Page 1

G4 Gazette

02

REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART WITHOUT WRITTEN PERMISSION IS STRICTLY PROHIBITED.

Cover photo — pp130 CIRCLE CHAIR, 1986 — e15 AC10 HAUS, 2013 — MICHAEL ANASTASSIADES TIP OF THE TONGUE, 2013

COVERPHOTO: THOMAS DE BRUYNE

Sint - Jozefstraat 10 – B 2018 Antwerpen wwww.g4.be - info@g4.be

G4 AGENCY

“A salute to craftsmanship, creativity and commitment.” September 2014

COLLECTIONS WITH A STORY

Piet Raemdonck

ART

Bocci • Brokis • Michael Anastassiades

LIGHTING

E15 • Emmemobili • PP Møbler • Verzelloni • Henge

FURNITURE

G4 AGENCY

CONCEPT & GRAPHIC DESIGN G4 GAZETTE: CAFEINE.BE


© Thomas De Bruyne © Thomas De Bruyne

G4 Agency is gespecialiseerd in high-end design meubilair, verlichting en accessoires en biedt een complementair gamma aan topmerken. Veel van deze merken zijn familiebedrijven die een rijke designtraditie vertegenwoordigen en de ‘arts & crafts’ hoog in het vaandel dragen. De intense vertrouwensband tussen designers en producenten, weerklinkt ook in de relatie die Johan Lenaerts en Dirk Buytaert hebben met elk van deze topmerken. De collecties vertellen een verhaal en dat verhaal resoneert in de visie én aanpak van G4 Agency. Het streven naar kwaliteit, elegantie en esthetische duurzaamheid is meer dan een stelregel; het ligt aan de basis van Johan Lenaerts en Dirk Buytaert nooit aflatende zoektocht naar de schoonheid van design. En daarin vinden klanten en leveranciers elkaar.

© Thomas De Bruyne

G4 AGENCY

WE PROVIDE COLLECTIONS WITH A STORY

COLLECTIES MET EEN VERHAAL

DES COLLECTIONS QUI ONT UNE HISTOIRE G4 Agency est spécialisé dans l’ameublement design highend, l’éclairage et les accessoires et propose une gamme complémentaire de marques de haut niveau. Ces marques sont pour la plupart des entreprises familiales qui représentent une riche tradition design et qui ont un profond respect pour les « arts & crafts » . Le lien de confiance intense entre les designers et les producteurs, indispensable pour satisfaire à tous les prémisses du topdesign, résonne également dans la relation que Johan Lenaerts et Dirk Buytaert ont avec chacune des marques qu’ils représentent. Les collections racontent une histoire et cette histoire se reconnaît dans l’approche de G4 Agency. La poursuite de la qualité, de l’élégance et la durabilité esthétique est davantage qu’un ensemble de règles : c’est la recherche incessante de la beauté du design de Johan Lenaerts et Dirk Buytaert. Et c’est là que clients et producteurs se rencontrent.

G4 AGENCY Johan Lenaerts Dirk Buytaert Petra Swenters Sint-Jozefstraat 10 B - 2018 ANTWERP BELGIUM (EUROPE) Showroom, by appointment only T: +32/3/238.49.29 F: +32/3/248.55.82 E: info@g4.be W: www.g4.be

facebook.com/G4AGENCY twitter.com/g4 pinterest.com/g4agency

interviews & teksten : Christophe De Schauvre vertaling : Goffin M-L.

agent for BENELUX

agent for BELGIUM & LUXEMBOURG

agent for BELGIUM & LUXEMBOURG

agent for BENELUX

agent for BELGIUM & LUXEMBOURG

agent for BELGIUM & LUXEMBOURG

agent for BENELUX

agent for BENELUX


16

03

PP MØBLER

09—2014

edition .02

G4 Gazette

— www.g4.be/ppmobler.html

collection

PP MØBLER celebrates the 100th anniversary of the Modernist master Hans J. Wegner.

"If only you could design just one good chair in your life... But you simply cannot," said Hans J Wegner in 1952, despite having already created what became known simply as "The Chair" in 1949.

© Katja Kejser & Kasper Holst Pedersen

© Jens Mourits Sørensen

PLEIDOOI VOOR DE DENKENDE HAND ODE AAN HET AMBACHT Design als doelgerichte integratie van zowel functionaliteit, esthetiek als duurzaamheid vergt vernuft en bedachtzaamheid. Neem een PP-stoel van Hans J. Wegner en je ziet, néé, je voelt het: topdesign spreekt door stil te zijn. Er gaat een onbenoembare aantrekkingskracht vanuit. Onbewust ervaar je de toewijding en handvaardigheid die aan de basis liggen van het ontwerp. Vakmanschap wijst niemand van de hand en ook al springt het als houtkrullen weg in het (be) schaven der hedendaags design, het is dé onderscheidende factor. ‘Ambacht’, zo omschrijft van Dale in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal ‘betreft handwerk dat aangeleerd moet worden, als broodwinning beoefend. Het is een synoniem voor metier, stiel, vak: smeden is een ambacht, houthakken een handwerk; een jongen op een ambacht doen, hem een ambacht laten leren; hij is meubelmaker van zijn ambacht, dat is zijn beroep; de ambachten staan vandaag stil, (...)’ Goed design herleiden tot handwerk is al te kort door de bocht. Goed design is een waarde-oordeel en dat is vaker subjectief, al spelen er gelukkig ook objectieve factoren. Goed design verraadt altijd wel de hand van een meester. Hetzij in het ontwerp, hetzij in de uitwerking, dan wel in de productie. En die hand, daarin schuilt de grote symboliek. Staat het niet symbool voor een manier van denken en werken? Handwerk is een ambacht dat aangeleerd moet worden. Het vergt begeleiding, geduld en toewijding. Dat leidt nu eenmaal tot expertise die van hand op hand verder gaat. Handwerk laat bovendien ruimte voor een handtekening.


© Katja Kejser & Kasper Holst Pedersen

Vaak speelt in het designambacht de band met instrumenten en machines, de ontwikkeling van vereiste vaardigheden, en de ethische houding van de vakman. Een bedrijf als PP Møbler is daarvan een goed voorbeeld, want het houdt vast aan de handvaardigheden, oefening en ervaring — a priori persoonlijk engagement en oordeelsvermogen — van Ejnar en Lars Peder Pedersen. Het zijn deze twee broers, houtbewerkers, ambachtslui die het verschil maken en het métier in de vingers hebben om een stoel af te leveren van onberispelijke kwaliteit. Dan pakt 50 jaar zich prompt samen in poten, zit en rug en in het geval van Hans J. Wegners ontwerpen gaat dat zelfs verder terug.

© Jacob Ehrbahn

Dat Pallasmaa de waarde van de hand als instrument wil expliciteren, betekent niet dat we design als handenarbeid bezingen zoals we eerder al opmerkten; maar de traditie van het vakmanschap mag en moet vandaag als een meerwaarde worden erkend. Vernuft en handzaamheid vergen waardering, want goed design geldt als gecumuleerd eindproduct van alle daarin doorgeven handvaardigheid.

Eenzelfde betoog voert overigens de culturele historicus Richard Sennet in zijn boek ‘The Craftsman’. ‘Elke goede vakman voert een dialoog tussen concrete praktijken en denken; zijn dialoog evolueert naar gewoonten die hij onderhoudt, en deze gewoonten creëren een afwisseling tussen het oplossen van problemen en het opsporen ervan.’ Neem een ambachtelijk gemaakte stoel en voel manier waarop hij wordt gemaakt, hoe er is geschaafd aan het ontwerp, aan het prototype, aan het eindresultaat. Het is deze redenering die Sennets in zijn boek doortrekt en zo een beknopte geschiedenis van het vakmanschap, de kenmerkende manieren van handelen en denken ervan samenbalt.

The craftman's part in creating beautiful, durable, and thoughtthrough interiors gives immense professional pride.

© Katja Kejser & Kasper Holst Pedersen

De Finse professor-architect Juhani Pallasmaa schreef in 2008 een pleidooi om handwerk opnieuw op de voorgrond te plaatsen. Alsof hij de wegebbende erkenning voor ‘intuïtie’, ‘traditie’ en ‘gevoel’ wilde tegengaan. Pallasmaa wil in The Thinking Hand. Existential and Embodied Wisdom in Achitecture opnieuw de ambachtelijke, gevoelsmatige aanpak volgen. Daarin brengt hij alvast een treffende passage van de hand van filosoof Martin Heidegger in stelling: Maar het vakgebied van de hand is rijker dan wat we gewoonlijk denken. [...] De hand reikt en strekt zich uit, ontvangt en verwelkomt — en niet enkel dingen: de hand strekt zichzelf uit, en ontvangt zijn eigen welkomst in de handen van anderen. [...] Maar de gebaren van de hand bevinden zich overal in taal, en in hun meest perfecte puurheid precies dan wanneer de mens spreekt door stil te zijn. [...] Elke beweging van de hand in elk van zijn werken is aanwezig doorheen het element van het denken, elke houding van de hand brengt zichzelf over op het element. Al het werk van de hand vindt zijn oorsprong in het denken. Martin Heidegger

© Jacob Ehrbahn

DE DENKENDE HAND

Juhani Pallasmaa, The Thinking Hand. Existential and Embodied Wisdom in Architecture, John Wiley & sons Ltd. The Atrium, Chichester, 2009 Martin Heidegger, ‘What calls for thinking’ Basic Writings, Harper&Row, New York, 1977, p. 357 Richard Sennett, The Craftsman Yale University Press, Londen, 2008, p. 9


16

05

09—2014

edition .02

G4 Gazette

© Jacob Ehrbahn

© PP Mobler

The chair is the closest thing to a person.

De hand verklaart vaak de ongekende aantrekkingskracht van een stoel, een lamp of een sofa. Alsof die connectie tussen de bedenker en het eindproduct, en álle stappen daartussen, contact maken met de eindgebruiker. Zoals je elkaar de hand kan schudden en daarin onbenoembare emoties kan overbrengen, zo kan design je aanspreken. Of helemaal niet.

Of nu een tekenpotlood tot een schets heeft geleid, of men is aan de hand van een computer tot een ontwerp gekomen, maakt dit dan voor het eindresultaat geen verschil? Ja. En nee. Een prachtige stoel blijft een prachtige stoel. De subtiliteit van het uittekenen in een schetst zal anders zijn. Weggegomde potloodtrekken zijn net als het geschaafde hout of weggekapt marmer, restanten van een proces. Ze zijn niet te zien in die ene lamp, die ene stoel of de tafel ... maar soms voel je ze wel. Het is geen virtueel bijproduct, maar wel een toegevoegde waarde. De hand stemt tot nadenken.

Met vier heruitgaven in een beperkte oplage en een special edition van de allereerste versie van de pp501, herdenkt PP Møbler de honderdste verjaardag van Hans J. Wegner. Deze Deen geldt als één van de meest invloedrijke ontwerpers aller tijden. De enorme vindingrijkheid van Hans J. Wegner is onmiskenbaar geworteld in het eeuwenoude gildenstelsel want hij is de zoon van een meester-schoenmaker. Wie opgroeit in een atelier ziet in het werkmans-gereedschap geen instrument, maar dankbaar speelgoed. Amper twaalf kerfde Wegner al uiterst gedetailleerde figuren uit massieve eik alsof hij een meesterproef aflegde. Wegners natuurlijke connectie met het materiaal én modus operandus van het houtambacht, is bepalend voor de manier waarop hij in zijn latere leven meubelstukken schaafde en veilde tot de ultieme perfectie. Het is op een werkbank dat massieve eik werd bewerkt tot ergonomie, esthetiek en kwaliteit overbleven. Het is niet voor niets dat men Wegner ‘The Chair’ toedicht: hij is de maker van dé stoel der stoelen. PP Møbler gaat dan ook behoedzaam om met dat erfgoed. Uiteraard doet het beroep op technische hulpmiddelen zoals CNC snijmachines, maar de hoeveelheid handwerk en de invloed van het ambacht blijft onveranderd. Technische innovaties stuwen PP Møbler naar nieuwe mogelijkheden en kan het maakproces vereenvoudigen, maar het doet niets af aan de complexiteit van de ontwerpen. De natuur bepaalt de boom, de boom bepaalt het hout en de hand van de meester bepaalt de stoel. Die grilligheid maakt elk ontwerp uniek.

© Thomas De Bruyne

© Jacob Ehrbahn

Het staat buiten kijf dat hedendaags design gewonnen is bij technologische vooruitgang. Denk maar aan het verbredende spectrum aan mogelijkheden, aan ingenieuze verbindingen, aan de toenemende productie-mogelijkheden. Nee, een lofzang voor het handwerk impliceert niet dat we de industrialisering afbranden. Dat zou al te kras zijn. Design - van het bedenken tot het ontwerpen en zelfs het produceren toe - wint vaak aan kracht wanneer het door handen is gegaan. Ambacht is menselijk kapitaal. Toegevoegde emotionele waarde zelfs. Het verklaart de meerwaarde in de financiële en emotionele balans in het design. Goed design heeft zijn prijs, maar zonder opnieuw in te gaan op die subjectieve parameters je krijgt ook een product van een totaal andere orde.

© PP Mobler

HANDGEBAAR

HANS J. WEGNER DE HAND VAN DE MEESTER

STATIESTRAAT 69 B - 9870 ZULTE WWW.VANDENWEGHE.BE WWW.LAPRIS.BE


© Thomas De Bruyne

© E15 © E15

HACKNEY De kiem van het Duitse designconcern E15 gaat terug op het atelier van Philipp Mainzer, een Duitse architect die begin jaren ’90 nog vanuit Londen werkte. E15 verwijst naar de postcode van zijn studio in Hackney. Hackney, moet je weten, was - zeker 20 jaar geleden zowat het Londense Ruigoord waar een grote aantrekkingskracht op de artistieke klasse vanuit ging. Het was de buurt met het grootste aantal ambachtelijke ateliers van heel Engeland en die concentratie vormde vruchtbare humus voor een designlabel.

© E15

E15 stands for consistent, progressive design coupled with high-grade materials and innovative, handcrafted production methods.

— www.g4.be/e15.html

E15 collection

Inmiddels is Mainzer al meer dan tien jaar in Duitsland gevestigd, maar de collectie heeft altijd een zekere Britse stylishness verfijning gehouden en ook de aanpak om telkens met gespecialiseerde ambachtslui samen te werken is onveranderd gebleven. Of ze nu met massieve Europese eik of walnoot aan de slag gaan voor de Backenzahn, of Carrara-marmer, steeds wordt de productie in handen gegeven van gespecialiseerde ateliers.

© E15


16

07

09—2014

edition .02

G4 Gazette

— www.g4.be/bocci.html

BOCCI collection

© Bocci

Kwaliteits- en waardevol design impliceert de (eindeloos) doorgegeven visie en handvaardigheden, zoals dat in ambachtsgilden van de meester op de jonge gezel overgaat. Ambachtslieden uit het verleden, gelden als voorgangers van de actuele designersgilden, en het lange proces van mechanisatie van de productie doet daarbij geen afbreuk aan de meesterlijke status. Wie ontwerpt met glas, kan niet omheen de kunst van het glasblazen.

© Bocci

De bedrijfshistorie van het Canadese Bocci mag zich dan al beperken tot net geen 10 jaar, het spreekt voor zich dat de kennis van glasproductie cruciaal is. Vorm-technische vernieuwing is geënt op de kennis van ‘wat is’ en net via design onder leiding van Omer Arbel - ontstaat de visie op ‘wat zou kunnen zijn’.

© Bocci

At Bocci, we strive to create objects that become companions in people’s lives.

DEC O — LUST INTERIEUR OP MAAT

© Thomas De Bruyne

© E15

DESIGNGILDEN

DECO-LUST NV AMBACHTENLAAN 3 B - 8560 MOORSELE – GULLEGEM IND. WWW.DECO-LUST.BE


— www.g4.be/brokis.html

BROKIS Brokis a synthesis of exquisite design, quality and remarkable craftsmanship.

© Brokis

collection

MEESTERLIJK

© Thomas De Bruyne

Opaak triplexglas blazen is een specialiteit en vergt bovenal een kunde. De vergaarde knowhow via experimenten met kleurpigmenten in combinatie met het bakproces van zowel porselein als glaswerk zorgen voor onnavolgbare techniek die ze bij Brokis hoog in het vaandel dragen. De alom geprezen Muffins van het in Parijs gevestigde duo Dan Yeffet en Lucie Koldova bijvoorbeeld, vergt het uiterste van het vakmanschap van de glasblazer om de grote stukken in serie te produceren. Hoewel deze ontwerpen dateren uit 2010 bezitten ze de tijdloosheid van een klassieker.

© Brokis

© Brokis

© Brokis

Brokis maakt internationaal faam met haar gamma aan hedendaagse verlichtingsobjecten maar exploreert tegelijk de grenzen van de glasblaaskunst. De Tsjechische firma is geënt op tweehonderd jaar kundigheid die aanwezig is in zowel Noordals West-Bohemen. Deze regio is wereldvermaard om haar eeuwenoude cultuur van het ambachtelijk mondgeblazen glas.

Antwerpen Brugge Brussel Gent Gosselies Hasselt Kortrijk Leuven Luik Sint-Denijs-Westrem Woluwe

© bulthaup

WWW.BULTHAUP.BE


16

09

edition .02

09—2014

G4 Gazette

—www.g4.be/henge.html

HENGE © Henge

collection

© Henge

© Henge

© Henge

© Henge

© Henge

© Henge

In de bedrijfsmissie van Henge staat niet voor niets, dat het een research labo wil zijn, dat resoluut kiest voor creativiteit in zowel het werk als het denken. Henge is craftmanship made with very high customization. Dat besef hangt natuurlijk samen met de visie van Massimo Castanga als architect-vormgever. Projecten vergen flexibiliteit en maatwerk, maar het is zijn overtuiging dat meubelstukken een eigen rol hebben te vertolken naargelang het huis of project waarin ze worden ingepast.

© Henge

Henge is a world of creativity, design and innovation.

SYMBIOSE VAN ONTWERPER EN ONDERNEMER Het Italiaanse label Henge gaat prat op een nauw vervlochten netwerk aan bedrijfjes uit eigen land. Die context is van elementair belang, want daarmee schrijft het zich niet alleen in in de eeuwenoude Italiaanse traditie, het versterkt ook de gepersonaliseerde en unieke symbiose tussen ontwerper en ondernemer. Met deze aanpak sublimeert het eigenlijk de alchimie van het design en slaagt het er tegelijk in, om heel concreet op het ruwe materiaal dan wel op de wensen van de klant te gaan inspelen.


ART WE LOVE TO SEE © Thomas De Bruyne

© Thomas De Bruyne

PIET RAEMDONCK

LIGHT IN DARK ROOM 2014 120 x 180 cm oil on canvas

PEOPLE WE ADMIRE

© Felix Tirry

De Antwerpse kunstenaar Piet Raemdonck lijkt zich door de jaren almaar meer te bevrijden van academische systemen. Dat hij het métier beheerst, staat buiten kijf, zowel in oog als hand weet hij kleur en vorm te beheersen en lumineus over te brengen. Geen sinecure.

KATE HUME

WWW.KATEHUME.COM

The KATE HUME GLASS collection of one of a kind free blown glass vessels has attracted an international following since its inception in 1998. The art glass pieces have been widely exhibited and are often the finishing touch in Kate’s interior projects.

© Kate Hume / Frans van der Heyden


16

Piet Raemdonck combineert branie en kunde. “Ik volg de leerschool van de verlering”, zegt hij terwijl hij op het punt staat te vertrekken naar het Atlas-gebergte. Om er te schilderen. In de vrije natuur... Daar gaat hij dansen met licht en schaduw tot hij de pracht afstrijkt tot intrigerende materialiteit. Wat dan rest oogt abstract maar blijft duidelijk verbonden met een waargenomen realiteit. Piet Raemdonck beheerst de kunst om gevoel in verf om te zetten. ‘Atlas’, zo heet de tentoonstelling die je van 4 oktober tot en met 1 november kan zien telkens op zaterdag van 14u tot 19u en na afspraak.

© Thomas De Bruyne

Kronenburgstraat 41 A&B 2000 ANTWERPEN

'ATLAS' Tentoonstelling met recent schilderwerk van Piet Raemdonck, van 4 oktober tem 1 november op zaterdagen van 14 tot 19u en na afspraak KRONENBURGSTRAAT 41A&B 2000 Antwerpen www.pietraemdonck.com

Architect Pascal François

info : +32 495 22 07 99

EEGENE 91 - 93 B - 9200 DENDERMONDE © Thomas De Bruyne

11

09—2014

edition .02

G4 Gazette © Thomas De Bruyne

© Thomas De Bruyne

© Thomas De Bruyne

In zijn oeuvre laat Piet Raemdonck graag de natuur spreken. Aan de kijker dan om de afstand af te leggen, van ver tot nabij, zoekend naar aanknopingspunten. Dat leidt tot een bijzondere interactie. Raemdoncks thema's variëren sterk; werk kan ontstaan vanuit landschap, stilleven, interieur of zelfs straattafereel. Een beeld wordt gekozen en gemanipuleerd, soms sterk geabstraheerd. Hij deinst er zelfs niet voor terug een oerklassiek thema als de bloemenvaas te lijf te gaan. De schijnbare banaliteit van dat onderwerp nodigt de kijker uit om voorbij het onderwerp te gaan.

WWW.BOSMANSHAARDEN.BE


DES COLLECTIONS QUI ONT UNE HISTOIRE.

Que Pallasmaa veuille expliciter la valeur de la main ne signifie pas que nous voulons glorifier le travail manuel et cela nous l’avons déjà mentionné précédemment, mais la tradition de l’artisanat peut et doit aujourd’hui être reconnue comme une plus-value. L’ingéniosité et la flexibilité exigent de la reconnaissance, car un bon design est un produit fini qui cumule toute la dextérité qui lui est transmise.

LA MAIN PENSANTE

L’historien culturel Richard Sennet tient le même discours dans son livre « The Craftsman ». « Chaque bon artisan conduit un dialogue entre des pratiques concrètes et la réflexion  : son

Il est incontestable que le design contemporain est en faveur du progrès technologique.

Le professeur architecte Juhani Pallasmaa a écrit en 2008 une plaidoirie afin de placer de nouveau l’ar-

dialogue évolue selon les habitudes qu’il entretient et ces habitudes créent une alternance entre la résolution des problèmes et leur détection. » Prenez une chaise fabriquée de façon artisanale et sentez, vivez sa réalisation. La manière dont on a peaufiné le projet, le prototype, le résultat final. C’est ce raisonnement que

poussent pp MØBLER vers de nouvelles possibilités et peuvent simplifier le processus de fabrication, mais elles n’enlèvent rien à la complexité des créations. La nature détermine l’arbre, l’arbre détermine le bois et la main du maître détermine la chaise. Le caprice rend la création unique.

© Henge

La main explique souvent le pouvoir de séduction d’une chaise, d’une lampe, d’un canapé. Comme si cette connexion entre le créateur, le produit fini et toutes les étapes intermédiaires se transmet au consommateur final. Une poignée de main peut transmettre des émotions indescriptibles. Il en va de même pour le design. Il vous touche, vous plaît ou tout le contraire.

LE GESTE DE LA MAIN

Sennet suit dans son livre. Il livre ainsi un récit sommaire du travail de spécialiste, des manières caractéristiques d’agir et de penser. HANS J.WEGNER LE MAIN DU MAÎTRE La relation naturelle de Wegners avec le matériau et le modus operandus de l’ébénisterie est déterminante pour la manière de polir les meubles et de les peaufiner jusqu’à l’obtention de l’ultime perfection. C’est sur un établi que le chêne massif a été travaillé pour finalement obtenir un produit ergonomique, esthétique et qualitatif. Ce n’est pas sans raison que l’on a donné à Wegners le nom « The Chair ». Il a créé la chaise d’entre les chaises. PP MØBLER traite cet héritage précautionneusement. Il utilise évidemment des moyens techniques comme les machines CNC, mais la quantité de travail manuel et l’influence de l’artisanat restent inchangées. Les innovations techniques

© Govaert - Vanhoutte Architects

ODILON C R E A T I O N S

ATELIER KORTRIJK VAARTSTRAAT 130 B - 8500 KORTRIJK © Thomas De Bruyne

Ramener le bon design à de l’artisanat est simpliste. Le bon design est un jugement de valeur et celui-ci est souvent subjectif. Heureusement, des facteurs objectifs y jouent également un rôle. Le bon design traduit souvent la main d’un maître. Que ce soit dans la création, la réalisation ou la production. Et c’est dans cette main que se cache la symbolique. N’est-ce pas le symbole d’une manière de penser et de travailler ? L’artisanat est un métier qui peut s’apprendre. Cela exige un accompagnement, de la patience et du dévouement. Cela conduit à l’expertise qui se transmet de main en main.

Pensez au large spectre de possibilités, aux assemblages ingénieux, aux possibilités de production croissantes. Non, l’éloge de l’artisanat n’implique pas l’anéantissement de l’industrialisation. Cela serait un peu raide. Le design – de l’idée à la création et même à la production – gagne souvent en puissance lorsqu’il est passé entre plusieurs mains. L’artisanat est un capital humain, une valeur émotionnelle additionnelle. Cela explique la plus-value du bilan financier et émotionnel du design. Le bon design a son prix, mais – sans de nouveau tenir compte des paramètres subjectifs – vous recevez un produit d’un tout autre niveau.

tisanat à l’avant plan. Comme s’il voulait lutter contre la reconnaissance décroissante de « l’intuition », « la tradition », « l’émotion ». Dans son livre : « The Thinking Hand. Existential and Embodied Wisdom in Achitecture » Pallasmaa veut de nouveau suivre l’approche artisanale, intuitive. Il y présente un passage frappant de la main du philosophe Martin Heidegger : «  But the craft of the hand is richer than we commonly imagine … The hand reaches and extends, receives and welcomes – and not just things : the hand extends itself, and receives its own welcome in the hands of others. … But the hand’s gestures run everywhere through language, in their most perfect purity precisely when man speaks by being silent. … Every motion of the hand in every one of its work carries itself through the element of thinking, every bearing of the hand bears itself in the element. All the work of the hand is rooted in thinking. « 

© Henge

Le design comme intégration pertinente, fonctionnelle, esthétique et durable exige de l’intelligence et de la prudence. Prenez une chaise PP de Hans J. Wegner et vous le voyez, non, vous le sentez : le topdesign s’exprime par son silence. Il s’en dégage un attrait indescriptible. Inconsciemment, vous expérimentez le dévouement et la dextérité qui sont à la base de la création. Le travail du spécialiste n’exclut personne. Même s’il s’éloigne du design contemporain, il reste le facteur distinctif.

L’artisanat permet au designer d’apposer sa signature.

© Brokis

PLAIDOIRE POUR LA MAIN PENSANTE ODE A L’ARTISANAT

WWW.ODILONCREATIONS.BE INFO@ODILONCREATIONS.BE.


16

13

09—2014

edition .02

G4 Gazette © Brokis © PP Mobler

© Brokis

VERZELLONI : R & D L’expertise du label italien Verzelloni remonte à 1950. Lorsque Ennio Verzelloni a commencé à Parme à produire et à garnir des canapés et des fauteuils. Le doyen a établi la base de l’élan de production technique dont l’entreprise familiale est encore fière à ce jour. Roberto Verzelloni qui gère aujourd’hui le concern Research & Development Centre est un pilier important au sein de ce concern. EMMEMOBILI

© Brokis

© Henge

Le label italien Emmemobili a débuté en 1980 à l’initiative de la famille Tagliabue qui était déjà renommée dans le domaine du meuble depuis 1879 en tant que spécialiste du meuble sur mesure de la plus haute qualité. Aujourd’hui, c’est la quatrième génération qui est aux commandes, mais le procédé artisanal n’a jamais vraiment été abandonné.

BOCCI L’histoire de l’entreprise Bocci a à peine dix ans, mais on réalise que la connaissance de la production du verre est cruciale. Le renouveau est justement greffé sur la connaissance de « ce qui est » et c’est par le biais du design – sous la conduite de Omer Arbel – qui se développe la vision de « ce qui pourrait être ». E15 L’embryon du Design Concern allemand E15 remonte à l’atelier de Philipp Mainzer. Un architecte du début des années 90 et qui travaillait depuis Londres. E15 fait référence au code postal de son studio à Hackney. Il faut savoir qu’il y a vingt ans, le borough of Hackney était un des quartiers londoniens les plus branchés où la classe artistique donnait le ton. C’était le quartier avec le plus grand nombre d’ateliers de toute l’Angleterre et cette concentration formait l’humus d’une marque design.

© Jacob Ehrbahn

BROKIS Brokis acquiert une renommée internationale grâce à sa gamme d’objets d’éclairage contemporains, mais il fait exploser les limites de l’art du soufflage du verre. La firme tchèque est greffée sur deux cents ans de savoir faire présent en Bohème du Nord et de l’Ouest.

Cette région mondialement connue pour sa culture séculaire du verre soufflé de façon artisanale. SYMBIOSE DUCREATEUR ET DE L’ENTREPRENEUR Le label italien Henge est fier de son réseau serré de petites entreprises du pays. Ce contexte est d’une importance élémentaire, car il ne s’inscrit pas uniquement dans la tradition séculaire italienne, mais il renforce la symbiose personnalisée et unique entre le créateur et l’entrepreneur. Cette approche sublime l’alchimie du design et elle réussit en même temps à aller très concrètement à la rencontre du matériau brut et des souhaits du client. Dans la mission d’entreprise, Henge n’a pas mentionné sans raison qu’ils sont un labo de recherche qui choisit résolument pour la créativité, aussi bien dans le travail que dans la réflexion. Henge is crafmanship made with very high customization. Cette notion va de pair avec la vision de l’architecte designer de Massimo Castanga. Les projets exigent de la flexibilité et du travail sur mesure. Mais il est convaincu que les meubles ont un rôle à jouer selon l’intérieur ou le projet dans lequel ils sont incorporés.

NETWORK Le créateur cypriote Michaël Anastassiades basé à Londres est occupé depuis vingt ans à créer des lampes et des objets, mais il les fait fabriquer dans les meilleurs ateliers européens. En 1996, il a présenté son Tube Chandelier et depuis Anastassiades collectionne les meilleures adresses allant des souffleurs de verre aux tailleurs de pierre en passant par les menuisiers-ébénistes et les métallurgistes. Et dans sa quête idéologique il semble se détacher de toute charge idéologique. Anastassiades est le nec-plus-ultra du design et en même temps libéré d’une prémisse idéologique comme la pureté ou la décence. Anastassiades a longtemps opté pour un tirage limité à cause de la complexité combinée aux prémisses qualitatives pour lesquelles il dépend des artisans sélectionnés. Il exprime sa vision comme langage esthétique d’une façon inimitable et merveilleuse ce qui permet de synchroniser la beauté et l’intemporel.

© E15


— www.g4.be/michaelanastassiades.html

MICHAEL ANASTASSIADES

© Michael Anastassiades

© Michael Anastassiades

collection

© Michael Anastassiades

Between fine art and design. NET-WERK De in Londen gebaseerde Cypriotische ontwerper Michael Anastassiades is al twintig jaar actief in het bedenken van lampen en objecten maar laat ze steevast vervaardigen in de beste Europese ateliers. Sinds hij in 1996 uitpakte met zijn Tube Chanelier verzamelt Anatassiades de beste adressen gaande van glasblazers over steenkappers tot hout- en metaalbewerkers en in het esthetische streven lijkt hij alle ideologische beladenheid van zich af te houden. Anastassiades is het nec-plus-ultra in het design en tegelijk ontdaan van een ideologische premisse als zuiverheid of fatsoen.

© Thomas De Bruyne

© Thomas De Bruyne

Heel lang opteerde Anastassiades voor beperkte oplages omwille van de complexiteit gecombineerd met de kwaliteitspremisse waarvoor hij afhankelijk is van de door hem geselecteerde ambachtslui. Zowel zijn in visie als vormtaal weet hij op onnavolgbare en vooral wonderlijke wijze een esthetische duurzaamheid uit te dragen waardoor schoonheid en tijdloosheid op elkaar synchroniseren.

M

ME

7

Mme7 SHOWROOM FRITS DE WOLFKAAI 8/2 LOFT3 B - 9300 AALST WWW.MADAME7.BE


16

15

09—2014

edition .02

G4 Gazette

Verzelloni “pieces” quietly characterize surroundings, they transform them in a comfortable moment, all to live.

— www.g4.be/verzelloni.html

VERZELLONI collection

R&D De expertise van het Italiaanse label Verzelloni gaat terug tot 1950 toen Ennio Verzelloni in Parma begon met het maken en stofferen van sofa's en fauteuils. De nestor legde de basis voor het product-technische elan waarmee het familiebedrijf tot op de dag van vandaag kan uitpakken. Roberto Verzelloni runt vandaag het concern en daarin vormt het Research & Development Centre een belangrijke pijler.

© Verzelloni

© Emmemobili

© Verzelloni

Met eigen R&D houdt Verzelloni vinger aan de pols van de technische vernieuwingen én kan het vooral de hoge, zichzelf opgelegde kwaliteitseisen waarmaken. Het bedrijf slaagt er tegelijk in haar eigen meubelexpertise te consolideren als te innoveren. Ook externe designers kunnen hierdoor de esthetische bakens verzetten, met wederzijds vertrouwen als katalysator. Getuige daarvan de langlopende samenwerking met Studio Lievore Altherr Molina die heel wat Verzelloni-producten hebben uitgetekend.

FABRICAGE-POTENTIEEL

© Verzelloni

Het Italiaanse label Emmemobili startte in 1980 op initiatief van de Tagliabue familie dat al sinds 1879 naam maakte als specialist in maatmeubilair van de hoogste kwaliteit. Vandaag staat de vierde generatie aan het roer en is er nooit echt afgestapt van de ambachtelijke werkwijze. Het bedrijf produceert in Cantù - in het Noord-Italiaanse Como - en nooit werd er getornd aan deze lokale verankering in het epicentrum der ambachten. Van hieruit werkt de Tagliabue-familie immers graag samen met designers, zoals Ferruccio Laviani of Carlo Colombo, die het enorme potentieel van de fabricage-technieken begrijpen. Alleen door deze eeuwenoude expertise te valoriseren kunnen vormtechnische en esthetisch vernieuwingen worden gerealiseerd en daardoor krijgt het Emmemobili-gamma dat hedendaagse, exclusieve karakter en de onberispelijke kwaliteit.

EMMEMOBILI collection

— www.g4.be/emmemobili.html


BROKIS : HALL 8 - STAND NR F78

PARIS DESIGN WEEK 06 - 13.09.2014

PP MØBLER AT SILVERA CELEBRATION OF THE 100TH ANNIVERSARY OF HANS J. WEGNER COCKTAIL : 05/09 > 18:00 - 22:00 SILVERA - UNIVERSITÉ 47, RUE DE L'UNIVERSITÉ FR - 75007 PARIS invitation through website : www.parisdesignweek.fr

DESIGN SEPTEMBER BRUSSELS 09 - 30.09.2014 EXHIBITION : LUCIE KOLDOVA COCKTAIL : 11/09 > DIITO RUE DE L'AURORE 62 - 1000 BRUSSELS

ART WE LOVE TO SEE

AGENDA

MAISON&OBJET PARIS 05 - 09.09.2014.

LIFE IS ART

WWW.LIFEISART.BE

LECTURE BY LUCIE KOLDOVA > 16/09 AT 08:15 PM FLAGEY - WWW.FLAGEY.BE

DESIGNJUNCTION LONDON 18 - 21.09.2014.

A small gallery in the heart of Antwerp. Sint-Jorispoort 20 - 2000 Antwerpen Openingsuren vrijdag tot zondag 13u - 18u. Of op afspraak: 0487/10.32.57

BROKIS : THE SORTING OFFICE - FIRSTFLOOR / F20 21 - 31 NEW OXFORD STREET - LONDON WC1A 1BA

LONDON DESIGN FESTIVAL 2014 BOCCI @ MALLETT ANTIQUES - WWW.MALLETTANTIQUES.COM ELY HOUSE, 37, DOVER STREET LONDON W1S 4NJ ( METRO : GREEN PARK ) 18/09 > 31/10 MONDAY > SATURDAY : 10:00 AM > 06:00 PM OPENING : 17/09 ( STRICTLY BY INVITATION ONLY ) BOCCI @ B&B ITALIA 250 BROMPTON ROAD - BROMPTON CROSS LONDON SW3 2AS ( METRO SOUTH KENSINGTON ) 18/09 > 30/09 MONDAY > SATURDAY : 10:00 AM > 06:00 PM OPENING : 18/09

( STRICTLY BY INVITATION ONLY )

06:30 PM > 09:30 PM

MICHAEL ANASTASSIADES 15/09 > 21/09 122, LOWER MARSHLONDON SE1 7AE MONDAY > SUNDAY : 09:00 AM > 06:00 PM BREAKFAST & GUIDED TOUR IN THE SHOWROOM ( STRICTLY BY INVITATION ONLY )

BIENNALE INTERIEUR KORTRIJK 17 - 26.10.2014 PROFESSIONAL DAYS 17/10 & 20/10

L'Autre Grain Chaussée de Vleurgat 9 1050 IXELLES 02 648 88 60 www.lautregrain.be info@lautregrain.be

Successeur du Grain de sel, l'Autre Grain s'applique à rester dans la lignée de son prédécesseur Toute l'équipe de l'autre grain vous accueille dans un cadre chaleureux où l'on s'attarde volontiers pour partager un délicieux moment Bref, un endroit où il fait bon manger.

© Thomas De Bruyne

FOOD WE LOVE TO EAT

BROKIS : HALL 6 - STAND NR 614 VERZELLONI : HALL 6 - STAND NR 640

Profile for Thomas De Bruyne

G4 Gazette 02  

“A salute to craftsmanship, creativity and commitment.” Concept, Graphic Design & Photography is by Cafeine.be

G4 Gazette 02  

“A salute to craftsmanship, creativity and commitment.” Concept, Graphic Design & Photography is by Cafeine.be

Profile for cafeine
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded