Page 5

NYT - plads til rummelighed

5

April 2009 Vil du vide mere så kontakt Markedsleder Mette Boel 8620 8373 mbo@cabiweb.dk cabiweb.dk/metteboel

”Det er helt almindeligt, at virksomheder markerer deres sociale engagement ved at donere penge ved forskellige indsamlinger, men at de organiserer det frivillige arbejde og stiller deres medarbejderes arbejdskraft til rådighed, er nyt i Danmark.” Markedsleder Mette Boel

Brug arbejdstiden på frivilligt arbejde CABI er tovholder på et nyt udviklingsprojekt, hvor store virksomheder som Grundfos, ISS, COOP og Skandia er gået sammen om at udvikle ideer til, hvordan medarbejdernes frivillige arbejde kan blive en del af virksomhedens socialt ansvarlige arbejde.

”Det er helt almindeligt, at virksomheder markerer deres sociale engagement ved at donere penge ved forskellige indsamlinger, men at de organiserer det frivillige arbejde og stiller deres medarbejderes arbejdskraft til rådighed, er nyt i Danmark,” siger Mette Boel.

Skal medarbejderne bruge arbejdstiden til fx at være mentor for jobsøgende indvandrere?

Ambitiøse virksomheder ”Ved at samle de virksomheder, som er længst fremme, kan de inspirere hinanden og sætte nye standarder for, hvad virksomheder vil og kan som aktive medspillere i den sociale beskæftigelsesindsats. Og de er meget ambitiøse,” fortsætter hun.

Ja, siger flere danske virksomheder, for de har nemlig erfaret, at det kan betale sig, hvis medarbejderne bruger en del af deres ressourcer på frivilligt arbejde. Derfor er ti fyrtårnsvirksomheder på området gået sammen i et projekt for at give hinanden faglig inspiration til, hvordan de omsætter ideerne til handling. ”Frivilligt arbejde er med til at profilere virksomheden som socialt ansvarlig, og erfaringerne viser, at det giver medarbejderne et mere positivt syn på arbejdspladsen, så det giver god mening for virksomhederne,” siger Mette Boel, CABI’s markedsleder for partnerskaber. CABI står for projektledelsen og rådgivning af virksomhederne, og til sidst samles erfaringerne i et idékatalog, som skal formidles videre til andre virksomheder, jobcentre og regionale virksomhedsnetværk. Brug arbejdstiden og få løn Større medarbejdertilfredshed er netop en af de gevinster, som pensionsselskabet Skandia har indkasseret ved frivillighed. Her kan medarbejderne bruge to timer af arbejdstiden om måneden til frivilligt arbejde. Med løn, vel at mærke.

Arkivfoto

I dag har over 30 procent af Skandias medarbejdere meldt sig til at tage del i det frivillige sociale arbejde. Og det er netop den form for ’corporate volunteering’, hvor virksomheder og fx hjælpeorganisationer samarbejder, som CABI skal hjælpe med at udvikle.

I marts holdt de ti virksomheder møde med Center for frivilligt socialt arbejde for at få ideer til, hvordan virksomhederne kan føre det frivillige arbejde ud i praksis. Det kunne for eksempel være mentorprojekter for personer i jobtræning eller samarbejde med væresteder og hjælpeorganisationer. Mette Boel håber desuden på, at det frivillige arbejde i virksomhederne fører en sidegevinst med sig. ”Frivillige er kendt for deres smittende engagement og kan få skjulte ressourcer frem i andre. Og når en stor del af de ansatte er engageret i socialt arbejde, er det måske nemmere for kollegaerne at forstå, hvorfor virksomheden skal have folk ansat på særlige vilkår, som måske ikke løfter den samme arbejdsopgave,” slutter hun. De ti virksomheder i projektet er Grundfos, Dansk Supermarked, COOP Danmark, ISS, Region Midtjylland, Center for Parkering, DSB, Eurest, Skandia og Vikargruppen Danmark Læs mere om den frivillige indsats på cabiweb HER Læs mere om Skandias model HER Læs mere hos Center for frivilligt socialt arbejde HER

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats . www.cabiweb.dk . cabi@cabiweb.dk . tlf. 86 12 88 55

CABI Nyt 2 2009  
CABI Nyt 2 2009  

CABI's nyhedsbrev