Page 1

nyheter FrA StOreBrAnD eIenDOM AprIl 09

Tøffe båter sørger for trygghet her assisterer tre av Buksér og Bergings moderne fartøyer et lnG-skip ved lnG-terminalen på Melkøya i hammerfest.

Det er et imponerende syn når små slepe­ fartøyer bukserer en kjempe på plass. Det blir tydelig at det skjuler seg enorme krefter i de beskjedne skrogene. Buksér og Berging AS driver et stort antall slepe­/ offshorefartøyer her i landet. Hoved­ kontoret ligger i Ruseløkkveien 26 i Oslo. – Vi er et integrert rederi som eier og driver 30 slepe-/offshorefartøyer hovedsakelig ut fra norge, men også internasjonalt, forteller økonomidirektør Knut Krosby. – Med integrert menes at vi har de aller fleste tjenestene «in house». Vi står for blant annet operasjon, teknisk drift, bemanning og finansiering. Vi har også ingeniører som beregner og designer egne fartøyer. her i Oslo sitter en administrasjon på 16 personer. I tillegg har vi en operasjonsavdeling i Stavanger og en mannskapsavdeling på Fedje. De sjøansatte teller ca. 250 personer.

på selskapets nettsted, med adressen bube.no, er det en peker til «recent projects». Der viser bilder og tekst at det var Buksér og Berging, i samarbeid med Smit Salvage, som sørget for å stoppe oljesøl og å få M/V «Crete Cement» på rett kjøl og brakt trygt i havn etter at den grunnstøtte ved Fagerstrand. Andre eksempler på oppdrag i 2008 er bukseringen av den gigantiske, fire etasjers undersjøiske garasjen som skulle forankres på tjuvholmen, og manøvrering, testing og forankring av en dypvannsrigg under bygging for Aker Drilling. Buksér og Berging ble etablert allerede i 1913. Selskapet har hatt kontorer i ruseløkkveien 26 i ti år, og fornyet kontrakten i år. – Vi er godt fornøyd med Storebrand som utleier, og kontorene ligger sentralt, ikke minst i forhold til offentlig kommunikasjon, påpeker Krosby.

Fortsetter på neste side.

Økonomidirektør Knut Krosby forteller at Buksér og Berging er et integrert rederi. Selskapet har alle tjenester «in house», også kompetanse for design av egne fartøyer.

leS Mer OM Bryllupsmessen i house of Oslo erfaring er gull i vanskelige situasjoner nye, spennende motebutikker


Leder

Foto: John Petter Reinertsen

Kø i norske butikker neste år? Norges Bank har kuttet renten med ytterligere 0,5 prosent­ poeng og skriver at den verdens­ omspennende lavkonjunkturen ser ut til bli enda dypere og mer langvarig enn banken trodde. Men selv om Norge er sterkt berørt av finans­krisen, og ledigheten sannsynligvis vil stige i flere år fremover, er banken optimistisk på flere områder. Den har blant annet oppjustert tallene for forbruksveksten i landet vårt: Norske forbrukere kan glede seg til nærmere 14 % forbruksvekst over de tre årene fra 2009 til 2012. Også mange spesialister på makroøkonomi er delvis optimistiske og mener krisen ikke blir så alvorlig som 1930-tallets, fordi myndighetene denne gang har grepet sterkere inn. Senterleder Sasha Eileen Valdez i Vika Handelsområde rapporterer om en vekst på 44,6 prosent for Springbok Café, Springbok Vinbar og Wraps & Coffee i House of Oslo. Lederne av kles­merket og butikkene Lacrosse velger å være optimistiske og fremtids­ orienterte og åpnet sin andre butikk i Oslo, i Vika Terrassen den 12. mars. Samme dag åpnet Mara vegg i vegg, og i løpet av våren vil det skje flere gledelige ting som vil bygge opp under profilen: Vika Terrassen skal være en hyggelig handlegate med unike butikker. I dette nummeret av Nyheter fra Store­brand Eiendom presenterer vi også Buksér og Berging, et selskap som ble etablert i 1913, og som fremdeles vokser og har suksess, blant annet fordi ledelsen er kunde- og fremtidsorientert. Videre kan du lese et intervju med Erik Solér i Solér Exceutive, som også understreker hvor viktig det er å se fremover når man skal ansette nye medarbeidere. Forhåpentlig vil mange bransjer ganske raskt få se virkninger av myndig­hetenes tiltakspakker. Jeg ønsker dere alle en fin vår!

Frode Åsenden Adm. dir. Storebrand Eiendom

Bryllupsmessen i House of Oslo

Gjør det enklere å gifte seg Det krydde av gifteklare par, kommende bruder og bryllupsgjester da årets bryllups­ messe ble arrangert i House of Oslo lørdag 14. februar. Kathrine Sørland viste brudekjoler fra sin brudesalong Agape: romantiske og klassiske kjoler, enkle eller overdådige, med og uten slep. – I år skal det gjerne være store kjoler med klassisk enkelt snitt. Langt slør og tilbehør som tiara og glitrende smykker kommer vi til å få se mye av, sier Sørland. Blåveispikene

hadde laget flotte brudebuketter og KAN Frisør sto for stylingen av modellene på visningen. Det kom ca. 6000 besøkende til House of Oslo denne dagen for å få med seg siste nytt innen gifteringer, bryllupsgaver, bryllups­lister, fotografer, bryllupsplan­ leggere, blomster, catering og kaker – ja, til og med bryllupsreiser! Hold av 13. mars neste år, da arrangeres det ny bryllupsmesse!

Fortsetter fra forsiden Det sier seg selv at tjenestene deres og båtene som utfører dem, er ganske annerledes i dag enn for hundre år siden. Blant årsakene til selskapets lange suksesshistorie er fremtids- og kundeorientering. Knut Krosby fremhever at flåten er ganske ny: – Vi prøver hele tiden å planlegge med tanke på kundenes behov, og vi har bygget syv nye fartøyer bare de siste tre årene. Ca. en fjerdedel av flåten er bygget for spesialoppdrag og er stasjonert på olje- og

gassterminaler som Mongstad og Snøhvit. Vi har også båter stasjonert langs store deler av kysten: i Oslofjorden, i Breviksområdet, i Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen og Ålesund. Deretter er det et sprang opp til Hammerfest. Buksér og Berging spiller en stor og viktig rolle for sikkerheten i sjøfarts- og oljenasjonen Norge, og sjelden har vel ordtaket «det er ikke størrelsen det kommer an på» passet bedre.


Vi kjenner Erik Solér best som fotball-idol. Selv om han fremdeles er treningsglad, er det driften av rekrutteringsselskapet Solér Executive AS som opptar det meste av Solérs tid. Tjenestene omfatter lederrekruttering, rekruttering, hjelp til oppsagte, rådgivning og foredrag.

Erfaring er gull i vanskelige situasjoner Solér Executive ble startet for tre år siden, etter at Erik Solér i 2001 hadde solgt selskapet Solér rekruttering og ut­velgelse. – Vi var tre fra det gamle selskapet som fant sammen igjen, og i dag er vi ni stykker, forteller Solér. – Vi trives veldig godt her i Akersgaten, både med beliggenheten og med selve lokalene. Vi flyttet hit fra Aker Brygge og valgte Akersgaten 35 på grunn av en kombinasjon av gode lokaler, riktig prising og fantastisk fin beliggenhet. Store­ brand følger oss godt opp, selv om vi er en liten leietaker. – Vi driver i hovedsak med lederrekrut­ tering og har mange uoffisielle oppdrag som av forskjellige grunner aldri blir annonsert. Så har vi en god del av det vi kaller for sluttvurdering av folk, der oppdragsgiverne gjør mye selv, men ønsker en vurdering av to-tre personer for å være sikre på at de gjør det riktig valget.

ikke er snakk om veldig høye stillinger, er det mange som synes det er fornuftig å ha en rådgiver. Det er jo veldig kjedelig og kostbart å bomme.

Hvorfor bruke rekrutteringsbyråer? Erik Solér forklarer hvorfor det kan være en fordel å benytte spesialister på området: – Det kan for eksempel tenkes at det finnes svært få personer som er kvalifisert for den aktuelle stillingen, da er det viktig å vite hvor man finner kandidatene, kanskje må vi utenfor Norges grenser. Det er jo vanskelig å ringe til en konkurrent og fiske etter folk, men vi kan tillate oss å ringe hvem som helst. Ikke minst har vi god trening i å vurdere mennesker. Selv om det

Fort gjort å gjøre feil På spørsmål om hvilke feil bedrifter gjør når de skal ansette nye ledere, peker Solér på at både bedrifter og samfunnet utvikler seg raskere enn noen gang. – Derfor er det viktig å vurdere hvilke behov bedriften har fremover, hvilke utfordringer som kommer, og hvilken type leder som best kan takle dette. Altså ikke prøve å erstatte den personen som slutter, men finne en ny leder som er riktig for de neste årene.

Hjelp til oppsagte Erik Solér og hans kolleger er også råd­ givere og samtalepartnere for ledere. – Det kan dreie seg om problembedrifter som trenger råd og hjelp til å løse en vanskelig situasjon. I og med at jeg er psykolog, har jeg gode forutsetninger for å bidra i slike tilfeller, sier Solér. Selskapet tilbyr også assistanse til firmaer som må si opp folk, slik at de som må gå, får best mulig hjelp til en ny start. Det er et produkt som det kan bli stort behov for fremover. – Det gjelder å vite hva man skal gjøre og hvilke psykologiske prosesser som settes i gang når en person mister jobben. I stedet for å bli utadvendt, som man må være i sånne situasjoner, blir mange inaktive og passive. Det å ha en støttespiller som man kan prate med, og som kan gi praktiske råd og vink under den tiden den oppsagte prøver å finne ny jobb, er utrolig viktig.

Nedgangstider Selv om vi i Norge er blant dem som blir mildt berørt av den økonomiske krisen verden er inne i, har også norske bedrifter måttet si opp folk, og flere vil det sann­ synligvis bli. Solér fremhever at det i slike situasjoner er avgjørende å bruke mye tid på å tenke igjennom hvordan folk vil oppfatte det som kommer til å skje. Og hva som skjer med dem som blir igjen? Mister de arbeidslysten, klarer de å holde fokus? En annen problemstilling er at ansatte ofte føler at noe kommer til å skje lenge før tiltak blir annonsert. Da er faren stor for at man mister de beste. – Utfordringen er å klare å gi god nok, tidlig nok og riktig infor­ masjon. Man må ha en prosess der man tar med dem som skal være involvert, for eksempel tillitsmannsapparatet. Prosessen må være gjennomtenkt og grundig, noe som ikke er så lett fordi alt skjer så fort. – Vi har et par mann ansatt som har nedbemanning som tema. De er veldig proffe og har gjort disse tingene mange ganger. Vår erfaring er at organisasjoner tåler store omveltninger bare det gjøres ordentlig og rettferdig. Erfaring er gull i slike situasjoner, mener Erik Solér.

Driftssentralen Telefon: 22 31 19 00 driftsmelding@storebrand.no

Nytt om navn Anette Rustad Nilssen (32) er ansatt som analytiker i analyseavdelingen. Hun kommer fra Storebrand Bank, der hun blant annet har drevet med finansiering av næringseiendom og prosjektutvikling. I sin nye stilling skal Anette vurdere kjøps- og salgsmuligheter for næringseiendommer. Anette har en bachelor i økonomi og finans fra University of Vermont i USA. Anette er en sprek jente som liker å gå på ski og sykle i Marka.

Ruth Astrid Kjørsvik (26) er ansatt som markedskoordinator i Vika Handel. Hun kommer fra stillingen som rådgiver på kunde­senteret i Storebrand. Vika Handel har ansvar for drift og markedsføring av House of Oslo og Vika Terrassen, og Ruth Astrid skal assistere senterleder Sasha Eileen Valdez i dette arbeidet. Ruth Astrid har en bachelor i sivilmarkeds­ føring fra BI, og hun har planer om å gjen­ nomføre masterstudiet. Fritiden bruker Ruth Astrid først og fremst til trening.


I mars åpnet to nye motebutikker i Vika terrassen. lacrosse tilbyr elegante herreklær og Mara eksklusiv mote i både sporty og klassisk stil. De nye butikkene gjør Vika enda mer tiltrekkende for dem som søker individuelle, spennende butikker.

nye, spennende motebutikker – Vår strategi er å være en handlegate med unike butikker for kundegrupper som både er kvalitets- og prisbevisste, sier senterlederen for Vika handelsområde, Sasha eileen Valdez. hun peker på at i Vika terrassen vil du kunne finne det du søker enten du er ung eller voksen, vil ha det aller siste innen sprelsk mote eller en mer klassisk stil. – Med lacrosse har vi et tilbud også til klesbevisste menn, det har vi savnet i Vika. Mara, som blant annet fører det kjente kvalitetsmerket MaxMara, har en både elegant og sporty stil og utfyller tilbudet i «Motegaten», fremhever Valdez. – Vi ønsker å ha en hyggelig handlegate med spennende motebutikker du ikke finner andre steder. tilbudet om gratis parkering hvis du handler for over 300 kroner, det enestående gode utvalget i mote og interiør og mangfoldet av kafeer og spisesteder øker tilstrømningen av mennesker. Jeg våger å påstå at Vika terrassen og house of Oslo til sammen utgjør det hotteste handelsområdet i Oslo! Lacrosse lacrosse er en norskprodusert merkevare for herreklær i øverste segment som hittil har vært solgt fra egen butikk i Bygdøy allé samt hos enkelte forhandlere. Bak merket står John Solberg og lasse Christoffersen. Skjorter og gensere i vårens farger ligger vakkert plassert i hyller og på bord sammen med elegante sko, mens dresser, bukser og jakker har funnet sin plass langs veggene. – Vår strategi er å tilby kvalitet og uttrykk fra øverste hylle, mens prisene skal være mer enn konkurransedyktige sammenlignet med tilsvarende, etablerte merkevarer, sier Solberg. Kolleksjonen er designet i norge.

Innehaver John Solberg og butikksjef Michael Gernander har høye mål når de nå åpner lacrosse-butikk nr 2: – Vi skal kle Oslo!

Mara putte roede, som er eier og daglig leder av Mara, gleder seg over nyinnredet, lys og lekker butikk som bugner av vårnyheter i en fargeskala som varierer fra lyse og nøytrale beige toner til gnistrende korall. hun forteller at mange kunder synes det er flott at MaxMara har flyttet fra hegdehaugsveien til Vika. – Det er et hyggelig miljø og enkelt å parkere i Vika, fremhever hun. Utvalget omfatter alt fra fritidsklær til lange kjoler fra det italienske kvalitetsmerket MaxMara. Utstilt under glass ligger fargerike belter med pyntede spenner og elegante hansker. Det er også lett å la seg friste av en forførende sommerhatt eller en matchende veske.

putte roede, som er eier og daglig leder av Mara, gleder seg over ny, lys og lekker butikk som bugner av sprelske vårnyheter fra italienske MaxMara.

Utgiver Storebrand eiendom AS

Redaksjon turid Kjersem profil, tlf: 90 93 59 79

www.storebrand.no/eiendom

Design og layout King Design AS

Ansvarlig redaktør runa Braathen

Trykk Stens trykkeri AS

Odder Akunpunktur  
Odder Akunpunktur  

Over almost all Sun advertising pens say anything his. Nobody insisted limited to weddings, to return promotiona telunderlag l pens es for t...

Advertisement