Page 1

Manuál aplikácie CV PCLA

Obsah 1. Nastavenie aplikácie .............................................................................................................. 1 1.1. Inštalácia aplikácie ................................................................................................................. 1 1.2. Odinštalovanie aplikácie ....................................................................................................... 6 2. Používanie aplikácie .............................................................................................................. 8 2.1. Karta nástrojov ....................................................................................................................... 8 2.2. Paleta nástrojov ................................................................................................................. 10 2.3. Funkčnosť aplikácie.......................................................................................................... 14

S t r a n a 1 | 15


Postup: 1. Nastavenie aplikácie 1.1.

Inštalácia aplikácie:

Spustíme súbor CV_PCLA_menu_setup.exe

Zvolíme si jazyk pre inštalátor. Možnosť výberu: o Anglický jazyk o Český jazyk o Slovenský jazyk

Obr. 01  

Zvolíme tlačidlo OK Zvolíme tlačidlo Ďalší

S t r a n a 2 | 15


Obr. 02  

Klikneme na ikonku Procházet..., zvolíme miesto (cestu), kde sa nainštaluje aplikácia. Odporúčame zachovať cestu, ktorá je nastavená ako defaultne. Po výbere cesty zvolíme ikonku Ďalší

Obr. 03

S t r a n a 3 | 15


Zvolíme tlačidlo Inštalovať

Obr. 04

   

Po spustení inštalácie sa zobrazí okno, kde je potreba si vybrať produkt, do ktorého chceme aplikáciu nainštalovať. Aplikácia nájde všetky produkty platformy AutoCAD. Výber spravíme kliknutím na riadok, kde je Váš produkt Môžeme vybrať viac produktov, alebo zvoliť Select All – výber všetkých produktov Po výbere produktov zvolíme tlačidlo Install

S t r a n a 4 | 15


Obr. 05

Zobrazí sa okno, zvolíme možnosť Install

Obr. 06

Klikneme na Ďalší

S t r a n a 5 | 15


Obr. 07

Pokiaľ sme všetko nastavili správne a nechcem spraviť žiadnu zmenu v nastavení inštalácie aplikácie, zvolíme možnosť Dokončiť.

Obr. 08

1.2. 

Odinštalovanie aplikácie: Pokiaľ sme nezmenili umiestnenie inštalácie, tak pôjdeme na C:\PCLA, zvolíme a spustime súbor unins000.exe

S t r a n a 6 | 15


Obr. 09

Klikneme na Ano

Obr. 10

Po zobrazení tohto okna je potreba niekoľkokrát kliknúť na tlačidlo Install. Klikáme až dovtedy, pokiaľ toto okno nezmizne.

Obr. 11

S t r a n a 7 | 15


Po vyklikaní sa zobrazí dokončenie odinštalovania aplikácie a automaticky sa zmaže súbor

Obr. 12

2. Používanie aplikácie 2.1. Karta nástrojov:  Spustíme AutoCAD 

Zobrazenie karty nástrojov: o Skontrolujeme, či sa aplikácia plne nainštalovala, preto zvolíme nástroj Options (pre český AutoCAD napíšeme _Option) o Druhá možnosť je cez rozbaľovacie menu zvoliť možnosť Nástroje (Tools) a potom funkciu Možnosti... (Options) Skontrolujeme, či sa nám vložili cesty podľa obrázku Obr. 13, pokiaľ je to v poriadku môžeme dať Storno

S t r a n a 8 | 15


Obr. 13

Načítanie karty nástrojov: o napíšeme príkaz CUILOAD (pre český _CUILOAD) o ENTER Klikneme na tlačidlo Prochádzet... a nájdeme umiestnenie súboru PCLA_menu.cuix na ceste napr. C:\PCLA

S t r a n a 9 | 15


Obr. 14

  

Klikneme na tlačidlo Načíst Zavřít V páse kariet sa zobrazí karta cadvision viď. obrázok Obr. 15

Obr. 15

S t r a n a 10 | 15


2.2. Paleta nástrojov:  Spustíme AutoCAD

Zobrazenie palety nástrojov: o pokiaľ nemáme zobrazenú paletu nástrojov, tak si paletu zobrazíme o karta Pohled -> Palety a vyberieme ikonku Palety nástrojov

Obr. 16

V zobrazenej palete v hornej časti (kde je zobrazený text paleta nástrojov) klikneme pravým tlačidlom myšky a zvolíme možnosť Přispusobit palety...

Obr. 17   

V zobrazenom okne ideme do pravej časti a zvolíme Import palety nástrojov - vyberieme cadvision_PCLA Ladce.xtp / C:\PCLA\palety Vyberieme v prieskumníku cadvision_PCLA Ladce.xtp Otvoriť

S t r a n a 11 | 15


Obr. 18   

V zobrazenom okne ideme do ľavej časti a zvolíme Import palety nástrojov, vyberieme cadvision_Skupina palet.xpg / napr. C:\PCLA\palety Vyberieme v prieskumníku cadvision_Skupina palet.xpg Otvoriť

Obr. 19

S t r a n a 12 | 15


Obr. 20

    

Zvolíme Zavrieť okno Pokiaľ budeme používať túto paletu nástrojov a chceme aby sa nám nezobrazovali všetky palety, ktoré ma AutoCAD, spravíme nasledujúci postup: Klikneme pravým tlačidlom myšky na pás v zobrazenej palete v hornej časti (text paleta nástrojov) Zvolíme možnosť v spodnej časti - cadvision Po tomto nastavení môžeme zavrieť úplne paletu nástrojov Farnosť Ladce cez X

Obr.21

S t r a n a 13 | 15


2.3. Funkčnosť aplikácie:  Spustíme AutoCAD

Karta cadvision

Obr. 22

Otvorenie šablóny DWT – vytvorenie nového výkresu Otvorenie palety nástrojov Odkaz na webové rozhranie Help – Nápoveda manuál - dokument

Odkaz na webové rozhranie Help – Nápoveda formou videí

Odkaz na Helpdesk cadvision Obr. 23 

Ikonky pre bežný AutoCAD / AutoCAD Classic

Obr.24

S t r a n a 14 | 15


Paletá nástrojov, klikneme na ikonku Palety nástrojov a zobrazí sa nám paleta

Klikneme na ikonku Formáty máme možnosť vložiť rámik, ktorý je dynamický. Umožňuje vytvárať rôzne formáty. V pravej dolnej časti máme možnosti zmeny tvaru rozmerov rámika.

Klikneme na ikonku Razitko_cadvision. Po vložení rohovej pečiatky môžeme zadať všetky potrebné údaje pomocou zobrazeného okna. V prípade doplnenia údajov stačí dvakrát kliknúť na pečiatku pravým tlačidlom myšky.

S t r a n a 15 | 15

Manuál aplikácie pcla  

cadvision s.r.o.

Manuál aplikácie pcla  

cadvision s.r.o.

Advertisement