Page 1

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

AB Bilgi Merkezi e-bülteni

Fransa Türkiye ilişkilerinde yeni dönem

Güney Kıbrıs AB Başkanlığını resmen üstlendi

Ombudsmanlık Yasası TBMM’nden geçerek yasalaştı

Mayıs Haziran Aylarında Mersin firmaları tarafından Avrupa ülkelerine yapılan ihracat

HAZİRAN 2012 - SAYI:12

AB

ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT


AB Ülkelerine Vizesiz Seyahat

A

B Konseyi 21 Haziran 2012 tarihinde Türkiye ile Adalet ve İçişleri alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla bir karar kabul etmiştir. Konsey, sözkonusu kararda AB Komisyonu'nu, Türkiye ile AB arasında Adalet ve İçişleri alanındaki tüm konuları kapsayan geniş bir diyalog ve işbirliği çerçevesi oluşturması için görevlendirmektedir. Kararda ayrıca, AB Konseyi, Geri Kabul Anlaşması'nın imzalanmasıyla paralel olarak, Komisyon'u Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması doğrultusunda müzakereleri başlatmak için yetkilendirmektedir. Türkiye, Geri Kabul Anlaşması'nın parafe edilmesini, AB Konseyi'nin, Komisyon'a vize muafiyetine gidecek sürecin başlatılması için yetki vermesine bağlamıştır. AB Konseyi'nin almış olduğu bu yetkilendirme kararının ardından, Geri Kabul Anlaşması metni karşılıklı olarak Brüksel'de paraflanmıştır. Sözkonusu Anlaşma, ülkemiz güzergâhını kullanarak AB üyesi ülkelere yasadışı yollardan gittiği kesin olarak belirlenen şahısların menşe ülkelerine gönderilmek üzere geri alınmasına ilişkindir. Anlaşma üzerinde 2005 yılından itibaren sürdürülen müzakereler dengeli ve uygulanabilir bir metin üzerinden 2011 Ocak ayında sonuçlandırılmıştır. Geri Kabul Anlaşması'nın ülkemizin yasadışı göçle mücadelesine de katkısı olacağı muhakkaktır. Bundan sonraki aşamada, Türkiye'nin vize muafiyetine giden süreçte atması gerekecek adımları içeren Eylem Planı'nın AB Komisyonu tarafından hazırlanması ve Dışişleri Bakanlığına

iletilmesi öngörülmektedir. Sözkonusu Eylem Planı iletildikten sonra, tüm ilgili kurumlarımızla bilistişare incelenerek uygun görüldüğünde, vize muafiyeti müzakerelerinin resmen başlamasına paralel olarak Geri Kabul Anlaşması imzalanacaktır.. Vatandaşlarımızın AB ülkelerine vizesiz seyahat etme imkanına ne zaman kavuşabilecekleri, Türkiye ile AB Komisyonu arasında gerçekleştirilecek vize muafiyetine ilişkin müzakerelerin seyrine bağlı olacaktır. Türkiye bu sürecin en kısa zamanda tamamlanmasını arzulamaktadır. Vatandaşlarımıza yönelik mevcut vize uygulamalarının biran önce kaldırılması, Türkiye-AB ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesi bakımından önemli bir hamle olacaktır. T.C. Dışişleri Bakanlığı

Fransa ile ilişkilerde yeni dönem

B

a ş b a k a n R e c e p Ta y y i p Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde ilk kez bir araya geldi. Görüşmede, Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'ye davet ettiği, Hollande'ın ise bu daveti bir ayrıcalık kabul ederek olumlu baktığı bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'na (Rio+20) katılmak üzere Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin açılış oturumunun ardından Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile görüştü. Başbakan Erdoğan, zirvenin yapıldığı kongre merkezinde Fransa'ya ayrılan odada Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile bir araya geldi. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında iki ülke liderinin görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. İHA'nın haberine göre her iki liderin de

ikili ilişkilerde zor bir dönemin ardından yeni bir sayfa açılması gerektiğini v u rg u l a d ı ğ ı b e l i r t i l i r k e n , g e r e k Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin teşviki, gerekse ekonomik ilişkiler başta olmak üzere Fransa-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konularında mutabakat sağlandığı bildirildi. Görüşmede Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Hollande'ın Suriye konusunda ise halkın iradesine saygıya ve demokratik dönüşümün biran önce 1

sağlanmasının önemine işaret ettiği kaydedilirken, Başbakan Erdoğan'ın da görüşmede Hollande'ı Türkiye'ye davet ettiği ifade edildi. Başbakan Erdoğan'ın, 20 yıldır Türkiye'ye Fransa'dan Cumhurbaşkanı düzeyinde hiçbir ziyaret gerçekleşmediğini hatırlattığı ve Hollande'ı Türkiye'ye davet ettiği öğrenildi. Fransa Cumhurbaşkanı'nın ise bunun kendisi için bir ayrıcalık olacağını söyleyerek, davete olumlu baktığını ifade ettiği bildirildi.


Bakan Egemen Bağış: 'Enerji faslı açılırsa Avrupa kazanır, açılmazsa biz kaybetmeyiz'

A

B-Türkiye Dörtlü Enerji Zirvesi Almanya'da gerçekleşti. Zirveyi değerlendiren AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, müzakerelerde enerji faslının açılması halinde bundan Avrupa'nın kazançlı çıkacağını, açılmaması halinde ise Türkiye'nin bundan bir şey kaybetmeyeceğini belirtti. Almanya'nın Stuttgart kentindeki toplantıda, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle ve Komisyon'un enerjiden sorumlu üyesi Günther Oettinger ile bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan ortak basın açıklamasında, "Türkiye ve AB, ortak stratejik zorlukları paylaşan ve ortak hedefleri bulunan önemli enerji ortaklarıdır. Her iki tarafın da

menfaatları doğrultusunda geniş kapsamlı bir işbirliği alanı mevcuttur." ifadelerine yer verildi. Bakanlar ve Avrupa Komisyonu üyelerinin, 9 Şubat'ta İstanbul'da yapılan toplantıda, AB ile Türkiye arasındaki enerji ilişkilerinin daha da derinleştirilmesine yönelik somut olasılıklar konusunda anlaşmaya vardıkları hatırlatılan açıklamada; dün de çalışmaların karşılıklı menfaatlerin

bulunduğu 5 konuda yoğunlaşması üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bu konular şu şekilde sıralandı: "Enerji senaryoları ve enerji sepeti ile ilgili uzun vadeli perspektifler, Piyasaların entegrasyonu ve ortak menfaatlere yönelik altyapıların oluşturulması (gaz, elektrik, petrol), Küresel ve bölgesel enerji işbirliği, Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz enerji teknolojilerinin desteklenmesi, Nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma" Ortak açıklamada, "Söz konusu işbirliği, genel anlamda Pozitif Gündeme katkıda bulunacak ve AB ile Türkiye enerji piyasalarının nihai entegrasyonunu kolaylaştıracaktır. Söz konusu entegrasyon, Avrupa ve Türkiye'de enerji arz güvenliğini arttırmakla kalmayıp, önemli iş fırsatları da yaratacaktır." ifadelerine yer verildi.

AB Makine Standartlarının güncel listesini yayımladı

A

B, Avrupa Standardizasyon Kurumları'nın Makine Direktifi uyarınca geliştirdiği uyumlaştırılmış standartların referanslarını konsolide ederek, 5 Haziran'da, yaklaşık 700 standarttan oluşan güncel bir liste yayımladı. Söz konusu standartlar, Makine Direktifi'nin etkin bir şekilde uygulanması açısından büyük önem taşıyor. AB, makine imalat sanayiini, teknik uyumlaştırma konusundaki “yeni yaklaşımı” çerçevesinde düzenliyor. Buna göre, üreticiler açısından bağlayıcı olan kurallar, Makine Direktifi'ndeki “temel yükümlülükler” ile sınırlı tutuluyor. Bu yükümlülüklerin karşılanması için ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin tanımlanması ise, Avrupa Standardizasyon Kurumlarına bırakılıyor. Bu kurumların geliştirdiği “uyumlaştırılmış standartlara” göre üretilen makineler, “uygunluk karinesi” (presumption of conformity) uyarınca, Direktif'in getirdiği yükümlülükler ile uyumlu kabul ediliyor. Söz konusu stan-dartların kullanımı, gönüllülük esasına dayanıyor.Dolayısıyla, mevzuattaki temel yükümlülükler, “uyumlaştırılmış standartlar” kullanılmadan da karşılanabiliyor. Ancak, üreticilerin büyük bir bölümü, “uygunluk karinesi”nin

sağladığı kolaylıktan faydalanabilmek için, uyumlaştırılmış standartları kullanmayı tercih ediyor. Uyumlaştırılmış standartlar, AB'li işletmelerin yanı sıra, Türkiye'deki makine imalatçıları açısından da büyük önem taşıyor. Türkiye, AB ile arasındaki Gümrük Birliği'nden kaynaklanan yükümlülük-lerinden dolayı, AB'nin Makine Direktifi'ni iç hukukuna aktarmış olduğu gibi, uyumlaştırılmış standartları da, düzenli olarak, ulusal standardizasyon sistemine aktarıyor.

AB tarafından Makine Direktifi uyarınca yayımlanan konsolide standartlar listesine aşağıdaki internet sitesinden ulaşmak mümkün

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:159:0001:0054:EN:PDF

2


Güney Kıbrıs Rum Kesimi, AB Başkanlığını resmen üstlendi Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin büyük tepki gösterdiği, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin AB Dönem Başkanlığı resmen başladı. Rumların, AB'ye üye olmasından yaklaşık sekiz yıl sonra altı ay için AB dümeninin başına geçmesi, tartışma da yarattı.

A

nkara, Rum başkanlığını tanımayacağını defalarca bildirirken AB içerisinde de küçük ve borç batağındaki bir ülkenin, Birliğin başkanlığını uygun biçimde yürütemeyeceği görüşleri öne sürülüyor. Annan Planı'nı reddetmesinin ardından 2004 yılının Mayıs ayında gerçekleşen genişlemede çok sayıda eski Doğu Bloku üyesi ülke ile birlikte resmen AB'ye katılan Güney Kıbrıs Rum Kesimi, 1 Temmuz

itibarıyla resmen AB başkanlığını 6 ay için üstlendi. Bu arada, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristoyas'ın AKEL lideri olduğuna dikkat çekilerek “komünist” bir devlet başkanının görev başında bulunduğu bir ülkenin “ilk kez” AB'nin başına geçtiğinin altı da çiziliyor. “Dönem başkanlığı büyük zorluk” Dönem başkanlığını, 40 yıla yakın bir süre AB üyesi olan Danimarka'dan devralan Rum Yönetimi'ni, kurumları

ve memurları için “ciddi bir test” oluşturacak zorluklarla dolu bir dönem bekliyor. Bir yandan euro bölgesindeki ciddi kriz, diğer yandan da başta Suriye olmak üzere, Arap dünyasında ciddi kaygı yaratan sorunlar, Rum Dönem Başkanlığına damgasına vuracak. Sunday Mail gazetesine konuşan Avrupa İşleri'nden sorumlu Bakan Yardımcısı Andreas Mavroyiannis, “Kıbrıs (Rum Kesimi) AB üyesi olarak ve devlet olarak en büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak” derken AB başkanlığını ülke için “olgunluk testi”ne benzetti. “1 Temmuz öncesi kamu hizmetine yüz gerdirme operasyonu” Öte yandan Rum medyası, dönem başkanlığına hazırlık olarak son aylarda başkent Lefkoşa'nın yolları ve kaldırımlarının yanısıra kamu hizmetlerinin de, bir yüz gerdirme operasyonundan geçirildiğini belirtirken “Kıbrıs AB Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında, kimin, hangi devlet dairesinde neyin sorumlusu olduğu konusunda herhangi bir Kıbrıs hükümet sitesinde bulabileceğinizden daha fazla bilgi var” esprisini yaptı. Rum yetkililerin, AB Dönem Başkanlığı sırasında çeşitli düzeylerde “yüzlerce ve yüzlerce” toplantıya başkanlık edip zorlu konuları idare etme zorunda kalacaklarına da işaret edildi. Rum Dönem Başkanlığı'nın öncelikleri “Avrupa'yı daha etkin ve sürdürülebilir kılmak; daha iyi bir performans gösteren büyümeye dayalı bir ekonomiyi geliştirmek; Avrupa'yı, dayanışma ve sosyal bütünlük aracılığıyla kendi vatandaşlarına daha anlamlı hale getirmek ve Avrupa'yı dünyadaki komşularına yakınlaştırmak” olarak sıralandı. ANKA

Karadağ, AB'ye katılım müzakerelerine başlıyor Avrupa Birliği ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanları, Karadağ'ın Avrupa Birliği müzakerelerinin resmen başlatılması için tavsiyede bulundu.

A

vrupa Birliği liderlerinin bu hafta gerçekleşecek zirvede resmi onaylarını vermesiyle birlikte müzakerelerin derhal başlaması bekleniyor. Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic, karardan memnuniyetini dile getirerek 'Bu kararla birlikte AB, Batı Balkanlar'ın katılım müzake-relerin sürmekte olduğunu göstermektedir.' dedi. Ülkenin Dışişleri Bakanı Milan Rocen de kararın, 'Karadağ'ın reformlara devam etmesi için bir teşvik' olduğunu dile getirerek, 'Müzakere sürecine yeni yaklaşım, Karadağ'ın ülkemiz hakkındaki önyargıların üstesinden 3

gelmek için daha da sıkı çalışmamız için ek motivasyon sağlayacaktır. Avrupa bayrağının Hırvatistan'dan devraldık.' dedi. Bir diğer Balkan ülkesi Hırvatistan, 1 Temmuz 2013'te AB'nin yirmi sekizinci üyesi oldu. Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle de Avrupalı bakanların kararlarından memnuniyeti dile getirdi. Karadağ'ın katılım müzakerlerine başlanması için verilecek onay geçtiğimiz Aralık ayında, ülkedeki organize suç düzeyinin yüksekliği sebebiyle geçtiğimiz Aralık ayında ertelenmişti. Euractiv


AB Başkenti Brüksel'de Türk uçağının düşürülmesiyle ilgili değerlendirmeler

Türk keşif uçağının Suriye tarafından vurulması AB başkenti Brüksel'de tartışılıyor

B

rüksel'de görev yapan Mağrip ve Ortadoğu ülkelerinin gazetecileri Türkiye zorla Suriye'de savaşa sokulmak isteniyor. Bölgesel savaş planları yapanları var. Türkiye'nin Suriye'ye cevap vermemesi Arap halkı nezdinde olumlu yankılandı. Sonuçta Suriye ve Türk halkı kardeş. Herkes Esad'ın arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyor. Türkiye çok dikkati hareket etmek zorunda diye konuştular. Suriye'deki Esad rejiminin uluslararası bazı güçlere taşeronluk yaptığına dikkati çeken gazeteciler, halka karşı savaş ne kadar doğru. Türkiye ekonomik büyüme ve kalkınmaya öncelik vermeli. Müslüman dünyasına örnek olmaya devam etmeli. Savaştan uzak durmalı görüşünü ortaya koydular. AB' yetkilileri ise Türkiye'nin Suriye'ye cevap vermemesini olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirdiler. AB çevreleri Suriye sorunun giderek bölgesel bir çatışmaya dönmesi endişesi taşırlarken Esad'ın meşrutiyetini tamamen kaybettiğini görüşünde birleşiyorlar. Fransız İris'den Pierre Conesa ise Türk uçağının düşürülmesi sonrası Ankara'nın doğru adım attığı görüşünü ortaya koydu. Conesa

şunları söyledi: Son olaylardan anlaşılacağı üzere Esad'ın daha çok uzun süre yönetimde kalacağı görülüyor. Türkiye'nin Suriye'ye elektrik ambargosundan Esad fazla etkilenmez ama halk etkilenir. NATO'nun Suriye'ye müdahalesi başarısız olur. Zaten buda mümkün değil. Afganistan'da başarısız olundu. Irak'ın hali ortada. NATO'nun müdahalesi bölgeyi istikrarsızlaştırır. Türkiye son olayda ateşin üstüne benzin dökerek gitmedi. Katar, Suudi Arabistan Suriye'deki muhalif güçlere doğrudan yardım yapıyor. Ancak Türkiye'nin Suriye'ye silah verdiğini söyleyemeyiz. Böyle bir kanıt da yok. Türkiye'nin silah vermesine zaten gerek yok. Böyle bir işaret de yok. Muhaliflerde hafif silah var. Onun için bu mücadele uzun sürdü. Esad'ın arkasında Rusya İran gibi güçler var. Ayrıca Esad yönetiminin elinde önemli silahlar da var. Şimdi ABD'nin İsrail Filistin'de yaptığını Rusya Suriye'de yapmak istiyor.İran'ı da Suriye'de çözüme dahil etmek lazım.Dünyada birkaç karar alıcı ülke var.Bunlar dünya haritasını yeniden şekillendirmeye çalışıyor.Suriye'de çatışmalar bölgeye sıçrayabilme olasılığı var.

4

Fransız jeopolitik uzmanı Frederic Encel ise ''Esad Türk uçağını düşürmek için kaleşnikof kullanmadı. Bu uçak misille düşürüldü. Suriye'de önemli Rus gücü var. Ruslar işin içinde.'' şeklinde konuştu. Encel,''ABD, İsrail Filistin sorununda sürekli BM'de veto kullandı. Bu Putin'i rahatlatacak. Çünkü Rusya'da Suriye konusunda BM'de veto hakkını kullanacak.'' dedi. Uluslararası Fransız Enstitüsü Başkanı ve eski Tunus'un Katar büyükelçisi Ahmed Kekidi ise şunları kaydetti: Esad'ın Türk uçağını düşürmesi bir savaş ilanıdır..Esad savaş açtı. Şu anda uluslararası alanda ikinci soğuk savaş durumu ile karşı karşıyayız. Bir tarafta ABD ve NATO. Diğer tarafta ise Rusya, İran ve Çin gibi güçler var. Suriye patlamaya hazır durumda. Büyük savaş olacağı muhakkak. Suriye, Yemen, Libya, Tunus ve Mısır'a benzemez. Suriye'deki durum çok daha karmaşık. Avrupa bu savaş bana dokunmuyor diye mesafeli duruyor. Zaten Avrupa'nın büyük bir ekonomik sorunu var. Suriye'de Rusya'nın büyük bir üssü var. Rusya'nın BM'de veto hakkı var. Ortada 21.yüzyılda yeni bir güç mücadelesi var. AB Haber


Kamuoyunda ''ombudsmanlık'' olarak bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmasına ilişkin tasarı, TBMM'nde kabul edilerek yasalaştı

K

anun, kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması oluşturulması suretiyle idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmasını öngörüyor. Kanuna göre, TBMM Başkanlığı'na bağlı, kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara'da bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu kurulacak. Kurum; başdenetçilik ve genel sekreterlikten oluşacak. Kuruma 1 başdenetçi, 5 denetçi ve genel sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personelden oluşan 246 kadro ihdas ediliyor. Kurum, gerekli gördüğü yerlerde büro açabilecek. Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevli olacak. Ancak cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler, yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sadece askeri nitelikteki faaliyetleri kurumun görev alanının dışında olacak.

Başdenetçi ve denetçi aday adayı olmak isteyenler TBMM Başkanlığı'na başvuracak. TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşacak karma komisyon, başdenetçi seçiminde başvuruda bulunan adaylar arasından üç adayı, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren 15 gün içinde belirleyerek Genel Kurul'a sunulmak üzere Meclis Başkanlığı'na bildirecek. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, başdenetçi ve denetçilere görevleriyle ilgili olarak emir ve talimat veremeyecek, genelge gönderemeyecek, tavsiye ve telkinde bulunamayacak. Başdenetçi TBMM Genel Kurulu'nda, denetçiler ise karma komisyonda, ''Görevimi tam bir tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde yerine getireceğime namusum ve şerefim üzerine ant içerim'' şeklinde yemin edip göreve başlayacak. Başdenetçi ve denetçilerin görev süreleri 4 yıl olacak.Başdenetçiye başbakanlık müsteşarı, denetçilere ise başbakanlık müsteşar yardımcısı maaşı ödenecek. Kuruma, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilecek. Kişinin talebi halinde başvurusu gizli tutulacak. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmayacak.Kamu Denetçiliği Kurumu, inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde sonuçlandıracak. Kurum, inceleme ve araştırma sonucunu ilgili merci ve başvurana bildirecek.AA

Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları 3 bin 500'den fazla KOBİ'ye ulaştı

T

ürkiye'deki bölgesel gelişmişlik farkını azaltmak ve ekonominin lokomotifi olan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Yatırım Bankası Grubu tarafından yürütülen 'Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları' (BAKK) programı tüm hızıyla sürüyor. 2011 sonu itibariyle 3 bin 500'den fazla KOBİ ve mikro işletmenin toplamda 400 milyon Euro krediden faydalandığı program, Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde bulunan Türkiye'deki KOBİ'lerin rekabet edebilirlik ve istihdam oranlarının

artmasına, katma-değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine ve KOBİ'lerin sağlıklı bir şekilde büyüyerek varlıklarını sürdürmelerine katkı sağlıyor. Avrupa Yatırım Bankası Grubu'nun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu ile yakın işbirliği içinde geliştirdiği BAKK programından faydalanacak hedef kitle Türkiye'nin az gelişmiş bölgelerinde bulunan 43 ilde faaliyet gösteren KOBİ ve mikro işletmeleri kapsıyor. Türkiye'deki KOBİ'lerin %25'ine ev sahipliği yapan bu bölge kredi hacminin yalnızca %10'undan faydalanabiliyor. Euractiv 5

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 25 HAZİRAN'DA

ONAYLANDI ş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı, 25 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun'un, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki AB mevzuatına uyum sağlanması amacıyla 2008 yılında yayınlanan “AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program”da 2009 yılında; “Türkiye'nin Katılım Süreci İçin AB Stratejisi2010/2011 Eylem Planı”nda ise 20102011 döneminde çıkarılması öngörülmüştü. İş yerlerinde çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarının temini ve iyileştirilmesi amacıyla, işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen Kanun, bugüne kadar iş güvenliği kapsamında olmayan küçük işletmelerdeki çalışanlar dahil olmak üzere 11 milyon çalışanı güvence altına alıyor. İşverenlerin yükümlülüklerin artıran ve yükümlülüklerin ihlali halinde cezai tedbirler getiren kanuna göre; işverenlere, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almalarını sağlamaktan, iş yerinde iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı görevlendirmeye; iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk değerlendirmeleri yaparak önleyici tedbirler almaktan, acil durum planları hazırlamaya; iş yerinde alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını denetlemekten, gerekli araç ve gereçleri sağlamaya; mesleki riskleri önlemekten, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen koşullara göre revizyonuna; iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydını tutarak raporlamaktan, maruz kalınabilecek riskler hakkında çalışanları bilgilendirmeye ve bunları önleyici tedbirleri almaya kadar bir dizi yükümlülük getiriliyor. Çalışanlara da, iş yerlerindeki makine, ekipman, cihaz, araç, gereçleri ve kendilerine sağlanan kişisel korunma ekipmanlarını kurallara ve güvenlik şartlarına uygun şekilde kullanmak; iş yerinde sağlık ve güvenlik açısından ciddi ya da yakın bir tehlike ile karşılaşılması halinde işvereni/iş yeri temsilcisini derhal bilgilendirmek vb. yükümlülükler getiren kanun, hükümlere uymayan işverenlere idari para cezalarından, işin durdurulmasına kadar uzanan cezai tedbirler uygulanmasını öngörüyor.

İ


Kıbrıs da AB'nin kapısını çaldı

K

urtarma şemsiyesi karşılığında sert tasarruf tedbirlerine uymak zorunda kalacağını bilen Kıbrıs uzun süre tereddüt etti. Lefkoşa Rum yönetimi kreditörlerin tasarruf paketi bünyesinde, son derece düşük olan işletme vergilerini arttırmasını talep edeceğini biliyor ve bunun da yatırımcıyı ürkütmesinden çekiniyordu. Kıbrıs'ın bankalarını borç batağından kurtarmak için kaç milyar Euro'ya ihtiyacının olacağı şimdilik kestirilemiyor. Avrupa İle İlişkiler Bakan Yardımcısı Andreas Mavroiannis dört milyar Euroluk açıkları olduğunu söyledi. Kıbrıs ekonomisinin aslında iyi işlediğini ve finansal darboğazı bir

AB üyesi Kıbrıs, Konsey dönem başkanlığının başlamasına birkaç gün kala, mali kurtarma şemsiyesine sığınmak için ortaklarının kapısını çaldı. Kıbrıs, acil yardım isteyen beşinci üye oluyor. anlamda Yunanistan'dan ithal ettiklerini de sözlerine ekleyen Mavroiannis, Yunan bonolarına yapılan yatırımların geri dönmediğini, mali tablonun aslında hiç de kötü sayılmadığını ama mükemmel de olmadığını belirtti.

Kıbrıs'ın aslında bundan altı ay önce Euro Bölgesi'nden yardım istemesi gerekiyordu. Kriz sinyalleri geldiğinde devreye giren Rusya, Kıbrıs'a düşük faizle 2,5 milyar euroluk kredi açmıştı. Moskova yönetimi bu yardımı, Kıbrıs Rum yönetimi ile arasındaki iyi ilişkileri sürdürmek amacıyla yapmıştı. Rusya'nın Kıbrıs'a yeniden borç verebileceğine dair söylentiler de dolaşıyor. Amma bütün bu milyarlar da Kıbrıs bankalarını kurtarmaya yetmeyecek. Rum yönetimi son çare olarak, Avrupa Birliği Konsey Dönem Başkanlığını devralmasına birkaç gün kala kurtarma şemsiyesinin altına sığınmak zorunda kaldı. Kaynak:Dw

AB, Euro'nun geleceği için vizyonunu açıkladı: Ortak borçlanma, maliye, bankacılık

A

vrupa Birliği Konseyi, 'Gerçek bir Avrupa Para ve Ekonomi Birliği'ne Doğru' adlı raporunu açıkladı. Raporda önümüzdeki 10 yıl içinde yürürlüğe konması hedeflenen uygulamalar arasında ortak hazine ve borçlanma, bankacılık sektörünün merkezden denetlenmesi ve büyümeye yönelik ortak politikalar yer alıyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Eurogroup Başkanı JeanClaude Juncker ve Avrupa Merkez Bankası Mario Draghi'nin ortak çalışmasıyla hazırlanan raporda, Avrupa'da bir bankacılık birliği çerçevesinde Avrupa çapında bir bankacılık sektörü düzenleme sistemi ve ortak bir mevduat garanti sistemi öngörülüyor. Van Rompuy, yaptığı açıklamada raporun 'nihai bir yol haritası' olmadığını, Avrupa Para Birliği'nin tamamlanmasına giden yolda ortak bir anlayışa varılmasını beklediğini söyledi. Raporda istikrarlı bir para birliği vizyonunun dört temel üzerinde inşa edilmesi gerektiğine yer veriliyor. Bunlar sırasıyla; - Bankaların karşılaştığı sıkıntıların vatandaşlar üzerindeki yükünü azaltmak için bankacılığın Avrupa düzeyinde düzenleneceği 'entegre bir finansal çerçeve'

- Ulusal ve Avrupa düzeyinde mali politikaların üretilmesi için ortak karar alma mekanizması, koordinasyon ve ortak borçlanmaya doğru atılacak adımları da içeren 'entegre bir mali çerçeve'. - Sürdürülebilir büyümeyi, istihdam ve rekabet gücünü teşvik edecek ulusal ve Avrupa düzeyinde politikaların sağlanması için 'entegre bir ekonomi politikası çerçevesi' - Avrupa Para Birliği'nde karar alma mekanizmasının demokratik

meşruiyetini ve hesap verebilirliğini sağlamak Bu çerçevede dile getirilen öneriler arasında, ortak bir hazine oluşturulması, borç sınırlarını aşan ülkelerin bütçelerinin veto edilmesi, istihdam alanında düzenlemeler ve vergilendirme konusunda ortak politikalar da yer alıyor. Van Rompuy'un yaptığı açıklamada bu adımlar, önümüzdeki on yıl içinde 'uyumlu ve tam bir yapı' oluşturmak için atılacak adımlar olarak sıralanıyor.

Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti Moody's, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırarak Ba2'den Ba1'e yükseltti. Kuruluş, yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altına yükselttiği kredi notunun görünümünü pozitifte tuttu. Kuruluş, not artırımında kamu maliyesinin şok emme kapasitesinin ve cari açığa karşı alınan önlemlerin etkili olduğunu belirtti. NTV'nin bildirdiğine göre Moody's tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ödemeler dengesi şoklarına daha dayanıklı olması halinde kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye yükselebileceği, kamu maliyesine dair ölçütlerin zaten olumlu olduğu belirtildi.

6

Kuruluş, not artırımında kamu maliyesinin şok emme kapasitesinin ve cari açığa karşı alınan önlemlerin etkili olduğunu belirtti. Açıklamada, "Pozitif görünümün korunması bugünkü not artırımını getiren iki unsurun ülkenin mali ve makroekonomik dayanıklılığını güçlendirmeye devam edeceğine işaret ediyor" denildi. Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu olan Standard&Poor's, Türkiye'nin görünümünü pozitiften durağana düşürmüş ve tartışmalara neden olmuştu. Başbakan Tayyip Erdoğan, karara "Bunu Tayyip Erdoğan'a yutturamazsın" sözleriyle tepki göstermişti.


7


AB Ülkeleri

MERSİN FİRMALARI TARAFINDAN AVRUPA ÜLKELERİNE GERÇEKLEŞTİRİLEN İHRACAT RAKAMLARI (1.000 $) Haziran Ocak-Haziran Avrupa Ülkeleri 2011 2012 Değişim(%) 2011 2012 ! ▄▓ Ă■ŦĂ Avusturya Belçika Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Finlandiya Fransa Güney Kıbrıs I ◘▄▄Ă■ŕ Ă Birleşik Krallık İrlanda İspanya İsveç İtalya Letonya Litvanya Lüksemburg a Ăľ Ăʼn╜ℓ ĊĂ■ Malta Polonya Portekiz Romanya Slovakya Slovenya Yunanistan

AB Ülkeleri Toplam İhracat

Diğer Avrupa

! ■ŕ ◘ʼnĂ ! ʼn■Ăōĵ Ċ▄ĵ ╫ . śŦĂū wĵ ℓ ŦĂ . ◘ℓ ■Ă I śʼnℓ ś╫ I ╥ʼnōĂĊ╜ℓ ĊĂ■ Tℓ ō╜Ňʼnś YĂʼnĂŕ Ă║‫ﻸ‬ Y◘ℓ ◘ōĂ‫ﻸ‬ [ ╜╙Ċś■●ĊĂŦ■ a Ă╫śŕ ◘■ŦĂ a ◘▄ŕ ◘ōĂ b ◘ʼnōśŇ wĵ ℓ ŦĂ Cśŕ śʼnĂℓ Ŧ◘■ĵ { ╜ʼnĽ╜ℓ ĊĂ■‫ﻸ‬ Ü╫ʼnĂŦ■Ă Diğer Avrupa Ülkeleri Toplam İhracat Avrupa Ülkeleri Toplam İhracat

7.532 1.381 468 1.300 1.108 517 16 4 2.059 Ǽ

15.384 1.378 293 1.522 560 165 16 0 1.503 -

1.436 1.887 166 960 457 829 377 120 Ǽ

478 1.796 243 651 254 1.229 111 133 -

286 17 706 0 969 106 41 209 ČČBEDĈÆ ĆĆ Ǽ 0 6 166 152 81 0 91 Ǽ 39 226 93 5.489 378 592 7.313,00 30.264,00

103 0 893 43 697 16 12 71 27.551,00 43 158 173 215 51 0 74 67 138 74 6.060 284 1.036 8.373,00 35.924,00

104,2% -0,2% -37,4% 17,1% -49,5% -68,1% 0,0% -100,0% -27,0% -66,7% -4,8% 46,4% -32,2% -44,4% 48,3% -70,6% 10,8% -64,0% -100,0% 26,5% -28,1% -84,9% -70,7% -66,0% 20,0% Ǽ ČDĊĊÆ ĊÃ ÇÆ ČÃ ÇĈÆ ÇÃ ǼĊĐÆ ĆÃ ÁĬ Ė KHCĆA ǼĈÐÆ ĐÃ ĐĈÆ ÐÃ ǼĊÐÆ EÃ ǼČĆÆ ÇÃ ĈĆÆ ÇÃ ǼČÇÆ EÃ ĐDÆ ĆÃ 14,5% 18,7%

8

35.338 6.430 2.101 6.906 5.915 2.590 69 42 13.079 -

Değişim(%)

43.180 5.928 2.505 6.850 4.249 1.982 52 1 7.767 -

8.280 8.517 821 4.408 2.216 3.131 775 1.182 -

7.130 7.941 809 5.720 2.097 4.498 688 2.386 -

3.573 92 7.223 1.149 9.429 620 581 2.538 127.005,00 ‫ﻵﻰ ﻭ‬ ‫ﻬﻰ ﻬ  ﻳ‬ ‫ﻯ ﻬﻰ  ﻮ‬ ‫ﻵ ﻴﻮ ﻭ‬ ‫ﻬ ﻴﻰ‬ ‫ﻬ ﻴﻭ‬ ‫ﻲﻯﻰ  ﻭ‬ ‫ﻵ ﻳ ﻬ ﻭ‬ ‫ﻲ ﻴﻵ  ﻮ‬ ‫ﻯﻳﻳ‬ ‫ﻭﻱﻱ ﻱﻱ‬ ‫ﻭ ﻬﻵ ﻰ‬ ‫ﻮﻮ ﻴ  ﻴﻭ‬ 97.089,00 224.094,00

1.041 86 6.165 189 6.999 895 271 1.938 121.367,00 375 8.247 1.620 1.009 509 250 1.185 688 2.539 911 41.562 4.817 15.141 78.853,00 200.220,00

22,2% -7,8% 19,2% -0,8% -28,2% -23,5% -24,6% -97,6% -40,6% -13,9% -6,8% -1,5% 29,8% -5,4% 43,7% -11,2% 101,9% -70,9% -6,5% -14,6% -83,6% -25,8% 44,4% -53,4% -23,6% -4,4% ĈDĈÆ ĐÃ ĈĐÆ ĈÃ ǼĊČÆ ĎÃ ǼČĈÆ ĐÃ ĎÆ ĆÃ ĊÐÆ EÃ ǼĈĐÆ DÃ ǼĊĎÆ ČÃ ǼĈDÆ ĆÃ ĈĐÆ EÃ ǼČDÆ ČÃ ǼĈÆ ĐÃ ǼĈEÆ ĎÃ -18,8% -10,7%


9


MÜKTESEBATA UYUMDA SON GELİŞMELER Türkiye'nin AB'ye uyum konusundaki çalışmaları, Ulusal Program ve Eylem Planı çerçevesinde, mevzuat uyumunda da devam etmektedir. Bu çerçevede yayınlanan kanunlar ve düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Veteriner İlaçlarına Ait Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması Ve Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/20)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/39) 29/4/2011 tarihli ve 27919 sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Veteriner İlaçlarına Ait Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/20) yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Tebliğ 4/5/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. (RG Tarih ve No: 06.06.2012, 28315) İpekböceği Yumurtası Üretimi ve Kontrolüne İlişkin Yönetmelik Bu Yönetmeliğin amacı; hastalıktan ari damızlık ve hibrid ipekböceği yumurtası üretimi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik, ipekböceği yumurtası üretimi yapan üretici kuruluşlarınca uygulanacak yöntemleri ve üretilen yumurtaların ne şekilde ve kimler tarafından kontrol edileceği hususlarını kapsar. (RG Tarih ve No: 08.06.2012, 28317) Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/25) Bu Tebliğin amacı; 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük uyarınca tasnif ve kontrolü zorunlu olan pamukların ihracatında, ithalatında ve iç piyasa kontrollerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ; Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük hükümleri gereğince preselenmek üzere çırçırlanacak çiğitli (kütlü) pamuklar ile preselenmiş veya preselenecek mahlıç pamuklarına, çırçırlama ile iplik imalatı esnasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerine ve linter pamuklarına ihracat, ithalat ve iç piyasada uygulanacak kontrol şekillerine, çırçır prese fabrikaları ve Pamuk Sorumlu Denetçisinin taşıması gereken asgari şartlara, bunların hak ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeleri kapsar. (RG Tarih ve No: 08.06.2012, 28317) Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak,

ev tipi soğutma cihazlarının piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir. Bu Tebliğ; 10 ila 1500 litre arasında depolama hacmine sahip olan, şebeke enerjisi ile çalışan, ev dışında kullanılmak üzere ve gıda maddesi dışındaki ürünlerin soğutulması için satılanlar ve ankastreler de dahil ev tipi soğutma cihazları ile şebeke enerjisinin yanısıra pille de çalışabilen ev tipi soğutma cihazlarını kapsar. (RG Tarih ve No: 22.06.2012, 28331) Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev tipi bulaşık makinelerinin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir. Bu Tebliğ; ev tipi kullanım amacı dışında satılanlar ve ankastreler de dahil olmak üzere, şebeke enerjisi ile çalışan ev tipi bulaşık makinelerini ve şebeke enerjisinin yanı sıra pille de çalışabilen ev tipi bulaşık makinelerini kapsar. (RG Tarih ve No: 22.06.2012, 28331) Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev tipi çamaşır makinelerinin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir. Bu Tebliğ; ev tipi kullanım amacı dışında satılanlar ve ankastreler de dahil olmak üzere, şebeke enerjisi ile çalışan ev tipi çamaşır makineleri ve şebeke enerjisinin yanı sıra pille de çalışabilen ev tipi çamaşır makinelerini kapsar. (RG Tarih ve No: 22.06.2012, 28331) Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, televizyonların piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir.Bu Tebliğ hükümleri televizyonları kapsar. (RG Tarih ve No: 22.06.2012, 28331)

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? Hayvansal Gıdaları Tüketirken İçimiz Daha Rahat Gıda maddelerinin hijyeni hakkında 29 Nisan 2004 tarih ve (EC) No 852/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği'ne uyum sağlamak amacıyla çıkarılan ve 17 Aralık 2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, “Gıda Hijyeni Yönetmeliği” ile gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunması amacıyla

işletmecinin, gıdanın ilk üretim yerinden başlayıp tüketiciye ulaşana kadar uyması gereken hijyene ilişkin genel kurallar belirleniyor. Yönetmelikle birlikte, tanımlama işaretinin gıda tesisten ayrılmadan önce uygulanmasından, gıda zinciri bilgilerinin işletmeciye ulaşmasına, kesimhanede hayvanların gereksiz yere bekletilmeden kesilmesinden, çiğ sütün sağılmasıyla 10

başlayan ve tüketiciye uzanan sürece ilişkin düzenlemeler getiriliyor. Bunun yanı sıra, gıda güvenilirliğinin sağlanmasında sorumluluk öncelikle gıda işletmecisine yükleniyor. İthal edilen gıdanın, en az yurtiçinde üretilen gıda ile aynı hijyen kurallarına veya eşdeğer bir kurala tabi olması şartı getirilen Yönetmelikle birlikte hayvansal gıdaları sofralarımızda gönül rahatlığıyla tüketebilir hale geliyoruz.


Hibe Duyuruları bütçesi 164.737.344 Avro Son Başvuru Tarihi: 16 Temmuz 2012 Başvuru hakkında detaylı bilgiye Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu internet sayfasından ulaşılabilir. www.tkdk.gov.tr

Çalışanları Hareketliliğinin Desteklenmesi Teklif Çağrısı Programın Hedefi: Avrupa Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından “Gençlik ProgramıEylem 4.3. Gençlik Çalışanları Hareketliliğinin Desteklenmesi” teklif çağrısı duyuruldu. Program kapsamında, gençlik alanında çalışanların bilgi ve deneyimlerini artırmaları amacıyla yapacakları hareketlilik ve değişimlere destek olunması hedefleniyor. Programın Bütçesi: 1.000.000 Avro Son Başvuru Tarihi: 3 Eylül 2012 Başvuru hakkında detaylı bilgiye Avrupa Eğitim, Görsel, İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı internet sayfasından ulaşılabilir.

Eurodesk Bilgi Ağı Teklif Çağrısı Programın Hedefi: Gençlerin beceri ve yeteneklerini geliştirmelerini; hizmet, imkan ve fırsatlardan yararlanmalarını, sorunlarını çözmelerini, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin roller almalarını hedefleyen “Gençlik Bilgilendirmesi” ülkemizde “Avrupa Gençlik Bilgilendirmesi Şartı” kapsamında yürütülüyor. Buna göre, herhangi bir gencin ihtiyaç duyduğu bilgiye tarafsız, anlaşılır, güncel, güvenilir ve ücretsiz bir şekilde ulaşabilmesi demokrasi, insan hakları ile temel hak ve özgürlüklere saygı çerçevesinde ele alınıyor. Ülkemizde “Gençlik Bilgilendirmesi” konusunda pek çok kurum ve kuruluş dolaylı olarak hizmet vermekte ise de, tek görevi gençleri yararlanabilecekleri imkân ve fırsatlardan haberdar etmek, onlardan gelen sorulara cevap verme hizmeti sunmak olan Eurodesk Türkiye Birimi, 2008 yılından beri AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans), Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü bünyesinde görevini sürdürüyor. Ulusal Ajans tarafından 2010 yılı başından itibaren Eurodesk Temas Noktası olarak seçilen kurum ve kuruluşlarla Eurodesk Türkiye Ağı oluşturuldu. Ulusal Ajans tarafından, var olan temas noktası kuruluş sayısının artırılması amacıyla yeni bir teklif çağrısı açılmasına karar verildi. Programın Bütçesi: Eurodesk temas noktası olan kuruluşlara herhangi bir maddi katkı verilmeyip, ayni olarak destek veriliyor.

Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teklif Çağrısı Programın Hedefi: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında mesleki ve teknik eğitimin içeriğini geliştirmek ve kalitesini artırmak amacıyla “Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teklif Çağrısı” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu. Teklif çağrısı kapsamında; Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin; özellikle müfredat, öğretmenler, öğrenme ortamları ve okul yöneticileri temel alınarak artırılması, Mesleki ve teknik eğitimin öğrenciler için cazip bir seçenek haline getirilmesi, Sosyal ortaklar, okullar, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ve özel sektör arasında işbirliğinin teşvik edilmesi hedefleniyor. Program iki lot altında yürütülecek olup, birçok benzeri çağrıdan farklı olarak bütün Türkiye'ye açık olacak. Programın Bütçesi: 16 Milyon Avro Son Başvuru Tarihi: 16 Temmuz 2012 Başvuru hakkında detaylı bilgiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı internet sayfasından ulaşılabilir.www.csgb.gov.tr

Son Başvuru Tarihi: Duyuru açık çağrı şeklinde olduğu için son başvuru tarihi bulunmuyor. Başvuru hakkında detaylı bilgiye Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) internet sayfasından ulaşılabilir.www.ua.gov.tr

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Altıncı Başvuru Çağrısı Programın Hedefi: “Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Altıncı Başvuru Çağrısı” duyuruldu. Program kapsamında, Türkiye'nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturulması ve işletmelerin Avrupa Birliği standartlarına yükseltilmesi hedefleniyor. Programın Bütçesi: Üç farklı öncelik alanının toplam

Sektör Ustalık Birliklerinin Gelişmesi İçin Pilot Projeler Programın Hedefi: Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından “Sektör Ustalık Birliklerinin Gelişmesi İçin Pilot Projeler Çağrısı” teklif çağrısı yayınlandı. Teklif çağrısının amacı ustalık eksikliği ve uyumsuzluğu sorunlarıyla karşılaşan ulusaşırı şirketlerin deneyimlerinden faydalanarak 11


Avrupa Birliği'nin eğitim ve mesleki eğitim konularında geleceğe yönelik politikalar oluşturmasına ve bu politikaların uygulamasına yardımcı olmak. Programın Bütçesi: 2 Milyon Avro Son Başvuru Tarihi: 16 Ağustos 2012 Başvuru hakkında detaylı bilgiye Avrupa Komisyonunun ilgili internet sayfasından ulaşılabilir. www.avrupa.info.tr Eko-İnovasyon “Pilot Projeler ve Piyasa İhtiyaçlarına Cevap Veren Projeler” Programın Hedefi: Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) - Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) kapsamında uygulanan Eko-İnovasyon “Pilot Projeler ve Piyasa İhtiyaçlarına Cevap Veren Projeler” teklif çağrısı duyuruldu. Program kapsamında, eko-yenilikçi teknik, ürün, süreç ve uygulamaların piyasaya ilk kez sunumunu gerçekleştiren ve piyasa ihtiyacını karşılayan, teknik olarak kanıtlanmış ancak birtakım riskler nedeniyle piyasaya erişimi için teşvik ve desteğe ihtiyaç duyan projelerin desteklenmesi hedefleniyor. Programın Bütçesi: 34,8 Milyon Avro Son Başvuru Tarihi: 6 Eylül 2012 Başvuru hakkında detaylı bilgiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili internet sayfasından ulaşılabilir.www.sanayi.gov.tr

İlgili İş Sektörlerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Avrupa Çok-Paydaşlı Platformları Programın Hedefi: Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) - Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) kapsamında “İlgili İş Sektörlerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk(KSS) Avrupa Çok-Paydaşlı Platformları” teklif çağrısı yayınlandı. Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından açılan teklif çağrısı kapsamında, daha çok Avrupa işletmelerin ilgili paydaşlarla işbirliği halinde kurumsal sosyal sorumluluğa stratejik bir yaklaşım geliştirmesini sağlamak ve teşvik etmek hedefleniyor. Programın Bütçesi: 600.000 Avro Son Başvuru Tarihi: 14 Eylül 2012 Başvuru hakkında detaylı bilgiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili internet sayfasından ulaşılabilir. www.sanayi.gov.tr Sosyal Turizmin Geliştirilmesi Yoluyla Avrupa Çapında Düşük Sezonda Sınır Ötesi Değişimin Kolaylaştırılması Programın Hedefi: Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) - Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) kapsamında “Sosyal Turizmin Geliştirilmesi Yoluyla 12

Avrupa Çapında Düşük Sezonda Sınır Ötesi Değişimin Kolaylaştırılması” teklif çağrısı yayınlandı. Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından açılan teklif çağrısı kapsamında, turizm ile ilgili kamu kurumlarını özel paydaşlarla sosyal turizmin geliştirilmesine yönelik olarak birlikte çalışma hususunda desteklemek hedefleniyor. Programın Bütçesi: 450.000 Avro Son Başvuru Tarihi: 11 Temmuz 2012 Başvuru hakkında detaylı bilgiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili internet sayfasından ulaşılabilir. www.sanayi.gov.tr


LİNKLER Avrupa Birliği İnternet Sayfası http://europa.eu AB Komisyonu Ana Sayfası http://ec.europa.eu/index_en.htm Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu sayfası www.avrupa.info.tr Avrupa Birliği Bakanlığı sayfası www.abgs.gov.tr Merkezi Finans ve İhale Birimi sayfası www.cfcu.gov.tr Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı-TÜBİTAK www.fp7.org.tr Kültür 2007 Programı-TC Kültür İrtibat Noktası www.ccp.gov.tr PROGRESS-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı www.csgb.gov.tr Rekabetçilik ve Yenilik Programı-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı http://ab.sanayi.gov.tr/ http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı sayfası www.ua.gov.tr AB Komisyonu Genel Müdürlükler Sayfası http://ec.europa.eu/dgs_en.htm AB Tarım Genel Müdürlüğü - AB Tarım Uygulamaları http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm Türkiye - AB İlişkileri http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/index_en.htm AB Komisyonu Karar, Direktif ve Regülasyonları http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm AB'ye İthalat Yapabilecek Ülke ve Tesis Listeleri http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en.htm AB'nin İthalatta ve İç Piyasada Uyguladığı Gıda Sağlığı ve Hijyen Standartları http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm AB'nin İthalat Rejimi http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm AB'ye İhracat Konusunda Yardım Alma Masası http://exporthelp.europa.eu/index_en.html Tüm Ülkelerin İthalat Rejimlerine Kısa Ulaşım Sayfası http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm Avrupa Parlamentosu http://www.europarl.eu.int/ Avrupa Birliği Konseyi http://ue.eu.int/en/summ.htm Avrupa Konseyi http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm Konsey Dönem Başkanlığı http://ue.eu.int/en/presid.htm Avrupa Adalet Divanı http://curia.europa.eu/index.htmSayıştay http://www.eca.eu.int/ Ekonomik ve Sosyal Komite http://www.esc.eu.int/index800.htm Avrupa Yatırım Bankası http://www.eib.org/ Avrupa Yatırım Fonu http://eif.eu.int/ Avrupa Merkez Bankası http://www.ecb.int/home/html/index.en.html Avrupa Ombudsmanlığı - Kamu Denetçisi http://www.euro-ombudsman.eu.int/ Avrupa Kurultayı http://european-convention.eu.int/ Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar Ofisi http://eur-op.eu.int/general/en/index_en.htm

AB Bilgi Merkezi e-bülteni Haziran 2012 Sayı:12  

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi e-bülteni Haziran 2012 Sayı:12