Page 122

İSTASYONDAN FENERE MERSİN

MERSIN FROM RAILWAY STATION TO THE LIGHTHOUSE

Buluşma Yeri: Millet Bahçesi ve Halkevi

Meeting Place: People’s Garden and People’s House

Mersin Kültür Merkezi ve Vali Konağı, 2000’ler

Halkevi ve Vali Konağı, 1940’lar People’s House and Governor’s Mansion, 1940’s

1

943 yılında İçel Valiliği'ne atanan Tevfik Sırrı Gür, 1940'lı yılların Yeni Mersin gazetelerinde yapmayı planladığı hizmetleri açıklıyor. Bu hizmetler arasında Cumhuriyetin en seçkin 50 yapısı arasında yer alan, günümüzde Kültür Merkezi olarak adlandırılan Mersin Halkevi de var. Günümüzde Tevfik Sırrı Gür Lisesi olarak adlandırılan lise, Akkahve, stadyum gibi yapılar da yine Vali Gür'ün kente kazandırdığı yapılar arasında yer alıyor.

K

entteki imar faaliyetleri konusunda oldukça radikal ve kararlı davranan, bu nedenle de görev yaptığı dönem ve sonrasında Mersinlilerin bir bölümünün övgüsünü alırken, bir bölümünün olumsuz eleştirileri ile karşı karşıya kalan Vali Tevfik Sırrı Gür, dönemin zor ekonomik koşullarına rağmen, çoğu günümüzde de ayakta olan kentin en özgün Cumhuriyet Dönemi yapılarını inşa ettiriyor[8].

G

ünümüzde Cumhuriyet Meydanı'nın kuzey sınırını çizen, Vali Konağı'nın batı bitişiğinde yer alan ve Kültür Merkezi olarak kullanılan yapı, 29 Ekim 1946 tarihinde Ankara Devlet Tiyatro ve Operası tarafından temsil edilen Madam Butterfly Operası ile Mersin Halkevi olarak açılıyor.

222

Mersin Cultural Centre and Governor’s Mansion, 2000’s

T

evfik Sırrı Gür, who has been appointed to Governorship of İçel for the second time in 1943, declares the services he plans to provide on the New Mersin Newspapers of 1940's. Mersin People's House, one of most outstanding 50 buildings of The Republic, currently called Cultural Center is also among these services. The buildings like the high school, currently called Tevfik Sırrı Gür High School, and Akkahve are also among the buildings Governor Tevfik Sırrı Gür has brought in the city.

G

overnor Tevfik Sırrı Gür has had a very radical and determined attitude in public improvements operations. Because of his attitude, while he has been praised by some of Mersin citizens, he has encountered negative criticism from some citizens. He has constructed the most distinctive Republican Period buildings of the city which still stands up today against the hard economic conditions of the period [8].

T

he building, defining the north border of the Republic Square, located on the west side of Governor's Mansion and serving as Cultural Center today, is opened as Mersin People's House, with Madam Butterfly Opera performed by Ankara State Theater and Opera at 29th October of 1946.

HALKEVİ PEOPLE’S HOUSE

223

İstasyondan Fenere - MERSiN - From Railway Station to the Lighthouse  
İstasyondan Fenere - MERSiN - From Railway Station to the Lighthouse  

İstasyondan Fenere - MERSiN - From Railway Station to the Lighthouse

Advertisement