Page 8

NYT - plads til rummelighed

8

April 2009 Vil du vide mere så kontakt Temaleder Camilla Høholt Smith 8675 6581 chs@cabiweb.dk cabiweb.dk/camillasmith

”Skal man skabe bedre trivsel, er noget af det vigtigste at sikre god dialog mellem ledelse og medarbejdere. Spørg medarbejderne, hvad de forbinder med en god arbejdsplads, og inddrag dem aktivt i trivselsarbejdet.” Temaleder Camilla Høholt Smith

Ny temaside: Få fraværet ned ved fokus på nærvær Trives medarbejderne på arbejdspladsen, er de også mindre syge. Det er læren fra flere virksomheder, som har nedbragt deres sygefravær ved at fokusere på nærvær i arbejdsdagen. CABI har samlet metoder og erfaringer fra fem virksomheder på en ny temaside, som er målrettet andre virksomheder, der vil arbejde med nærvær. De fleste ledere tager sygefraværet på deres virksomhed alvorligt, for syge medarbejdere koster penge. Det får mange ledere til at fokusere på omkostninger og sygefraværsprocenten, men de kan med fordel dreje fokus over på nærvær og trivsel i stedet. Mere end en tredjedel af fraværet i de danske virksomheder skyldes det psykiske arbejdsmiljø, og CABI har gennem flere sygefraværsprojekter set adskillige virksomheder nedbringe fraværet gennem forbedret trivsel og nærvær. Halveret sygefravær ”Skal man skabe bedre trivsel, er noget af det vigtigste at sikre god dialog mellem ledelse og medarbejdere. Spørg medarbejderne, hvad de forbinder med en god arbejdsplads, og inddrag dem aktivt i trivselsarbejdet,” siger Camilla Høholt Smith, CABI’s temaleder for sygefraværsområdet. God trivsel er relevant for alle virksomheder, og derfor har CABI lanceret temasiden Nærvær frem for fravær om trivselsfremmende tiltag og nærvær på arbejdspladsen. Her er samlet en række gode eksempler og metoder fra fem forskellige virksomheder. Telemarketingvirksomheden LN Eurocom i Aalborg ansatte en coach til at hjælpe trivselsarbejdet i gang, og i dag er der trivselsudvalg i hver division, hvor medarbejderne kan komme med ideer og løsningsforslag til, hvad

der skal forbedres på arbejdspladsen. Og på kort tid faldt sygefraværet fra 10-12 procent til det halve. Fokus på løsninger, ikke begrænsninger Gentofte Hospital indførte i forbindelse med trivselsarbejdet det metodiske redskab ’nærværsblomsten’. Det er en kommunikationsform, der bygger på åbenhed og dialog mellem ledere og medarbejdere. På hospitalets medicinske afdeling F, som har godt 100 medarbejdere i plejefunktioner, blev nærværsblomsten bragt i spil. Her fokuserede man på, hvad der gør det sjovt at gå på arbejde, og hvornår man er syg. ”Det tvang medarbejderne til at fokusere på det, de gerne ville have mere af, i stedet for at se på det, der ikke virker. Man kan ikke bare brokke sig ud af det, og det er en model, vi stadig bruger i det daglige,” siger ledende oversygeplejerske Birgitte Degenkolv. Sygefraværsprocenten på afdelingen er faldet fra 7,5 procent til 6, og personalegennemstrømningen faldt med 25 procent. ”Tanken om nærvær frem for fravær kan overføres til alle virksomheder, og der er masser af gode råd og redskaber at hente på vores temaside,” siger Camilla Høholt Smith. Se temasiden på www.cabiweb.dk/nærvær Læs mere om erfaringerne fra Gentofte Hospital HER Læs også pjecen ’Sæt fokus på sygefraværet! - Ledelse er nøglen til lavere fravær’ HER

Arkivfoto

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats . www.cabiweb.dk . cabi@cabiweb.dk . tlf. 86 12 88 55

CABI Nyt 2 2009  
CABI Nyt 2 2009  

CABI's nyhedsbrev