Osaamisen jälki

Page 1

osaamisenjälki cadpool oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti

JUHLANUMERO pässina tarin sinnikkyys ja päämäärätietoisuus viisaus ja avarakatseisuus

VUODEN CADPOOLILAISEN VALINTAPERUSTEINA

uudistETTU olympiastadion vastaa tulevaisuuden tarpeisiin kimmo lintula arkkitehtitoimisto K2S


Sisältö 03 Katse eteenpäin! Isävainaani oli metsurina pitkiä aikoja poissa kotoa. Väsyneenä hän ei halunnut vääntää asioista lapsikatraansa kanssa, vaan sanoi aina, että ”olet varmaan ihan oikeassa”. Missähän asiassa sitä taas tulikaan oltua oikeassa, jouduimme välillä puntaroimaan.

Joka tapauksessa se oli hieno kasvatuspa, ja siksipä

kehityimme itsenäisiksi jo varsin nuorena. Pientä yritystoimintaa meillä oli jo alaikäisinä.

Cadpoolin täyttäessä 35 vuotta on ollut hyvä tilaisuus

katsoa taaksepäin. Mikä on muuttunut ja mikä pysynyt ennallaan. Vieläkin tärkeämpää on kääntää katse eteenpäin. Tulevaisuus näyttää hyvältä, jos olemme edelläkävijöiden joukossa kehityksessä mukana.

Cadpoolin menestys on sitoutuneen, osaavan ja am-

mattitaitoisen henkilöstömme ansiota. On hienoa, että ihmiset ovat viihtyneet meillä pitkään. Monipuoliset tehtävät ovat mahdollistaneet vuosikymmenten työuria. Mutta ilman mukavia ja vuosikymmenten ajan pysyneitä asiakkaitamme emme olisi yhtään mitään. Siksipä suurin kiitos kuuluukin asiakkaillemme!

Upi Vartiainen Toimitusjohtaja

2 osaamisen jälki

CADPOOL 35 VUOTTA SUJUVAMMAN SUUNNITTELUN PUOLESTA Eri vuosikymmenet ovat pitäneet sisällään monenlaisia käänteitä.

04 05 06

oppia ikä kaikki Ammattillinen ja henkilökohtainen kasvu on meille tärkeää.

Henkilötarinoita Kerromme itsestämme ja harrastuk-

sistamme.

KUVAKAVALKADI 35-VUOTISJUHLISTA Asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja henkilöstömme saivat kokea unohtumattoman juhlaillan Töölönlahden vihreässä syleilyssä.

08

UUDISTE t t u o ly m p i a s ta d i o n va s ta a t u l e va i s u u d e n ta r p e i s i i n Kulttuurihistoriallisesti arvokas Olympiastadion uudistuu kansainvälisen tason monitoimiareenaksi. Arkkitehti Kimmo Lintula kertoo projektin suunnittelusta.

10

tietomallikoordinointi ja koulutuspalvelut Ajantasainen koulutus pitää yrityksen kilpailykykyisenä. Myös työmotivaatio kasvaa, kun oma osaaminen on huippuluokkaa.

11

Pässin tarina Kun Vuoden cadpoolilainen -palkintoa ja titteliä mietittiin, törmättiin pässiin. Lue lisää pässin tarinasta..

JULKAISIJA Cadpool Oy, Mannerheimintie 15 B, 00260 HELSINKI, Vaihde 09 4056 220 e-mail: info@cadpool.fi Päätoimittaja Upi Vartiainen Toimitus Tiina Salo/Viestintä Tiina Salo Ulkoasu ja taitto Marja Lankinen/Albert Team Kansikuva Paula Ojansuu/Studiokratf Juhlan valokuvat Jouni Kiiskinen ja Paula Ojansuu/Studiokratf


Pikkujoulu vuonna 1986 Hvitträskissä, Eliel Saarisen museossa.

Cadpool 35 vuotta

sujuvamman suunnittelun puolesta pitäneet sisällään monenEri vuosikymmenet ovat

laisia käänteitä. Samalla koko suunnitteluala on kokenut muutoksia, joiden haasteisiin olemme aina tarttuneet innokkaasti.

O

len ollut etuoikeutettu, kun olen päässyt katsomaan alan kehitystä varsin mielekkäältä näköalapaikalta. Yksikään työpäivä ei ole vielä ollut samanlainen, sanoo toimitusjohtaja Upi Vartiainen. – 1980-luku oli suomalaisen rakennus- ja suunnitteluviennin kulta-aikaa. Silloin palvelimme suomalaisia konsulttiyrityksiä lukuisissa laajoissa vientiprojekteissa, Vartiainen muistelee.

Rakennusvientiä, laivasuunnittelua, CAD-koulutusta Alkuaikoina yrityksen palvelutarjonta oli lähinnä suunnittelupalvelua. Ala muuttui kuitenkin kovaa vauhtia, ja CAD-ohjelmien koulutukselle alkoi olla kysyntää. Tähän vastattiin tarjoamalla koulutuspalveluita yhtenä edelläkävijöistä. – 1990-luvun alun lamasta selviydyimme pääasiassa Neuvostoliittoon suunniteltujen sotilaskyläprojektien ansiosta ja CAD-koulutukseen panostamalla, kertoo Vartiainen.

1990-luvun lopulla oltiin mukana laivojen suunnittelussa vajaan 40 henkilön voimin omissa Hernesaaren ja Porin toimistoissa. Yrityksen kokonaisvahvuus oli silloin 150 henkilöä. – Tuolloin meinasivat jo voimat hyytyä, ja päätimme mennä Projektipalvelu Yhtiöissä osaksi pörssiyhtiö Donea. Se oli vajaan vuoden kestävä kasvattava kokemus, mutta ehjin nahoin selvisin siitäkin korkeakoulusta. Liiketoimintojen takaisinostojen kautta mentiin sitten eteenpäin Cadpoolina. – Pelkkää muutostahan suunnittelun toimialalla tämä viimeinen vuosikymmen on ollut, ja tulee varmaan jatkossakin olemaan. Kuten kaikki alalla työskentelevät tietävät, esimerkiksi suunnittelijan toimintaympäristö on muuttunut varsin laaja-alaiseksi monien ohjelmistojen sekä suunnittelun osaamisvaatimusten kautta, puhumattakaan tiukoista aikataluluista, Vartiainen sanoo. Ainutlaatuinen palvelukonsepti Cadpoolin tapa toimia poikkeaa perinteisistä suunnittelu-, koulutus- ja konsultointialan palveluyrityksistä. Konseptiin kuuluu, että pystytään tarjoamaan eri suunnittelualojen monipuolista ja asiantuntevaa palvelua joko asiakkaan tiloissa, projektikohteissa tai omissa toimistoissa.

– Etumme on siinä, että voimme tarjota asiakkaillemme aina oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti joustavimman ja räätälöidyn suunnitteluosaamisen, Vartiainen toteaa. Tiivis ja ammattitaitoinen yhteistyö onkin poikinut pitkäaikaisia asiakassuhteita, joista osa juontaa juurensa vuosikymmenten taakse.

Voittanut joukkue kirkkovenesoudussa 2003.

KUVA 3

Hernesaaren toimiston avajaiset.

osaamisen jälki

3


MyWay - kehityksen tie

Asiakkaamme sekä meidän henkilöstöä Henrik Janssonin toimiston yhteiskuvassa 1986.

Pöydällä tanssiminen on mukavaa.

Oppia ikä kaikki

Osaaminen ei synny hetkessä, eikä henkilöstön osaamista voi kehittää vain kauniilla puheilla tai aikomuksilla. Siksi Cadpoolissa on käytössä MyWay – kehityksen tie. MyWayn moottorina toimii henkilöstön oma motivaatio, ja sen tavoitteena on hahmottaa työntekijän ja Cadpoolin yhteistä polkua ja kehittymistä. MyWay tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia sekä henkilökohtaiseen että ammatilliseen kasvuun. Uskomme siihen, että jokainen on oman osaamisensa paras asiantuntija ja valmis tekemään töitä kehittymisensä eteen. Omista ja toistemme kokemuksista oppien ja yhdessä viihtyen.

Kokemuksista osaamisemme karttuu. Hyvään elämään kuuluu työn lisäksi vapaa-aikaa, osaamisen kehittämistä ja hauskanpitoa.

T

yöskentely Cadpoolissa on mahdollistanut vaihtelevia ja mielenkiintoisia työuria ja ammattitaidon jatkuvan kehittämisen.

Vaihtelevia työtehtäviä – Henkilöstömme työhistoriat voivat sisältää monenlaista työskentelyä eri toimialoilla, kertoo toimitusjohtaja Upi Vartiainen. Työntekijämme on työskennellyt ensin laivapuolella varustelusuunnittelussa ja asennusvalvonnassa ja sitten maapuolella teollisuuden suunnittelussa. Tai työntekijämme on

KUVA 6 Koulutustilaisuuden jatkot 1986.

Pikkujoulutunnelmissa 1994.

4 osaamisen jälki

Sieniretken saalista.

ollut projekteissamme vuosia ja käynyt väliilä muiden yritysten palveluksessa ja palannut jälleen meille. Suunnittelussa eri toimialoilla on omat erityispiirteensä, jotka tuovat uutta osaamista henkilöstöllemme ja yrityksellemme. – Työntekijän näkökulmasta tämä on lisännyt työnteon mielekkyyttä ja tuonut vaihtelua. Viime kädessä tästä hyötyy asiakas, joka saa ammattitaitoista suunnittelupalvelua.

Vierailu Oopperan puvustamossa.

Kalastusretki Pernoon koskille kesäkuussa 2009.

Henkilöstö on kaiken a ja o – Olen iloinen siitä, että Cadpool on koettu mielenkiintoisena työpaikkana. Meidän tapamme toimia on mahdollistanut sen, että ihmiset ovat voineet parhaimmillaan työskennellä monilla eri toimialoilla ja oppia jokaisesta uutta. - Työntekijöiden ja työnantajan yhteinen intressi on pitää yllä kilpailukykyä ja varmistaa tulevaisuuden menestyminen. Siksi onnistunut henkilöstöpolitiikka on kaiken keskiössä, sanoo Vartiainen.

Opintoretkellä Pariisissa 2008.

Kevätjuhla höyrylaiva Norrkullalla toukokuussa 2010. ”Fredan tallissa” 2010.


Minna valmentava sukeltaja

Juuso

kilpasuunnistaja ”Työskentelen Cadpoolilla arkkitehtisuunnitteluun liittyvissä suunnittelijan tehtävissä. Olen aina tykännyt juosta kovaa. Varsinkin metsäpoluilla se on huimaa. Puut ja pensaat vilisevät silmissä, ja koko ajan pitää olla tarkkana, ettei kompastu. Suunnistaessa on tärkeää arvioida vauhti oikein ja löytää tasapaino vauhdin ja omien taitojen väliltä. Suunnistus on kuin elämä pienoiskoossa. On hyvä olla sinut itsensä kanssa ja luottaa omaan osaamiseen. Virheitä sattuu kuitenkin kaikille. Sellaista elämä on, ei pidä lannistua. Hektisessä arkielämässä pelkkä metsään meneminenkin rauhoittaa. Tunnen miten sydämen syke laskee ja hengitys tasaantuu.”

”Työskentelen Cadpoolilla talous- ja hallintopäällikkönä. Sukelluskouluttajana olen toiminut viisitoista vuotta. Olen erikoistunut lasten ja nuorten kouluttamiseen. Olen aina viihtynyt vedessä. Olen onnellisimmillani veden alla. Jos voisin hengittää siellä, jäisin sinne! Sukeltaminen on yhteistoimintaa. Kaikki ottavat vastuun siitä, että sukellus onnistuu ja kaikilla on kivaa. Myös työssäni koen olevani osa tiimiä, jossa jokaisella on tärkeä osa ja kaikki huolehtivat yhteisön hyvinvoinnista.”

Henkilötarinoita Kerromme itsestämme

ja harrastuksestamme.

Assi

potkunyrkkeilijä ”Opiskelen arkkitehdiksi ja työskentelen nuorempana suunnittelijana opintojeni ohessa. Harrastan potkunyrkkeilyä. Kaikessa kamppailussa hienointa on mielenhallinta. Samanlaista keskittymistä on vaikea löytää muussa elämässä. Nyrkkeillessä pääsee parhaimmillaan meditatiiviseen tilaan. Treenin lopussa, kun on antanut kaikkensa, on mieletön fiilis. Energia virtaa, vaikka on fyysisesti aivan loppu. Arkkitehtuurissa rakastan luovaa prosessia: sitä miten säälittävän tuntuisesta ideasta kehittyy ja kasvaa kokonaisuus. Se on ihme joka kerta.”

Olli maantiepyöräilijä ”Toimin vanhempana LVI-suunnittelijana ja projektipäällikkönä. Olen työskennellyt Cadpoolilla vuodesta 1994 rakennus- ja laivasuunnittelussa. Olen aina tykännyt pyöräilystä. Minua viehättää se, miten maisema vaihtuu. Asun Kirkkonummella, siellä on paljon pieniä kyläteitä, joita on hyvä pyöräillä. Käyn lenkillä 5-6 kertaa viikossa. Pyöräilen kerrallaan 50–100 kilometriä, työpäivän jälkeen ja viikonloppuisin. Loppukesästä mäkiä ei enää huomaa. Muistan yhdenkin kesäaamun, kello oli ehkä kuusi. Näin miten kettu juoksi vierellä ja lähti sitten painamaan pellon yli. Myös metsäpeuroja näkee aamulla usein. Silloin on vain elukat liikkeellä.”

Lisää näistä ja muista tarinoista voit lukea osoitteesta www.cadpool.fi/yrityksemme/henkilötarinat

osaamisen jälki

5


Vieraat tekevät juhlan! Kiitos siitä kuuluu hyville asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja henkilöstöllemme!

Cadpoolin 35-vuotisjuhlat

vietettiin elokuun yössä Asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja henkilöstömme seuralaisineen saivat kokea unohtumattoman juhlaillan Oopperan Amfiteatterissa. Töölönlahden vehreässä syleilyssä juhlaan osallistui 250 henkilöä. Tässä

66 osaamisen jälki

asiakkaitamme juhlaillan humussa


Huikea ohjelma piti sisällään lukuisia viihdemaailman huippuesiintyjiä.

Illasta nauttimassa

yhteistyökumppaneitamme

Cadpoolilaisia esiintymässä, tanssimassa ja nauttimassa juhlaillasta.

Henkilöstömme osallistui juhlailtamme suunnitteluun ja toteutti mahtavan Abba-shown.

11.

osaamisen jälki

7 7


Kuva: Stadion-säätiö / Sini Pennanen

Uudistettu

Olympiastadion vastaa tulevaisuuden tarpeisiin Kulttuurihistoriallisesti

arvokas Olympiastadion

uudistuu kansainvälisten

suurtapahtumien vaatimukset täyttäväksi monitoimi-

’’ H

elsingin Olympiastadion on ajanmukaiset vaatimukset täyttävä, Suomen merkittävin suurtapahtumien areena sekä liikunnan, urheilun, kulttuurin, viihteen ja turismin ympärivuotinen kohtauspaikka.” Näin visioi Stadion-säätiö Olympiastadionin uutta uljasta tulevaisuutta yhtenä kaupungin vetovoimaisimmista kohteista, joka on pieteetillä peruskorjattu ja uudistettu täydellisesti vastaamaan tulevien vuosikymmenten tarpeita. Mittavan hankkeen kustannusarvio on noin 260 miljoonaa euroa, mihin kuuluu myös stadionin ympäristön suunnittelu Töölönlahden kokonaisuuteen liittyväksi viihtyisäksi Olympiapuistoksi.

Maailman kaunein Olympiastadion Vuonna 1938 valmistunut Olympiastadion on kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokas funkkisrakennus, jota on luonnehdittu maailman kauneimmaksi olympiastadioniksi ja siksi myös rankattu maailman merkittävimpien rakennusten joukkoon kirjassa ”1001 buildings you must see before you die”.

8 osaamisen jälki

areenaksi, joka on päivittäin myös kaupunkilaisten ja vierailijoiden käytössä.

Uudistettu Olympiastadion on toimiva, turvallinen ja tunnistettava monitoimiareena. Olympiastadionilla arvioidaan tulevaisuudessa vierailevan vuosittain noin miljoona kävijää. Moderni ympärivuotinen monitoimiareena Uudistettu kokonaisuus täyttää niin huippuurheilun kuin suurtapahtumien vaatimukset. Lisäksi stadion toimii valtakunnallisten urheilujärjestöjen kotipesänä ja olympiavalmennuskeskuksena. Stadionin katsomot on katettu sekä suorituspaikat täyttävät yleisurheilun ja jalkapallon kansainväliset vaatimukset. Kaikki tilat on suunniteltu esteettömiksi ja laatutasoltaan hyviksi, elinkaarikestäviksi ja muuntojoustaviksi. Uutta rakentamista ovat yleisöpalvelu-, logistiikka-, media- ja pukuhuonetilat. Entisistä

liikuntasaleista tulee monitoimitiloja, joita voidaan hyödyntää suurtapahtumissa sidosryhmätiloina. Etelä- ja pohjoiskaarteen tiloihin rakennetaan uudet laajennusosat. Uudesta rakentamisesta pääosa sijoittuu maan alle ja nykyisen rakennuksen piirin sisäpuolelle. Näin Olympiastadionin rakennushistoriallinen arvo ja tunnistettavuus säilytetään mahdollisimman hyvin.


Kuvat: työyhteenliittymä K2S ja NRT

Suunnitteluvaiheen havainnekuvat uudistetusta Olympiastadionista.

Kuva: Stadion-säätiö / Jussi Eskola

Kaikki mahdollinen alkuperäinen säilytetään

Kimmo Lintula Arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto K2S Oy

Pää- ja arkkitehtisuunnittelun toteuttaa monialaisten osaajien työyhteenliittymä Arkkitehdeille Kimmo Lintula, Niko Sirola ja Mikko Summanen Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä Olympiastadionista on jo muodostunut lähes elämäntyö. Voitto kilpailusta itäkatsomon kattamiseksi toi mukanaan monia taustahankkeita ja lopulta niin merkittävän roolin, että sen läpiviemiseksi muodostettiin kolmen arkkitehtitoimiston työyhteenliittymä. Arkkitehtitoimisto K2S, NRT Architects, White Architects sekä Wessel de Jonge Architecten yhdistivät voimansa Olympiastadionin uudis-

tuksen suunnittelussa. – Päätimme panostaa tähän täysillä, joten kokosimme sellaisen tiimin, jolla on yhdessä todella laaja kokemus rakennushistoriallisesti merkittävien hankkeiden suunnittelusta. NRT on peruskorjattavien rakennusten erityisasiantuntija, White areenarakentamisen ja Wessel De Jonge modernin arkkitehtuurin merkkiteosten ”uuteen hehkuun puhaltamisen” taituri, kertoo Kimmo Lintula Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä. Havaittava ympäristö ei juurikaan muutu Yleisölle, tapahtumajärjestäjille ja kaupunkilaisille rakentuu 19 290 bruttoneliötä uusia tiloja. Lisäksi katsomot, kenttäalue ja juoksuradat uudistetaan. Hankkeen kokonaislaajuus on kenttäalue ja katsomot mukaan lukien 90 000 neliötä. – Perusajatuksena on se, että kaikki, mikä voidaan tehdä vanhan rungon sisään, tehdään ja mikä ei onnistu, tehdään uutena – pääosin maan alle, jolloin visuaalinen, havaittava ympäristö ei juurikaan muutu.

– Koska kyseessä on arvorakennus ja suojeltu ympäristö, on tärkeää, että sen tunnistettavuus säilyy. Siksi ei voitu ajatellakaan, että stadion olisi kokonaan katettu. Sisätiloissa kaikki mahdollinen alkuperäinen 30-luvulta säilytetään, vuosikymmenten varrella tehdyt osamuutokset taas ovat sellaisia, että niiden tilalle kannattaa rakentaa uutta. Stadionin runkohan on jo nyt muuntojoustava, siinä ei ole oikeastaan kuin kehäjalat, ulkoseinät ja katsomo, kaikki muu on vapaata tilaa. Suurelle yleisölle näkyvimmät muutokset ovat katetut katsomot, uudet istuimet, wctilojen merkittävä lisääminen sekä mm. pohjoiskaarteen varasto- ja huoltotilojen muuttaminen asiakaspalvelutiloiksi. Iso muutos on myös 30-luvulta peräisin oleva suunnitelma, minkä mukaan yleisö saapuu stadionille ainoastaan pohjoiseteläakselia pitkin. Näin itäinen sisääntulo Hammarsköldintieltä poistuu kokonaan. – Aivan alkuperäisessä kunnossa ja edelleen käytössä oleva lämmittelyrata konservoidaan hellävaraisesti, Lintula kertoo. Olympiastadionille rakennetaan 19 290 bruttoneliötä uusia tiloja yleisölle, tapahtumajärjestäjille ja kaupunkilaisille. Lisäksi katsomot, kenttäalue ja juoksuradat uudistetaan. Hankkeen kokonaislaajuus on kenttäalue ja katsomot mukaan lukien 90 000 neliötä. Uudistettu Olympiastadion valmistuu loppuvuonna 2019.

osaamisen jälki

9


Tietomallikoordinointi Tietomallien

hyödyntäminen rakennussuunnittelussa on muodostunut normaaliksi työtavaksi.

T

ietomallikoordinointia tehdään suunnittelutoimistojen sisällä sekä keskitetysti rakennusprojektissa eri työvaiheissa ja työmaalla rakennusvaiheessa. Toimintaa kehitetään koko ajan ja sen tavoitteena on mm.

Cad-koulutusta teillä ja meillä Valtuutettu

Kun tehostatte yrityksenne suunnitteluun liittyvien ohjelmien käyttöä tai toimintamalleja, me koulutamme suunnittelijanne uudelle osaamistasolle. Kouluttajamme ovat suunnittelun ammattilaisia, jotka ovat mukana käytännön projektityössä. Näin varmistamme koulutuksemme käytännönläheisyyden. Koulutustilamme sijaitsevat Helsingissä Oopperatalon vieressä. Liikkuvan luokkamme ansiosta voimme kouluttaa tarvittaessa missä vain.

10 osaamisen jälki

CAD-koulutuksemme tarjoaa käytännönläheistä

osaamisen kehittämistä ja tehostamista.

nopeuttaa ja suoraviivaistaa suunnittelutyötä yksittäisissä suunnitteluvaiheissa, varmistaa oikean ja riittävän tiedon saaminen suunnitelmiin sekä eri suunnitelmien virheetön yhteenliittyminen. Olemme tehneet suunnittelutyötä tietomallintamisen ehdoilla heti sen tulemisesta alkaen. Palveluumme kuuluu niin tietomallipohjaisen suunnittelun koulutus kuin konsultointi sekä tietomallikoordinointi. Koordinointi sisältää eri suunnitteluvaiheiden tietomallien laadun varmistamista sekä mallien yhteensovitusta rakennushankkeen eri vaiheissa. Tietomallikoordinaattorien palvelujen hankkiminen meiltä on erinomainen vaihtoehto. Palveluksessamme on ammattilaisia eri suunnittelualoilta, jolloin tietomallikoordinaattorimme voi hyödyntää sisäisesti myös tätä laajaa osaamistamme omassa tehtävässään.

Café

de Paris

Viihtyisä kahvilamme palvelee neuvottelutiloina, taukotiloina sekä koulutuksessa olevien henkilöiden kahvilana. Lisäksi tila on henkilöstömme vapaassa käytössä erilaisiin perhe- ja yksityistilaisuuksiin. Seinätaulut kertovat historiaamme eri henkilöiden ja tapahtumien kautta. Puistomainen tilatunnelma, korkeatasoinen valaistus, äänen- ja kuvantoisto takaavat kivan tunnelman.

Bienvenue!


Vuoden cadpoolilainen -palkinto nimettiin Gunnariksi Saajien nimet kaiverretaan pässin kaulassa riippuvaan hopealaattaan ja turkin kiharoihin.

Pässiä pidetään vaatimattomana, mutta sisukkaana. Se pärjää haastavissakin tilanteissa uteliaan ja pelottoman luonteensa takia. Ryhdyttyään kerran toimeen

2012

pässi pitää kiinni tavoit-

Arja Vilko

2013 olli Hannila

2014 heidi kyttälä

teistaan eikä tingi niistä.

V

uodesta 2012 alkaen olemme valinneet ansioituneiden työntekijöiden keskuudesta Vuoden cadpoolilaisen, vuorovuosina nais- tai mieshenkilön. Palkintona on puolen kuukauden palkkaa vastaava summa eläkebonusjärjestelmäämme, kunniakirja ja kiertopalkinto. Kiertopalkintona on Aarikan pässi. Pässi valittiin symboliksi sattumalta, kun palkinnon kehittämistilaisuudessa eräs jäsen arvioi toista tällä nimityksellä. Pässin nimesi Gunnariksi Arja Vilko, joka oli ensimmäinen palkinnon saaja. Gunnar kiertää vuosittain seuraavalle ja muistoksi palkinnosta jää jokaiselle saajalle Aarikan pikku pässi. Vuoden cadpoolilaisen valinnan kriteereitä ovat palvelusvuodet, vuorovaikutus ja osaaminen, projektipalautteet, terveys sekä henkilökohtainen kehitys.

2015

2016

aki jurvanen

Aija Palmi-Haapala

2017 Antti Taavitsainen

MENESTYKSEMME TAKANA ON AINA MEIDÄN JOKAISEN • ammattitaito sekä motivaatio, jotka pitävät liikettä yllä ja nostavat esiin sisäisiä voimavaroja. • vastuunottaminen kaikesta tekemisestä; uskomme siihen, että jokainen on oman osaamisensa paras asiantuntija ja valmis panostamaan kehittymisensä eteen. • omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Näistä saamme palkinnoksi rikkaamman elämän ihmisenä sekä vahvan osaamisen työssä onnistumiselle.

osaamisen jälki

11


Me cadpoolilaiset olemme suunnittelun, CAD-koulutuksen ja -konsultoinnin ammattilaisia. Meidät tunnetaan Osaamisen jäljestä, mikä on kaiken kattava ammattimainen tapamme toimia. Palvelemme sinua teillä, meillä ja projektikohteissa 75 vakituisen työntekijän voimin.

Suunnittelupalvelut

Koulutuspalvelut

Konsultointipalvelut

Tekninen suunnittelu Rakennussuunnittelu Suunnittelun avustavat palvelut Tekninen dokumentointi Joustavaa eri toimialojen suunnittelupalvelua. Ratkaisu kysynnän vaihteluihin, kiinteiden kustannusten hallintaan ja vaihteleviin osaamistarpeisiin.

CAD-koulutus Käytännönläheistä ja ohjelmistotoimittajista riippumatonta koulutuspalvelua. Täydennyskoulutus Kehittävät henkilöstön osaamista.

CAD-konsultointi ja -tuki 3D- ja virtuaalimallit Tietomallikoordinointi Parantavat suunnitteluorganisaation prosessien ja työkalujen toimivuutta.

Olemme mielellämme palveluksessanne.

Cadpool Oy Mannerheimintie 15 B (Oopperan vieressä) 00260 Helsinki Vaihde 09 4056 220 www.cadpool.fi Helsinki Oulu Seinäjoki

ALBERT TEAM

Osaamisen jälki