Page 2

NYT - plads til rummelighed

2

April 2009 Vil du vide mere så kontakt Kommunikationschef David Graff 8620 8383 dg@cabiweb.dk cabiweb.dk/davidgraff

”Vi er helt inde ved kernen af vores virksomhed, og vi er alle sammen meget påvirkede af situationen. Det er aldrig sjovt at sige farvel til så mange gode medarbejdere.” HR-chef Marianne Kusk, Nissens A/S

Socialt engagement gennem finanskrisen Den økonomiske krise har ramt de danske virksomheder, og mange spænder livremmen ind. Men hvordan bevarer man rummeligheden i krisetider? Og kan man afskedige medarbejdere på en socialt ansvarlig måde? CABI giver et bud. Virksomheder landet over mærker finanskrisen. Der tømmes ud i ordrebøgerne, og der fyres. Men selvom krisen kradser, kan det godt lade sig gøre at være en socialt ansvarlig virksomhed. På CABI’s hjemmeside har vi samlet et tema under navnet Socialt Engagement I Finanskrisen. Her giver vi dig eksempler på, hvordan du styrer virksomheden gennem finanskrisen, uden at rummeligheden ryger på gulvet. Det sker gennem eksempler på virksomheder, som bevarer rummeligheden og gennem gode råd og redskaber samt links til relevant materiale. ”Vi oplever heldigvis, at mange virksomheder fortsat tager et socialt ansvar, selvom de må skære ned. Det sker fx ved at tage hensyn til forskellige grupper af medarbejdere, eller ved at gøre en indsats for at hjælpe fyrede medarbejdere videre i livet,” siger Lars Nellemann, CABI’s markedsleder på virksomhedsområdet. ”Temaet her er en inspirationskilde til andre virksomheder om, hvordan man kan være socialt ansvarlig selv i krisetider,” fortsætter han. Socialt ansvarlige fyringer Du kan for eksempel læse om kølerfabrikken Nissens A/S i Horsens, der i januar måtte fyre 156 medarbejdere og sende yderligere 320 på arbejdsfordeling. Alligevel beholdt virksomheden flere fleksjobbere, og medarbejdere, som var tæt på efterløn, beholdt også deres job.

Arkivfoto

”Vi er helt inde ved kernen af vores virksomhed, og vi er alle sammen meget påvirkede af situationen. Det er aldrig sjovt at sige farvel til så mange gode medarbejdere,” siger HR-chef Marianne Kusk.

Men det sociale ansvar gælder også over for de fyrede, og derfor lavede Nissens en detaljeret drejebog for, hvordan de 156 afskedigelser skulle håndteres. På Hotel Comwell Borupgaard i Nordsjælland mærker man også krisen, men her fortsætter man med et projekt, hvor 11 indvandrerkvinder uddannes til at varetage rengøringsjob. Dette og meget mere kan du læse nærmere om i CABI’s finanskrise-tema. Hjælp til virksomhederne På hjemmesiden vil der også komme videoklip med virksomheder, der nok er ramt af krisen, men som klarer sig igennem alligevel. Vi har desuden samlet et katalog over ordninger og muligheder for at få offentlig støtte til kompetenceudvikling. For krisetid kan også være en mulighed for at opruste virksomheden og klæde medarbejderne på til at møde udfordringerne, når økonomien igen blomstrer op. Derudover kan kompetenceudvikling og omskoling være en måde at hjælpe medarbejderne videre på, hvis man er tvunget til at afskedige. CABI vil løbende udvikle temaet om krisen, hvilket blandt andet betyder en opsamling af relevante nyheder om finanskrisen og det sociale engagement. Desuden vil vi undervejs blogge om de forskellige udfordringer, som finanskrisen giver for det sociale engagement. Få inspiration i CABI’s tema på www.cabiweb.dk/finanskrise Læs mere om udfordringerne for Nissens A/S HER Læs mere om projektet på Hotel Comwell Borupgaard HER Læs baggrundsartikel fra Dansk Erhverv HER Blog om socialt engagement i finanskrisen HER

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats . www.cabiweb.dk . cabi@cabiweb.dk . tlf. 86 12 88 55

CABI Nyt 2 2009  
CABI Nyt 2 2009  

CABI's nyhedsbrev