Page 1

INVERSIONES ECONÓMICAS DA XUNTA DE GALICIA EN

MELIDE (PERIODO 2009-2010) ***PRESIDIDA POR ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO***

1.- Subvención xulgado de paz

6.459,00 €

2.- Informatización xulgado de paz

900,00 €

3.- Ecopuntos e pasarela sobre o rio CatasolenZas de Rei

31.815,00 €

4.- Contratación Temporal auxiliares policía local

3.746,00 €

5.- Subvención agrupación voluntarios

3.740,00 €

6.- Convenio de atención ao peregrino

5.535,00 €

7.- Cesión dun vehículo policía local (moto)

5.884,00 €

8.- Vehículo todoterreno protección civil

22.988,00 €

9.- Axuda adaptación do Plan Xeral de Ordenación Urbana

30.365,28 €

10.- Axuda á sostibilidade/educación/axenda 21/paisaxe

11.914,23 €

11.- Axudas residuos/educación/vertedoiros

252.996,70 €

12.- Subvención plan de vivenda

3.100,00 €

13.- Rehabilitación de vivendas (2 expedientes)

10.015,00 €

14.- Axudas por temporal (4 expedientes)

4.879,00 €

15.- Aseos nas aulas E1 y PA CEIP Martagona

75.752,61 €

16.- Pavimento aulas E1, biblioteca e informática CEIP Martagona

16.717,08 €

17.- Arranxos temporal, luminarias e canales CEIP nº1

16.008,00 €

18.- Deficiencias na calefacción CEIP nº1

45.163,44 €

19.- Sustitución da cuberta no IES Melide

5.994,22 €

20.- Reparación de rede drenaxe e saneamento CEIP nº1

90.684,28 €

21.- Saneamento CEIP Martagona

58.955,00 €


22.- Reparación de pavimento en IES Melide

35.354,56 €

23.- Axudas para a meloora de espazos comerciais

17.500,00 €

24.- Axudas asociacionismo, calidade e centros comerciais abertos

129.773,00 €

25.- Axuda a artesáns e asociación

5.260,00 €

26.- IGAPE, investimentos apoiados

1.891.354,00 €

27.- IGAPE, préstamos incentivables

1.972.600,00 €

28.- Fomento da propiedade industrial

1.608,00 €

29.- Axudas fiestras, electrodomésticos e climatización

109.609,00 €

30.- Renovación instalación de iluminación pública exterior

74.055,00 €

31.- Infraestructura eléctrica en Sta María, rúa San Antonio, Aveda Toques A Friol e Ribeiro

429.835,00 €

32.- Reformas no Centro de Saúde

30.105,00 €

33.- Programa de saúde

18.692,00 €

34.- Varios en temas de saúde

19.331,00 €

35.- Restauración e posta en valor do Camiño Francés

25.472,20 €

36.- Axuda para festas populares

2.811,46 €

37.- Cambio do falso teito do albergue de Melide por praga de chinches

32.724,97 €

38.- Proxecto reformado albergue peregrinos

69.397,74 €

39.- Fornecedo de mobiliario albergue de peregrinos

55.775,82 €

40.- Fornecedo de colchonería albergue de peregrinos

28.727,40 €

41.- Plan concertado coa Cons. Traballo e Benestar

193.975,00 €

42.- SAF Dependencia Cons. TRaballo e Benestar

107.214,00 €

43.- Secretaria AGADER

4.013,28 €

44.- Proxectos dinamizadores

131.395,63 €

45.- Infraestruturas, PEIM, PDAS – Medio Rural

248.579,55 €

46.- Fondo Garantía Agraria

2.641.819,27 €

47.- Producción agropecuaria

1.015.590,93 €


48.- Prevención de incendios forestais (GLPA, tratamentos prevención, Motobombas, subvencións .)

112.037,19 €

49.- Ordenación e fomento forestal

44.144,34 €

50.- Axudas Red Natura

8.360,00 €

51.- Transición á TDT

36.173,00 €

52.- Apopio a proxectos mulleres

43.000,00 €

53.- Axudas para estudos, investigación e xornadas

1.900,00 €

54.- Subvención asociación de mulleres

1.350,00 €

55.- Subvención Centro Información á Muller

27.058,58 €

56.- Subvencións AMPAs

1.783,08 €

57.- Pista multideportiva aire libre

46.179,96 €

58.- Adquisición de equipamento

6.658,66 €

59.- Subvencións clubes deportivos

9.667,00 €

60.- Convenio de adhesión portelo 61.- Acceso red Sara 62.- Servizos de e-Administracion: envio DXAL, rexistro E/S, tramitación telemática 63.- Informatización Centros Proxecto Abalar 64.- Informatización redes centros CeMIT.

LA SUMA DE ESTAS CANTIDADES ASCIENDE A UN TOTAL DE

10.334.497,46 €

INVERSIONS DA XUNTA EN MELIDE (2009-2010)  

Inversiones realizadas por la Xunta de Galicia en Melide en el período 2009/2010)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you