Cafes de Patrimoni

ES

Cafès de Patrimoni és una iniciativa col·lectiva que respón a la necessitat de generar punts de trobada entre persones vinculades professionalment, per estudis o de manera activa a l’àmbit del patrimoni. També és un projecte dirigit a fomentar actituts crítiques i afavorir l’opinió sobre l’estat de la qüestió de l’àmbit patrimonial, les eines de què disposen els seus professionals i quines solucions s’hi podrien trobar amb la participació de tots els agents implicats.

http://cafesdepatrimoni.wordpress.com/