Page 1

İnovasyonla gelişmek Savunma Bakanlığının 2007-2011 strateji planı açıklandı. Buna göre, savunma tedarikinde özgün tasarım projelerine öncelik vererek ve Ar-Ge programlarına daha fazla kaynak ayırarak, 3,5 milyar dolarlık savunma tedarikinde halihazırda %37 olan

KADRİ ŞAMAN

yurtiçi ihtiyaçları karşılama oranını 2010 yılına kadar %50 seviyesine çıkartarak ülkemiz için stratejik öneme sahip savunma yeteneklerini kendi kendine yeterli bir noktaya ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda KOBİ'lere 2 milyar dolarlık kaynak ayrılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı

YAZISI SAYFA 3’TE

Türkiye’nin ilk Tarım Tekno Park’ı Mersin’e kuruluyor Sayfa 2 YIL: 7 SAYI: 149

İnovasyon’un savunma sanayi için önemi Sayfa 2 27 OCAK - 2 ŞUBAT 2008

MERSiN TiCARET VE SANAYi ODASI YAYIN ORGANI

Turizm Bakanı Günay: “Mersin, Antalya gibi olacak” Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 2. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, önümüzdeki dönemde Mersin, İstanbul ve İzmir'i de Antalya gibi turizm merkezi yapmak için çalışacaklarını söyledi. Türkiye'ye gelen turist sayısını artırırken yeni alanlar yaratmayı hedeflediklerini de belirten Bakan Günay, Türkiye'ye gelen 23 milyon turistin çoğunluğunun İstanbul ve Antalya'ya yöneldiğini, diğer bölgelerin turizmden hak ettikleri payı alamadığını ifade etti. Bu anlamda önemli çalışmalar yapmayı hedeflediklerini kaydeden Günay, "Biz, Türkiye'ye gelen turistleri, Mersin'e, İzmir'e ve diğer bölgelere de yöneltmek istiyoruz. Bizim hedefimiz önümüzdeki dönemde Mersin, İstanbul, İzmir'i de Antalya yapmaya çalışmaktır. En azından Mersin'i Antalya'nın yarısı, İzmir'i İstanbul'un yarısı yapmaya çalışmaktır" dedi. SAYFA 4’TE

Vali Aksoy: “2008, Mersin’in turizmde atılım yılı olacak” Ris-Mersin Turizm Platformu tarafından düzenlenen Turizm Platformları toplantısına başkanlık eden Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, turizm sektöründe bir çok kurumun ortak çalışması halinde başarılı olunacağına inandığını belirterek; “Bütün kurumların, bütün kişilerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak çalışması, bu konuda bir bilincin oluşturulması gerekiyor. Bu bilincin yerleşmesi durumunda da turizm, mutlaka daha üst noktalara taşınacaktır” dedi. SAYFA 4’TE Mersin Valisi Hüseyin AKSOY

Numan Olcar: Kent turizmi için kurumlar güçbirliği yaptı “Dünya Kenti Mersin sloganının sorumluluğunu Turizm Platformu taşıyor” diyen Turizm Platformu Başkanı Numan Olcar, turizmi tetiklemek için, gerekli planları hazırladıklarını söyleyerek, burada en önemli etkenin bölgelere göre turizm çeşitlerinin seçilmesi olduğunu belirtti. SAYFA 4’TE

Çevre Çalışma Grubu 2. Toplantısını yaptı Eski teknoloji gemilerin sonu: Erika'ya rekor ceza

Atık piller ne yapılmalıdır? Dünya’da içilebilir su kaynakları hızla tükeniyor

Su kullanım önerileri Elif Gökçay Bilici SAYFA 4’TE

SiYASET, BÜROKRASi VE MEDYA MERSiN’DE BULUŞTU

Kadri Şaman: “Sanayici nitelikli eleman bulamazken işsiz ordusu devamlı büyüyor”

M

ersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Şaman, bölgede işsizlik oranının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu fakat sanayicinin kalifiye eleman bulmakta zorlandığını söyledi. Başkan Şaman, “Bu durum iki grubun canını yakıyor. Çok işçiyle üretim yapmak isteyen sanayiciler ve üniversiteli işsizler. Bugünün işsizleri, okumuş ve hayattan bir şeyler isteyen insanlar. Eğer bu çocukların hayallerini çalarsak kendi geleceğimizi mahvederiz. Mersin’in parlak beyinleri kenti terk ederken biz nitelikli eleman bulmakta zorlanıyoruz” dedi. SAYFA 3’TE

İŞ DÜNYASI İSTİŞARE TOPLANTISI MERSİN’DE YAPILDI... IV. İnovasyon Forumu için Mersin’de bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısına da katıldı. Toplantıya Mersin Milletvekilleri Prof. Dr. Zafer Üskül, Ali Er, Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Kiper, Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Şaman, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.

IV. İnovasyon Forumu yapıldı Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı'ndan desteklenerek yürütülen Türkiye'nin ilk Bölgesel İnovasyon Stratejisi Projesi olan Rıs-Mersin Projesi kapsamında gerçekleştirilen IV. Bölgesel İnovasyon Forumu Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı.

T

oplantıya Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Mersin Milletvekilleri Prof. Dr. Zafer Üskül, Ali Er, M e r s i n Va l i Ya r d ı m c ı s ı A h m e t Büyükçelik, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süha Aydın, Vergi Dairesi Başkanı Erol Çember, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Kiper, Yönetim Kurulu Başkanı Kadri

Şaman ve çok sayıda davetli katıldı. Mersin IV İnovasyon Forumu’nda konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, yeni bir sanayi stratejisi geliştirmek adına kentleri tek tek ziyaret ederek önceliklerini belirleme yönünde çalışma başlattıklarını söyleyerek; “Fakat gördüğüm kadarıyla Mersin bu konuda zaten önceliklerini belirlemiş ve bu

konuda da büyük yol kat etmiş. Gerek ulusal, gerekse uluslararası rekabet gücünü artırmak, kalkınmayı hızlı ve sürdürülebilir hale getirmek için hizmet ve üretim yöntemlerini sürekli geliştirmek gerekiyor. Böyle bir dünyada ürün, hizmet, pazarlama ve organizasyon alanlarındaki yenileşme süreci yani inovasyon çok önemli bir role sahip” diye konuştu.

Kadri Şaman: Ris-Mersin ilin önünü açacak bir projedir

4

. İnovasyon Forumu’nda konuşan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Şaman; “Bu proje, MTSO'nun değil Mersin'in projesidir. Bu çalışma, yerel yöneticilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve Mersinli firmaların yer aldığı bir çalışmadır. Rıs-Mersin Projesi, Mersin'in dünyada rekabet edebileceği sektörleri belirleyerek, ilin önünü açacaktır. Türkiye'nin 20-25 bin Euroluk Milli Gelire sahip olması için millet olarak her konuda farklılık yaratmamız lazım. Katma değeri yüksek ürünler üreterek, teknoloji ağırlıklı bir ülke haline gelmeliyiz” ifadesinde bulundu.

VALİ HÜSEYİN AKSOY: “MESLEK KURSLARI SAYFA İŞSİZLİĞİN YOK EDİLMESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Şerafettin Aşut Mersinli sanayicinin sorunları ve Yeni OSB Yasası’nı anlattı ş Dünyası İstişare Toplantısı'nda konuşan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, yeni OSB Yasası'yla ilgili olarak “Sahibi olduğumuz kurumları yönetmemiz en doğal hakkımızdı. Bu yasayla hakkımızı tekrar teslim alacağımız için teşekkür ederiz” dedi. Başkan Aşut yaptığı konuşmada Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaların ve Mersinli sanayicilerin sorunlarını da dile getirdi. SAYFA 2’DE

İ

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ZAFER ÇAĞLAYAN: OSB’LERDE DEVRİM YAPTIK

Dünyada bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de bu durumdan etkileniyor. Özellikle borsanın büyük düşüşler yaşaması kaygı verici bulunurken, iş dünyası 2008 yılı planlarını yeniden gözden geçiriyor. Sabancı Holding Başkanı Güler Sabancı, Dünya ekonomisinin bıçak sırtında olduğunu belirterek, özellikle Avrupa ekonomisindeki yavaşlamanın Türkiye'yi olumsuz etkileyeceğini bu nedenle 2008'deki programlarını

Mersin Nakliyeciler Derneği Başkanı ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Sor;

“Limanda taşlar yerine oturmaya başladı” Mersin Nakliyeciler Dernek Başkanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Sor, Limanda yaşanan sorunlar hakkında açıklama yaptı.SAYFA 2’DE

2

E

mek yoğun sektör olması sebebiyle kurulduğu bölgelerde işsizliğe çare olan Türk gemi inşa sektöründe 30 bin kişi istihdam edilip milyonlarca dolarlık katma değer yaratılıyor. Türk tersanelerinin 2012’ye kadar dolu olması sebebiyle Ege Bölgesi’ne tersane kurulması için “İzmir tersanesini istiyor” kampanyası başlatıldı. Türk gemi inşa sektörü 3 yıl içinde yüzde 360 büyüdü. 2010 yılında gemi inşa sektöründe 45 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. SAYFA 3’TE

Dünya’daki tedirginlik Türkiye’yi etkiliyor BD'deki ekonomik durgunluk (resesyon) tedirginliği dünya üzerinde de kara bulutların toplanmasına neden oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Mortgage krizinden kaynaklanan zararların büyüyeceği endişesi, Bank of China'nın zarar ettiğini açıklayacağına yönelik tahminler dünya borsalarında büyük düşüşler yaşanmasına sebep oluyor. ABD Başkanı Bush'un açıkladığı ekonomiyi kurtarma planının yatırımcıları tatmin etmemesi, dünya ekonomisinde ilişkin belirsizliğin büyümesine neden oluyor.

SAYFA

Ege istihdam için gemi inşa sanayine yöneldi; “İzmir tersanesini istiyor kampanyası”

4. İNOVASYON FORUMU HABERLERİ SAYFA 2’DE

A

3

EKAV’IN DÜZENLEDİĞİ MESLEK KURSLARI

temkinli yaptıklarını söyledi. Öte yandan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, dünyada yaşanan küresel dalgalanma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Türkiye'nin ekonomik yapısının dış soruları kaldırabilecek güçte olduğunu ve paniğe gerek olmadığını söyledi. Bakan Unakıtan; “Dikkatli olacağız. Özel sektörün dolar veya euro geliri yoksa o şekilde borçlanmasın” diye konuştu.

Kıbrıs Tarım Bakanı’ndan MTSO Heyeti’ne söz: “3. Mersin Tarım Fuarına geliyoruz” Murat Karteper, Rıza Durdu, Şahin Öder, Engin Tan Narin, Şemsettin Sor, Orhan Çapan’dan oluşan MTSO Heyeti, ziyaret için gittiği Kıbrıs’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım Bakanı Önder Sennaroğlu’nu Mersin 3. Tarım Fuarı’na davet etti.Bakan Sennaroğlu da fuara katılacaklarına dair söz verdi. Heyet ayrıca, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na da ziyarette bulundu.

Nüfus sayımı sonuçlandı; çalışma çağındaki nüfus artıyor YIL Toplam Nüfus Şehir Nüfusu Köy Nüfusu Nüfus Yoğunluğu

2000 1.651.400 999.220 652.180

106

2007 1.595.938 1.056.331 539.607

103

2000 yılındaki sayımda 1.651.400 kişi olan Mersin nüfusu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile yapılan sayıma göre 1.595.938 kişiye geriledi. Mersin nüfusunun yarısı 28 yaşından küçük ve çalışma çağındaki nüfus artıyor. HABERİ SAYFA 3’TE

SETBİR Başkanı Erdal Bahçıvan: “MTSO'nun yaptığı vizyonel çalışmalar hem Mersin'e hem de Türkiye'ye katkı sağlayacak” HABERi SAYFA 3’TE


2

27 Ocak - 02 Şubat 2008

Fotograf: FEVZİ ERYILMAZ

Ris Projesi’yle küllerinden doğan kent; Mersin MTSO öncülüğünde başlatılan projeyle 2005 yılından bugüne kadar, Tarım Teknopark’ından, bilgi toplumu oluşturulmasına, Kobilerin rekabette etkin rol oynamasından istihdamın artırılmasına kadar birçok proje hayata geçirildi.

1

980'lerde aldığı göçle rekabet şansını kaybedip günden güne içine kapanan Mersin, MTSO'nun başlattığı, hükümetin ve bürokratların destek verdiği, kentteki tüm kurumların elbirliğiyle çalışmasıyla yeniden ayağa kalkıyor. Tarım'dan, turizme, lojistik'ten istihdama kadar birçok projeyi içinde barındıran Ris-Mersin Projesi'nin en önemli özelliği tüm çalışmaların birbiriyle bağlantılı olarak, Mersin'in gelişimini amaçlaması. Türkiye'nin ilk ve tek inovasyon çalışması olan Ris-Mersin gelen istek üzerine Türkiye'nin 10 farklı kentinde de anlatılarak yol

gösterici rolü oynuyor. Projenin uygulanması sürecinde, ilk yıl inovasyon tanıtıldı. Bu amaçla, Kobiler'e, özel ve kamu kurumlarına inovasyon anlatıldı. İkinci yıl konuyla ilgili kişiler, kuruluşlarla birebir görüşüldü, anket yapıldı ve Mersin'in zayıf ve güçlü yönlerini ortaya çıkaracak planlar ortaya konuldu. Bunların ışığında Mersin'i geleceğe taşıyacak üç sektör belirlendi. Bunlar, tarım ve tarıma dayalı sanayi, turizm ve lojistik olarak belirlendi. Üçüncü yıl ise Mersin'i yeniden ayağa kaldıracak pilot projelerin uygulanmasına başlandı. Projeyle ilgili olarak konuşan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu

Türkiye'nin ilk tarım teknopark'ı Mersin'de

T

arım ve gıda alanında faaliyet gösteren şirket ve KOBİ'leri aynı çatı altında toplayacak Türkiye'nin ilk tarım teknoparkı (agropark) Mersin'de kurulması amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı fizibilite çalışmaları yapıyor. ODTÜ Teknokent'in yaptığı açıklamaya göre, hazırlanan inovasyon stratejisi doğrultusunda DPT ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın agropark için Mersin'de fizibilite çalışmalarına başladığı belirtildi. Anamur Muzu'na AB standartı Türkiye limon üretimi ile muz üretiminin yüzde 70'inin Mersin’de gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, kentte kurulacak agropark ile hem kent hem de ülke ekonomisinde önemli yere sahip olan Anamur muzu ve limonun AB standartlarında üretileceği kaydedildi. Projenin "lojistik" ayağındaki çalışmaların ise tarım ürünlerinin Mersin Limanı sayesinde yurt dışına pazarlanmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. “Mersin tarımda marka olabilir” Tarımda teknolojiye ağırlık verilmesinin önemini vurgulayan ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Uğur Yüksel, Mersin'de kurulacak bir agroparkın Türk tarımını çok ileriye taşıyacağını dile getirdi. Yüksel, “Tarımda AR-GE merkezi olarak üretici-sanayi-araştırma merkezleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, Mersin'e özgü marka ürünlerin gelişmesini de kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

OSB’lerde devrim yaptık Toplantıya Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Mersin Milletvekilleri Prof. Dr. Zafer Üskül, Ali Er, Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süha Aydın, Vergi Dairesi Başkanı Erol Çember, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Kiper, Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Şaman ve çok sayıda davetli katıldı.

IV. İnovasyon Forumu Mersin’de yapıldı

A

vrupa Birliği 6. Çerçeve Programı'ndan desteklenerek yürütülen Türkiye'nin ilk Bölgesel İnovasyon Stratejisi Projesi olan Rıs-Mersin Projesi kapsamında gerçekleştirilen IV. Bölgesel İnovasyon Forumu Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Avrupa Birliği'nin 2000 yılında belirlediği Lizbon Stratejisi'nde 2010 yılına kadar rekabetçi, bilgiye dayalı, dinamik dünya ekonomisi hedefi koyduğunu belirten Bakan Zafer Çağlayan, “Bu hedefin gerçekleşmesi için rekabet gücü ve ekonomik büyümenin temel kaynağı olarak da inovasyon çok önemlidir. Türkiye'nin kalkınma planında öncelikli hedefler arasında bulunan büyüme, istihdam ve rekabet gücü artışı kavramları düşünüldüğünde inovasyon ilk sırada gelen konulardan biridir. Türkiye'de tek ve ilk olan böyle bir konunun Mersin'de olmasından mutluluk duyuyorum” dedi. Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Mersin-Rıs Projesinin AB 6. Çerçeve Programından fonlanan bir proje olduğunu belirtti. Geleceğin İnovasyon Politikaları:Mersin Örneği açık oturumunun başkanlığını yapan Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü

Politikalar Direktörü Cemil Arıkan, “Ulusal İnovasyon Girişiminde amaç, Türkiye'de inovasyon politikalarının oluşturulması, uygulanması safhalarında özel sektörüniversite-sivil toplum işbirliğini pekiştirmek ve yönlendirmek, inovasyon konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaktır” dedi. Arıkan, “İnovasyonda Farkındalık Projesi'nin hedefleri, KOBİ'ler için inovasyon eğitim paketinin Sanayi Odaları ve Üniversiteler aracılığıyla yaygınlaştırılması, gençler için bir Girişimci Geliştirme Eğitim programının tasarlanması ve üniversitelerdeki girişimci kulüplerine aktarılması ve bölgesel inovasyon stratejisi ile ilgili bir eğitim programının Mersin RIS ekibi ile birlikte hazırlanması ve yaygınlaştırılmasıdır” diye konuştu. Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için firmaların ürünlerini, hizmetlerini ve iş yapış yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri gerektiğini belirten TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ramazan Aktaş, “Bu değiştirme, farklılaştırma ve yenileme işlemi 'inovasyon' dur. Firmalar için inovasyon çok önemli bir rekabet aracıdır” dedi.

“İnovasyon savunma sanayi için vazgeçilmezdir”

Baki Şensoy

Aselsan hakkında bilgi veren Aselsan Teknoloji Üst Kurul Üyesi Baki Şensoy, şunları söyledi: “Aselsan, AR-GE kültürünün yaygınlaşması, yan sanayinin güçlendirilmesi, KOBİ'lerin teşvik edilmesi, tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kurumsal etkileşimi artırma yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma ve Geliştirmeye verilen önem kapsamında ODTÜ ve Asel-

san ODTÜ Teknokent Yerleşkesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi ile özgün teknoloji geliştirmeye yönelik projeler yürütülmektedir. Özellikle 'teknopark'larda yerleşik firmalara AR-GE ağırlıklı projeler verilmektedir. Bu firmalara gerektiğinde cihaz, yazılım, test vb. alt yapı desteği de sağlanmaktadır.”

Mersin Nakliyeciler Dernek Başkanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Sor;

imanda yaşanan sorunlar hakkında açıklama yapan Mersin Nakliyeciler Dernek Başkanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Sor, “Liman giriş çıkışlarında yaşanan sorunlar, konteynır harici yükleme boşaltma ve konteynır içi yükleme boşaltma işlemlerinde yaşanan sıkıntılar Liman yetkilileri ile sürekli görüşülüyor. Bu sorunların giderilmesi için de idare çeşitli iyileştirmelerin yapılacağı yönünde iyileştirmelerde bulunduklarını söylüyor” dedi. Başkan Sor, “Mersin'in lojistik üssü olma yolunda önemli yol kat edildi. Limanla iş yapan her sektörün elini taşın altına koyup fedakârlık yapması gerek. Bunun için hem Oda hem de Dernek olarak yoğun çaba sarf ediyoruz. Limandaki yeni uygulamalarla ilgili önümüzdeki günlerde bütün sektör temsilcilerinin bilgilendirileceği bir

toplantı yapılacak” diye konuştu. YENİ UYGULAMA 1 MART'TA Limanın Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'ye devredildiği günden beri işletmede sıkıntılar yaşandığını belirten Sor, “Yaşanan aksaklıkları gidermek için Limanda 1 Mart'tan itibaren bazı yeni uygulamalara geçilecek. Liman giriş-çıkış kapılarında ve liman sahası içerisinde yeni uygulamalarla işler önemli ölçüde rahatlayacaktır. 1 Mart 2008'de başlayacak yeni uygulamalar ile Nakliye firmaları kurulacak bilgisayar sistemi ile önceden MIP işletmesine limana girecek araç bilgilerini bildirebilecek” ifadesini kullandı. Sor, “Limanda yaşanan sıkıntıların görüşüldüğü toplantıda dünya standartlarında bir liman ve hizmet hedefleniyor. Limanda yaşanan sorunların masaya yatırıldığı toplantıda, sorunlar önemli ölçüde çözüme kavuşturuldu” dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan

M

ersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ziyaretinin amacının Mersin'in MR'ını çekmek olduğunu belirten Bakan Çağlayan, önümüzdeki dönemde Mersin'in kimliğini çıkarmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Organize Sanayi Bölgeleri hakkında da yeni yasanın çıkarılacağını söyleyen Bakan Zafer Çağlayan şunları kaydetti: “Bir müteşebbis düşünün, 10 sene bekliyor ki yer seçimi, alt yapı yapılacak ve ondan sonra gelecek üst yapıyı yapacak. 10 senede dünya değişiyor. Biz burada yeni bir sistem yapıyoruz, bu bir devrimdir. 10 yıldan fazla süren yer seçimini toplam 4 aya indirdik. Yer seçme heyeti 23 kuruluştan oluşuyordu 9'a düşürdük. Yer seçimi ile ilgili kuruluşlara yazı yazılırdı ve kuruluş onu 2 sene sonra ya gönderirdi ya da göndermezdi. Şimdi 30 gün mecburiyeti koyduk. 30 gün içinde cevap verdi verdi, vermezse kabul etmiş sayılır.”

Yönetmelikte yapılan değişiklikler 1-OSB Yer Seçim Komisyonu’na üye verecek kurum sayısı 23’ten 9’a indirildi. 2- Yer seçiminde kurumların görüş verme süresi yıllarca süren nihai görüş verme zorunluluğu 30 günle sınırlandırıldı 3- Bürokratik işlemler nedeniyle ortalama 3 yıl süren kimi örneklerde 10 yıla kadar uzayan, OSB’lerdeki yer seçimi işlemleri 4 ay içerisinde tamamlanacak.

Cihat Lokmanoğlu: “Tersane ve marina önemli sorunlar” Toplantıda konuşan, Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, “Tersane projesi hayata geçirilse, 3 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Maalesef yargı bizi 3 senedir uğraştırıyor. Bir an önce konu ile ilgili çalışmalar yapılmalı. Bunun yanı sıra Marina ihalesi yapıldığı halde firmaya devri gerçekleşmedi. Bunun çözülmesini istiyoruz” dedi.

Proje Müdürü Oya Uysal: “Projeyle ilin prestijini yükselttik”

“Limanda taşlar yerine oturmaya başladı”

L

Başkanı Kadri Şaman, Mersin'in Ris-Mersin Projesi ile bir ilki başardığını söyleyerek; “Bu proje, MTSO'nun değil Mersin'in projesidir. Bu çalışma, yerel yöneticilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve Mersinli firmaların yer aldığı bir çalışmadır. Ris-Mersin Projesi, Mersin'in dünyada rekabet edebileceği sektörleri belirleyerek, ilin önünü açacaktır” dedi. Başkan Şaman, “Türkiye'nin 20-25 bin Euroluk Milli Gelire sahip olması için millet olarak her konuda farklılık yaratmamız lazım. Katma değeri yüksek ürünler üreterek, teknoloji ağırlıklı bir ülke haline gelmeliyiz” dedi.

R

Şemsettin Sor

IS-Mersin'in Proje Koordinatörü Oya Uysal: “İlimiz eskiden bayrak yırtmayla tanınıyordu 2005'te başlayan projeyle, şimdi inovasyonda neler başarıyorlar diye bakıyorlar” dedi. Oya Uysal, Mersin'deki gelişmeleri diğer illerin de dikkatle izlediğini söyleyerek, yaklaşık 10 kente giderek inovasyon tecrübelerini paylaştıklarını belirtti. Geçen yıl yapılan ve Mersin'de genç girişimciler yetiştirilmesini amaçlayan 'Girişimci 33 projesi' hakkında da bilgi veren Oya Uysal, üniversite-sanayi işbirliği konusunda da; “AR-GE 33” projesini başarıyla uyguladık. Ayrıca sanayicilerin dış ticaret konusunda nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere düzenlenen 'İhracat 33' Projesi ve Mersin'deki firmalarda inovasyonu özendirmek için düzenlenen 'I. Mersin Inovasyon Yarışması' olmak üzere 4 proje uygulandı. İnovasyon sisteminin sürekliliği için tarım-gıda, lojistik ve turizm platformları oluşturuldu” dedi. RIS-Mersin Proje Koordinatörü Oya Uysal, gelinen noktayı anlatırken AB'nin projeye 500 bin Euro destek verdiğini hatırlatarak, "Şubat ayında AB desteği bitecek. Şu ana kadar yol haritası çıkarıldı. Uygulama şimdi başlayacak" dedi.

Şerafettin Aşut OSB'nin ve Mersinli sanayicinin sorunlarını anlattı:

“Yurtdışı yatırımcılar da dikkate alınarak plan hazırlanmalı” İş Dünyası İstişare toplantısında konuşan MTOSB Başkanı Şerafettin Aşut, yeni OSB Yasası'yla ilgili; “Bu yasayla sahibi olduğumuz kurumları yönetme hakkı yeniden bize verilecek” dedi.

B

aşkan Şerafettin Aşut yaptığı konuşmada Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalar adına sorunları da dile getirerek; “Kamulaştırma, altyapı projelendirme, yolların açılması ve bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarda bakanlık finans kaynakları kullanılmadı. Bunların hepsini kendi imkânlarımızla yani sanayicinin parasıyla yaptık. Artık altyapı için bakanlığımızın kredi desteğini hak ettiğimizi düşünüyorum” diye konuştu. “Kurumlardan olumlu yanıt alamadık” OSB'nin gelişme alanında BOTAŞ doğalgaz, TEDAŞ elektrik, MESKİ su bağlantıları ve KARAYOLLARI Otoban baglantısı için hiçbir kurumdan olumlu yanıt alamadıklarını da belirten Şerafettin Aşut, Organize Sanayi Bölgesi'nin otoban bağlantısı olmaması sebebiyle, bölgeye gelen araçların Türkiye'nin en kalabalık üçüncü yolu olan D-400 Karayolu'na büyük yük getirdiğini söyleyerek otoban bağlantısı için destek istedi. “1/100000'lik planda OSB dikkate alınmadı” Mersin'in Ekonomi havzası olan Organize Sanayi Bölgesi'ne yoğun yurtdışı ta-

leplerin de göz önüne alınması gerektiğini söyleyen Başkan Aşut; “Yurtdışı talep dikkate alınarak; Organize Sanayi Bölgemizin genişlemesi gereken alanları belirledik ve 1/100000'lik plan etüt çalışmalarında taleplerde bulunduk. Ancak Çevre ve Orman Bakanlığı, organize sanayi bölgemizin alt ucuna denizden uzak olmasına ve valiliğimizin olumsuz görüşüne rağmen petrol dolum tesislerini koyarak gelişme imkânlarımızı kapamış oldu. Bu konuda Danıştay da dava açtık gelişmeleri bekliyoruz. Çözüm için şahsınızın Bakan olarak desteğinize ihtiyacımız var” dedi. “Teşvik sistemi Mersin’i olumsuz etkiliyor” Konuşmasında teşvik sistemindeki olumsuzluklara da değinen Şerafettin Aşut; “Çevremizdeki 7 ilin teşvik kapsamında olması Mersin sanayicisini olumsuz etkilemekte. Bu yüzden Organize Sanayi Bölgelerinin bölgesel ve sektörel olarak teşvik kapsamına alınması hem sanayinin Organize Sanayi Bölgelerinde yapılanması ve kümelenmesi, hem de Organize Sanayi Bölgeleri Sanayicisine itici güç olması açısından önemlidir” dedi.

Seniye Kazanç: “18 kurum biraraya geldik” Tarım Platformu’nda 18 kurum temsilcisi olduğunu belirten Tarım-Gıda Platformu Başkanı Seniye Kazanç, zaman ilerledikçe çok güzel bir sinerji oluştuğunu, Tarım-Gıda Platformu olarak Mersin'in tarım sektöründe ilerlemesini istediklerini söyledi.

Numan Olcar: “34 kurumla proje üretiyoruz” Turizm Platformu’nda 34 tane proje üretildiğinin altını çizen Turizm Platformu Başkanı Numan Olcar, bu projelerden 7 tanesinin hazır olduğunu, 2008 yılı inanç turizmi projesini de başarıyla üslendiklerini ifade etti.

Josef Atat: “Amacımız yatırımcıyı buraya çekmek” Lojistik Platformu Başkanı Josef Atat, Mersin'in konumu itibariyle Akdeniz'den Doğu'ya açılan bir kapı konumunda bulunduğunu, amaçlarının Mersin Limanı'nı ulusal arenada tanıtarak, yabancı yatırımcıları buraya çekmek olduğunu belirtti.


3

27 Ocak - 02 Şubat 2008

Kadri Şaman: “Sanayici nitelikli eleman bulamazken Mersin'in eğitimli işsiz ordusu her geçen gün artıyor” Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadri Şaman, bir yandan bölgede işsizlik oranı rekor kırarken öbür yanda sanayicinin nitelikli eleman bulamamasından yakınarak, problemin Meslek Lisesi sorunun bir an önce çözümlenmesiyle ortadan kaldırılabileceğini söyledi.

M

ersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadri Şaman, bölgede yüksek işsizlik oranı sebebiyle neredeyse her aileye bir işsizin düştüğünü belirterek, ülkenin umudu gençlerin gelecek ümitlerinin yok edildiğini, ülkenin mali kaynaklarının israf edildiğini söyledi. Kadri Şaman, Meslek Lisesi sorunu çözülemediği

Nüfus sayım sonuçları açıklandı; çalışma çağındaki nüfus artıyor

takdirde, nitelikli eleman bulamayan sanayicinin de zor duruma düştüğünü belirterek; “Meslek Liselerindeki katsayı sorunu yüzünden aileler çocuklarını bu okullara göndermemeye başladı. Fakat üniversiteyi bitiren gençlerimiz kalifiye olmadıkları için istihdam edilemiyor. Mersin'in parlak beyinleri göçlerle kenti terk ederken, sanayi kuruluşları nitelikli eleman bulamıyor” diye konuştu. Kadri Şaman eğitimli gençlerin meslek sahibi olmaması yüzünden sanayicinin nitelikli eleman bulamadığını söyleyerek; “Artık çalıştıracak eleman bulmakta zorlanıyoruz. Bu durum en çok iki grubun canını yakıyor, işsiz gençler ve sanayiciler. Çünkü bir sanayici çok işçiyle çok üretim yapmak ister. Ancak işçi bulunmadıkça üretim düşüyor”

dedi. Bu durumun büyük bir tehlike yarattığını bildiren Kadri Şaman, gençlerin geleceği yok edilirken, ülke kaynaklarının israf edildiğini belirtti. Başkan Kadri Şaman; “Öte yandan ülkenin geleceği gençlerimiz işsizlik yüzünden topluma küsüyor. Buradan tüm ilgililere sesleniyorum. Artık kısır çatışmaları bırakıp bu soruna çözüm bulalım. Meslek sahibi olmayanları sertifikalandırmamız, onlara eğitim vermemiz gerekli. Bize mesleki eğitimde yetişmiş insan lazım. Mersin ve bölgemiz hiçbir zaman bugünkü kadar işsiz tehlikesiyle karşılaşmamıştı. Çünkü bugünün işsizleri okumuş, gelecekten bir şeyler isteyen gençler. Bu çocukların hayallerini çalarsak, kendi geleceğimizi mahvederiz. En büyük sermayemiz olan gençler ümidini yitirmişse, ülkenin ümidi kalmamış demektir” diye konuştu.

İnovasyonla gelişmek

S

avunma Bakanlığının 2007-2011 strateji planı açıklandı. Buna göre, savunma tedarikinde özgün tasarım projelerine öncelik vererek ve Ar-Ge programlarına daha fazla kaynak ayırarak, 3,5 milyar dolarlık savunma tedarikinde halihazırda %37 olan yurtiçi ihtiyaçları karşılama oranını 2010 yılına kadar %50 seviyesine çıkartarak ülkemiz için stratejik öneme sahip savunma yeteneklerini kendi kendine yeterli bir noktaya ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda KOBİ'lere 2 milyar dolarlık kaynak ayrılmıştır. Diğer taraftan, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın düzenlediği bir anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 41'i, Türkiye'nin kendi teknolojisini üretebilmesi ve inovasyon (yenileşme) yeteneği yüksek bir ekonomi haline gelebilmesinin önündeki en büyük engelin, “şirketlerin bu konuda yeterli vizyona sahip olmaması” olduğunu vurgulamıştır.

MTSO EĞİTİM VE KALKINMA VAKFI (EKAV) MESLEK KURSLARI DÜZENLİYOR MTSO EKAV tarafından Mersin'de açılan seramik yer ve duvar kaplamacılığı ile geliştirme ve uyum kurslarını tamamlayan 34 kişiye sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Törende konuşan Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, yüksek işsizlik sorunu yaşayan Mersin'de bu tür kursların büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Türkiye gelişmek, bilim ve teknolojide ilerleyebilmek için yüzünü yenilikler yapacak gelişmelere çevirmek zorundadır. Gelişmiş ülkelerle aramızdaki uçurumu daraltabilmenin en iyi yolu budur. Ülkemizde ekonomi, toplumsal yaşam, siyasal sistem, düşünce yapılarında yeni düşünceler, yenilikler üretme, buluşları yaşama geçirme zorunluluğu vardır. Zaman, sürekli ileriye ve yukarı doğru ilerlerken Türkiye'nin sadece bulunduğu noktayı koruması değil hatta sıralamada üst noktalara varmasını isterken, bizim ülkesel politikalarımızı da tekrardan gözden geçirme zamanı gelmiştir. Son dönemde Sayın Başbakan'ın “Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanlığı” kurulmasına ve Ar-Ge yatırımlarına bütçeden kaynak ayrılmasına yönelik olumlu mesajları sevindiricidir.

Nüfus sayım sonuçlarına göre 2000 yılındaki sayımda 1.651.400 kişi olan Mersin nüfusu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile yapılan sayıma göre 1.595.938 kişiye geriledi. Mersin nüfusunun yarısı 28 yaşından küçük ve çalışma çağındaki nüfus artıyor.

2

000 yılı nüfus sayımına göre 1.651.400 olan Mersin nüfusu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kapsamındaki sayım sonuçlarına göre 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle 1.595.938 kişiye geriledi. Nüfusun 801.112'sini erkek, 794.826'sını ise kadınlar oluşturuyor. Türkiye nüfusunun %2,3'ü Mersin'de ikamet ediyor ve Mersin toplam nüfusu ile Türkiye'nin 8.büyük ili durumunda. Nüfusun %66,2'si kent merkezinde 2000 nüfus sayımına göre şehir nüfusunun toplam nüfus içerisindeki payı %60,5 iken bu oran 2007'de %66,2'ye yükselirken, köy nüfusu ise %39,5'den %33,8'e geriledi. Sayım sonuçlarına göre Mersin'de ortanca yaş 28,5 çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 27,8, kadınlarda 29,3. 0-14 yaş grubu yani çalışma çağına gelmemiş nüfusun 2000 nüfus sayımında toplam nüfus içerisindeki payı %30,9 iken, 2007 sonuçlarına göre bu oran %26 seviyesine indiği gözlenmekte. 15-24 yaş grubu arasındaki genç nüfusun 2000 yılında toplam nüfus içerisindeki payı %19,7 iken 2007 de bu oran %17,9 düşmüştür. 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, 2000 yılında toplam nüfus içerisindeki payı %64,5 iken, 2007 yılında bu oran yaklaşık 3 puanlık artış göstererek %67,6 seviyesine yükselmiştir. Söz konusu dönemlerde, 65 yaş ve üzeri nüfus ise %4,6'dan, %6,4 seviyesine ulaştı. Kilometrekareye 103 kişi Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen bir kilometrekareye düşen kişi sayısı, Türkiye genelinde 92 iken nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu illerin sıralamasında Mersin 103 kişi ile 19. sırada yer almakta.

Mersin Atatürk Anadolu Teknik-Teknik Lise Ve Endüstri Meslek Lisesi'nin konferans salonunda yapılan sertifika törenine Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, Milli Eğitim Müdürü Hasan Gül, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Kiper, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özcan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İshak Hazar, Sayman Üye S.Erhan Attila ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Dinler, Serdar Altuntaş ve Dr. İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Müdürü N. Bülent Öcal katıldı.

B

ahçıvan Süt Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 4. İnovasyon Forumu için geldiği Mersin'de Set Bir (Süt ve Et üreticileri) Derneği'ni tanıttı. Erdal Bahçıvan yaptığı açıklamada; “Set Bir 1976 yılında süt ve et sanayi firmalarının kurduğu sektör derneğidir. 32 senede et ve süt firmalarına en önemli sesi olma görevini sürdürüyor. 2004'ten beri derneğin Yönetim Kurulu Başkanıyım. Türkiye'nin gelişen vizyonununda bizim de yer almamız için lokal ve ulusal bazda çalışmalar yapıyoruz. 2 yıldır AB'nin sektör temsilcisi 3 tane üst dernekte Türkiye'yi Set Bir temsil ediyor” dedi. Bahçıvan, süt ve meyve suyunda KDV oranlarının yüzde 8'e indirilmesiyle ilgili olarak da şunları söyledi; “Süt ve meyve suyunda KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesiyle tarım, tarıma dayalı sanayinin gelişmesinde ve tüketiciye yansımasında Set Bir'in büyük etkisi var. Düşme, gıda sanayi ve tüketiciye olumlu yansıyacak” dedi. Erdal Bahçıvan inovasyon forumuyla ilgili olarak da “MTSO'nun yaptığı vizyonel çalışmalar hem Mersin'e hem de Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

Mersin, sahip olduğu %3'lük ülke genelindeki ihracat oranını, yüksek katma değer üreterek artırmayı kendine hedef seçmiştir. Bunun için sahip olduğu potansiyelleri, bir strateji dahilinde uygulamaya başlamıştır. Buradan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu hedefin arkasında olduğumuzu ve Mersin'e sahip çıktığımızı bir kere daha yinelemek istiyoruz.

Vali Aksoy: “Meslek kursları nitelikli eleman sorununun giderilmesinde büyük önem taşıyor”

D

r. İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, Toroslar Belediyesi, EKAV işbirliği ile düzenlenen kursları tamamlayanlara sertifikalarını veren Vali Hüseyin Aksoy; “Türkiye'de işsizlik oranı 9.3 iken, Mersin'de 16.2. İşsizliğin böylesine yoğun olduğu bir bölgede bu tür kursları önemsiyoruz” diye konuştu. Vatandaşlardan kendilerine iş talebi geldiğinde; “Ne iş yaptıkları sorulduğunda 'ne iş olsa yaparız' cevabıyla karşılaştıklarını ifade eden Aksoy; “Kişiye, 'Ne iş yaparsın?'

diye sorulduğunda belli bir alanda bir iş yapabiliyor olmalı, şu işte uzmanlaştım diyebilmeli. Bu bakımdan bu kurslar çok önemli. Bu kursların ilimiz merkezinde ve ilçelerinde açılmasını istiyorum” şeklinde konuştu. Vali Aksoy, kurslara olan ilginin artması gerektiğini de hatırlatarak, ilgi olduğu sürece çeşitli alanlarda kurslar açacaklarını belirterek, “İşsiz vatandaşlarımıza bu tür kurslarla imkan sunuyoruz. Yeter ki bu olanaktan yararlanmak

istesinler” dedi. Törende, Seramik yer ve duvar kaplamacılığı kursunu tamamlayan 16 kursiyer ve 'Geliştirme ve Uyum Kursu'nu tamamlayan 18 kursiyer olmak üzere toplam 34 kişiye belgeleri, Vali Hüseyin Aksoy, Vakıf Genel Müdürü Bülent Öcal, Milli Eğitim Müdürü Hasan Gül, Toroslar Belediye Başkan Yardımcısı Saffet Sucu tarafından verildi. Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Müdürü Bülent Öcal'a da katkılarından dolayı plaket verildi.

Ege istihdam için tersaneciliğe yöneldi; “İzmir tersanesini istiyor” kampanyası SETBİR Başkanı Erdal Bahçıvan: “MTSO'nun yaptığı vizyonel çalışmalar hem Mersin'e hem de Türkiye'ye katkı sağlayacak”

Gelişme için biz sivil toplum örgütlerinin toplumda bu farkındalığı arttırmaya yönelik çalışma yapmaları gerekmektedir. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak KOBİ'lerimizin bakış açısını inovasyona çevirmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz nokta, Mersin'in tüm paydaşları için sevindiricidir. Bizler, birlikte, yol haritamızı belirlemiş ve bu eylemler için öncü sektörler başlığı altında platformlarımızı kurmuş bulunuyoruz.

Yıllardır Ege Bölgesi'nde tersane kurulması için çaba harcayan İzmir İş dünyası temsilcileri 3 yıldır tersane yerinin ilan edilmesini bekliyor. Emek yoğun sektör olması sebebiyle kurulduğu bölgelerde işsizliğe çare olan gemi yapım sektöründe 30 bin kişiyi istihdam edip, milyonlarca dolar katma değer yaratıyor. Türk tersaneleri 2012 yılına kadar tam kapasite çalışacak durumda olması tersanesi olmayan Egelileri harekete geçirdi.

GEMi iNŞA 3 YILDA %360 BÜYÜDÜ Türkiye tersanelerinde 2002’de 34 gemi inşa edildi. 2007’de bu rakam 100’ün üzerine çıktı. 2002-2005 döneminde sektör %360 büyüdü. Alınan sipariş bakımından 2007 sonunda 5’inci sıraya yükselen Türkiye’de bugün 70’e yakın tersane var. 70 kadar tersanenin proje ve yatırım çalışmaları sürüyor. Sektörde halen 30 bin kişi istihdam ediliyor. 2010 yılında bu rakamın 45 bine yükselmesi bekleniyor.

Y

ıllardır Ege Bölgesi'nde tersane kurulması için çaba harcayan İzmir İş dünyası temsilcileri 3 yıldır tersane yerinin ilan edilmesini bekliyor. İzmir'de tersane için 2 yer üzerinde çalışılıyor. Çandarlı Horozgediği'ndeki yer için İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çandarlı Zeytindağ için ise Tarım İl Müdürlüğü bekleniyor Türk Tersaneleri, 30 bin kişiyi istihdam edip milyonlarca dolar katma değer yaratırken, İzmir'de tersane olmadığı için hiç pay alamaması İzmirlileri harekete geçirdi. Tersanemizi istiyoruz kampanyası başlatan Gemi Mühendisleri Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası çalışmaların hızlandırılmasını bekliyor. Türkiye'de ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren tersaneler, 2012 yılına kadar tam kapasite çalışırken, Ege Bölgesi'nde bugüne kadar tersane kurulamadığı için sürekli büyüyen bu pastadan pay alamıyor. Emek yoğun bir sektör olduğu için bölgedeki işsizlik

sorununa da çözüm olacak tersane kurulması için 3 yıl önce Gemi Mühendisleri Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası 'Tersanemizi istiyoruz' kampanyası başlatmasına rağmen bugüne kadar yer seçimi yapılamayan tersane için 'Artık zaman kaybedilmesin' diyen Başkanlar, ilgili kurumların çalışmalarını hızlandırarak tamamlanmasını istiyor. Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Geza Dologh 2012'ye kadar Türkiye'de ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi'nde yer alan tersanelerin dolu olduğunu söyledi. Dologh, "Biz bu konuda çok zaman kaybettik. Türkiye bu konuda son yıllarda büyük bir atak yaptı. Ama biz Ege Bölgesi olarak giderek büyüyen pastadan hiç pay alamıyoruz. Tersane yatırımcı için karlı bir iş. O nedenle birçok yatırımcı adeta sırada bekliyor. Devlet uygun yer göstermesi halinde tersane yatırımcısı da hazır. İşsizlik sorununa da emek yoğun özelliği ile merhem olacak tersane yatırımları için Ulaştırma Bakanlığımız daha hızlı davranmalı" diye konuştu.

MTSO EĞİTİM VE KALKINMA VAKFI

(EKAV) TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK EĞİTİM Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası Eğitim Ve Kalkınma Vakfı (EKAV), Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile Efes Pilsen'in sponsorluğunda “Sertifikalı Turizm Eğitimi” gerçekleştirilecektir. Turizm sektöründe nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyaç her geçen gün artmakta olup bu ihtiyacı karşılamaya yönelik toplam 5 hafta ve 132 saat sürecek olan bir eğitim düzenlenecektir. Eğitim, turizm sektöründe ara kadrolarda çalışmak isteyen lise mezunlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Ancak sektörde uzun süre çalışmış ve çalışmakta olan ilköğretim mezunları da eğitime katılabilecektir. Eğitime katılmak için MTSO EKAV'dan temin edilecek formun doldurularak en geç 05 Şubat 2008 mesai bitimine kadar aynı yere teslim edilmesi gerekmektedir.

Eğitime katılmak isteyenler form dışında 1. 2.

Savcılık iyi hal kağıdı Eğitim durum belgesi(diploma, öğrenciler için öğrenci kimlik fotokopisi

İle birlikte 07 Şubat 2008 günü saat 08.30'da MTSO 4.katta mülakat için hazır bulunmaları gerekmektedir. Eğitim aşağıda belirtilen günlerde saat 09.30-17.00 arasında olacaktır. Eğitim süresinin %80'inin devam edilmesi zorunludur.

Verilecek eğitimin ders başlıkları ve günleri : 1.Sürdürülebilir Turizm : 08-09 Şubat 2.Misafir karşılama ve ağırlama (ön büro-kat hizmetleri) : 11-12-13-14 Şubat 3.Bireylerarası İletişim : 15-17-18 Şubat 4.Hijyen ve Sanitasyon : 22-23-24 Şubat 5.İşletme Organizasyonu ve Lojistik : 28-29 Şubat/01 Mart 6.Yiyecek İçecek Organizasyonu/Mutfak Sunumu : 03-04-05-06 Mart 7.Pazarlama/etkin Satış Yöntemleri/ Müşteri Memnuniyeti : 10-11-12 Mart

AYRINTILI BİLGİ İÇİN: 231 25 25 (Yasemin BOZKURT)


YIL: 7 SAYI: 149 27 OCAK - 02 ŞUBAT 2008

MERSiN TiCARET VE SANAYi ODASI YAYIN ORGANI

Vali Aksoy: “2008, Mersin’in turizmde atılım yılı olacak” Ris-Mersin Turizm Platformu tarafından düzenlenen toplantıya başkanlık eden Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, turizm sektöründe bir çok kurumun ortak çalışması halinde başarılı olunacağına inandığını belirterek; “Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay’ın katılımıyla 2008 Turizm Sezonu ilimizde açılacak” dedi. nanç Turizmi Komisyonları Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erol Ertan, Tarsus Kaymakamı Abdulhamit Erguvan, Akdeniz Belediye Başkanı Kenan Yücesoy, Tarsus Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Çalışkan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Kiper, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Fuar Müdürü Süleyman Cengiz, MESİAD Başkanı Mustafa Güler, RIS Mersin Turizm Platformu Başkanı Numan Olcar ve çok sayıda davetli katıldı. Mersin'in turistik gelişimi hakkında bilgi veren Vali Aksoy, “Mersin turizmi, hak ettiği noktada değil. Konuyu geliştirmek adına geçmişte birtakım çalışmalar yapıldı. Ancak turizmi belli bir noktaya ulaştırmak için kesin bir çalışma gerçekleştirebilmiş değildir” dedi. Aksoy, “Tarsus Kazanlı bölgesi, turizm gelişme bölgesi olarak ilan edildi. Ancak bir şansızlık yaşandı. Orman arazilerinin turizme tahsisinin aykırı olduğu mahkemeyle belirlendi ama böyle bir durum gerçek değil. Bu nedenle orada yapılması planlanan 7 bin 400 yatak, 2 golf sahası ve birçok tesisi ön gören yatırım beklemededir” diye konuştu. 2008 yılının Sean Paul yılı kabul edilmesiyle Tarsus'un büyük bir önem kazandığını vurgulayan Vali Aksoy, “Buna istinaden yapılan toplantıyla orada birçok çalışma grubunun olabileceği iş sahasının açılabileceği görüşüldü. Amacımız ön görülen süre içerisinde bu çalışmaları sonlandırmak. 2008 yılının inanç turizmiyle birlikte diğer alanlarını da tetiklemesi sonucu turizm açısından önemli bir yıl olacağı ön görülmektedir. Deniz turizmi açısından da yapılacak birçok çalışma

İ

önemlidir. Karboğazı'nı da harekete geçirmeye yönelik çalışmalar hazırlanıyor. Bunun sonucunda da bir imar çalışması yapılacak. Bizim öngörümüz bu çalışmayı 2008 yılında tamamlamaktır” ifadesini kullandı. Vali Hüseyin Aksoy, “Turizm bölgesi olarak kabul edilmeyen diğer yerlerin de turizme kazandırılması için birçok çalışmalar yapılıyor. Özellikle Mersin'de yatak sayımız az. Bu sayı 5 bin 500 civarında. Büyük illerde bu sayıyı iki büyük otel oluşturmaktadır. Bizim hedefimiz bu yatak sayısını çoğaltmak. Yatak sayımız ne kadar artarsa bölgeye turist çekme olasılığımız da o kadar artar” dedi. Turizmde sadece bir kurumun, bir kişinin gayretiyle mesafe alınmasının mümkün olmadığını belirten Vali Aksoy, “Bütün kurumların, bütün kişilerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak çalışması, bu konuda bir bilincin oluşturulması gerekiyor. Bu bilincin yerleşmesi durumunda da turizm, mutlaka daha üst noktalara taşınacaktır. Turizm için çok önemli potansiyel ve değerlerimiz var. bunu ortaya çıkarmak zorundayız. Biraraya geldiğimiz ve ortak paydada çalıştığımız zaman, turizmde çok iyi sonuçlar alabileceğimize inaniyorum” diye konuştu. Turizm Yatırımcıları Derneği ile bir görüşme yaptıklarını, bir aksilik olmaması halinde 29 Şubat tarihinde derneğin ilk toplantısını Mersin'de yapacağını söyleyen Vali Hüseyin Aksoy sözlerine şöyle devam etti: “Mersin'in turizm potansiyelini anlatıp, gerekirse turizme açılması planlanan bölgeleri yerinde göstererek yatırımların Mersin'e kaydırılması için çaba harcayacağız.” Aksoy, 2008 yılının Mersin turizminde hamle yılı olacağını belirterek, yapmış oldukları birçok çalışmaların meyvesinin yavaş yavaş ortaya çıktığını söyledi.

KÜLTÜR SANAT

VALİ HÜSEYİN AKSOY “Bütün kurumların, bütün kişilerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak çalışması, bu konuda bir bilincin oluşturulması gerekiyor. Bu bilincin yerleşmesi durumunda da turizm, mutlaka daha üst noktalara taşınacaktır. Turizm için çok önemli potansiyel ve değerlerimiz var. Bunu ortaya çıkarmak zorundayız. Biraraya geldiğimiz ve ortak paydada çalıştığımız zaman, turizmde çok iyi sonuçlar alabileceğimize inanıyorum”

MTSO Sanat Galerisi’nde Neşe Çalık’ın naif eserleri Resimlerinde doğa sevgisi ve estetik güzelliği arayışı ana konusudur. Dingin huzur verici resimleri devinimsiz doğa görünümleri, çiçekler, ağaçlar, subaşları, köprüler doğa ile uyum içinde Neşe Çalık'ın resimlerinde yeni bir kimlik kazanır. Neşe Çalık resimlerinde unuttuğumuz güzelliklerin naif görüntülerini düşsel bir yaklaşımla canlandırır. Halen Ankara Ressamlar Derneği üyesi olan sanatçı, çalışmalarını Ankara'da kendi atölyesinde sürdürmektedir.

Kent turizmi için kurumlar güçbirliği yaptı “Dünya Kenti Mersin” sloganının sorumluluğunu Turizm Platformu taşıyor” diyen Turizm Platformu Başkanı Numan Olcar, turizmi tetiklemek için, gerekli planları hazırladıklarını söyleyerek, burada en önemli etken'in bölgelere göre turizm çeşitlerinin seçilmesi olduğunu belirtti. Numan Olcar; “Kentteki tüm kurumlar, sayın valimizin gözetiminde

aynı hedef doğrultusunda çalışacak. Böylece daha verimli ve daha üretken olabileceğiz” dedi. Numan Olcar: “Turizmde önceliğimiz Saint Paul Yılı dolayısıyla inanç turizmini ön plana çıkarmak. Böylece dünyaya Mersin'in tanıtımını yaparken aynı zamanda, rakiplerimizle farklı kulvarda rekabet edebileceğiz” diye konuştu.

Turizm Bakanı Ertuğrul Günay: “Mersin, Antalya gibi olacak” Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 2. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Turizm Bakanı Günay, önümüzdeki dönemde Mersin, İstanbul ve İzmir'i de Antalya gibi turizm merkezi yapmak için çalışacaklarını söyledi.

T

ÜROFED 2. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, sektörün 2007 yılını çok iyi geçirdiğini belirterek, Türkiye'ye geçen yıl 23 milyon 341 bin turist geldiğini söyledi. Türkiye'nin turizmde çok önemli bir trendi yakaladığını vurgulayan Bakan Günay, şu anda dünyada turizmde gelir elde eden ülkeler arasında ilk on sırada bulunduğunu belirterek, "Hedefimiz, ilk beşe girebilmek" dedi. Türkiye'ye gelen turist sayısını artırırken yeni alanlar yaratmayı hedeflediklerinin de altını çizen Bakan Günay,

Çevre Çalışma Grubu Mersin'in önde gelen sanayi kuruluşlarından oluşan üyeleriyle öncelikli çevre sorunları ve çözüm önerileri konusundaki aylık toplantılara devam etmektedir. Grubun ilk eğitim etkinliğinden biri olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Şubat ayının ikinci haftasında Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilecek olup yoğun ilgi sebebiyle bu tür eğitim etkinliklerinin arttırılması konusunda talepler oluşmaktadır.

Elif Gökçay Bilici

Atık piller ne yapılmalıdır? 1.Atık haldeki piller ayrı bir yerde (naylon torba, kutu, kavanoz, vs.) biriktirilmelidir. 2.Atık haldeki piller uzun sürelerle muhafaza edilmemelidir. 3.Atık piller bulunduğunuz yere en yakın mahaldeki atık pil toplama kutusuna atılmalı veya satın alındığı yere götürülmelidir. 4.Atık pillerdeki bazı metallerin geri kazanılabileceği unutulmamalıdır. 5.Atık pillerin toplanması için düzenlenecek kampanyalara gönüllü olarak katılmaya çalışınız. 6.Atık pil toplama noktalarının nerelerde olduğunu araştırınız. 7.Çevrenizde pil kullananları yukarıda anlatıldığı şekilde davranmaya davet ediniz ve onlara örnek olunuz. 8.Son olarak, çevreye dost olan pillerin 1865 yılından beri insanlığın hizmetinde olduğunu, çevrenin pek sevmediği cıva ve kadmiyum elementlerini içeren pillerdeki sağlığa zararlı maddelerin azaltıldığını ve bu türdeki pil atıkları için yüksek toplama hedeflerinin konulduğunu lütfen not ediniz.

Eski teknoloji gemilerin sonu: Erika'ya Rekor Ceza Fransa'nın kuzeybatısındaki Brittany bölgesinde Aralık 1999'da meydana gelen kaza sonucu Atlantik Okyanusu'na 20 bin ton petrol sahilden dökülmüş, 400 kilometrekarelik alana yayılarak 75 binden fazla kuşun ölümüne yol açmıştı. Sonraki aylarda deniz taşımacılığı Avrupa Birliği'nin gündemine yerleşmiş ve konu hakkındaki güvenlik önlemleri bir dizi kanun değişiklikleriyle sıkılaştırılmıştı. Karar, Fransa'da çevreyi kirleten bir şirketin ilk defa ceza ödemeye mahkûm edilmiş olması açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre karar ayrıca eskimiş gemilerle uluslar-

Görsel Sanat Evi'nde 1 - 20 Şubat tarihleri arasında Hüseyin Taygan'ın eserleri sergilenecek. Öğrencilik dönemlerinde resim ve şiir çalışmalarına başlayan Taygan, amatör ruhla sürdürdüğü çalışmalarına ressam Hikmet Çetinkaya ve Erdoğan Seçil atölyesine 1997 yılında katıldıktan sonra yeni bir boyut kattı. Resim çalışmalarını kendi açtığı atölyesinde sürdüren Taygan, resmin kişinin kendisini ifade etmesi olduğunu düşünüyor. Tuvallerinde “deniz”i işleyen Taygan “Bana göre denizde her şey mevcut. Üzüntü, sevinç, gözyaşı, kahkaha hepsi var. Ben de kendimi deniz ve kayalara vuran dalgalarında, yakamozlarında köpüklerinde ifade ediyorum” diyor.

Türkiye'ye gelen 23 milyon turistin çoğunluğunun İstanbul ve Antalya'ya yöneldiğini, diğer bölgelerin turizmden hak ettikleri payı alamadığını ifade etti. Bu anlamda önemli çalışmalar yapmayı hedeflediklerini kaydeden Günay, "Biz, Türkiye'ye gelen turistleri, Mersin'e, İzmir'e ve diğer bölgelere de yöneltmek istiyoruz. Bizim hedefimiz önümüzdeki dönemde İstanbul, İzmir ve Mersin'i de Antalya yapmaya çalışmaktır. En azından Mersin'i Antalya'nın yarısı, İzmir'i İstanbul'un yarısı yapmaya çalışmaktır" dedi. Sektörün sorunları olduğunu bildiğini söyleyen Günay, kendisinin bu noktada mümkün olduğunca turizmcilerin tarafında durmaya çalıştığını belirtti.

Çevre Çalışma Grubu 2. Toplantısını yaptı

Kimya Yüksek Mühendisi

Görsel Sanat Evi’nde Hüseyin Taygan denizi yorumluyor

arası taşımacılık yapmayı sürdüren şirketler için de caydırıcı nitelikte olacak. Fransız mahkemeleri, 1999'da meydana gelen Fransa tarihinin çevreye en büyük zarar veren deniz kazası hakkında görülen davayı karara bağladı. Karara göre petrol devi Total, paslı ve eski tanker Erika'yla petrol taşıyarak denizin kirlenmesine sebep olmaktan suçlu bulundu. Total ve üç davalı, denize dökülen petrolü temizleme çalışmalarına katılan sivil grup ve çevre koruma derneklerine toplam 192 milyon avro (yaklaşık 331 milyon YTL) ödeyecek.

Su Kullanım Önerileri a Musluklarınızın su kaçırmadığından emin olun. Saniyede 1 damla akıtan musluk tamir edilirse, yılda 1 ton su tasarrufu sağlanabilir. a Sebze ve meyveleri elde yıkamak yerine, su dolu bir kapta yıkayın. Böylece, yılda 18 ton su tasarrufu sağlanabilir. a Bulaşıkları elde değil makinede yıkayın. Böylece, yılda 28 ton su tasarrufu sağlanabilir. a Dişlerinizi fırçalarken ve tıraş olurken suyu kapatın. Böylece yılda 48 ton su tasarrufu sağlanabilir. a Duşunuzu daha kısa sürede tamamlayın. Duş süresini 1.5 dakika azaltan 4 kişilik bir aile, yılda 20 ton su tasarrufu sağlayabilir. a Sifonu gereksiz yere çekmeyin. Herkes sifonu 1 kere az çekerse, yılda ortalama 16 ton su tasarrufu sağlanabilir. a Çamaşır makinenizi ekonomik kullanın. Haftada 1 kez daha az çalışan bir makineyle, yılda 9 ton su tasarrufu sağlanabilir.

Hasan Kırdı’dan suluboya dersi Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisi’nde kişisel sulu boya sergisini açan Ressam Hasan Kırdı, Mersinli sanatseverlere suluboya tekniği üzerine ders verdi. Eserlerinde gerçekçi bir yaklaşım sergileyen ve tüm eserlerinde derin bir empresyon etkisi görülen Kırdı, suluboyanın yanında tavan resimleri de yaptığını söyledi. Mersin’deki sanatseverlerin eserlerine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirten Hasan Kırdı, önümüzdeki yıl kente yeniden gelmek istediğini belirtti.

ÖNEMLE DUYURULUR Aidatlarını hiç ödemeyen üyelerimizin 5174 sayılı Kanunun 10. maddesine göre Oda Üyelikleri askıya alınacak ve meslek grubu listelerinden kayıtları silinecektir. 2008 yılının Ocak ayında, 2006-2007 yıllarından itibaren adres ve durumu tespit edilemeyen üyelerimiz ile 2006-2007 yıllarına ait aidatlarını hiç ödemeyen üyelerimizin Oda üyelikleri askıya alınacaktır. Kanun doğrultusunda üyeliği askıya alınan üyelerimizin, askıya alınma tarihini takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, Odamıza müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, Odamız Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Meclis kararıyla ticaret sicili kaydının re'sen silinmesi için Ticaret Sicil Memurluğu'na ihbarda bulunulacak ve ihbarı takip eden ayın ilk günü itibariyle Odamızdaki kaydı silinmiş sayılacaktır. Mağdur olunmaması için aidat ödemelerini (www.mtso.org.tr-aidat bilgisi sorgulama adresinden) kontrol ederek, ödemelerinizi yapmanızı önemle duyururuz.

MTSO Haber Sayı:149  

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Haber Gazetesi

MTSO Haber Sayı:149  

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Haber Gazetesi

Advertisement