Page 6

NYT - plads til rummelighed

6

April 2009 Vil du vide mere så kontakt Temaleder Camilla Høholt Smith 8675 6581 chs@cabiweb.dk cabiweb.dk/camillasmith

”Jeg er stolt over, at vi nu er gået sammen om at ændre noget og har brugt den nye politik, når en medarbejder har fravær. Det har givet en bedre dialog med den enkelte og en følelse af at lykkes med noget i forhold til at undgå fyringer og udstødelse.” Distriktsleder Karen Birgitte Møllebjerg

Fokuseret indsats giver lavere sygefravær Fem virksomheder i Odder har i samarbejde med jobcentret og CABI lavet politikker og procedurer for sygefraværet. Virksomhederne er blevet bedre til at håndtere sygdom, og fraværet er faldet.

”Det er vigtigt at kende til omfanget og arten af sygefraværet. Når man har nogle fakta, er det også nemmere at gøre noget ved det,” siger Camilla Høholt Smith, CABI’s temaleder for sygefraværsområdet.

En af de virksomheder, som har haft glæde af Projekt Sygefravær i Odder er den lokale hjemmepleje, som har 100 ansatte. Hjemmeplejen har lavet sin egen sygefraværspolitik, hvor ledere og medarbejdere sammen har sat fokus på holdninger til fravær og omsorg. Samtidig er der skabt synlighed for, hvilke procedurer der gælder, når en medarbejder melder sig syg.

”Mange af de virksomheder, som CABI arbejder sammen med om sygefravær mangler viden om, hvilke konsekvenser sygefravær kan have for den enkelte medarbejder, og hvilke redskaber der er,” fortsætter hun.

Resultat: Et fald i sygefraværet fra 8,3 procent til 6,7. ”Jeg er stolt over, at vi nu er gået sammen om at ændre noget og har brugt den nye politik, når en medarbejder har fravær. Det har givet en bedre dialog med den enkelte og en følelse af at lykkes med noget i forhold til at undgå fyringer og udstødelse,” siger Karen Birgitte Møllebjerg, distriktsleder i hjemmeplejen. Mangler viden om fravær De fem virksomheder i projektet er vidt forskellige. De har deltaget, fordi de ville bringe fraværsprocenten ned, og især fordi de ønskede at blive bedre til at håndtere fraværet. Virksomhederne har udarbejdet sygefraværspolitikker, der er indgået partnerskaber med jobcentret, og flere virksomheder kan allerede efter projektperioden på otte måneder se et fald i sygefraværet. Nogle af virksomhederne har aldrig haft en politik eller procedure for sygefravær, før de gik i gang med projektet. Selv størrelsen af fraværet var ukendt for nogle af virksomhederne.

Derfor har en af opgaverne i projektet været at klæde virksomhederne på med viden, der kan udvikles til konkrete tiltag som politikker og procedurer. Faste rammer skaber tryghed ”Det skaber tryghed hos både ledere og medarbejdere, hvis det er gennemskueligt, hvordan fravær håndteres, og hvem der har ansvaret for det i virksomheden,” siger Camilla Høholt Smith. Ifølge en evaluering af projektet er virksomhedernes egen oplevelse af viden om forebyggelse og fastholdelse steget med 40 procent, og alle har fået systematiseret deres forebyggelses- og fastholdelsesinitiativer. En anden vigtig del af projektet er samarbejde med jobcentret, for virksomheden kan ikke altid løse problemerne selv. Det kan måske være en medarbejder, som er sygemeldt med en depression. Her er det vigtigt at vide, at jobcentret kan hjælpe både virksomheden og den syge med forskellige støtteordninger. Se mere om erfaringerne fra Odder HER Læs om virksomhedernes muligheder for at fastholde trods sygefravær HER

Arkivfoto

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats . www.cabiweb.dk . cabi@cabiweb.dk . tlf. 86 12 88 55

CABI Nyt 2 2009  

CABI's nyhedsbrev

CABI Nyt 2 2009  

CABI's nyhedsbrev