Page 1

BENVIDOS O NOVO CURSO 2012--13 2012


EQUIPO DE MESTRES E. I. Tutoras: • Carmen(4B) • Mili (4A) • Silvia (5A) • Teresa (5B) • Juliana(3A) • Belén( 3B)

Especialistas: • Mª Carmen Barreiro(música) • Trinidad(Relixión) • Carlos(Inglés) • Chus(Psicom.) • Margarita Fontán(Audición e Linguaxe. • Juan(biblio. e infor.)


Entramos na escola •

Comenzar na escola é un paso moi importante na vida do voso fillo/a. Supón a entrada a un mundo máis amplo, diverso. A finalidade e que desarrollen as seguintes capacidades: intelectual, social, física e de relación interpersoal. Para que este comenzo sexa o máis doado posible propoñemosvos unhas pautas a seguir:


NORMAS A RECORDAR • • • •

• • • •

Puntualidade nas entradas e saídas. Os nenos/as entran sós. Asamblea. Traer roupa cómoda (chándal, pantalón con goma na cintura, tenis velcro, cinta nos mandilóns,cazadoras…) para que o neno/a poda moverse con facilidade. Poñer o nome na roupa. Evitar traer cinturóns, petos, sonlles un lío para abotoar! Mandilón aberto por diante e cinta para colgar. Mantende un bo horario de comidas e descanso ao longo de todo o curso. En outono e primavera traer unha viseira.


FINALIDADES DE E.I * Unha das finalidades que procuramos acadar na Ed. Infantil e mellorar a autonomía do neno/a, por iso aconsellamos: * Aprendan a poñerse e quitarse a chaqueta, mandilón… * Aprendan ir sos o baño. Subir e baixar a roupiña… * Aprendan a comer eles sos. * Aprendan a recoller os xoguetes, roupa, contos… * Aprendan a participar en pequenas tarefas da clase: axudar a mestra, recoller a súa merenda…


NORMAS DE CONVIVENCIA E CORTESÍA • • • • •

Aprender a compartir. Recoller os xoguetes da aula. Falar baixo. Esperar o seu turno. Escoitar ós seus compañeiros e as mestras. • Tirar o lixo na papeleira.


O DÍA DE PSICOMOTRICIDADE • Chándal e deportivas con velcro. • Pantalón con gomas na cintura. Non cordóns. • Poñer nome á roupa . • Evitar traer cadeas, pulseiras, aneis… para evitar posibles accidentes e perdas.


MATERIAL E MERENDAS • • • • • •

Bolsa de merenda e botella de auga para cada un co seu nome. Mandar a cantidade de merenda acorde coa idade. Traelo mellor nun taper.. Mochila sen rodas, porque molesta na fila e ocupan moito sitio na aula. Atender ó menú que se suxire para cada día na merenda. Non podemos forzar a un neno/a a merendar.


QUE FACEMOS CANDO… • •

Os nenos/as que se fagan pis o caca chamaremos a casa. Cando o neno/a esté enfermo ( febre, gastroenteritis…) ou teñan piollos non o traiades a clase é un foco de infección. Se non chamaremos a casa. Recollemos ou traemos a un neno/a fora do horario de entrada o saída, será o Conserxe o encargado de levalo e traelo. Levamos un neno/a antes da hora cubrir un papel en Dirección ou

Conserxería.


AVISAR Á MESTRA: • Quen recolle o neno/a. Avisar con tempo en caso que o recolla outra persoa.

• Faltas de asistencia . • Con tempo para as titorías, e así poder recoller información doutros especialistas: Martes pola tarde de 16:OO a 17:OO.


Outros aspectos : • Aniversario: traer mellor un pastel ou biscoito feito na casa e se pode ser en colaboración có neno/a. • Celebraráse o último Venres de cada mes. Falar coa titora. • As invitacións.


MATERIAL • Nos mercaremos o material e pasamos a factura por trimestre. • Ventaxas: • Calidade e seguridade e hixiene para os nenos/as. • Aproveitase o material dun ano para outro. • Evitase o despilfarro de material individual.


PROXECTO A TRABALLAR •

Este ano a temática do noso proxecto será : “ Río e o noso entorno natural” traballaremos vexetación , fauna e a importancia do Río Verdugo para os seres vivos. Coa finalidade que os nenos coñezan o seu entorno máis próximo e se impliquen no seu coidado. Primeiro Trimestre :

“Proxecto do Ourizo “ * Características * Dónde viven …. A partir de aquí traballaremos a temática do OUTONO; MAGOSTO…


SEGUNDO TRIMESTRE • O noso Proxecto será “A TODA MAQUINA” relacionado coa temática do Salón do Libro. • Traballaremos entre outras cousa os transportes ( mar, terra e aire ). • Transportes máis ecolóxicos .


Terceiro trimestre •

O Proxecto será “ O NOSO RIO VERDUGO” • Cada nivel de Infantil traballará un animal : TROITA LIBELULAS RAS… A finalidade deste proxecto e colaborar tamén coas propostas de AXENDA 21 e PLAN NATURA que será a continuación da temática do primeiro trimestre.


Aclaración •

En tres anos as titoras terán máis flexibilidade para ir introducindo o traballo por proxectos, xa que no primeiro trimestre traballarán máis : - Rutinas da aula - Normas de clase - Hábitos de hixiene - Esquema corporal ( partes do corpo….) - Cores. Traballar a Coordinación óculomanual…


OUTRA FORMA DE APRENDER: APREDIZAXE COOPERATIVO • • • • • • • • • • • • • • •

Facilitar a convivencia e cohesionar o grupo ( tela de araña, pelota…) Axudar a que se coñezan entre eles, a sí mesmos e a mestra. Mellorar a comunicación e a expresión oral. Aprender a expresar as súas emocións e sentimentos. Mellorar a autoestima. Resolución de conflictos( rechazo, agresividade…). EMPATÍA. Permitir coñecer o interese ou acerca dun proxecto ou unidade didáctica común. Axudar a que mellorar as relación interpersoais. Respetar os demáis, axudarse entre eles. Desarrollar a súa creatividade, imaxinación e pensamento. Respetar o turno de palabra Escoitar ós compañeiros. Xogos Cooperativos en lugar de competitivos. Traballar en equipo( estructuras). Evaluación final.


CONSELLOS PARA O DESENVOLVEMENTO DA LINGUAXE • •

• • •

Empregar unha linguaxe clara e adulta, pero adaptada á idade do neno/a. Se presenta algún erro ó falar, non debemos rir as súas incorreccións. Recomendamos responderlle repetindo as súas frases ben. Debemos respetar o ritmo persoal do neno/a cando se expresa. Non interrumpilo… Habituar ós nenos/as que sepan escoitar. Cando falemos co neno/a debemos poñernos á súa altura e miralo aos ollos. Acudan cando se lles chama, atendan ó que se lles di… Favorecer que se expresen con outras persoas….


PROCESO DE LECTOESCRITURA • É un proceso que se inicia en 3 anos, o facemos de forma globalizada traballando as palabras enteiras e significativas para eles, é dicir, comezamos traballando o seu nome, o dos seus compañeiros…Os días da semana, meses, estacions… vocabulario dos proxectos…


Aspectos xerais En catro e cinco anos: • Asociar a grafía a un fonema. Ex : S de silencio… • Escribir palabras moi sinxelas. • Iniciarse na lectura de palabras moi fáciles • Sen esquecer que é un proceso individual que depende de moitos factores: • Motivación • O ritmo de aprendizaxe de cada neno.


Proceso de lógico-Matemática • Recoñecer e asociar número e grafía. • Figuras xeométricas( circulo, cadrado, triangulo…). • Conceptos espacio –temporais (arriba/abaixo, dentro/fora, día/noite) • Series. • Conceptos máis/menos, maior/menor, igual que…)


BLOGUE INFANTIL • •

Unha ventá aberta… Nela queremos mostrar: - Talleres - Proxectos - Aniversarios - Información - Novidades - Festivais - Saídas - Videos - Traballos de aula . Actividades Complementarias ( Magosto, Samaín, o entroido….) O Equipo E.I queremos achegarvos en imaxes a realidade da vida no cole. DIRECCIÓN

WWW.cativoscaldelas blogstpot.com.


Biblioteca • Informar sobre páxina WEB do colexio , e o BLOG Curicuxa. • Préstamo da Biblioteca. • Mochila viaxeira. • Actividades Complementarias.


REUNIÓN DE PAIS E NAIS  
REUNIÓN DE PAIS E NAIS  

INICIO DE CURSO

Advertisement