Anuarul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj - 2020

Page 1


Anuarul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj = ISSN 2285-1488; ISSN-L = 2285-1488 - se distribuie gratuit Editor: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 12; Tel./fax: 0260-612870; e-mail: office@culturasalaj.ro; caietesilvane@yahoo.com www.caiete-silvane.ro; www.culturasalaj.ro; www.edituracaietesilvane.ro Tipar: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj


1

Activitatea Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj în anul 2020 Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj (anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 10 din 22 ianuarie 2016), care la art. 11, lit. l, stipulează că „managerul informează, trimestrial, Consiliul de Administraţie asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiilor colectivului pe care îl conduce, stabilind, împreună cu acesta, măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii” şi că managerul „informează, semestrial, Consiliul Judeţean asupra realizării obiectivelor” vă comunic prezentul raport vizând activitatea instituţiei în anul 2020, şi în urma adresei Secretarului general al judeţului, nr. 828 din 18 ianuarie 2021. Starea de urgență (din 16 martie 2020), stările de alertă (prelungite de mai multe ori, pe tot parcursul anului) și situația epidemiologică din Sălaj cauzată de pandemia cu Covid-19 au afectat dramatic activitatea instituției (și a tuturor instituțiilor de cultură, de altfel), mai ales în ceea ce privește organizarea de evenimente diverse, în aer liber sau în săli de spectacole. Mapa de presă poate fi consultată la sediul instituţiei. Informaţiile din acest raport pot fi verificate şi prin intermediul site-urilor CCAJS, culturasalaj. ro şi caietesilvane.ro și a paginilor de facebook ale instituției (culturasalaj, caietesilvane, edituracaietesilvane, ecourimesesene). Programul minimal/agenda culturală Chiar și în aceste condiții, în opinia noastră, programul minimal a fost realizat, bazându-ne pe prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al CCAJS care arată la art. 6 (1) „organizarea a minim 12 acțiuni culturale/an”. Cum spuneam mai sus, realizarea Agendei culturale 2020 a fost afectată dramatic de măsurile antipandemice instituite de autorități și de situația epidemiologică locală. Și în această situație, am reușit să organizăm destule evenimente online, cu toate secțiile și compartimentele CCAJS. Sinteza activităţii Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj în anul 2020 şi principalele orientări de viitor:

I . C o n f o r m r e z u l t a t e l o r s e s i u n i i d e finanțare a Administrației Fondului Cultural Național I/2021, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj a fost declarat câștigător, în anul 2020, cu două proiecte ce urmează să se deruleze pe parcursul acestui an: „Harta Cântului Sălăjean” (finanțare nerambursabilă AFCN 65.700 lei, contribuție proprie CCAJS 9.475 lei, total proiect 75.175 lei); „Traseele caselor tradiționale sălăjene” (finanțare nerambursabilă AFCN 66.600 lei, contribuție proprie CCAJS 12.995 lei, total proiect 79.595 lei). Contractele cu AFCN urmează să fie semnate după aprobarea bugetului la nivel național pe 2021 și al instituției în cauză. II. Anul trecut, revista de cultură „Caiete Silvane” a apărut normal, lunar, în 12 numere, la un tiraj mediu de 450 de exemplare şi circa 350 de abonamente lunar, fiind editate și suplimentele revistei „Caiete Silvane” – Ion Pițoiu-Dragomir – 80 – O viață întru Cuvânt; Florin Horvath – 75; BiancaPatricia Damian-Bicăzan, Jocuri didactice muzicale pentru vârsta preșcolară. De asemenea, la Cluj-Napoca, la sediul filialei Uniunii Scriitorilor din România, am organizat în luna februarie un eveniment dedicat împlinirii a 15 ani de existență ai revistei noastre. III. În 2020 am organizat 7 conferințe online, sub titlul „Conferințele Caiete Silvane online”, difuzate pe conturile de youtube și facebook ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, și la care au participat oameni de cultură sălăjeni: Marin Pop, Valer Simion Cosma, Camelia Burghele, Viorel Mureșan, Gheorghe Moga, Florin Horvath și Daniel Săuca. IV. La Editura „Caiete Silvane” am editat în cursul anului trecut 28 de cărți: 1. Silvia Bodea-Sălăjan, Colecţionarul de oglinzi, Colecția „Poesis”; 2. Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj – 18 poeți – antologie, Colecția „Scriitori sălăjeni”; 3. Teodor Sărăcuț-Comănescu, Augustin Buzura. Bio(biblio)grafii contemporane, Colecția „Scriitori sălăjeni”; 4. Aurel Medve, Nume de locuri în comuna Năpradea, Colecția „Monografii”; 5. Elena Musca, Meșteșugurile sălăjene de la medieval la contemporan, Colecția „Memoria”; 6. Istorie și civilizație în Sălajul istoric, coordonatori: Augustin-Leontin Gavra, Ciprian-Marian Porumb-Ghiurco, Horaţiu-Traian Năprădean, Colecția „Memoria” (în colaborare cu Editura Eikon); 7. Florin Horvath, Testament din țara lucruri-


2 lor ascunse, Colecția „Roman”; 8. Ioan Oros-Podișan, Alertă la Poliția judiciară, Colecția „Memoria”; 9. Bianca-Patricia Damian-Bicăzan, Maestrul Ioan Chezan la trei sferturi de secol, Colecția „Didactica”; 10. Traian Vedinaș, Onisifor Ghibu. Viață și idealuri sociale, Ediția a II‐a, revăzută și adăugită (în colaborare cu Editura Școala Ardeleană); 11. Thököly Vajk, Padláda (Lădoi), Colecția „Poesis”; 12. Ioan OrosPodişan, Când voi fi doar amintire, Colecția „Poesis; 13. Volum colectiv, Primăvara Poeziei – A Költészet Tavasza 2020, Colecția „Poesis”; 14. Cristian Borz, Jurnal de șantier. Reabilitarea casei memoriale „Iuliu Maniu” de la Bădăcin, Colecția „Memoria; 15. Radu Șerban, ReAmintiri, Colecția „Arte vizuale” (în colaborare cu Ed. Limes); 16. Képzőművészet Zsobokon. A kalotaszegi alkotótábor 1996-2020 – Artă plastică la Jebucu. Tabăra de creaţie din Ţara Călatei 19962020, redactor: Szabó Attila (în colaborare cu Ed. Művelődés); 17. Florin Moldovan, Taina Întrupării Domnului în Alexandria primelor veacuri creștine, Colecția „Eseu”; 18. Tőtős Áron, Kémer öröksége. Társadolom, kultúra és gazdaság a szilágysági nagyközségben (cu sprijinul CCAJS); 19. Codin-Cristian Ciurean, Localitatea Hășmaș – studiu monografic, Colecția „Monografie”; 20. Virgil Mihalca, Cetăți medievale din județul Sălaj, Colecția „Memoria”; 21. Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj, 11 prozatori – antologie, Colecția „Scriitori sălăjeni”; 22. Viorica Blaj, Suflet de duminică, Colecția „Poesis”; 23. Asociația Colecționarilor din Sălaj, editori: Emanoil Pripon, Daniel Mureșan, Colecții și colecționari din Sălaj – Anuarul Asociației Colecționarilor din Sălaj IX, 2020 (cu sprijinul CCAJS); 24. Alina Borna, 222 Mesaje ale nonviolenței; 25. Alina Borna, Pilde și învățături; 26. Sălajul la Centenar, ediția a II-a, coordonator Traian Vedinaș, Colecția „Monografii”; 27. Camelia Burghele, Șapte povești din Țara Silvaniei, Colecția „Ethnos”; 28. Gáspár Attila, Perecsenyi sugár torony: 150 szilágysági népdal, népies dal (Turnul Bisericii din Pericei: 150 de melodii populare). De asemenea, am editat Catalogul Arta în Grădină, Simpozionul Internațional de arte vizuale, ediția a VIII-a, 2019 și calendarele „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste” – 2020 și „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste” – 2021. Cu sprijinul financiar al CCAJS au apărut și revistele „Vitralii” și „Hepehupa”. V. Activitatea secției Școala Populară de Arte și Meserii: Trimestrul I al anului 2020 a cuprins prima parte a semestrului al II-lea (13 ianuarie – 31 martie). Numărul total de elevi care s-au prezentat la cursuri la începutul trimestrului II a fost de 415. Începând cu data de 11 martie 2020, din cauza instituirii „Stării de Urgență”, prin dispoziția nr. 105 din 10.03.2020, cursurile din ca-

drul Școlii Populare de Arte și Meserii au fost suspendate. S-au găsit noi metode de a interacționa cu elevii. Pentru a nu întrerupe în totalitate progresul elevilor în această perioadă, s-a apelat la tehnologia media. Fiecare profesor a ținut legătura cu elevii clasei. Au continuat să lucreze piesele muzicale începute deja împreună. Pentru elevii care descifrează partiturile cu ușurință s-au ales lucrări noi din repertoriul adecvat nivelului de studiu și particularităților de vârstă. S-au transmis partiturile cu audiții de pe youtube ale respectivelor lucrări. S-au recapitulat noțiunile de bază din domeniul Teorie-Solfegiu-Dicteu, Istoria Muzicii, Istoria Ar tei. Conform regulamentului nr. 515 din 18.05.2020 privind organizarea și desfășurarea cursurilor și examenelor la Școala Populară de Arte și Meserii în anul școlar 2019-2020 s-a stabilit reluarea cursurilor începând cu data de 18 mai 2020, orele desfășurându-se atât online, cât și la sediul școlii, precum și prelungirea anului școlar până în data de 31 iulie 2020, astfel încât toate orele să poată fi recuperate. Cursurile la sediul Școlii Populare de Arte și Meserii s-au reluat cu respectarea măsurilor de combatere a coronavirusului (COVID – 19), de prevenire a îmbolnăvirilor cu acest virus și recomandările autorităților naționale (Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne prin departamentul pentru Situații de Urgență și Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență). În perioada martie – iulie 2020, toate cadrele didactice au întocmit rapoarte de activitate săptămânal privind activitatea desfășurată. Trimestrul III a cuprins sfârșitul de an școlar 2019-2020 și începutul anului școlar 2020-2021. Anul școlar 2019-2020 a început cu un număr total de 453 de elevi la toate specialitățile. Pe parcursul anului școlar s-au retras 65 de elevi (2 elevi clasa chitară, 2 elevi clasa pian, 1 elev clasa canto popular, 2 elevi clasa orgă, 11 elevi clasa pictură, 7 elevi clasa pictură copii, 5 elevi clasa inițiere folclor, 35 de elevi clasa dansuri populare). Motivul retragerii elevilor de la cursuri se datorează faptului că locația desfășurării orelor de curs este prea departe, precum și din cauza stării epidemiologice. Toate orele de specialitate au fost acoperite de profesori cu studii superioare, angajați cu contract individual de muncă (10), precum și contracte de prestări de servicii (5). Procesul de învățământ s-a desfășurat atât online, cât și la clasă, programele școlare fiind parcurse și însușite de toți elevii, foarte mulți elevi depășind nivelul programei prevăzute pentru anul respectiv, orarul fiind fixat în funcție de posibilitățile fiecărui elev în parte. Toate orele care nu s-au ținut pe motivul suspendării cursurilor din cauza epidemiei au fost recuperate. Documentele școlare au


3 fost întocmite la termenele stabilite. Nu s-au semnalat abateri ale profesorilor și elevilor de la disciplina școlară. În luna iulie s-au desfășurat examenele de sfârșit de an școlar pentru clasele de muzică, pictură, clasele de dans popular instructor și clasa de dans popular interpreți secția externă. Tot în luna iulie s-au reluat cursurile de dans popular interpreți cu respectarea tuturor măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19. Examenele de sfârșit de an școlar pentru clasele de dans popular interpreți au avut loc în data de 21 septembrie 2020. Numărul total de elevi care au promovat anul școlar 2019-2020 este de 388 elevi. Planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 a fost aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 4 din 30 iunie 2020 și de către Președintele Consiliului Județean, prin adresa nr. 748 din 26.06.2020. Taxa de înscriere (20 lei). Taxa de frecvență (350 lei, 550 lei), precum și taxa de eliberare diplomă (30 lei) aferentă anului școlar 2020-2021 sunt la nivelul anului școlar 2019-2020. În perioada 17 august – 7 septembrie a avut loc înscrierea elevilor pentru anul I de studiu. La clasa de canto clasic, clasa muzică ușoară s-au înscris pentru testare 9 elevi/4 locuri, la clasa canto popular s-au înscris pentru testare 14 elevi/4 locuri, la clasa pian s-au înscris 16 elevi/8 locuri, la clasa orgă s-au înscris 11 elevi/5 locuri, la clasa vioară s-au înscris 13 elevi/6 locuri, la clasa chitară s-au înscris 18 elevi/8 locuri, la instrument suflat s-au înscris 3 elevi/6 locuri, la clasa pictură adulți s-au înscris 9 elevi/17 locuri, la clasa pictură copii s-au înscris 6 copii/15 locuri, la clasele de design vestimentar, țesut cusut, inițiere folclor nu sunt elevi înscriși pentru anul I de studiu. De asemenea, din cauza stării epidemiologice, s-a stabilit ca pentru clasa de dans popular interpreți anul I de studiu să nu se facă înscrieri. Totalul elevilor care frecventează cursurile în anul școlar 20202021 la Școala Populară de Arte și Meserii este de 331. Pentru toți elevii s-au întocmit contracte de studii prin care s-au stabilit obligațiile părților. Prezența la cursuri a elevilor cu vârsta până la 18 ani se face prin semnarea declarației pe propria răspundere a părintelui/tutorelui că este de acord cu participarea fiului/fiicei la cursuri, cu respectarea măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-COV2 conform legislației în vigoare. La începutul anului școlar 2020-2021 s-a făcut instruirea SSM și PSI atât la personalul angajat cu contract individual de muncă, cât și la prestatorii de servicii care predau ore în cadrul școlii. În cadrul școlii se respectă regulile de igienă. Sunt asigurate dezinfectante, măști de protecție pentru întreg personalul și la nevoie pentru elevi. Se respectă igienizarea și

termometrizarea fiecărui elev și profesor care intră în incinta școlii. De asemenea, întreg personalul școlii, cât și prestatorii de servicii au semnat luarea la cunoștință a Regulamentului nr. 1085/3.09.2020 privind măsurile și regulile pentru reluarea activității Școlii Populare de Arte și Meserii din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19. În luna octombrie 2020, incidența cumulată din ultimele 14 zile a fost peste pragul de 3/1000 de locuitori, drept urmare, prin dispoziția nr. 159 din 13.10.2020 s-a dispus suspendarea cursurilor „față în față” și desfășurarea cursurilor online, pe perioadă nedeterminată până la dispunerea de noi măsuri. De asemenea s-au suspendat și cursurile de dansuri populare interpreți și instructori. Deci în perioada octombrie 2020 – decembrie 2020 cursurile la clasele de muzică, pictură și design vestimentar s-au desfășurat online. Atât elevii, cât și părinții au înțeles situația, au interacționat cu profesorii foarte bine, situație confirmată prin faptul că în această perioadă s-au retras de la școală doar 2 eleve de la clasa de canto muzică ușoară, pe motivul că frecventează și alte activități extrașcolare și nu fac față tuturor activităților propuse. Având în vedere că toate activitățile culturale au fost suspendate sau limitate la un anumit număr de participanți, în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii nu s-au mai desfășurat producțiile de sfârșit de an școlar, producții la clasă și alte spectacole care se organizau în cadrul școlii, drept urmare ne-am mutat în mediul online, pe pagina de facebook a Școlii Populare de Arte și Meserii și a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. S-au realizat și difuzat 91 de videoclipuri, 6 albume cu lucrări de pictură și 5 albume cu elemente de design vestimentar. Impact în mediul online (facebook, youtube): 251.132 persoane. VI. Pe parcursul anului 2020, secţia Ansamblul Folcloric Meseşul a participat la un număr de 9 manifestări: în data de 14 februarie 2020, secția maghiară a ansamblului a participat la Balul de Fărșang, la restaurant Brilliant din Zalău, județul Sălaj – 450 spectatori; în data de 21 februarie 2020, secția maghiară a ansamblului a participat la manifestarea organizată cu ocazia obiceiurilor de iarnă, la Stana, județul Sălaj – 500 spectatori; în data de 23 februarie 2020, secția română a ansamblului Meseșul, Ansamblul Meseșul Junior și Veteranii Meseșului, au participat la spectacolul „De primăvară”, spectacol care a avut loc la Zalău, în sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor – 550 spectatori; în data de 27 iunie 2020, o parte dintre dansatorii Ansamblului Folcloric


4 Meseșul, secția română, a participat, online, la Caravana Uniunii Mondiale de Folclor, IGF, manifestare inițiată de Palatul Culturii Bistrița, împreună cu Asociația Națională de Folclor din România; în data de 15 iulie 2020, Ansamblul Folcloric Meseșul, secția română, a participat la filmările organizate de instituție, cu ocazia lansării CD-lui audio, „Din Sălaj în toată țara”, filmări care au avut loc la Castrul Roman Porolissum; în data de 24 septembrie 2020, secția maghiară a Ansamblului Folcloric Meseșul a participat la filmările organizate de instituție la Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou; în data de 26 noiembrie 2020, secția română a Ansamblului Folcloric Meseșul a participat la un spectacol folcloric la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău, spectacol care a fost difuzat în mediul online, în data de 1 decembrie 2020 – fără spectatori; în data de 11 decembrie 2020, soliștii vocali ai Ansamblului Meseșul și Meseșul Junior au participat la filmări de colinde în Valcău de Jos, în cadrul proiectului „Sara de Crăciun în județul Sălaj”. Aceste filmări au fost difuzate în mediul online în data de 24 decembrie 2020; în data de 21 decembrie 2020, secția română a ansamblului a participat, online, la Festivalul internațional de datini, obiceiuri și tradiții populare de Crăciun și Anul Nou, festival organizat de Asociația Culturală a Coregrafilor, Scenografilor, Artiștilor Liber Profesioniști și Amatori – Constanța. Alături de ansamblurile din România, la festival au participat și ansambluri românești din Germania, Grecia, Republica Moldova și SUA. În decursul anului 2020, Ansamblul Folcloric Meseșul – secția română – a avut următoarele apariții online (youtube, facebook): Filmări noi. Spectacol folcloric de primăvară – 1009 vizualizări; Camelia Cherecheș – 4935 vizualizări; Valeria Suciu – 4251 vizualizări; Lucreția Bolba – 5413 vizualizări; Adriana Baciu Bonțe – 15705 vizualizări; Suită instrumentală din Banat – 6809 vizualizări; Suită instrumentală din Transilvania – 11340 vizualizări; Spectacol de 1 decembrie – 19712 vizualizări; Colinda – Astăzi am văzut minune – 1582 vizualizări; Colinda – Aseară pe-nserat – 1980 vizualizări; Colinda – Asta-i sara de Crăciun – 3216 vizualizări; Colinda – Sara Crăciunului nost – 19637 vizualizări; Colinda Colo sus în vremea aceea – 10756 vizualizări; Sara de Crăciun în județul Sălaj – 5582 vizualizări. În decursul anului 2020, Ansamblul Folcloric Meseșul – secția maghiară – a avut următoarele apariții online (youtube, facebook): Filmări noi. Dansuri din Voivodeni – 17420 vizualizări; Dansuri din zona Sătmar – 12287 vizualizări; Dansuri din zona Gyor – Raba – 13831 vizualizări; Dansuri din zona Tovishat – 18794 vizualizări; Dans Ceardaș și țigănesc din Voivodeni – 15613 vizualizări; Dans Fecioresc

de pe Valea Crasnei – 14530 vizualizări. Total vizualizări în mediul online (youtube, facebook) în anul 2020: 93.453. VII. În anul 2020, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj a încheiat și următoarele parteneriate: cu Comunitatea Evreilor Zalău Sălaj, referitor la organizarea celei de-a 5-a ediţii a Comemorării Zilei Internaţionale a Victimelor Holocaustului, care a avut loc la locaţia Brilliant Parc din Zalău în data de 30 ianuarie 2020; cu pictorul Gheorghe Ilea, referitor la sprijinirea proiectului „Judecata de apoi”, având ca durată de implementare anii 2020-2021; cu Casa Municipală de Cultură Zalău, referitor la proiecția filmului „Cardinalul”, care a avut loc în data de 15 februarie 2020, de la ora 17, la Sala de spectacole a Clădirii Transilvania din Zalău; cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, referitor la organizarea celei de-a X-a ediții a Târgului de Mărțișoare Tradiționale, care a avut loc sâmbătă, 29 februarie 2020, de la ora 9, în Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj; cu Fundația Caritabilă „Sfântul Daniel” Turda, referitor la organizarea, de către Fundația Caritabilă „Sfântul Daniel”, a unui eveniment-seminar de informare „Antreprenoriatul social și inovare socială”, care a avut loc în data de 28 februarie 2020, între orele 13 și 16, în Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj; cu Asociația Pro Teatru, referitor la colaborarea şi susţinerea reciprocă în vederea organizării de diferite evenimente culturale specifice obiectivelor şi misiunii celor două părţi, dar nelimitându-se la acestea; cu Asociația Pro Teatru, referitor la realizarea proiectului „Curtea Artiștilor 2020”, în perioada iulieseptembrie 2020; cu Asociația Pro Teatru, referitor la implementarea proiectului „Verde Tăiat” al Asociației „Pro Teatru”, proiect care a câștigat finanțare la concursul organizat de Administrația Fondului Cultural Național; cu Comuna Năpradea, referitor la acordarea, de către Comuna Năpradea şi Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, a unui sprijin financiar de achitare a contravalorii cheltuielilor de tipărire a volumului dlui Aurel Medve, cu titlul „Nume de locuri în comuna Năpradea”; cu Asociația „Cultură-n Șură”, referitor la implementarea proiectului „Teatru pe Uliță” al Asociației Cultură-n Șură, proiect care a câștigat finanțare la concursul organizat de Administrația Fondului Cultural Național, în cadrul proiectului având loc câte o reprezentație a spectacolului „Experimentul” și câte un atelier de teatru dedicat copiilor în patru localități din județul Sălaj: Bocșa, Bobota, Nadiș și Domnin, precum și în cartierul Ortelec al Municipiului Zalău; cu Asociația „Cultură-n Șură”, referi-


5 tor la transportul celor 12 elevi participanți până la finalul proiectului „Coeziune prin teatru”, organizat de către Asociația „Cultură-n Șură” și finanțat în cadrul programului „În stare de bine”, susținut de Kaufland România, și a patru însoțitori ai acestora, la Teatrul de Nord din Satu Mare, miercuri, 12 august 2020; cu Fundația pentru Educație și Dezvoltare Locală Agapis, referitor la crearea unei colecții naționale și a unei galerii online de albume cu fotografii care conțin port popular autentic din întreaga Românie și Diaspora, proiect denumit „Acasă la Origini” și care s-a desfășurat sub egida La Blouse Roumaine, partener al Fundației pentru Educație și Dezvoltare Locală Agapis; cu Asociația Culturală Innovarte, referitor la realizarea proiectului dedicat județului Sălaj „Redescoperă România”, în perioada iulie-august 2020; cu Parohia Greco-Catolică Bădăcin și pr. Cristian Borz, referitor la apariția, la Editura „Caiete Silvane”, a volumului „Jurnal de șantier. Reabilitarea casei memoriale Iuliu Maniu” al autorului Cristian Borz; cu Comuna Șamșud, referitor la organizarea unui simpozion de creaţie artistic-plastică la Şamşud, care a avut loc în perioada 31 iulie 2020 – 6 august 2020; cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Șimleu Silvaniei, referitor la organizarea, de către Primăria Şimleu Silvaniei prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Șimleu Silvaniei, a două spectacole în Cetatea Báthory din Șimleu Silvaniei (în aer liber): un act de improvizație susținut de actorii de la ImproStory în data de 30 iulie 2020, de la ora 20 și un concert Ada Milea și Bobo Burlăcianu în data de 15 august 2020, de la ora 20; cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Șimleu Silvaniei, referitor la organizării ediţiei a V-a a Festivalului Medieval „Báthory Fest”, în perioada 3-4 octombrie 2020, eveniment care a fost organizat în orașul Șimleu Silvaniei, fără public, cu transmiterea acestuia în mediul online; cu Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” ClujNapoca, referitor la organizarea în parteneriat a următoarei manifestări din cadrul proiectului cultural „Fascinantul Itinerar al Operei Românești”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național: „Seară lirică în concert (pagini din opera și opereta românească)”, în data de 14 septembrie 2020, începând cu ora 18, în Amfiteatrul din Parcul Central din municipiul Zalău; cu Centrul de Cercetări Biologice Jibou și Asociația Prietenii Grădinii Botanice, referitor la organizarea Simpozionului Internaţional de Arte Vizuale „Arta în Grădină”, ediţia a IX-a, care a avut loc la Centrul de Cercetări Biologice din Jibou, în perioada 30 august – 8 Septembrie 2020; cu Asociația Clujeană Müvelödes Cluj-Napoca, referitor la editarea comună, de către

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Asociația Clujeană Müvelödés și la acordarea, de către cele două părți a unui sprijin financiar de achitare a contravalorii cheltuielilor de tipărire a unui album de artă, bilingv româno-maghiar, despre tabăra de creație artistic-plastică de la Jebucu, intitulat „Képzömüveszet Zsobokon, A Kalotasegi Alkotótábor 1996 – 2000 * Artă Plastică la Jebucu – Tabăra de Creație din Țara Călatei 1996 - 2000”; cu Fundația Culturală Pro-Camăr, referitor la apariția volumului „Kémer öröksége” al autorului Áron Tötös; cu Fundația Studio Art „Remenyik Sándor” Stars Cluj-Napoca, referitor la susținerea activităților artistice din cadrul taberei de creație de la Jebucu, inițiată de Fundația Studio Art „Reményik Sándor” Stars, care a avut loc în perioada 12-18 octombrie 2020; cu Comuna Șimișna, referitor la acordarea, de către Comuna Șimișna şi Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, a unui sprijin financiar de achitare a contravalorii cheltuielilor de tipărire a volumului dlui Codin-Cristian Ciurean, cu titlul „Localitatea Hășmaș – studiu monografic”; cu Asociația Colecționarilor din Sălaj, referitor la tipărirea volumului IX/2020 intitulat „Colecții și Colecționari din Sălaj/Anuarul Asociației Colecționarilor din Sălaj”, volum în care sunt reunite studii și comunicări ale unor colecționari, specialiști pe diferite teme de colecție; cu SC Tezaur TV SRL, referitor la promovarea producțiilor artistice, audio, video etc., realizate de către Ansamblul Folcloric „Meseșul” al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, prin intermediul televiziunii Melos TV; cu Asociația Atelierul de Joc Popular, referitor la filmarea, înregistrarea audio și montajul, în data de 11 decembrie 2020, într-o locație de tip bătrânească din localitatea Valcău de Jos, a unei seri autentice de Crăciun din satul sălăjean, montajul fiind difuzat în mediul online în data de 24 decembrie 2020; cu Județul Sălaj, Instituția Prefectului Județul Sălaj, Municipiul Zalău, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Direcția Județeană Pentru Cultură Sălaj, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Universitatea „Vasile Goldiș” Arad – filiala Zalău, Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Zalău, Arhivele Naționale – Filiala Sălaj și Cenaclul Literar „Silvania” Zalău, referitor la implicarea instituţiilor semnatare în vederea susţinerii editării, tipăririi, difuzării şi promovării de către Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, în calitate de editor, a Revistei „Caiete Silvane”, revistă de cultură reprezentativă a Judeţului Sălaj, cu apariţie lunară, precum şi promovarea şi susţinerea autorilor sălăjeni cu aptitudini literare şi culturale deosebite în domeniile acoperite de conţinutul Revistei; cu Instituția Prefectului Județul Sălaj, referitor la con-


6 Veniturile proprii prognozate s-au realizat în tinuarea, în anii 2021-2023, a colaborării dintre cele două părți semnatare, cu scopul implementării procent de 47,18 la sută. Taxe și alte venituri din în comun de activități ce vizează promovarea învățământ: 81,34 la sută din total venituri încasate; venituri din prestări de servicii (cărți, retradițiilor și culturii în județul Sălaj. viste): 18,66 la sută din total venituri. Din cauza VIII. În anul 2020, numărul de posturi aprobate pandemiei, veniturile din serbări și spectacole au conform organigramei şi statului de funcţii au fost fost 0. 83, din care: -

81 posturi ocupate 1 post vacant 2 posturi suspendate

Principala amenințare în 2020 a fost, fără îndoială, pandemia, flagel ce a afectat dramatic activitatea tuturor instituțiilor de cultură din țară și din lume. Conducerea Centrului – 1 post Altfel, principalele ameninţări la adresa activităSecţia pentru conservarea şi promovarea culturii ţii instituţiei vin, în continuare, din afara ei: haosul tradiționale – 6 posturi legislativ, slaba apetenţă a sălăjenilor pentru conRevista și Editura Caiete Silvane – 3 posturi sum cultural altul decât cel folcloric şi de divertisSecţia Ansamblul Folcloric Meseşul – 50 posturi ment facil, slaba implicare a autorităţilor locale în din care 2 posturi vacante Secția Școala Populară de Arte și Meserii – dezvoltarea unor produse şi manifestări culturale. În plus, ne vom confrunta în continuare cu situația 11 posturi neplăcută: activitatea instituției se va desfășura și Compartiment marketing cultural – 2 posturi Compartiment financiar-contabil, administra- în 2021 în trei spații, un obiectiv fiind un nou sediu, integrat, pentru CCAJS, și cu sprijinul Consiliului tiv, salarizare etc. – 10 posturi Județean Sălaj. Principalele orientări pentru activitatea de viitor rămân: menţinerea şi organizarea, cu optimiBugetul aprobat pe anul 2020: zări specifice, a tuturor activităţilor Centrului de - subvenţie – 4.610.000 Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj din 2019 și 2020, - venituri proprii – 365.000 - sume utilizate din excedentul anilor precedenți precum şi dezvoltarea unor noi orientări, mai puţin – 120.000 frecventate până acum: posibilitatea dezvoltării, în continuare, a unui festival de film la Zalău şi de Total – 5.095.000 lei diverse proiecţii de film menite a potenţa apetenţa publicului pentru cultura cinematografică; crearea Cheltuieli: de noi modalităţi de promovare a Sălajului turistic şi cultural; dezvoltarea proiectelor teatrale în Zalău Cheltuieli de personal: 3.503.878 și în județ. Cheltuieli cu bunuri și servicii: 990.977 Cu sprijinul CJ Sălaj, un obiectiv prioritar Cheltuieli cu caracter social-cultural: 20.000 rămâne promovarea Sălajului cultural în afara Cheltuieli fond handicap: 65.908 judeţului şi, mai ales, în străinătate, unde mai Cheltuieli de capital: 197.597 ales din cauza piedicilor legislative şi a insuficienţei fondurilor nu am putut să facem atât Total cheltuieli: 4.778.360 lei cât ne-am dorit. O altă orientare: sprijinirea Cheltuieli cu manifestările culturale: 346.272 lei diverselor tipuri de monografii ale Sălajului şi comunelor din judeţ, instrumente extrem de necesare, atât pentru promovarea judeţului, cât şi educaţional. Venituri: Taxe și alte venituri din învățământ – 138.185 Venituri din prestări servicii – 31.688 Venituri din serbări și spectacole școlare Subvenție buget – 4.514.561 Sume utilizate din excedentul anilor precedenți: 98.536 Total venituri: 4.782.970 lei

Manager, Săuca Vasile – Daniel Sinteză înaintată președintelui Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu.


7

Conferințe online Caiete Silvane 2 iulie

8 iulie

16 iulie

22 iulie

30 iulie

1 octombrie

8 octombrie

10 noiembrie


8

Spectacol folcloric de primăvară (23 februarie 2020)


Ansamblul folcloric „Meseșul”: noul album „Din Sălaj în toată țara”

9


10

Filmări videoclip Ansamblul folcloric „Terbete”


Spectacol de Ziua Națională a României Ansamblul folcloric „Meseșul”

11


12

Producție Școala Populară de Arte și Meserii

Ștefana Ardelean, clasa de vioară, anul 2, profesor Florin Zaha

Clasa de canto muzică ușoară, prof. Sergiu Chirilă

Clasa de canto popular, Școala Populară de Arte și Meserii, prof. Claudiu Costinaș

Colindă interpretată de cursanții clasei de canto popular ai Școlii Populare de Arte și Meserii din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, prof. Claudiu Costinaș


13

Producție Școala Populară de Arte și Meserii


14


15


16


17


18


19

Din cărțile apărute la Editura „Caiete Silvane” - 2020 -


20


21


22


23

Procesul de „deculturalizare” a început de mult, nu numai în România Interviu cu Daniel Săuca, managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj Daniel Mureșan: A trecut un an de când a început pandemia în România. Cultura a fost unul dintre domeniile cel mai puternic lovite. Sălile de spectacol s-au închis primele în martie și s-au redeschis ultimele. Pentru a fi închise rapid la loc. Care este situația la Centrul de Cultură și Artă după un an de restricții? Daniel Săuca: Din păcate, de un an nici noi nu am putut organiza evenimente (spectacole, concerte, întâlniri diverse) așa cum am făcut înainte de pandemie. Evident, situația e aceeași la nivel național și, cred, la nivel global. Măsurile de combatere a epidemiei cu noul coronavirus ne-au obligat să ne mutăm, să zic așa, în spațiul online. Din această perspectivă, am reușit să difuzăm, în direct și înregistrări, destule filmări (conferințe, lecturi, spectacole ale Ansamblului folcloric „Meseșul”, producții ale Școlii Populare de Arte și Meserii), nu puține cu audiență semnificativă. Pe de altă parte, revista și editura „Caiete Silvane” și-au menținut ritmul aparițiilor editoriale, aproape de „normalitatea” antepandemică. Firește, ne este și nouă dor de spectacole „adevărate”, de lansări de carte „fizice”, de întâlniri vii cu iubitorii de cultură. Dar, e greu, dacă nu imposibil de estimat când anume va avea loc „minunea”, și pentru că, pur și simplu, nu ne putem face planuri, în acest sens, decât azi pentru azi. Activitatea noastră continuă în principal cu repetiții, cursuri, în condițiile impuse de autorități, și, cum spuneam, cu revista și editura „Caiete Silvane”. Așteptăm și semnarea contractelor pentru derularea în 2021 a două proiecte cofinanțate de AFCN câștigate de noi la sfârșitul anului trecut și care vizează promovarea caselor vechi tradiționale din județ și o hartă a cântecului popular sălăjean. După aprobarea de către Consiliul Județean a bugetului pe 2021 al instituției noastre, cel mai probabil în luna aprilie, vom comunica public, în detaliu, intențiile noastre în privința Agendei culturale a județului Sălaj. Daniel Mureșan: Politicienii, școala, mass-media au adus nivelul de educație al populației la un nivel foarte coborât. Ce fac oamenii de cultură în acest sens?

Daniel Săuca: Discuția e complicată. Din perspectiva culturii și educației de tip clasic, elitist, din păcate, lucrurile stau așa cum spui, cu nuanța: nu știu dacă doar politicienii, școala și mass-media sunt „vinovați”. Procesul de „deculturalizare”, în cheia culturii și educației de tip clasic, a început de mult, și nu numai în România. Noile „culturi”, masificate, câștigă tot mai mult teren și la noi, și pentru că, zic eu, conceptul de cultură, așa cum îl știam, nu mai e de actualitate. Oricum, am ajuns la situații ciudate, de genul: destui afirmă că e un act cultural și un spectacol de manele și unul de operă clasică. Așa că, rămâne de văzut și cine (mai) sunt oamenii de cultură. Instituțional, merită, cred, ca autoritățile centrale să lămurească oficial și aspectele ce țin de „orientarea” culturală și educațională. Provocarea e imensă, dar eu nu văd viitorul țării noastre decât centrat pe educație și cultură. Daniel Mureșan: Părerea mea este că în arta autohtonă e o mare doză de conservatorism și tradiționalism. Care e părerea ta? Daniel Săuca: În unele zone ale artelor vizuale, cred, tot mai puține. Altfel, „sincronismul” cu ceea ce se manifestă pe alte plaiuri culturale e în vogă și la noi. Preluăm „în draci” tot felul de „curente” culturale, ca să nu zic „apucături” culturale. Peste câțiva ani,


24 bănuiesc, odată cu stingerea fizică a generațiilor mai în vârstă de artiști, majoritară va fi partea „conectată” la valorile culturale predominante în spațiile occidentale. Și nu e vorba numai de artele vizuale. Din păcate. Pe de altă parte, „autohtonismul”, și în artă, nu e de lepădat, cu condiția păstrării echilibrului, a bunului-simț. Daniel Mureșan: Statisticile spun că tot mai puțini români citesc cărți sau merg la teatru. De ce crezi că s-a ajuns aici? Daniel Săuca: Povestea a început dinainte de pandemie. România e „altfel” și la aceste capitole de consum cultural. Pandemia a accentuat tendința, cu toate că, zic eu, în acest an, mai ales în perioada stării de urgență, consumul cultural a crescut, fie și pe „filieră” online. Ca să răspund direct la întrebare, nu cred că noi am fost în ultimii 30 de ani „campioni” la cumpărarea de cărți, la lectură sau la participarea „fizică” la spectacole de teatru. Ne place să ne lăudăm, patriotic, patriotard, cu Brâncuși sau Enescu, dar puțini, și în Sălaj, ar participa, să zicem, la un concert din opera muzicală al lui George Enescu. E multă ipocrizie. Pe de altă parte, nu cred că e bine să ne întoarcem la vremurile când se umpleau, cu forța, stadioanele la „activități culturale”. Rămân la părerea, spusă și de alții, că e bine, totuși, ca măcar o parte din întinsa zonă a culturii să fie „elitistă”, adică să aibă un public, chiar dacă mai redus, constant, cunoscător. Și nu e vorba numai de poezie. Altfel, să nu ne facem iluzii: gusturile, să le spun așa, nu s-au schimbat în pandemie. Oricât am vorbi de teatru, de pildă, cele mai „prizate” spectacole online difuzate de noi, de un an încoace, au rămas cele de folclor. Asta nu înseamnă că e important doar folclorul. De multă vreme, încercăm să sprijinim toate formele de manifestare a culturii în Sălaj. Daniel Mureșan: Se vorbește foarte mult de o schimbare a paradigmei, că vor avea loc schimbări după această pandemie. Dincolo de toată această tristă poveste cu virusul, rămâne lupta de a face calitate pe o piață culturală locală mică. Centrul de Cultură și Artă a demonstrat că poate fi un centru zonal cultural de calibru. În ziua de azi, această luptă se duce cu arme din ce în ce mai fragile. Cum vezi viitorul culturii locale? Daniel Săuca: E o temă importantă. Le-am spus și colegilor: acest an a fost cel mai greu din perspectivă managerială din toți anii petrecuți la cârma instituției. Am fost de toate: și epidemiolog, și diriginte de șantier, și editor... Timp prețios l-am pierdut în ședințe prea lungi încercând să răspundem la întrebarea dacă putem sau nu să facem un lucru sau altul. Și asta e cea mai mare problemă în ceea ce ne privește: incertitudinea. Sunt, cred, un tip ordonat, logic și nu îmi place, nu numai instituțional, să nu pot

face un plan pentru ziua de mâine. Ei bine, deocamdată, suntem în această postură neplăcută, și pentru că de la nivel național nu am primit mai nimic care să ordoneze cât de cât haosul. Destul de sigur, cultura e pe ultimul loc, așa că bănuiesc, după ce vor „rezolva” pandemia, se vor ocupa și de instituțiile de cultură din țară. Semnale sunt destule. Intuiesc că vor încerca să modifice reglementările ce vizează managementul instituțiilor publice de cultură și apoi, cu nuanțe locale, mai mult sau mai puțin pregnante, sub pretextul „eficientizării” să aibă loc restructurări, comasări, concedieri. Nu știu dacă vor reuși sau sub ce formă. Viitorul culturii locale? Dacă scăpăm de epidemia cu noul coronavirus, va depinde în primul rând de ceea ce își doresc persoanele politice aflate în funcții importante de decizie, la nivel guvernamental, județean și local. Apoi, de ceea ce își doresc comunitățile. Poate pandemia va fi un sfetnic bun. Poate. Despre Sălaj, un județ mic, repet câteva vorbe mai vechi: colaborare reală între partide și instituții; definirea și respectarea unor priorități de finanțare; clarificarea, limpezirea actorilor instituționali în privința activității și misiunii lor; promovarea culturală a județului în afara lui. Poate, cu altă ocazie, voi detalia acest subiect. Daniel Mureșan: În presa românească a început o campanie de demascare a salariilor imense din zona bugetară, a sporurilor nemeritate. Cum stau lucrurile la Centrul de Cultură și Artă? Daniel Săuca: Am văzut și eu. Ce să zic? Nu înțeleg, printre altele, cum se pot aduna mere cu pere. Adică să îi punem pe toți bugetarii în aceeași oală. Diferențele salariale sunt semnificative între diversele categorii de personal plătite din fonduri publice. Chiar nu putem compara, de exemplu, salariile din sănătate cu cele din cultură. Sigur, destui își dau cu părerea, chiar violent, ei fiind mari specialiști, invocând mai ales „deficitul”. Chiar așa, cum putem compara, de pildă, salariul unui artist instrumentist cu salariul unui șofer dintr-o firmă privată? Vom vedea, oricum, câtă prețuire mai are cultura pentru politicieni, pentru comunități și pentru cei care nu văd în fața ochilor decât betoane, infrastructură. La noi, cred, salariile sunt mici, în ton cu altele din sistemul bugetar, iar câteva sunt decente. Nu ne plângem, constatăm și cât de prezentă e ura în societatea de azi și cum „lupta de clasă”, între „privați” și „bugetari”, continuă pe cele mai înalte culmi... Întreținută sistematic. Altfel, cum ziceam și mai înainte, poate pandemia va fi un sfetnic bun și în ceea ce privește sfârșitul serialului de mare succes politic: salariile din sistemul bugetar. Magazin Sălăjean, 11 martie 2021 https://www.magazinsalajean.ro/cultura/procesul-de-deculturalizare-a-inceput-de-mult-si-nu-numai-in-romania


Școala Populară de Arte și Meserii a CCAJS (clasa pictură)


Școala Populară de Arte și Meserii a CCAJS (clasa design vestimentar)