Page 1

varkenshouderij

DE OPVOLGER

Bart ten Have (20)

‘Over vijf jaar houden we 500 zeugen’ Woonplaats: Zieuwent (Gld.). Opleiding: AOC-Oost, niveau 4. Bezig met niveau 5. Bedrijf: 60 melkkoeien en 270 fokzeugen. Rolverdeling: Barts vader doet de koeien en de biggenstal, Bart gaat één dag per week naar school (AOC-Dronten) en werkt één dag per week bij een andere varkenshouder. Voor de rest werkt hij thuis, waarbij hij de zeugentak runt.

Als ik het bedrijf overneem, verander ik ... “Ik denk niets. Ik heb nu al behoorlijk veel inspraak. Als ik iets wil, dan kan ik dat nu al aangeven en dan wordt ook rekening met mijn ideeën en wensen gehouden. Zo hebben we uitbreidingsplannen. Als ik denk dat de looplijnen anders moeten of dat ik liever een andere hokinrichting wil, dan kan dat.”

55

Mijn grote voorbeeld is ... “Ik ben een fan van Normaal en van Bennie Jolink. Hij zingt veel over boeren, zijn teksten spreken me aan. Nee, ik heb geen favoriet nummer. Maar ik ga zeker twee tot drie keer per jaar naar een concert, zeker als het een beetje in de buurt is.”

Het leukste werk vind ik ... “Gewoon, het totaal. In de varkenshouderij is het zo dat als je een verandering doorvoert, je daar ook snel effect van ziet. Als ik echt iets specifieks moet noemen, is dat de dekstal. Die is pas vernieuwd. Het draait goed, er zijn zelden terugkomers. Dan heb ik echt voldoening van mijn werk. Los daarvan vind ik de hele berigheidscyclus erg boeiend.”

Ik heb een hekel aan: “Biggen enten. We enten tegen circo en mycoplasma als ze drie weken oud zijn. Dan zijn ze al een kilo of 5 à 6, en voor elke enting moet je ze stuk voor stuk in de hand hebben, want ze komen niet vanzelf bij je staan. Als je dan bedenkt dat er om de week 300 moeten, dan is dat behoorlijk zwaar werk. Maar ja, het moet wel gebeuren.”

Over vijf jaar… “Dat zit ik in maatschap met mijn ouders, werk ik fulltime thuis en zijn we uitgebreid naar 500 zeugen. En als dat klaar is, zullen we de melkveetak gaan uitbreiden.” Margreet Welink BOERDERIJ 97 — no. 48 (28 augustus 2012)

Ook meedoen aan deze rubriek? Mail je naam, leeftijd, soort bedrijf en telefoonnummer naar margreet.welink@reedbusiness.nl F O TO : HAN S PRIN SEN

Bart ten Have  
Bart ten Have  

Copyright Boederij

Advertisement