Page 1

Arséns Blondín e A Casa do Comediante en Cerdeira.Ou o caso do home que andou polo aire. Miguel Losada

Sociedade Antropolóxica Galega SAGA. Outubro 2014

“ No val de Ponte Navéa houbo un arame tendido que asombrou aquela aldea co seu longo percorrido ” Tomás Vega Pato 2003 “ Inveterada, como lo es entre nosotros, la costumbre de prodigar aplausos á esa cohorte de artistas de todo género de que el extranjero surte constantemente nuestros espec­ táculos públicos, justo es que cuando, como ahora, hay motivo razonable, guardemos una parte de aquéllos para tributárselos á un artista español. No se los ha escaseado el público de Madrid á D. Federico A. Arsens.” Deste xeito 1 comeza o columnista Manuel Bosch y reyes, periodista e administrador da publicación La Ilustración española y americana, a súa reseña sobre un artista total, una personalidade que gañou por méritos propios o dereito a ser considerado un verdadeiro epítome do século XIX. Trátase de D. Federico Álvarez Cálvo, que usou “ Federico Arséns ” como nome artístico e que tamén foi denominado “Blondín” en moitas ocasións, así como “Arsens Blondín”nome co que foi coñecido en Francia xunto con “Álvarez dit Blóndín”, ou sexa, Álvarez, chamado Blondín. Naceu no 1853 dentro dunha prestixiosa saga de artistas circenses que baixo a batuta do seu pai residía circunstancialmente na cidade de Oviedo, onde se dedicaban ó espectáculo, principalmente ecuestre. No pobo onde está inda a súa casa, como veremos a seguir, Federico foi e inda é coñecido como “O Comediante”

1

La ilustración española y americana nº XXX p. 91 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001101971&page=3&search=Ars%C3%A9ns+++blond%C 3%ADn&lang=es

Profile for Sociedade Antropolóxica Galega SAGA

Arséns Blondín e A Casa do Comediante en Cerdeira.Ou o caso do home que andou polo aire.  

A brief investigation into the figure of Federico Alvarez Calvo, Alias Federico Arséns​​, called Blondin. Total Performer of the late ninete...

Arséns Blondín e A Casa do Comediante en Cerdeira.Ou o caso do home que andou polo aire.  

A brief investigation into the figure of Federico Alvarez Calvo, Alias Federico Arséns​​, called Blondin. Total Performer of the late ninete...

Advertisement