Page 1

Yeni Bakış Açıları

Sosyal Ağlar Yönetime Karşı mı? Sosyal Medyanın Gücünden Yararlanmak


Bu

Makalede

• Sosyal ağların, çalışanlar tarafından iş için kullanımı; çalışma dünyasını dönüştürme potansiyeli taşıyor.

• Büyük kuruluşların çoğu, üretkenlik, inovasyon,

işbirliği, itibar ve çalışan katılımcılığı gibi alanlarda gelişim sağlamak için sosyal ağların bağlantı kurma gücünden yararlanıyor.

• Güncel Manpower verilerine göre, işverenlerin

yüzde 75’i kuruluşlarının sosyal ağların işte kullanımına ilişkin resmi bir politikası olmadığını belirtiyor. Veriler bu kuruluşların büyük bir kısmının, sosyal ağların kullanımı konusunda kendi resmi politikalarını oluşturmadan önce “bekle ve gör” yaklaşımını benimsediğini gösteriyor.

• Liderler, organizasyonel performansı arttırmak ve

diğer kurumsal hedeflere ulaşabilmek için, sosyal ağların popülerliğini ve iş değerini kullanmanın yollarını aramalıdır. Ancak bu çabanın odağı, çalışanların sosyal ağlardaki davranışlarını kontrol etmek değil sosyal ağ kullanımını kuruluşun ve çalışanların yararına olacak şekilde yönlendirmek olmalıdır.

Benzer makaleler için Manpower Araştırma Merkezini ziyaret ediniz: www.manpower.com/researchcenter.

Manpower Inc. (NYSE: MAN), Fortune 500 listesinde 119. sırada yer almakta, 82 ülkedeki 4100 ofisiyle, her ölçekteki kuruluşa işgücü çözümleri sunmaktadır. Daha fazla bilgi için www.manpower.com.tr adresini ziyaret ediniz.


Sosyal Ağların Gücünden Yararlanmak Şirketler, çoğunlukla yeni teknolojilere hükmetmekten çok, bunları takip etmekle yetinmektedir. İnternet ağının (www) hayatımıza yeni girdiği 1990’ların ortasında ve sonuna doğru, birçok kuruluş çalışanlarının internette dolaşarak boş yere zaman kaybedeceğinden korkuyordu. Bu yüzden internet erişimini kontrol altına almaya çalıştılar. Bazı çalışanların bu şekilde zaman kaybettiği şüphe götürmese de, çoğunluk internetin gücünü kullanarak işlerini nasıl daha iyi yapabileceğini kavradı ve internet kısa zamanda masaüstü araştırmaları, rakiplerin takibi ve diğer kurumsal faaliyetler için son derece önemli bir kaynak haline geldi. İşyerlerinde görülen en son teknolojik yenilik ise, bireylerin son derece kolay ve etkili bir şekilde birbiriyle bağlantı ve iletişim kurmasını, bilgi paylaşımında bulunmasını sağlayan sosyal ağlar (Facebook, Linkedln, Twitter, Ning, Plaxo, Hi5 ve Second Life).

Bu sosyal ağların büyümesi baş döndürücü bir hızda gerçekleşti ve insanlar bunları, işyerleri dahil her yerde kullanmaya başladı. Yöneticileri endişelendiren de buydu. Peki, yöneticilerin kaygıları neler ve bu kaygılar ne kadar gerçekçi?

Üretkenlik kaybı. Yakın tarihli bir çalışma, Birleşik

Krallık’ta sosyal ağların yıllık 1.38 milyar sterlin üretkenlik kaybına yol açtığını tahmin ederken, bu sorunun gerçekte ne kadar ciddi ve yaygın olduğu henüz tam olarak bilinmiyor1. Dünya çapında yaklaşık 34,400 işverenin katıldığı yeni bir Manpower araştırması, araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 20’sinin sosyal ağ kullanımına ilişkin resmi bir politikası olduğunu ve yüzde 63’ünün bu

politikaların üretkenlik kaybını engellemede etkili olduğunu söylediğini gösterdi2. Tıpkı internette gezinme konusunda olduğu gibi, şirketlerin Facebook ya da Ning kullanımını engellemek konusunda yapabileceği çok az şey olabilir. Bunlara erişimi tam olarak kesseniz bile, çalışanlar İPhone ve Blackberry’lerini açarak bu ağlara girebilecektir. Sosyal ağların popülerliği arttıkça çalışanlar, özellikle de genç çalışanlar, sosyal ağların iş amaçlı kullanımı ve kişisel kullanımı arasında ayrımı yapamaz hale geleceği ve bizzat iş kavramına yeni bir tanım getireceği düşünülebilir. İşverenler, bu eğilimin ilerisine geçmeli ve çalışanların uygun bir denge sağlayabilmeleri için sosyal ağların kullanımına yönelik yeni yollar geliştirmelidir.

İtibar. 2008 yılında Virgin Atlantic, şirket hakkındaki fikirlerini bir Facebook sayfasında açıkça belirten 13 uçuş görevlisini işten çıkardı. Bu gibi olaylar gittikçe daha da yaygınlaşıyor. Ancak Manpower araştırmasına göre, dünya çapındaki işverenlerin yalnızca yüzde dördü, çalışanlarının sosyal ağ faaliyetleri yüzünden şirketlerinin itibarının zarar gördüğünü düşünüyor3. Ciddi sorunlarla pek ender karşılaşılmaktadır ve bir şirketin itibarına gelebilecek potansiyel zarar muhtemelen birçok kişinin inandığından daha azdır. Güvenlik. Sosyal ağ sitelerinin kullanımından doğan

ciddi risklerden birisi de, şirketin BT ağlarının dışarıdan ihlal edilmesidir. Bu gibi saldırılar, hassas bilgilerin kaybı ve BT hizmetinin kesintiye uğramasıyla sonuçlanabilir. Ancak sosyal ağların bu gibi saldırılara ne sıklıkta olanak sağladığı ve bu saldırıların gerçekte ne kadar zarara sebep olduğu çok açık değildir.

Teknoloji, çalışma biçimimizi uzun süredir değiştiriyor

Fotokopi makinesi

Uluslararası Faks Standart

1960

Dizüstü Bilgisayar

Cep Telefonu

Hesap makinesi

1970

1980

BlackBerry

WWW

PC

1990

®

Çevrimiçi Sosyal Ağlar

Wi Fi

2000

Yeni Bakış Açıları

3


Çalışanların Facebook, Twitter ve Linkedln gibi dış sosyal ağları kullanması konusunda kuruluşunuzun resmi bir politikası var mı?

Ağ güvenlik yazılımları elbette, belirli sitelere erişimi engelleyerek bu risklerin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Ancak yine de, riskin büyük bir kısmı, çalışanların güvenlik önlemlerine özen göstermeyen davranışlarından kaynaklanmaktadır. Şirketler yalnızca bu davranışları değiştirerek, güvenliğe doğru büyük bir adım atabilir.

Global 20%

Evet

75%

Hayır Emin değilim

5%

Sosyal ağlar, kuruluşların üretkenliği, itibarı ve güvenliği üzerindeki etkileri açısından gerçek kaygılara sebep olmaktadır. Araştırmamız; her beş kuruluştan birinin, çoğunlukla üretkenlik kaybını önlemek için, dış sosyal ağların çalışanlar tarafından kullanımına yönelik resmi bir politika belirlediğini göstermektedir4.

Amerika Bölgesi 69%

Hayır Emin değilim

Elbette bu durum, kuruluşların sosyal ağların kullanımı ve kötüye kullanımı konusunda resmi politikalar geliştirmeleri gerekmediği anlamına gelmez. Yine de bu gibi ilkeler, çalışanların sosyal ağlardaki davranışlarını kontrol etmeye değil bu davranışları hem kuruluşların hem de çalışanların yararına olabilecek olumlu ve yaratıcı yönlere çevirmeye odaklanmalıdır. Sosyal ağ ortamından geri dönüş söz konusu değildir. Kilit nokta, bu ağların kuruluş için arz ettiği değerin açığa çıkarılması ve üretici bir şekilde kullanılmasının benimsenmesidir.

29%

Evet

2%

Asya Pasifik Bölgesi 25%

Evet

61%

Hayır 14%

Emin değilim

Değer Katmak

EMEA Bölgesi Evet

11% 87%

Hayır Emin değilim

2%

Manpower Inc., İşverenlerin Sosyal Ağlara Bakışı Araştırması, 2009.

Kurumsal yönetişim süreçleri, çalışanların yaratıcı ve katma değer yaratan faaliyetlerini kısıtlamamalıdır. Bunun yerine, bu gibi çabaları destekleyen bir atmosfer yaratmalı ve yine bu çabaları yüreklendiren bir kurumsal kültürü teşvik etmelidirler. Kurum liderlerinin kuruluşun performansını yükseltmek ve diğer kurumsal hedeflere ulaşmak için, sosyal ağ ortamının popülerliğini ve işlerine katacağı değeri kullanmanın yollarını araması gerekmektedir. Uzman ve mezun ağınızdan kolaylıkla yararlanabiliyor musunuz? Çalışanlarınız, nerde bulunurlarsa bulunsunlar, kolayca işbirliği yapabiliyorlar mı? Müşterilerinizden yeni ürün ve hizmetler konusunda hızlı bir şekilde geri bildirim alabiliyor musunuz? Potansiyel çalışanlar, kurumsal kimliğinizi tanıyorlar mı? Procter & Gamble, IBM, Nestlé, Best Buy ve Capgemini gibi yenilikçi kuruluşlar ve benzerleri yukarıdakilere yönelik olarak ve daha fazlası için sosyal ağ ortamından yararlanıyor. Twitter, Facebook ve diğer platformlar, şirketler için büyük bir kolaylık olduklarını kanıtlamış bulunuyor. Ancak bunlardan nasıl faydalanabileceğimizi daha yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Bu yüzden açık görüşlü olmak hayati önem taşıyor. Tıpkı internetin ilk kullanılmaya başladığı zamanlarda yaşandığı gibi, işverenler, işlerini daha iyi yapmak için sosyal ağları kullanmanın en etkili yollarını bulacaktır. Ancak telefondan, bilgisayarlara ve internete kadar iş dünyasını değiştiren diğer teknolojik gelişmelerde olduğu gibi kuruluşlar, sosyal ağların işyerindeki muazzam potansiyelini hayata geçirmek için iş kültürlerini ve pratiklerini adapte etmelidir.

4

Yeni Bakış Açıları


Manpower, kuruluşların aşağıdaki sorunların ele alınmasında sosyal ağların bağlantı gücünü kullanmasını tavsiye ediyor: Üretkenlik. Sosyal ağlar, üretkenliği büyük ölçüde artırabilir. Halkla ilişkiler firması Burson-Marsteller’e göre, Fortune 100 şirketlerinin yarısından fazlasının Twitter hesabı var ve üçte ikisi bunları, müşteri hizmetleri gibi üretkenliği arttıran işler için kullanıyor5. Bu gibi faaliyetlere örnek olarak, elektronik perakendecisi Best Buy verilebilir. Bu firmanın yakın zamanda başlattığı Twelpforce projesi, müşteri hizmetleri temsilcilerine, müşterilerin sorularını cevaplayabilecekleri Twitter hesapları açılmasını öngörüyor. Sistem henüz mükemmel değil ve yalnızca bir iğer reklam alanı olduğuna ilişkin eleştiriler de almış bulunuyor. Ancak birçokları da, sistemin, şirketin müşteri hizmetleri temsilcilerinin daha fazla sayıda müşteriye daha etkili bir şekilde yardım edebilmesini sağladığını düşünüyor. İşbirliği. Çalışma dünyası, giderek artan işbirliği ihtiyacı ve ekip

çalışmasını destekleyen birçok teknoloji sayesinde büyük bir dönüşüm geçirmiş durumda. Palo Alto Networks’ün 2009 yılında yaptığı araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 91’i, bir çeşit özel işbirliği süiti kullanıyor6. Bu gibi sanal toplantı ve işbirliği uygulamalarının kullanımı, ekipler yayıldıkça ve yüz yüze iletişim olanağı ortadan kalktıkça daha da artacaktır.

Kuruluşunuzun itibarı, daha önce çalışanlarınızın sosyal ağ sitelerinin kullanması sonucunda hiç olumsuz etkilendi mi? Global Evet

4% 89%

Hayır Emin değilim

7%

Amerika Bölgesi 8%

Evet

89%

Hayır Emin değilim

3%

Asya Pasifik Bölgesi Evet

Bilgi Yönetimi. Şirketler, uzun süredir çalışanlarının zihinlerinde kapalı

4% 82%

Hayır 14%

Emin değilim

EMEA Bölgesi Evet

2% 93%

Hayır Emin değilim

5%

Manpower Inc., İşverenlerin Sosyal Ağlara Bakışı Araştırması, 2009.

Grown Up Digital (McGraw-Hill, 2008) kitabının yazarı Don Tapscott şöyle diyor: “Sosyal ağlar, iş dünyasının yeni işletim sistemi haline gelecek”. Yeni neslin nerede olursa olsun sosyal ağ ortamını kullanmak istemesine ve bu bireylerin yakında işgücünün büyük bir kısmını oluşturacak olmalarına değinen yazar, söz konusu araçların genç neslin iş hayatında bir ön koşul haline geleceğini söylüyor. Tapscott pek çok genç çalışanın gözündeki mükemmel dünyayı şöyle tarif ediyor: “İş tanımlarının yerine çalışma hedeflerini koyun ve işi yapmaları için onlara araçlar, serbestlik ve rehberlik sağlayın.” Çalışanlarıyla bu yeni ilişkiyi kabullenebilen işverenler, kendilerini sosyal ağların sunduğu işbirliği değerinden faydalanabilecek bir konuma getirecektir.

kalan bilgi ve fikirlerden yararlanmanın etkin bir yolunu aramaktadır. Sosyal ağlar sayesinde ise, bu gibi çabaları sistematik hale getirmenin yeni ve yaratıcı yollarını bulabiliyorlar. BT hizmetleri ve danışmanlık firması Capgemini, bloglar ve wiki’ler gibi uygulamaları kullanarak 90,000 çalışanını birbirine bağlayacak iddialı bir proje başlattı7. Genel kullanıma açık siteler ise zaten “ilgi gruplarını” (çevrimiçi pazarlamada tıbbi araştırmalara dek her alanda profesyonel ya da kişisel ilgi dolayısıyla birbiriyle bağlantılı insan gruplarını) bir araya getirmek için kullanılan güçlü bir araç haline gelmiş bulunuyor. Bu çabalar, bir kuruluşun farklı kollarını bir araya getirerek bilgi edinme ve bilgi aktarımı konusunda özel bir önem taşıyabilir.

Yeni Bakış Açıları

5


Yenilik. Yenilik konusunda attıkları adımlarını değerini arttırmak isteyen

şirketler, bu işle görevlendirdikleri araştırma ve geliştirme ekiplerinin ve yeni fikirler bulmakta kullanılan geleneksel süreçlerin ötesine bakmaktadır. Sosyal medya ortamının kullanımı ise şirketlerin eskiden hedefli ve sürdürülebilir bir biçimde erişmekte güçlük çektiği müşterilere, akademisyenlere ve bağımsız yatırımcılara doğru yeni kanallar inşa etmesini sağlamış ve böylece ‘açık yenilik’ çabalarına büyük bir destek sunmuştur. IBM, global çalışanlarının, ortaklarının ve müşterilerinin katıldığı devasa bir çevrimiçi beyin fırtınası olan “Innovation Jam” oturumlarından elde ettiği fikirleri esas alarak onlarca yeni inisiyatif başlatmanın yanı sıra mevcut uygulama ve hizmetlerini iyileştirdi. Procter & Gamble, açık yeniliği benimsemenin faydasını hâlihazırda görmüş ve yalnızca belirli ürünleri değil bütün ürün gamını geliştiren fikirler elde etmiştir.

Çalışanların uyumlaştırılması ve katılımı. Çalışanların, işlerine

entelektüel ve duygusal açıdan katılmalarını sağlamak, tüm şirketler için başarı sağlamak açısından hayati önem taşımaktadır. Sosyal ağ ortamı, çalışanların kuruluşun misyon ve vizyonuna bağlı kalmasını sağlamak için özellikle uygundur. Örneğin liderler, çalışanlarla iki yönlü bir diyalog kurmak ve “hepimiz bu işte birlikteyiz” hissini kuvvetlendirmek için sosyal ağları kullanabilir.8 Benzer bir şekilde, şirketlerin sponsorluk ettiği sosyal ağlar, birbirinden çok uzaktaki şubelerin ekipleri arasında kritik önem taşıyan bağlantılar kurulmasını ve çalışanların birbiriyle bağlantı halinde olduklarını hissetmelerini, ellerindeki işe odaklanmalarını sağlamaya yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra “milenyum” nesli olarak da bilinen ve işgücü pazarına girmekte olan yeni nesil, arkadaşlarıyla bağlantı kurabilmelerini sağlayan sosyal ağ araçlarını kullanabilmeyi isteyecektir.

İşverenler “markalaşmanın”, sosyal ağların en umut verici faydası olduğunu düşünüyor. - İşverenlerin Sosyal Ağlara Bakışı Araştırması, Manpower Inc.

6

Yeni Bakış Açıları

Manpower’ın kendi Global Yönetim Ekibi toplantıları da, “sanal” ortamda gerçekleşmektedir. Çeşitli sosyal ortamların ve teknolojilerin kullanılmasıyla katılımcılar her nerede olurlarsa olsunlar yalnızca bilgisayarları aracılığıyla katılımcılar gerçek zamanlı olarak bir araya gelip stratejik tartışmalar yapabiliyor ve en iyi uygulamaları paylaşabiliyorlar.

İşe alım. Özellikle LinkedIn gibi profesyonel odaklı ağlar, iş bağlantılarının

oluşturulmasına ve çalışan adaylarının işe alınmasına yardımcı olabiliyor. Deloitte tarafından yapılan bir çalışmaya göre şirketlerin yüzde 23’ü, sosyal ağları işe alımlarda bir yardımcı olarak kullanıyor. Ancak çevrimiçi dünyada, hem kuruluşlar hem de bireyler, güvenilir taraflarla iletişim kurduklarından emin olmalıdır.

İtibar yönetimi. Bu ağların giderek yaygınlaşan kullanımı, hem kuruluşlar

“hem de bireyler için itibar yönetimi açısından kaygı uyandırıyor. Kuruluşlar “Acaba insanlar, şirketimizin çalışmak için iyi bir yer olduğunu söylüyor mu?” diye düşünürken bireyler de “Acaba barda çekilen ve Facebook’a yüklediğim resmim, potansiyel bir işvereni benden uzaklaştırabilir mi?” gibi kaygılar yaşıyor. İşverenler ve kişiler için markalaşma hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu kullanımlar arttıkça, sosyal ağlara girerek kişileri yargılamanın etik kurallarını da incelememiz gerekecek (Bu fotoğrafa ilişkin kısıtlayıcı kurallar nelerdir? Potansiyel bir çalışanın ağına girerek itibarını değerlendirmek için o kişiden izin almaya gerek var mı?).


Pazarlama/Markalaşma/Halkla İlişkiler: Fortune 100 şirketlerinin yüzde elli dördü, müşterileriyle iletişim kurmak için Twitter’ı kullanıyor ve yüzde 29’unun da bir Facebook fan sayfası var9. Manpower’ın araştırmasına katılanlar ise, “markalaşmanın” sosyal ağların en umut verici kullanımı olduğunu belirtiyor10. Örneğin Nestlé, geçen yıl müşterilerinin Facebook sayfasına ve diğer sitelere girerek Goobers®, Sno-Caps® ve Oh Henry! ® ürünleri için bir paket tasarımı seçmesini istedi ve en çok tercih edilen tasarımların raflarda yerini alacağını belirtti11. Sosyal ağlara üst düzey yöneticiler de giriyor: Bir araştırmaya göre, CEO’ların yüzde 30’unun kendi Facebook sayfası var. IBM ve Sony gibi firmalar da dahil bazı şirketler ise, kurumsal haberler ve sosyal sorumluluk çalışmalarını duyurmak ve paydaşların kaygılarını daha iyi anlamak amacıyla iki yönlü iletişim kanalları kurmak için sosyal ağları kullanıyor. Şu anda Manpower’ın Yunanistan’daki faaliyetlerinde çalışan adayları ve müşterilerin buluşarak sektörel sorunları tartışabileceği ve yöneticilerin irtibat halinde kalabileceği aylık “açık toplantıların” sanal ev sahibi olarak Facebook kullanılıyor. Büyük ölçüde Linkedln ve Twitter’ın da dahil olduğu sosyal ağ çalışmaları sayesinde, katılım oranı sadece ilk yılda yüzde 300 arttı.

İş sürekliliği ve felaket kurtarma:

Sosyal ağların çok sayıda insanı aynı anda bir araya getirebilme gücü, diğer iletişim yollarının kullanılamadığı durumlarda büyük bir avantajdır. Halihazırda hem ticari kuruluşlar hem de devlet kuruluşları olmak üzere çeşitli kurumlar Twitter gibi sosyal ağ teknolojilerini acil durumlarda iletişim kurmak ve hatta trafik raporları oluşturmak için kullanıyor. Büyük kuruluşlar tarafından geliştirilip BT ve diğer kesintilerinde kritik işlevleri korumak için tasarlanan karmaşık iş sürekliliği planları, yalnızca sosyal ağ kullanımı arttırılarak iyileştirilebilir.

Şirketlerin, sosyal ağların yapıcı kullanımını desteklemek için aşağıdaki adımları takip etmesini tavsiye ediyoruz: Çalışanları yeniliğe teşvik edin: Çalışanları, bu araçları kullanarak işlerini daha iyi yapmanın yollarını bulmaya teşvik ederek, sosyal ağların pozitif kullanımını destekleyin. İnsanlar başarılarından bahsetmeyi sever; bu yüzden, çalışanlarınızın sosyal ağ araçlarını

yeni biçimlerde (örneğin yeni iş fırsatları yakalamak ya da müşterilere daha iyi hizmet vermek için) nasıl kullandıklarını anlatmasını sağlayın. Bu çalışmalarınızda, ihtiyacınıza göre işlev ya da ilgiye odaklanabilirsiniz. Siz de yenilikçi birçok kuruluşun izinden giderek, en iyi fikirler için bir yarışma başlatın.

İç uzmanlardan faydalanın: İşlerinde düzenli olarak sosyal ağları kullanan çalışanları bunun nasıl yapılacağını tartışmaya ve göstermeye teşvik ederek çalışanlarınıza örnek olun. Bu gibi bir paylaşımdan çıkabilecek yeni fikirleri takip edin, bulunan fikirleri ve en iyi uygulamaları paylaşın. Çalışanların yönetişimi “sahiplenmesine” izin verin: Sağlıklı sosyal ağların temelinde, katılımda

bulunan bir topluluk yatar. Çalışanlarınızın, şirketinizin temel ilkelerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda yardımcı olmasına izin verin. Bu yaklaşım, nihayetinde kabul edilen temel ilkelerin öngördüğü hedeflere güven duyulmasını sağlayarak, sosyal ağlardan faydalanması muhtemel olan çalışanlara hitap edecektir. Son şeklini almış olan politikaların kalıcı olarak uygulanması konusunda ısrarcı olmamak kritik önem taşımaktadır. Bunun yerine bu politikaların, teknolojiyle birlikte değişmesine ve dönüşmesine izin verilmelidir. Tüm sosyal ağ ilkeleri şirketinizin genel davranış ilkeleriyle ilişkilendirilmelidir. Amaç, sosyal ağların bir istisna değil şirketinizdeki insanlara yönelik genel uygulamalarla ilintili bir etkinlik olarak görüldüğü bir yönetişim sistemi oluşturmaktır. Bu tür bir kurumsal değişim, dikkatli planlama ve yönetim gerektirir. Liderler, sosyal ağ ortamlarının kuruluşlarına nasıl yardımcı olabileceğini anlamalı ve çalışanlarının fikirlerine başvurmalıdır. Aynı şekilde sosyal ağ ortamlarının topluluk yapısını göz önünde bulunduracak olursak, çalışanlara değişim sürecine (sürekli bir süreç) yardımcı olma gücü verilmelidir. Her teknolojik değişim, şirketler yeni çalışma biçimine alıştıkça, kültürel bir değişimi de beraberinde getirmektedir. Sırasıyla uyum süreci de, genellikle işin anlamına yönelik yeni bir anlayış getirmiştir. Sosyal ağlar söz konusu olduğunda, bu faydalar gerçektir. Ancak yalnızca bu ağların kullanımı yaratıcı bir şekilde yönlendirilebilirse kuruluşlar, sürekli rekabet avantajı bakımından bunların faydalarından yararlanabilir.

Yeni Bakış Açıları

7


Referanslar

“Twitter and social networks cost U.K. businesses.” Morse Plc. (press release), October 2009.

Manpower Inc., Employer Perspectives on Social Networking Survey, 2009.

3

Manpower Inc., op. cit.

4

Manpower Inc., op. cit.

5

Burson-Marsteller and Proof Digital, Fortune 100 Social Media Study, 2009.

Palo Alto Networks, The Application Usage and Risk Report, Fall 2009.

“Capgemini adopts social networking tools for knowledge management,” InfoWorld, May 2009.

8

Deloitte LLP, 2009 Ethics & Workplace Survey, 2009.

9

Burson-Marsteller, op. cit.

1

2

6

7

10 11

© 2010, Manpower Inc. Tüm hakları saklıdır. GC-28

Manpower Inc., op. cit.

Nestlé, www.adeliciousdilemma.com, 2009.

Manpower Inc. 100 Manpower Place | Milwaukee, WI 53212 U.S.A Tel: +1 414 961 1000 | www.manpower.com

İş Yerinde Sosyal Ağlar  

İş Yerinde Sosyal Ağlar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you