Page 1

BENVINGUDA 2006


PILAR CARRIÓN PONCE delegada d’estudiants de la universitat de valència CONCEPCIÓN GÓMEZ OCAÑA secretària autonòmica de cultura i política lingüística de la generalitat valenciana JOSÉ LUIS PÉREZ PONT comissari d’art públic / universitat pública SANTI CIRUGEDA arquitecte fes-ho tu mateix (perquè altres no ho faran)

instal·lacions GEMA ESPÍ GASCÓ gel reciclat NIMÚ

(Raquel Fernández Moreno / Víctor Melía de Alba) ecce homo

ORGANITZA: CADE-Delegació d’Estudiants. Universitat de València HI COL·LABORA: Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística. Generalitat Valenciana COMISSARI: José Luis Pérez Pont SELECCIÓ DE PROJECTES: - Joan Enric Úbeda. Delegat d’Estudiants de la Universitat de València - Elías Pérez, artista. Degà de la Facultat de Belles Arts de València - Maribel Domènech. Artista, professora del Departament d’Escultura de la Universitat Politècnica de València - Nicolás Sánchez Durá. Professor del Departament de Metafisica i Teoria del Coneixement de la Universitat de València - Ricard Martínez. Tècnic del Servei d’Informàtica de la Universitat de València - José Luis Pérez Pont. Crític d’art - Gonzalo Montiel. Centre d’Assesorament i Dinamització dels Estudiants (CADE)

PABLO ÁNGEL LUGO MARTÍNEZ bodegó ROSA Mª MORA PETIT per què plores? ALBA MARINA ARA MARTÍN ser=estar: reconstrucció de l’habitat FRANCISCO LUCAS SIMÓN manifesta-t. retalla, retola i reivindica PROJECTES I. DEPARTAMENT D’ESCULTURA la ciutat i les seues transformacions NOTEQUEDESFURA (Ester Torá / Fran Orallo / José Zambrano / Helena de la Cruz) con-tacte MÓNICA CABO ÁLVAREZ fem i gènere. reinterpretació de la senyalètica utilitzada als lavabos públics MERCÈ GALÁN equilibris inestables. espai virtual (www.mercegalan.com) Traducció de Textos

8 10 12

14 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

DIFUSIÓ I ASSISTÈNCIA AL MUNTATGE: Equip de becaris de la Setmana de Benvinguda ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL MUNTATGE: Dragados y Construcciones COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA: Personal d’administració i serveis del CADE i Delegació d’Estudiants SEGURETAT: Promasa DISSENY I MAQUETACIÓ: Rafa Benavent FOTOGRAFIA: Miguel Lorenzo TRADUCCIÓ I CORRECCIÓ: Agustí Peiró IMPRESSIÓ: Imag Impressions, Benifaió © DELS TEXTOS: els autors © DE LES IMATGES: els autors i propietaris © DE LA PRESENT EDICIÓ: Universitat de València, 2007 ISBN: XX-XXX-XXXX-X DEPÒSIT LEGAL: XXXXXXXXXXX AGRAÏMENTS: Coordinadors, col·laboradors i becaris de la Setmana de Benvinguda, personal d’administració i serveis del Campus dels Tarongers, Facultat de Dret, Facultat de Ciències Socials, Facultat d’Economia, Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians, alumnes i professors del Campus dels Tarongers, Elías Pérez, Maribel Domènech, Nicolás Sánchez Durá, Ricard Martínez i Facultat de Belles Arts de València 6 7


PILAR SARRIÓN PONCE

delegada d’estudiants de la universitat de valència

Fa ja nou anys que un dilluns del mes d’octubre es va inaugurar la primera Mostra d’Art Públic per a Joves Creadors Art Públic/Universitat Pública. Supose que aleshores degué ser tot un repte per als responsables del projecte; un projecte novedós i transgressor, un projecte d’art efímer en un campus universitari, el Campus dels Tarongers. Aleshores les preguntes que es degueren fer segur que foren moltes; però sobretot el dubte davant l’acceptació del públic i el resultat davant les expectatives plantejades tant pels artistes com pels organitzadors. Nou anys més tard ningú no pot dubtar que any rere any s’ha anat consolidant, i l’acceptació del públic universitari i no universitari està ben reconeguda. Cada any la Setmana de Benvinguda comença al Campus dels Tarongers amb aquesta mostra, una integració de l’art als espais oberts; l’art com a arma davant l’arquitectura funcional dels edificis, l’art com a expressió de la realitat social, l’art com a art... En aquesta convocatòria s’aposta pels joves creadors, per la integració de les obres en un espai públic, per la participació, pel compromís, per la implicació, per la reflexió. I, sobretot, per l’obertura de la institució a les persones, a la ciutadania. Aquesta convocatòria d’Art Públic/Universitat Pública, com les que l’han precedida, queda recollida en, a més de la nostra memòria, aquesta guia. En les pàgines que segueixen podreu gaudir de les obres d’art que durant uns dies han sigut part de la nostra Universitat, part nostra. Sols em queda agrair a tots aquells que han fet possible que un any més s’haja pogut dur a terme; el meu agraïment tant a l’organització com als artistes. I ara sols és qüestió de temps... L’any que ve, en octubre, un dilluns es tornarà a inaugurar la Mostra que tornarà a captivarnos i a fer-nos reflexionar.

8 9


CONCEPCIÓN GÓMEZ OCAÑA

secretària autonòmica de cultura i política língüística Un any més, i són amb aquest ja nou, el Campus dels Tarongers de la Universitat de València torna a convertir-se en un fòrum obert a la recepció de les propostes artístiques reunides a partir de la convocatòria Art Públic/Universitat Pública. Davant del programa de la mateixa, només cal felicitar-se pel que s’ha convertit ja, amb la consolidació de la seua fórmula i la continuïtat de la seua celebració al llarg d’aquests anys, en una iniciativa doblement encertada. I en efecte ho és, tant si tenim en compte la capacitat de suggeriment del projecte en si, com si ens parem a analitzar el perfil artístic i l’originalitat discursiva de les diverses propostes que el componen. Pel que fa a la primera premissa, el programa Art Públic/Universitat Pública és una iniciativa que ve responent com poques –i ací rau bona part del seu èxit– als requisits que ha de tindre tota campanya de promoció del coneixement artístic contemporani entre els seus més directes receptors, en aquest cas entre els mateixos alumnes, els membres del cos docent, el personal de serveis i, per descomptat, el públic en general que ocasionalment s’acosta al campus. Si ens referim a l’altra premissa, la merament centrada en el vessant creatiu, no cal dir que el cabal d’enginy, talent, reflexió i capacitat d’innovació desplegat en totes i cadascuna de les propostes d’aquests artistes, bé actuant col·lectivament bé individualment, constitueix el millor aval a l’hora de facultar el mitjà universitari com allò que saludablement és i ha de continuar sent: un formiguer continu d’idees i d’opcions, sempre amatents per a la pràctica de la tolerància i l’enriquiment ètic i estètic –d’acord amb Spinoza– de la mateixa institució acadèmica. Com no podia ser d’una altra manera, la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística no sols saluda una vegada més la celebració d’aquesta nova edició d’Art Públic/Universitat Pública –com ve sent habitual, d’altra banda, al llarg dels anys de vida d’aquesta iniciativa–, sinó que es persona, també i de forma directa, per a fer factible, en un mitjà a més tan benvolgut socialment com ara l’universitari, aquesta forma única de diàleg que s’estableix sempre, en qualsevol situació i independent de la forma que aquesta adquirisca, entre l’obra d’art i qui la contempla.

10 11


JOSÉ LUIS PÉREZ PONT Segons relata Richard Sennett en La cultura del nuevo capitalismo,1 durant la Gran Depressió els individus creien en un remei personal per a la inutilitat més enllà de qualsevol panacea del govern: els seus fills havien d’educar-se i adquirir una habilitat especial gràcies a la qual sempre serien necessaris, sempre tindrien ocupació. Aquest és l’escut que es busca també hui, però, una vegada més, ha canviat el context. En la «societat de les habilitats», molts d’aquells que es troben en l’atur són educats i tenen formació professional qualificada, però l’ocupació a què aspiren ha emigrat a llocs del món on la força de treball és més barata.

comissari d’art públic/ universitat pública

De manera que es necessita una classe completament distinta d’habilitats. També aquestes transformacions s’observen en les maneres de planificació de la formació universitària, on els conceptes empresarials s’imposen als preceptes humanistes d’educació, promocionant sabers delineats entre els marges establits per a l’acompliment d’una determinada capacitació laboral. Aquesta especificitat té al seu favor l’especialització que suposadament confereix a l’individu un més profund coneixement sobre una concreta àrea d’acció, però, en la seua contra, reprodueix situacions aïllades de saber que podrien no trobar la corresponent eixida en el mercat laboral, almenys en la proporció real d’oferta i demanda. En cert sentit aquest esforç per l’especificitat en el coneixement ha donat com a resultat un procés de creació de professionals genèrics que s’assembla al model de ciutat descrit per Rem Koolhaas en La ciudad genérica.2 Segons la seua descripció, és la ciutat alliberada de la captivitat del centre, de l’embaràs de la identitat. La Ciutat Genèrica trenca amb aquell cicle destructiu de la dependència: no és més que un reflex de la necessitat actual i la capacitat actual. És igual d’emocionant –o gens emocionant– a tot arreu. És «superficial»: igual que un estudi de Hollywood, pot produir una nova identitat cada dilluns al matí. La Ciutat Genèrica és el que queda després que grans sectors de la vida urbana es passaren al ciberespai, en ella el carrer ha mort. Aquest descobriment ha coincidit amb els frenètics intents de la seua resurrecció. L’art públic està pertot arreu, com si dues morts feren una vida. La proliferació escultòrica i monumental a l’espai públic reprodueix models d’una intervenció cosmètica que serveix per a identificar una recessió en l’abast de plantejaments sobre les funcions i significats de l’espai públic, bolcat en la seua pròpia representació, concentrat enterament en una constant posada en escena. En aquest model de ciutat són significatives les fites i els colps d’efecte capaços d’atraure l’atenció mediàtica, concentrant-se en la intermitència de grans discursos que desvien l’atenció dels assumptes pertinents. Cap aspecte no hi és residual, cap fórmula no s’hi aplica casualment, darrere de cada xicotet signe subjau una intenció. 1 Sennett, Richard. La cultura del nuevo capitalismo. Anagrama, Barcelona, 2006. 2 Koolhaas, Rem. La ciudad genérica. Gustavo Gili, Barcelona, 2006.

12 13


SANTI CIRUGEDA

fes-ho tu mateix

(PERQUÈ ALTRES NO HO FARAN)

Situació Urbana núm. 13 TRINXERES Arquitecte invitat por la nova degana de Belles Arts per a intervindre a l’edifici d’aularis de la futura Facultat de Belles Arts Universitat de Màlaga, construcció d’octubre de 2005 a juny de 2006 Subjectes: Arquitecte invitat por la universitat i alumnes inscrits. Col·laboradors: Carmen Osuna, Vicerectorat d’Infrastructures de la Universitat de Màlaga, diversos amics d’Aula Abierta, Foro Barriadas i diversos bars. Epifanía Alarcón, Sonia Álvarez, Ana Belén Arrabal, Belén Barba, Carmen Bautista, Mateo Benítez, Beatriz Blázquez, Rafael Bravo, Ana Capablanco, Rocio Cassini, Carmen Castillo, José Chacón, Francisco Conde, Sandra Cobos, Emma Cortés, Mª José Cruz, Vicente Denis, José Mª Escalona, Daniel Escriba, Ana Fernández, Ana Lucía Ferrer, Almudena García, Azucena García, Francisca García, Rosa Mª García, Eva Gómez, Esperanza Gómez, Noemí González, Nereida González, Ana Belén González, Sergio González, Eva Hermoso, Pedro Hernández, Julie Horakova, Marina Jiménez, Ana Mª Jiménez, Ramón López, Azahar López, Mª Eugenia López, Mª Victoria Márquez, Olimpia Mostazo, Tamara Navarro, Cristina Navas, Paloma Pedrosa, Juan Pelegria, Cristina Peralta, Sara Pérez, Rocio Pérez, José Pérez, Mercedes Pino, Iván Quintero, J. Miguel Ramírez, Marina Rengel, Gema Mª Román, Antonio Sánchez, Ignacio Mª Santos, Mónica Simón, Martín Soler, Ana Solís, Belén Soria, Mª Elena Suárez, José Tarodo, Rocío Texeira, Estefanía Tornay, Mª Dolores Villalba, Rocío Yuste, Cristina Zorita, Gianluca Stasi, Román Torre, Guillaume de Meigneux, Santi Cirugeda. Materials especials: Bigues gelosia de fusta i xapa d’acer, bigues d’osb, sacs de jute, encenalls de suro de surera, tela armada plastificada, caragols autoroscants de 110x8 mm. Descripció: Dos aularis realitzats amb estructura d’acer sobre base de formigó, bigues de fusta recobertes de sacs de jute i

una tela plàstica que els recobreix per aïllar-los de la pluja. Instal·lacions.

arquitecte

Superfície aproximada: Dos espais que en total sumen 225 m2 i el condicionament de 600 m2 de la coberta.

ANTECEDENTS El 2005 una professora de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Granada va ser triada com a degana fundadora per a la nova Facultat de Belles Arts de Màlaga. En el mateix període, l’Associació Aula Abierta (AAABIERTA) començava el seu treball a Granada (vegeu SU15), i durant la primera trobada de debats, dins de la facultat, va proposar a l’arquitecte que estava treballant amb l’associació que preparara una intervenció que fomentara una nova programació docent i una manera més completa d’abordar els estudis universitaris. Mesos més tard, i una vegada aprovat el projecte de les trinxeres pel Rectorat, s’estableixen converses de col·laboració amb el director de la, igualment incipient Escola d’Arquitectura de Màlaga, que s’obriria en el mateix mes d’octubre, pensant en l’interés comú d’ambdós ensenyaments i en la capacitat de contaminació entre els dos.

ESTRATÈGIA I PROCÉS (sempre contra rellotge) L’inici de la nova carrera de Belles Arts estava anunciat per al primer quadrimestre del curs 2005-2006, amb un nou aulari al soterrani de l’Edifici Severo Ochoa, on s’imparteixen, en les dues plantes superiors, classes de diverses carreres tècniques. Davant d’aquesta situació, l’arquitecte va proposar l’ocupació de la coberta, fins al moment no transitable i amb un sol accés per una escala de servei, mitjançant l’autoconstrucció voluntària a càrrec dels alumnes de dos espais que pogueren gestionar posteriorment de manera independent als ensenyaments universitaris. Així es podria començar l’activitat docent dins del termini previst, els alumnes realitzarien la millora i adequació de la coberta, com també la construcció dels mòduls habitables que

14 15


es podrien utilitzar en el futur com aulari, centre de reunions o sala d’exposicions. Per a tal fi l’arquitecte va proposar l’assignatura de lliure configuració «Autoconstrucció d’espais múltiples», amb un pla de viabilitat, estudi gràfic de seguretat i muntatge, i un pressupost detallat, però sense saber si s’aprovaria o no l’autogestió dels espais per part dels alumnes. El pressupost valorat en 90.000¤, i les mesures de seguretat plantejades, van eliminar els dubtes inicials per a la construcció a la coberta de l’edifici, l’accés a la qual es va solucionar amb una escala exterior i un elevador d’obra que comunicava el soterrani amb la coberta. La col·locació de tanques protectores en la mateixa i la compra del material per al taller –bigues de fusta, sòl prefabricat, sacs de jute reciclats, encenalls de surera, material protector, eines de treball, etc.– van ser operacions que es van fer a través del Vicerectorat i la mateixa degana Carmen Osuna. La setmana de les inscripcions els alumnes van poder matricularse en l’assignatura optativa i participar així en el muntatge d’un espai que els exigiria la responsabilitat de la gestió posterior. En tractar-se d’un grup de persones que no es coneixien entre elles, el treball comunitari les va unir com a col·lectiu. L’Escola d’Arquitectura de Màlaga, sorprenentment, va optar per retirar les matrícules dels seus alumnes apuntats. Poc després eixia un retall de premsa on es titulava : «Innovació docent en la nova Escola d’Arquitectura de Màlaga», pel fet de dur-hi en els seus primers dies de

carrera els alumnes a una visita d’obra on eren retratats amb el seu impecable casc blanc que els feia semblar ridículs arquitectes. Durant els quatre primers mesos del muntatge, on es treballava un dia per setmana en torns de matí i vesprada, es van implicar en l’espai que estaven construint, dissenyant els seus acabats i adquirint consciència de propietat compartida, a més de començar a debatre què fer amb ell. Passat aquest període i acabat el curs de lliure configuració, un nombre menor d’alumnes va treballar durant caps de setmana per a la finalització de les obres, que en la seua última fase, en l’execució de les cobertes i instal·lacions, va requerir el treball d’especialistes. Amb la presentació del curs 2006-2007 s’inauguren els dos espais, tot acollint la primera exposició de treballs dels alumnes. Setmanes abans l’Associació Trinchar-te presentava una carta a la rectora reclamant el legítim dret per a l’ús dels espais autoconstruïts (annex convenis).

CONCLUSIONS Quan es treballa amb una institució pública cal presentar sempre una solució a un problema, ja que si només se li planteja el problema, el màxim que l’administració sol fer és «prendre nota». Aquesta manera ràpida d’actuar ha fet possible que la primera assignatura de la Facultat de Belles Arts consistisca en construir un espai que podrà ser gestionat pels mateixos alumnes. A més, és la primera vegada que una universitat realitza una assignatura d’autoconstrucció per al seu ús, amb la qual cosa es legitima des d’una institució estatal un tipus d’autoconstrucció. La necessària participació i organització dels alumnes a través de l’associació Trinchar-te, o un altre tipus d’agrupació d’alumnes, serà el que done sentit a l’exercici col·lectiu de la construcció, evidenciant que un alumne pot adquirir una responsabilitat des de l’inici de la seua activitat docent.

16 17


Situació Urbana núm. 14 RECICLAR UN EDIFICI Arquitecte i Associació Aula Abierta (AAABIERTA) desmunten un edifici públic per a construir un espai autogestionat culturalment i socialment Granada, desmuntatge + construcció de setembre del 2005 a desembre 2006.

Subjectes: Associació Aula Abierta (AAABIERTA) i arquitecte convidat. Col·laboradors: Associació Aula Abierta (AAABIERTA), Visogsa, Diputació de Granada, Vicerectorat d’Infrastrutures de la Universitat de Granada. Desmuntatge: Alberto Cobos Álvarez, Jesús Pérez Rivera, Marian Medina Cuesta ,Raquel Moreno Mari, Antonio Collados Alcalde, María Gil Lobit, David Malagón Zafra, Luis BrauVillasante Kirschberg, Néstor Cruz Ruiz, Manuel Molina Martínez, Ana María López Ortego, Irene Gómez Fernández, Francisco Miguel Gómez Martínez, Juan Antonio Álvarez Prats, Francisco Ignacio Díaz Ratlla, Mª Carmen Jiménez Delgado, Rosana Càmera Andrés, Cristina Jiménez García, Román Torre Sánchez, Guillaume Meigneux, Julie Meigneux, Santi Cirugeda.

ANTECEDENTS www.aaabierta.org Un grup d’alumnes i exalumnes de les facultats de Belles Arts i Arquitectura de la Universitat de Granada creen l’Associació Aula Abierta (AAABIERTA) com un espai de debat sobre la necessitat de replantejar l’ensenyament universitari dins del procés de convergència europea dels centres docents. Així mateix, l’associació es va constituir com un lloc d’autoformació independent de la universitat, capaç de respondre amb agilitat a les necessitats reals dels processos creatius contemporanis.

PROCÉS El primer acte de l’associació va ser el seminari «Aaabiertaprycto», celebrat entre el 29 de març i el 2 d’abril del 2005, on es va debatre entre els alumnes i un grup de professionals sobre la idea mateixa de l’associació i quins podien ser els seus objectius i límits. Encara que l’associació es va formar sense la necessitat d’un espai físic, el primer dia del seminari es va plantejar la possibilitat de construir un lloc de reunió dins del recinte universitari aprofitant material de restes de la construcció. El tercer dia un alumne va informar que al solar adjacent a la universitat s’anava a demolir un edifici propietat de la Diputació de Granada, ja que es construiria allí la seua nova seu. L’alumne i l’arquitecte responsable del seminari van anar a veure l’obra i van constatar que la majoria de materials es podien desmuntar sense molt d’esforç, per la qual cosa tot seguit es van posar en contacte amb la constructora Visogsa per a pactar com es podien endur les peces de l’edifici. Després de l’estupefacció per la proposta, i conscients de la necessitat d’evitar retards i accidents en l’obra, que pogueren ocasionar pèrdues econòmiques a l’empresa, l’encarregat de la constructora va dir que per la seua banda no hi hauria cap problema, però que havien de complir un calendari i que l’arquitecte del nou edifici no podria permetre cap retard en l’obra. L’arquitecte en qüestió era Andrés Perea, company de professió de l’encarregat del seminari d’AAABIERTA, al qual va cridar en eixir de la seu de Visogsa. La reacció de Perea va ser d’entusiasme, i va parlar tant amb el seu client (la Diputació) com amb la constructora perquè el projecte dels alumnes poguera dur-se a terme, sempre que això no retardara les obres. L’acció dels alumnes havia de ser molt ràpida, ja que l’edifici s’havia de demolir a la fi de setembre, de manera que en acabar el seminari d’abril ja es va concebre una estratègia per a rescatar les peces de l’edifici de la Diputació. Per a això era necessari avançar-se a qualsevol tipus de problema que la constructora o la Diputació pogueren plantejar, de manera que l’arquitecte encarregat del seminari i l’associació van haver de treballar en diverses àrees i gestionar tot el treball previ al desmuntatge de l’edifici: es va redactar el projecte de recuperació de material; es va contractar una asseguradora;

es van pactar amb la constructora les dates per a treballar i es van lliurar a la universitat tots els documents necessaris i gestions de prematrícula perquè entre els dies 12 i 22 de setembre es poguera realitzar el curs «Seguretat i salut en obres de construcció»

tancaments de palexapa, cobertes de Chapaporex, bigues catamarà de formigó. En desembre del 2006 es munten tots els elements que configuren l’edifici col·lectivament dissenyat.

(http://www.aaabierta.org/continguts/aaabierta/desmuntatge .htm), en el qual els participants van realitzar classes teòriques de seguretat i desmuntatge de la nau. Tot i que la universitat atorgava crèdits de lliure elecció als inscrits al curs, no va voler responsabilitzar-se del mateix, de manera que l’arquitecte encarregat va acabar sent l’únic responsable del projecte. Durant el curs es va fer especial èmfasi en la prevenció d’accidents i es va treballar amb diagrames per a explicar les posicions correctes als implicats en cada tasca. Aquests documents (vegeu annex 3) van ser valorats positivament pels caps d’obra i les asseguradores que van assistir al curs, ja que no hi havia cap document explicatiu d’aquestes característiques per a previndre accidents. El desmuntatge i transport del 70% de l’edifici es va realitzar durant deu dies seguits, abans de la demolició. Es va considerar la possibilitat que després de la recuperació de les peces es poguera vendre l’acer de les bigues a pes, de manera que el constructor obtinguera també un benefici, però perquè això haguera estat possible s’hauria d’haver fet un desmuntatge més complet i cancel·lar el contracte de demolició, que ja estava pactat.

El procés de l’Associació Aula Abierta (AAABIERTA) per aconseguir un espai autogestionat fa pensar que la col·laboració d’una constructora i una entitat pública amb un grup de ciutadans pot dur-se a terme, sempre que aquests últims aconseguisquen convéncer els primers. Per a la qual cosa és essencial avançar-se als possibles problemes que puguen aparéixer, aportar constantment solucions i encarregarse de tots els processos de gestió, de manera que la institució tinga tot el treball fet per endavant. A Holanda es recicla el 40% del material de construcció, mentre que a Espanya ni tan sols n’hi ha dades, a pesar de la importància del sector en els últims trenta anys. L’experiència d’AAABIERTA obri una via per a demostrar que fins i tot l’arquitectura dissenyada per a ser estàtica pot comportar-se d’una manera dinàmica i transformar-se en un altre edifici totalment flexible. Aquesta situació urbana evidencia una de les vies de demanda d’ús legítim d’un sòl de propietat pública, obtingut a través del treball d’autogestió i autoconstrucció i la creació simultània d’activitat docent d’interés cultural i social, que un grup de ciutadans li planteja i genera voluntàriament a la ciutat. (Fragments pertanyents al llibre SITUACIONES URBANAS. Santiago Cirugeda. Edit. Tenov. Barcelona, gener 2007).

El material retirat es va guardar dins del recinte universitari, i per a decidir com usar aquelles peces l’associació i l’arquitecte van crear un nou curs, titulat «De l’assegurança de responsabilitat al caragol autoroscant», on es va escollir la localització per al muntatge i es va dissenyar l’espai d’AAABIERTA. El títol d’aquest taller va ser explícit, perquè no es tractava d’un taller de disseny, sinó d’un taller que abastava els diferents processos de decisió en un entorn urbà i la utilització de tot el necessari per a «crear ciutat». Quatre cicles de tres dies i mig, repartits en març, abril, maig i juny del 2006, van servir per a muntar els elements constructius del nou edifici: fonamentació desmuntable de formigó,

CONCLUSIONS

16 17


instal ·

lacion s

artistes seleccionats: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @

GEMA ESPÍ GASCÓ gel reciclat NIMÚ (Raquel Fernández Moreno / Victor Meliá de Alba) Ecce homo PABLO ÁNGEL LUGO MARTÍNEZ bodegó ROSA Mª MORA PETIT per què plores? ALBA MARINA ARA MARTÍN ser = estar: reconstrucció de l’habitabilitat FRANCISCO LUCAS SIMÓN manifesta-t. retalla, retola i reivindica PROYECTOS I. DEP. ESCULTURA la ciutat i les seues transformacions NOTEQUEDESFUERA (Ester Torá / Fran Orallo / José Zambrano / Helena de la Cruz) con-tacte MÓNICA CABO ÁLVAREZ fem i gènere. reinterpretació de la senyalètica utilitzada als lavabos públics

espai virtual MERCÈ GALÁN equilibris inestables (www.mercegalan.com)

TRAMVIA

1

2

4

C/ Ramón Llull

5

Avda. dels Tarongers departamental 7 central

8 6 Aulari Nord

3 aparcament alumnes

departamental oriental

9 Biblioteca Ciències Socials

Aulari Sud

18 19


1 GEMA ESPÍ GASCÓ

gel reciclat

El planeta s’està escalfant a causa d’activitats humanes, sobretot per la crema de combustibles fòssils. Els governs han d’actuar d’una vegada per sempre per a frenar el canvi climàtic. Per a començar, és imprescindible reduir les emissions de CO2. Cal iniciar amb urgència la transició d’una economia basada en els combustibles fòssils a una altra basada en les energies renovables i l’eficiència energètica. A nivell personal, cadascun de nosaltres també pot, i ha de ferho, posar el seu gra d’arena perquè això siga possible. Aquest iglú, realitzat amb material reciclat, pretén recordar a la gent que mitjançant el reciclatge es pot contribuir a frenar el canvi climàtic i, amb això, salvar les glaceres i el nostre planeta.

20 21


2 NIMÚ

RAQUEL FERNÁNDEZ MORENO VÍCTOR MELIÁ DE ALBA

ecce homo

L’espai urbà es defineix com un lloc on se succeeixen una sèrie d’accions, accidents i/o activitats que són produïdes per nosaltres, protagonistes d’aquest lloc, persones que fan possible que aquest espai tinga un sentit. El quotidià és el responsable de generar tot allò que s’esdevé en el dia a dia i és aquesta quotidianitat la que provoca que ocórreguen fets irrepetibles i excepcionals. L’espai urbà com a lloc d’emancipació i lloc d’aparició on jo aparec davant d’uns altres com uns altres apareixen davant meu, on l’ésser humà no existeix merament com una altra cosa viva o inanimada, sinó que fa la seua aparició de forma explícita. És aquest el lloc natural de l’acció i la comunicació en relació amb la consumació de l’imperi del mercat i del consum i la sublimació de l’espectacle. S’identifica com un lloc idoni per a indeterminacions morals, un marc per a l’expressió de l’ésser humà. Pretén contribuir a desenvolupar una funció activa on s’interacciona amb el paisatge, amb l’arquitectura, amb la història i amb l’esdevindre del quotidià. Ecce homo proposa una reflexió sobre ser o estar a l’espai. La presència de cossos anònims convida l’espectador a plantejarse la seua pròpia existència, el seu propi fer, el seu jo. Cossos sense nom, sense rostre, sense mirada; cossos al marge del que succeeix al seu al voltant i, alhora, testimonis de tot. Cossos que apareixen, que sorgeixen del no-res com passatgers enmig d’un desert habitat. Deu figures emergeixen i s’apoderen de l’espai, donen la benvinguda, conversen i dialoguen amb l’espectador. Són un record d’aquells que van estar i un avançament dels que vindran. Per als presents, són un reflex hàbil i dinàmic que presagia una estreta relació amb el lloc i altres homònims.

22 23


3

PABLO ÁNGEL LUGO MARTÍNEZ bodegó La pintura no es va crear per a decorar cases, és una arma per atacar l’enemic i defendre-se’n. Pablo Picasso

24 25


4

ROSA Mª MORA PETIT

per què plores?

Aquest projecte pretén donar vida a un objecte. En aquest cas humanitzarem un dels edificis del Campus dels Tarongers de la Universitat de València. Pretenc atorgar-li una emoció que només pertany a les persones: plorar. Per aconseguir-ho, el que propose és penjar sobre la paret llàgrimes de gel perquè es fonguen durant el dia. Les persones solem plorar quan no ens poden veure, normalment a la nit, i amaguem les llàgrimes durant el dia. Això mateix és el que farà l’edifici, les llàgrimes apareixeran a la nit i pel dia es fondran deixant el rastre d’aquell dolor en la seua cara.

26 27


5

ALBA MARINA ARA MARTÍN ser=estar: reconstrucció de l’habitabilitat Si entenem art com a eina creativa per a les accions, situacions i processos de la vida, entenem l’art aplicat a l’espai públic com a tàctiques, mitjans i mètodes de treballar sobre el fet d’habitar i el circular, el fet d’estar i de ser. Més concretament, aquesta peça és fruit –primerenc– d’algunes reflexions sobre l’espai que habita. Per exemple, com l’espai que ens envolta –físic i relacional– afecta la nostra manera d’estar, i per tant de ser a l’espai? Per ventura no ens trobem abocats al trànsit, com a substitut del fet d’habitar? Si és així, què és el que defineix el fet d’habitar? Al meu entendre, habitar és sinònim d’afirmar la nostra individualitat i la nostra sensualitat –referida a sentit– en totes les accions pròpies de la vida; és sinònim de modelar l’espai circumdant a aquesta vida feta d’afirmació. Al contrari del que ens suggereix l’urbs, que proposa un trànsit, una rapidesa, acrítica a l’entorn i de des-simbolització més pròpia de les relacions mercantils. L’espai acaba modelant els seus ocupants, som habitats, però no habitants. Es tracta d’habitar, i per a això hem de crear una peça que habite –encara temporalment– l’espai; això s’aconsegueix imbricant-la en els processos propis de la vida; l’organicitat la fa sensible als factors ambientals, al pas del temps –desfet, descomposició i mort són símptomes inequívocs de vida. Els processos i materials de fabricació –gratuïts i autònoms– subverteixen la manera establida de construcció, d’una banda, i ens recorden, d’una altra, que som capaços de generar llocs amb les nostres mans –vida amb els nostres cossos. Recuperant allò desfet –la mort– com ara el fem, la terra i la sang, recuperem aquella part no mercantilitzable de les nostres vides, dels nostres cossos, i això ens dóna un poder –el poder de la merda– capaç de crear vida.

Potser, si comencem fabricant peces que habiten, arquitectures que habiten, i espais vius, aconseguirem tornar a habitar el món, i finalment a habitar les nostres pròpies vides.

28 29


6

FRANCISCO LUCAS SIMÓN manifesta-t. retalla, retola i reivindica Ara, al món hi ha dues superpotències: una és Estats Units, l’altra eres tu. José Saramago Segons l’enciclopèdia, una manifestació és «l’exhibició pública de l’opinió d’un grup activista, mitjançant una congregació als carrers, sovint en un lloc o una data simbòlics i associats amb aquesta opinió. El propòsit d’una manifestació és mostrar que una part significativa de la població està a favor o en contra d’una determinada política, persona, llei, etc. L’èxit d’una manifestació sol ser considerat major com més gent hi participa». Però una manifestació és també un passeig col·lectiu que va d’un lloc a un altre no arbitrari, en el qual els carrers no funcionen sols com a passadissos. Els transeünts proclamen una sèrie d’idees, una mena de veritat consensuada, una escenificació de les seues voluntats. Es produeix una manera d’organitzar la vida social a les esquenes, sense coherència amb l’ús comú de l’espai (es creuen les ciutats a peu per on durant els altres dies circulen només vehicles). Es creen comunitats transitòries, un altre tipus de pactes socials. Societats ocasionals, irrepetibles. S’apropien d’un espai que els és conegut. Es canvia la percepció del mateix. Manifesta-t són xicotetes manifestacions, retallables, són un joguet, que reivindica la llibertat d’expressió, és una forma de modificar l’espai públic, és una sorpresa, és tornar a allò menut, proposar l’espai públic com un lloc de convivència i debat. En un espai públic envaït pels mitjans de la publicitat, contra el qual és quasi impossible lluitar visualment, el projecte proposa una invasió de l’espai públic a través d’allò petit, de l’anecdòtic. Que servisca com plataforma, com a utensili, com a protesta, com a toc d’atenció.

Manifesta-t proposa utilitzar uns retallables que es troben en la web (www.manifesta-t.com), descarregar-te’ls, imprimir-los, tallar-los, escriure el que vulgues en les pancartes i després posar-los al lloc on vulgues, per a dir el que penses. La web també es proposa com a suport perquè arreplegue imatges, textos, contactes, un mitjà de difusió d’aquest projecte que des d’aquest moment es converteix en un utensili públic. Un agraïment especial als familiars i amics que van cedir la seua imatge per a aquest projecte.

30 31


7

PROJECTES I DEPARTAMENT

D’ESCULTURA

la ciutat i les seues transformacions Projecte coordinat per Salomé Cuesta, Leo Gómez, Marina Pastor i Pepe Romero. Cartografiar la ciutat, donar compte de les localitzacions d’un barri submergit en canvis vertiginosos, ha constituït el nucli de la proposta educativa de l’assignatura Projectes I del Departament d’Escultura (Facultat de Belles Arts, UPV) durant el curs 2005-2006. No podem obviar que «vivim en un constant procés de transició, d’hibridació i de nomadització, i que aquests estats i etapes intermèdies desafien les maneres de representació teòrica» (Braidotti, 2005), és per això que per tal d’abordar les transformacions de la ciutat l@s estudiants han efectuat derives, han activat el seu interés pel paisatge urbà (i humà) i s’han implicat en la intervenció amb els altres, «dels altres diferents» des del seu punt de vista. El coneixement d’aquestes localitzacions –tant en termes espacials com temporals– ha constituït un procés interactiu que ens ha permés percebre i experimentar l’accelerat ritme de transformació de les identitats, percepció i alteritat d’una ciutadania que transita les perifèries i l’espai suburbà assenyalant els límits a la ciutat. El barri de Russafa ha estat en aquesta ocasió l’espai protagonista de les cartografies realitzades pels diferents grups de treball com a inici del projecte La ciutat i les seues transformacions que estendrà posteriorment el seu interés a altres barris, altres centres històrics, altres fronts marítims i altres zones geopolítiques, per a observar i continuar traçant (i ampliant) la xarxa social d’intercanvis. http://proyectobarrio.webs.upv.es/

El cielo abierto, Juan Expósito Vivienda e inmigración, Rocío Garriga Introspecciones, Abraham Martínez Vestigios activos, Valeria Montero, Rebeca Briones Mirando con sus ojos, Estrella Rivas Ciudades invisibles, Raquel Villar Patraix Alta Tensión, Dani Doria, Amanda González Benimaclet. Un límite/conflict, Toni Vila Más-Ruzafa, Andrés Jeréz Intégrate, intégrale, integrémonos, «Voces de un barrio», Ana García, Rosa Lilao Educación… Integración, Andrés Naranjo, Vicent Ribes Un paseo por Ruzafa. Cartografía de la intolerancia, Marian Jiménez «Me han dicho que vives en Ruzafa…», Vanessa Colareta, Judith Rocabert Dinero y ciudad, Jorge Bolado Viviendo como un chino, Anne Moirier Barrio incomunicado, Andrea Algueró La historia la hacemos todos, Diana Domingo Russafa, un barri, Amadeu Vives ¿Un parque para un barrio?, Viviana Barja, Diana Catalá, Raquel Rodrigo Connections, Tom Rostoll Cocina Internacional, Marta Bover Al-Russafi, Miguel Ángel Herrero y Alfredo Ramón Balcones, Rosa Grau Derivas, Laura Calvo y Cristina Rengel Oferta especial. Dos mercados, Liliana Alves y Marlene Batista La danza de la expropiación, Mª Luisa Ballester, Margarita Martínez Ruzafa Verde, José Luis Cremades Cerveceando en Ruzafa, Nieves Fraga, Mª Luisa Moya Jugando en Ruzafa, Mario López, Samuel Pereira, Teresa Pérez BMV Bici Mueve Valencia, Ana López, Neus Cortés, Silvia Santonja Pájaros en Ruzafa, Patricia Lozano Un barrio viejo, una imagen renovada: regala cultura, Ávaro Martín, Sara Stefanucci Escamas, Amanda Mengod

32 33


8

NOTEQUEDESFUERA

ESTER TORÁ FRAN ORALLO JOSÉ ZAMBRANO HELENA DE LA CRUZ

con-tacte Con-tacte és més que un fullet informatiu que pretén denunciar per mitjà de la crítica irònica: - la dificultat que trobem els joves per a treballar en alguna cosa per a la qual hem estat anys preparant-nos; - mostrar la paradoxa que cada vegada som més els que estudiem i menors les oportunitats d’ocupació; - parlar de la frustració que suposa el fet de dur anys formantnos i acabar treballant en alguna cosa que no té res a veure amb els coneixements adquirits; - la inseguretat i l’ansietat dels estudiants que estan a punt de finalitzar la seua carrera i es troben amb la incertesa d’un futur laboral; - la falta de pràctiques a empreses durant els anys de formació que du els estudiants a tindre una visió equivocada de la realitat laboral; - la infinitat de joves amb estudis superiors recentment acabats que treballen en el sector de serveis; - com les empreses abusen de la necessitat laboral d’aquests joves oferint-los contractes precaris que atempten contra els drets del treballador. Així, Con-tacte tracta d’acostar-se als estudiants a través de l’humor, creat per mitjà dels anuncis de contacte que contenen els fullets i que es refereixen a la situació anteriorment narrada, provocant en aquests estudiants una reflexió interior que té a veure amb un qüestionament de si mateix i d’un futur que no està gens clar.

34 35


9

MÓNICA CABO ÁLVAREZ fem i gènere

reinterpretació de la senyalèctica utilitzada als lavabos públics

El meu projecte es basa en la realització de senyalèctica autoadhesiva per a col·locar en la porta de tots els lavabos públics de la Universitat, sota el títol de Fem i gènere tracte de reconstruir o desidentificar aquella senyalèctica que se’ns mostra als lavabos. Utilitze l’espai públic com a suport, perquè el nostre gènere és una cosa que ha de ser constantment reafirmada, exposada, exterioritzada i mostrada públicament mitjançant la repetició de certes actuacions concretes d’acord amb les normes culturals que defineixen el que és femení o masculí. Per a la qual cosa partisc de tres conceptes claus en el meu projecte: pròtesi, multiplicitat i desidentificació. Jugue amb aquelles icones amb les quals ens identifiquem i cree imatges a mig camí entre una cosa i l’altra. M’interessa treballar en aquest límit de diferència.

36 37


@

MERCÈ GALÁN equilibris inestables

ESPAI VIRTUAL

www.mercegalan.com

Caminant, fent equilibris, pels prims fils que trenen la xarxa. Una xarxa de comunicació que no arriba a tots els llocs, encara que la tecnologia ho permeta. Les raons són velles, les mateixes que permeten que continue faltant aigua o menjar. La xarxa s’estén, però no igualment per tot el planeta, en uns continents fluctua condensada, s’embulla, i en uns altres es mostra esfilagarsada. Xarxes enceses en les quals circula la ideologia patriarcal, la maquinària capitalista en èxtasi. Caminant, fent equilibris amb el teclat, les dones obrim espais webs. Trenquem amb l’handicap de les limitacions imposades al nostre gènere. Fem visible la nostra existència en internet. I ens apropiem de les noves tecnologies per a comunicar-nos, expressar-nos i desmitificar la tecnofòbia que ens ha estat adjudicada pel simple fet de ser dones. A partir de la importància que tenen les xarxes de dones, per a posar en contacte dones de tot el planeta, així com assessorarles per a resoldre les seues problemàtiques, he articulat unes peces audiovisuals, que he situat en diversos nodes d’una xarxa simbòlica que representa internet. Els nodes són fragments que intenten reconstruir una unitat complexa i diversa, i que van des d’allò íntim i personal a aspectes més amplis i comuns a tot@s. Amb peces narratives de vídeo, àudio, fotografia, animació i text, conviden a l@s internautes a la reflexió. El contingut de les obres té com a eix central el gènere i la violència derivada a conseqüència d’aquest. Violència que s’exerceix dins de la casa per conductes patriarcals, en el treball, «feminitzat i sexualitzat», i violència al carrer contra les dones, els homosexuals i transsexuals.

La construcció de la identitat escriu el discurs sobre la pell, sobre el cos. No obstant això, quan entrem en la xarxa el cos desapareix, on queda llavors aquest discurs? Internet és un espai sense sexualitat, on la dicotomia sexual està més present que mai, des d’un dels seus majors negocis com ara la pornografia fins el llenguatge i les imatges que circulen pels fòrums. Mitjançant l’audiovisual i la instal·lació realitze la major part dels meus projectes. Exhibir aquests treballs a l’espai públic em sembla important per a comunicar amb la gent que els visita. 38 39


traduc cions

40 41


Pilar Sarrión Ponce Delegada d’Estudiants de la Universitat de València Hace ya nueve años que un lunes del mes de octubre se inauguró la primera Mostra d’Art Públic per a Joves Creadors Art Públic/Universitat Pública. Supongo que en aquel momento sería todo un reto para los responsables del proyecto; un proyecto novedoso y trasgresor, un proyecto de arte efímero en un campus universitario, en el Campus dels Tarongers. En ese momento las preguntas que se harían debían de ser muchas; pero sobre todo la duda ante la aceptación del público y el resultado ante las expectativas planteadas tanto por los artistas, como por los organizadores. Nueve años después nadie puede dudar que año tras año se ha ido consolidando, y la aceptación por el público universitario y no universitario está bien reconocida. Cada año la Setmana de Benvinguda empieza en el Campus dels Tarongers con esta Mostra, una integración del arte en los espacios abiertos; el arte como arma frente a la arquitectura funcional de los edificios, el arte como reflexión de la realidad social, el arte como arte… En esta convocatoria se apuesta por los jóvenes creadores, por la integración de las obras en un espacio público, por la participación, por el compromiso, por la implicación, por la reflexión. Y, sobre todo, por la apertura de la institución a las personas, a la ciudadanía. Esta convocatoria de Art Públic/Universitat Pública, al igual que las que le han precedido, queda recogida, además de en nuestra memoria, en esta guía. En las páginas que siguen podrán disfrutar de las obras de arte que por unos días fueron parte de nuestra Universidad, parte nuestra. Sólo me queda agradecer a todos aquellos que han hecho posible que un año más se haya podido llevar a término; mi agradecimiento tanto a la organización como a los artistas. Y ahora sólo es cuestión de tiempo… Al año que viene, en octubre, un lunes se volverá a inaugurar la Mostra que volverá a cautivarnos y a hacernos reflexionar.

Concepción Gómez Ocaña. Secretaria autonómica de Cultura y Política Lingüística Un año más, y son con éste ya nueve, el Campus dels Tarongers de la Universitat de València se vuelve a convertir en un foro abierto a la recepción de las propuestas artísticas reunidas a partir de la convocatoria Art Públic/Universitat Pública. Ante el programa de la misma, sólo cabe felicitarse por lo que se ha convertido ya, con la consolidación de su fórmula y la continuidad de su celebración a lo largo de estos años, en una iniciativa doblemente acertada. Y en efecto lo es, tanto si tenemos en cuenta la capacidad de sugerencia del proyecto en sí, como si nos detenemos a analizar el perfil artístico y la originalidad discursiva de las diferentes propuestas que lo componen. Por lo que corresponde a la primera premisa, el programa Art Públic/Universitat Pública es una iniciativa que viene respondiendo como pocas –y ahí estriba gran parte de su éxito– a los requisitos que debe rodear toda campaña de promoción del conocimiento artístico contemporáneo entre sus más directos receptores, en este caso entre los propios alumnos, los miembros del cuerpo docente, el personal de servicios y, por supuesto, el público en general que ocasionalmente se acerca al campus. Si nos referimos a la otra premisa, la meramente centrada en la vertiente creativa, ni que decir tiene que el caudal

de ingenio, talento, reflexión y capacidad de innovación desplegado en todas y cada una de las propuestas de estos artistas, ya actuando colectiva o individualmente, constituye el mejor aval a la hora de facultar al medio universitario como lo que saludablemente es y debe seguir siendo: un hervidero continuo de ideas y de opciones, siempre dispuestas para la práctica de la tolerancia y el enriquecimiento ético y estético –de acuerdo con Spinoza– de la propia institución académica. Como no podía ser de otra manera, la Secretaria Autonómica de Cultura y Política Lingüística no sólo saluda una vez más la celebración de esta nueva edición de Art Públic/Universitat Pública –como viene siendo habitual, por otra parte, a lo largo de los años de vida de esta iniciativa–, sino que se persona, también y de forma directa, para hacer factible, en un medio además tan apreciado socialmente como es el universitario, esa forma única de diálogo que se establece siempre, en cualquier situación e independiente de la forma que ésta adquiera, entre la obra de arte y quien la contempla.

José Luis Pérez Pont Comisario de Art Públic / Universitat Pública Según relata Richard Sennett en La cultura del nuevo capitalismo,1 durante la Gran Depresión los individuos creían en un remedio personal para la inutilidad más allá de cualquier panacea del gobierno: sus hijos debían educarse y adquirir una habilidad especial gracias a la cual siempre serían necesarios, siempre tendrían empleo. Este es el escudo que se busca también hoy, pero, una vez más, ha cambiado el contexto. En la «sociedad de las habilidades», muchos de aquellos que se encuentran en paro son educados y tienen formación profesional cualificada, pero el empleo al que aspiran ha emigrado a lugares del mundo en los que la fuerza de trabajo es más barata. De modo que se necesita una clase completamente distinta de habilidades. También esas transformaciones se aprecian en los modos de planificación de la formación universitaria, donde los conceptos empresariales se imponen a los preceptos humanistas de educación, promocionando saberes delineados entre los márgenes establecidos para el desempeño de una determinada capacitación laboral. Esa especificidad tiene a su favor la especialización que supuestamente confiere al individuo un más profundo conocimiento acerca de una concreta área de acción, pero, en su contra, reproduce situaciones aisladas de saber que pudieran no encontrar la correspondiente salida en el mercado laboral, al menos en la proporción real de oferta y demanda. En cierto sentido ese esfuerzo por la especificidad en el conocimiento ha dado como resultado un proceso de creación de profesionales genéricos que se asemeja al modelo de ciudad descrito por Rem Koolhaas en La ciudad genérica. 2 Según su descripción, es la ciudad liberada de la cautividad del centro, del corsé de la identidad. La Ciudad Genérica rompe con ese ciclo destructivo de la dependencia: no es más que un reflejo de la necesidad actual y la capacidad actual. Es igual de emocionante –o poco emocinante– en todas partes. Es «superficial»: al igual que un estudio de Hollywood, puede producir una nueva identidad cada lunes por la mañana. La Ciudad Genérica es lo que queda después de que grandes sectores de la vida urbana se pasaran al ciberespacio, en ella la calle ha muerto. Ese descubrimiento ha coincidido con los frenéticos intentos de su resurrección. El arte público está por todas partes, como si dos muertes hiciesen una vida. La proliferación escultórica y monumental en el espacio público reproduce modelos de una intervención cosmética que sirve para identificar una recesión en el alcance de planteamientos acerca de las funciones y significados del espacio público, volcado en su propia representación, concentrado enteramente en una constante

puesta en escena. En este modelo de ciudad son significativos los hitos y los golpes de efecto capaces de atraer la atención mediática, concentrándose en la intermitencia de grandes discursos que desvían la atención de los asuntos pertinentes. Ningún aspecto es residual, ninguna fórmula se aplica casualmente, detrás de cada pequeño signo subyace una intención. 1 Sennett, Richard. La cultura del nuevo capitalismo. Anagrama, Barcelona, 2006. 2

Koolhaas, Rem. La ciudad genérica. Gustavo Gili, Barcelona, 2006.

Santi Cirugeda HAZLO TU MISMO (porque otros no lo harán) Situación Urbana nº 13 Trincheras Arquitecto invitado por la nueva decana de Bellas Artes para intervenir en el edificio de aularios de la futura Facultad de Bellas Artes Universidad de Málaga, construcción de octubre 2005 a junio de 2006 Sujetos: Arquitecto invitado por la universidad y alumnos inscritos. Colaboradores: Carmen Osuna, Vicerrectorado de Infraestructuras de la Universidad de Málaga, amigos varios de Aula Abierta, Foro Barriadas y diversos bares. Epifanía Alarcón, Sonia Álvarez, Ana Belén Arrabal, Belén Barba, Carmen Bautista, Mateo Benítez, Beatriz Blázquez, Rafael Bravo, Ana Capablanco, Rocio Cassini, Carmen Castillo, José Chacón, Francisco Conde, Sandra Cobos, Emma Cortés, Mª José Cruz, Vicente Denis, José Mª Escalona, Daniel Escriba, Ana Fernández, Ana Lucía Ferrer, Almudena García, Azucena García, Francisca García, Rosa Mª García, Eva Gómez, Esperanza Gómez, Noemí González, Nereida González, Ana Belén González, Sergio González, Eva Hermoso, Pedro Hernández, Julie Horakova, Marina Jiménez, Ana Mª Jiménez, Ramón López, Azahar López, Mª Eugenia López, Mª Victoria Márquez, Olimpia Mostazo, Tamara Navarro, Cristina Navas, Paloma Pedrosa, Juan Pelegria, Cristina Peralta, Sara Pérez, Rocio Pérez, José Pérez, Mercedes Pino, Iván Quintero, J. Miguel Ramírez, Marina Rengel, Gema Mª Román, Antonio Sánchez, Ignacio Mª Santos, Mónica Simón, Martín Soler, Ana Solís, Belén Soria, Mª Elena Suárez, José Tarodo, Rocío Texeira, Estefanía Tornay, Mª Dolores Villalba, Rocío Yuste, Cristina Zorita, Gianluca Stasi, Román Torre, Guillaume de Meigneux, Santi Cirugeda. Materiales especiales: Vigas celosía de madera y chapa de acero, vigas de osb, sacos de yute, virutas de corcho de alcornoque, tela armada plastificada, tornillos autorroscantes de 110x8 mm. Descripción: Dos aularios realizados con estructura de acero sobre base de hormigón, vigas de madera recubiertas de sacos de yute y una tela plástica que los recubre para aislarlos de la lluvia. Instalaciones. Superficie aproximada: Dos espacios que en total suman 225 m2 y el acondicionamiento de 600 m2 de la cubierta. Antecedentes En 2005 una profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada fue elegida decana fundadora para la nueva Facultad de Bellas Artes de Málaga. En el mismo periodo, la Asociación Aula Abierta (AAABIERTA) comenzaba su trabajo en Granada (ver SU15), y durante el primer encuentro de debates, dentro de la facultad, propuso al arquitecto que estaba trabajando con la

42 43


asociación que preparase una intervención que fomentase una nueva programación docente y una manera más completa de abordar los estudios universitarios. Meses más tarde, y una vez aprobado el proyecto de las trincheras por el Rectorado, se establecen conversaciones de colaboración con el director de la, igualmente incipiente, Escuela de Arquitectura de Málaga, que se abriría en el mismo mes de octubre, pensando en el interés común de ambas enseñanzas y en la capacidad de contaminación entre las dos. Estrategia y proceso (siempre a contrarreloj) El inicio de la nueva carrera de Bellas Artes estaba anunciado para el primer cuatrimestre del curso 2005-2006, con un nuevo aulario en el sótano del Edificio Severo Ochoa, donde se imparten, en las dos plantas superiores, clases de distintas carreras técnicas. Ante esta situación, el arquitecto propuso la ocupación de la cubierta, hasta el momento no transitable y con un solo acceso por una escalera de servicio, mediante la autoconstrucción voluntaria por parte de los alumnos de dos espacios que pudieran gestionar posteriormente de manera independiente a las enseñanzas universitarias. Así se podría empezar la actividad docente dentro del plazo previsto, los alumnos realizarían la mejora y adecuación de la cubierta así como la construcción de los módulos habitables que se podrían utilizar en el futuro como aulario, centro de reuniones o sala de exposiciones. Para tal fin el arquitecto propuso la asignatura de libre configuración «Autoconstrucción de espacios múltiples», con un plan de viabilidad, estudio gráfico de seguridad y montaje, y un presupuesto detallado, pero sin saber si se aprobaría o no la autogestión de los espacios por parte de los alumnos. El presupuesto estimado de 90.000¤, y las medidas de seguridad planteadas, eliminaron las dudas iniciales para la construcción en la cubierta del edificio, cuyo acceso se solucionó con una escalera exterior y un elevador de obra que comunicaba el sótano con la cubierta. La colocación de vallas protectoras en la misma y la compra del material para el taller –vigas de madera, suelo prefabricado, sacos de yute reciclados, virutas de alcornoque, material protector, herramientas de trabajo, etc.– fueron operaciones que se hicieron a través del Vicerrectorado y la misma decana Carmen Osuna. La semana de las inscripciones los alumnos pudieron matricularse en la asignatura optativa y participar así en el montaje de un espacio que les exigiría la responsabilidad de la gestión posterior. Al tratarse de un grupo de personas que no se conocían entre sí, el trabajo comunitario las unió como colectivo. La Escuela de Arquitectura de Málaga, sorprendentemente, optó por retirar las matrículas de sus alumnos apuntados. Poco después salía un recorte de prensa donde se titulaba : «Innovación docente en la nueva Escuela de Arquitectura de Málaga», por llevar en sus primeros días de carrera a los alumnos a una visita de obra donde eran retratados con su impecable casco blanco que les hacía parecer ridículos arquitectos. Durante los cuatro primeros meses del montaje, donde se trabajaba un día por semana en turnos de mañana y tarde, se implicaron en el espacio que estaban construyendo, diseñando sus acabados y pudiendo adquirir conciencia de propiedad compartida, además de empezar a debatir qué hacer con él. Pasado este periodo y terminado el curso de libre configuración, un número menor de alumnos trabajó durante fines de semana para la finalización de las obras, que en su última fase, en la ejecución de las cubiertas e instalaciones, requirió el trabajo de especialistas. Con la presentación del curso 2006-2007 se inauguran los dos espacios, acogiendo la primera exposición de trabajos de los alumnos. Semanas antes la Asociación Trincharte presentaba una carta a la rectora reclamando

el legítimo derecho para el uso de los espacios autoconstruidos (anexo convenios). Conclusiones Cuando se trabaja con una institución pública se debe de presentar siempre una solución a un problema, ya que si sólo se le plantea el problema, lo máximo que la administración suele hacer será «tomar nota». Esta manera rápida de actuar ha hecho posible que la primera asignatura de la Facultad de Bellas Artes consista en construir un espacio que podrá ser gestionado por los propios alumnos. Además, es la primera vez que una universidad realiza una asignatura de autoconstrucción para su uso, con lo que se legitima desde una institución estatal un tipo de autoconstrucción. La necesaria participación y organización de los alumnos a través de la asociación Trincharte, u otro tipo de agrupación de alumnos, será lo que dé sentido al ejercicio colectivo de la construcción, evidenciando que un alumno puede adquirir una responsabilidad desde el inico de su actividad docente.

Situación Urbana nº 14 Reciclar un edificio Arquitecto y Asociación Aula Abierta (AAABIERTA) desmontan un edificio público para construir un espacio autogestionado cultural y socialmente Granada, desmontaje + construcción de septiembre del 2005 a diciembre 2006 Sujetos: Asociación Aula Abierta (AAABIERTA) y arquitecto invitado. Colaboradores: Asociación Aula Abierta (AAABIERTA), Visogsa, Diputación de Granada, Vicerectorado de Infraestruturas de la Universidad de Granada. Desmontaje: Alberto Cobos Álvarez, Jesús Pérez Rivera, Marian Medina Cuesta ,Raquel Moreno Mari, Antonio Collados Alcalde, María Gil Lobit, David Malagón Zafra, Luis Bravo-Villasante Kirschberg, Néstor Cruz Ruiz, Manuel Molina Martínez, Ana María López Ortego, Irene Gómez Fernández, Francisco Miguel Gómez Martínez, Juan Antonio Álvarez Prados, Francisco Ignacio Díaz Raya, Mª Carmen Jiménez Delgado, Rosana Cámara Andrés, Cristina Jiménez García, Román Torre Sánchez, Guillaume Meigneux, Julie Meigneux, Santi Cirugeda. Antecedentes www.aaabierta.org Un grupo de alumnos y ex alumnos de las facultades de Bellas Artes y Arquitectura de la Universidad de Granada crearon la Asociación Aula Abierta (AAABIERTA) como un espacio de debate sobre la necesidad de replantear la enseñanza universitaria dentro del proceso de convergencia europea de los centros docentes. Asimismo, la asociación se constituyó como un lugar de autoformación independiente de la universidad, capaz de responder con agilidad a las necesidades reales de los procesos creativos contemporáneos. Proceso El primer acto de la asociación fue el seminario «Aaabiertaprycto», celebrado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2005, en el que se debatió entre los alumnos y un grupo de profesionales sobre la idea misma de la asociación y cuáles podían ser sus objetivos y límites. Aunque la asociación se formó sin la necesidad de un espacio físico, el primer día del seminario se planteó la posibilidad de construir un lugar de reunión dentro del recinto universitario aprovechando material de desecho

de construcción. El tercer día un alumno informó de que en el solar adyacente a la universidad se iba a demoler un edificio propiedad de la Diputación de Granada, ya que se iba a construir allí su nueva sede. El alumno y el arquitecto responsable del seminario fueron a ver la obra y constataron que la mayoría de materiales se podían desmontar sin mucho esfuerzo, por lo que acto seguido se pusieron en contacto con la constructora Visogsa para pactar cómo se podían llevar las piezas del edificio. Tras le estupefacción por la propuesta, y conscientes de la necesidad de evitar retrasos y accidentes en la obra, que pudieran ocasionar pérdidas económicas a la empresa, el encargado de la constructora dijo que por su parte no habría ningún problema, pero que tenían que cumplir un calendario y que el arquitecto del nuevo edificio no podría permitir ningún retraso en la obra. El arquitecto en cuestión era Andrés Perea, compañero de profesión del encargado del seminario de AAABIERTA, al que llamó nada más salir de la sede de Visogsa. La reacción de Perea fue de entusiasmo, y habló tanto con su cliente (la Diputación) como con la constructora para que el proyecto de los alumnos pudiera llevarse a cabo, siempre que eso no retrasase las obras. La acción de los alumnos tenía que ser muy rápida, ya que el edificio se debía demoler a finales de septiembre, de manera que al acabar el seminario de abril ya se concibió una estrategia para rescatar las piezas del edificio de la Diputación. Para ello era necesario adelantarse a cualquier tipo de problema que la constructora o la Diputación pudieran plantear, de manera que el arquitecto encargado del seminario y la asociación tuvieron que trabajar en distintas áreas y gestionar todo el trabajo previo al desmontaje del edificio: se redactó el proyecto de recuperación de material; se contrató una aseguradora; se pactaron con la constructora las fechas para trabajar y se entregaron a la universidad todos los documentos necesarios y gestiones de prematrícula para que entre los días 12 y 22 de septiembre se pudiera realizar el curso «Seguridad y salud en obras de construcción» (http://www.aaabierta.org/contenidos/aaabierta/desmont aje.htm), en el que sus participantes realizaron clases teóricas de seguridad y desmontaje de la nave. A pesar de que la universidad otorgaba créditos de libre elección a los inscritos al curso, no quiso responsabilizarse del mismo, de manera que el arquitecto encargado acabó siendo el único responsable del proyecto. Durante el curso se hizo especial hincapié en la prevención de accidentes y se trabajó con diagramas para explicar las posiciones correctas a los implicados en cada tarea. Estos documentos (ver anexo 3) fueron valorados positivamente por los jefes de obra y las aseguradoras que asistieron al curso, ya que no existía ningún documento explicativo de estas características para prevenir accidentes. El desmontaje y transporte del 70% del edificio se realizó durante diez días seguidos, antes de la demolición. Se consideró la posibilidad de que después de la recuperación de las piezas se pudiera vender el acero de las vigas a peso, de manera que el constructor obtuviera también un beneficio, pero para que eso hubiera sido posible se hubiera debido de hacer un desmontaje más completo y cancelar el contrato de demolición, que ya estaba pactado. El material retirado se guardó dentro del recinto universitario, y para decidir cómo usar esas piezas la asociación y el arquitecto crearon un nuevo curso, titulado «Del seguro de responsabilidad al tornillo autorroscante», donde se escogió la localización para el montaje y se diseñó el espacio de AAABIERTA. El título de este taller fue explícito, pues no se trataba de un taller de diseño, sino de un taller que abarcaba los distintos procesos de decisión en un entorno urbano y el manejo de todo lo necesario para «crear ciudad».

Cuatro ciclos de tres días y medio, repartidos en marzo, abril, mayo y junio del 2006, sirvieron para montar los elementos constructivos del nuevo edificio: cimentación desmontable de hormigón, cerramientos de palechapa, cubiertas de Chapaporex, vigas catamarán de hormigón. En diciembre de 2006 se montan todos los elementos que configuran el edificio colectivamente diseñado. Conclusiones El proceso de la Asociación Aula Abierta (AAABIERTA) para conseguir un espacio autogestionado hace pensar que la colaboración de una constructora y una entidad pública con un grupo de ciudadanos puede llevarse a cabo, siempre y cuando estos últimos logren convencer a los primeros. Para esto es esencial adelantarse a los posibles problemas que puedan aparecer, aportar constantemente soluciones y encargarse de todos los procesos de gestión, de manera que la institución tenga todo el trabajo hecho de antemano. En Holanda se recicla el 40% del material de construcción, mientras que en España ni siquiera hay datos, a pesar de la importancia del sector en los últimos treinta años. La experiencia de AAABIERTA abre una vía para demostrar que incluso la arquitectura diseñada para ser estática puede comportarse de una manera dinámica y transformarse en otro edificio totalmente flexible. Esta situación urbana evidencia una de las vías de demanda de uso legítimo de un suelo de propiedad pública, obtenido a través del trabajo de autogestión y autoconstrucción y la creación simultánea de actividad docente de interés cultural y social, que un grupo de ciudadanos le plantea y genera voluntariamente a la ciudad. (Fragmentos pertenecientes al libro SITUACIONES URBANAS. Santiago Cirugeda. Edit. Tenov. Barcelona, enero 2007).

1 Gema Espí Gascó. Hielo reciclado El planeta se está calentando debido a actividades humanas, sobre todo a la quema de combustibles fósiles. Los gobiernos deben actuar de una vez por todas para frenar el cambio climático. Para empezar, es imprescindible que se consiga reducir las emisiones de CO2. Hay que iniciar con urgencia la transición de una economía basada en los combustibles fósiles a otra basada en las energías renovables y la eficiencia energética. A nivel personal, cada uno de nosotros también puede, y debe, poner su granito de arena para que esto sea posible. Este iglú, realizado con material reciclado, pretende recordar a la gente que mediante el reciclaje se puede contribuir a frenar el cambio climático y, con ello, salvar los glaciares y nuestro planeta.

2 NIMÚ (Raquel Fernández Moreno/Víctor Meliá de Alba). Ecce homo El espacio urbano se define como un lugar donde se suceden una serie de acciones, accidentes y/o actividades que son producidas por nosotros, protagonistas de ese lugar, personas que hacen posible que tal espacio tenga un sentido. Lo cotidiano es el responsable de generar todo aquello que se acontece en el día a día y es esa cotidianidad la que provoca que ocurran hechos irrepetibles y excepcionales. El espacio urbano como lugar de emancipación y lugar de aparición donde yo aparezco ante otros como otros aparecen ante mí, donde el ser

humano no existe meramente como otra cosa viva o inanimada, sino que hace su aparición de forma explícita. Es ese el lugar natural de la acción y la comunicación en relación a la consumación del imperio del mercado y del consumo y la sublimación del espectáculo. Se identifica como un lugar idóneo para indeterminaciones morales, un marco para la expresión del ser humano. Pretende contribuir a desarrollar una función activa donde se interacciona con el paisaje, con la arquitectura, con la historia y con el acaecer de lo cotidiano. Ecce homo propone una reflexión sobre ser o estar en el espacio. La presencia de cuerpos anónimos invita al espectador a plantearse su propia existencia, su propio hacer, su yo. Cuerpos sin nombre, sin rostro, sin mirada; cuerpos al margen de lo que sucede a su alrededor y, a la vez, testigos de todo. Cuerpos que aparecen, que surgen de la nada como pasajeros en medio de un desierto habitado. Diez figuras emergen y se apoderan del espacio, dan la bienvenida, conversan y dialogan con el espectador. Son un recuerdo de aquellos que estuvieron y un anticipo de los que vendrán. Para los presentes, son un reflejo hábil y dinámico que presagia una estrecha relación con el lugar y otros homónimos.

3 Pablo Ángel Lugo Martínez . Bodegón La pintura no se creó para decorar casas, es un arma para atacar al enemigo y defenderse de él. Pablo Picasso

4 Rosa Mª Mora Petit. ¿Por qué lloras? Este proyecto pretende dar vida a un objeto. En este caso humanizaremos uno de los edificios del Campus dels Tarongers de la Universitat de València. Pretendo otorgarle una emoción que sólo pertenece a las personas: llorar. Para lograr esto, lo que propongo es colgar sobre la pared lágrimas de hielo para que se derritan durante el día. Las personas solemos llorar cuando no nos pueden ver, normalmente por la noche, y escondemos las lágrimas por el día. Esto mismo es lo que hará el edificio, las lágrimas aparecerán por la noche y por el día se derretirán dejando el rastro de ese dolor en su cara.

5 Alba Marina Ara Martín. Ser = estar: reconstrucción de la habitabilidad Si entendemos arte como herramienta creativa para las acciones, situaciones y procesos de la vida, entendemos el arte aplicado al espacio público como tácticas, medios y métodos de trabajar sobre el habitar y el circular, el estar y el ser. Más concretamente, esta pieza es fruto –temprano– de algunas reflexiones sobre el espacio que habita. Por ejemplo, ¿cómo el espacio que nos rodea –físico y relacional– afecta a nuestra manera de estar, y por lo tanto de ser en el espacio? ¿Acaso no nos encontramos abocados al tránsito, como sustituto del habitar? Si es así, ¿qué es lo que define el habitar? En mi opinión, habitar es sinónimo de afirmar nuestra individualidad y nuestra sensualidad –referida a sentido– en todas las acciones propias de la vida; es sinónimo de moldear el espacio circundante a esa vida hecha de afirmación. Al contrario de lo que nos sugiere la urbe, que propone un tránsito, una rapidez, a-crítica

al entorno y de des-simbolización más propia de las relaciones mercantiles. El espacio termina moldeando a sus ocupantes, somos habitados, mas no habitantes. Se trata de habitar, y para eso debemos crear una pieza que habite –aún temporalmente– el espacio; esto se consigue imbricándola en los procesos propios de la vida; la organicidad la hace sensible a los factores ambientales, al paso del tiempo –deshecho, descomposición y muerte son síntomas inequívocos de vida. Los procesos y materiales de fabricación –gratuitos y autónomos– subvierten el modo establecido de construcción, por una parte, y nos recuerdan, por otra parte, que somos capaces de generar lugares con nuestras manos –vida con nuestros cuerpos. Recuperando el deshecho –la muerte– tal como el estiércol, la tierra y la sangre, recuperamos aquélla parte no mercantilizable de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, y nos da un poder –el poder de la mierda– capaz de crear vida. Quizás, si comenzamos fabricando piezas que habiten, arquitecturas que habiten, y espacios vivos, consigamos volver a habitar el mundo, y finalmente, a habitar nuestras propias vidas.

6 Francisco Lucas Simón. Manifiesta-t. Recorta, rotula y reivindica www.manifiesta-t.com Ahora, en el mundo hay dos superpotencias: una es Estados Unidos, la otra eres tú. José Saramago Según la enciclopedia una manifestación es «la exhibición pública de la opinión de un grupo activista, mediante una congregación en las calles, a menudo en un lugar o una fecha simbólicos y asociados con esa opinión. El propósito de una manifestación es mostrar que una parte significativa de la población está a favor o en contra de una determinada política, persona, ley, etc. El éxito de una manifestación suele ser considerado mayor cuanta más gente participa». Pero una manifestación es también un paseo colectivo que va de un lugar a otro no arbitrario, en el que las calles no funcionan sólo como pasillos. Los transeúntes proclaman una serie de ideas, una especie de verdad consensuada, una escenificación de sus voluntades. Se produce una manera de organizar la vida social a espaldas, sin coherencia con el uso común del espacio (se cruzan las ciudades a pie por donde durante los demás días van sólo vehículos). Se crean comunidades transitorias, otro tipo de pactos sociales. Sociedades ocasionales, irrepetibles. Se apropian de un espacio que les es conocido. Se cambia la percepción del mismo. Manifiesta-t son pequeñas manifestaciones, recortables, son un juguete, que reivindica la libertad de expresión, es una forma de modificar el espacio público, es una sorpresa, es volver a lo pequeño, proponer el espacio público como un lugar de convivencia y debate. En un espacio público invadido por los medios de la publicidad, contra lo que es casi imposible luchar visualmente, el proyecto propone una invasión del espacio público a través de lo pequeño, de lo anecdótico. Que sirva como plataforma, como utensilio, como protesta, como golpe de atención.

44 45


Manifiesta-t propone utilizar unos recortables que se encuentran en la web (www.manifiesta-t.com), descargártelos, imprimirlos, cortarlos, escribir lo que quieras en las pancartas y luego ponerlos en el lugar que quieras, para decir lo que piensas. La web también se propone como soporte para que recoja imágenes, textos, contactos, un medio de difusión de este proyecto que desde este momento se convierte en un utensilio público. Un agradecimiento especial a los familiares y amigos que cedieron su imagen para este proyecto.

7 Proyectos I. Departamento de Escultura. La ciudad y sus transformaciones http://proyectobarrio.webs.upv.es/ Cartografiar la ciudad, dar cuenta de las localizaciones de un barrio sumergido en cambios vertiginosos, ha constituido el núcleo de la propuesta educativa de la asignatura Proyectos I del Departamento de Escultura (Facultad de Bellas Artes, UPV) durante el curso 20052006. No podemos obviar que «vivimos en un constante proceso de transición, de hibridación y de nomadización, y estos estados y etapas intermedias desafían los modos de representación teórica» (Braidotti, 2005), es por ello que para abordar las transformaciones de la ciudad l@s estudiantes han efectuado derivas, han activado su interés por el paisaje urbano (y humano) y se han implicado en la intervención con los otros, «de los otros diferentes» desde su punto de vista. El conocimiento de estas localizaciones –tanto en términos espaciales como temporales– ha constituido un proceso interactivo que nos ha permitido percibir y experimentar el acelerado ritmo de transformación de las identidades, percepción y alteridad de una ciudadanía que transita las periferias y el espacio suburbano señalando los límites en la ciudad. El barrio de Ruzafa ha sido en esta ocasión el espacio protagonista de las cartografías realizadas por los distintos grupos de trabajo como inicio del proyecto La ciudad y sus transformaciones que extenderá posteriormente su interés a otros barrios, otros centros históricos, otros frentes marítimos y otras zonas geopolíticas, para observar y continuar trazando (y ampliando) la red social de intercambios. Proyecto coordinado por Salomé Cuesta, Leo Gómez, Marina Pastor y Pepe Romero. El cielo abierto, Juan Expósito Vivienda e inmigración, Rocío Garriga Introspecciones, Abraham Martínez Vestigios activos, Valeria Montero, Rebeca Briones Mirando con sus ojos, Estrella Rivas Ciudades invisibles, Raquel Villar Patraix Alta Tensión, Dani Doria, Amanda González Benimaclet. Un límite/conflict, Toni Vila Más-Ruzafa, Andrés Jeréz Intégrate, intégrale, integrémonos, «Voces de un barrio», Ana García, Rosa Lilao Educación… Integración, Andrés Naranjo, Vicent Ribes Un paseo por Ruzafa. Cartografía de la intolerancia, Marian Jiménez «Me han dicho que vives en Ruzafa…», Vanessa Colareta, Judith Rocabert

Dinero y ciudad, Jorge Bolado Viviendo como un chino, Anne Moirier Barrio incomunicado, Andrea Algueró La historia la hacemos todos, Diana Domingo Russafa, un barri, Amadeu Vives ¿Un parque para un barrio?, Viviana Barja, Diana Catalá, Raquel Rodrigo Connections, Tom Rostoll Cocina Internacional, Marta Bover Al-Russafi, Miguel Ángel Herrero y Alfredo Ramón Balcones, Rosa Grau Derivas, Laura Calvo y Cristina Rengel Oferta especial. Dos mercados, Liliana Alves y Marlene Batista La danza de la expropiación, Mª Luisa Ballester, Margarita Martínez Ruzafa Verde, José Luis Cremades Cerveceando en Ruzafa, Nieves Fraga, Mª Luisa Moya Jugando en Ruzafa, Mario López, Samuel Pereira, Teresa Pérez BMV Bici Mueve Valencia, Ana López, Neus Cortés, Silvia Santonja Pájaros en Ruzafa, Patricia Lozano Un barrio viejo, una imagen renovada: regala cultura, Ávaro Martín, Sara Stefanucci Escamas, Amanda Mengod

8 NOTEQUEDESFUERA (Ester Torá/Fran Orallo/José Zambrano/Helena de la Cruz). Con-tacto Con-tacto es más que un folleto informativo que pretende denunciar por medio de la crítica irónica: –la dificultad que encontramos los jóvenes para trabajar en algo paro lo que hemos estado años preparándonos; –mostrar la paradoja de que cada vez somos más los que estudiamos y menores las oportunidades de empleo; –hablar de la frustración que supone el llevar años formándose y acabar trabajando en algo que no tiene que ver con los conocimientos adquiridos; –la inseguridad y la ansiedad de los estudiantes que están a punto de finalizar su carrera y se encuentran con la incertidumbre de un futuro laboral; –la falta de prácticas en empresas durante los años de formación que lleva a los estudiantes a tener una visión equivocada de la realidad laboral; –la infinidad de jóvenes con estudios superiores recién terminados que trabajan en el sector servicios; –como las empresas abusan de la necesidad laboral de estos jóvenes ofreciéndoles contratos basura que atentan contra los derechos del trabajador. Así, Con-tacto trata de acercarse a los estudiantes a través del humor, creado por medio de los anuncios de contacto que contienen los folletos y que se refieren a la situación anteriormente narrada, provocando en dichos estudiantes una reflexión interior que tiene que ver con un cuestionamiento de sí mismo y de un futuro que para nada está claro.

9 Mónica Cabo Álvarez. Basura y género. Reinterpretación de la señalética utilizada en los servicios públicos Mi proyecto se basa en la realización de señalética autoadhesiva para colocar en la puerta de todos los aseos públicos de la Universitat, bajo el título de Basura y género trato de reconstruir o desidentificar aquella señalética que se nos muestra en los servicios. Utilizo el espacio público como soporte, porque nuestro género es algo que debe ser constantemente reafirmado, expuesto, exteriorizado y mostrado públicamente mediante la repetición de ciertas actuaciones concretas de acuerdo a las normas culturales que definen lo que es femenino o masculino. Para ello parto de tres conceptos claves en mi proyecto: prótesis, multiplicidad y desidentificación. Juego con aquellos iconos con los que nos identificamos y creo imágenes a medio camino entre lo uno y lo otro. Me interesa trabajar en ese límite de diferencia.

@ Espacio virtual Mercè Galán. Equilibrios inestables www.mercegalan.com Caminando, haciendo equilibrios, por los delgados hilos que trenzan la red. Una red de comunicación que no llega a todos los lugares, aunque la tecnología lo permita. Las razones son viejas, las mismas que permiten que siga faltando agua o comida. La red se extiende pero no por igual en todo el planeta, en unos continentes fluctúa condensada, se enmaraña, y en otros se muestra deshilachada. Redes encendidas en las que circula la ideología patriarcal, la maquinaria capitalista en éxtasis. Caminando, haciendo equilibrios con el teclado, las mujeres abrimos espacios webs. Rompemos con el hándicap de las limitaciones impuestas a nuestro género. Hacemos visible nuestra existencia en internet. Y nos apropiamos de las nuevas tecnologías para comunicarnos, expresarnos y desmitificar la tecnofobia que nos ha sido adjudicada por el simple hecho de ser mujeres. A partir de la importancia que tienen las redes de mujeres, para poner en contacto a mujeres de todo el planeta, así como asesorarlas para resolver sus problemáticas, he articulado unas piezas audiovisuales, que he situado en distintos nodos de una red simbólica que representa internet. Los nodos son fragmentos que intentan reconstruir una unidad compleja y diversa, y que van desde lo íntimo y personal a aspectos más amplios y comunes a tod@s. Con piezas narrativas de vídeo, audio, fotografía, animación y texto, invitan a l@s internautas a la reflexión. El contenido de las obras tiene como eje central el género y la violencia derivada a consecuencia de éste. Violencia que se ejerce dentro del hogar por conductas patriarcales, en el trabajo, «feminizado y sexualizado», y violencia en la calle hacia las mujeres, los homosexuales y transexuales. La construcción de la identidad escribe el discurso sobre la piel, sobre el cuerpo, sin embargo cuando entramos en la red el cuerpo desaparece, ¿dónde queda entonces este discurso? Internet es un espacio sin sexualidad, en donde la dicotomía sexual está más presente que nunca, desde uno de sus mayores negocios como es la pornografía hasta el lenguaje y las imágenes que circulan por los foros. Mediante el audiovisual y la instalación realizo la mayor parte de mis proyectos. Exhibir estos trabajos en el espacio público me parece importante para comunicar con la gente que los visita.


Catàleg Art Públic-Universitat Pública 2006  

Catàleg de la IX Mostra d'Art Públic per a Joves Creadors de la Universitat de València. Es va realitzar en el marc de la Setmana de Benving...

Catàleg Art Públic-Universitat Pública 2006  

Catàleg de la IX Mostra d'Art Públic per a Joves Creadors de la Universitat de València. Es va realitzar en el marc de la Setmana de Benving...

Advertisement