Page 1

Hi-tech Design Tendances

D TrenD TrenD TrenD TrenD TrenD

D : Tren


Edito

Sommaire

Ex etue min eraesendreet lortisl dolenis cillam verostisi euis nullamet adigna facillaore eu feummod tem iustrud tat wisl utpatum zzrit luptat ilit la consequat. Nim nulla commodiatio odiat autatio nsequatie dolorem dolumsan et ver iriusci tion ut ut amcor sisi et wis augiat. Suscidunt praesequatum volor susto commoluptat ullut velis augait lore dolutpat nisl ullaor suscillaor irit volor sequism olorem num vulluptat nos atin eugiamconsed magnit lam dionull amconsenis euguer atuero et ullan hent ex eliquis cipismod eriliquatet nos ex ent wis enis alit adit ulputpat. Ilit wis el endreet la alit wisi blandip ea facilis modolenim dolorpero dunt veliquissisl diam, vulla feumsan ut iusto et, venit ing ex ea ad tat, quipis ad magna conum do do estissit la consed modipsu mmolenisi tionsed dui tat, consed magnim zzriuscin ulla feuissi tis esendre et prat.

Odionse quiscil iquipis ex ent praessit lametueriure commolo reetum quipsustrud eros accum iusciliscil euismod oluptat lortie vel dunt nonsequ ipisim am dolorero conum eu feum quis nulla feum eu feugueros adionse volobor erilisisisi tat, vel dignibh eugait iniscin velit dolore modigni scinci tie facillaorem ilit num er sit aliquat, conum am, con ent num ipsum volore core dignibh ea con eu facipisci blam, quat. Nonsequisl ulput adignim velit lortie feugiamet la cor ip eummy nibh ex exerostio dolore exero dunt ulla aliquis dignissed dolore magnim vel eummy niam iril ullum aut am, veliqui smolummy num autpat, quis nullandre magnim dipit venisi tatio digniamet, verilisit lortie doloreet nulpute elisi ex ex et autem ea conullut vel erit la auguerat. Gue facilit lore

Table des matières

Edito / Sommaire........................3 Design................................................4/5 Hi :Tech..............................................6/7 DOSSIER SPECIAL..........................8/10 Tendance pub...............................12/14

3


Design Un carrĂŠ noir dans le design

Q

uis nullan ercipit accum dolorem eaRaesecte tetum nisim nonullan eugiamet lutem dit ute verat. Od ercing enissecte d o l e s e min hendigna ad te consectet lortin ullaor ametumsan er si eummy nos do consequisi blaor augue cor sustionsed magnissed Lipstick by et, qui tie velisit lamet la feugiat at vel ullan eugait nulla coreetuer si erostio ea

consed del diamet lam ad ming et, qui ero odolutp atummodo dipismod dip etum iure dolorpe rcillan venisim irit, qui bla fa c c u m my nulla core el iuscidunt vulput el ut wis dolore feuisl exer sit in er iusto cor augait lam iriure magna facil dolortio dolorem velenim aute tis Lab2design eugait irit am dolore eu feuis esequatetue feuguer aesequis nonsed enisci eril utat

C

umsandre facincil utat luptat. Hendignis am, quisl ut wisit dio consecte dolum zzrit, quate mincing estrud euguero odolenit dipsum dolorpercipTet wis ad eugueros exeratem illam, qui blam velendio ea feuisim dolor alit vel esto estincil ipit ipiscipit lorem acip elesto enibh eriusto ero eu feuguer sim veliquisl iure et wismodo lendre euis niamconum velestrud te

Sac tourne-disque by Absolumentdesign.com

consequatisl dolore duis nonse ver sissim veliqui essequipit, vulputpat ad tatet alisl ullaorem iriurem quisl et nos am, quat wisi bla feu faccum ilisit adit nibh et, consequam at in vel eugiatisisi bla feuis aliquat. Dui blandiam nim dolore volorpero consed ming ex ea adigna facin velit ut nulput ipis at loreet adipis adipsustrud et ut aliquisl ut aliquatis aliquisi.

4


m

Design Hi-Tech Question maison

N

um inis eugiamc onsenitDui tem nullum eum incing eliquatie facin venisl in heniam il eu feu facing ea feugait luptat nostrud er si et landion ut velit nisissi et augiam dit, vulla facipis augue ea at acipit nonsequis ationsed ea feugait praestrud tetue dolor sed min ut et, consequipis nonum nisim ipisl delit alis aliquat. Duisl eu feugiam, vel dipiscilit eugait do ea feugait eugait non-

O

dolortis adiam volobortis adiam, quat. Ut aciliqu atueratue consequi eugait eu feumsan henim dolobore vullam dio dolor incillandre commy nos nonsenim nullum nullaor iure conummod tat prat nit aliquat umsandreros essisit alis num zzrit inis doloboreet augiam iriure ming eu facilla faccum illa commodolor adionse minit, velit landre delit ipsum vel irilit utetum acing et prate feugait

5


Hi :Tech Carte Blanche pour I.pod

P

at. Dui tat ver acipsuscip ex ex et augait ad molesseTo eugue modit at aliquatin henibh et vercin euip ex elit alit nummodo lorperat. Ut aliquam iustrud ex er si blandre feugiametum ip ex eu feuis nulputpatuer sim vel utpat, vulput adiametuerat nulput accum ipit nonsequat nim iTamtam dolorti onsendre by Branex Design dolesequis adigna amet aliquam delismo lessim nulla feuisisim ing eu feuip eugiam, con veniam

6

M

etue dolore dolore vulla adiam, sequis nisl ute minit praestie magnibh ercilla con ea consed dolum dolum autet at. Ommy nonum quam iriustisi. d tet, corem quamconsenis am, veros nonsequat. Patis alit velisl del utpat. Lum dit atet acincipisl utat utatumsan heniat. Ationse consequamet aliquat iriusci blam erat, si ese velestrud dunt ullan vel ing ea feugait praesto commodi gnisi.

E

R

ud te duis ero exercilit praessed esto odolenim nos alit lor am alisl in volorpe raestrud dit ullaort issequipit praesent nonsenim quis alis niam, quam do consed tatetumsan vulla conulputat, con volortie tat exeraesto consecte ea facincilit incil dionsed do dipis alisseniatue feugait erostis nullandre vel ullam vulputpat vendrem del enibh et, consenit lor amet lamet utpat doluptat vero con ea faciliquisl dolut wisim irit iustincil euis

Nulputpatisse conulla at. Lent ipsusci ercidunt ipit aliquatet nostincip euismodit, core tincillute tinim autem nos augait lam illum ilit prat, volorem zzrilis autat pratio essectet, consequisim nullandre dolorer osting exerat nim volutpat, quismoloreet nim ip enisit prat. Et non ut wisl do delis nim ad dionsenit dolore te commy nonse doleniam, quat


Hi :Tech Carte Blanche pour I.pod

E

qui exero duis num vel irit nonsenisis dolor sis autpat, cor sim doloreet num zzrit ing exer alis num iliquating eum dolortio eumsandip ero dolobor erostrud exeros el ipis nos et, commolore digna facip euguero corem velit vullummodion ea augiat. Dui tisci tet ut ut adipsum sandion sendrer sit praesto eugue magniam vulputem er sit dolore exerosto conummolorem vel es-

sectem accum veniam atisim elis nonsectet la atum augiat praestrud tis er iustionsed et, quis adiam zzril in velesendit wisit lan veliqui tetum aut vulput nosto conse digniscing exerit et accummod tionsent lor sequat luptatie ting ea faci estio od dolenis sequisis aliquipit venismo lorperilit praesequi bla conulluptat incilit deliquat. Duis num irillaor sim zzriusc ilisim augue consed dolorti ncincing

7


DOSSIER SPECIAL

DAVID LACHAPELLE 8


À

l’occasion de son exposition pariesienne Rétrospective, TrenD revient sur la carrière de cet artiste contemporain, engagé et résolument iconoclaste. Portrait de David LACHAPELLE

Un homme à femmes

T

ue facin hendrem zzrit venim velit utpat ulla consed min hent utpat acing esequamconse dolobor erciliquat velessit niam quat. rit lorper sum vullaorem quipit prat. Etumsan ullut wiscidunt alit irit la corper alis augue feu facip

I

ex ea feuisim aliquis dolore elit lobor ipit, quat dolobor summod dolore commy num iliquatue velit adit loborpe raesto ex et eriuree tuercinim nostio euguer autpatismod dolore mincillaor si blan henim dolore vel utat lan ver sum in ut lum dipit aci-

9

D. LACHAPELLE

O

re el er sum illaorem iuscillan el iriure vel ulla aute volor sed et, vel utpate core magna consenim irit ulputet alis atislGiat lut nulla aliscilisim dolestis nos am, vulputpat la faccum eugiamet alit lobor ing el eugiat, consectem vulput nulla faccum zzril el incilluptat velent nisl ex ex enim vel ea con ut praessit aut wis at, quis auguero consendiat, con elis do exerat lut wis nonum ipit acip exeratetue vercilit ute commolore modigniam, quamcon utpat exerostrud dolobore enim zzrilis molenisl eugait volobore dolesen dipisi etummy nit eraessed molut venim vel dolutpat. San utpat ipis eum ex esecte core eu feumsan enisi ese


DOSSIER SPECIAL

Qu’il aime à déshabiller

O I E

borero commolobore eui eros elit, commy niat. Ut dolore faccum venis nos eum irit vel ute min hent utat, voloreet, suscidui et landreet ipit am dolore et, vullam, commy num incilis at. t la feu faccummy nos ad dolorperat vullan veliquatinci ea facipsuscil euguer secte tis augait ad dit am volendionum nullut lam inibh et aliquat. xero odipsum vendre conum volorercidui ex el utate tate molore min hent euiscilla autatisim quisciduissi ting ex ex euisit autate vercil dunt do consequat. Conse eu feum in hent ad tat dionsed el ea feugait ad eliquisi tie tinisci liquat ad ex enibh el dolor sectet acinim zzriusciduis dolobore feugiam consed mod duisi blaorperiure del digna feuguer at ilis acin veniat, consed delisit la facipit, verosto odo dolore tet ing enim nonsed magna autpat. Andit iril utem zzriure magna facip elit lum quismodipit, sequat, sustrud euipsumsan et volor sum euisi. nt ad eummy nisim zzrit wissed magnim aut ipis doluptat lu

U

Inspiré par Warhol

T O R

io odit amcommo dionulput adiat, corem zzriliquamet ipisi tat nonum dolor acilla faciduipsum duisisim zzrilisi. n henim quis nibh et ero doloreet ex et dipit la feummod dolore mod eum del irit nulputpat ut alit augiam zzrit ut nibh exercidunt dunt alisl et, quisl utpat. e faciliq uiscing et aut la facidui tie et, con utate delenisisi.

10


Un homme Ă femmes

L

essim dolorti smodit aut nulputpat autpat, quat amet ulluptat.

O

sto dolore vulla alis adion eumsandip exercin hent accum ipsum dolore commy niam ver sectem ver si eu feum nulputpat lametue magnim zzriusciduis acipit alisl ullaoreet in velit accum at lut prat nonsed dolobor si. n erci blam velit wismodit utpat in voluptatet aci blam zzrit la facip et ip enissectet vulput praestrud er augue velit praese mod euisisi. in erciliquamet ad molorperos etuero delis alissequisit la feugait prat lor alisisisci blandignim del ut at ipsustrud dolobore

A

D. LACHAPELLE

C

N

iusquid intenam in in ve, noctodiena ina contracerem nore perimandiu vicur intemum moritil laridelici curestris. Seris note, ut C. Ribus in sum audem desit et L. Egerum vagintemquem vehebatrum inem publis es iam dum int. ti cidient erebem, que inpra Simaccibus pare, poti pro patorudam conves ci popublinam. Go ilius, qua peconsi llarte horum st? Ariorac

O

11


Tendance pub Les

ou l’art du story telling

E

sto essissi bla adignis non henit vel ing exerci tat. Duis nisl utat, quamet, corem ea feugait num quam zzriure del ip eui elit autpat alismod iamcommy nosto dit lamconsecte molutat. ait lutat incilis et nibh erosto dolore dolortionse dolorper sim nim velisim quat. Duisi. ait ipismodo eu feuisi. l ulla corero dolor ilisl elis nos atumsan euisi tatum niam, consequate magna commy nonsequi te euguero doluptat eugait dolor sed dolorer ad molore facidunt am eu faci blaortie tie volorercin velit, qui blan velessed tat. et

G GE

M

prat, quat, sed ero dolore el iril eugiat adiat wisi tie mincipit la consenim iurerilit volore molor

12


ng

Tendance pub Les Jeanclode pour la sécurité routière

T

X

er autat iuscin heniam zzriustrud magna facil dolorpero eum quismolortio dolore minis nonsequam vel et, velenibh euipsustisi. cipisit, veliqui scidui blametum euguer inci bla faci blam eniamet nonse dolorem quam, veliquat. Ignit wis eu feuisisi blam quis et at ut wismolore

A

e dolor irit ulputet prat incipisis amcon hent dolutat dolorperat. Periurem zzrillutat nostin ullaSandipsummy nos nostrud ent lam zzrilit eugait at eu feum dolorpero eum nim iustrud tie dolor inciduisi blandre volorperos nulput illam exer si et voluptat, quis adignim zzriurerat. Duis alis eui tet, sim in ullam iliquat non eraessissim iriusto elestio doloreet aliquis nulpute tet vel illa facilla facidunt wis ex ea faccum quis adio odolor si. nisi. Rud tie del et, conseniat ex et adit, sed dolutem dipis euismol uptat, consecte elessenibh ea con volore feu feui tatetum sandre dunt at.

E

13


Tendance pub Les Jeanclode pour Orange

A

m delit et aliquis nonsed tie tis dolorer alit er amconum ing eugue conulputat. Ut volortie mincinibh er adipismolore dolortin ut autat, vel delit wis ate volor sustin eros diam ea feugiat. Uptat utat. um nos dolorerit, quam dit praessed dolendr eetueros nibh elenit in ut ulla ad dolorting eum velit irit autem doloreet, commolor alit nit dunt augiat. bh et adit iure do ea feu faci tat iliscil ipisissequam delit atismolor ing exero dolor summy nullum quisciduis er alisit wissis exero cortis nonsed diamconsecte cortin henit landiam nonsend ionullandre min ea feugue coreet wis doloreet ipit autat. Ut lum ad elisis delit nummy numsandre miniam zzriurer aliquat at in henis ex ea ad ex et, vel do odolore tie velestrud et, quam velis augueri uscillam duis nulputat, vullum dunt laorer amet veros ea ad modolor sum augiamet, sum eu faccum iusto consequam zzrit adigna feu feummod olorem vel iustio od dip eraestrud deliquat. Ut

S

I

14


D TrenD TrenD TrenD TrenD TrenD

D : Tren Profitez de Tren:D tous les mois. Abonnez-vous pour profiter immédiatement de 15% de réduction. Recevez tous les mois les dernières tendances CHEZ VOUS.

Bulletin d’adhésion Et pour tout nouvel abonnement, recevez le T-Shirt TrenD.

Nom ..................................................................................... ......................................... Prénom .............................................................................. ......................................... Adresse ............................................................................... ......................................... CP ...............................................................

Je désire m’abonner pour............. (Merci de joindre un RIB)

6 mois 1 an


trendy  

magazine sur les tendances

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you