Page 1

Téma

Day 1. deň | PipeFórum´17

9:15 - 9:30

Úvod prezentácií Predstavenie sponzorov PipeFórum ´17 Stručný popis prezentácií, ktoré budú prebiehať počas prvého dňa a plán druhého dňa

9:30 - 10:00

Predstavenie spoločnosti cadvision s.r.o. Portfólio spoločnosti (služby a riešenia + referencie) Produkty a ich spoločný workflow od spoločnosti Hexagon | Honeywell | Simtronics | Fluidflow3 | M-Files | Bricscad

10:00 - 10:45

Predstavenie spoločnosti HEXAGON, Úvodná prezentácia spoločnosti HEXAGON – jej riešení Ukážka reálneho projektu a prepojenie externých riešení – riadenie projektu Koordinácia projektu pri použití produktov od HEXAGON (Intergraph) a Autodesk na reálnom projekte Práca s mračnami bodov

10:45 - 11:00

11:00 - 12:00

Použité produkty

Firma prezentácie

Prezentátor

cadvision s.r.o.

Ing. Michal Mihálik

Datacomp Sp. z o.o

Maciek Wojtasiewicz

cadvision s.r.o.

Ing. Michal Mihálik Ing. Jaroslav Čierny, PhD. Bc. Dominika Oboňová Ing. Ľuboš Rodanič

cadvision s.r.o.

Ing. Jaroslav Čierny, PhD. Ing. Michal Mihálik

INTECH, spol. s r.o.

Ing. Miroslav Horváth Ing. Peter Dulík Ing. Pavol Čvirik

HEXAGON

WEIJDE Peter van der Bradshaw, Christopher Chris Parkin / Matt Sims

HEXAGON riešenia CloudWorx

Coffee Break Využitie produktov od Intergraph / Hexagon / na reálnom projekte SLOVNAFT

12:00 - 12:30

CADWorx & Analysis solution – Čo nové PV Elite, CADWorx a ostatné produkty + Bricscad

12:30 – 13:15

Ukážka produktov Autodesk a Intergraph v projekte. Riešenie reálneho projektu 3D model LOVOCHÉMIE Lovosice. Preklopenie projektu z AutoCAD Plant 3D do CADWorx Plant Professional, výpočty vytvárané v produkte CAESARII

CADWorx Plant Professional Autodesk Inventor CAESARII ORTHOGEN CADWorx Plant Professional CADWorx Structure Design Review Bricscad AutoCAD Plant 3D Autodesk Revit CAESARII

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Ing. Václav Baron Ing. Roman Lisník Ing. Jaroslav Čierny, PhD.

cadvision s.r.o.

13:15 - 14:15

Obed Leica Geosystems AG,

Leica CloudWorx CADWorx FieldPipe

GEOTECH Bratislava s.r.o. GEFOS, a.s.

Ing. Miroslav Kováč

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

Riadenie projektov cez DMS správa dokumentácie M-Files a ochrana dát GDPR

M-Files GDPR

cadvision

Ing. Ľuboš Rodanič

15:30 - 15:45

Coffee Break

15:45 - 16:30

PV Elite z praxe

PV Elite

16:30 - 17:15

Informácie k téme výpočtov tlakových nádob

Normy

17:15 - 17:45

Visual Vessel Design z praxe

17:45 - 18:00

Zhrnutie prvého dňa a okrúhly stôl, predstavenie večerného programu a programu na nasledujúci deň

19:00 - 22:00

Večerný program „Vinný sklípek“

SAM-SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. ústredný inšpektor TZ a PZ

Ing. Daniel Šantora

Ing. Dalibor Pavelka Ing. Marián Dubai

Ing. Roman Fekete, PhD


CADWORX

ANALYSIS SOLUTIONS

CADWorx Plant CADWorx P&ID ORTHOGEN Sructural

9:00 - 10:00

CAESAR II BOSfluids FEA Tools NOZZLE Pro

PV Elite Visual Vessel Design

DMS CRM

CAD

M-Files

Bricscad CADWorx

Sessions

Sessions

Sessions

Sessions

Labs

Miestnosť A

Miestnosť B

Miestnosť C

Miestnosť D

Miestnosť E

BIM z pohľadu Hexagon Riadenie a spravovanie potrubných technológií a zariadení Predstavenie technológie SmartPlant Tvorba a správa inžinierskych dát v prevádzke a údržbe. Riadenie konfigurácie /CMIS/ EcoSys, Interoperabilita - SmartPlant 3D - výmena dát medzi SmartPlant 3D, PDS, PDMS, CADWorx Tomáš Vaněk, HEXAGON, David Zapletál HEXAGON, Michal Mihálik CADVISION

Day 2. deň | Workshop

10:00 - 10:15

Coffee Break

Čo je nové CADWorx Plant 2018 Tvorba 3D modelu Tvorba zostáv supportov, Generovanie 2D výkresov a automatické kótovanie ORTHOGEN, Nastavenie izometrií

Čo je nové CAESARII 2018 Používanie CAESARII a BOSfluids pre CAESARII FEA Tools rýchlejšiu a presnejšiu dynamickú analýzu

Jaroslav Čierny cadvision s.r.o. Chris Parkin / Matt Sims HEXAGON

Bradshaw, Christopher, HEXAGON, English

Visual Vessel Design v praxi

Riadenie projektov cez DMS správa dokumentácie MFiles a ochrana dát GDPR

Základné možnosti produktu Bricscad. Porovnanie produktu s AutoCAD

Roman Fekete

Ľuboš Rodanič cadvision s.r.o. David Pater Digital Resources a.s.

Dominika Oboňová cadvision s.r.o. Michal Mihálik cadvision s.r.o.

BIM Architektúra Strojárstvo – plechové diely Cloud

Dominika Oboňová cadvision s.r.o. Michal Mihálik cadvision s.r.o.

10:15 - 12:30

12:30 - 13:30

Obed Vytvorenie databázy, preklopenie databázy z AutoCAD Plant 3D, AutoPlant. Inventor Preklopenie 3D modelu z AutoCAD Plant 3D, Inventor do CADWorx a prepojenie s CAESARII a PV Elite

CAESARII v praxi dynamika

PV Elite & NozzlePRO VVD

Riadenie projektov cez DMS správa dokumentácie MFiles a ochrana dát GDPR

Jaroslav Čierny Michal Mihálik cadvision s.r.o.

Ing.Václav Pekař, CSc. Tractebel Engie a.s. Pardubice

Bradshaw, Christopher, HEXAGON, English

Ľuboš Rodanič cadvision s.r.o. David Pater Digital Resources a.s.

13:30 - 15:00

15:00 - 15:30

Diskusia PipeFórum´16

PIPEForum´17 - program  

cadvision

Advertisement