Page 3

NYT - plads til rummelighed

3

April 2009 Vil du vide mere så kontakt Markedsleder Mette Skou Rasmussen 8675 6586 msr@cabiweb.dk cabiweb.dk/metteskou

”Det er især gennem nye kommunikationsredskaber, vi kan se, at samtalerne med de sygemeldte bliver mere kvalificerede, og der er et større fælles fokus på, at få den sygemeldte tilbage til arbejdet.” Markedsleder Mette Skou Rasmussen

Evaluering: Godt redskab til at nedbringe psykisk sygefravær Gennem CABI’s Projekt LUCA har sagsbehandlere i to kommuner opnået en markant forbedring af opfølgningen over for sygemeldte af psykiske årsager, viser en evaluering fra Rambøll Management. Det er ikke sagsbehandleren, der skal komme med alle svarene, når de arbejder med sygemeldte af psykiske årsager som stress, udbrændthed og depression. I stedet skal den sygemeldte hjælpes til selv at finde løsninger. Det er erfaringen fra CABI’s Projekt LUCA, hvor sagsbehandlere fra sygedagpengeopfølgningen i Syddjurs og Middelfart kommuner har deltaget. Målet for projektet var en bedre håndtering af sygefravær af psykiske årsager, som skal få den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. Rambøll Management har nu evalueret projektet, og konklusionen er klar: LUCA har forbedret de to kommuners sygedagpengeopfølgning markant. Sygemeldte skal finde svarene ”Det er især gennem nye kommunikationsredskaber, vi kan se, at samtalerne med de sygemeldte bliver mere kvalificerede, og der er et større fælles fokus på, at få den sygemeldte tilbage på arbejdet,” siger Mette Skou Rasmussen, CABI’s markedsleder for jobcentre og projektleder af LUCA. ”I stedet for at sagsbehandleren leder efter årsagen til problemerne og forsøger at finde en løsning, kan sagsbehandleren stille spørgsmål, som hjælper den sygemeldte til selv at finde svarene og vejen tilbage på arbejde,” fortsætter hun. Det kan fx være spørgsmål om, der er tidspunkter i løbet af arbejdsdagen, hvor den sygemeldte ikke føler sig stresset. En metode til at få en mere fremadrettet dialog.

Arkivfoto

Gennem Projekt LUCA har medarbejderne i de to kommuner desuden arbejdet med anerkendende kommunikation mellem kollegaer. Det har givet en mere positiv samarbejdskultur, fælles faglighed

og medarbejderne er blevet bedre til at bruge hinanden til kollegial sparring. Samarbejde med læger og virksomheder Derudover har de to kommuner også fået styrket samarbejdet med praktiserende læger og virksomheder. ”En af kommunerne har sammen med de deltagende virksomheder fx udarbejdet materiale om, hvordan en rundbordssamtale kan planlægges og afholdes. Det handler om at få gjort klart for virksomhederne, hvad det er, de kan bruge jobcentret til,” siger Mette Skou Rasmussen. Ved samarbejdet med de praktiserende læger handler det om, at samarbejdet foregår på medarbejderniveau, og at man sammen får talt om det fælles mål: At få den sygemeldte tilbage på arbejdet. Er forventningerne til hinandens roller og samarbejde først afstemt, er det nemmere at handle. Resultaterne fra Projekt LUCA blev i februar og marts præsenteret på tre totalt udsolgte konferencer arrangeret af CABI. Og nu skal erfaringerne fra LUCA formidles videre. Det sker blandt andet på CABI’s temaside, hvor indholdet i Projekt LUCA er nærmere beskrevet. Her er samlet en række ideer til jobcentre, som selv vil metodeudvikle og en introduktion til den læringsmodel, som kompetenceudviklingen tog afsæt i. ”Tilslutningen til konferencerne viser, at jobcentrene virkelig ønsker og har brug for at udvikle deres indsats over for sygemeldte af psykiske årsager. Det vil vi meget gerne hjælpe dem med,” siger Mette Skou Rasmussen. Se temaside om projektet på www.cabiweb.dk/luca Læs hele Rambøll Managements evaluering HER Se ideer til jobcentre, der selv vil metodeudvikle HER

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats . www.cabiweb.dk . cabi@cabiweb.dk . tlf. 86 12 88 55

CABI Nyt 2 2009  
CABI Nyt 2 2009  

CABI's nyhedsbrev