{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

KUNSTPARK VLISSINGEN IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . . BEELDEN AAN DE WILLEM KLOOSLAAN | VLISSINGEN

catalogus 2014 | 2020

kunstwerkplaats KipVis Atelieradres

1

Dreesstraat 2, Vlissingen www.kipvis.com | info@kipvis.nl K.v.K. Middelburg 22056211


versie 10 mei 2019

2


Sonnet Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten, En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon Over mij zelf en 't al, naar rijksgeboôn Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten. En als een heir van donkerwilde machten Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn Voor 't heffen van mijn hand en heldere kroon: Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten. -- En tóch, zo eindloos smacht ik soms om rond Úw overdierb're leên den arm te slaan, En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed En trots en kalme glorie te vergaan Op úwe lippen in een wilden vloed Van kussen, waar 'k niet langer woorden vond. Willem Kloos (1859 - 1938) 3


4


Inhoud

5

introductie KUNSTPARK VLISSINGEN | IK BEN EEN GOD . . .

pagina 06

editie 1 | 2013 – 2014 editie 2 | 2015 – 2016 editie 3 | 2016 – 2017 editie 4 | 2017 – 2018 editie 5 | 2018 – 2019 | educatief project #2

pagina 08 pagina 13 pagina 18 pagina 24 pagina 31

educatief project #1 | 2016-2017

pagina 37

koop zelf kunst ter ondersteuning

pagina 40

colofon deelnemende kunstenaars 2013 - 2019 ondersteuning

pagina 43

toegift: beelden in de sneeuw | Ko de Jonge

pagina 49


Tussen de Sloeweg en de Willem Klooslaan in Vlissingen bevindt zich een watergang. Daaromheen is een parkachtig gebied, de achtertuin van KipVis. Een aantal kunstenaars van de kunstwerkplaats KipVis hebben de mogelijkheid gekregen werkzaam te zijn in de wijk Paauwenburg (hoek Gerbrandystraat/Sloeweg). Zij willen er zichtbaar zijn door een bijdrage te leveren aan het welzijn in de wijk. Het project heeft de naam van de beroemdste dichtregel van Willem Kloos uit zijn sonnet dat je hiervoor las: Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten. Naar een idee van Ko de Jonge, in samenwerking met Ans Couwenberg, Monique Jasperse en Hans Overvliet, realiseert de kunstwerkplaats in dit gebied een bijzondere route. Een pad waar de wandelaar geraakt wordt door opmerkelijke beelden. Uiteindelijk zullen veertien plaatsen ontstaan die verwondering oproepen en uitnodigen tot nadenken.

6

De organisatie wordt op een unieke wijze uitgevoerd. In de eerste fase ontvingen veertien kunstenaars die betrokken zijn bij KipVis een doos met de vraag die te vullen met een ontwerp (dummy). De resultaten werden geĂŤxposeerd in de tentoonstellingsruimten van KipVis en op locatie gepresenteerd in het park. Bewoners van de wijk en belangstellenden kunnen hun voorkeur kenbaar maken. Het gekozen ontwerp van Denz de Kroon werd gerealiseerd.


bij elke editie hun voorkeur kenbaar maken. Voor editie één werd gekozen voor het ontwerp van Denz de Kroon. Zijn beeld werd in 2014 als eerste gerealiseerd. Voor de tweede editie werden zeven Zeeuwse kunstenaars op eenzelfde wijze uitgenodigd om een ontwerp te maken. Het ontwerp van teja van hoften kreeg tijdens de verkiezingsdag de meeste stemmen van de buurt. Plaatsing volgde in 2016. In de derde fase werden kunstenaars uit Nederland uitgenodigd. Hier verwierf het beeld van Bart Lugthart & Maree Blok in 2017 de voorkeur van de buurt. Editie vier betrof een uitnodiging aan Vlaamse kunstenaars [ m/v ]. De plaatsing van het beeld ( 2018 ) van Guy Timmerman was daarvan het resultaat. Om de betrokkenheid met de buurt nog verder te vergroten werd editie vijf (2019 ) een uitnodiging aan zo’n 250 kinderen uit de buurt om een voorstel in klei te maken. De scholen uit de omgeving waren hierin zeer behulpzaam. Deze scholen en de gerealiseerde beeldjes in 3-d print, geplaatst op door de gemeente Vlissingen ter beschikking gestelde metalen paaltjes : Theo Thijssen - Emi Kotkamp | Springtij - Joey | Ichtus – Celeste. 7


editie 1 | 2013 – 2014 | Kipvis 8


9

editie 1 | 2013 – 2014 expositie | kunstenaars | verkiezing


10


11


Denz de Kroon

editie 1 | 2013 – 2014 winnaar | onthulling

12


editie 2 | 2015 – 2016 | Zeeland 13


14

editie 2 | 2015 – 2016 verkiezing


15


16


17


editie 3 | 2016 – 2017 | Nederland 18


19

editie 3 | 2016 – 2017 verkiezing | winnend ontwerp


Winnend ontwerp van Bas Lugthart & Maree Blok

20


Op 30 september werd het beeld Rustpunt Vlissingen van Maree Blok en Bas Lugthart onthuld. De schaalmodellen en stembus van de nieuwe ontwerpen waren in de showroom van garage van Liere aan de Gerbrandystraat, tegenover KipVis te zien. Stemmen kon tot 15 oktober via de brievenbus van autogarage van Liere gedaan worden. Voor deze 4de fase werden Vlaamse kunstenaars uitgenodigd. Daarmee kreeg het park een internationaal accent. De geselcteerden: Nel Bonte, Guy , Tamara Van San, Fred Eerdekens en Katleen Vinck. De voorstellen en winnaar vind je na de foto’s van de onthulling van het beeld van Maree Blok en Bas Lugthart. Tineke Schuurmans van de Verbeke Foundation uit Kemzeke vertelde bij de start van de nieuwe verkiezing iets over kunst in de openbare ruimte en parken. In de kunstwerkplaats KipVis waren op deze middag de meeste ateliers voor publiek toegankelijk van 12.00 uur tot 18.00 uur.

21


22

editie 3 | 2016 – 2017o onthulling | 30 september 2017


Maree Blok en Bas Lugthart

23


editie 4 | 2017 – 2018 | Vlaanderen 24


Nel Bonte

25

Guy Timmerman Tamara Van San

editie 4 | 2017 – 2018 ontwerpen & verkiezing


Fred Eerdekens 26

Katleen Vinck


27

Winnend ontwerp Netwerk van Guy Timmerman dat in 2018 is geplaatst. Op zaterdag 10 november 2018 onthuld door de wethouder van cultuur gemeente Vlissingen Dhr. Rens Reijnierse.


Ko de Jonge Loek Grootjans foto’s ©2018 Petra Rouwendal

28


foto’s ©2018 Petra Rouwendal

29


foto Š2018 Hans Overvliet

30


editie 5 | 2018 – 2019 | educatief project #2 31


Uitnodiging aan de leerlingen In de Vlissingse wijk Paauwenburg groeit een kunstpark rondom het water tussen de Sloeweg en de Willem Klooslaan. Bijna elk jaar komt er een beeld van een kunstenaar-van-nu bij. Dit jaar krijgen leerlingen van jouw school de kans om ook met een werk in het kunstpark te staan. Misschien wel jouw beeld. De kunstenaars Hans Overvliet en Giel Louws van Kipvis komen in jullie klas op bezoek om samen met jullie aan jouw eigen voorstel voor een beeld te werken. Met klei maakt iedereen een beeldje met het thema wie of wat verdient het volgens jou om in het kunstpark te staan? Uit alle beeldjes van jullie school wordt er ĂŠĂŠn gekozen als winnaar, dat wordt met een 3d printer uitgeprint en in 2019 het kunstpark geplaatst. Met vriendelijke groet namens Kunstpark Vlissingen Giel Louws en Hans Overvliet

32


Op 20, 23 en 30 november j.l. bezochten Giel Louws, Hans Overvliet en Anne Breel een drietal scholen in Vlissingen met dit Educatieve programma. In totaal werkten we met 212 leerlingen: Basisschool De Ichtus [ groepen 6/7 en 8 ] met dank aan Lianne Oliveira-Meerman, de Theo Thijssenschool [ 2x groep 6, 2x groep 7 en 2x groep 8 ] met dank aan Barbara Kouwijzer en Het Springtij [ groep 7 ] met dank aan Saskia Eggermont. Van elke school koos een vakjury de in hun ogen 3 beste ontwerpen en daaruit weer één winnend ontwerp. De jury bestond uit Ko de Jonge [voorzitter, beeldend kunstenaar] Sylvia Hubrouck [kunst-educatief medewerkster] en Hans Bommeljé [kunstenaar en grafisch vormgever]. De winnende beeldjes worden in 2019 – al naar gelang - 2x zo groot als het ontwerp 3-D uitgeprint. En wel twee keer: één keer voor in het kunstpark en één voor in de school zelf. Het project werd mede mogelijk gemaakt door het Aanjaagfonds Cultuur van de gemeente Vlissingen en de Wim de Graaf Foundation.

33


A-0 affiche met van elke school de top-3 Ontwerp Hans BommeljĂŠ

34


winnaar Springtij Joey

35

winnaar Ichtus Celeste

winnaar Theo Thijssen Emi Kotkamp


36


educatief project editie #1 | 2015 - 2017 37


Kunst & poëzie | ontdekken | onderzoeken | verwonderen | experimenteren | zelf maken Ben je 10, 11 of 12 jaar? Doe mee aan een bijzonder kunstproject! De komende jaren gaat er een kunstpark groeien rondom de watergang tussen de Sloeweg en de Willem Klooslaan. Willem Kloos was dichter en een regel uit zijn beroemdste gedicht was: “Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten”. Jij kunt zelf aan bijzondere acties meeDOEN! Wij hebben een doosje gemaakt met informatie, vragen en opdrachten over het kunstpark en de kunstwerken. Alle Vlissingse kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunnen meedoen. Je gaat dan alles begrijpen van de plannen van KipVis en je wordt gevraagd om een werkstuk te maken voor een expositie waar iedereen naar mag komen kijken. Bent U docent basisschool groep 7 of 8 in Vlissingen? Met de klas meedoen aan dit educatieve kunstproject? U kunt de doosjes met de informatie en verwerkingsopdrachten voor de leerlingen ontvangen door een email te sturen aan: kunstparkvlissingen@gmail.

38


39


koop kunst ( mede ) ter ondersteuning 40


Ter gelegenheid van het plaatsen van de eerste drie beelden vroegen we een beeldend kunstenaar [ m/v ] een op het uit te voeren beeld geïnspireerde editie te maken die we ter verkoop aanbieden om de plaatsing van komende beelden mede mogelijk te maken. Naar aanleiding van het beeld Rustpunt van Maree Blok & Bas Lugthart gefinancierd te krijgen. Daartoe maakte Jeroen Kersouw de linoleumsnede ‘Sleeping Beauty’. Ben Vranken ( † 2019 ) en Marieke van der Perk / Marijn Kluijfhout – bijgestaan door Rob Verhage – gingen hem voor. Ieder werk kost slechts € 25,- . Hierna leest u welke beelden deze kunstenaars maakten en hoe u in het bezit kunt komen van één of meerdere kunstwerken. Bestellen kunt u door € 25,- ( excl. € 2,- eventuele verzendkosten ) over te maken naar: rekeningnummer NL 40 SNSB 0907 6014 72, t.n.v. kunstwerkplaats KipVis te Vlissingen voorzien van uw postadres. Jeroen Kersouw | Sleeping Beauty linoleumsnede | 2016 Inspiratie | beeld Rustpunt | Maree Blok & Bas Lugthart linoleumsnede | oplage 100 | formaat ongeveer A4 € 25,- | zonder lijst

41


Marieke van der Perk, Marijn Kluijfhout, Rob Verhage in het diepst van mijn gedachten | 2015 dubbelzijdige blinddruk [oplage 100 ] formaat ongeveer A4 | geïnspireerd door het gelijknamige beeld van teja van hoften | 2015 € 25,- | zonder lijst

Ben Vranken | Z.T. | Linosnede [ oplage 200 ] | 2014 formaat ongeveer A4 geïnspireerd door het geplaatste beeld van Denz de Kroon | Twisted Hypercube | 2014 Geeft u bij uw bestelling aan welke kleur linosnede u wilt ontvangen? € 25,- | zonder lijst [ lijst: HEMA | € 4,- ]

42


colofon 43


kunstenaars editie 1 | Kipvissers [ v/m ] Ans Couwenberg | Lisanne Douma | Monique Jasperse | Marcel de Jong Ko de Jonge | Jeroen Kersouw | Denz de Kroon | Liesbeth Labeur Giel Louws | Hans Overvliet | Michiel Paalvast | Peter Steutel | Barbara Voit Machteld van der Wijst editie 2 | Zeeuwen [ m/v ] Hans BommeljĂŠ | Loek Grootjans | teja van hoften | Rosalinde van Ingen Schenau | Yvette Lardinois | Harry Vandevliet | Kees Wijker editie 3 | Nederlanders [ v/m ] Arno Arts | Jorge Bakker | Peter Bastiaanssen | Klaas Gubbels Bart Lugthart & Maree Blok editie 4 | Vlamingen [ m/v ] Nel Bonte | Guy Timmerman | Tamara Van San | Fred Eerdekens Katleen Vinck editie 5 | kinderen uit de buurt [ meisjes / jongens ] ( winnaars )Theo Thijssen - Emi Kotkamp | Springtij - Joey | Ichtus - Celeste 44


immateriële ondersteuning kunstenaars en bestuur van kunstwerkplaats KipVis Wijkraad Paauwenburg | stichting ROAT de dichter Jan J.B. Kuipers | de muzikanten Dj Denz & Dj Rhino stichting CURIEUS | Chocolate Lovers Pandæmodium | Fons Bax de bewoners en bewoonsters van de wijk Paauwenburg Ben Vranken ( † 2019 ), Marieke van der Perk & Marijn Kluyfhout & Rob Verhage en Jeroen Kersouw voor hun grafische werken Leon Riekwell | uiteenzetting over kunst in de openbare ruimte in Vlissingen Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij | adviezen Boekhandel ’t Spui | Vlissingen installatie & onthullingbeeld teja van hoften Kees van de Ven | Marinus van Dijke | Denz de Kroon | Wybe de Haan | accordeon Wethouder | loco-burgemeester en wijkcollegelid Dhr. Johan de Jonge teamCAESUUR - de aan haar beeld gelieerde tentoonstelling in ruimteCAESUUR

45


verkiezing 3de editie optreden van Ezra Veldman | één van de beste diabolojongleurs van Nederland onthulling 3de editie & verkiezing 4de fase autogarage van Liere | lezing Tineke Schuurmans - Verbeke Foundation over kunst in de openbare ruimte en parken onthulling 4de editie lezing Loek Grootjans over de kwetsbaarheid van de openbare ruimte openingshandeling wethouder cultuur gemeente Vlissingen Rens Reijnierse ondersteuning scholen & onthulling 5de editie Basisschool De Ichtus |met dank aan Lianne Oliveira-Meerman Theo Thijssenschool | met dank aan Barbara Kouwijzer Het Springtij met dank aan | Saskia Eggermont concept | Giel Louws & Hans Overvliet Uitvoering | Anne Breel | Giel Louws | Hans Overvliet Ontwerp tattoos | Ko de Jonge - 3D prints | Bastiaan de Nennie Grafische begeleiding, tattoos & affiche | Hans Bommeljé 46


financiële ondersteuning de Gemeente Vlissingen | de Kattendijke/Drucker Stichting Stichting Moerman Promotie Vlissingen | Rotary Vlissingen Stichting van de Sande | Familiefonds Hurgronje | Jan Zembsch ( † 2010 ) Harry Vandevliet | Buro Kunst & Markt | Art House Zeeland Wim de Graaf Foundation | autogarage van Liere en talloze particulieren educatief project #1 Concept | Ans Couwenberg Vormgeving | Hans Bommeljé team Ik Ben Een God . . . . . Ko de Jonge [ concept en initiatiefnemer ] | Monique Jasperse & Ans Couwenberg [ vanaf het begin tot 2017 & 2016 ] | Sylvia Hubrouck | Giel Louws Hans Bommeljé | Hans Overvliet contact Ko de Jonge | kodejonge@zeelandnet.nl

47


48


winter 2019 | foto’s ©Ko de Jonge 49


50


51


52


53


KUNSTPARK VLISSINGEN IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . . BEELDEN AAN DE WILLEM KLOOSLAAN |

kunstwerkplaats KipVis Atelieradres

Dreesstraat 2, Vlissingen www.kipvis.com | info@kipvis.nl K.v.K. Middelburg 22056211 54

VLISSINGEN

Profile for ruimteCAESUUR

19 | i.b.e.g. | beknopt overzicht | 23-01-'19  

19 | i.b.e.g. | beknopt overzicht | 23-01-'19

19 | i.b.e.g. | beknopt overzicht | 23-01-'19  

19 | i.b.e.g. | beknopt overzicht | 23-01-'19

Profile for caesuur
Advertisement