Page 1

Dünya firmaları Mersin’de buluştu: 3. TARIM FUARI Almanya-Türkiye arasındaki Tarımsal ilişkiler

ABD ile Nasıl İş Yapılır?

Alata küresel iklim değişikliğine hazırlanıyor

Tarımda izlenebilirlik

2-5 Nisan tarihleri arasında düzenlenen fuara çok sayıda yabancı firma ve alım heyeti katılırken, Türkiye’nin dört bir yanından gelen çiftçiler de ziyaret etti

Mersin Tarım Gıda Platformu

FUAR HABERLERİ SAYFA 4’TE YIL: 9 SAYI: 154

Mersin Gıda, Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı kapılarını 10-13 Nisan tarihleri arasında açıyor

6 - 19 NİSAN 2008

MERSiN TiCARET VE SANAYi ODASI YAYIN ORGANI

Faik Burakgazi: “Türkiye küresel Oyuncu olma konusunda kararsız” Mersin’deki Rotary Kulüpleri tarafından düzenlenen 'Küresel Sorunlar Çerçevesinde Türkiye-AB Çıkmazı” konulu panel Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapıldı. Panele konuşmacı olarak Türkiye Avrupa Vakfı Kurucu Üyesi AB Uzmanı ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Can Baydarol ile Gazeteci Nur Batur katıldı. Panelin moderetörlüğünü yapan MTSO Başkan Yardımcısı Faik Burakgazi yaptığı açılış konuşmasında, küreselleşen dünyanın, küreselleşmeyi savunan ülkeleri bile zor durumda bıracak bir sürece girdiğini belirtti. HABERİ SAYFA 3’TE

ARBEL BAKLİYAT ve YÜREK METAL Türkiye’nin Hızlı Balıkları

Çabalar boşa gitmesin!

M

ersin 3.Tarım Fuarı, 300'ü aşkın firmanın katılımıyla sektörün karşısına çıktı. Bölgemizin önemli tarım bölgelerinden biri olması dolayısıyla da fuara, her geçen yıl daha fazla

firma katılıyor ve daha fazla kişi fuarı ziyaret ediyor. Fuara sadece Mersin'den değil, çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçi geldi. Bunun yanında, yabancı ziyaretçiler de azımsanmayacak kadar vardı.

KADRİ ŞAMAN Yönetim Kurulu Başkanı

Yazısı 3’TE

KAYGILIYIZ

Referans Gazetesi'nin düzenlediği ve 1300 şirketin yarıştığı hızlı balık ödüllerini Mersin'den iki firma kazandı. 12 ayrı kategoride verilen ödüller Swissotel'de düzenlenen törenle dağıtıldı. Gıda sektöründe Arbel ödül alırken, Yürek Metal'de TEB Kobi TV Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Türkiye'de son dönemde ülkemiz ekonomik ve siyasi istikrarını olumsuz etkileyen gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler üzerine, işçi, işveren, memur, çiftçi, esnaf, tüccar ve sanayicilerinin temsilcileri tüm Türkiye'de aynı saatte “Türkiye İçin Sağduyu” konulu bir Basın Açıklaması gerçekleştirdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret Borsası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Mersin Ziraat Odası, Türk-İş, Hak-İş ve Kamu-Sen Temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen basın açıklaması MTSO'da yapıldı. Toplantıda konuşan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Kiper, “Türkiye bugünlerde zor bir demokrasi ve hukuk sınavından geçmektedir. Ülkemizin bu kritik dönemden hiçbir yara almadan çıkması hepimizin ortak dileğidir. Uluslararası finansal krizin dalgalarını hissetmeye başladığımız bugünlerde, iktisadi tedbir arayacağımıza hala sağduyu arıyor olmamız bir talihsizliktir. Türkiye'nin, bir an önce uzun dönemli ve tempolu büyümesini sağlayacak ve işsizlik başta olmak üzere tüm iktisadi ve sosyal sorunlara odaklanması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasanın başlangıç ilkelerine dayalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Vazgeçilmez olan bu ilkeler bütünü bizi bir arada tutmaktadır. Bu ilkelerin varlığı dışında her mesele siyasetin konusu olabilir ve özgürce tartışılabilir” dedi.

Turizm Platformu uluslararası fuarlarda Mersin’i tanıtıyor: 3 ayda 7 fuar, 40 bin kilometre yol

HABERLERİ SAYFA 2’DE Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Heyeti, Teşvik Yasası için Kümelenmeyi inceledi

Şerafettin Aşut: “Mersin örnek oluyor” 18 Ocak’ta katıldığı 4. Mersin İnovasyon Forumu’nda sunulan çalışmalardan etkilendiği belirtilen Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan’ın yeni teşvik sisteminde aynı yöntemin uygulanmasını istediği dile getiriliyor.

HABERİ SAYFA 3’TE

Türkiye İçin Sağduyu

Turizm Sezonu 15 Nisan’da Mersin’de açılacak

Mersin Platformu’nun balık çiftlikleri konusunda çare aramak amacıyla ziyaret ettiği Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay Platforma tam destek verirken, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ile Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu umut vermedi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve KOSGEB yetkililerinden oluşan heyet yeni teşvik yasasını belirleyecek olan politikalarını incelemek için Mersin’e geldi. Yapılan toplantının ardından konuşan MTSO Başkan Yardımcısı Şerafettin Aşut, Mersin’in uyguladığı inovasyon politikalarıyla Türkiye’de öncü olduğunu belirterek; “Kümelenme yönetimlerinin başarısı işbirliği platformlarının merkez tarfından desteklenmesine bağlıdır” dedi. 2’DE

Özlem Odabaşı: “Rekabet için yeni model; KÜMELENME” 2 Danıştay 5084 Sayılı Teşvik Yasası'yla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi Fotoğraf: Fevzi ERYILMAZ

Mersin'de balık çiftlikleri ve nükleer santrale karşı çıkan Mersin Platformu üyeleri, Ankara'ya giderek Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'la görüştü. MTSO Başkan Yardımcısı Şerafettin Aşut, MESİAD Başkanı Ali Doğan, Mersin Turizm Platformu Başkanı Numan Olcar, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ateş, TURAB Başkanı Doğan Narin, MEGİAD

Başkanı Kazım Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu Mersin Heyeti, yaptığı görüşmelerde, balık çiftliklerinin bölgeye getirilmesinin geleceğe yönelik olarak hazırlanan tüm planları altüst ettiğini ifade etti. Görüşmelerde Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 321 kilometrelik sahil şeridi olan Mersin'de çevreye zarar verecek, turistik ve SİT alanlarını gözden çıkartmaya yönelik balık çiftlikleri de dahil her türlü oluşuma kesinlikle karşı olduğunu belirtti.

ANKARA İZLENİMLERİ SAYFA 3’TE

Adana Sanayi Odası'nın iller arasında haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle 5084 sayılı Teşvik Yasası'nın uygulanmasını sağlayan genelge ve tebliğ için açtığı davada Danıştay 10’uncu Dairesi'nden “yürütmeyi durdurma” kararı çıktı. SSK Genel Müdürlüğü tarafından 15 Haziran 2007 tarihinde yayınlanan 2007/48 no.lu genelge ile teşvik kapsamındaki illerde gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükelleflerinden asgari on işçi çalıştıranların sigorta primlerinin işveren hissesinin Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanmasına dair uygulamanın 01.04.2005 tarihinden önce faaliyette bulunan firmalara da uygulanmasıyla, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın yine aynı illerde faaliyet gösteren firmalara uyguladığı enerji teşviğinin 01.04.2005 tarihinden önce faaliyette bulunan firmalara da uygulanmasına dair 04.07.2007 tarih ve 26572 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğin iptaline yönelik açılan davanın yürütmesi Danıştay 10. Dairesi'ce 14.03.2008 tarihinde durduruldu.


2

6 - 19 Nisan 2008

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DPT, TOBB, KOSGEB yetkililerinden oluşan heyet, Yeni Teşvik Yasası'nı belirleyecek olan kümelenme politikalarını oluşturmak amacıyla Mersin'i inceledi.

MERSiN

ÖRNEK OLDU KÜMELENME Rekabet için yeni model

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, toplantıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, Mersin'in uyguladığı inovasyon politikalarıyla Türkiye'de öncü olduğunu belirterek; “Kümelenme yönetimlerinin başarısı işbirliği platformlarının merkez tarafından desteklenmesine bağlıdır. Sektörel teşviklerde firmalar kadar bu kümelenme çalışmalarını oluşturan işbirliği platformlarının da merkez tarafından desteklenmesi gerektiğini anlattık” dedi.

S

anayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan'ın Mersin gezisi sırasında yapılan sunumun da etkisiyle Yeni Teşvik Yasası ve KOBİ'lerde rekabet gücünün gelişmesi için kümelenmelerin desteklenmesi politikasında Mersin'i örnek seçmesinin etkisi devam ediyor. Bakan Çağlayan'ın talimatıyla Sanayi Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve KOSGEB yetkililerinden oluşturulan heyet Mersin'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında yapılan toplantılarda, MTOSB bölge Müdürü Cenk Cenkcimenoğlu, MTSO Proje Müdürlüğü Şefi Özlem Odabaşı ve Tarım Gıda Platformu Başkanı Seniye Kazanç'tan Mersin'de Ris Mersin Projesi kapsamında yapılan kümelenme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantıya katılan MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ise toplantıyı değerlendirdiği konuşmasında; “Mersin, yılların sorunlarını halletmek için başlattığı planlı ve sürdürülebilir kalkınma hamlesinin başarılı olmasıyla Ankara'nın dikkatini çekti. Buraya gelen heyet belki de bunun en güzel kanıtı. Artık planlı ve sürdürülebilir kalkınmayla istihdam ve ekonomik zenginlik istiyoruz. Başarının temelinde yatan en önemli unsur, yerelde kurulan

MDOB, Saint Paul Yılı’na hazırlanıyor

işbirliği platformlarıdır. Ancak bunlar kurumsal yapılar değildir. Yapıları gereği kırılgandırlar. Bu platformları merkezi politikalara uygun şekilde yönlendirmek ve desteklemek şarttır. Bunun yolu da, küme yönetimlerinde proje bazlı devlet desteğinin olmasıyla mümkündür. Sektörel teşviklerde firmalar kadar bu kümelenme çalışmalarını oluşturan işbirliği platformları da merkez tarafından desteklenmelidir” dedi. Cenk Cenkcimenoğlu, heyetin iki günlük ziyareti sırasında yapılan toplantılarda, kümelenmenin tarım sektörüne getirdiği avantajları anlatarak, Organize Tarım Bölgesi hakkında da bilgi verdi. Mersin'in üstüne düşeni yaptığını belirterek merkezi kurumlardan destek isteyen Cenk Cenkcimenoğlu; “Tarım sektöründe planlama ve koordinasyonun önemini düşündüğünüzde, üretim zincirinin her aşamasında kontrol ve dünyada kabul edilen gıda standartlarına uygunluğu sağlayabilmek için işbirliği şart. Biz Tarım Platformuyla bu işbirliğine yönelik kümelenme çalışmasını başlattık. Çalışmalarımızın odağında yer alan ve tüm Türkiye'ye örnek olabilecek organize tarım bölgesinin hayata geçmesi için Mersin üstüne düşeni yaptı. Artık merkezi kurumların üstüne düşeni yapma sırası geldi. Organize Tarım

Bölgesi gerçekleştiği takdirde, Mersin, iklim ve toprak avantajını da kullanarak uluslararası gıda piyasasındaki küresel rekabette önemli bir konuma gelebilir. Mersin olarak gerekli tüm altyapıyı hazırlayıp planlarımızı yaptık” dedi. Toplantıda söz alan, MTSO Proje Müdürlüğü Şefi Özlem Odabaşı, Ris Mersin projesi kapsamında yapılan inovasyon çalışmalarının Mersin'e kümelenme konusunda getirdiği avantajları anlattı. Özlem Odabaşı, inovasyonun getirdiği yenilikçi düşünme tarzı sayesinde, yapılacak bir işbirliğinin kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlanacağını belirtti. Özlem Odabaşı; “Türkiye'de uygulanacak kümelenme politikalarının her bölgenin özelliklerine adapte olacak şekilde esnek tasarlanması gerekli. Geçmiş teşvik yasasındaki sorunların bu şekilde aşılarak bölgesel dinamiklere hız kazandırılabilir” diye konuştu. Heyet Mersin'e yaptığı iki günlük gezide ayrıca, Vali Hüseyin Aksoy, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Süha Aydın, Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Şaman, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karagözlü'den Mersin ve ülke genelinde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kümelenme hakkında bilgi veren Özlem Odabaşı; “Dünyada firmaların tek başına küresel pazarda rekabet etmelerinin zorlaşmasıyla KOBİ, üniversite ve kamu kurumlarının belli bir sektörü geliştirmek üzere ortak çalışmaları ve küresel rekabetçiliği arttırmak, istihdam ve ekonomik zenginlik yaratmak için diğer kurumlarla birlikte işbirliği yapmalarına kümelenme adı veriliyor. Özellikle Türkiye şartları düşünüldüğünde firmaların Ar-Ge ve inovasyona kaynak ayırmada zorlanmaları yüzünden kümelenme daha da önemli hale geliyor. KOBİ'ler önümüzdeki süreçte ancak güçlerini birleştirerek ortak Ar-Ge yoluyla dünyayla rekabet edebilecek. Mersin olarak, ortak pazarlama, bölge markası, Mersin'e özgü yeni bir ürün oluşturma, bunun için ortak Ar-Ge projeleri geliştirilmesi ve tanıtım-pazarlama oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sürecin en önemli özelliği tüm aşamaların koordinasyon ve işbirliği yapılarak kentteki firmalarımızın küresel rekabette yer alması sağlamaktır” dedi.

Turizm Sezonu 15 Nisan’da Mersin'de açılacak 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Turizm Haftası Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da katılımıyla Mersin'de açılacak. Hafta boyunca sempozyum, konferanslar, yarışmalar, konser ve sergiler gibi bir çok etkinlik Mersin'de yapılacak.

M

ersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sezon sonu toplantısını yaptı. Toplantıda yeni sezon sahnelenecek olan eserler ve projeler hakkında konuşuldu. 2008 yılının 'Saint Paul Yılı' olması nedeniyle bu yöndeki tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten MDOB Müdürü Hakan Gürkan, “MDOB olarak sezonu Haziran sonuna kadar uzatıyoruz. Saint Paul Yılı olması nedeniyle Tarsus'ta dini konulu eser olan Mesias'ı sahneleyeceğiz. Bir ilk olarak da Saint Paul Kuyusu etrafında Türkçe, İtalyanca, Fransızca ve Almanca eserlerden oluşan piyano şan konseri vereceğiz ve sokak konserlerini Tarsus'ta başlatacağız” dedi.

K

ültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın Mersin'e gelmesiyle 15 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da başlayacak etkinliklerde, Opera Bale gösterisi, Halk oyunları ekibi gösterileri yapılacak. Ayrıca Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Sergisi, Turizm kenti Mersin konulu fotoğraf sergisi de Mersin Kültür Merkezi Fuayesi'nde Mersinlilerin beğenisine sunulacak. Saat 11.30'da ise Temiz Toplum Kampanyası'nın başlatılması, 14.00'te ise TÜRSAB'ın Kültür Turizmi Sempozyumu var. 16 Nisan'da ise Mersin Turizm Geliştirme Çalıştayı, Ta k s i m I n t e r n a t i o n a l Otel'de saat 10.00'da yapılacak. Ay r ı c a y i n e s a a t 10.00'da Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde Mersin Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün konferansı yer alacak. 17 Nisan'da etkinlikler saat 10.00'da Ticaret Meslek Lisesi ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde yapılacak olan konferansla başlayacak. Aynı saatte Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'nde Yöresel Yemek yarışması yapılıyor olacak. Aynı gün saat 16.00'da ise Atatürk Evi Bahçesi'nde

Turizm Platformu uluslararası fuarlarda Mersin’i tanıtıyor:

2008'de Gelen Baharla Turizme Merhaba konseri var. 18 Nisan Cuma günü saat 10.00'da Nihal Erdem Ticaret Meslek Lisesi'nde Mersin Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenleyeceği konferans var. 19 Nisan Cumartesi günü Mersin Yelken ve Yat Kulübü'nün düzenlediği yarışlar saat 10.00'da Hilton Oteli yanında başlayacak. Aynı gün Gelincik Tepesi'nde saat 13.00'te Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Gösterisi yapılacak. 20 Nisan Pazar günü Saat 10.00'da Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Mersin Fahri Yardım Kurulu Adnan Menderes Bulvarı Barış Meydanı'nda Bisiklet Yarışı Düzenliyor. Polifonik Korolar Dernek Başkanlığı ise saat 13.30'da St Paul Anıt Müzesi'nde konser verecek. 21 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da Mersin Anadolu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi'nde Mersin Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferansı yapılacak. Saat 13.00'te ise Fındıkpınarı Yolu üzerinde Çevre ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Turizm Hatıra Ormanı'na Fidan Dikimi yapılacak. Etkinlikler, saat 14.00'te Çiftlikköy Kampüsü Vural Ülkü Konferans Salonu'nda 22 Nisan Salı günü Mersin Turizmindeki gelişmeler; sorunlar ve çözüm önerileri Paneli'yle sona erecek.

Kent sorunlarının fikirbirliğiyle çözümlendiği yer: Mersin Kalkınma ve İşbirliği Konseyi (MEKİK)

Vali Hüseyin Aksoy: “Mersin Sempozyumu düzenlemek istiyoruz” Mersin Kalkınma ve İşbirliği Konseyi (MEKİK), Vali Hüseyin Aksoy Başkanlığında kentin sorunlarını masaya yatırıyor ve tüm sorunlara belediyelerden, üniversiteye, Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Organize Sanayi Bölgesine kadar tüm tarafların katkısıyla ortak çözüm arıyor. MEKİK'in Mart ayı toplantısında da düzenlenmesi planlanan Mersin Sempozyumu tartışıldı. Ayrıca Turizm Platformu Başkanı Numan Olcar, platform projeleri hakkında Konsey'e bilgi verdi.

M

ersin Kalkınma ve İşbirliği Konseyi'nin (MEKİK) Mart ayı toplantısı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Mersin Milletvekili Ömer İnan, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suha Aydın, alt birim belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda bürokrat katıldı.Toplantıda konuşan Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, Mersin için çok yararlı çalışmalar yapmış olan MEKİK'in bundan sonraki süreçte de bu misyonunu devam ettirerek, sorunlarına çözüm üretme noktasında önemli mesafelerin alacağına inandığını söyledi. Vali Aksoy; “Mersin gündeminde yer alan çeşitli sorunlar bugüne kadar MEKİK'in gündemine taşınarak, burada tartışıldı. Liman özelleştirmesinden RİS Mersin Projesi'ne, Kalkınma Ajansı'ndan güvenliğe kadar birçok konu burada tartışılarak bunlara çözüm önerileri getirilmiştir. Önümüzdeki dönemde de Mersin'in bütün yönlerini ortaya koyacak olan bir Mersin Sempozyumu yapmayı planlıyoruz. Mersin'in tarihi, kültürü, ekonomisi ve turizmini bütün yönleriyle anlatacak bir Mersin Sempozyumu düzenlemek istiyoruz. Tahminimizce Mersin'deki bütün kurum ve kuruluşların da katkılarıyla 2008 Kasım-Aralık ayında gerçekleştirebiliriz” dedi. Vali Aksoy sempozyumun Turizm Platformu'nun çalışmalarına katkıda bulunacağını belirterek, “Önümüzdeki süreçte ortaya koyulacak basılı eserlerle, Mersin ile ilgili bilinen-bilinmeyen birçok boyutu ortaya çıkacak, bunları Mersinlilerle paylaşmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda konu başlıkları hazırlanıyor ve bunlara farklı konu başlıkları da eklenebilir. Bölgenin turizm alanında gelir elde etmesine daha fazla katkı sağlayacak çeşitli çalışmalar da ortaya konulacak. RIS Mersin Projesi kapsamında kurulan Turizm Platformu da bu çerçevede çalışmalar yapmakta” diye konuştu. Toplantıda Mersin Turizm Platformu Başkanı Numan Olcar, platformun başlattığı projeler hakkında bilgi verdi. Numan Olcar, Turizm Platformunun alt kollarının yaptığı projelerle turizm alanında kapsamlı ve planlı bir büyüme beklediklerini belirterek, projeler hakkında Konsey'e bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 3 ayda 7 fuar, 40 bin kilometre MEKİK Toplantısı’nda Turizm Platformu’nun projeleri anlatıldı Turizm Platformu 2008'in ilk üç ayında Uluslararası 7 fuara katıldı, 40 bin km yolculuk yaptı. Platformun çabalarıyla Turizm Bakanlığı Mersin'e ücretsiz stand temin etti.

M

ersin Turizm Platformu 2008 yılında Utrecht, Bratislava, Milano, Madrid, Emitt İstanbul, Moskova ve Berlin Turizm Fuarları'na katılarak Mersin'i tanıttı. Mersin'i temsilen katıldıkları fuarlar hakkında bilgi veren Başkan Numan Olcar; “Fuarlara katılmak için 40 bin km yol kat ettik ve 2 bin 500'e yakın profesyonel ziyaretçi ile birebir görüşme yaptık. Tur operatörleri ve medya mensuplarına Mersin'i anlattık. Bu uluslararası turizm fuarlarının getirdiği en büyük avantajdır. Bize bu konuda en büyük desteği veren başta Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy olmak üzere platformu oluşturan tüm arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde ilk defa Mersin, Türkiye'nin tanıtım bantlarında yer aldı. Bakanlığımız destek isteğimizi karşılıksız bırakmadı ve bütün yurt dışı fuarlar da, ücretsiz stand temin etti. Bu Mersin için önemli bir turizm hamlesidir” diye konuştu.

MEKİK toplantısında Mersin Turizm Platformu olarak Saint Paul yılında yapılacak etkinlikleri anlatan Numan Olcar; etkinlikler kapsamında uluslararası turizm fuarlarında standlar açılacak, film yarışmaları düzenlenecek ve Avrupa'ya giden TIR'lara Saint Paul logoları yapıştırılacağını söyledi.

M

ersin Turizm Platformu Başkanı Numan Olcar toplantıda yaptığı konuşmada “Hıristiyanlık âleminin önemli hac merkezlerinden biri olan Tarsus'un yanı sıra Mersin, Silifke ve Mut'un da sahip oldukları tarihi mekânlarla inanç turizminde öne çıkmasını hedefliyoruz. 2008-2009 yılları içinde bölgeye çok sayıda turist gelecektir” dedi. Başkan Numan Olcar yaptığı sunumda; İnanç ve hoşgörü temasının işlendiği yapımların katılabileceği 'Atıf Yılmaz Senaryo Yarışması' ve ' Süha Arın Belgesel Yarışması' yapılacak, Mersin Fotoğraf Derneği aynı tema ile fotoğraf sergisi düzenleyeceklerini, Mersin Devlet Opera ve Balesi, Handel'in Messias eserini Tarsus ve Mut'taki Hıristiyanlık hac mekânlarında seslendireceğini söyledi. Olcar, ayrıca; “Tarsus'ta, Saint Paul'un yaşadığı dönemin anlatıldığı 'Zaman Tüneli'

açmayı planlıyoruz. Bunların dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı, uluslararası fuarlarda Türkiye standının yanı sıra 'Saint Paul' standı açacak, bu fuarlarda yönetmen Yüksel Aksu'nun çekeceği belgesel filmin gösterimi yapılacak. Bölgemizin tanıtımı için, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nce hazırlanacak 'Saint Paul' logosunun, Avrupa ülkelerine giden TIR'lara yapıştırılması ve Tarsus-Mut arasındaki tarihi mekânları gösteren levhaların yerine özel tasarımlı yeni levhalar konulması planlanıyor. Turizm Projemiz sadece Tarsus'u değil aynı zamanda, Mut ilçesindeki Aya Tekla Kilisesi'nin restore edilmesi, Belediyelerin, tarihi mekânları aydınlatacak, ulaşım olanaklarını iyileştirecek ve bu mekânların çevresindeki otel ve lokantalara düzenleme getirilmesiyle tüm Mersin'i kapsayacak şekilde ilerliyor” dedi.

Proje Uzmanı Havuzu’nda yer almak ister misiniz? Daha önce bir AB Projesi yazdıysanız veya yürüttüyseniz; Sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

MTSO PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 0324 238 95 00 - 209


3

6 - 19 Nisan 2008

Mersin Platformu, balık çiftliklerine karşı Bakan Günay’dan destek sözü aldı M

ersin'de balık çiftlikleri ve nükleer santrale karşı çıkan Mersin Platformu üyeleri, Ankara'ya giderek Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'la görüştü. MTSO Başkan Yardımcısı Şerafettin Aşut, MESİAD Başkanı Ali Doğan, Mersin Turizm Platformu Başkanı Numan Olcar, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ateş, , TURAB Başkanı Doğan Narin, MEGİAD Başkanı Kazım Tanrıöver'in de aralarında bulundğu Mersin Heyeti, yaptığı görüşmelerde, balık çiftliklerinin bölgeye getirilmesinin geleceğe yönelik olarak hazırlanan tüm planları altüst ettiğini ifade etti. Görüşmelerde Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 321 kilometrelik sahil şeridi olan Mersin'de çevreye zarar verecek, turistik ve SİT alanlarını gözden çıkartmaya yönelik balık çiftlikleri de dahil her türlü oluşuma kesinlikle karşı olduğunu belirtti. Bakan Ertuğrul Günay, amaçlarının 15 Nisan'da Türkiye Turizm Sezonu'nun Mersin'de yapılacak açılışıyla geleceğin turizm merkezi olmak isteyen kente dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Mersin’deki Rotary Kulüpleri'nin organize ettiği “Küresel Sorunlar Çerçevesinde Türkiye-AB Çıkmazı” Paneline Türkiye Avrupa Vakfı Kurucu Üyesi AB Uzmanı ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Can Baydarol ile Gazeteci Nur Batur katıldı

Faik Burakgazi: “Türkiye küresel Oyuncu olma konusunda kararsız” Panelin açılış konuşmasını yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Burakgazi; “Türkiye küresel bir oyuncu olup olmama konusunda kararsız. 11 Eylül sonrası gelişmeler, Avrupa'nın yaşlı nüfusu, küresel ölçekteki ekonomik krizlere bakıldığında, küreselleşmeyi savunan ülkeler bile süreci kontrol edemiyor” dedi.

M

ersin’deki Rotary Kulüpleri tarafından düzenlenen 'Küresel Sorunlar Çerçevesinde Türkiye-AB Çıkmazı” konulu panel Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapıldı. Panele konuşmacı olarak Türkiye Avrupa Vakfı Kurucu Üyesi AB Uzmanı ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Can Baydarol ile Gazeteci Nur Batur katıldı. Panelin moderetörlüğünü yapan MTSO Başkan Yardımcısı Faik Burakgazi yaptığı açılış konuşmasında, küreselleşen dünyanın, küreselleşmeyi savunan ülkeleri bile zor durumda bıracak bir sürece girdiğini belirterek; “Süreç içerisinde Türkiye'nin rolüne baktığımızda küresel oyuncu olup olmama noktasında kararsız olduğunu görüyoruz. Yani karar verebilmiş değil. Küreselleşmenin gerekli kıldığı dinamizmi, yaşlı nüfusuyla bazı Avrupa ülkelerini zor durumda bırakıyor. Yine 11 Eylül sonrası başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yükselen Türk ve Müslüman düşmanlığı, dünyanın jandarmalığına soyunan ABD'nin Afganistan ve Irak'a yaptığı müdahaleler göz önüne alındığında tüm bu etkenlerin değerlendirilmesinden sonra Türkiye’nin enseyi karartmadan yeni paradigmalar geliştirmesi zorunludur” diye konuştu. Panelde konuşan Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Can Baydarol Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği macerasında karşılaştığı güçlükler nedeniyle sürekli ofsyat veya aut pozisyonuna düşürüldüğünü bu durumun AB'ye karşı halkta şizofrenik bir etki yaptığına dikkat çekti. 11 Eylül sonrası dünyada küresel finans kaosu ve küresel güvenlik kaosu diye tabir edilebilecek bir sürecin başladığına dikkat çeken Baydarol; “Bugün Türkiye'nin olduğu gibi tüm dünyanın aslında şu anda ihtiyaç duyduğu tek ve en önemli şey, sağduyudur. Ancak bunun 4 anahtarı vardır. Bunlar; haklı olmanız, sağlam gerekçelerinizin olması, zamanlamayı iyi bilmeniz ve nerede, ne zaman ve nasıl bir pozisyon almanız gerektiğini iyi bilmenizdir. Dün AET Anlaşması'ndaki bazı kriterler bugün Kopenhag Kriterleri olarak karşımıza çıkıyor. Yani 45 yıldır aynı paradigmanın içinde dolanıp duruyoruz” diye konuştu. Gazeteci Nur Batur ise tüm dünyada şizofrenik bir yaşamın hüküm sürdüğüne dikkat çekerek; “Yıllardır karanlık bir tünelde önümüzü hiç göremeden yol almaya çalışıyoruz. Ancak sonunda ışığı görüp göremeyeceğizi bilemiyoruz” dedi. Nur Batur yaptığı konuşmada; “45 yıl önce biz Ortak Pazar'a tam üyelik hedefi ile girdik. Ancak tam 45 yıldır, yani yaklaşık yarım asırdır bu hedefe ulaşamadık. Burada şu soruyu sormamız lazım, tek suçlu AB ülkeleri mi? Madalyonun 2. yüzüne bakmak lazım. Son 45 yılda Türkiye, ciddi ekonomik ve siyasi çalkantılar yaşadı. Demokrasimiz rayına oturmadı ve 3 kez darbe yaşadık. Bunları unutuyor ve Müslüman olduğumuz için AB bizi istemiyor diyoruz. Oysa geçmişi unutuyoruz. Bugün ülke olarak günlük yaşıyoruz ve gündemimiz sürekli değişiyor” dedi.

Toplantıda söz alan Numan Olcar'ın Mersin'in turizm potansiyeline dair verdiği teknik bilgileri değerlendiren Bakan Günay, Mersin'in son zamanlarda yaptığı çıkışın iyi değerlendirilmesi gerektiğini, bu konuda bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Bakan Günay Almanya'da

SIRA NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

sermaye gruplarının yatırımları için takip ettiği Kapital dergisinin kendisiyle yaptığı röportajın tamamında Mersin'i anlatmış olmasının altını çizerek bunun Mersin'e verdiği önemi gösterdiğini söyledi. Yapılan toplantıları değerlendiren Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı

Şerafettin Aşut, Mersin'e rağmen oldubittiyle hareket edilmemesi gerektiğini, kentteki tüm kurumların bir araya gelerek kentin geleceğine yönelik çalışma yaptıklarını söyleyerek; “Amacımız daha çağdaş, daha iyi bir Mersin yaratmaksa, hep birlikte çalışmalıyız. Alınan ortak kararlarla Mersin'in gücünü kabul ettirdik. Bu konuda ortak hareket etmenin kazancını göstermesi açısından bugünkü görüşmeler önemlidir. Bunun Mersin'i ilgilendiren diğer konularda da örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Mersin Turizm Platformu Başkanı Numan Olcar ise Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun heyete, bakanlık olarak çevreyi turizmden ayırmadıklarını, turizme zarar vermesi durumunda alınan kararları yeniden gözden geçireceklerini söylediğini belirterek; “Mersin olarak hep birlikte hareket ettik. Ben buradan 12 milletvekilimize, özellikle milletvekillerimiz Ali Er ve Ömer İnan'a teşekkür ediyorum. Halkın sesine kulak verdiler ve Mersin'in geleceğini kurtardılar. Balık çiftlikleri tartışmasında Mersin önemli bir viraj aldı. Fakat biz sonucun da takipçisi olacağız” diye konuştu.

VERGİ DAİRESİ

ADI SOYADI

FAALİYET KONUSU

M.S.İ. M.S.İ. Avukat Eczacı G.M.S.İ. M.S.İ. Ambalaj Malzemesi Ticareti Yeminli Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavir Avukat M.S.İ. Avukat Noter G.M.S.İ. Otel (Lokantasız) Noter Yeminli Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavir Noter Çiftçi Noter Müteahhit Müteahhit Eczacı M.S.İ. Cep Telefonu Ticareti M.S.İ. Noter M.S.İ. Avukat Noter Müteahhit Bakkaliye Çiftçi Eczacı Noter Müteahhit Noter Bakkaliye Makine İmali (Sanaii) Noter Sebze ve Meyve Toptan Ticareti Müteahhit Yeminli Mali Müşavir Müteahhit Yeminli Mali Müşavir Eczacı

Uray V.D.

İskender BOTROS

Liman V.D.

Okan ÖZSARI

İstiklal V.D. Uray V.D.

Ali ÖZHAMURKAR Annie BOTROS

Uray V.D. İstiklal V.D. Uray V.D.

Mehmet Hanefi KÜÇÜK Osman YILMAZ Mahmut Cengiz SÖNMEZ

Uray V.D. Liman V.D. Silifke V.D. Uray V.D. Uray V.D. Uray V.D. Liman V.D. Uray V.D.

Alev TURAN Abdullatif YILMAZ Ahmet AKYÜREK Necati ÖZSAVRAN Mehmet ERTEK İsa KARŞI Faruk DOĞAN Ahmet ERDAL

İstiklal V.D. İstiklal V.D. İstiklal V.D. Erdemli V.D. İstiklal V.D. Uray V.D. İstiklal V.D. İstiklal V.D. Liman V.D.

Faik YILDIZ Abdullah ÖZYİĞİT Cezmi YILDIRIM Mustafa Koray DÖLEK Yavuz YILDIRIM Alaettin ÜNAL Memduh YILDIRIM Fikri BUDUR Emin ALGAN

Kızılmurat V.D. Şehitkerim V.D. Liman V.D.

Salih ARUNDAR A. Samsa KARAMEHMET Faik BURAKGAZİ

Liman V.D.

Abdulkadir YARDIM

Kızılmurat V.D. Uray V.D.

Adnan EREN Ramazan ÖZASLAN

Uray V.D. Liman V.D. Erdemli V.D. Liman V.D. Kızılmurat V.D.

Ferit HİNDİ Ahmet AKIN Erhan SERT Ergün SARIKÖSE Ahmet Tevfik UZUN

İstiklal V.D. Şehitkerim V.D.

Oktay YILMAZ Bekir OVACILLI

Uray V.D. Şehitkerim V.D. Uray V.D. Erdemli V.D.

Ali YILMAZ Ali Nazif ALACA Semih YEŞİL Figen BİBER

Kızılmurat V.D. Anamur V.D.

Lokman Şakir GÜNAŞTI Erol DELİKURT

Şehitkerim V.D.

Mehmet Emin KARAMEHMET

Uray V.D. Uray V.D. Uray V.D.

Mişel ŞAŞATİ Hüseyin ERYILMAZ Mustafa BAŞARANOĞLU

Erdemli V.D. Kızılmurat V.D. İstiklal V.D. Kızılmurat V.D. Uray V.D. İstiklal V.D. Uray V.D. İstiklal V.D. Liman V.D. Erdemli V.D. İstiklal V.D. Uray V.D.

Anıl KALECİK Gülsüm ELİYEŞİL Abdullah Aziz KULA Çağatay ÇAKAR Enis Gürbüz HEKİMOĞLU Ali ÇOLAKOĞLU M. Galip AKYOLLU Fatma TEZ Murat ALAN Armağan BALCI Sait Zafer DİNÇER Hasan AYTEKİN

Liman V.D. Uray V.D. Kızılmurat V.D. Liman V.D. Kızılmurat V.D. Kızılmurat V.D. Liman V.D. Liman V.D. Kızılmurat V.D. İstiklal V.D. Uray V.D. Uray V.D. Kızılmurat V.D. Mut Malmd. Liman V.D. Uray V.D. Liman V.D. İstiklal V.D. Şehitkerim V.D. Liman V.D.

Ahmet AKDAĞ Mithat TUNÇ Mehmet Can SARI Halis BAYAT Emine Nil KARAMEHMET Aytekin SARPKAYA Kadriye DİNÇER Mehmet KUZUCU Süleyman Sadık ELİYEŞİL Zehra ÖZYİĞİT Ayşe Fahrünnisa HANCIOĞLU Muammer BAYIR Yaşar KARACA Nazik ASKER İbrahim BALİOĞLU Serhad BEKTAŞ Fatma Nuray DEMİRCİ Fatma GÜNEBAKAN Tevfik Gökhan KIR Derya ERİM

Eczacı Mermer Fayans İmalatı M.S.İ. Nakliyeci Nakliyeci Mali Müşavirlik Hizmetleri Noter M.S.İ. Gübre Toptan Ticareti Noter Narenciye Ticareti Çiftçi Eczacı M.S.İ. Yeminli Mali Müşavir Avukat Zirai İlaçlar Perakende Ticareti Eczacı G.M.S.İ. Yeminli Mali Müşavir Eczacı Emlak Komisyonculuğu Müteahhit Yeminli Mali Müşavir Dersaneler Avukat Noter Eczacı İthalat İhracat Eczacı Eczacı Avukat Nakliyeci Endüstriyel Elelktrik Bakım ve Tamiri Çiftçilik (Tarla Ekip Biçen) Eczacı Eczacı Sigorta Acentası G.M.S.İ. Eczacı G.M.S.İ. Müteahhit Müteahhit Noter Eczacı Tekel Maddeleri Perakende Satışı Tıbbi Araç ve Cihaz Perakende Sat. Eczacı Eczacı Otopark ve Garaj İşletmeciliği Hizm. Eczacı Avukat

* Boş alanlar isminin açıklanmasını istemeyen mükelleflere aittir.

TAHAKKUK EDEN VERGİ

518.669,70 454.212,64 287.988,26 252.639,05 250.238,56 244.539,70 224.049,45 195.752,19 191.822,75 190.815,85 182.660,35 177.629,29 173.683,93 171.919,37 165.924,75 165.913,98 157.009,74 156.423,40 151.375,68 147.328,40 147.254,32 142.467,25 138.931,67 133.744,71 133.107,73 132.346,99 132.270,29 128.505,68 128.002,41 125.292,52 117.724,26 111.535,01 110.296,25 108.478,83 105.141,61 104.129,64 102.555,04 101.718,93 101.471,61 101.383,40 95.855,14 94.458,25 91.874,28 91.231,16 89.376,38 88.682,30 86.719,96 85.127,84 84.863,87 83.582,89 83.389,12 82.897,09 81.223,33 80.481,93 79.675,86 79.372,36 78.267,45 78.172,23 77.898,26 77.727,29 77.516,74 77.468,83 77.418,40 76.629,45 76.129,25 75.215,14 74.758,36 73.938,20 73.766,43 73.166,30 72.676,52 72.657,88 72.457,83 71.900,62 70.308,90 69.720,32 69.648,41 68.652,89 67.363,78 66.580,53 66.545,50 66.240,42 66.228,75 65.555,00 65.285,22 65.105,57 64.945,02 64.445,57 63.725,40 63.553,41 63.516,88 63.189,94 63.110,43 62.960,46 62.955,46 62.913,10 62.167,01 61.680,33 61.276,76 60.895,66

Çabalar boşa gitmesin!

M

ersin 3.Tarım Fuarı, 300'ü aşkın firmanın katılımıyla sektörün karşısına çıktı. Bölgemizin önemli tarım bölgelerinden biri olması dolayısıyla da fuara, her geçen yıl daha fazla firma katılıyor ve daha fazla kişi fuarı ziyaret ediyor. Fuara sadece Mersin'den değil, çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçi geldi. Bunun yanında, yabancı ziyaretçiler de azımsanmayacak kadar vardı. Bu yıl gelişmeler gösterdi ki, fuarımız artık uluslararası boyuta taşınıyor. Bölgemizin önemli ekonomik sektörlerinden biri de gıda sektörüdür. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Tarım Fuarıyla birlikte düzenlediğimiz Gıda, Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı'nın bu yıl ikincisini 10-13 Nisan tarihlerinde düzenliyoruz. Bu fuarımızda Mersin için önemli olan gıda sektörünün tanıtıldığı bir platform olacaktır. Mersin işbirliği geleneğinin yaratıldığı bir kenttir. Bölgesel stratejiler bütün taraflarla yapılan ortak çalışmalar sonrasında oluşturulmuştur. Sürekli tekrarladığım Mersin, üç önemli sektörle kalkınmayı hedeflemektedir. Bunlar Tarım ve tarıma dayalı sanayi, lojistik ve turizm sektörleridir. Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın destekleriyle “Mersin'in Uluslararası Lojistik Üssü” olması için stratejik plan çalışmaları başlatılmıştır. Yılsonuna kadar sonuçlandırılacak planlamadan sonra gerekli yatırımlara başlanacaktır. Tarım ve tarıma dayalı sanayi ile turizm sektörlerine yönelik stratejik planlama çalışmaları da Mersin Valiliği önderliğinde yürütülecektir. 2009 yılı her üç sektör için de yatırım yılı olacaktır. Mersin önceliklerini belirleyip, sektörlerin gelişimine yönelik çalışmalar yaparken, ne yazık ki merkezden alınan kararlar bu çalışmaları baltalamaktadır. Mersin'de turizm gelişimi, öncelikle Kazanlı-Seyhan arasında ve KızkalesiGazipaşa arasında mümkündür. Buraların turizm yatırımlarına açılabilmesi için çaba harcanırken Batı Akdeniz ve Ege'deki balık çiftliklerinin buralara taşınmak istenmesi, nükleer santral için Akkuyu'da ısrar edilmesi yatırımcıların bölgeye olan ilgilerini başka alanlara kaydırmalarına neden olmaktadır. Yani en önemli sektörlerden biri olarak görülen ve geliştirmek için çaba harcanan turizm sektörü daha doğmadan baltalanmaktadır. Mersin'de nükleer santrale ve balık çiftliklerine karşıt olarak bir araya gelen Platform üyeleri mesailerini sektörlerin gelişimi doğrultusunda harcamaları gerekirken, Ankara yollarına düşmüşler, dertlerini anlatmak için kapı kapı dolaşmışlardır. Tarihi, doğal güzelliklerini, verimli topraklarını ve jeopolitik konumunu yatırıma dönüştürmek için gayret sarf eden Mersin, bu gayretlerine köstek değil destek aramaktadır.

HIZLI BALIK ÖDÜLLERİNDE İKİ MERSİN FİRMASI

Türkiye'nin hızlı balıkları ARBEL ve Yürek Metal Referans Gazetesi'nin düzenlediği ve 1300 şirketin yarıştığı hızlı balık ödüllerini Mersin'den iki firma kazandı. 12 ayrı kategoride verilen ödüller Swissotel'de düzenlenen törenle dağıtıldı. Gıda sektöründe Arbel ödül alırken, Yürek Metal'de TEB Kobi TV Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in yanında iş, akademi ve medya dünyasından yaklaşık 450 kişinin katıldığı törende, büyük ödül İnci Akü'nün oldu. Değişime ayak uydurup gelişmenin önünü açan, iş dünyasında büyüklüklerinden çok hızlarını konuşturan şirketlere verilen ödüllerde Mahmut Arslan, Mersin'de babasının değirmeninden Türkiye'nin ve dünyanın bakliyat devini yarattı. Arbel, dünyanın iki farklı yarım küresinde bulunan dört ülkeye yatırım yaparak küresel bir oyuncu olması ve makarna üretimi ile İtalya ile rekabet edecek duruma gelmesiyle ödüle layık görüldü. Hızlı balık ödüllerini kazanan diğer firmalar ise şunlar; “Enerji”de Bereket Enerji, “Gıda”da Arbel Bakliyat, “İmalat Sanayi”nde Güzeliş Porselen, “Mağazacılık / satış zincirleri”nde Mudo, “Makine ve cihaz üretimi”nde Ertuğrullar Tarım Makineleri, “Tarım ve hayvancılık”ta Alara Tarım, “Teknoloji”de Navtürk Bilgi Sistemleri, “Tekstil ve konfeksiyon”da Yavuz Tekstil, “Turizmotelcilik-konaklama”da N 3K Restaurant ve Turizm, “Yük ve yolcu taşımacılığı”nda İstanbul Deniz Otobüsleri, “Taşıt araçları ve yan sanayi”de İnci Akü ödüle layık görüldü.


YIL: 9 SAYI: 154 6 - 19 NİSAN 2008

MERSiN TiCARET VE SANAYi ODASI YAYIN ORGANI

Dünyada zaferlerin iki aracı vardır. Biri kılıç, diğeri saban. Başka yerde de söyledim ve burada bir daha tekrarı faydalı buluyorum. Zaferinin aracı yalnız kılıçtan ibaret kalan bir millet, bir gün girdiği yerden kovulur, küçük düşürülür, sefil ve perişan olur. Öyle milletlerin sefaleti, perişanlığı o kadar büyük ve acı olur ki, kendi memleketinde bile mahkûm ve tutsak bir halde kalabilir. Onun için gerçek zaferler yalnız kılıçla değil, sabanla yapılandır. Milletleri vatanlarında tutmanın, millete oturmuşluk kazandırmanın yolu sabandır. Saban, kılıç gibi değildir; o kullanıldıkça kuvvetlenir. Kılıç kullanan kol çok geçmeden yorulduğu halde sabanını kullanan kol zaman geçtikçe toprağın daha çok sahibi olur. Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima mağlup oldu. Tarihin büyük vak'aları ve olayları, yaşamın bütün gözlemleri bunu doğruluyor.”

DÜNYA FiRMALARI MERSiN’DE BULUŞTU

3. Tarım Fuarı açıldı Bölge Tarımının gururu da fuardaydı

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü

Tarımda teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve Türk tarımına uygulayarak stratejik öneme sahip sektörü dünya ligine çıkarmak için çalışan bilimin aydınlık yüzü Alata Araştırma Enstitüsü de fuardaki standında araştırmalarının sonuçlarını sergiledi. Enstitünün tarım sektöründe sadece bölgenin değil dünyanın da önemli merkezleri arasında yer aldığını söyleyen Müdür Şekip Keser; “Tarım stratejik öneme sahip bir sektör. Bu yüzden sadece tarımsal ürünlerin pazarlanmasına değil aynı zamanda iklim değişikliklerine uygun tarımsal faaliyetlere de önem veriyoruz. Bu konudaki en önemli projelerimiz arasında olan kurak koşullara dayanıklı çim türlerinin yetiştirilmesi çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca ürün kalitesinin artması konusunda da projelerimizle dünyada sektörün önde gelen kurumlarının dikkatini çekmeyi başardık” dedi.

Tarım Gıda Platformu da Tarım Fuarı’nda Ris-Mersin kapsamında kurulan Tarım Gıda Platformu, fuarda açtığı stantda tarımda sürdürülebilir kalkınma için ürettiği projeler konusunda ziyaretçileri bilgilendiriyor.

Tarımda izlenebilirlik Mersin 3. Tarım Fuarı kapsamında düzenlenen “Tarımda İzlenebilirlik” konulu toplantı yapıldı. Yenişehir Fuar Alanı'nda yapılan toplantıya Tarım İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şubesi Ziraat Mühendisi Kubilay Derin katıldı. İnsanların artık düzgün meyve-sebze yerine sağlıklı meyve-sebze yemek istediklerini belirten Derin, “Türkiye, gerçekten tam bir tarım ülkesi. Bunun en güzel örneği de dünyada bulunan 200 bitki türünün 180 tanesinin ülkemizde yetiştiriliyor olmasıdır” dedi. Kubilay Derin, “Avrupa Birliği'nde gıda tedarikinin yüzde 75'i nüfusun yüzde 3'ü tarafından üretiliyor. Önümüzdeki 25 yılda üretilecek gıda miktarının, son 10 bin yılda üretilmiş olan miktarın iki katı olması gerekiyor” diye konuştu. Pazara uygun, kaliteli, yüksek verimli ve güvenilir üretim yapılması gerektiğini vurgulayan Derin, “Kalite, küreselleşmenin tek Pazar haline getirdiği dünyamızda bir amaç değil, yüksek rekabet gücünü sağlayan en önemli araçtır. Ruhsatsız ilaç kullanma, aşırı doz uygulamaları ve son ilaçlama tarihlerine uymama gibi hatalar sonucunda tarımsal ürünlerde ilaç kalıntısı, ürün fiyatları ve ticarette gerilemeler yaşanmaktadır” ifadesini kullandı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Forza Fuarcılık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen ve Mersin Valiliği, Dış Ticaret Müsteşarlığı, KOSGEB, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Yenişehir Belediyesi başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından desteklenen Mersin 3. Tarım Fuarı'nın açılışı Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Fuar alanında sergilenen traktör ve tarım makineleri tarım makinelerinde gelinen son noktayı gösteriyor.

Mersin’de düzenlenen Üçüncü Tarım Fuarı’nı ziyaret edenler, fuar alanını tarım şenliğine çevirdi.

Fuarda bahçe ve süs bitkileri de sergilenirken, topraksız tarımla yetiştirilen ürünlerde sergileniyor

ABD ile Nasıl İş Yapılır? Semineri Tarım Fuarı’nda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği ile birlikte düzenlenen “ABD ile Nasıl İş Yapılır?” konulu seminer yapıldı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan ABD Ankara Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Ralph Gifford, “Müsteşarlığımız, ticaret ithalat ve ihracat olarak iki yönlü olduğu için tarımsal ürünlerin Amerika'ya gidişine yardımcı oluyor. ABD'de çok rekabetçi bir ortam olduğu için bu pazara girmek zor bir iştir. Ama bunu yapmak imkansız da değildir. Bunun en güzel örneği Türkiye'den giden nar ve nar suyudur. 5 yıl öncesine kadar Amerika'nın yüzde 1'den azı narı hiç bilmiyordu. Şimdi ise heryerde bulabiliyorlar. Uygun paketlendiği sürece Amerika'da pazarlanacak çok ürün var” diye konuştu.

Almanya ve Türkiye Arasında Tarım konulu seminer İspanya’dan Almanya’ya kadar bir çok ülke fuarda stand alarak ihracat ve ithalat konularında bilgi verdi.

Fuara katılan yabancı firma ve elçilikler açtıkları standlarla ziyaretçilere ülkeleri hakkında bilgi verdiler.

Geçtiğimiz yıl MTSO’nun başlattığı karşılıklı ilişkiler bu yıl meyvesini verdi. Sırbıstan fuara iki standla katıldı.

Fuar standlarında firmalar tarım sektöründeki son teknolojik gelişmeleri ziyaretçilere tanıttı.

Fuara katılan heyetler, standları gezerek ekonomik ve iş ilişkilerini geliştirmek için toplantılar düzenledi.

Fuar Mersinli vatandaşlarında yoğun ilgisini çekti. Amatör yetiştiriciler standaları gezerek bilgi aldı.

A

çılışta konuşan Forza Fuarcılık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, “3 yıl önce Marina'da çadırda başlayan fuarımız ilk olmasına rağmen büyük bir ilgi görmüştü. Mersin 3. Tarım Fuarı'na, yurtiçi ve yurtdışından toplam 300 firma katılıyor. İngiltere, Fransa, İspanya, Sırbistan, Slovakya, Çin, Almanya, Güney Afrika, İtalya, Irak, Suriye, Bulgaristan ile Romanya'dan alım heyetleri ve profesyoneller Fuarı ziyaret ediyor” dedi. Fuarın uluslararası nitelik kazanmaya başladığını, kentteki tarım potansiyelini ortaya koyma, yeni teknolojilerle tanışma açısından büyük önem taşıdığını belirten Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Şaman, “Fuarı bu yıl 15 bin metrekare kapalı, 5 bin metrekare açık alanda gerçekleştiriyoruz. Mersin, artık uluslararası fuarlara ev sahipliği

yapabilecek bir duruma geldi. Düzenlenen bu fuarlar, kentin turizm ve ekonomik hayatına getirdiği katkıların yanı sıra ili tarım kenti yapma yolunda da büyük bir adımdır” diye konuştu. Gerçekleştirilen fuarlarla ilin ticari ve ekonomik hayatında hareketlilik yaşandığına dikkat çeken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit

Özcan, “Yapımını tamamladığımız kongre merkezi bir ay içerisinde açılacak. Mersin, yurtiçi ve yurtdışında gelen tüm talepleri artık karşılayabilecek duruma geldi” ifadesini kullandı. Mersin'in 1585 bin hektarlık bir alana sahip olduğunu belirten Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, “Bu alanın yüzde 53'ü

Bakan Tüzmen: “Mersin Markası” Dünya firmaları Mersin’de Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen fuar açılışında, “Mersin'de yeni bir marka yaratmaya çalışıyoruz. Ben açıkçası gururla seyrediyorum. İlimizin Valisi, Belediye Başkanı, Ticaret Sanayi Odası Başkanı bir araya geldiğinde ne kadar güzel hizmetleri ülkemize kazandırıyorlar. Yenişehir Belediyesi'ni ve sektörlerde uğraşan arkadaşlarımızı kutluyorum. Bizim isteğimiz budur: Mersin'de ve ülkemizde birlik beraberlik” diye konuştu.

Mersin 3. Tarım Fuarı’nda yurtdışı bağlantıları dikkat çekiyor. Geçen yıl yapılan ikili görüşmeler sonucu bu yılki fuara Güney Afrika, Almanya, İspanya, İngiltere, Fransa, Sırbistan, Slovakya, Sudan ve İtalya'dan firmalar katılıyor. Fuarda ABD, Avusturya, Belçika, Çin, Avustralya, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Kore, Meksika, Romanya, Şili Tayfan ve Vietnam'dan toplam 26 ülke temsilcileriyle yer alıyor.

orman, yüzde 24'ü ise tarımsal alandır. Mersin 406 hektarlık tarımsal alanı ile sektörün başında geliyor. Bu potansiyele sahip bir ilde tarım fuarlarının düzenlenmesi çok önemlidir” dedi. Türkiye'nin artık dünyanın dört bir tarafında kendini önemli ülkeler ligine taşıdığının altını çizen Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, “Türkiye, 26. sırada başladığı yarışa şu an 17. sırada devam ediyor. Bunun nedeni de ihracatta 100 milyar dolar barajının aşılması. Türkiye ve Mersin'in hak ettiği yere gelmesi için ihracatını daha da artırması lazım” dedi. Bakan Tüzmen; “Gerçekleştirilen 100 milyar dolarlık ihracatta tarım sektörünün payı yüzde 8,3'dür yani 10 milyar dolar. İleride yapacağımız çalışmalar, tarım teknolojisi çalışmalarıdır. Alın teriyle teknolojiyi birleştirdiğimiz zaman, organik tarım çok hızlı geliştiği zaman bunu başarırız” dedi. Açılışın ardından Bakan Tüzmen, standları gezip firmalardan bilgi aldı.

İl ve ilçelerden ziyaretçi akını Mersin 3. Tarım Fuarı, çevre illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Fuarı ilk gün 5.000 kişi ziyaret ederken, Eskişehir'den iki otobüsle gelen yaklaşık doksan kişilik ziyaretçi grubu dikkat çekti. 5 Nisan'a kadar açık kalan fuarı, Erdemli ve Silifke'deki çiftçiler de dört otobüsle ziyaret ederken, yetkililer çevre il, ilçeden misafirlerin ilgisinden memnun olduklarını söyleyerek, fuar sürecince Kocaeli, Gaziantep, Bursa, Niğde, Kayseri, Karaman, Fethiye, İskenderun, Antalya, Mut, Aydıncık, Büyükeceli, Gülnar, Çamlıyaylı, Osmaniye’den de ziyaretçilerin geldiğini söyledi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen “Almanya ve Türkiye Arasında Tarım” konulu seminer Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Gıda ve Tarım Müsteşarı Helmut Müller'in katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye ve Almanya arasındaki hem ticari hem de politik ilişkilerin çok iyi gittiğini belirten Almanya Ankara Büyükelçiliği Gıda ve Tarım Müsteşarı Helmut Müller, “Elçilik olarak Mersin fuarına ilk defa katılıyoruz. Ve bu ziyaretten çok memnun olduk. Çabamız, önümüzdeki yıllar içinde Almanya'dan daha çok katılımcıyı buraya yönlendirmek. Bunun için Ankara'ya dönünce fuar ile ilgili bir rapor hazırlayarak, Bakanlığa sunacağız” dedi.

AB Bilgi Bürosu’nun tanıtım atağı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Bürosu’ndan Benin Koylan, MTSO standını ziyaret edenlere Avrupa Birliği bilgi broşürleri ve yayınlarını ücretsiz dağıtarak bilgilenmelerini sağlıyor

MTSO Haber Sayı:154  

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Haber Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you