Issuu on Google+

KUNSTPARK VLISSINGEN IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . . BEELDEN AAN DE WILLEM KLOOSLAAN |

VLISSINGEN

kunstwerkplaats KipVis Atelieradres

Dreesstraat 2, Vlissingen www.kipvis.com | info@kipvis.nl K.v.K. Middelburg 22056211


Sonnet Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten, En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon Over mij zelf en 't al, naar rijksgeboôn Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten. En als een heir van donkerwilde machten Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn Voor 't heffen van mijn hand en heldere kroon: Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten. -- En tóch, zo eindloos smacht ik soms om rond Úw overdierb're leên den arm te slaan, En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed En trots en kalme glorie te vergaan Op úwe lippen in een wilden vloed Van kussen, waar 'k niet langer woorden vond. Willem Kloos (1859 - 1938)


Bij elke ‘ronde’ van ‘kunstpark Vlissingen | ik ben een god . . . . ‘ vragen we een kunstenaar [ m/v ] een op het uit te voeren beeld geïnspireerde editie te maken die we ter verkoop aanbieden om de plaatsing van het betreffende beeld mede mogelijk te maken. Op dit moment zijn we doende het beeld Rustpunt van Maree Blok & Bas Lugthart gefinancierd te krijgen. Daartoe maakte Jeroen Kersouw de linoleumsnede ‘Sleeping Beauty’. Ben Vranken en Marieke van der Perk en Marijn Kluijfhout - bijgestaan door Rob Verhage – gingen hem voor. Ieder werk kost slechts € 25,- . Op de laatste pagina’s van deze brochure leest u welke beelden deze kunstenaars maakten en hoe u in het bezit kunt komen van één of meerdere kunstwerken. Bestellen kunt u door € 25,- ( excl. € 1,92 eventuele verzendkosten ) over te maken naar: rekeningnummer NL 40 SNSB 0907 6014 72, t.n.v. kunstwerkplaats KipVis te Vlissingen voorzien van uw postadres. U kunt ook vriend worden van ‘kunstpark Vlissingen | ik ben een god . . . . ‘. door jaarlijks € 15,over te maken naar rekeningnummer NL 40 SNSB 0907 6014 72, t.n.v. kunstwerkplaats KipVis te Vlissingen o.v.v. vriend van ik ben een god . . . .


Kunstenaars van de kunstwerkplaats KipVis hebben de mogelijkheid gekregen werkzaam te zijn in de wijk Paauwenburg (hoek Gerbrandystraat/Sloeweg). Zij willen er zichtbaar zijn door een bijdrage te leveren aan het welzijn in de wijk. Het project heeft de naam van de beroemdste dichtregel van Willem Kloos uit zijn sonnet Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten. Tussen de Sloeweg en de Willem Klooslaan in Vlissingen bevindt zich een watergang. Daaromheen is een parkachtig gebied, de achtertuin van KipVis. Naar een idee van Ko de Jonge in samenwerking met Ans Couwenberg, Monique Jasperse en Hans Overvliet realiseert de kunstwerkplaats in dit gebied een bijzondere route. Een pad waar de wandelaar geraakt wordt door opmerkelijke beelden. Veertien plaatsen die verwondering oproepen en uitnodigen tot nadenken. De organisatie wordt op een unieke wijze uitgevoerd. In de eerste fase ontvingen veertien kunstenaars die betrokken zijn bij KipVis een doos met de vraag die te vullen met een ontwerp (dummy) aangevuld met omschrijvingen en schetsen. De resultaten werden geÍxposeerd in de tentoonstellingsruimten van KipVis en op locatie gepresenteerd in het park. Bewoners van de wijk en belangstellenden konden hun voorkeur kenbaar maken. Het gekozen ontwerp van Denz de Kroon werd gerealiseerd. In de tweede fase werden zeven Zeeuwse kunstenaars uitgenodigd om een ontwerp te maken.


Het ontwerp van teja van hoften kreeg tijdens de verkiezingsdag de meeste stemmen en zal worden uitgevoerd. In de derde fase worden kunstenaars buiten Zeeland uitgenodigd. De vierde fase Vlaanderen en zo reizen we met ik ben een god . .. Europa in. Tijdens het proces ontstaat er dus een groeiende beeldenroute waarbij veel kunstenaars en inwoners van de wijk Paauwenburg nauw betrokken zijn. Kunstenaars fase 1 Ans Couwenberg | Lisanne Douma | Monique Jasperse | Marcel de Jong Ko de Jonge | Jeroen Kersouw | Denz de Kroon | Liesbeth Labeur Giel Louws | Hans Overvliet | Michiel Paalvast | Peter Steutel | Barbara Voit Machteld van der Wijst fase 2 Hans BommeljĂŠ | Loek Grootjans | teja van hoften | Rosalinde van Ingen Schenau Yvette Lardinois | Harry Vandevliet | Kees Wijker fase 3 Arno Arts | Jorge Bakker | Peter Bastiaanssen | Klaas Gubbels Bart Lugthart & Maree Blok


immateriĂŤle ondersteuning kunstenaars en bestuur van kunstwerkplaats KipVis Wijkraad Paauwenburg | stichting ROAT de dichter Jan J.B. Kuipers | de muzikanten Dj Denz & Dj Rhino stichting CURIEUS | Chocolate Lovers PandĂŚmodium | Fons Bax de bewoners en bewoonsters van de wijk Paauwenburg Ben Vranken, Marieke van der Perk & Marijn Kluyfhout & Rob Verhage en Jeroen Kersouw voor hun grafische werken Leon Riekwell | uiteenzetting over kunst in de openbare ruimte in Vlissingen Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij | adviezen installatie & onthullingbeeld teja van hoften Kees van de Ven | Marinus van Dijke | Denz de Kroon | Wybe de Haan | accordeon Wethouder | loco-burgemeester en wijkcollegelid Dhr. Johan de Jonge teamCAESUUR | de aan haar beeld gelieerde tentoonstelling in ruimteCAESUUR


verkiezing 3de fase Ezra Veldman | één van de beste diabolojongleurs van Nederland. financiële ondersteuning de Gemeente Vlissingen | de Kattendijke/Drucker Stichting Stichting Moerman Promotie Vlissingen | Rotary Vlissingen | Stichting van de Sande Familiefonds Hurgronje | Jan Zembsch ( † 2010 ) | Harry Vandevliet | Buro Kunst & Markt en talloze particulieren educatief project Concept | Ans Couwenberg Vormgeving | Hans Bommeljé team Ik Ben Een God . . . . . Ko de Jonge [ concept en initiatiefnemer ] | Monique Jasperse | Sylvia Hubrouck Hans Overvliet


contact Ko de Jonge | kodejonge@zeelandnet.nl


editie 1 | 2013 – 2014 expositie | kunstenaars | verkiezing


Denz de Kroon

editie 1 | 2013 – 2014 winnaar | onthulling


editie 2 | 2015 – 2016 verkiezing


teja van hoften

editie 2 | 2015 – 2016 winnaar | onthulling


editie 3 | 2016 – 2017 verkiezing | winnend ontwerp


Winnend ontwerp van Bas Lugthart en Maree Blok | onthulling 2017


Met dank aan de Gemeente Vliingen Editie 2 | 2015 - 2016 Educatief project

Kunst & poëzie | ontdekken | onderzoeken | verwonderen | experimenteren | zelf maken Ben je 10, 11 of 12 jaar? Doe mee aan een bijzonder kunstproject! De komende jaren gaat er een kunstpark groeien rondom de watergang tussen de Sloeweg en de Willem Klooslaan. Willem Kloos was dichter en een regel uit zijn beroemdste gedicht was: “Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten”. Daar zullen de kunstwerken steeds iets mee te maken hebben. En wie daarnaar gaat kijken kan dat meebeleven. Jij kunt zelf aan bijzondere acties meeDOEN! Wij hebben een doosje gemaakt met informatie, vragen en opdrachten over het kunstpark en de kunstwerken. Die zie je op de volgende pagina’s. Alle Vlissingse kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunnen meedoen. Je gaat dan alles begrijpen van de plannen van KipVis en je wordt gevraagd om een werkstuk te maken voor een expositie waar iedereen naar mag komen kijken. Bent U docent basisschool groep 7 of 8 in Vlissingen? Met de klas meedoen aan dit educatieve kunstproject? U kunt de doosjes met de informatie en verwerkingsopdrachten voor de leerlingen ontvangen door een email te sturen aan: kunstparkvlissingen@gmail.com of te bellen met telefoonnummer 06-41268687 (A. Couwenberg). In contact met u bespreken we wanneer de pakketjes gehaald of gebracht kunnen worden.


Bij elke ‘ronde’ van ‘kunstpark Vlissingen | ik ben een god . . . . ‘ vragen we een kunstenaar [ m/v ] een op het uit te voeren beeld geïnspireerde editie te maken die we ter verkoop aanbieden om de plaatsing van het betreffende beeld mede mogelijk te maken. Op dit moment zijn we doende het beeld Rustpunt van Maree Blok & Bas Lugthart gefinancierd te krijgen. Daartoe maakte Jeroen Kersouw de linoleumsnede ‘Sleeping Beauty’. Ben Vranken en Marieke van der Perk en Marijn Kluijfhout – bijgestaan door Rob Verhage – gingen hem voor. Ieder werk kost slechts € 25,- . Hieronder leest u welke beelden deze kunstenaars maakten en hoe u in het bezit kunt komen van één of meerdere kunstwerken. Bestellen kunt u door € 25,- ( excl. € 1,92 eventuele verzendkosten ) over te maken naar: rekeningnummer NL 40 SNSB 0907 6014 72, t.n.v. kunstwerkplaats KipVis te Vlissingen voorzien van uw postadres.

Jeroen Kersouw | Sleeping Beauty | linoleumsnede | 2016 Inspiratie | beeld Rustpunt | Maree Blok & Bas Lugthart linoleumsnede | oplage 100 | formaat ongeveer A4 € 25,- | zonder lijst


Marieke van der Perk, Marijn Kluijfhout, Rob Verhage in het diepst van mijn gedachten | 2015 dubbelzijdige blinddruk [oplage 100 ] formaat ongeveer A4 geïnspireerd door het gelijknamige, geplaatste beeld van teja van hoften | 2015 € 25,- | zonder lijst

Ben Vranken | ZT | Linosnede [ oplage 200 ] | 2014 formaat ongeveer A4 geïnspireerd door het geplaatste beeld van Denz de Kroon | Twisted Hypercube | 2014 Geeft u bij uw bestelling aan welke kleur linosnede u wilt ontvangen? € 25,- | zonder lijst [ lijst: HEMA | € 4,- ]


[ verkoop ] expositie ’t Spui | Vlissingen december 2016


KUNSTPARK VLISSINGEN IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . . BEELDEN AAN DE WILLEM KLOOSLAAN |

kunstwerkplaats KipVis Atelieradres

Dreesstraat 2, Vlissingen www.kipvis.com | info@kipvis.nl K.v.K. Middelburg 22056211

VLISSINGEN


16 | Kunstpark Vlissingen | ik ben een god . . . . | ultra korte versie