Page 1

YIL: 14 SAYI: 233

Yeni Türk Ticaret Kanunu değişiyor 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK) değişiklik yapan tasarı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

T

asarının gerekçesinde, yasada yer alan bazı düzenlemelerin değiştirilmeden yürürlüğe girmesi halinde ticari hayatın olumsuz etkilenebileceği ve uygulamada sorunların yaşanabileceğine yönelik değerlendirmelere işaret edilerek, "Uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların asgariye indirilebilmesi"nin amaçlandığı belirtildi. Tasarıyla, tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılacak. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi yazılacak. Tacir, internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise bunları söz konusu siteden yayımlayacak. 3'TE

24 HAZİRAN - 7 TEMMUZ 2012

Yeni Te vik Paketi Resmi Gazetede yay mland Kamuoyunda Yeni Teşvik Paketi olarak adlandırılan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki" Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

B

una göre, karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak altı bölgeye ayrıldı. Yeni teşvik paketine göre, sabit yatırım tutarı 1 ve 2'inci bölgede olan asgari 1 milyon lira, diğer 4 bölgede ise asgari 500 bin lira olan yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın KDV istisnası, gelir vergisi stopajı desteği (6'ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için) ve sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin

gemi inşa yatırımları için) teşviklerinden yararlandırılabilecek. Bölgesel teşvik uygulamalarında iller itibarıyla bazı sektörlere, ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği (3, 4, 5 ve 6'ncı bölgelerdeki yatırımlar için), gelir vergisi stopajı ve sigorta primi destekleri (her ikisi de 6'ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için)

sağlanacak. Asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon lira ile 1 milyar lira arasında değişen ve aralarında rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, kimyasal madde ve ürünlerin imalatı, motorlu kara taşıtları imalatı gibi büyük ölçekli yatırımlar faiz desteği dışındaki diğer teşviklerden yararlanabilecek. Kararda belirtilen kriterleri sağlayan stratejik yatırımlar bölge farkı gözetilmeksizin teşviklerin tamamından faydalanabilecek. SAYFA 3'TE

M Vergi Rekortmenlerine ödül Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Ticaret Borsası ile Mersin Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinde düzenlenen törenle, Mersin İli 2011 Yılı Kurumsal Vergi Rekortmenleri ve Başarılı İhracatçıları, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından plaketle ödüllendirildi.

Turizmde Hedef 2013 Projesi’nde başvuru yapan 51 kişiye daha kurs verilecek

M

A

kdeniz İhracatçı Birlikleri'nde yapılan ve yoğun ilgi gören törende konuşan, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan,”Devlet, kamu maliyesi geliştikçe insanların vergi yükünü azaltmaya yönelik gayret içindeyiz. Avrupa'nın birçok ülkesinde ciddi ekonomik krizler yaşanıyor. AB kriterlerine göre bir ülkenin bütçe açığı milli gelirinin yüzde 3'ünden fazla olmayacak. Ülkenin toplam borçları

kamu dış ve iç borçları milli gelirinin yüzde 60'ından fazla olmayacaktır. Şimdi Türkiye bu anayasayı koymuş ve bu rakamları tutturmaktan uzaklaşmış AB'nin adeta önünde bir başarı hikayesiyle tüm dünyanın adından bahsettirdiği bir ülke haline geldi. Türkiye'nin bugün ekonomiden elde ettiği başarı doğrudan yabancı yatırımı ülkemize çekme konusunda ortaya koyduğumuz performans bütçe açığında Avrupa'nın 23 ülkesinden,

M

Geleceğe Yatırım, Türkiye'ye Yatırım Toplantısı yapıldı

M

illiyet Gazetesi'nin düzenlediği "Geleceğe Yatırım, Türkiye'ye Yatırım" toplantılarının Mersin ayağında, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve iş dünyası biraraya geldi. 2'DE

kamu borçlarında 21 ülkesinden iyi durumda olmamız tüm dünyada iftiharla bahsedilen bir konu” dedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yaptığı konuşmada, ödenen verginin Türkiye'de yaşayan 75 milyon insanın hakkı anlamına geldiğine dikkat çekerek; "Doğru vergi alınmadığı zaman 75 milyona, doğru hizmet ulaştırılamıyor veya ülkemiz borçlanmak zorunda kalıyor. Borçlandığımız zaman gelecek nesillere yük oluyoruz.

Kayıt dışı kalındığında aslında şirketler kendine zarar veriyor. Bankalar onlara güven duymadığı için ekstra teminat istiyor. Dolayısıyla büyüyemiyor, kredi alamıyor. Bu kendilerine verdikleri zarar. Taktir edersiniz ki, kayıt dışı terör kadar tehlikeli bir şeydir. Çünkü 75 milyon kişiden bir şeyleri alı koymak, 75 milyon kişinin hakkına riayet etmemektir. Bu, insanların hakkın almak bir anlamda hırsızlık yapmaktır" diye konuştu. 4'TE

ersin Ticaret ve Sanayi Odası 16 Nolu (Özel Amaçlı Yapıların İnşaatı ve Onarımı), 17 Nolu (Konut Amaçlı Yapıların İnşaatı ve Onarımı), 18 Nolu (Yapı Kooperatifleri), 19 Nolu (İnşaat Destek Faaliyetleri ve Proje Yapanlar) ve 20 Nolu (İnşaat Malzemeleri Ticareti) Meslek Komite Üyelerinin katılımıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde toplantı düzenlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdür Ya r d ı m c ı s ı A h m e t Ta ş ' ı n s u n u m gerçekleştirdiği toplantıda 'İnşaatı devam eden ve mevcut olan ruhsatın süresi bitmeden süre uzatımı yapılırken Teknik Uygulama Sorumluluğu', 'Yapsat inşaat yapan inşaat müteahhitlerinin, genel iskân raporu alındıktan sonra ki sorumluluğu', 'İlimiz genelinde bulunan sitelerin bahçe duvarları ve korkuluklarının yasal çerçeve ile uyumu' konuları gündem maddesini oluşturdu.

GELECEK AVRASYA’DA Dünya ekonomik dengeleri değişirken, Sarı Deniz Kıyılarından, İspanya kıyılarına kadar olan Avrasya coğrafyası da giderek önem kazanıyor. Mersin'in gelecekte de önemini sürdürülebilir kılmak için Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın başlattığı çalışmalar kapsamında, işadamlarından, Ukrayna, Rusya, Kazakistan gibi ülkelerden gelen heyetlere kadar birçok konuk Mersin'de Avrasya'nın farklı yönlerini tanıtıp yeni iş olanakları ve işbirliği fırsatları arıyor.

MTSO'dan Tırmıl Sanayi Sitesi'nin sorunlarına destek ersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kur ulu Başkan Yardımcısı Serdal Kuyucuoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kızıltan ve Başkan Danışmanı Orhan Çapan ile S.S. Mersin TIRMIL Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımları ile gerçekleştirilen MTSO 15 Nolu (Taşıt Araç ve Parçaları Ticareti) Meslek Komite toplantısında, Tırmıl Sanayi Sitesinin sorunları görüşülerek çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 3'TE

ersin Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda düzenlenen “2023 Vizyonu ve İşadamının Rolü” konulu konferans gerçekleştirildi. Toplantıya Mersin Vali Yardımcısı Hüseyin Parlak, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayyar Şen, Hedef Alliance Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Faik Burakgazi, Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ve çok sayıda davetli katıldı. SAYFA 2'DE

İnşaat sektörü meslek komiteleri ortak toplantı düzenledi

K

alkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Mersin Valiliği Koordinatörlüğünde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı (EKAV) tarafından yürütülen 'Turizmde Hedef 2013 Projesi'nin aşçılık ve servis elemanlığı dallarında mesleki eğitimlerinin ilk dönemi sona erdi. MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı yürütücülüğünde ve Mersin Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz ve Toroslar Belediyesi ortaklığında 24 Kasım 2011 tarihinde başlayan Turizmde Hedef 2013 projesinde toplamda 39 kişiye 180 saat servis elemanlığı ve 236 saat aşçılık dallarında mesleki eğitim verilerek, Mersin'in çeşitli seçkin otel ve restoranlarında 20 günlük staj imkanı sağlandı. Derslerde kursiyerlere hijyen, kişisel gelişim, mesleki İngilizce, mutfak ve servis uygulamaları gibi kapsamlı eğitimler verildi. İkinci dönemde yine 35 kişiye aşçılık ve 16 kişiye servis elemanlığı dallarında mesleki eğitim verilmek üzere başvurular başladı. Başvurular için Akdeniz Belediyesi - Kültür İşler Sosyal Müdürlüğü - Tel: 0324 336 65 83 Dahili No: 131 veya Toroslar Belediyesi – AB Proje Koordinatörlüğü – Tel: 0324 322 72 00 Dahili No: 1040 – 1042'e müracaat yapılması gereklidir.

Ethem Sancak, 2023 Vizyonu ve işadamının rolünü anlattı

Avrasya Coğrafyasında Bölgesel Ekonomik Entegrasyonlar Toplantısı Mersin, Afrika'yı Rusya'ya ve Asya'ya bağlayan bir köprüdür Avrasya ile ilgili olarak Mersin'de gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bir açıklama yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut; "'Dünya ticaret haritası yeniden şekilleniyor. Üretim batıdan doğuya kayıyor. Rusya ve hinterlantı, Asya ve Doğu Akdeniz yeniden yükseliyor. Kaynaklar, iş gücü bu bölgede, zenginlik bu bölgede. Geriye kalan tek şey sıkı bir iş birliği" dedi. Çukurova'nın tarihindeki o parlak döneme tekrar geri döndüğünü kaydeden Başkan Aşut; "Mersin özelinde baktığımızda, Mersin tarihi ipek yolu üzerinde önemli bir durak. Akdeniz Havzasında güvenli bir ticaret noktası. Türkiye'nin en büyük ikinci limanı Mersin'de.Yeni yapılacak Çukurova Bölgesel Havaalanı ile dünyaya daha kısa sürede ulaşacak önemli bir lojistik kenti. Mersin Afrika'yı Rusya'ya ve Asya'ya bağlayan bir köprüdür.Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Ekonomi Bakanlığımızın büyük desteği ve vizyonu ile bölgesel işbirliğini geliştirmeye istekliyiz, kararlıyız” dedi.

T

.C. Ekonomi Bakanlığı himayelerinde, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın katılımıyla, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğinde, Gazi Üniversitesi Karadeniz Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi (KAR-

TÜRK) çalışmaları ile düzenlenen “Avrasya Coğrafyasında Bölgesel Ekonomik Enteg rasyonlar ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu” yapıldı. Toplantıya Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, KARTÜRK Direktör ü Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, TİKA Başkan Yardımcısı Süreyya Er, TOBB-DEİK İş Konseyi

Koordinatörü Volkan Yüzer, MTSO Meclis Başkanı Faik Burakgazi, Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ve Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan, Ukrayna ülkelerinden üst düzey bürokrat, akademisyen, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası temsilcileri katıldı. 2'DE


24 Haziran - 7 Temmuz 2012

KOMİTE TOPLANTILARI

Dünya ekonomisi yeniden yapılanıyor T.C. Ekonomi Bakanlığı himayelerinde, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın katılımıyla, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğinde, Gazi Üniversitesi Karadeniz Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi (KARTÜRK) çalışmaları ile düzenlenen “Avrasya Coğrafyasında Bölgesel Ekonomik Entegrasyonlar ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu” gerçekleştirildi.

7 Nolu (Gıda Maddeleri Toptan Ticareti) ve 8 Nolu (Gıda Maddeleri Perakende Ticareti) Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 7 ve 8 Nolu Meslek Komiteleri olağan toplantısına 7 Nolu Komite Başkanı Mustafa Yaşar, Başkan Yardımcısı Hidayet Şeker, Komite Üyeleri Nihat Tan ve Hatem Dülek, 8 Nolu Komite Başkan Yardımcısı Şenol Şen ile Komite Üyeleri İbrahim Zeper ve Halim Eren katıldı. Toplantıda, Forum AVM civarı başta olmak üzere hareketliliğin yoğun olduğu bölgelerde apartmanların altlarındaki dükkanları kiralayan bazı işletmelerin, yanlarındaki bina ile kendi bulundukları binanın arasındaki boşlukları veya dükkan önünde yayaların yürümesi için yapılmış kaldırımları işgal ettikleri, bu durumun bina sakinleri ile bir takım olumsuzluklara ve haksız rekabete neden olduğu ifade edildi. Bu kapsamdaki denetlemelerin sıklaştırılması için Büyükşehir ve alt birim belediyelerine yazı yazılmasına karar verilmiştir.

3 Nolu (Tahılların Yetiştirilmesi ve Ticareti) ve 4 Nolu (Baklagillerin Yetiştirilmesi ve Ticareti) Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 3 Nolu (Tahılların Yetiştirilmesi Ve Ticareti) ve 4 Nolu (Baklagillerin Yetiştirilmesi Ve Ticareti) Meslek Komiteleri olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 3 Nolu Komite Başkanı Zeynel Abidin Bakırcıoğlu, Başkan Yardımcısı Burhanettin Kılıç ve Komite Üyesi Ercan Yıldırım ile 4 Nolu Komite Başkanı Hasan Ergun Aral, Başkan Yardımcısı Mehmet Taci Bayam ile Komite Üyesi Ahmet Turan Serttaş katıldı. Toplantıda Komite Üyesi Burhanettin Kılıç tarafından hazırlanan “2012 Yılı Mercimek Mahsül Raporu” görüşüldü. Kılıç'ın araştırmasına göre 2012 mahsul öncesi stok tahmininin 35.000-53.000 ton arasında olabileceği, gelecek 10 yılda bölgede mercimek üretiminin azalacağı sulu tarımın artacağı çiftçilerin daha fazla verim alınan ürünlere yöneleceği belirtildi. Rapora göre; Akçakale Suruç arasındaki tarlalarda buğday ekili alanının çok olması, Barak-Kilis bölgesinde mercimek ekili alanın az, verimin çok olduğu gözlenmiştir. Siverek – Karakeçi bölgesi arasında verim yüzde 50'den fazla gözükmekte olup, bölgenin en iyi verim alınan yerlerinin başında gözüküyor. Ceylanpınar (çiftlik) bir milyon dönümden fazla ekili arazi bulunmakta, profesyonel anlamda sulu tarım yapıldığı için mercimek ekili alanların yıllar içerisinde azalacağı gözlenmiştir. Kızıltepe, mercimeğin en az ekildiği yer olarak gözlenmekte sebebi sulu arazinin çok olmasından kaynaklanmakta. Çınar bölgesinde ekili alanlarda verimin geçen seneye göre yüzde 60 fazla olması bekleniyor. Viranşehir mercimek ekili alanlar geçen yıla göre yüzde 30 daha az olduğu, verim çokluğundan bu farkın kapanacağı tahmin ediliyor. Kurtalan Batman bölgesi ekili alanların yüzde 60'ının mercimek olduğu, mercimek veriminin yüksek olduğu gözlenmekte.

T

oplantıya Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, KARTÜRK Direktörü Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, TİKA Başkan Yardımcısı Süreyya Er, TOBB-DEİK İş Konseyi Koordinatörü Volkan Yüzer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Faik Burakgazi, Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ve Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan, Ukrayna ülkelerinden üst düzey bürokrat, akademisyen, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KARTÜRK Direktörü Nevzat Saygılıoğlu, “Toplantıyı düzenlerken Akdeniz'e açılan kapı ve geleceği olan bir il olmasından dolayı Mersin'i tercih ettik. Avrasya coğrafyasının ekonomik ve sosyal sorunlarına zemin olmaya çalışıyoruz. Avrasya fikri ilk

olarak Rus tarihçiler tarafından ortaya konulmuştur. 2000'li yıllarla beraber somut işbirliği adımına dönüştü. Avrasya Birliği'nin ekonomik temelleri vardır. Yol haritası olarak Avrupa Birliği'nin kurallarını benimsemişler” dedi. Avrupa'nın birçok ülkesinin ekonomik anlamda adeta hayat ünitesine bağlı olduğu bir ortamda, Türkiye ve Avrasya coğrafyası arasındaki işbirliklerinin öneminin daha da arttığını belirten Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, “Küresel işbirliği sadece ekonomik anlamda, sadece ticaret anlamında değil kültürel, turizm, tarih ve lojistik gibi her anlamda önemli işbirliğine gebedir. Küresel krizin çözümü küresel işbirliğiyle olur. Avrasya deyince 350 milyondan fazla nüfus yoğunluğundan bahsediyoruz. Toplam 2 trilyon dolardan fazla milli gelire sahip bölgesel yapıdan bahsediyoruz. 1 trilyon dolara yakın bir dış ticaret hacmine sahip bir yapıdan bahsediyoruz" diye konuştu. Bakan Çağlayan,

dolara yakın doğrudan sermaye yatırımı çekti. Şu anda Türkiye tüm dünyaya ihracat yapıyor. 236 gümrük bölgesine ihracatımız var. Dünyada ayak basmadık yer ve ülke bırakmadık. İhracatımızın dörtte üçünü yaptığımız AB ve Kuzey Afrika ile Ortadoğu'da yaşanan ekonomik sıkıntıya rağmen cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu geçen yıl kırdık. 105 ülkeye cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracatını gerçekleştirdik. Komşumuz olmanın avantajlarını sizleri kullanmaya davet ediyorum. Beraber tarihi birçok avantajı birlikte gerçekleştirebiliriz" dedi.

Ethem Sancak: Girişimci sayısı artarsa Türk ekonomisi büyür Mersin Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda düzenlenen “2023 Vizyonu ve İşadamının Rolü” konulu konferans gerçekleştirildi. oplantının açılış konuşmasını yapan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, “Bir internet sitesinde sorulan soru üzerine, 1994 yılındaki krizi yorumlarken Ethem Abi, bu krizin kendilerine büyük fırsatlar yarattığını, 'Rakiplerimiz paradan para kazanmayı tercih ederken, biz repoculuk değil depoculuk yaptık. Piyasadaki ihtiyacı gördük ve pazar payımızı yüzde 40 yaptık' diyordu. İşte konunun özeti budur. Türk ekonomisi rantiye değil, şantiye olursa büyük bir ekonomi olur. Türk ekonomisi paradan para kazanmaya değil, üretime, istihdama, ihracata

T

odaklanırsa büyük bir ekonomi olur. Türk ekonomisi girişimci sayısını ve niteliğini arttırırsa büyük bir ekonomi olur. Girişimci demek dünyayı değiştiren adam demektir. Yüzyılın dahi girişimcisi Steve Jobs evinin garajında hobi olarak başladığı şeyi ürüne çevirmeseydi, bugün 500 milyar dolarlık dünya devi APPLE olmazdı. Bugün Steve Jobs binlerce bilim adamının hayal ettiği şeyi girişimci ruhu ile tek başına yapmıştır. Edison ve Tesla sadece laboratuarlarına kapanıp kalsalardı, bugün hala karanlıktaydık. Mucitleri 'şekerli ve asitli suya kim para verir' yorumunu dinleselerdi, bugün dünya devi Coca-Cola olmazdı” dedi. Hedef Alliance Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, “Bir amaç ve hedef koyduğunuz zaman, bunun bir hayalden öteye bir gerçeği ifade etmesi için, bir kere objektif olarak mümkünlülüğünün irdelenmesi

gerekiyor. Koyduğunuz hedef bir hayal mi, gerçekleşebilir koşullar var mı, o açıdan irdelemek gerekiyor. Bence bizim Cumhuriyet hükümetimizin önümüze koyduğu 2023'e ilişkin 2 trilyon dolarlık ekonomi, 500 milyar dolarlık ihracat ve dünyaya şekil veren 10 büyük ekonomiden biri olmak hedefi, tek kelimeyle mümkündür. Türkiye'nin 2023 hedefinde bizim 2 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaşmamız gerekiyor. 'Ülkemiz, cumhuriyetin 100. yılında 2 trilyon dolarlık bir ekonomiyi yakalamalı ve o tarihte dünyaya yön verecek 10 büyük ekonomiden biri olmalıdır' diye bir vizyon var önümüzde. Bu, çok önemli bir vizyondur" diye konuştu. Ortaklık kültürünün gelişmesi gerektiğini belirten Sancak, “Biz KOBİ'leri birleştirmeliyiz. Bizim, birliktelikleri oluşturmamız gerek. Şirketler şeffaflaştırılmalı. Ortaklık kültürü gelişmeli. Ortaklık, ölçeği büyütmektir,

rekabette avantajdır. Benzer işleri yapanların ortaklık kültürünü geliştirmesi ve Asya'ya açılması gerekiyor. Çünkü gelecek artık Asya'da” dedi. Toplantı sonunda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Faik Burakgazi ve Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut günün anısına Ethem Sancak'a plaket verdi.

Geleceğe Yatırım, Türkiye'ye Yatırım Toplantısı yapıldı

M

illiyet Gazetesi'nin düzenlediği "Geleceğe Yatırım, Türkiye'ye Yatırım" toplantılarının üçüncüsü Mersin'de yapıldı. Hiltonsa Oteli'ndeki etkinliğe Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Milliyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kur ulu Başkanı

Şerafettin Aşut, Milliyet Yazarları Güngör Uras, Metin Münir, Fikret Bila, Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç ile şehirde önemli yatırımların altında imzası bulunan iş dünyasından temsilciler katıldı. İş dünyasını Mersin'de buluşturan etkinlikte Milliyet Yazarları Güngör Uras ve Metin Münir konuklarla şehrin ekonomisiyle ilgili son gelişmeleri konuştu.

10 Nolu (Bilgisayar ve Donanımları ile Telekomünikasyon Araçları Ticareti) Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 10 Nolu Meslek Komitesi olağan toplantısı Komite Başkan Yardımcısı Mehmet Kuzu, Komite Üyeleri Hakan Kayacı, Celal Salman ve Abdurrahim Tanrıverdi'nin katılımıyla gerçekleştirildi. GSM bayi ve satıcılarının yaşadığı en büyük sorun, “açık hat” olarak tabir edilen mobil telefon hizmetlerine ilişkin abonelik sözleşmelerinin tesisinde üçüncü kişilere ait sahte belgelerin kullanılması ile açılan hatlara ilişkin başlatılan soruşturma ve davalardır. Ülkemizde bugüne kadar bu yönde açılmış soruşturma ve dava sayısının 400.000'in üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu yolla yapılan yasadışı işlemlerde mağdur konumundaki GSM bayi ve satıcıları sanık durumuna düşmektedir. Yargıda ağır iş yükü oluşmasına da neden olan bu davaların sayısı 2008 yılında kabul edilen Elektronik Haberleşme Kanunu ve sonrasında gerçekleştirilen düzenlemeler ile işletmecilerin ve bayilerin bu konudaki tedbir ve gayretleri sayesinde oldukça azalmıştır. Ancak, kanunun yetersiz kaldığı 2010 yılı ve öncesi dönemi kapsayan ve özel evrakta sahtecilik suçlamasını bertaraf ederek, sektör temsilcilerimizin mağduriyetini giderecek yeni düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda konunun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri Sektör Meclisine yazı yazılmasına karar verildi.

“Türkiye ile Avrasya yaklaşık 50 milyar dolarlık bir toplam dış ticaret hacmine sahip. Bölgenin enerji altyapısı ve Türkiye'nin bu konudaki müşteri olma özelliği son derece önemli. Dünyanın hiçbir ülkesi, bölgesi sadece zengin enerji kaynaklarıyla dolu diye zengin olamaz. Tek başına enerji kaynaklarına sahip olması bir şey ifade etmez. Böyle bir bölgede bugün Avrasya coğrafyasında Türkiye'den giden firmaların 18.2 milyar dolarlık yatırım yapmış olması, Türkiye'nin ve Türk girişimcilerinin bölgeye verdiği önemin net göstergesidir. Ülkemiz son 9 yılda 115 milyar

MESİAD 8. YILIN İŞ ADAMI VE GİRİŞİMCİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

Sermayemizi, maddi imkanlarımızı kaybedebiliriz ama GİRİŞİMCİLİK ÖLMEZ 27 Nolu (Lokanta ve Kafeteryalar) 27 Nolu Meslek Komitesi olağan toplantısına Komite Başkanı Ahmet Duran Dokumacı, Başkan Yardımcısı Teğmen Çetindağ, Komite Üyeleri Necmi Göçtü, Hıdır Karadağ ve Ercan Hasancaoğlu katıldı. Ülkemizdeki müzik eseri sahiplerinin telif haklarını korumak amacıyla kurulmuş olan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Müzik Yorumcuları Birliği (MÜYOBİR) ve Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) tarafından kentimizde faaliyet gösteren lokanta, restaurant ve kafelere yönelik denetlemeler neticesinde birçok işletme hakkında cezai işlem uygulanmıştır. Konuyla ilgili mahkemelerin devam ettiği süreçte üyelerimizin mağduriyetini gidermek ve yasal anlamda yapılması gerekenleri biran önce gerçekleştirerek gerekli izinleri almalarını sağlamak amacıyla, söz konusu birliklerle temasa geçilerek eserlerin kullanımına ilişkin indirim öngören ortak bir protokol imzalanması girişiminde bulunulmasına, karar verildi.

Mersin Sanayicileri ve İşadamları Derneği (MESİAD) 8. Yılın İşadamı ve Girişimcileri Ödül Töreni'nde konuşan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, Almanya ve Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir olmasına rağmen küllerinin arasından çıkıp bugün dünyanın 2. ve 3. büyük ekonomisi haline gelmelerini örnek göstererek, "Bunun arkasında Japonların girişimcilik ruhu vardır. Sermayemizi kaybedebiliriz, maddi imkanlarımız yok olabilir ama girişimcilik ölmez" dedi. Mersin Sanayicileri ve İşadamları Derneği (MESİAD) 8. Yılın İşadamı ve Girişimcileri Ödül Töreni, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve

Sergi Sarayı'nda yapıldı. Törene Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın yanı sıra Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mersin Milletvekilleri Nebi Bozkurt, Vahap Seçer, İsa Gök, Mehmet Şandır ve Ali Öz, MTSO Meclis Başkanı Faik Burakgazi, Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, MESİAD Başkanı Ahmet Akkurt, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. MTSO Başkanı Şerafettin Aşut törende yaptığı konuşmada, "Türk özel sektörü olarak; Mersin iş dünyası olarak, yaşadığımız coğrafyanın fırsatlar bölgesi haline gelmesi için çaba gösteriyoruz. Bölgemizin lider kenti olmak gibi bir hedefimiz var" dedi.

Yatırım Teşvik Sistemi Resmi Gazete’de Yayımlandı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/6/2012 tarihli ve 43145 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kararın amacı; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yatırım Teşvik Uygula usul ve Esaslarına www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home =http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2 012/06/20120619.htm&main=http://ww w.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20 120619.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Geçici Trafik Belgeleri T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan yazıya atfen, T.C. Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 16.03.2012 tarihli ve 5426 sayılı yazısından bahisle; uluslararası taşımacılık faaliyeti dışında çeşitli nedenlerle kesin ihraç veya sergi, fuar, gösteri, test ve benzeri amaçla geçici ihracat/ithalat kapsamında yurtdışına çıkış yapmak ve/veya yurda giriş yapmak isteyen taşıtların izinlerinin anılan Bakanlıkça düzenlendiği belirtilerek, bu kapsamda sınır kapılarımızdan kendi tekerlekleri üzerinde boş olarak giriş-çıkış yapacak araçların mezkûr Bakanlığa yapacakları çıkış izni başvurularında, 01.04.2012 tarihi itibariyle “D” Grubu Geçici Trafik Belgesi ve Plakaları ile işlem yapılmasının 13.03.2012 tarihli ve 5072 sayılı Makam Oluru ile uygun görüldüğü hatırlatılmış, bu defa, aynı konu hakkında adı geçen Bakanlıktan intikal eden 01.06.2012 tarihli ve 10903 sayılı yazıda; 25.05.2012 tarihli ve 28303 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1. Maddesi ile yurtdışından satın alınan veya yurtdışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmesi ve getirilmesi halinde “D” Grubu Geçici Trafik Belgesinin yanı sıra Bakanlıklarından uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilere bir yıl süre ile “A Grubu Geçici Trafik Düzenleme Yetki Belgesi” verilebileceğinin hükme bağlandığı, Mezkûr yazıda devamla; - Yurtdışından satın alınan veya yurtdışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmesi ve getirilmesi veya sergi, fuar, gösteri, test vb. amacıyla geçici ithal/ihraç kapsamında kendi tekerlekleri üzerinde giriş - çıkış yapacak taşıtlara “D” ve “A” Grubu Geçici Trafik Düzenleme Yetki Belgesi ve bu belgelerle kullanılan plakalara işlem yapılması, - İhraç taşıt çıkışlarının daha etkin yapılabilmesi ve zaman kaybının minimum düzeye indirilmesinin sağlanması için Bakanlıklarından uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilerin yıllık olarak kesin ihraç kapsamında yapacakları taşımalarda; dilekçe, geçici plaka listesi, “A” Grubu Geçici Trafik Düzenleme Yetki Belgesi süresi temel alınarak söz konusu taşıt plakalarına yıllık olarak U-Net otomasyon sisteminden izin düzenlenmesi, hususlarının 31.05.2012 tarihli ve 10774 sayılı Makam Oluru ile uygun görüldüğü belirtilmektedir.


24 Haziran - 7 Temmuz 2012

Doğu Akdeniz'in dışa dönük yüzü: Mersin Türkiye İş Bankası tarafından, Dünya Gazetesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Doğu Akdeniz'in Dışa Dönük Yüzü: Mersin' konulu toplantı gerçekleştirildi. Hilton Otel'de yapılan toplantıya Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, TIRSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çetin Nuhoğlu, Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü Adnan Bali ile çok sayıda davetli katıldı.

T

oplantının açılış konuşmasını yapan Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, “Türkiye ekonomisinin güçlü, sürekli ve sağlıklı büyümesinden herkes pay sahibi. Bunu hazırlayan kişiler belki bu salondakiler. Biliyoruz ki bu büyüme ve bu ekonomik gelişme Türkiye'ye yetmez. Türkiye daha ötesini isteyen ve en önemlisi gerçekleştirecek bir zenginliğe sahip büyük bir ülke. Birlik ve beraberlik içinde bu olmayacak bir şey değil. Türkiye bir bütün olarak G20'nin ilk 10'una taliptir. 2023'te de hedef budur. Bu bağlamda bu buluşmaların sayısını çoğaltmak zorundayız. Ortak geleceği birlikte hazırlamalı birlikte çalışmalıyız” dedi. Vali Güzeloğlu, “Mersin, Türkiye'nin kuruluşundan bu yana ticaretle öne çıkan bir il. Bugün Türkiye'nin İstanbul'dan sonra en büyük 2. dış ticaretini gerçekleştiren kentidir. Geçen yıl 20 milyar doları aşkın dış ticaret Mersin'den gerçekleşti. Mersin, ithalat ve ihracat kavramlarının ete kemiğe büründüğü bir kent. Dört ulaşım aksanının buluştuğu nadir kentlerden birisidir. Dış ticaret ve lojistiğin yanında tarımda da önemli bir üretim merkezidir. Mersin geçen yıl 3.1 milyar TL tarımsal üretim gerçekleştirdi. Yüzde 35 narenciye

üretimi yapan Mersin, yüzde 50 narenciye ihracatı gerçekleştirdi. Vergi tahsilatında Türkiye'nin 6. Büyük kentiyiz. Gümrük gelirleri de eklenirse 3. Sıraya çıkıyoruz. Mersin iç barışında kimsenin kimseyi ötekileştirmeden yaşadığı Türkiye'nin her köşesinden insanın dil, din, inanç konusunda yan yana gömüldüğü ve yaşadığı bir kenttir” diye konuştu. Mersin'in köklü bir dış ticaret kenti olduğunu belirten Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, “Mersin'i özellikle Doğu Akdeniz'in lojistik Merkezi yapmaya kararlıyız. Akdeniz'in kuzeyi finans krizi ile boğuşuyor. Güneyi ise sosyal ve siyasal bunalımları aşmaya çalışıyor. Bizim ise, Ekonomik ve siyasi istikrarımız var. Daha önemlisi huzurumuz var. Mersin, Akdeniz'de bir huzur şeridi, bir istikrar kıyısı olarak öne çıkmaktadır. Ekonomi Bakanlığımızın desteğiyle; DEİK ve ASCAME 'deki bağlantılarımızla Mersin olarak Mısır'la Ro-Ro seferlerimizi başlattık. Seferler, bu bölgelerdeki sıkıntılardan dolayı zaman zaman aksasa da asla peşini bırakmadık. Mersin'in Akdeniz'deki yakaladığı konumu bırakmak gibi bir niyeti olmadığını gösterdik. MersinTripoli diğer hayati hatlarımızdan

YÜKSELEN MERSİN, YÜKSELEN TÜRKİYE'DİR

Y

biridir. Mersin-Tripoli, Suriye'de iş dünyamızın yaşadığı sıkıntılara önemli bir çözüm olacaktır. Mersin-Trieste hattı yıllardır istikrarlı bir şekilde çalışan ve Avr upa'nın kalbine indiğimiz bir hat. Yani, Mersin Akdeniz'in ana damarlarında bir tıkanma olduğunda hemen yeni hatlarla, deyim yerindeyse, bir stent gibi bu tıkanan damarları açmıştır ve öncü olmuştur. Akdeniz'e hayat vermiştir” dedi. Mersin'in gerçek anlamda kendi bilinci ve gücünün farkına varmış, hedefler ortaya koymuş ve yol haritasını çizmiş bir kent olduğunu vurgulayan TIRSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çetin Nuhoğlu şunları kaydetti; “Uzun yıllardır lojistikte Odalar ve Borsalar Birliği Ulaştırma Sektör Kurulu Başkanı olarak görev sürdürüyorum. UND Başkanı olarak da bu bölgede görev aldım. Hep söylediğimiz şey şu.

Bugün bir kez daha altını çizelim ki temel olarak lojistik bir meslek değildir. Lojistik tarım gibi, ticaret, sanayi turizm gibi tanımlanabilecek bir yapı değildir. Tamamen bunların arkasında bunların itici gücü, bunların ay n ı z a m a n d a p e r f o r m a n s ı n ı belirleyen altyapıdır. Bilgi işlem gibidir. Yeni yapılan araştırmalarda özellikle nitelikli sıçrama faaliyetleri arasında ilk 6'nın içinde olan ve bu konudaki performansı ile Mersin, lojistik altyapısıyla lojistik köyüyle mutlaka şu ana kadar geldiği başarılı çizgisini daha iyiye taşıyacaktır.” İş Bankası'nın Mersin ile ilişkisinin çok eskilere dayandığını söyleyen Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü Adnan Bali, “Mersin'de ilk şubeyi 84 yıl önce açtık. Girdiğimiz bu piyasada 23 şubemizle en fazla şubeye sahip özel banka olarak faaliyet sürdürüyoruz. İş Bankası'nın bu

ülkeye koyduğu taahhüdün ne kadar sağlam ve eskiye dayandığını görüyorsunuz. Bugün de Mersin'de gerek nakdi kredilerde gerek nakdi ticari kredilerde, mevduatta en büyük hacime sahip özel bankayız ve mevduatın krediye dönüşüm oranı sistemde Mersin için yüzde 137 oranındayken bu oran bizde yüzde 144” dedi. Açılış konuşmalarının ardından Moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ'ın yaptığı panelde, Ekin Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halim Bulutoğlu 'Mersin: Turizmde Yeni Bir Hamlenin Eşiğindde', Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Berksoy 'Yılın İlk Yarısında Türkiye Ekonomisi', Dünya Gazetesi Yazarı Rüştü Bozkurt ise 'Doğu Akdeniz Havzası'nda Mersin'in Önemi' konularından sunum gerçekleştirdi.

Yeni Teşvik Paketi yürürlüğe girdi MTSO'dan Tırmıl Sanayi Sitesi'nin sorunlarına destek Yeni teşvik paketi olarak da bilinen 'Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki' Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyoekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak altı bölgeye ayrıldı.

Y

eni teşvik paketine göre, sabit yatırım tutarı 1 ve 2'inci bölgede olan asgari 1 milyon lira, diğer 4 bölgede ise asgari 500 bin lira olan yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın KDV istisnası, gelir vergisi stopajı desteği (6'ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için) ve sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için) teşviklerinden yararlandırılabilecek. Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini aşamayacak. Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaların ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf tutulacak. KDV istisnası Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesine haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV'den istisna edilebilecek. Faiz desteği Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden

yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 70'ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının puan bazında belli kısımları Ekonomi Bakanlığı'nca da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilecek. Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz desteği tutarları 3, 4, 5 ve 6'ncı bölgelerde sırasıyla 500 bin, 600 bin, 700 bin ve 900 bin lirayı geçemeyecek. Sigorta primi işveren hissesi desteği Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

ÜYELERE DUYURU Mükellef Bilgileri Bildirimi verilme süresi 29 Haziran'a uzatıldı Bilindiği üzere, 413 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil) tüm kurumlar vergisi mükellefleri ile kazancı basit usulde tespit edilenler hariç ticari kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükelleflerince merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilmesi zorunlu olan bildirimin 31 Mayıs'a kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle verilebileceği açıklanmıştı. Ancak, yoğun iş yükü nedeniyle meslek odaları, meslek mensupları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 31 Mayıs 2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2011 dönemine ilişkin Mükellef Bilgileri Bildiriminin www.gib.gov.tr adresinden verilme süresi 29 Haziran 2012 günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Üyelerimizin Özel Usulsüzlük Cezasına maruz kalmamaları için bildirimlerini belirtilen tarihe kadar yapmaları önemle duyurulur.

M

ersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdal Kuyucuoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kızıltan ve Başkan Danışmanı Orhan Çapan ile S.S. Mersin TIRMIL Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımları ile gerçekleştirilen MTSO 15 Nolu (Taşıt Araç ve Parçaları Ticareti) Meslek Komite toplantısında, Tırmıl Sanayi Sitesinin sorunları görüşülerek çözüm önerileri hakkında f i k i r a l ı ş ve r i ş i n d e b u l u nu l d u . Toplantının açılış konuşmasını yapan Tırmıl Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erciyes, “Tırmıl Sanayi Sitesinde yaşadığımız sorunların çözümü hususunda MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut başta olmak üzere Yönetim Kuruluna göstermiş oldukları yakın ilgi ve

alakadan ötürü teşekkür ederim” dedi. MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdal Kuyucuoğlu, “Tırmıl Sanayi Sitesi'nde yaşanan sorunlar 15 Nolu Meslek Komite üyelerimiz tarafından sık sık gündeme getirilmekte. Bizler de Yönetim Kurulu olarak sorunları takip etmekteyiz. Tüm sorunların takipçisi olacağız” dedi. Toplantıya katılan MTSO 44 Nolu (Enerji Sistemleri İle Elektrikli Araç Gereç Sanayi) Meslek Komitesi Başkanı Saffet Özdemir ise “Tırmıl'daki elektrik hattı ile ilgili

sorunları ve trafoların devri hususunda Oda Başkanımız Şerafettin Aşut'un verdiği yetki ile 44 Nolu Meslek Komitesi olarak takip etmekteyiz. TEDAŞ İl Müdürü ve konunun tarafları ile yaptığımız toplantılar sonucunda ortaya çıkan proje Şerafettin Aşut'un katkılarıyla Bakanımız Zafer Çağlayan'a aktarılarak desteği alınmıştır. Projenin hayata geçirilmesi yakından takip ediliyor” dedi. Toplantıda, bölgede yaşanılan sorunların çözümü için yürütülen çalışmaların sürdürülmesine karar verildi.

Yeni Türk Ticaret Kanunu değişiyor

T

asarının gerekçesinde, yasada yer alan bazı düzenlemelerin değiştirilmeden yürürlüğe girmesi halinde ticari hayatın olumsuz etkilenebileceği ve uygulamada sorunların yaşanabileceğine yönelik değerlendirmelere işaret edilerek, "Uygulamada ortaya çıkabilecek sor unların asg ariye indirilebilmesi"nin amaçlandığı belirtildi. Tasarıyla, tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılacak. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi yazılacak. Tacir, internet sitesi oluştur ma yükümlülüğüne tabi ise bunları söz konusu siteden yayımlayacak. Pay

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK) değişiklik yapan tasarı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. sahiplerinin şirkete borçlanma yasağında değişiklik yapılıyor. Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte, karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamayacak. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kağıt ve belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarasının gösterilmesi

zor unluluğuyla ilgili maddenin yürürlüğü 1 Ocak 2014'e erteleniyor. Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı TBMM Başkanlığı'na sunuldu -Tasarıya göre, her tacir internet sitesi oluşturmak zorunda olmayacak, ancak internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi olan tacirler, işletmesi ile ilgili bilgileri bu siteden yayımlayacak -Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişiye 1000, tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 2 bin lira caza uygulanacak -Tek başlarına ticaret yapan ancak ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak ekler yapan kişiler üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak.

MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI'NDAN ÜYELERİNE DUYURU Üyelerimizin, Oda AİDAT ve MUNZAM aidatlarının birinci taksitlerini HAZİRAN ayı sonu, ikinci taksitlerini EKİM ayı sonuna kadar ödemeleri yasa gereğidir. 2012 yılı Aidat ve Munzam aidatlarının 1. taksitlerinin son ödeme tarihi 2 Temmuz 2012 olup, söz konusu tarihten sonra ödenmeyen aidatlar gecikme cezasıyla beraber tahsil edilecektir.

Üyelerimiz, Vadesi Geçmiş AİDAT ve MUNZAM AİDATLARINI anlaşmalı banka kredi kartları ile 6 taksitte ödeyebilir. Üyelere duyurulur. (Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Garanti Bankası)

az döneminde MTSO Haber Gazetemiz yayınına iki ay ara verdiğinden sezonun son köşe yazısı ile karşınızdayız. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) hem bir proje üretim merkezi hem de üyelerine hizmet veren bir kurumdur. Bu anlamda, gazetemiz kısa bir ara verse de, kurumsal anlamda MTSO'nun bir yaz molası verme ve tatil yapma lüksü yoktur. MTSO olarak, yönetimimizle, meclisimizle, komitelerimizle ve tüm çalışanlarımızla çalışmalarımıza ve projelerimize devam edeceğiz. Mersin, hedeflerine ulaşmak için her kurumuyla 365 gün çalışmak zorundadır. 2011 yılının yaz aylarında da aynı sorumluluk hissi ile tüm üyelerimizle el ele verdik, Ramazan ayının bereketinden yararlandık. Sadece Mersin ekonomisi adına değil, Mersin'in sosyal huzuru adına çok önemsediğimiz bir istihdam projesi ve meslek edindirme seferberliği olan Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri- UMEM Projesini çalıştık. Ramazan ayı boyunca her sektörden yüzlerce iş adamı ile bir araya geldik. Nitelikli eleman taleplerini aldık ve iş garantisi istedik. Bu taleplere göre kurslar açtık, pilot olan meslek liselerimizde alt yapı revizyonları yaptık. Binlerce gencimiz bu kurslarda teorik ve sektörün istediği pratik eğitimleri aldı, günlük harçlıklarını aldı ve meslek sahibi oldular. Dahası, hepsi kurs sonunda sadece meslek sahibi değil, bir iş sahibi oldu, evine ekmek götürdü. Bu çalışmaların sonucunda Mersin 2011 yılını Türkiye'nin istihdam şampiyonu olarak kapatırken; Binlerce gencimiz bir meslek ve iş sahibi bireyler olarak, yaşadıkları kentin bir parçası olduklarını hissettiler. Bu bizim için, kentin sosyal huzuru için hayati bir konudur. Çünkü MTSO olarak kentlilik bilincinin, o kentin nimetlerinden yararlanmakla geliştiğine inanıyoruz. Bundan dolayıdır ki, bütçemizde mesleki eğitime önemli bir pay ayırıyoruz. Bir insanın, onuru ile çalışarak, meslek sahibi bir birey olarak evine ekmek götürerek ailesine bakma mutluluğunu hissederse yaşadığı kentin bir parçası olacağına inanıyoruz. İşte bu nedenle yıl boyu sertifika eğitimleri ve meslek kursları düzenliyoruz. İşte bu nedenle okuma yazmadan mesleki eğitime bir çok aktivitenin yapıldığı Toplum Merkezleri yapıyoruz ve “dezavantajlı bölge” diye bir terimi yaşadığımız bu güzel kentte duymak istemiyoruz. Biliyoruz ki, eğitim insana yeni bir yaşam sunar. Bizler umudunu Mersin'de arayan herkesi Mersinli kabul ediyor ve önce iş, önce aş diyoruz. MTSO olarak Odamızın temel görevlerinden biri üyelerimize hizmet vermektir. Her yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Kalite Belgesini en yüksek puanla alan; Teknolojiyi kullanma anlamında geliştirdiği programlarla Türkiye'ye örnek olan MTSO, nitelikli personeli ve hizmet kalitesi ile bu görevlerini eksiksiz yerine getirmekte ve daha iyi hizmet verebilme şartlarını sürekli araştırmaktadır. Ancak; MTSO olarak, 126 yıldır Mersin kenti için oluşturduğumuz vizyonla, Mersin iş dünyasının dinamizmi ile Mersin'in sosyal sorunlarına veya projelerine de duyarsız kalmadık. MTSO, sağlıktan eğitime, kültür sanattan kentsel sorunlara kadar tüm konularla ilgili projeler üretmiş, kaynak ayırmış ve çözümler sunmuştur. MTSO, Mersin'e yeni bir vizyon ve yol haritası sağlayan RİS-Mersin stratejisinde, ana sektörlerin gelişmesi ve iş birliğini sağlayan Platformların kurulmasında, Mersin'in uluslararası oluşumlara entegre edilmesinde ve yurt dışına açılmasında rol almış ve kentin bu anlamda lokomotifi olmuştur. Yaptıklarımızı asla yeterli göremeyiz. Demokrasiyi özümsemiş 126 yıllık bir kurum olan MTSO'da; Başkanlar, Yönetimler, Meclis üyeleri sürekli değişse de, Odamızın Mersin'e hizmet etme felsefesi ve taşıdığı ruh değişmemiştir, değişemez. MTSO üyeleri bayrak yarışının ne anlama geldiğini iyi bilirler. İşte bu ruhtur ki, 126 yıldır MTSO'yu kentin en önemli ve etkin STK'sı yapmıştır. Derler ki; “Sebep olan, yapan gibidir”. MTSO, son 100 yıldır Mersin'in ekonomik ve sosyal gelişimini sağlayan yatırımların tamamının yapıcısı değilse de, bunların ortaya çıkmasındaki en büyük itici güç ve sebeptir. Ve sebep olan yapan gibidir. Mersin Limanından bugünkü Çukurova Havaalanı'na kadar bir çok büyük yatırımda Mersin iş dünyasının görüşleri ve talepleri vardır. Mersin iş dünyasının çabası, vizyonu ve talebi olmasaydı bu yatırımlar yapılmayabilirdi. 2013 Akdeniz Oyunları'nın kente kazandırılmasında, Havaalanında, Teknopark'ın yapımında, Mersin Limanı'nın bugünkü düzeyine gelmesinde, Mersin Lojistik Merkez ve Tarım Gıda Teknoparkı projelerinin ortaya konmasında, sektörel master planlarının hazırlanmasında ve turizm alanlarının belirlenmesi gibi bir çok projenin ortaya konmasında veya gerçekleştirilmesinde Mersin iş dünyasının itici gücü ve vizyonu vardır. Mersin iş dünyası tüm bunları sadece kendi zenginliği için değil, kentinin, bölgesinin ve ülkesinin zenginliği ve refahı için talep etmiştir. İşte bu yatırımlar ve Mersin iş dünyasının çabaları Mersin'i bir lojistik merkez, bir dış ticaret merkezi ve bir ihracat noktası yapmıştır. İşte bu talepler Mersin'i tarımda öncü bir kent yapmıştır. Ve yine bu itici güç Mersin'i turizmde, sanayide öncü kent yapacaktır. Çünkü Mersin iş dünyası dünyayı takip eden ve realist projelere odaklanan bir vizyona sahiptir. Mersin vergi verme oranı ile ilk 5 kent arasındadır. Yani, Mersin aldığından fazlasını ülkesine veren ve bununla gurur duyan bir kenttir. Biz Mersin iş dünyası olarak küçük ve gelişmemiş bir ülkenin iş adamları değil; Büyük Türkiye'nin dünyaya entegre olmuş iş adamları olmak istiyoruz. Tüm taleplerimiz büyük Türkiye içindir. Mersin iş dünyası bu vizyonla hareket etmekte ve ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmişlik anlamında hedeflerine ulaşmasında en çok katkı koyan kent olma yolunda çalışmaktadır. Mersin kendisine verileni misli ile ülkesine geri veren bir kenttir. Mersin'in yükselişi, Türkiye'nin yükselişidir.


YIL: 14 SAYI: 233

24 Haziran - 7 Temmuz 2012

Vergi rekortmenleri ödüllerini aldı A

kdeniz İhracatçı Birlikleri'nde yapılan törende konuşan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan,”Devlet, kamu maliyesi geliştikçe insanların vergi yükünü azaltmaya yönelik gayret içindeyiz. Avrupa'nın birçok ülkesinde ciddi ekonomik krizler yaşanıyor. AB kriterlerine göre bir ülkenin bütçe açığı milli gelirinin yüzde 3'ünden fazla olmayacak. Ülkenin toplam borçları kamu dış ve iç borçları milli gelirinin yüzde 60'ından fazla olmayacaktır. Şimdi Türkiye bu anayasayı koymuş ve bu rakamları tutturmaktan uzaklaşmış AB'nin adeta önünde bir başarı hikayesiyle tüm dünyanın adından bahsettirdiği bir ülke haline geldi. Bu, mali disipline, bütçe disiplinine verdiğimiz önemin göstergesi. AB 27 üyeli bir birlik. AB geçen yıl yüzde 1.5 büyüdü, Türkiye yüzde 8.5 büyüdü. Türkiye AB'nin 28. üyesi olsaydı geçen yıl Avrupa yüzde 1.5 değil yüzde 1.8 büyüyecekti. Şükürler olsun Türkiye'nin bugün ekonomiden elde ettiği başarı doğrudan yabancı yatırımı ülkemize çekme konusunda ortaya koyduğumuz performans bütçe açığında Avrupa'nın 23 ülkesinden, kamu borçlarında 21 ülkesinden iyi durumda olmamız tüm dünyada iftiharla bahsedilen bir konu” dedi. Bakan Çağlayan, “Türkiye'ye sadece 75 milyon nüfus olarak bakmayalım 4 saat uçuş mesafesinde 5 ülke var ve burada dünya nüfusunun 4'te 1'i yaşıyor. Bu bölge Türkiye'nin en önemli aktarma merkezi olacak. Dünyanın da önemli aktarma vergisi olacak. Mersin, tabiat, tarih, kültür, turizm, sanayi, ticaret, etnik kökenlere, inanç gruplarına sahip, milletinin birlik ve beraberliğinden bütünlüğünden yana sahip olan bir il. Bugün bu Mersin'de vergi ve ihracat ödül töreni gerçekleştiriyoruz.

2023 hedeflerine doğru daha yoğun çalışmalıyız. Bu da etkin bir teşvik sistemiyle olacak. Cumhuriyet tarihinin en cömert, babayiğit teşvik sistemi oldu. Mersin de bu sistemde hak ettiği yeri aldı. 3. Bölge teşvik sisteminden faydalanırken OSB'de yapılan yatırım ise 4. Bölge teşvikinden faydalanacak. Öyle bir teşvik sistemi yaptık ki sadece illerimizi bölgesel teşvik sistemine mahkum etmedik. Türkiye için başarılı şekilde giderek azaltılan cari açık konusunda ilk 4 ayda cari açık gelişmesi bu konuda yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu” diye konuştu. Küçük esnafın sıkıntılarına değinen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yakın tarihte TBMM'nin Maliye Bakanlığı'nın bir tasarısını kabul ettiğini ve bu sayede çok önemli adımlar atıldığını söyleyerek, “Daha önce gerçek usule tabi mükellefler basit usule geçemiyordu, bu artık kaldırıldı. Doğru vergi alınmadığı zaman 75 milyona, doğru hizmet ulaştırılamıyor veya ülkemiz borçlanmak zorunda kalıyor. Borçlandığımız zaman, gelecek nesillere yük oluyoruz. Kayıt dışı kalındığında aslında şirketler kendine zarar veriyor. Bankalar onlara güven duymadığı için ekstra teminat istiyor. Dolayısıyla büyüyemiyor, kredi alamıyor. Bu kendilerine verdikleri zarar. Taktir edersiniz ki, kayıt dışı, terör kadar tehlikeli bir şeydir. Çünkü 75 milyon kişiden bir şeyleri alıkoymak, 75 milyon kişinin hakkına riayet etmemektir. Bu, insanların hakkını almak bir anlamda hırsızlık yapmaktır.

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Ticaret Borsası ile Mersin Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinde düzenlenen “Mersin İli 2011 Yılı Vergi Rekortmenleri ve Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni”, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Düzenli vergisini ödemek, bu ülkeye yapılan her yatırımda katkısı olmak demektir. Sizler düzenli vergi ödediğiniz zaman, bu ülkede daha iyi işler yapılır” dedi. Bakan Şimşek, “Kayıt dışı biliniz ki, hiç bir yerde sıfır değildir. Ama önemli olan bunu uygun bir seviyeye getirmektir. AB'de ortalama kayıt dışı oranı yüzde 19-20 civarı. Ama bunun altında veya üstünde olan ülkeler var. Mesela Avusturya'da yüzde 7. Daha yüksek ülkeler de var. Bizim ülkemizde bunlardan biri, yüzde 27. Bizim arzumuz daha aşağılara çekmek. Zaten ülkemize yakışan da bu. Bizim düzenli olarak reform yapmamız lazım. Geldiğim günden beri, tüm birimlere söylediğim şey şu; bizim mükelleflere saygıyla, şükranla yaklaşmamız lazım. Mükellef

bizim için hakikaten çok önemli. Özellikle son 2-3 yıldır yasal anlamda reform anlamında, çok önemli kararlar aldık. Mükellefimizin hayatını kolalaştırmaya yönelik çok önemli adımlar attık” ifadesinde bulundu. Mersin'in tarihi günler yaşadığını belirten Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğu, “İlimizde sıklıkla önemli etkinlikler yapılıyor. Organize edilen etkinliklere Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan başta olmak üzere diğer bakanlarımızın da destek vermesi Mersin'e büyük bir güven ve moral

Gelir Vergisi Rekortmenleri 1 - İskender Botros 2 - Mehmet Hanefi Küçük 4- Mahmut Arslan 5- Mustafa Koray Dölek 6- Rasim Çavaş 7- Hüseyin Arslan 8- İsa Karşı 9 - Necati Özsavran 10 - Ali Serdar Ural sağlamaktadır. Mersin bölgesinin ve Türkiye'nin hem lojistik hem ekonomik hem sanayi hem de hizmetler sektöründe çok önemli bir büyük şehridir. 2023 hedeflemesi kapsamında ülkemiz dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi hedefine doğru ilerlerken bu hedefi zenginleştirici bir kent olan Mersin, kuruluş öyküsünden bu yana dünya ve ticaret kavramlarını içselleştirmiş bir kenttir. Mersin gerek vergi tahsilâtında gerekse kamunun gelir elde etmesinde, kamu hazine kaynakları

harcamasının fazlasını kamuya aktaran Türkiye'nin 12 ili arasında yer almaktadır. Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan Mersin'le buluştuktan sonra ilimiz marka olma yolunda önemli adımlar attı. Bu bağlamda hükümetimizin sağladığı çok önemli açılımlar var. Açılımları ve sağlanan kaynakları iyi bir şekilde ve zamanında değerlendirebildiğimiz takdirde Mersin, Türkiye'nin büyük ve güçlü yürüyüşüne çok önemli katkılar sağlayacaktır. Mersin'i yeniden tanımlayacak yatırım alanlarını, istihdam imkânlarını, ekonomik fırsatları çoğaltacak ve yeni yatırım imkânları oluşturacak bir çalışma başlatılmıştır. 1/100 binlik çevre düzenlemesi çalışması ve hükümetimiz tarafından son açıklanan teşvik yasası; stratejik yatırımlardan öncelikli sektörlere kadar nelerin yapılacağını ve nasıl oluşacağını ortaya koyacaktır” dedi. Küresel ekonomik krizden en çok etkilenen ancak, en hızlı çıkan ülkelerden biri olduğumuzu vurgulayan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, “Geçmiş tecrübelerimiz; Son 10 yıldır güçlenen sağlam finans sistemimiz; Siyasi istikrarımız, güçlü ekonomimiz ve özel sektörün uyarılarına samimi bir şekilde kulak verilmesi ile krizi aştık. Devlet ve özel sektör el ele verdiğinde, neler yapıldığını gördük. İhracat Strateji Belgemizde bu iş birliği vardı; Sanayi Strateji Belgemizde bu iş birliği vardı; Cumhuriyet tarihinin en iyi kurgulanmış yeni Teşvik Paketinde bu iş birliği vardı. Ve yine Cumhuriyet tarihimizin en büyük istihdam seferberliği olan Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri-

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

Vergi Türleri Toplamında En Fazla Vergi Ödeyen Firmalar

X Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler

UMEM projesinde yine bu iş birliği vardı. Eskiden bir kriz algımız vardı: Neydi bu algı? Kriz deyince; Döviz ve faiz yukarılara fırlar; Borsa çökerdi. Aslında dünyanın da kriz parametreleri bunlardı. Ancak, son krizin etkilerini anlamak için farklı parametrelere bakmak gerek. Büyüme ve işsizlik… Türkiye'nin bu krizi nasıl aştığının hikayesi, işte bu iki parametrede; Büyüme ve işsizlik rakamlarında yatmaktadır. Büyüme anlamında; Son 10 yılın güçlü ekonomik ve siyasi istikrarı, ülkemizi Çin'den sonra en yüksek büyüme hızına ulaştırmış ve gerçekten bir başarı hikayesi yazılmıştır. İşsizlik açısından bakıldığında ise; İşleyen ekonomi; işsizliğin azalması olarak kendini göstermiştir” diye konuştu. Başkan Şerafettin Aşut, “Mersin olarak tüm projelerimizde Ülkemizin hedeflerini gözettik. Ülke

hedeflerine uyumlu ve realist projeler ürettik. 'Nüfusu artan yer kürenin, gelecekte en stratejik ürünü petrol değil, Tarım-Gıda olacaktır' diyen devletimizin bu sözünü bir görev olarak aldık ve Mersin'i tarım-gıda da daha verimli ve güçlü yapacak projeler ürettik. Değişen dünya ticaret haritasında, üretimin Batıdan Doğuya kaydığını ve Türkiye'nin bir köprü ülke olarak bir lojistik merkez olacağını söyleyen devletimizin bu vizyonunu Mersin'in vizyonu olarak belirledik ve Mersin'i güçlü lojistik potansiyeli ile bölgesinde bir lojistik merkez yapacak projeler ürettik. En çok istihdamın yaratıldığı, döviz bırakan ve bacasız sanayi denilen Turizmi önemli bir kalkınma ayağı olarak gören devletimizin bu hedefine paralel olarak yeni bir vizyonla hareket ettik; Doğa, inanç ve Kurvaziyer turizm açılımını kentimize hedef olarak belirledik. Yani, Mersin olarak şikayet etmedik. Devletimizden bedava arsa istemedik. Teşvik veya para istemedik. En küçük firmamızdan, en büyük firmamıza kadar ürettik, istihdam yarattık, ihracat yaptık, yeni pazarlar bulduk, Mersin'i uluslararası oluşumlara entegre ettik. Daha da önemlisi, vergi verme oranı ve miktarı ile hep en üstteki illerden olduk” dedi. Karşılıksız çek konusunda konuşan Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir şunları kaydetti; “Gerekli tedbirler alınmadan başlatılan uygulama piyasalarda kaosa yol açtı. 2011'in ilk 5 ayında karşılıksız çekten dolayı mahkemelere verilen yasaklama kararı 34

iken bu yılın ilk 5 ayında bu sayı 157 bin oldu. Yüzde 364 artış oldu. 2011'in karşılıksız çek veren sayısı 221 iken bu rakamın bu yılın ilk 5 ayında 340 bine yükselmesi sorunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Senetten farkı kalmadı. Karşılıksız çek kullanımını en aza indirmek için çek kullananların geçmişteki sicillerini gösteren merkezi sicil uygulaması ve banka sorumluluklarının artırılması gerek.” Verginin herkesin ödemesi gereken anayasal bir usul olduğunun altını çizen Mersin Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, “Mersin'de 137 bin tane vergi mükellefi var. Bunun 70 bin civarı gelir vergisi mükellefi, 14 bini kurumlar vergisi mükellefi, 20 bini basit usulden vergi sistemine dahil küçük esnaftır. Büyük AVM'lerle ilgili yasa çıkmadığından vergi gelirlerimiz düştü, binlerce esnaf kepenk kapattı. Binlerce esnafın da geliri hissedilir derecede düştü. Bunlarla ilgili düzenleme yapılırsa esnaf iyi seviyeye gelir. Finans sektörleri ve büyük kuruluşlar ilimizdeki vergi yerini olumsuz etkiliyor. Birçok büyük işletmenin merkezi il dışında. Burada yaptıkları cirolar merkezlerine taşınıp vergilendirmeler merkezden yapılınca vergi oranımızda kayıplar yaşanıyor. Ama yine de Mersin başarılı vergi gelirlerinde 6., tahsilatta ise 3. sırada” diye konuştu. Açılış konuşmaların ardından 2011 yılı kurumlar vergisi, gelir vergisinde en fazla vergi ödeyen ve en fazla ihracat gerçekleştiren 10'ar mükellefe ödülleri Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından verildi.

MTSO Haber Sayı:233  

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Haber Gazetesi Yıl: 14 Sayı: 233 / 24 Haziran - 7 Temmuz 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you