Page 1

Kulturudvalget 6. marts 2008

Åben by på Musicon 11. september 2007

Lyd & Lys på Musicon

Kunstneriske projekter kan være en stor hjælp i udviklingen af Musicon. Dels til at udvikle de fysiske rammer, men i høj grad også til at fremme etablering af arbejdspladser inden for kulturerhverv.

Musicon er gået ind i realiseringsfasen. De formelle rammer for udviklingen er nu afklarede. Musicon er et resultat af Roskildes flerårige satsning på kultur og oplevelsesøkonomi. En satsning som også har ført til etablering af det nationale center for oplevelsesøkonomi i Roskilde. Med denne beslutning er der åbnet nye perspektiver for Musicon, som vi blandt andet følger op på med dette projekt, der skal løfte Musicon op på et nationalt niveau.

Projektet består af flere dele. Fase 1 - 2008 Byen som Skærme er et projekt der gennemføres af en aktørkreds på Musicon i samarbejde med Roskilde Kommune og Museet for Samtidskunst. Gennemføres 20. august til 7. september.

Der skal gøres en særlig indsats for at markere Musicons profil.

Lyd og Lys – er et projekt der gennemføres i et samarbejde mellem 6 kommuner i Region Hovedstaden, Arealudviklingsselskabet , Roskilde Kommune og Region Sjælland. Projektet består i 2008 af to hoveddele; et to ugers laboratorium i juni og en Residency i august på de konkrete lokaliteter i kommunerne – i Roskilde på Musicon. Projektet gennemføres i Metropolisregi.

Slagkraftige kulturbegivenheder gennemført på et højt kvalitetsniveau - med national og international appel - skal bringe Musicon på banen som en attraktion for kulturerhverv, kunstnere m.v. Derfor skal der gennemføres mange markante kulturbegivenheder i de kommende år. Der ansøges om støtte til gennemførelsen af en af de disse begivenheder: Lyd & Lys på Musicon. Lyd & Lys på Musicon forløber over 3 år. Dette projektforløb er lagt til rette for at sikre en styrke gennem projektet via en begivenhed, der gradvist udvikler sig. Samtidigt skal det skabe de bedst mulige betingelser for at aktører på og omkring Musicon får mulighed for at danne de nødvendige netværk i forhold til den nationale og internationale deltagerkreds. Endelig vil det også styrke opsamling og markedsføring.

Fase 2 – 2009 og 2010 Lyd og Lys – På baggrund af arbejdet i 2008 præsenteres alle projekterne på Metropolis Biennale 2009, der finder sted i fire uger om sommeren i de enkelte kommuner. 2010 – I februar/marts 2010 tilføjes ”Vinterlys” som endnu en facet til det samlede projekt. Der vil tillige blive afholdt udstillinger med præsentation af værkernes baggrund m.v.

1


Metropolis Biennalen – film på bygning på Islands Brygge

1 Byen som skærme Byen som Skærme består af et konceptuelt greb, der gennem lyd og billeder viser, hvad Musicon kan blive til, og dermed levendegør den. Musicon ligger med sine åbne arealer og store industribygninger og venter på at blive vakt til live. Der er allerede livstegn med spirende aktiviteter. Byen som Skærme benytter hele Musicon til film og lyd. Det vil være film der viser forskellige aspekter af byliv og ideer om byliv. De vil handle om byens sorger og glæder, om følelser knyttet til byer, om kropslige udfoldelser, leg og musik i byen, konflikter i byen og så videre. Film bliver vist i de store haller, i de små rum og i kældre. Ideen er, at alle besøgende selv skal søge film og lyde rundt på hele terrænet. Det er samtidig en vigtig del af projektet at skabe en dialog mellem Musicon og Roskildes bymidte, f.eks. via gensidig transmission af aktiviteterne på Musicon og på Stændertorvet vist i stort format i form af projektioner og lyd. Tilsvarende vil der på skærme på Musicon blive vist miljøer fra byer i verden, og der vil blive vist kunstneriske indslag samt markante personlige bidrag i realtid. De film, der vises, vil være kunstneriske film, der eksperimenterer med medier og udfordrer tilskuerne via den måde temaet behandles på. Se eksempel på Byen som Skærme på Musicon side 5. Byen som Skærme vil blive gennemført sammen med 1. fase af Metropolisprojektet Lyd & Lys.

2


Gennemførelsen

Èt af projekterne på Byen som Skærme

Byen som Skærme åbner den 20. august 2008 og forløber frem til d. 7. september. Byen som skærme åbner samtidig med en stor international konference (PSi) i København. Under konferencen vil deltagerne besøge Museet for Samtidskunst og Byen som Skærme.

DEEP PLAY af Harun Farocki Tjekkisk fødte Harun Farocki arbejder med film. Han er kendt for sine tankevækkende bearbejdninger af filmoptagelser. Hans film stiller spørgsmålstegn ved objektivitet. Det tog ham mere end tre år at producere Deep Play. Dagbogsmaterialet som følger med filmen viser hverdagsglimt, observationer og tanker fra værket blev bestilt til det blev vist på den store samtidskunstudstilling Dokumenta 12 i Kassel, 2007.

Af hensyn til lysforhold vil Byen som Skærme især være attraktiv om aftenen. Der vil blive gennemført en intensiv markedsføring af projektet på nationalt plan. Se tids- og procesplan side 6.

Sommeren 2006 blev den vigtigste begivenhed i fodboldkalenderen, FIFAs VM-finale, fulgt af omtrent en milliard seere verden over. I to og en halv time var det verdens største show, et virkelig globalt, spektakulært syn. Hvorfor overfører Harun Farocki denne hændelse fra populærkulturens domæne til højkulturens borg? Hvorfor flytte fodbolden fra stadion og TV-skærmen til kunstgalleriet? Svaret er ganske enkelt, Farocki er fodbold entusiast og han arbejder med film. Han er både interesseret i selve sporten og i det cirkus som medierne skaber af den. Han ønsker at undersøge disse fænomener og afsløre hvordan nuværende og fremtidige teknologier kontrollere og konstruerer betydningen af billeder. Han bruger digitale kortlægnings programmer til at spore spillernes og boldens bevægelser og til at konvertere spillernes bevægelser til 3D-animeret handling som i et dataspil. Hvert spark, skud og dribling i kampen bliver noteret på skærmen mens spillet foregår.

Arrangørkredsen Projektet gennemføres af en kreds af aktører på og omkring Musicon. Deltagere er Roskilde Festival, Roskilde Tekniske Skole, Musicon-sekretariatet, BEC, Bæredygtighedssekretariatet, Roskildes Højskole, Iværksætterhuset, Roskilde Handelsskole, Roskilde Bibliotek, Danmarks Rockmuseum, Roskilde Skate, Slagteriskolen, Roskilde Esport, Museet for Samtidskunst og Roskilde Kommune. Projektet trækker på den særlige velrennomerede ekspertise som Museet for Samtidskunst har. Museet har en fin samling af film, som det vil være muligt at vise i stort format i unikke omgivelser. Endelig indgår museet i et museumsnetværk, der gør, at der frit kan skaffes film fra internationale museer. Fra kommunens side er det et væsentligt aspekt, at projektet kan anvendes til at etablere en platform med aktørerne om udvikling af kulturelle projekter på Musicon.

Det er der kommet en fantastisk fascinerende video installation ud af. På 12 projektioner følger beskueren hele spillet. Det ene øjeblik er du flue på væggen i TV-studiet som lytter til regissøren, det næste øjeblik bliver du en usynlig spiller som ser hver eneste af modspillerens bevægelser, eller en tavs politimand som kontrollere indgangen. Du kan foretage kampanalyser eller vælge at se spillet som et virtuelt spil. Aldrig før er en fodboldkamp blevet repræsenteret, ikke alene som dokumentation af et idræts arrangement, men også som en panoptisk, spektakulær hændelse som afslører aspekter som social kontrol, politisk paranoia og mediemanipulation.

Lokale forsknings- og videninstitutioner vil blive inddraget.

Oversat uddrag fra Gavin Jantes tekst i Nasjonalmuseets – Kunst (Museet for Samtidskunst) og Oslo S udstillingsavis Fussball: Football. Harun Farocki, (13.10.07 – 06.01.08).

3


Projektet vil samarbejde med Metropolis, der sidste år gennemførte nogle ret markante projekter i København. Det nye Metropolisprojekt planlægges gennemført i samarbejde mellem 6 kommuner i Region Hovedstaden, Arealudviklingsselskabet Københavns Havn samt Roskilde Kommune i Region Sjælland. Overskrift på projektet er Lyd og Lys.

Organisering Der etableres en styregruppe for Lyd & Lys på Musicon (Byen som skærme og Lyd & Lys): • • • • • • •

Forstander for Roskildes Højskole Kenneth Sejlø Andersen Inspektør på Roskilde Handelsskole Carsten Nielsen Direktør for Museet for Samtidskunst Marianne Bech Lektor på RUC Kim Sandholdt Formand for Roskilde Skate Bo Ejstrup Udviklingskonsulent Peter Schultz Jørgensen Kulturkoordinator Marie Berthelsen

Metropolis forberedes i 2008 - det egentlige projekt afvikles i 2009. Det er denne forberedelsesfase, der vil blive knyttet sammen med Byen som Skærme. Ca. 5 specialister (arkitekter, kunstnere, byplankonsulenter) skal bo på Musicon og gå i dialog med virksomheder, institutioner og beboergrupper i området.

Styregruppen har det overordnede ansvar for projektets organisering, kvalitet og budget. Styregruppen nedsætter en kuratorgruppe, der står for projektets koncept og kunstneriske indhold.

Budget

Tillige nedsættes en praktisk arbejdsgruppe, der står for gennemførelsen og markedsføring.

Se budget og finansiering side 7.

Der er et samlet budget for Byen som Skærme på 946.000 kr.

Projektet koordineres via Musicon- sekretariatet i forhold til de øvrige aktiviteter på Musicon.

Byen som Skærme

Musicon

Lyd & Lys - projekter

Metropolis Lyd & Lys Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden, Roskilde Kommune og Region Sjælland.

4


5


Fase 1

Fase 2

Kunstnerisk event der gennemføres foråret 2010 på Musicon samtidig med flere andre steder.

Forberedelse af 2010

Metropolis Biennale

Metropolis Biennale

6

Residency – en projektlejr. Her opholder Musicon-teamet sig (kunstnere, arkitekter, teknikere m.v.) på Musicon. Der vil blive udviklet et konkret projekt, der forholder sig til stedet, og som inddrager de forskellige aktører på og omkring Musicon.

Metropolis Laboratory– gennemføres i et forløb på to uger. Imellem to laboratorier og 2x2 dage med 200 deltagere. Imellem gennemføres over 2 x 4 dage workshops, hvor de konkrete projekter forberedes.

Styregruppe for Metropolis med deltagelse af kommuner, regionerne med flere.

Projekt der gennemføres i Metropolisregi i et samarbejde mellem et antal kommuner samt Region Sjælland og Region Hovedstaden og Arealudviklingsselskabet.

Metropolis - Lyd og Lys

Byen som Skærme på Musicon fra 20. august til 7. september.

Styregruppe med kuratorgruppe og praktisk gruppe forbereder Byen som Skærme

Byen som Skærme

Projekt lyd og lys på Musicon 2008

XX

XXXXX

XXXXXXX

2009

XXXXX

2010


Åbenthus under Byen som skærme I alt

Forberedelse Teknik Praktisk assistance Rejser for 5 deltagere i 5 dage Honorar for 5 deltagere i 5 dage Ophold for 5 deltagere i 5 dage Symposium

20.000 15.000 10.000 12.000 75.000 25.000 30.000 15.500 202.500

Metropolis Lyd og Lys - residency på Musicon

946.000

I alt

127.500 *3 50.000 25.000 202.500

7

et to ugers laboratorium med workshops i juni 2008.

*3 Metropolis finansiering via Regioner, kommuner og EU's-strukturfondsmidler. Herudover betaler Metropolis for bl.a.

Metropolis Musicon Aktører I alt

Forhandlinger om bidrag pågår.

*2 Aktører på og omkring Musicon som medvirker i projektet.

*1 Afgørelse forventes 6. marts 2008.

100.000 *1 70.000 350.000 120.000 *2 180.000 126.000

350.000 60.000 70.000 100.000 40.000 100.000 100.000 40.000 86.000 946.000

Byen som skærme Kulturpuljen Musicon Region Sjælland Aktører Fonde og andre bidragsydere Indtægter

Byen som skærme Teknik, projektioner og lyd Indretning og lysdæmpning Sikkerhedslys m.v. Markedsføring Vagter, forsikring m.v. Honorarer, royalties m.v. Administration, løn m.v. Åbningsevent Buffer og diverse 10% I alt

1.148.500

Finansiering

1.148.500

Budget

Byen som skærme + Lyd og Lys

Lyd & Lys på Musicon 2008


2 Lyd & Lys

Metropolis

Ansøgningen til Kulturpuljen omfatter ikke denne del af projektet Lyd & Lys på Musicon. Derimod ansøges Region Sjællande om støtte til denne del også.

Metropolis er et samarbejdsprojekt med deltagelse af 6 kommuner i Region Hovedstaden og Roskilde Kommune i Region Sjælland. Herudover deltager de to regioner og Arealudviklingsselskabet (Tidligere Ørestadsselskabet og Københavns Havn).

Beskrivelsen er medtaget for at vise sammenhængen mellem aktiviteterne.

Københavns Internationale Teater (KIT) ved Trevor Davis står for projektledelsen.

Lyd & Lys Metropolis gennemføres i to faser: Første fase I sidste halvdel af juni 2008 gennemføres et Laboratorium over to uger incl. tre weekends. På baggrund af erfaringer fra Metropolis Laboratory 2007 ventes min. 200 deltagere. Der vil være et stort antal nationale og internationale deltagere, kunstnere, teknikere, designere og så videre.

Metropolis blev gennemført første gang i 2007 med tre laboratorier over tre weekends med flere hundrede danske og internationale deltagende kunstnere, arkitekter, designere, iværksættere m.v. Herudover blev Metropolis Biennale 2007 gennemført med en række markant projekter, overvejende i København. Den del af Lyd & Lys på Musicon, der indgår i Metropolisprojektet, har et forløb over to etaper: 2008 og 2009-2010.

Hovedformålet med Laboratoriet er at alle deltagere arbejder sig frem mod de forskellige konkrete projekter og danne teams, der skal stå for hvert af de projekter, der skal gennemføres i kommunerne.

Laboratory følges op af en Residency med et team, der skal arbejde i dybden med Musicon på Musicon.

• •

For at sikre gennemslag og kontinuitet vil der af styregruppen for Lyd & Lys på Musicon blive udpeget 2 kunstnere, teknikere, designere eller andre, der skal deltage i Laboratoriet. I Laboratorieforløbet vil de have mulighed for at finde yderligere 2-4 deltagere, der har noget særligt at byde på til det konkrete projekt på Musicon.

Projektet: Profilerer en række kommuner i en proces med et kreativt samarbejde. Byder på en væsentlig international profileringsværdi. Fokuserer på byudvikling og offentlige rum som en nøgle til at skabe identitet og bæredygtige samfund. Forbinder forskellige discipliner inden for kunst teknologisk innovation.

Temaet vil være Lyd & Lys. Temaet skal udfoldes i et treårigt forløb, hvor 2008 anvendes til programmering, dannelse af teams og udarbejdelse af konkrete projekter på de udvalgte lokaliteter. De forskellige projekter vil indeholde film, projektioner, lyd- og lysinstallationer, interaktive installationer, performance, begivenheder med videre som relaterer sig til byens rum og byliv. Lyd har været et undervurderet element i det urbane miljø, Lyd & Lys vil sætte lyd på dagsordenen som en væsentlig kvalitet i vores daglige brug af byen. Udover de nævnte partnere, der står for projektet vil der være tilknyttet en række institutioner og lignende, f.eks: DR, Dansk Arkitektur Center, Dansk Design Center, Dansk Byplanlaboratorium m.v. Metropolis forløber frem til 2017.

8


rammen om eksperimenterende anvendelser af nye teknologier til at skabe oplevelser og nye måder at bruge byen på.

Konkret vil Roskilde formulere en ramme for den Residency, der gennemføres på Musicon. Der skal udpeges nogle nøgledeltagere af kredsen på og omkring Musicon. Der vil selvfølgelige være tale om en fleksibel kreds, der kan ændres i takt med projektets indhold og muligheder. Temaet der skal meldes ud i forhold til Musicon vil være Kunst, Teknologi og Rum.

Udover Metropolis Biennalen 2009 og Vinterlys 2010 indeholder Metropolis Lyd & Lys flere udstillinger. Foreløbig i samarbejde med Dansk Arkitekturcenter, Kunsthallen Nikolai samt Museet for Samtidskunst i Roskilde.

Det er et tema, der passer både til aktørkredsen på Musicon, og til de spørgsmål, der er fokus på i perioden, f.eks. i forhold til bæredygtighedsprojektet, der gennemføres i et samarbejde mellem Roskilde Festival, Risø, RUC og Roskilde Kommune.

Internationalt vil projektet blive sat i relation til væsentlige internationale festivaler og begivenheder inden for lyd og lys, f.eks. London, Graz, Lyon og Barcelona. Der vil blive trukket på aktører og erfaringer fra disse byer.

Under Byen som Skærme – vil der blive gennemført en recidency på Musicon. Det betyder, at teamet vil bo i Roskilde i løbet af perioden på minimum 5 dage. Der vil være mulighed for et længere forløb.

I forhold til Musicon vil der blive lagt vægt på at projektet fortsat vil understøtte de prioriteringer, der ligger for Musicons udvikling.

I perioden skal de arbejde med et konkrete projekt i forhold til Musicon, ud fra den ramme og de valgte temaer, som styregruppen for Lyd & Lys på Musicon formulerer sammen med aktørerne. Iværksætterhuset på Musicon ved Kim Ove Olsen har vil deltage. Målrettet symposium Temaet skal afprøves på et symposium hvor projektet samarbejdes med aktørerne med henblik på deres videre deltagelse i projektets gennemførelse i 2009 og 2010. Et særligt aspekt er det produktorienterede samarbejde, hvor temaet Kunst, Teknologi og Rum udmøntes i kommercielle produkter. Hvordan dette konkret skal foregå vil blive fastlagt af styregruppen. Åbent hus Teamet arbejder i hele perioden på en åben platform, hvor projektet er en del af Byen som Skærme. Deltagerne viser nogle af deres mest markante værker og arbejder, og fortæller om arbejdsmetoder m.v. Udover at formidle selve projektet vil formålet også være at skabe nye kontakter til interesserede ressourcepersoner. Vedrørende budget side 7. Anden fase Det konkrete projekt der er udviklet på Laboratory og efterfølgende på en Residency på Musicon vil blive udmøntet som et bidrag til Metropolis Biennalen i 2009. I 2010 bliver der gennemført endnu et markant projekt under overskriften Vinterlys. Her vil det historiske bymiljø og forbindelseslinierne i byen danne

9


Aktører og initiativ kreds Teknisk Skole ved kommunikationschef Jacob Christiansen Roskilde Festival ved talsmand Esben Danielsen Iværksætterhuset ved Direktør for CAT Kim Ove Olsen Slagteriskolen ved udviklingskonsulent Rune Roepstroff Nissen Roskilde Handelskole ved inspektør Carsten Nielsen Roskilde Bibliotek strategi- og projektudvikler Stine Staunsager Larsen BEC ved informationschef Tom Espensen Musicon-sekretariatet ved sekretariatschef Mads Ulldal Roskilde Skate ved formand Bo Ejstrup Roskilde eSport ved formand Jens Christian Ringdal Bæredygtighedssekretariatet ved projektleder Thomas Niebuhr Roskildes Højskole ved forstander Kenneth Sejlø Andersen Danmarks Rockmuseum ved sekretariatleder Lena Bruun RUC ved lektor Kim Sandholdt

Styregruppe for Lyd & Lys på Musicon (Byen som skærme og Lyd & Lys) Direktør for Museet for Samtidskunst Marianne Bech Forstander for Roskildes Højskole Kenneth Sejlø Andersen Inspektør på Roskilde Handelsskole Carsten Nielsen Lektor på RUC Kim Sandholdt Formand for Roskilde Skate Bo Ejstrup Udviklingskonsulent Peter Schultz Jørgensen Kulturkoordinator Marie Berthelsen

10


11

GreenBurkinaFaso1  

Gift Ideas for Mom has always been a challenge. After all. With everything mom does it for us, who hardly seems to be something comparable t...

Advertisement