícháme podle

Co se týče stra-

ných škodlivin po dlouhé zimě? speciální receptury v naší čajov- vy, vyhýbáme se Teď na jaře přichází na řadu na- ně. Tuto chutnou směs popíjíme těžkým mastše játra. Ta jsou malou chemic-

3 x denně 1 šálek.

ným jídlům, pře-

kou laboratoří našeho těla, kde

Po dobu jednoho měsíce je

páleným tukům.

dochází k vstřebání živin, tvor-

vhodné užívat tuto bylinu

Zařadíme mladé jarní bylinky,

bě hormonů a enzymů. Ját-

v kapslích spolu se zázrač-

sedmikrásku, smetanku, řeřichu

ra odstraňují z našeho těla

nou houbou reishi. Tato kombi-

a přidáme kurkumu jako koření.

vše nežádoucí - alkohol, léky a

nace přispívá k ochraně a deto-

Jdete do toho také?

škodliviny z ovzduší.Jak na to?

xikaci našich jater, navíc posiluje Připravili jsem pro Vás celou

Největším ochráncem jater je

imunitu a oběhový systém. Reis- jarní detoxikační sadu – Ostro-

bylina ostropestřec mariánský.

hi obsahuje prvek germanium,

pestřec v tabletách, jaterní čaj a

Na jarní očistu ji máme k dispo- který má silné detoxikační a

zelený křemen do jarní detoxi-

zici jakou součást jaterního čistí- protirakovinné účinky.

kační koupele.

Č ÍNSKÁ MEDICÍNA -

Do 100 ml masážního oleje:

Čínská medicína má za sebou

PRINCIPY A DIAGNOSTIKA

tamní lékaři spoustu zajímavostí měl k dispozici pouze jejich útlá

několikatisíciletou historii konti- o lidském těle… nuálního rozvoje. V dobách, kdy se ve střední Evropě teprve for-

zápěstí prostrčená skrze látko-

Čínská medicína proslula svý- vou zástěnu. To dovedlo jejich mi diagnostickými metodami.

diagnostické umění

movaly náznaky Velké Moravy, Dodnes jsou opěvováni lékaři

k dokonalosti, jelikož omyl císař

v Číně už fungovala Velká lé-

neodpouštěl…

čínských císařů, kteří pouze

kařská universita, která se podle odečítáním pulzu byli schopni

Terapeut čínské medicíny od-

oboru studovala tři až sedm let. určit přesnou diagnózu svého

lišuje 3x 6 pozic a v nich 28 cha-

Dá se předpokládat, že za tak

pacienta. Nikdo nesměl spatřit

rakteristik pulzu a dokáže jimi

dlouhé časové období objevili

tváře císařových žen, proto lékař identifikovat až takové drobné nuance, které nejen odhalí

D ĚNÍ V ČAJOVNĚ Čínská medicína a čaj Eva Zimmelová Spojitosti mezi čajem a čínskou medicínou. 17. 3., 18:00, 100 Kč Aramejský otčenáš Ivana Rea Podmanivý zpěv na text aramejského otčenáše. Vlastní tvorba zpěvačky a lektorky Ivany. 19.5., 18:00, 100 Kč

Výstava březen: MUDr. Alexandra Faberová: linoryty a tempery Výstava duben: žáci paní Dany Sovové (účastníci kurzu kreslení): obrazy * studenti a důchodci: vstupné na přednášky 50 Kč

povahu choroby, ale třeba Čajová škola: Kateřina Zemanová, 3 setkání: 7. 4., 28. 4., 12. 5. od 18:00, jedno setkání:

100 Kč, studenti a důchodci: 70 Kč,

více info: www.cajovnamikulas.cz

též pohlaví plodu. Podobně jemným uměním je i odečítání z jazyka a další z pěti diagnostických metod. Eva Zimmelová


Č ÍSLO 47 - 48

S TRÁNKA 3

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA k čaji C HRÁM SV . M IKULÁŠE

-

MÍSTO , KDE ZAPOMENEME NA PROBLÉMY

Město Louny si bez něj nedovedu představit. Majestátně se tyčí nad městem a připomíná dávný středo-

lím, že vůbec nevadí, že pochází z úplně jiného

věk. Původně byl zasvěcen svatému Kříži (podle první písemné zmínky z roku 1332).

V kostele panuje nádherné, až božské ticho, vitrážovými okny prosvítá slunce a člověk tady

Díky laskavosti lounského muzea jsme měli možnost

má pocit, že je skutečně bohu velice blízko. Jako

období.

se o tomto krásném chrámu něco dozvědět. A tak use-

by se zastavil čas a na starosti a trampoty se na

dáme s kolegy z lékárny do původních barokních lavic a posloucháme jeho příběh….

chvilku zapomene.

Ke změně svatého patrona na svatého Mikuláše dochází po přestavbě kostela v 80. letech 14. století asi pod vlivem německých přistěhovalců. V Německu a Rakousku je totiž svatý Mikuláš velice oblíben. Aby ne, když je patronem kupců, námořníků, dětí, právníků, studentů a vězňů. A

samozřejmě také nás, lékárníků. Chrání naši lékárnu i čajovnu, které nesou jeho jméno. K velkému neštěstí došlo 25. 3. 1517, kdy kostel spolu s vnitřním městem celý vyhořel. Ale jak se říká, že něco zlé je pro něco dobré – lounští měšťané požádali o pomoc věhlasného architekta Benedikta Rejta. Podle jeho plánů vzniká unikátní stavba s krásnou krouženou klenbou a jehlanovou střechou. Ta jakoby tvořila majestátní protějšek Českému středohoří. Benedikt Rejt, kterému zde přezdívali Beneš z Loun, si Louny velice oblíbil a dokonce byl i v našem kostele pohřben. A i když známější je jeho chrám sv. Barbory v Kutné hoře a chrám sv. Víta v Praze, my Louňáci jsme na jeho dílo velice hrdí. Ještě dnes se nám zatočí hlava při pohledu na tu velkolepou gotickou krásu. Oltář v našem kostele je barokní – z let 1701 – 1706, vytvořený sochařem Jeronýmem Kohlem a

jeho žákem Františkem Preissem. Je vyřezán z

Možná tomuto až meditativnímu stavu naší mysli pomáhá i přítomnost svatých ostatků.. V našem chrámu máme ostatky svatého Firmina. Podle legendy se jedná o zámožného římského senátora, který přijal svátost kněžství a byl poslán hlásat evangelium do Aquitánie v dnešní Francii. Zde byl pronásledován, vězněn a bičo-

ván. Protože odmítl vzdát se víry, byl ve vězení sťat. Hovoří se také o mnohých zázracích, které se staly. Vyzařování svatého Firmina je mužské, bojovné. Ale v chrámu můžeme pocítit i jemnou, konejšivou, ženskou energii. Tu vyzařuje svatá Zdislava, jejíž ostatek je umístěn v procesním skleněném kříži. Ten bývá občas v chrámu vystaven. Zdislava byla uznávanou léčitelkou a bylinářkou, předchůdkyní dnešních lékařů a lékární-

ků. V roce 1995 byla prohlášena papežem Janem Pavlem II. za svatou. Oficiálně byl totiž církví uznán zázrak uzdravení MUDr. Františka Straky. Pan doktor ležel v kómatu a jeho příbuzní se upřímně modlili ke svaté Zdislavě za jeho uzdravení. Probudil se z klinické smrti. Svatá Zdislava je tedy patronkou lékařů a lékárníků a také naší litoměřické diecéze.

lipového dřeva. Nikdy nebyl pozlacen. Lounským radním prý došly peníze … A to se v tomto případě opět vyplatilo. Jakoby oltář skvěle zapadl do gotického nepřeplácaného interiéru. Mys-

Lenka Zemanová


Č ÍSLO 47 - 48

S TRÁNKA 4

HRNČÍŘ - VĚČNĚ ZABLÁCENÝ PODIVÍN „Hrnčíř - ten věčně zablácený podivín, jemuž bylo svěřeno největší tajemství země - tajemství stvoření.“ A my se za jedním takovým vydali do Mutějovic. Jiří Duchek. V krámku plném keramiky byla pěkná zima. Zaryla se mi pod kůži - stáli jsme tam asi hodinu a povídali si s ním o hlíně. Slovo keramika vlastně vůbec nemá rád. Je to prostě hlína. A on hrnčíř. Keramika smrdí průmyslem. Hrnčíř ale přetváří hmotu, pracuje s živly. Alchymie. Poezie. Není to sterilní jako průmyslová keramika, je to fakt „handmade“! A obzvlášť když hrnčíř ještě putuje za hlínou. To je pak celé řemeslo včetně materiálů. „Dnes se ten rozdíl hodně smazává. Lidi mají pocit, že si dají kurzík a jsou z nich hrnčíři. Dají si kurzík a jsou z nich košíkáři. Nefunguje to tak. Člověk musí celý život bádat o podstatě věci. Pořád se učit a do detailu znát materiály, se kterými pracuje. A třeba si je i sám opatřit.“ Tolik čajových mističek. A tyhle jsou obzvlášť zvláštní. To pomalu stékající matcha zaschla na stěně misky? Ne. Takovým miskám říká Duchek dendrity - stromečky. Technika dekorace, která se ani neváže k čaji a používala se hlavně v Anglii v 18. století. „Potřebuju výluh z tabáku. Víc vám neprozradím. Ale ve svých padesáti letech jsem kvůli tomu začal dokonce kouřit!“ směje se hrnčíř.

vat řemeslo. „Čajovník se pěstuje trošku někde jinde - pivo má svůj domov u nás. Ale jde v podstatě o stejné principy. Člověk, živly, příroda… Černej čaj mám rád.“

Viděli jsme i všechny pece, ve kterých hrnčíř vypaluje. S pecí na dřevěné uhlí to ale není tak jednoduché. Pan Duchek jich má několik - jednu velkou a dvě malé. Do té větší jsem se vešla celá - trošku to připomínalo hrad pro panenky nebo důstojnou psí boudu. Používá ji ale docela málo. Trvá dlouho, než se naplní. A výpal je náročný. „Lidé u toho chtějí být, protože to touží zažít pěkně s piknikem a vínkem. Jenomže takhle to nejde - člověk se musí soustředit, poslouchat pec, co mu říká… Fakt u toho nejde kalit. Když mi visí na lednici složenky, zapřáhnu raději elektrickou pec. Ale nemám to rád - nic se tam neděje, je to taková nuda.“ Hrnčíř pracuje se všemi elementy. Za nejvíc problematický ale Duchek považuje ten lidský. „Strašně dlouho jsem se učil, abych udělal 50 stejných misek. Teď se učím, jak udělat každou jinou. Rád bych se toho umu na chvíli zbavil. Chci být jen součástí celého procesu. Odbourat to svoje ego.“

A jestli i člověk, co vyrábí čajové propriety, má čaj rád? Jo. Ale ze všeho nejradši si dá pivo. Dokonce si ho občas sám vaří. Pivo se ale hodně podobá čaji. Taky je to takový archetyp vztahu člověka k přírodě - lidé prostě začali zušlechťo-


Č ÍSLO 47 - 48

S TRÁNKA 5

A pak nás pozval do tepla na čaj. Milé zjištění pan Duchek vyrábí i maličké konvičky. Ty jsme v krámku ale vůbec neviděli - prý jsou neustále vyprodané. Ale čaj z nich chutnal prostě kouzelně. Člověk si ho hned víc váží, když zmrzne na kost. „Původně jsem vlastně kuchař,“ rozvyprávěl se hrnčíř nad šálkem. „Kuchařinu jsem si vybral už jako dítě, ale když jsem ten obor studoval, teprve se ukázalo, co to obnáší. Za socialismu to bylo hlavně o okrádání lidí. S tím jsem se nemohl srovnat. A pak přišla revoluce a svoboda. Trošku jsem se zbláznil a cestoval jsem. Pak to ale vypadalo, že se budu muset ženit a živit rodinu. Tak co dál? Trošku jsem filozofoval v nějaké hospůdce, a když jsem šel v noci domů, ze sklepní místnosti na mě zasvítilo světlo. To zrovna hrnčíř něco vytáčel… No a bylo to. Našel jsem se. Už je to 30 let.“ A co hrnčíř plánuje v následujících měsících? Cestu do Číny. „Do Číny jedu hlavně kvůli Číně. A keramice! Budu cestovat po oblasti, která je spojená s nejvýznamnější keramikou na světě… A taky mě zajímá čínské jídlo. A ještě k tomu to bude takový teambuilding se synem.“

z hlíny jsem něco naposledy vyrobila, když mi bylo tak pět, ale musím dát panu Duchkovi za pravdu: „Skrze hlínu poznáš svého Stvořitele a nakonec v ní poznáš i sám sebe, neboť ty sám jsi hlína - prach jsi a v prach se navrátíš.“ Ale není to vždy jen monolog s čajovou miskou. Mnohdy nad čajem proudí zajímavý rozhovor - a čaj může být prostředník, který vám k druhému člověku najde cestu.

Ve zmrzlých rukách držím misku „dvě

spojené dlaně“.

A tak teď doma srkám čaj z misky, ve které se koupe dendrit. Už bych málem zase zapomněla, proč ten čaj mám vlastně tak ráda. Je fakt, že

Hlína je líná docela v kruhu se točit nechtěla musel jsem trochu jí domluvit teď dělá ze sebe anděla Jiří Duchek

Keramiku pana Duchka máme v čajovně k prodeji.

Text a fotografie: Kateřina Zemanová


Č ÍSLO 47 - 48

S TRÁNKA 6

ČOKOLÁDA POTĚŠÍ I VYLÉČÍ NAŠI DUŠI Taky máte rádi čokoládu? Určitě jste zažili tu lahodnou chuť, která se rozplývá na jazyku a zlepší vaši náladu. O čokoládě se říká, že je i léčivá, ale je to opravdu pravda? Zastánci zdravé výživy tvrdí, že je plná cukrů a tuku. Aby čokoláda rozvinula svoje léčivé účinky a neškodila, musí být kvalitní, vyrobená z kakaového másla a obsahovat alespoň 70 % kakaa. Pak se projeví účinné látky, obsažené v kakau, kterých vědci napočítali celkem kolem 300. Čokoláda obsahuje také spoustu minerálů, mezi které patří hořčík, draslík, vápník či zinek. Výzkumy prokázaly v čokoládě vysoký obsah antioxidantů - flavonoidů, údajně daleko vyšší než v čaji, červeném vínu, ovoci a zelenině. Antioxidanty ochraňují náš organizmus proti volným radikálům, které vznikají důsledkem znečištěného ovzduší, kouření, smogu, nevhodné potravy a záření. Tmavá čokoláda má těchto antioxidantů dvojnásobnou hladinu než čokoláda mléčná. Flavonoidy mají kladný vliv při srdečních onemocněních a vysokém krevním tlaku, čistí naše cévy od usazenin. Kofein a teobromin stimulují náš nervový systém, pomáhají udržet pozornost při učení a řízení, odstraňují únavu. Čokoláda má dokonce i mírný antidepresivní účinek, díky tomu, že vyvolává pocit blaženosti, klidu a pohody. Prvními mlsouny čokolády byli Mayové - starověké národy Střední Ameriky již před 3000 lety. Ve starých mayských textech je kakao označováno jako pokrm bohů. Kakaové boby byly používány při obřadech dospělosti a různých léčitelských rituálech. Sloužily také jako velmi hodnotné platidlo. První čokoláda však vypadala a chutnala úplně jinak než ta dnešní. Indiáni si ji

připravovali jako studený pěnivý nápoj bez cukru, ochucený chilli. Chutnal pro nás velmi hořce a nezvykle. Do Evropy přivezli čokoládu španělští dobyvatelé. Aby byla pro Evropany přijatelná, začala se ochucovat cukrem a popíjet teplá. Postupně se rozšířila ve Francii, Anglii a dalších evropských zemích. Tabulková čokoláda, tak jak ji známe nyní, vznikla v Anglii až v roce 1847, kdy firma Fry vyvinula vlastní způsob, jak smíchat kakaové máslo, cukr a kakaový prášek do jakési pasty. Ta se pak formovala do pevné čokolády v tabulce. První mléčnou čokoládu, určenou pro děti, vyvinul Švýcar Henri Nestle v roce 1875, když smíchal kakao s kondenzovaným mlékem. V současnosti v čele čokoládových mlsounů stojí Švýcaři s obrovskou spotřebou 10 kg na osobu a rok. Máte chuť ochutnat klasickou horkou čokoládu, která se podávala na francouzském královském dvoře? Pak máte dvě možnosti – přijít k nám do čajovny a objednat si jedinečnou pravou hustou a krémovou belgickou čokoládu a nebo si tuto čokoládu připravit doma, ale opravdu z velmi kvalitní čokolády podle následujícího receptu: 1. pomalu zahříváme 500 ml mléka s vanilkovým luskem 2. přidáme 250 g kvalitní hořké čokolády 3. za stálého míchání přivedeme směs k varu 4. vyjmeme vanilkový lusk a podáváme nejlépe ozdobené šlehačkou

ŽIVOT MEZI PARAGRAFY Hledal jsem klidné místo pro život a našel ho tady podářství neměl čas a všechny psychické prov Lounech, kam jsem se nedávno přistěhoval z Prahy. blémy si vybíjel na vlastní rodině. Celý svůj život se pohybuji mezi paragrafy a pomáhám Paní mě požádala o právní zastupování ve věrealizovat práva klientů. cech rozvodu, péče o děti a rozdělení majetku. Například v tomto případě, kdy vyhodil manžel Případ, ve kterém nešlo jenom o napsání písemmanželku a tři své děti na ulici s tím, že už je ne- ných podání, které se dají najít na internetu, ale chce nikdy v životě vidět. Dětem bylo 10, 8 a 5 let. v první řadě o psychickou pomoc pro celou rodiDůvodem dle něj byla lenivost manželky a nepo- nu. Smyslem zastupování zde byla nejenom maslušnost dětí. Přitom je potřeba uvést, že manžel- teriální stránka věci, ale i vyjasnění a vyřešení ka se starala nejenom o domácnost, ale také o psychické situace, to vám neposkytne žádný web hospodářství, které činilo tři krávy, tři prasata a nebo kniha. Paní má dnes nový a spokojený dodalší domácí zvířectvo. Manžel chodil na směny mov, já příjemný pocit z dobře odvedené práce. do práce, která ho neuspokojovala, na péči o hosJUDr. Ivan Hanovský – advokát Tel.: 606 421 792, advokat@hanovsky.eu


Č ÍSLO 47 - 48

S TRÁNKA 7

BYLINKOVÝ HERBÁŘ: KAŠTAN (JÍROVEC MAĎAL) Již brzy pokvete tento majestátní strom nádhernými bílými květy připomínajícími velké svíce. Kaštany rostou v mnoha obcích okolo cest i v městských parcích. Na jaře potěší naše oči krásnými květy, na podzim zas udělají radost dětem, které si s hnědými plody rády hrají. Pohled na tyto mohutné stromy navodí v člověku vnitřní klid a mír. Když svírám v rukou jejich hladké kulaté plody, jako bych cítila vibrace samotné Země. Zdá se, že kaštany vyzařují zvláštní energii. Nedivím se, že je vnímaví lidé od pradávna doporučovali nosit po kapsách nebo dávat pod postel. Říká se, že zralé plody jírovce pomáhají neutralizovat škodlivé záření, prohlubují spánek a působí pozitivně při revmatických potížích. Květy jírovce si můžete na jaře nasbírat a nasušit. Pozor, jsou náchylné na zapaření. Používají se k výrobě mastí na křečové žíly a hemoroidy. Z květů a pupenů se vyrábí i tinktura, která se smí užívat jen jeden až dva měsíce. Není vhodná pro děti a těhotné ženy. Tinktura z plodů se doporučuje jen k vnějšímu použití – do mastí nebo k potírání problematických míst. Může se nanášet na křečové žíly i popraskané vlásečnice – metličky a to jak na nohou, tak v obličeji.

Kaštan má příznivé účinky zejména na cévní potíže – křečové žíly, hemoroidy, záněty žil, bércové vředy, lámavost cév. Zlepšuje prokrvení, ředí krev, působí protizánětlivě. Přípravky z kaštanů je vhodné užívat při lymfatických potížích a otocích. Masti z kaštanů působí příznivě při revmatoidní artritidě, křečových žilách, hemoroidech a dle některých zdrojů i proti pihám. Odvar z květů jírovce se dříve používal na obklady při zánětlivých kožních onemocněních a popáleninách, odvar z plodů naopak při omrzlinách a ekzémech. Podrcené plody kaštanů si můžete naložit do Alpy a vyrobit si tak vlastní mazání na bolavé klouby.

Symbolika kaštanu – Miroslav Hrabica: Silou vždy nezvítězíš. Měj radost i z toho, že druhý má pravdu a moudře Tě učí.

Hana Jánská, bylinyprovas.cz

LOUNSKÁ MINERÁLNÍ VODA LUNA V Lounech máme jeden přírodní minerální pramen, pojmenovaný Luna. Vyvěrá U spravedlnosti z vrtu, který byl dělán roku 1963. Pod Louny se nachází jezero v hloubce cca 1 km a je plné této vzácné minerální vody. Proč vzácné? V Evropě existují pouze tři prameny minerálek, které mají podobné minerální složení:  pramen Luna v Lounech - ČR  pramen ve Vichy - Francie  pramen v Gruzii (rozhraní Evropy a Asie) Bohužel, tato přírodní vzácnost, kterou vlastní město Louny, není využívána cíleně pro zdraví občanů.

Co tomu brání? Neinformovanost laické veřejnosti, i současných lounských lékařů. Balneologický ústav v Mariánských Lázních provedl 2 expertizy k prameni Luna. Pokud by byl i odborný zájem, dá se z něj čerpat. Plně nevyužíváme potenciál takového místa. MUDr. Alexandra Faberová


Okoukněte naše Facebookové stránky! :)

Čajovna U sv. Mikuláše Kde nás najdete? Beneše z Loun 321 Louny 440 01 Sklepní prostory pod lékárnou U sv. Mikuláše na Mírovém náměstí. Po - pá: 10:00 - 17:30 1. čtvrtek v měsíci: otevřeno do 20:00

Telefon: E-mail: Facebook:

V ÍCE

Tak a teď jste na poslední stránce těchto „novin“. Přes všechny ty informace o čajích, bylinkách, kamenech… pořád jedna chybí. Ta o čajovně. To musíme napravit: Jméno: Čajovna U svatého Mikuláše Co nabízím: přes 40 druhů kvalitních čajů, výbornou belgickou čokoládu, kvalitní moravské víno, skvělou kávu, nejrůznější (sem tam zdravé) mňamky, vodní dýmku; čaje a kameny, čajové náčiní a jiné nezbytnosti na prodej Pro koho jsem: pro nekuřáky cigaret, pro kuřáky vodní dýmky, pro mladé a naivní, ale i pro životem zkušené Z čeho mám radost: ze zajímavých přednášek léčitelů, z dech beroucích koncertů a z obrazů nejrůznějších autorů

Každá návštěva mně a čajovníkům udělá radost! :)

415 652 164 cajovna@arsys.cz Čajovna U sv. Mikuláše

Čajovna U sv. Mikuláše

INFORMACÍ NA:

STAŇTE SE FANOUŠKY NAŠICH FACEBOOKOVÝCH STRÁNEK A DOZVÍTE SE VŠECHNY NOVINKY JAKO PRVNÍ! A NAVÍC DALŠÍ INFORMACE ZE ZÁKULISÍ ČAJOVNY :-)

WWW. CAJOVNAMIKULAS. CZ

„ŽE JSI DOSPĚL, VÍŠ V DOBĚ, KDY SE ŽÁDNÁ Z VĚCÍ, CO SI PŘEJEŠ, NEDÁ KOUPIT V OBCHODĚ.“ AUTOR NEZNÁMÝ

Na tomto čísle spolupracovali: texty: Lenka Zemanová, Kateřina Zemanová, Hana Jánská, Drahuška Rajtrová, Alexandra Faberová Fotografie a ilustrace: wikipedia.cz, Kateřina Zemanová

/CAJOVNAUSVMIKULASE

ANDĚLSKÉ KARTY MĚSÍCE Karta měsíce března: Přátelství Dochází ke změnám ve vašich vztazích s kamarády a přáteli. Buďte právě teď s láskou upřímní k sobě i ke svým přátelům a važte si toho, jak uzdravující účinky má skutečné přátelství. Neměníte se jen uvnitř, mění se i váš vnější život. Mezi oblasti, které se proměňují, patří i vaše vztahy s kamarády a přáteli. Možná máte strach z toho, že s některými starými kamarády a přáteli již nebudete sdílet společné zájmy. Nebo se možná zabýváte otázkou, zda se seznámíte s novými přáteli, kteří by se vám mohli stát blízcí. Změny v přátelských vztazích jsou přirozené. Vězte, že nad vámi a vašimi přáteli bdí Bůh i andělé. Vám všem v tomto přechodném ob-

dobí pomáhají s láskou. Tato karta rovněž znamená, že jste otevřeni novým přátelským vztahům s lidmi, kteří zrcadlí vaše zájmy a ambice.

Nebojte se. Důvěřujte, že jste v každém okamžiku podporováni, milováni a vedeni. Nedělejte si starosti, jak půjde dohromady vaše budoucnost s vaším duchovním vývojem. Karta měsíce dubna: Věřte, že tatáž Síla, která vás Duchovní růst přivedla na duchovní cestu, se Nacházíte se v období výrazpostará také o všechno ostatní. ného duchovního růstu. RadujKoneckonců, díky této Síle existe se z toho. Možná, že máte tují všechny hvězdy a planety smíšené pocity, zmatek, vzrušena obloze. Dozajista, pomůže ní, strach a údiv. Chtěli byste tím nejdokonalejším způsobem číst, studovat, učit se nebo mei vám. ditovat na plný úvazek? Zároveň si však možná děláte starosti, jaké důsledky bude mít takoVzdávám se pomluv, klevet a vé studium na zbývající část hodnocení druhých. vašeho života. Jaký dopad bude mít vaše nové snažení na vaší Všechny blízké bytosti propráci, manželství nebo vztahy s pouštím ze své mysli a vklápřáteli? Tyto obavy vyvolávají dám si je pouze do svého srdce. strach, který může nahlodat radost, kterou vám takové studiS láskou Dáda Rajtrová um přináší.

Profile for Čajovna U sv. Mikuláše

Mezi šálky 47-48 / březen, duben 2017  

- Čaj vypráví (o připravované čajové "škole") - Jarní detoxikace - Chrám sv. Mikuláše - o historii - Hrnčíř - věčně zablácený podivín (repor...

Mezi šálky 47-48 / březen, duben 2017  

- Čaj vypráví (o připravované čajové "škole") - Jarní detoxikace - Chrám sv. Mikuláše - o historii - Hrnčíř - věčně zablácený podivín (repor...

Profile for cajovna
Advertisement