Page 1

1


Sidang Redaksi eduCAD

DARI BILIK

DEKAN CAD

Penasihat

Dr. Ishak bin Baba

Ketua Editor

Dr. Sh. Salleh bin Sh. Ahmad

Editor

Asmarashid bin Ponniran Zainal Abidin bin Sayadi Zarina binti Md. Ali

Ketua Penulis

Hemmy bin Abd Jalal

Penyelaras Bahan

Haljiah binti Hasli

Pereka Grafik

Azrul Anuar bin Rahamat Hemmy bin Abd. Jalal

Jurufoto

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdullillah, dalam kesibukan menguruskan penyediaan dokumen program akademik baharu serta pelaksanaan aktiviti program pengajaran dan pembelajaran dapat juga eduCAD Bil. 11 ini diterbitkan. Tahniah kepada warga CAD. Saya berharap informasi yang disediakan dalam eduCAD Bil. 10 ini dapat memberi manfaat dan kebaikan kepada semua warga UTHM dalam memastikan kecemerlangan bersama. Sesungguhnya tahun 2011 merupakan tahun yang penuh dengan cabaran bagi CAD. Sebanyak 36 permohonan program baharu dikemukakan kepada MQA untuk tujuan akreditasi sementara dan pelaksanaan program. Dalam tahun yang sama, CAD telah bertindak sebagai urusetia induk bagi pihak UTHM dalam menganjurkan “International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2011 (ICTLHE 2011) pada 21 hingga 23 November 2011 di Equatorial Hotel, Melaka. Saya amat berterima kasih kepada warga CAD yang telah berusaha melaksanakan tugasan masing-masing dengan jayanya. Saya berharap tahun 2012 ini akan memberi inspirasi dan dorongan kepada warga CAD untuk terus memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada Universiti. Sekian, wassalam. PROF. MADYA DR. ISHAK BABA

DARI MEJA

KETUA PENGARANG

Syahamdan bin Sariff Hemmy bin Abd Jalal

Penulis

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera,

Semua pembaca,

Aishah binti Zainal Asmarashid bin Ponniran Dayanita binti Md. Dahar Haljiah binti Hasli Hemmy bin Abd. Jalal Dr. Sh. Salleh bin Sh. Ahmad Siti Hajar binti Sulaiman Noris binti Mansor Suhaini binti Mohd Gazi Syahamdan bin Sariff Siti Hasnah binti Hud Zainal Abidin bin Sayadi Zarina binti Md. Ali

Edaran

Abd Halim Shah bin Abdul Hamid 2

Alhamdullilah, buletin EduCAD bil. 11 berjaya diterbitkan. Kali ini, pembaca dipaparkan dengan ringkasan aktiviti audit akademik, ICTLHE 2011, English Camp, Kelulusan Program Akademik oleh KPT, My3S, Minggu e-Learning dan lain-lain aktiviti utama sepanjang tahun 2011. Setakat ini laporan EduCAD adalah dihasilkan oleh staf-staf CAD sahaja, untuk keluaran yang akan datang kami akan cuba paparkan hasil tulisan berupa pengalaman peserta kursus atau bengkel yang dianjurkan CAD. Beberapa panduan utama pelaksanaan dan pemantauan prestasi P&P juga akan dipaparkan. Akhir kata, selamat membaca. Sekian, wassalam. DR. SH SALLEH SH AHMAD


Tahniah!

PROF. MADYA DR. ISHAK BABA Tahniah atas kenaikan pangkat ke Profesor Madya pada Jun 2011. Semoga beliau akan terus cemerlang menerajui Pusat Pembangunan Akademik.

AUDIT KUALITI AKADEMIK Oleh : hajar (hajars@uthm.edu.my)

CAD telah mengadakan Audit Kualiti Akademik bagi tahun 2011. Fakulti yang telah di audit bagi tahun ini adalah Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, dan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Audit telah dijalankan di FKAAS pada 28hb Februari 2011 (Isnin) manakala FKMP pada 7hb Mac 2011 (Isnin). Skop pelaksanaan audit adalah seperti berikut : i. Tindakan terhadap laporan audit EAC yang lepas ii. Pelaksanaan OBE iii. Proses penambahbaikan Berterusan (CQI) iv. Fail Pengajaran

AUDIT OBE

Oleh : hajar (hajars@uthm.edu.my) Pusat Pembangunan Akademik (CAD) telah mengadakan Audit OBE kepada semua fakulti seperti ketetapan berikut : i. FKAAS (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian) – 8 Julai 2011 ii. FKEE (Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan Kepujian) – 2 Ogos 2011 iii. FKMP (Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian) – 4 Julai 2011 iv. FPTV (Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional dengan Kepujian) – 11 Julai 2011 v. FPTPK (Sarjana Muda Harta Tanah dan Sarjana Muda Pengurusan Teknologi) – 14 Julai 2011 vi. FSKTM (Sarjana Muda Teknologi Maklumat) – 12 Julai 2011 vii. FSTPI (Kursus Umum Universiti) – 18 Julai 2011 viii. PPD (Diploma Teknologi Maklumat, Diploma Kejuruteraan Awam, Diploma Kejuruteraan Elektrik) – 19 Julai 2011 Skop bagi audit tersebut adalah seperti berikut : i. Fail Pengajaran Timbalan Dekan (Akademik dan Antarabangsa), Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Pembangunan, Ahli Jawatankuasa OBE/ Ahli Jawatankuasa Peperiksaan a) Silabus b) RPP 04 c) Matrik CLO vs PLO + Delivery + Assessment + KPI d) Analisa Pencapaian CLO ii. Ketua Program a) Matrik Kursus vs PLO b) Analisa Pencapaian CLO (Semua Kursus Sem 2 2010/2011 c) Analisa Pencapaian PLO Sem 2 2010/2011 d) Tindakan CQI daripada analisa pencapaian CLO & PLO e) Tindakan susulan terhadap Laporan Pemeriksa Luar, Laporan Profesor Pelawat dan Laporan Audit Akademik yang terdahulu Dapatan utama audit: Hanya FKAAS, FKEE dan FKMP, telah berjaya melaporkan pencapaian CLO. Fakulti-fakulti yang lain masih belum melaksanakan pemantauan pencapaian CLO bagi kursus-kursus akademik. 3


ICTLHE 2011 International Conference on Teaching & Learning in Higher Education 2011 Oleh : Siti Hasnah Hud (hasnah@uthm.edu.my)

Pusat Pembangunan Akademik (CAD) telah melakar sejarahnya yang tersendiri apabila telah berjaya menganjurkan International Conference On Teaching And Learning In Higher Education (ICTLHE) 2011 yang telah diadakan pada 21 hingga 23 November 2011 di Hotel Equatorial, Melaka. Tema untuk seminar ICTLHE 2011 ini ialah Engaging Learners in Higher Education. Seminar yang diadakan selama tiga hari itu telah dihadiri oleh seramai 30 orang jemputan pada upacara perasmian yang terdiri daripada 4 orang Pengucaptama, 2 orang jemputan kehormatan terdiri daripada Perasmi iaitu Datuk Gian Tian Loo, wakil Ketua Menteri Melaka Prof. Madya Dr. Mohd Majid bin Konting (wakil AKEPT), 6 orang wakil MAGNETIC, 8 orang Naib Canselor wakil dari IPTA ,8 orang wakil dari fakulti-fakulti dari UTHM dan 2 orang wakil Penaja. Pengucaptama bagi ICTLHE 2011 ialah terdiri daripada 2 orang jemputan antarabangsa iaitu Prof Dr. Eric Mazur dari Universiti Harvard, United States dan Prof. Peter Albion dari Universiti of Southern Queensland, Australia. Sementara itu, bagi pengucaptama tempatan pula, UTHM telah mengimport khas Naib Canselor UPSI, Prof. Dr. Zakaria Kasa untuk membuat pembentangan dan berkongsi idea. Seorang lagi pengucaptama dibawa khas dari UTHM sendiri, iaitu Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa), Prof. Ir. Dr. Abdul Aziz bin Dato’ Abdul Samad. Sistem easy chair telah digunakan oleh urusetia bagi tujuan pendaftaran secara online sepanjang pendaftaran dibuka. Melalui easy chair, urusetia telah menerima 64 kertas kerja penuh untuk tujuan pembentangan di seminar tersebut. 4

CAD merasa bangga kerana penglibatan peserta dari luar negara amat menggalakkan. Sepanjang seminar diadakan, peserta berasa gembira kerana dapat bertukartukar fikiran dan pendapat mengenai proses p&p yang diamalkan dinegara masing-masing disamping dapat menimba ilmu daripada pembentangan yang diadakan. Seminar yang dibentangkan dengan skop yang mencakupi kategori Methodologies in Teaching & Learning, Leadership & Management in Education dan Education Development in 21st Century ini telah menarik minat 64 orang pembentang yang terdiri daripada 51 orang pembentang tempatan dan 13 orang pembentang antarabangsa. Pembentang kertas kerja tempatan yang hadir adalah daripada UTHM sendiri yang menyumbang keahlian pembentang teramai iaitu seramai 15 orang, IPTA dan IPTS dari Universiti tempatan lain juga turut membuat pembentangan antaranya seperti UPSI, UTem, UiTM, UMS,UMP, UIAM, UUM, UTM, AlBukhari Kolej dan banyak lagi. Sementara itu, pembentang antarabangsa adalah terdiri daripada Universiti Indonesia, Singapura, Iran, United Kingdom, New Zealand dan Australia. Timbalan Pengarah, Dr. Rozlan Alias berkata, ICTLHE 2011 ini telah mencapai objektifnya yang disasarkan. Peserta yang membuat pembentangan merasa puas kerana sepanjang pembentangan di jalankan komunikasi dua hala berlaku dan setiap peserta amat teruja dengan setiap kertas kerja yang dibentangkan. Di samping isu-isu yang diketengahkan adalah relevant dengan pendidikan semasa. Banyak input baru yang dikupas yang ianya sangat membantu dalam proses P&P bukan sahaja di universiti ini malah Universiti peserta yang hadir.


5


FKEE & FKAAS dapat pengiktirafan Engineering Accreditation Council (EAC) Oleh : hajar (hajars@uthm.edu.my) FKEE telah mendapat pengiktirafan daripada EAC bagi Program Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan Kepujian bagi tahun 2011-2013. Tahniah. FKAAS telah mendapat pengiktirafan daripada EAC bagi Program Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian bagi tahun 2012 - 2016. Tahniah FKAAS kerana telah menjadi Fakulti pertama yang memperolehi akreditasi penuh selama 5 tahun.

SEMINAR DAN DISKUSI BERSAMA INSTITUT JURUTERA MALAYSIA

BENGKEL OBE Oleh : hajar (hajars@uthm.edu.my)

Pusat Pembangunan Akademik (CAD) telah mengadakan bengkel sistem outcome based education (OBE), pada 21hb hingga 25 februari 2011 bertempat di Bilik Latihan Aras 1, Pejabat Pendaftar. Bengkel ini melibatkan semua staf akademik dan staf pentadbiran semua fakulti. Objektif bengkel ini diadakan adalah seperti berikut : 1. Melaksanakan penambahbaikan Sistem Outcame Based Education. 2. Mengemaskini maklumat-maklumat yang berkaitan. 3. Mengenalpasti item-item yang perlu diwujudkan dan ditambahbaikkan dalam sistem. 4. Membincangkan mengenai struktur sistem 5. Memastikan sistem yang lebih sistematik dan informatif.

Oleh : hajar (hajars@uthm.edu.my)

Pusat Pembangunan Akademik (CAD), telah mengadakan Seminar dan Diskusi Bersama Institut Jurutera Malaysia pada 25hb April 2011 (Isnin) di Dewan Kuliah 2, UTHM jam 3.00 petang hingga 5.00 petang. Seminar dan Diskusi ini diadakan agar staf akademik dapat menimba maklumat mengenai proses dan syarat permohonan bagi mendapat Ir. Objektif seminar ini diadakan adalah seperti berikut : i. Menjelaskan syarat permohonan Professional Engineer (PE) untuk pensyarah /pengajar ii. Menerangkan prosedur dan proses permohonan untuk mendapatkan Ir. dalam kalangan pensyarah/pengajar

6


English Camp

Meningkatkan Penguasaan Bahasa Inggeris Pensyarah UTHM Oleh : Siti Hasnah Hud (hasnah@uthm.edu.my)

Pada 27 hingga 29 Mei 2011 yang lepas, seramai 20 orang peserta yang terdiri daripada staf akademik, 5 orang fasilitator serta 5 orang urusetia telah berjaya mengadakan English Camp di A Famosa Resort Melaka bagi meningkatkan lagi penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan staf akademik.

dan perlu lebih ramai peserta menyertainya kerana banyak aktiviti menyeronokkan yang membuat peserta berfikir. Bukan sahaja dapat ilmu dengan berbahasa Inggeris sewaktu berkomunikasi, tetapi juga banyak indoor games yang boleh memberi idea dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan utama bengkel ini diadakan ialah untuk memberikan pendedahan kepada staf akademik mengenai kaedah dan teknik penggunaan Bahasa Inggeris yang berkesan dalam pembelajaran dan pengajaran. Ianya juga sebagai salah satu langkah kearah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Inggeris bagi meningkatkan kualiti program akademik di UTHM kearah bertaraf dunia.

Fasilitatornya pula, En. Norazmi Danuri berkata, program ini pada keseluruhannya mencapai objektif yang disasarkan biarpun penyertaannya tidak ramai. Namun beliau rasa puas kerana dapat melihat peserta seronok dan ikatan silaturrahim antara peserta dapat dibina biarpun peserta pada mulanya tidak mengenali antara satu sama lain dan dari latar belakang yang berbeza. Dengan ikatan silaturrahim ini diharapkan perbezaan pendapat dan idea boleh Pelbagai aktiviti telah dijalankan sepanjang program dikongsi bersama bagi memartabatkan proses P&P di tersebut dengan menggunakan Bahasa Inggeris UTHM. sebagai bahasa pengantarnya,. Antara aktiviti menarik yang diadakan antaranya love knot, yes no Menurut penyelaras programnya, En. Zainal Abidin question, Wild wild west, lagu bertema haiwan dan bin Sayadi, program-program Bahasa Inggeris seperti banyak lagi. ini perlu diperbanyakkan lagi supaya objektif universiti meningkatkan penggunaan Bahasa Inggeris sebagai Ketika di temubual, salah seorang pesertanya, Dr, bahasa penghantar menjelang 2013 tercapai. Pada Xavier Ngu, berkata beliau merasakan program keseluruhannya, program ini telah berjaya mencapai seperti ini perlu diteruskan dari masa ke semasa objektif yang disasarkan. 7


8


9


KPT Lulus 29 Program Baharu 2011 Oleh : hajar (hajars@uthm.edu.my)

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah meluluskan sebanyak 29 program baharu bagi program PhD, Sarjana, Sarjana Muda dan Diploma. Senarai program tersebut adalah seperti berikut : Pusat Pengajian Diploma (JPT(A)1000/011/001/01 Jld. 6 (35) 5hb Julai 2011) i. Diploma Sains Gunaan ii. Diploma Teknologi Kejuruteraan Awam iii. Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik iv. Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia v. Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar i. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Alam Sekitar) dengan Kepujian ii. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Pembinaan) dengan Kepujian iii. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Perkhidmatan Bangunan) dengan Kepujian iv. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Bioteknologi) dengan Kepujian Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik i. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Elektrik) dengan Kepujian ii. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Komunikasi dan Komputer dengan Kepujian iii. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Automasi Industri dengan Kepujian Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan i. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Aeronautik (Kawalan Trafik Udara) dengan Kepujian ii. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) dengan Kepujian iii. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) dengan Kepujian iv. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembungkusan dengan Kepujian v. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Tekstil dengan Kepujian vi. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Loji) dengan Kepujian Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional i. Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian

10

Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan i. Sarjana Muda Sains (Fizik Gunaan) dengan Kepujian ii. Sarjana Muda Sains (Matematik Teknologi) dengan Kepujian iii. Sarjana Muda Sains (Statistik Industri) dengan Kepujian iv. Sarjana Muda Sains (Teknologi Makanan) dengan Kepujian Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (JPT(A)1000/011/001/01 Jld. 6 (40) 11 Ogos 2011) i. Sarjana Muda Sains Komputer (Teknologi Web) dengan Kepujian ii. Sarjana Muda Sains Komputer (Pengkomputeran Multimedia) dengan Kepujian iii. Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) dengan Kepujian iv. Sarjana Muda Sains (Keselamatan Maklumat) dengan Kepujian

Program-program Semakan Semula Kurikulum Kementerian Pengajian Tinggi telah bersetuju untuk meluluskan permohonan Penstrukturan Semula Kurikulum (Perubahan Tempoh Pengajian dari 3 ke 2 Tahun Setengah). Program berikut adalah seperti berikut : i. Diploma Kejuruteraan Awam ii. Diploma Kejuruteraan Elektrik iii. Diploma Kejuruteraan Mekanikal iv. Diploma Teknologi Maklumat Diluluskan mulai sesi pengajian 2012/2013 dengan tempoh pengajian program adalah selama 2 ½ tahun (5 semester) secara sepenuh masa Kementerian Pengajian Tinggi telah bersetuju untuk meluluskan permohonan Semakan Semula Kurikulum bagi program Sarjana Muda Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Diluluskan mulai sesi pengajian 2011/2012 dengan tempoh pengajian program minimum adalah selama 4 tahun (8 semester) dan maksimum adalah selama 6 tahun (12 semester) secara sepenuh masa dan minimum adalah selama 6 tahun (12 semester) dan maksimum adalah selama 9 tahun (18 semester) secara separuh masa.


Tamat

* Sila rujuk ke fakulti sekiranya terdapat kesilapan di senarai staf akademik dan kursus yang dipaparkan.

8

En. Hemmy ( 07-453 7474 / hemmy@uthm.edu.my ), Pn. Haljiah ( 07-453 7472 / haljiah@uthm.edu.my ), Pn. Siti Hasnah ( 07-453 7414 / hasnah@uthm.edu.my ), atau En. Khairul Anuar ( 07-453 7257 / khanuar@uthm.edu.my )

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:

* Anda perlu melaksanakan dan menyelesaikan kedua-dua jenis penilaian ini.

Menu bagi 2 jenis penilaian, Penilaian Pengajaran Staf Akademik dan Penilaian Kursus

*Anda dibenarkan (setelah log keluar) mengemaskini penilaian anda berulang kali sebelum sistem ditutup.

Ulang proses 66 sehingga selesai menilai semua kursus anda.

TEKAN “Butang Simpan”.

Melaksanakan penilaian Kursus *Sila laksanakan penilaian dengan adil dan berhemah

7

Klik Pautan “Klik Sini” bagi menilai Kursus

6

Klik PENILAIAN bagi menilai Kursus

5

Sila PASTIKAN dan SAHKAN* Kursus yang anda telah daftar dalam semester semasa

4

Panduan Penggunaan bagi Penilaian Kursus

SPARK

SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK

*Anda dibenarkan (setelah log keluar) mengemaskini penilaian anda berulang kali sebelum sistem ditutup.

Ulang proses 66 sehingga selesai menilai semua staf akademik anda.

TEKAN “Butang Simpan”.

Melaksanakan penilaian pengajaran staf akademik. *Sila laksanakan penilaian dengan adil dan berhemah

7

Klik Pautan “Klik Sini” bagi menilai Staf Akademik

6

Klik PENILAIAN bagi menilai staf akademik

5

Sila PASTIKAN dan SAHKAN* kursus dan staf akademik yang mengajar anda

4

ID Pengguna dan Katalaluan adalah sama seperti SMAP Online / E-mail Siswa UTHM

Klik PENGESAHAN senarai Penilaian Kursus

Klik PENGESAHAN senarai Penilaian Pengajaran Staf Akademik

2

3

Taipkan alamat http://spark.uthm.edu.my

1

3

Panduan Penggunaan bagi Penilaian Pengajaran Staf Akademik

Panduan Penggunaan Sistem Penilaian Pengajaran Staf Akademik dan Penilaian Kursus

SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK SPARK

11


BENGKEL PENGECUALIAN KREDIT Oleh : hajar (hajars@uthm.edu.my)

Pada 9hb hingga 11hb November 2011 yang lalu, CAD telah mengadakan Mesyuarat dan Bengkel Penyelarasan Semula Pengecualian Kredit, Cara Pengiraan Kredit, Syarat Kemasukan Pelajar Bagi Kursus Peringkat Sarjana Muda dan Artikulasi Diploma Politeknik Di UTHM bertempat di Hotel Selesa, Johor Bahru. Bengkel ini diadakan untuk membuat penyelarasan semula pengecualian kredit bagi kursus peringkat Sarjana Muda untuk memastikan setiap fakulti terlibat memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan. Bengkel ini juga bertujuan untuk menetapkan kaedah pengiraan kredit yang tepat selain membincangkan mengenai syarat kemasukan pelajar bagi peringkat Sarjana Muda. Perbincangan mengenai Artikulasi Diploma Politeknik turut dibincangkan dalam mesyuarat dan bengkel ini. Bengkel ini telah dirasmikan oleh Y.Bhg. Profesor Ir. Dr. Abdul Aziz bin Dato’ Abdul Samad selaku Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) dan juga telah melibatkan semua Dekan Fakulti, Timbalan Dekan (Akademik dan Antarabangsa) dan semua Ketua Jabatan bagi setiap fakulti di UTHM.

PERLAKSANAAN PENILAIAN SOFT SKILL SCALE (MY3S)

MALAYSIAN

Oleh : Dai’s (dayanita@uthm.edu.my)

Pelajar Sarjana Muda Tahun Pertama Semester 1 Sesi 2011/2012 Perlaksanaan Penilaian Malaysia Soft Skill Scale (My3S) Bagi Pelajar Tahun Pertama Sarjana Muda Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Kemasukan September 2011, Semester I Sesi 2011/2012 telah diadakan mulai 7 Disember 2011 sehingga 11 Disember 2011. Walaubagaimanapun tempoh penilaian telah dilanjutkan sehingga penghujung bulan Disember. Seramai 2573 pelajar melibatkan semua fakulti iaitu FKAAS (695), FKEE (510), FKMP(564), FPTV(49), FSKTM(273) dan FPTP(482). Setakat ini sebanyak 60.20% Pelajar yang telah membuat penilai My3S.

Bilangan calon layak

Calonyang TELAH menduduki penilaian

Peratusan Calon yang Telah membuat penilaian My3S

Bil

Fakulti

Nama Singkatan Fakulti

1

Fakulti Kejuruteraan Awam & Alam Sekitar

FKAAS

695

315

45.30%

2

Fakulti Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

FKEE

510

457

89.60%

3

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal & Pembuatan

FKMP

564

369

65.40%

4

Fakulti Pendidikan Teknikal & Vokasional

FPTV

49

32

65.30%

5

Fakulti Pengurusan Teknologi & Perniagaan

FPTP

482

244

50.60%

6

Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat

FSKTM

273

133

48.70%

2573

1550

60.20%

Jumlah Data adalah benar sehingga 1 Januari 2012, jam 5.00 Petang

Kesimpulannya Perlaksanaan Penilaian My3S di UTHM tidak dapat capai tahap 90% . Ini adalah kerana komitmen fakulti dan tanggungjawab pelajar dalam melaksanakan tanggungjawab membuat penilaian My3S belum lagi memuaskan. Pihak Pusat Pembangunan Akademik (CAD) selaku Urusetia turut memandang serius akan tanggungjawab yang harus dipikul bagi memastikan peratusan penilaian sentiasa akan meningkatkan dari semasa ke semasa dengan menyiarkan setiap hari Statistik terkini penilaian My3s bagi memberikan info terkini sentiasa disalurkan kepada pihak fakulti.

12


LAWATAN KERJA DARIPADA PUSAT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (CTL), UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Oleh : Haljiah Hasli (haljiah@uthm.edu.my)

Pada 13 Januari 2011 (Khamis), Pusat Pembangunan Akademik (CAD) telah menerima lawatan daripada Universiti Teknologi Malaysia. Tujuan lawatan ini adalah ingin berkongsi maklumat mengenai pengendalian mesyuarat MAGNETIC yang telah dilaksanakan oleh CAD sebelum ini. Selain itu dapat menjalinkan hubungan kerjasama yang lebih erat di antara CTL dengan CAD khasnya serta UTM dan UTHM umumnya. Seramai 23 ahli rombongan daripada staf CTL, UTM dan 13 orang staf CAD (Petugas) yang terlibat secara langsung dalam lawatan ini. Staf CTL yang sama-sama menjayakan lawatan ini terdiri daripada Prof. Dr. Baharuddin Aris (Pengarah), Prof. Dr. Mohamed Noor Hasan (Timbalan Pengarah I), Prof. Madya Dr. Khairiyah Mohd. Yusof (Timbalan Pengarah II), Prof. Madya Dr. Jamalludin Harun (Pengurus Teknologi Maklumat), En. Mohd. Fazilah Abdullah (Pen. Pendaftar Kanan), En. Mohamed Fairuz Dahalan (Pen. Peg. Tek. Maklumat), En. Halizan Hashim (Pereka Grafik), YM Raja Muhammad Fariz Raja Rohaizat Shah (Pelukis Grafik), En. Jamil Hamzah (Pembantu Tadbir Kanan), En. Supandi Bunangin (Ahli Fotografi), En. Jeffri Abdul Rahman @ Idris (Penerbit Rancangan), En. Mohamad Nizam Ahmad (Penerbit Rancangan), En. Mohd. Gaffar Said (Penerbit Rancangan), En. Salimi Ismail (Juruteknik Komputer), Pn. Sati Zaitun Harjin (Setiausaha Pejabat), Pn. Noraini Khalid (Setiausaha Pejabat), Cik Hashiela Kamarudin (Setiausaha Pejabat), Pn. Norliah Mahmod (Pembantu Tadbir (P/O)), Pn. Fadillah Ibrahim (Pembantu Tadbir (P/O)), Pn. Norafeza Mohamed Ismail (Pembantu Tadbir (P/O)), Cik Priscilla Prapagara (Pembantu Tadbir (P/O)), Cik Syafiza Idrus (Pembantu Tadbir (P/O)) dan En. Mohd Arshad Musa (Pembantu Am Pejabat). Staf antara kedua-dua universiti dapat saling bertukar-tukar fikiran tentang maklumat-maklumat berkaitan.

Lawatan Penandarasan (Benchmarking) Universiti Malaysia Sabah Untuk Pembangunan Akademik Oleh : Haljiah Hasli (haljiah@uthm.edu.my) Pada 9 Disember 2011 (Jumaat), pihak Pusat Pembangunan Akademik (CAD) telah menerima lawatan daripada Universiti Malaysia Sabah yang bertujuan untuk berkongsi pengalaman masing-masing dalam melaksanakan pembangunan akademik di universiti masing-masing. Selain itu dapat memperolehi maklumat mengenai proses pembelajaran dan pengajaran serta pembangunan program akademik baharu yang dijalankan oleh CAD. UTHM dan UMS dapat membina ruang kerjasama dan menjalin hubungan yang lebih harmoni di peringkat antara universiti. CAD juga dapat memperkenalkan lagi Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) kepada Universiti Malaysia Sabah(UMS). Kunjungan ini juga membolehkan staf CAD dan Pusat Pengurusan Strategik & Akademik (PPSA) saling bertukar-tukar maklumat yang berkaitan untuk meningkatkan kecemerlangan yang boleh dicapai oleh UTHM dan UMS. Staf UMS yang bersama-sama menjayakan lawatan ini adalah Puan Zuraini Hj. Hamdin Ketua Delegasi (Penolong Pendaftar Kanan), Puan Yazmin Suraya Yusof (Penolong Pendaftar), Puan Noryanti Jekoron (Penolong Pendaftar), Encik Afendih Ambrih (Pembantu Tadbir), Puan Bibah Ibeh (Pembantu Tadbir) dan Puan Suraidah Punimin (Pembantu Am Pejabat). 13 13


MINGGU -PEMBELAJARAN

e

Oleh : Dai’s (dayanita@uthm.edu.my)

Pada 14-16 Mac yang lalu pihak CAD dengan Kerjasama pihak FPTV dan FSKTM telah menganjurkan Minggu E-Pembelajaran. Pelbagai aktiviti telah dijalankan bagi memeriahkan sambutan Minggu E-Pembelajaran. Di antara aktiviti yang dijalankan adalah seperti Bengkel Celik IT. Sasaran penglibatan adalah anak-anak staf khusus untuk pelajar sekolah rendah dan menengah rendah bagi menghasilkan kreativiti IT. Aktiviti yang lain adalah Pameran IT (penyertaan dari PTM, Vendor luar dan UCiTV), Pameran Pertandingan Couseware Pelajar FPTV dan FSKTM, Klinik AUTHOR, Klinik OBEsys, dan Seminar On E- Learning. Minggu E-Pembelajaran ini di meriahkan lagi dengan pembukaan gerai-gerai jualan bagi pengunjung yang datang khusus kepada masyarakat di sekitar parit raja dan pelajar UTHM. Pelbagai jenis makanan dan pakaian yang dapat dilihat menarik minat pengunjung yang datang. Di akhir Minggu E-Pembelajaran ini telah diadakan Majlis Pelancaran Sistem LMS AUTHOR, OBEsys dan SPARK oleh Y.Bhg.Profesor Dato’ Dr. Mohd Noh bin Dalimin, Naib Canselor Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Majlis Perasmian ini juga telah melancarkan AUTHOReyes berbentuk Video Conference rakaman secara langsung antara Dato’ Naib Canselor dengan Prof. Madya Dr. Ishak bin Baba (Dekan CAD). Ini adalah untuk menguji kemampuan sistem LMS AUTHOR yang baharu. Pelancaran ini telah disaksikan oleh semua staf akademik yang dapat hadir bagi sama-sama menjayakan Minggu E-Pembelajaran .

14


PROGRAM PEMBANGUNAN PROFESIONALISME DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STAF AKADEMIK SEPANJANG TAHUN 2011 Oleh : Dai’s (dayanita@uthm.edu.my) Bil

Nama Program

Tarikh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kursus Sistem E-Pembelajaran Author Fasa 1 Kursus Sistem E-Pembelajaran Author Fasa 1 Kursus Sistem E-Pembelajaran Author Fasa 1 Kursus Sistem E-Pembelajaran Author Fasa 1 Kursus Sistem E-Pembelajaran Author Jurulatih Utama Kursus Sistem Outcome Based Education (OBE) Kursus Sistem Outcome Based Education (OBE) Kursus Sistem Outcome Based Education (OBE) Kursus Sistem Outcome Based Education (OBE) Bengkel Garis Panduan Pembinaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Seminar E-Pembelajaran Kursus Sistem E-Pembelajaran Author Fasa 1 Seminar Dan Diskusi Bersama Institut Jurutera Malaysia (IEM) Kursus Sistem E-Pembelajaran Author Fasa 1 Kursus Sistem E-Pembelajaran Author Fasa 1 English In Camp Kursus Sistem E-Pembelajaran Author Fasa 1 Kursus Asas Pengajaran dan Pembelajaran Pensyarah Baru UTHM 2011 Kumpulan 13 Bengkel Penerapan Kemahiran Insaniah dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Interactive PowerPoint & Smart Presentation Bengkel Penulisan Manual Pengguna LMS AUTHOR Kursus Flash Animation in Teaching and Learning (Basic) Kursus Problem Based Learning bagi Pusat Pengajian Diploma dan Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Kursus Ethics and Culture in Teaching and Learning Kursus Problem Based Learning Bagi Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan dan Fakulti Pendidikan Teknikal Kursus Video Recording for Teaching and Learning Kursus Adobe Photoshop in Teaching and Learning Kursus Problem Based Learning Bagi Fakulti Mekanikal dan Pembuatan Kursus Sosial Media Web 2.0 Kursus Teknikal Sistem E-Pembelajaran AUTHOR fasa 1 Kursus Basic Blogging For Teaching & Learning Seminar EPembelajaran : Dasar dan Peranan Kursus Problem Based Learning (PBL) Fakulti Pengurusan Teknologi (FPT)

28 Januari 2011 26 Januari 2011 25 Januari 2011 24 Januari 2011 18 Januari 2011 - 19 Januari 2011 24 Februari 2011 - 25 Februari 2011 23 Februari 2011 22 Februari 2011 21 Februari 2011 18 Februari 2011 - 20 Februari 2011

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

15 Mac 2011 14 Mac 2011 25 April 2011 31 Mei 2011 30 Mei 2011 27 Mei 2011 - 29 Mei 2011 21 Jun 2011 13 Jun 2011 - 23 Jun 2011 28 Julai 2011 27 Julai 2011 - 28 Julai 2011 26 Julai 2011 - 27 Julai 2011 25 Julai 2011 - 26 Julai 2011 25 Julai 2011 - 26 Julai 2011 22 Julai 2011 20 Julai 2011 - 21 Julai 2011 20 Julai 2011 - 22 Julai 2011 18 Julai 2011 - 19 Julai 2011 18 Julai 2011 - 19 Julai 2011 14 Julai 2011 - 15 Julai 2011 13 Julai 2011 13 Julai 2011 11 Julai 2011 19 September 2011

15


Majlis Perkahwinan Oleh : Dai’s (dayanita@uthm.edu.my)

Pada 9 September 2011 yang lalu telah berlangsung Majlis Perkahwinan Dayanita binti Md Dahar (Dai’s) dan pasangannya Mohd Zairi bin Md Yusof (Herey), Pasangan ini telah selamat diijabkabulkan pada jam 10.10 Pagi bertempat di Masjid As Syakirin, Parit Raja. Majlis Sanding di rumah perempuan diadakan pada 10 September 2011 di Kg Pt Nipah, Parit Raja manakala Majlis sambut menantu diadakan pada 11 September 2011 bertempat di Taman Bintang, Parit Raja. Majlis berjalan dengan lancar dan meriah dengan kehadiran semua jemputan saudaramara. Sahabat handai dan juga tetamu khas dari CAD sendiri sama-sama memeriahkan Majlis.

Kelahiran @ CAD Nama anak : Nur Alia Syafiqa binti Azrul Anuar Tarikh lahir : 3 Disember 2011 Anak yang : Kedua Nama Staf : Azrul Anuar bin Rahamat Nama anak : Rayyan Rifqi bin Asmarashid Tarikh lahir : 10 Disember 2011 Anak yang : Ketiga Nama Staf : Asmarashid bin Ponniran

Majlis Perpisahan Staf. Terima kasih.

Staf Baru, Selamat Datang.

Setiausaha Pejabat, Pn. Siti Hajar binti Abdullah Zawawi mula menyertai warga kerja CAD pada 16 Februari 2009. Pada 16 Ogos 2011, beliau telah berpindah ke Pejabat Pendaftar. Semoga beliau akan terus berkhidmat dengan cemerlang. Terima kasih.

1 En. Zakee bin Mesiri, Pembantu Am Pejabat yang sangat periang dan peramah orangnya. Mula menyertai warga kerja CAD pada 22 September 2005. Beliau berpindah dari CAD ke Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Hartabina (PPH) pada 15 Oktober 2011. Selamat maju jaya untuk beliau. Pada 15 Ogos 2006, En. Zaifazol bin Said mula menyertai warga kerja CAD sebagai Penolong Pegawai Tadbir. Beliau berpindah ke Pejabat Hubungan Universiti dan Industri pada 1 Februari 2011. 16

2

3

1. Pada 1 Februari 2011, Pn. Siti Hasnah binti Hud telah menyertai warga kerja CAD. Sebelum ini beliau telah berkhidmat di Fakulti Pengurusan Teknologi. Selamat datang. 2. Pada 16 Ogos 2011, Pn. Noris binti Mansor telah menyertai warga kerja CAD. Sebelum ini beliau telah berkhidmat di Pejabat Pendaftar. Selamat datang. 3. En. Abd. Halim Shah bin Abd. Hamid adalah Pembantu Am Pejabat di Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Hartabina (PPH). Pada 15 Oktober 2011, beliau mula menyertai warga kerja CAD. Selamat datang.

eduCAD vol11  

eduCAD is an official bulletin for Centre for Academic Development and Training (CAD) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you